† Sfântul Mare Mucenic Mina
(11 noiembrie)

3.8/5 - (6 votes)

Sfântul Mare Mucenic Mina este numit și "făcător de minuni" deoarece, cu o delicatețe aparte, îi ocrotește pe cei care suferă pagube, arătându-se grabnic ajutător celor nedreptățiți și celor care fie au pierdut ceva, fie au fost înșelați de cineva. El este serbat în calendarul ortodox în data de 11 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Mare Mucenic Mina (sinaxar)

Sfântul Mare Mucenic Mina a fost de origine egipteană și a trăit între anii 285–309. S-a născut în Nakiyos în apropiere de Memfis, străvechea capitală a faraonilor Egiptului care devenise provincie romană cu trei secole în urmă. A pătimit și a fost martirizat în timpul marii persecuții a creștinilor, ordonată de împărații Dioclețian si Maximian. Odată cu martiriul Sfântului Mina s-a încheiat șirul Marilor Mucenici ai Bisericii, luptători nebiruiți pentru eliberarea din întunericul păgânătății.

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -c- pravila.ro

Copilăria Sfântului Mare Mucenic Mina

Euphemia, mama Sfântului Mina, nu avea nici un copil. Într-o zi s-a dus la Biserica din Attrib, cu ocazia unei sărbători închinate Maicii Domnului. Acolo, văzând părinții cu copiii lângă ei, frumos îmbrăcați, de sărbătoare, ea s-a întristat, a suspinat și a lăcrimat îngenunchind în fața icoanei Sfintei Fecioare Maria. S-a rugat fierbinte să mijlocească în fața iubitului ei Fiu că să-i dăruiască și ei un copilaș. Atunci, o voce s-a auzit dinspre icoană, spunând "Amen" (AMIN). S-a bucurat nespus, înțelegând că Domnul și Maica Sa îi auzise rugăciunile. Întorcându-se acasă, i-a povestit soțului ei Eudoxius, cele întâmplate iar el a spus: "Fie voia Domnului ".

Domnul, Iubitorul de oameni, le-a dăruit un copilaș, un băiețel pe care l-au numit Mena (Mina), după cuvântul "Amen" pe care îl auzise mama în fața icoanei. Mai târziu, fericiții părinți au mai avut un fiu și o fiică.

Sfântul Mare Mucenic Mina a crescut într-o atmosferă creștină, beneficiind de o educație aleasă, părinții săi erau înstăriți, tatăl fiind guvernator militar. Când Mina avea 11 ani, tatăl său, fiind deja la o frumoasă vârstă, s-a mutat la cele veșnice iar mama sa i-a urmat trei ani mai târziu. Rămânând fără părinți, Sfântul Mina și-a închinat viață rugăciunii, postului, alergând cu bună nădejde către Părintele Ceresc, Ocrotitorul orfanilor și Proniatorul celor ce-L iubesc.

Ajungând la vârsta necesară, Sfântul Mare Mucenic Mina a vrut să urmeze cariera militară, după exemplul tatălui său. Intrând în armata imperială a fost trimis să-și facă slujba în Asia Mică, în provincia Frigia. Orașul în care slujea era însă păgân.

În anul 303, când Dioclețian a emis primul edict (decret) s-a pornit cea mai mare persecuție a creștinilor.

Sfântul Mare Mucenic Mina și-a părăsit poziția și rangul militar la care ajunsese și s-a retras în deșert unde a rămas pentru o perioadă de cinci ani, cinstindu-L și iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima sa, viețuind cu fiarele mai mult decât cu poporul care nu cunoștea pe Dumnezeu. Cinstindu-L si iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima sa.

În vremea petrecută în pustiu l-a întâlnit pe Sfântul Macarie Egipteanul care i-a spus: "Ce cauți Mina, de unul singur, între cer și pământ? Locul tău este printre oameni, ca aceștia să ia aminte la cuvintele și faptele tale. Dacă ai schimbat o haină de ostaș cu alta, atunci sfârșește pe câmpul de lupta, că să înviezi că un învingător fără sabie".

Martiriul Sfântului Mare Mucenic Mina

Martiriul Sfântului Mare Mucenic Mina 11 noiembrie - pravila.ro
Martiriul Sfântului Mare Mucenic Mina 11 noiembrie

În cetatea Cotiani s-a făcut un mare praznic idolesc, la care era mulțime de popor păgânesc. Acel praznic, văzându-l Sfântul Mina mai înainte cu duhul, s-a aprins de râvnă după Dumnezeu, și lăsând munții și pustietatea, a venit în cetate și în mijlocul priveliștii a stat la un loc înalt, unde putea fi văzut de toți, și a strigat cu glas tare: "Venit-am către cei ce nu mă caută pe mine, arătatu-m-am celor ce nu întrebau de mine". Cunoscut ca fiind creștin, era un act de mare curaj și tărie sufletească. Guvernatorul cetății, prefectul Pirrus, a ordonat ca Sfântul Mare Mucenic Mina să fie închis în temniță până va trece sărbătoarea, nevoind să o tulbure și nici să stânjenească petrecerea și plăcerea poporului prin judecata și osânda lui.

Tot timpul cât a stat în temniță, Sfântul Mina se ruga și cânta lui Dumnezeu imnuri de slăvire. Îndată după sărbătoare el a fost adus înaintea lui Pirrus, care știind că aparține unei familii nobile, i-a cerut cu tărie să se lepede de Hristos și de credința în El și să aducă jertfă idolilor, făgăduindu-i nu numai punerea lui în libertate dar că îi vă da și daruri scumpe.

Cu liniște și hotărâre la tot ce ar putea veni peste el, Sfântul Mare Mucenic Mina a respins propunerea și făgăduința, chiar dacă mai marele orașului îl amenința cu chinuri ca cele pe care le-au îndurat atâția alți creștini, sfârșind cu moartea. "Nu mă tem nici de chinuri și nici de moarte" a răspuns curajos Sfântul Mina. La auzul acestor cuvinte, prefectul furios a dat poruncă călăilor să-l supună la chinuri fără milă, ceea ce au făcut fără întârziere. Sub ochii lui, Sfântul Mina a fost dezbrăcat și bătut cu vine de bou până la sânge, care curgeau șiroaie pe trupul lui umplut de răni. Martirul însă nu scotea nici un suspin, de parcă nu trupul lui ar fi fost lovit și rănit.

Un privitor cu numele de Pegas, cutremurându-se de ceea ce vedea s-a apropiat de Sfântul Mare Mucenic Mina și i-a spus: "Omule, fie-ți milă de tine și supune-te guvernatorului mai înainte ca trupul tău să fie zdrobit. Pleacă-te zeilor în fața lui, iar după ce scapi închină-te Dumnezeului tău, care pentru atâta lucru nu se va supăra pe tine, cred eu." Mucenicul i-a răspuns însă: "Fugi dinaintea mea! Nu voi grăi minciună, chiar de ar fi să mor, iar jertfă voi aduce numai Dumnezeului meu. Numai El este nădejdea mea."

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -a- pravila.ro

Apoi, călăii săi l-au legat cu trupul gol de un copac. L-au scrijelat cu niște piepteni de fier și l-au frecat cu o bucată de stofă țesută din păr. Drept răspuns la aceste noi chinuri, Sfântul Mina a început să cânte imnurile obișnuite din adunările creștine. La aceasta, mânia prefectului Pirrus a crescut fără măsură și a poruncit uciderea Sfântului: "Pentru că Mina ostașul a căzut în nelegiuitul creștinism și nu vrea să se supună poruncii împărătești de a aduce sacrificii zeilor, poruncim să i se taie capul cu sabia iar corpul să i se ardă". Călăii au pus mâna pe Sfântul Mare Mucenic Mina, l-au târât afară din oraș, i-au tăiat capul și i-au aruncat corpul în foc. Dar creștinii au venit în jurul focului imediat ce ostașii au plecat și au scos din foc bucăți din trupul Sfântului, le-au spălat, învelindu-l în pânză curată si le-au uns cu uleiuri.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Mare Mucenic Mina

Sfântul Mare Mucenic Mina – apărător al dreptății

Domnul Aziz Serkis Guirguis, un pensionar, povestește că pe durata serviciului său în Forțele de Poliție, a fost acuzat pe nedrept și reținut pentru un proces. A cerut neîncetat mijlocirea Sfântului Mina, cu nădejdea că nu va fi trecut cu vederea. Când cazul a fost audiat, avocatul lui nu a reușit să meargă și a fost înlocuit de un altul, necunoscut. Acesta a vorbit ceva cu judecătorul, care l-a chemat pe domnul Aziz și l-a declarat nevinovat. Domnul Aziz a fost eliberat și primul lucru care l-a făcut a fost să îl caute pe acest avocat și să îl întrebe cine l-a trimis. Dar, nu era nicăieri acel avocat și nimeni nu a putut răspunde la întrebarea domnului Aziz. Acel avocat fusese însuși Sfântul Mina.

Sfântul Mare Mucenic Mina - doctor fără de arginți

Icoana Acatist a Sfântului Mare Mucenic Mina 11 noiembrie - pravila.ro
Icoana Acatist a Sfântului Mare Mucenic Mina

Vindecarea de negi

Domnul Papadopoulos, cântăreț la o biserică din Alexandria povestește că fiul său suferea de negi, pe care îi avea pe față și pe frunte și arătau ca niște lentile maro. Domnul Papadopoulos povestește:

"Aveam o icoană a Sfântului Mina acasă. Fiul meu și-a pus fața pe icoana și s-a rugat fierbinte. Atunci, toate punctele de pe fața i-au dispărut, iar fiul meu și-a revenit. Când duhovnicul nostru, un părinte îmbunătățit, a venit în Alexandria, am mers la dânsul să iau binecuvântare. M-a uimit, spunându-mi: «Ce i-a făcut Sfântul Mina fiului tău? Nu îmi ascunde nimic.»

Am plâns de bucurie înțelegând că dânsul știa ce a făcut Sfântul Mina. Deci, i-am explicat ce s-a întâmplat cu exactitate și mi-a spus: «Sfântul Mina v-a onorat cu vizita lui!»"

Vindecarea de ulcer

Fratele unui episcop suferea de ulcer la stomac și trebuia să fie operat. Episcopul s-a dus la un bătrân pustnic și l-a rugat să mijlocească pentru fratele lui. Pustnicul i-a spus doar atât: "Îl voi ruga pe Sfântul Mina!" Episcopul s-a dus să îl viziteze pe fratele lui și când a intrat, acesta (bolnavul) s-a ridicat brusc în picioare și și-a întrebat soția: "Unde este doctorul care a trecut acum pe aici?" Soția i-a răspuns că nu trecuse nici un doctor. El a insistat, zicând: "A trecut chiar acum pe lângă mine și era îmbrăcat în alb". Atunci, episcopul i-a povestit fratelui său exact ceea ce îi spusese bătrânul avva. Doctorul care a fost văzut doar de către pacient era Sfântul Mina, Făcătorul de Minuni și ocrotitorul și ajutătorul tuturor celor care aleargă la dânsul. După această vizita, bolnavul și-a revenit complet.

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -d- pravila.ro

Sfântul Mare Mucenic Mina – grabnic ajutător

Lipsa făinii de la mănăstire

Odată, s-a întâmplat să se termine făina la Mănăstirea Sfântului Mina, în vechiul Cairo. Starețul, părintele Mina, având mare evlavie pentru mucenic, s-a îndreptat spre icoana Sfântului Mina și l-a rugat să îl ajute să obțină niște făină pentru prescuri. Părintele Mina i-a dat 25 de piaștri părintelui Atanasie, să cumpere faină dar acesta nu a reușit să găsească nicăieri - era criză de făină în acea perioadă, în toată țara. Părintele Atanasie s-a întors la mănăstire necăjit, dar chiar lângă ușa bisericii a găsit un săculeț pentru făina și o cartelă care permitea purtătorului să ridice o pungă de făina. Surprins, a luat săculețul și cartela și le-a dat părintelui Mina, relatându-i întâmplarea. Acesta a mers personal la adresa menționată pe cartela, un magazin care i-a vândut făina. Mai mult, vânzătorul s-a oferit să-l ducă înapoi la mănăstire. În următoarele zile, Ministerul Resurselor a acceptat să acorde mănăstirii cartele de aprovizionare pentru o cotă lunară de făină.

Lucrurile pierdute

Cu câțiva ani în urmă, o doamnă din București și-a pierdut de mai multe ori actele și după îndelungi căutări, s-a rugat Sfântului Mina. Avea să le găsească de fiecare dată la pangarul Bisericii Ruse, unde mergea de obicei. I se spunea că "cineva le-a adus aici". Ea știa sigur că nu le pierduse în biserică sau în împrejurimi. Dar, probabil așa se gândise Sfântul să i le înapoieze. Într-o zi însă, a observat că nu-și mai găsește mănușile. Atunci s-a rugat iarăși Sfântului Mina dar, de această dată, cu îndrăzneală:
"Sfinte, ajuta-mă să-mi găsesc mănușile! Dar, te rog nu mi le mai trimite prin cineva. Adu-mi-le chiar tu!" Peste câteva zile a ajuns la Biserica Rusă, gândindu-se că poate, la pangar, își vă găsi mănușile căutate. Dar, chiar în momentul în care a intrat în Biserica, a simțit ceva cald pe mâini. S-a uitat și mănușile pierdute erau chiar pe mâinile ei! Persoana căreia i s-a întâmplat minunea este o femeie echilibrată, pe atunci fiind jurist la o mare firmă internațională.

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -g- pravila.ro

Sfântul Mare Mucenic Mina - protectorul celor păgubiți

Odată, un creștin a mers să se închine în Biserica Sfântului Mina și a fost găzduit la o casă de străini. Stăpânul acelei case, cunoscând că găzduitul avea bani în sânul sau, s-a sculat în miezul nopții și l-a omorât. Apoi, tăindu-l bucăți l-a pus într-o coșniță și a ascuns-o în cămara cea mai ascunsă din casa să. În vreme ce ucigașul se afla în nevoință și în îngrijorare, cum, unde și când să se ducă să ascundă părțile celui ucis, i s-a arătat lui Sfântul Mare Mucenic Mina, călare în chip de ostaș. Gazda a fost întrebată ce a făcut cu străinul care găzduise la ea. Ucigașul a mărturisit că nu știe nimic. Atunci Sfântul, pogorându-se de pe cal, a intrat înăuntrul camerei celei mai ascunse și, aflând coșnița și scoțând-o, s-a uitat la ucigaș și i-a zis: "Cine este acesta?" Iar ucigașul de frică, a căzut la picioarele sfântului. Iar Sfântul, punând la loc toate membrele celui ucis și rostind o rugăciune, a înviat mortul și i-a zis lui: "Dă laudă lui Dumnezeu". Iar mortul, ridicându-se ca din somn și cugetând cele ce a pătimit de la cel ce-l găzduise și cum a câștigat viață a doua oară, a slăvit pe Dumnezeu; iar mulțimea se închină ostașului ce se arătase și care-l înviase. Și după ce s-a ridicat de jos ucigașul, a luat Sfântul banii de la el și i-a dat omului pe care-l înviase, zicându-i: "Du-te frate în calea ta". Și a încălecat și s-a făcut nevăzut.

Sfântul Mare Mucenic Mina biruitor la El-Alamein, oraș în nordul Egiptului pe malul Mării Mediterana

O minune cu totul specială o relatează inspirat un cunoscut predicator al Bisericii Greciei, mitropolitul Augustin de Florina. Redăm fragmentul predicii care surprinde intervenția providențială a mucenicului într-o bătălie importantă a celui de al doilea Război Mondial: "Rommel a fost învins și a fost învins de o brigadă elină, de 6700 de elini! Aceștia, după ocupație, au plecat din Elada. S-au urcat în corăbii și s-au dus în Alexandria. Când au ajuns acolo, Alexandria plângea. «Au venit elinii, ziceau, vom învinge!» Aceștia au alcătuit o brigadă de zece mii de bărbați. Și au înaintat până au ajuns în munți, la cca. 100 km în vestul Alexandriei. Acolo, stop! I-a oprit Rommel. Și a avut loc o bătălie, o bătălie puternică, într-un loc căruia îi spuneau în arabă El Alamein. Care înseamnă «locul lui Mina», deoarece în acea parte este o biserică veche a Sfântului Mina. A rămas istoric acest sat litoral al Egiptului, care după cum am spus la început, este locul unde s-a născut Sfântul Mina. Acolo elinii au dat bătălia. Și-au făcut cruce, au cântat Apărătoare Doamnă, s-au luptat și l-au învins pe Rommel. Englezii au recunoscut că împreună-autor al acestei biruințe era și Sfântul Mina și au zidit o biserică nouă acolo, la El Alemein. Deoarece acolo, pentru prima dată, s-a rupt Axa. În acea noapte, Sfântul Mina a ieșit din bisericuță sa și călare pe calul sau alb, în fruntea soldaților și a demnitarilor elini, a nimicit puterile întunericului și ale păcatului".

Sfântul Mare Mucenic Mina face minuni în fiecare zi cu cei care îi cer ajutorul. Să avem nădejde în mijlocirea acestui sfânt făcător de minuni și în puterea lui Dumnezeu care lucrează prin sfinții Săi și vom avea parte de multa mângâiere.

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -b- pravila.ro

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Eliberarea creștinătății

În noaptea în care a fost martirizat Sfântul Mare Mucenic Mina, în palatul împăratului Dioclețian, garda pretoriană s-a răsculat din senin și l-a detronat pe cel mai crud și înverșunat prigonitor al Bisericii lui Hristos.

A fost momentul de cotitură în istoria Bisericii, când întunericul care încerca să o cuprindă de atâta timp a fost doborât, iar cel care a urcat puțin mai târziu pe tronul împărătesc, a fost nimeni altul decât marele Constantin, eliberatorul creștinătății.

Astfel, așa cum prin Ioan Botezătorul se încheiase șirul profeților lui Israel, putem considera că prin Sfântul Mina s-a încheiat șirul Marilor Mucenici ai Bisericii, luptători nebiruiți pentru eliberarea din întunericul păgânătății. Acest moment a reprezentat un splendid răsărit de soare, peste altarele sfințite și greu încercate ale Bisericii lui Hristos, de acum începând o nouă perioadă, plină de lumină și prospețime, de dezvoltare și întărire.

Sub aceste noi împrejurări, Biserica va tresălta, se va bucura, îi va cinsti și îi va onora cu slujbe, rugăciuni, cântări pe ostașii ei cei mai aleși, care și atunci și acum, lupta neosteniți, aleargă, biruiesc pentru Domnul Hristos și pentru oameni.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Mina

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -h- pravila.ro

Aflarea minunată a sfintelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Mina

Trupul Sfântului a fost luat de sora sa, și împreună cu câțiva soldați l-au dus la Alexandria pentru a fi pus într-o Biserică. În momentul în care persecuția împotriva creștinilor a încetat, un înger i s-a arătat Patriarhului Atanasie al Alexandriei, spunându-i să ia trupul Sfântului Mina și să-l ducă în Deșertul de Vest. La câțiva kilometri de Alexandria, la marginea Lacului Mariut, cămila care ducea trupul Sfântului, nu a mai vrut să se miște, chiar dacă a fost forțată de creștini să meargă mai departe. Au interpretat acest lucru ca pe un semn de la Dumnezeu și au îngropat trupului Sfântului Mina în acel loc.

Multa vreme nu s-a știut nimic de trupul Sfântului Mina, până când locul în care a fost înmormântat a dăruit vindecare în mod miraculos unui păstor și turmei sale bolnave. Din Sinaxar aflăm: "Și Dumnezeu a vrut să arate locul trupului Sfântului Mina. Și era în acel desert un anume păstor, și într-o zi o oaie care suferea de boala scabiei s-a dus în acel loc și s-a scufundat în apa micului izvor din apropierea locului și s-a rostogolit prin el și s-a vindecat pe loc. Și când păstorul a văzut lucrul acesta și a înțeles miracolul s-a minunat peste măsură. Și după aceea obișnuia să ia praf de pe acel altar, să-l amestece cu apa, să îl pună pe oi și dacă erau bolnave de scabie erau vindecate pe loc. Și obișnuia să facă asta tot timpul și astfel îi vindeca pe toți care veneau la el".

Locul a devenit atât de cunoscut, vestea miracolelor s-a răspândit cu repeziciune, încât și fiica împăratului Constantin cel Mare a fost vindecată aici de lepră.

Acesta, avea o singură fată care era bolnavă de lepră. Împăratul a trimis-o la locul unde era trupul Sfântului Mina ca să afle de la acel păstor cum se petreceau minunile. Discutând cu acesta, fata a luat nisip, l-a umezit cu apă și s-a frecat pe trup, dormind peste noapte în acel loc. În timpul somnului ea l-a văzut pe Sfântul Mare Mucenic Mina care i-a zis: "Trezește-te devreme și sapă în acest loc și vei găsi trupul meu".

Când s-a trezit, fata era vindecată și începând să sape, a găsit trupul Sfântului. Degrabă, a trimis vorbă tatălui ei despre cele întâmplate. Acesta s-a bucurat nespus, mulțumind și aducându-i laude lui Dumnezeu. În semn de recunoștință și nu numai, va construi o Biserică, în cinstea Slăvitului Mucenic Mina, în care a așezat racla cu moaștele Sfântului.

Abu Mena orașul Sfântului Mare Mucenic Mina

Mai târziu, în timpul domniei împăraților romani Arcadius și Honorius, aceștia au hotărât construirea unui oraș impresionant în acel loc, oraș care s-a numit Abu Mena (abu – părinte, sfânt) care este situat la 45 km sud-vest de Alexandria.

Orașul Abu Mena, avea să devină vestit în întreaga lume creștină, ca un loc de mângâiere, izbăvire, tămăduire, ocrotire, salvare. Va fi unul dintre cele mai căutate locuri ale creștinătății.

Mulțimi de oameni bolnavi veneau aici, din cele patru zări ale pământului, rugându-l pe marele mucenic să mijlocească pentru ei, pentru familiile lor și pentru prieteni, și mulți își aflau rezolvarea problemelor cu care veniseră cu mijlocirea Sfântului Mina.

În semn de binecuvântare, ei duceau de aici înapoi acasă, mici sticluțe ceramice, umplute cu apă dintr-un izvor făcător de minuni, sau cu ulei de la candela ce ardea lângă trupul Sfântului. Pe fiecare față, era reprezentat Sfântul Mina, purtând o tunică și având la picioare două cămile. De-a ștangă și de-a dreapta capului, era scris în limba greaca: "O Agios Menas" (Sfântul Mina). Aceste sticluțe au fost descoperite, de către arheologi, în diverse locuri, surprinzătoare prin răspândirea lor: Heidelberg în Germania, Milano în Italia, Dalmata în Iugoslavia, Marsilia în Franța, Dengela în Sudan, Ierusalim în Țara Sfântă și la Tomis (Constanța) în România.

La mijlocul secolului al-VII-lea, la venirea arabilor în Egipt orașul Abu Mena a fost distrus de către aceștia. Ruinele sale au fost incluse în patrimoniul mondial în 1979.

Acum, lângă acel loc, la aproximativ un kilometru se află o impresionantă mănăstire unde odihnesc, spre închinare, moaștele Sfântului Mucenic Mina.

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina 11 noiembrie - pravila.ro
Moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina Biserica Sfânta Vineri Bucuresti

În România

  • Catedrala Mitropolitană din Iași;
  • Biserica "Sfântul Mare Mucenic Mina" din cartierul Obcin, din orașul Suceava, sunt prezente două fragmente din moaștele Sfântului Mina. Ele au fost aduse din Grecia, în august 2001, de către Arhiepiscopul Sucevei si Rădăuților;
  • Biserica "Sfântul Mucenic Mina-Vergu" din București. Sunt păstrate fragmente din moaștele Sfântului Mina, aduse de la Sfântul Munte Athos și de la Mănăstirea "Sfântul Mina" din Egipt;
    Biserica "Sfântul Mina-Vergu" din București adăpostește o parte din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina. În 1874 au fost aduse moaștele Sfântului Mina și icoana sa făcătoare de minuni. Cu adevărat, Sfântul Mina s-a arătat milostiv și ajutător celor oropsiți. Așa au simțit și boierii Vergulești, cea de-a doua generație de ctitori ai Bisericii Sfântul Mina-Vergu din București, când s-au hotărât să trimită un emisar la Mănăstirea Prodromu, în muntele Athos, acum 150 de ani, pentru a cumpăra, cu două mii de galbeni, câteva părticele din moaștele Sfântului Mina, pe care le-au așezat într-o raclă, în Biserica înnoită de ei. Avva Dorotei, starețul mănăstirii la acea vreme, a scris în Patericul Athonit câteva cuvinte tulburătoare: "Pe mucenicul Mina nu-l cunoaște nimeni, dar l-am văzut toți, căci li s-a arătat, în vis sau aievea, pe pământ, în aer și pe apă, noaptea sau ziua, tuturor celor care l-au chemat în ajutor".

În Străinătate

  • Mănăstirea "Sfântul Mina" din Egipt care se află lângă orașul Alexandria si la aproximativ un kilometru de vechiul oraș Abu Mena.
  • Alte părticele se mai găsesc și în Sfântul Munte Athos.

Scrieri despre moaștele Sfinților Mucenici, comori pline de bogății

Sfântul Ierarh Ioan Gura de Aur al Bisericii și păstorul ei prea-înțelept, are pentru noi un cuvânt foarte frumos: "Raclele mucenicilor nu sunt altceva decât porturi sigure, izvoare cu ape duhovnicești, comori pline de bogății ce nu pot fi jefuite, nici istovite vreodată. Și după cum porturile dau multă siguranță corăbiilor izbite de valuri multe, când se adăpostesc în sânurile lor, tot așa și raclele mucenicilor dau multă liniște și siguranță sufletelor noastre izbite de grijile lumești, când vin alături de ele. Și după cum izvoarele de apă rece înviorează trupurile cele ostenite și arse de sete, tot așa și raclele mucenicilor răcoresc sufletele cele aprinse de patimi rușinoase, numai vederea lor stinge pofta cea rușinoasă, invidia ce încolțește, mânia ce clocotește și orice altă patimă care ar tulbura sufletul nostru. Raclele mucenicilor sunt cu mult mai de preț decât orice comoară. Comorile de bani împresoară de primejdii pe cei ce le găsesc. Dacă se împarte în mai multe părți, prin împărțire comoara se împuținează. Cu comorile raclelor mucenicilor nu-i așa: găsirea lor nu-i aducătoare de primejdie, iar împărțirea lor nu le împuținează. Cu totul contrar comorilor de bani. Acestea, după cum am spus mai înainte, se micșorează dacă se împart, moaștele mucenicilor, însă, atunci își arată mai mult bogăția, când sunt împărțite la mai mulți. Așa e natura lucrurilor duhovnicești: cresc prin distribuire, se înmulțesc prin împărțire. Nu sunt atât de încântătoare grădinile care oferă ochilor privitorilor trandafiri și violete, cât sunt de încântătoare mormintele mucenicilor, care oferă sufletelor privitorilor o bucurie neveștejită și trainică"

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Biserica Sfântul Mina - Verg

Istoria Bisericii Sfântul Mare Mucenic Mina

Numele de Vergu dat altădată mahalalei și bisericii, vine de la Vergo - mare paharnic pe la 1695. Biserica era numita de Spatarul Mihail Cantacuzino și Scoală Vergului pentru ca avea în preajma o scoală. Prima biserica a fost zidita la 1724-1725.

Printre ctitori apar Daniil Mitropolitul Ungro-Vlahiei, Vergu, ambasador al Domnului Constantin Brâncoveanu și Ancuța. Aceasta Ancuța, care a participat bănește la ridicarea lăcașului și a fost îngropată în biserică, a fost după unele surse, Domnita Ancuța fiica Domnitorului Constantin Brâncoveanu. În cronica lui Dionisie Fotino de la 1818, lăcașul apare drept ctitorie brâncovenească, alături de biserica Domnița Bălașa.

Biserica Sfântul Mina -Vergu a fost avariată de cutremurele din 1838 și 1853. Arsă în marele incendiu din noaptea de Paști 23 martie 1847 a fost refăcută, fiind terminată în anul 1874. A căpătat tot atunci și hramul Sfântul Mina, odată cu aducerea de la biserica Stelea, a moaștelor Sfântului Mina și a icoanei făcătoare de minuni a acestui Sfânt.

Lăcașul a fost renovat de Arhimandritul Paul Petricu în anul 1900, la cererea primarului general al Capitalei C.F. Robescu (1841-1919). Cu această ocazie s-a adăugat pridvorul de la intrare.

Pictorul preot Vasile Damian a refăcut pictura în 1901. După cutremurul din 1940 este din nou restaurată între 1941-43, în baza proiectelor Arhimandritului Constantin Joja.

În 1945 se consolidează turla mare de pe naos și este refăcută fresca de către pictorul A. Moscu. A mai fost consolidată după cutremurul din 1977 iar pictura restaurată de pictorul Gheorghe Busuioc și apoi nesfințită la 20 iulie 1981. Între anii 1996-2002, în timpul preotului paroh Gheorghe Ispas.

Incinta a fost împrejmuită cu un gard din zid (1996). S-a realizat o trapeză (1998) pentru masa nevoiașilor, s-a ridicat clopotnița (2002) peste un pavilion de poarta amplasat în noul acces creat dinspre Bulevardul Corneliu Coposu.

Arhitectura Bisericii Sfântul Mina - Vergu

Biserica Sfântul Mina Vergu - Bucuresti - pravila.ro
Biserica Sfântul Mina - Vergu

Planul bisericii Sfântul Mina - Vergu este în formă de navă, cu absida altarului poligonala (dimensiuni generale 23,80 x 8 m) cu o turla mare, pe naos și un turn-clopotniță mai mic peste pronaos. Naosul este acoperit cu o boltă în leagăn.

Turlele, cu baze pătrate, au pe cele opt fațete, ferestre încadrate de arcade în acolada sprijinite pe semicolonete așezate la muchii. Un pridvor cu o singură arcadă pe doi stâlpi, precede intrarea.

Fațadele simple, cu elemente în stil neoromânesc, sunt împărțite de un brâu format din două șiruri de cărămizi așezate în forma de zimți, întrerupt în dreptul pilaștrilor și al ferestrelor.

Ferestrele mari, terminate în arc semicircular, au ancadramente ornamentate, iar în interior sunt înfrumusețate cu vitralii. Sunt grupate câte doua la naos și câte trei în dreptul pinioanelor, ce sugerează absidele laterale.

Frize fin decorate cu motive geometrice încoronează fațadele, cornișele turlelor și bazele acestora.

Sursă: Creștin Ortodox.

Programul Liturgic al Bisericii Sfântul Mina - Vergu

Luni
07:30 – 12:00 - Acatiste și Rugăciuni personale;
16:00 – 19:00 - Vecernia, Acatistul Sfântului Mina, Lecția de Cateheză, Cântări bisericești, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare.

Marți
08:00 – 18:00 - Zi de curățenie, Rugăciuni (după amiază).

Miercuri
07:30 – 12:00 - Acatiste și Rugăciuni personale;
16:00 – 19:00 - Vecernia, Acatistul Sfântului Mina, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare.

Joi
08:00 – 17:00 - Zi de rugăciuni, Vizite pastorale.

Vineri
07:30 – 12:00 - Acatiste și Rugăciuni personale;
16:00 – 19:00 - Vecernia, Acatistul Sfântului Mina, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare.

Sâmbătă
09:00 – 11:00 - Slujbe pentru pomenirea morților cu Sfânta Liturghie;
După 11:30 - Botezuri, Cununii, Vecernie.

Duminica
08:30 – 12:00 - Utrenia, Sfânta Liturghie;
După 12:30 - Botezuri, Cununii.

Sursă: SfMinaVergu.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Mina

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Mina!

Mina - are diverse origini și este folosit în diverse culturi. În timpurile moderne, numele Mina este cel mai adesea folosit ca unul feminin, deși istoric acest nume era masculin (de exemplu, numele Inna).

Conform primei versiuni, acest nume are rădăcini egiptene. În limbă coptă, numele de bărbat Mina înseamnă "persoană statornică", adică devotat, decisiv. În Egiptul antic, numele Mina (Menes) a fost purtat de primul faraon, care a trăit în jurul anului 3100 î.Hr.

Conform celei de-a doua versiuni, numele Mina provine de la numele grecesc antic Μηνάς - Menas (Minas), care este interpretat ca "lună" ("lunar"), "lună". Era masculin, fără nume feminin împerecheat.

Este posibil ca în creștinism acest nume să provină de la adepții egipteni ai religiei creștine (Mina egipteanul, Mina Sinai). În calendarul ortodox, denumirea este denumită Minea și Mina (nume de bărbat), iar printre catolici - Mennas și Minnas. O formă populară a apărut în limba rusă - Minai.

Denumirea de sex feminin Mina se găsește cel mai adesea în țările asiatice (Coreea, Japonia, China). Este scris în diferite hieroglife, de aceea are variante de citire și transcriere latină (Mina, Min-a, Mi-na, Minaa, Meena și alții). Sensul numelui poate varia în funcție de caractere.

Este probabil ca în aceste țări numele feminin Mina să apară după europenizarea numelor tradiționale, pentru ca numele să fie convenabil pentru a fi utilizat în afara țărilor natale, pentru comunicarea cu străinii.

Există un nume masculin Ming care înseamnă "luminos". Prin urmare, numele de sex feminin a schimbat ușor nuanța, cel mai adesea numele feminin Mina din țările asiatice va fi interpretat ca "frumos", "inteligent". De asemenea, este posibil să combinăm aceste concepte cu acele hieroglife cu care a fost scris numele.

Printre musulmani, numele Mina este feminin. Se interpretează ca "azur", "mărgele de sticlă" sau "smalț".

Derivate ale numelui Mina

În partea europeană, numele Mina este adesea folosit ca o formă scurtă pentru numele Wilhelmina, Irmina, Ermin (Armina, Germina), Dominic, Minodor, Selmin. Această utilizare este relevantă și pentru unele nume estice - Nomin, Amin, Ramina, Yasmin, Jasmine.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Mina?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 11 noiembrie când este pomenit Sfântul Mare Mucenic Mina.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mare Mucenic Mina

Sfântul Mare Mucenic Mina "Egipteanul" (din Cotiada) se zugrăvește sub chipul unui bătrân cu barba rotundă.

În alte icoane Sfântul Mare Mucenic Mina este reprezentat în veșminte militare și înarmat cu lance, sabie și scut, oarecum asemănător cu ceilalți sfinți "militari", Marii Mucenici Gheorghe purtătorul de biruință și Dimitrie Izvorâtorul de Mir.

Icoana Sfântului Mare Mucenic Mina 11 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Mare Mucenic Mina

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

O, Preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni bacatorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat , scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, Fericite și Sfinte Mina, grăbește-te de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijină pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, Sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit munci grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindcă ne-am încredințat ca și după mutarea ta din viata aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserica ta și cu credința ți s-a rugat nu a rămas neajutat. Ca cine te-a chemat pe tine intru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni bacatorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?
Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine, ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pasantul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dandi-i îndurat punga cu galbeni; dar, o! minune, ca și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.
Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot asa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfanț locașul tău, nu numai că a fost izbăvita de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș după cuviința l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfânta biserica ta spre închinare, cu rugăciunea îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când iudeul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu, nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au făcut pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De ceea încredințat sunt ca tot cel ce aleargă la tine, cerind cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești Sfinte, ca atunci și astăzi, ca oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceasta și eu acum, fiind scârbit și în paguba, alerg către tine cu credința și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubașul și scârbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvintez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfanțului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mare Mucenic Mina, glasul al 4-lea

Ca pe cel ce ești împreună vorbitor cu cei fără de trup și cu purtătorii de nevoință împreună petrecător, adunându-ne cu credință, te lăudăm pe tine, Sfinte Mare Mucenice Mina, cerând pace lumii și sufletelor noastre mare milă.

Tropar - Sfântul Mare Mucenic Mina, al Sfinților Mucenici Victor și Viclenite și al Sfintei Mucenițe Ștefanida, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mare Mucenic Mina, glasul al 4-lea

Din oastea cea vremelnică te-a răpit și părtaș celei nestricăcioase te-a arătat pe tine, purtătorule de chinuri, Sfinte Mare Mucenice Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel Ce este pentru toți mucenicii cunună nestricăcioasă.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mare Mucenic Mina (Viețile Sfinților)

Sfântul Mucenic Mina era egiptean de neam iar cu credința creștin și cu slujba ostaș, fiind sub stăpânirea tribunului Fermilian în Mitropolia Cotuanului. Atunci împărățeau Dioclețian și Maximian, împărați păgâni care au dat poruncă în toate părțile ca, creștinii care nu se vor închina idolilor, să fie munciți și omorâți toți; încât credincioșii pretutindeni erau siliți spre jertfe idolești.

Atunci fericitul Mina, nerăbdând să vadă nevoia aceea, nici voind să privească cum se cinstesc idolii cei fără de suflet, și-a lăsat ostășia și s-a dus în munte în pustie, mai bine voind a viețui cu fiarele decât cu poporul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și umbla din loc în loc prin munți și prin pustietăți, învățând Legea Domnului, iar cu postul și cu rugăciunea curățindu-și sufletul său, slujea ziua și noaptea adevăratului Dumnezeu. Apoi trecând multă vreme, s-a făcut un mare praznic idolesc în cetatea Cotuanului, la care adunându-se mulțime de popor păgânesc, se făceau diferite jocuri și priveliști, alergări de cai și lupte în cinstea necuraților zei, la care priveliște privea toată cetatea cu luare aminte, de pe locuri înalte.

Acel praznic, văzându-l Sfântul Mina mai înainte cu duhul, s-a aprins de râvnă după Dumnezeu, și lăsând munții și pustietatea, a venit în cetate și în mijlocul priveliștii a stat la un loc înalt, unde putea fi văzut de toți, și a strigat cu glas tare: "Venit-am către cei ce nu mă caută pe mine, arătatu-m-am celor ce nu întrebau de mine". Acestea strigând sfântul, toți cei de la priveliște și-au întors ochii spre dânsul și tăcând se mirau de îndrăzneala lui. Acolo se afla și Piros, ighemonul cetății.

Acela îndată a poruncit să prindă pe sfântul și, aducându-l, l-a întrebat: "Cine ești tu?". Iar Sfântul Mina a strigat în auzul a tot poporul, zicând: "Eu sunt robul lui Iisus Hristos, Care împărățește în cer și pe pământ". Și iar l-a întrebat ighemonul: "Străin ești sau ești locuitor de aici? Și cum ai îndrăzneala aceasta să strigi astfel în mijlocul priveliștii?". Iar sfântul nerăspunzând la cuvintele lui, unul din ostașii cei ce stăteau înainte l-a cunoscut pe dânsul și a zis: "Cu adevărat, acesta este Mina ostașul care era sub stăpânirea tribunului Fermilian".

Sfântul Mare Mucenic Mina 11 noiembrie -f- pravila.ro

Iar ighemonul a zis: "Oare ostaș ai fost, precum grăiesc aceștia despre tine?". Sfântul a răspuns: "Așa este, ostaș am fost și petreceam în cetatea aceasta; dar, văzând fărădelegile poporului celui amăgit de diavoli care se închină idolilor iar nu lui Dumnezeu, pentru aceea am lepădat slujba ostășească și am ieșit din cetate, ca să nu fiu părtaș fărădelegii și pieirii lor; și am umblat până acum prin locuri pustii, fugind de oamenii cei necredincioși și vrăjmași Dumnezeului meu. Iar acum auzind de praznicul vostru cel necurat, am râvnit după Dumnezeul meu și am venit să mustru orbirea voastră și să mărturisesc pe Unul, adevăratul Dumnezeu, Care a zidit cerul și pământul cu cuvântul Său și ține toată lumea". Auzind acestea ighemonul, a poruncit să ducă pe sfântul în temniță și să-l păzească până a doua zi. Iar el, toată ziua aceea s-a îndeletnicit cu prăznuirea și cu priveliștea.

A doua zi a șezut ighemonul la judecată și scoțând din temniță pe Sfântul Mina, în toate chipurile voia să-l înduplece pe el la închinăciunea idolească, făgăduindu-i daruri și cu munci îngrozindu-l. Dar de vreme ce nu a putut să-l înduplece cu cuvintele sale la credința cea idolească, a început a-l sili. Și dezbrăcându-l și întinzându-l la pământ patru ostași, a poruncit să-l bată fără cruțare cu vine de bou, încât curgeau șiroaie de sânge din rănile lui. Iar un oarecare dintre cei ce stăteau acolo, cu numele Pigasie, a zis către sfântul: "Miluiește-te pe tine, omule, și te supune poruncii ighemonului, mai înainte, până nu va fi zdrobit trupul tău de răni. Eu te sfătuiesc, apropie-te de zei, numai până la o vreme, ca să te izbăvești de muncile acestea; iar pe urmă iarăși vei sluji Dumnezeului tău. Vei aduce o dată jertfă idolilor și puțină vreme vei sluji lor, ca să scapi de cumplitele munci".

Sfântul a răspuns cu asprime: "Du-te de la mine, lucrătorule al fărădelegii, căci eu am jertfit și încă voi jertfi jertfă de laudă Dumnezeului meu, Care-mi dă ajutorul Său și mă întărește în răbdare, încât muncile acestea mai mult mi se par ușurare decât cumplită muncă". Mirându-se muncitorul de răbdarea aceasta, a poruncit să pună asupra lui mai multe munci. Deci, sfântul a fost spânzurat pe lemn și cu unghii de fier strujit, iar muncitorul, batjocorindu-l, zicea: "Oare simți vreun fel de dureri, Mina? Oare îți plac muncile? Voiești să-ți mai îndulcesc această dulceață?".

Iar mucenicul, deși pătimea, a răspuns ighemonului: "Nu mă vei birui muncitorule cu muncile acestea de scurtă vreme, pentru că-mi stau înainte ostașii Împăratului ceresc care îmi ajută și pe care tu nu-i vezi". Iar ighemonul a poruncit slugilor să muncească mai aspru pe sfântul și zicea: "Nu mărturisi aici alt împărat afară de împărații romanilor". Iar mucenicul răspundea: "Dacă ați fi cunoscut voi pe adevăratul Împărat, nu ați fi hulit pe Cel mărturisit de mine; pentru că Acela este cu adevărat Împărat al cerului și al pământului și nu este altul afară de Dânsul. Iar voi, neștiindu-L pe El, Îl huliți și-L asemănați cu împărații voștri cei muritori, cărora Cel de sus le-a dat cinstea cea împărătească și stăpânirea, Însuși fiind Domn a toată făptura".

pravila - Floare Ornamentala

Ighemonul a zis către dânsul: "Cine este Acela Care dă stăpânire împăraților și stăpânește peste toți?". Mucenicul a răspuns: "Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care totdeauna viază, Căruia toate I se supun, cele din cer și cele de pe pământ. Acela este Care așează în scaune pe împărați și le dă stăpânire". Muncitorul a zis: "Oare nu știi că împărații romanilor se mânie asupra tuturor celor care mărturisesc numele lui Hristos și au poruncit să-i omoare pe dânșii?".

Răspuns-a mucenicul: "Domnul a împărățit, să se mânie popoarele. Dacă împărații voștri se mânie asupra lui Hristos și asupra creștinilor care mărturisesc numele Lui, ce-mi pasă mie? Eu de acea mânie nu țin seama, fiind rob al Hristosului meu. Numai de aceasta am grijă, ca să petrec în mărturisirea Preasfântului Său Nume până la moarte și să mă îndulcesc de dragostea Lui, de care cine mă va putea despărți? Necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau nevoia, sau sabia? Nimic nu mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos!".

După aceasta muncitorul a poruncit să frece rănile lui cu petece de păr. Și acestea făcându-se, mucenicul zicea: "Acum mă dezbrac de haina cea de piele și mă îmbrac cu veșmântul mântuirii". Apoi a poruncit muncitorul să-l ardă pe sfânt cu făclii aprinse și a fost ars tot trupul lui, iar el tăcea. Și l-a întrebat pe el ighemonul: "Oare nu simți focul, Mina?". Sfântul a răspuns: "Dumnezeul nostru pentru Care pătimesc, este foc mistuitor și-mi ajută mie și pentru aceea nu bag în seamă focul acesta cu care mă ardeți și nu mă tem de muncile voastre cele de multe feluri. Pentru că îmi aduc aminte de cuvintele Domnului meu din Evanghelie: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, căci sufletul nu pot să-l ucidă".

Zis-a lui ighemonul: "Cum grăiești tu acestea, căci ai petrecut toți anii vieții tale în oaste și știi carte?". Sfântul a răspuns: "Domnul nostru Iisus Hristos a zis nouă: Când veți fi duși înaintea împăraților și a domnilor pentru Mine, nu vă îngrijiți cum sau ce veți grăi, că vi se va da în acel ceas gură și înțelepciune cu care veți grăi". Iar ighemonul a întrebat: "De unde a știut Hristosul vostru că veți pătimi pentru Dânsul unele ca acestea?".

pravila - Floare Ornamentala

Sfântul a răspuns: "De vreme ce este Dumnezeu adevărat, apoi este și înainte-văzător. El a știut și știe toate cele ce vor fi și mai