Viețile Sfinților pe luna Noiembrie

† Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică
(1 noiembrie)

Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, numiți și Doctori fără de Arginți sunt doi mari protectori ai sfințeniei căsniciilor creștine, precum și dătătorii de armonie în viața soților. Ei sunt serbați în calendarul […]

† Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie și Anempodist
(2 noiembrie)

Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, și Anempodist, după ce l-au mărturisit pe Hristos, au fost supuși la diverse chinuri de care Dumnezeu i-a păzit nevătămați făcând prin ei multe minuni. Ei sunt serbați în calendarul ortodox […]

† Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala
(3 noiembrie)

Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala au primit cununa muceniciei, îmbărbătați fiind de mângâierea veșniciei întru Hristos. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 3 noiembrie.

† Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
(4 noiembrie)

Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare a petrecut în nevoințe vreme de mai mulți ani pentru care a primit de la Dumnezeu darul înainte vederii, cel al vindecării bolilor sufletești și trupești, al alungării demonilor și […]

† Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia
(5 noiembrie)

Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia au trăit cea mai curată poveste de dragoste sfântă, o dragoste desăvârșită, dusă până la ultima limită de puritate, dragoste neconsumată în taina nunții, dar neveștejită în veci, prin ancorarea […]

† Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul
(6 noiembrie)

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului, a mărturisit dreapta credință în vremuri potrivnice adevărului pentru care a fost prigonit și în cele din urmă a primit cununa mucenicie. Este serbat în calendarul ortodox în data […]

† Sfinții 33 de Mucenici din Melitina
(7 noiembrie)

Sfinții 33 de Mucenici din Melitina au mărturisit credința în Hristos în vreme potrivnice adevărului, pentru care au primit cununa martiriului. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 7 noiembrie.

† Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
(8 noiembrie)

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cei mai cunoscuți și iubiți dintre Sfinții Arhangheli și cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu. Ei sunt serbați în calendarul ortodox împreună cu […]

† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor celor care îi cer […]

† Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul
(10 noiembrie)

Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul, făcătorul de minuni, este preotul care l-a botezat pe Arsenie, viitorul Sfânt Paisie Aghioritul. El a fost binecuvântat de Dumnezeu cu harul înainte vederii, cu smerenie, cu răbdare și blândețe, punându-se […]

† Sfântul Mare Mucenic Mina
(11 noiembrie)

Sfântul Mare Mucenic Mina este numit și "făcător de minuni" deoarece, cu o delicatețe aparte, îi ocrotește pe cei care suferă pagube, arătându-se grabnic ajutător celor nedreptățiți și celor care fie au pierdut ceva, fie […]

† Sfântul Cuvios Teodor Studitul
(11 noiembrie)

Sfântul Cuvios Teodor Studitul a fost unul dintre cei mai puternici apărători ai cinstirii sfintelor icoane și cel mai de seama stareț al Mănăstirii Studion din Constantinopol, care, sub îndrumarea sa, ajunsese să aibă o […]

† Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei
(12 noiembrie)

Sfântul Ioan cel Milostiv a fost patriarh al Alexandriei la începutul secolului al VII-lea. A primit apelativul de "cel milostiv" pentru dărnicia de care a dat dovadă, împărțind o mare parte din bunurile Patriarhiei Alexandriei […]

† Sfântul Ioan Gură de Aur
(13 noiembrie)

Sfântul Ioan Gură de Aur, este cel care a organizat textele Sfintei Liturghii care îi poartă numele, rămânând totodată cel mai cunoscut dintre Părinții greci și una din cele mai fascinante figuri al lunii creștine. […]

† Sfântul Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc
(14 noiembrie)

Sfântul Apostol Filip a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli ai Domnului Hristos, el având o importanță deosebită pentru noi Românii, deoarece a propovăduit Evanghelia Mântuirii și pe meleagurile tării noastre împreună cu Sfântul Apostol […]

† Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului
(14 noiembrie)

Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, a fost unul dintre cei mai profunzi și mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. El este unul dintre cei mai cunoscuți membri ai mișcării isihaste și […]

† Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț
(15 noiembrie)

Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț cunoscut și sub numele de Paisie Velicicovski a fost, în secolul al XVIII-lea, îndrumător al vieții monahale din Moldova și înnoitor al monahismului ortodox prin redescoperirea scrierilor patristice și […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
(16 noiembrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este unul din cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști, alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfântul Evanghelist Luca și Sfântul Evanghelist Marcu, […]

† Sfântul Grigorie Taumaturgul
(17 noiembrie)

Sfântul Grigorie Taumaturgul (adică "făcătorul de minuni"), Episcopul Neocezareei, este un exemplu al răbdării datorită căreia a primit de la Dumnezeu darul vindecării de boli trupești și sufletești, pogorând prin pronia cerească duhul păcii și […]

† Sfântul Mare Mucenic Platon
(18 noiembrie)

Sfântul Mare Mucenic Platon l-a mărturisit pe Hristos în mod liber fără a ține seama de amenințările păgânilor și a marilor persecuții desfășurate împotriva creștinilor. Este serbat în calendarul ortodox în data de 18 noiembrie.

† Sfântul Proroc Avdie
(19 noiembrie)

Sfântul Proroc Avdie a fost ucenic al marelui Proroc Ilie Tesviteanul, și-a desfășurat lucrarea profetică în timpul regelui Ahav și Ohozia. El ne arată în cartea sa faptul că, speranța și nădejdea, trebuie să anime […]

† Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
(20 noiembrie)

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul nu a viețuit pe teritoriul țării noastre, dar care din purtarea de grijă a lui Dumnezeu ne ocrotește prin prezența sfintelor sale moaște, care se află întregi la Mănăstirea Bistrița, din […]

† Intrarea în biserică a Maicii Domnului
(21 noiembrie)

Intrarea în biserică a Maicii Domnului ne reamintește de momentul în care Maica Domnului a fost adusă la templul din Ierusalim de către părinții săi, Ioachim și Ana. Acest eveniment este serbat în calendarul ortodox […]

† Sfânta Muceniță Cecilia
(22 noiembrie)

Sfânta Muceniță Cecilia este protectoarea muzicii și muzicienilor, în special a celei bisericești. Ea este serbată în calendarul ortodox în data de 22 noiembrie.

† Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
(23 noiembrie)

Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii este unul dintre sfinții români care s-au nevoit ca pustnic într-o peșteră din apropierea schitului Iezer. Părintele Ghelasie de la Frăsinei l-a asemănat pe Sfântul Cuvios Antonie cu […]

† Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei
(23 noiembrie)

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei a trăit în aceeași perioadă cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Grigorie de Nazianz și deși era cu mult mai tânăr decât aceștia a avut strânse legături de […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei
(24 noiembrie)

Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei este unul dintre cei care au intrat în contact direct cu apostoli, fiind ucenic al Sfinților Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox în data de 24 noiembrie.

† Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
(25 noiembrie)

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este cunoscută a fi protectoarea tinerilor, a iubitorilor de carte, a celor care doresc să se căsătorească și a femeilor ce doresc să devină mame. Este serbată în calendarul ortodox în […]

† Sfântul Mare Mucenic Mercurie
(25 noiembrie)

Sfântul Mare Mucenic Mercurie mai este cunoscut și sub numele de Abu-Seifein, care în limba arabă înseamnă "Cel care are două săbii", cu referire la o a doua sabie care i-a fost dată de Arhanghelul […]

† Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul
(26 noiembrie)

Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine, fiind grabnic ajutător la rugăciunilor mamelor care nu pot avea prunci. Este serbat în calendarul ortodox pe data de 26 noiembrie.

† Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul
(26 noiembrie)

Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul a viețuit 53 de ani pe un stâlp, suportând arșița verii și gerul iernii, din dragoste curată de Dumnezeu de la Care prin lumina cerească a primit darul vindecărilor sufletești și […]

† Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul
(27 noiembrie)

Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul a căzut din dreapta credință fiind copleșit de darurile împăratului, însă la mustrarea soției și a mamei sale a devenit unul dintre marii mărturisitori ai Bisericii lui Hristos care au […]

† Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou
(28 noiembrie)

Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou a fost unul dintre apărătorii sfintelor icoane din secolul al-VIII-lea. Faptul că astăzi sfintele icoane sunt prezente în bisericile și casele noastre, se datorează și jertfei unor astfel de […]

† Sfântul Mucenic Paramon
(29 noiembrie)

Sfântul Mucenic Paramon la vederea martiriului a 370 de creștini nevinovați a mustrat pe chinuitori, faptă pentru care a primit și el cununa muceniciei. Sfântul ne arată, prin propriul exemplu, că nici un creștin nu […]

† Sfântul Apostol Andrei
(30 noiembrie)

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, este numit și Ocrotitorul României deoarece a propovăduit Evanghelia lui Hristos pe teritoriul tării noastre. Este serbat de trei ori în calendarul ortodox, o dată 30 iunie împreună cu […]
mai multe articole

Alte Articole

© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram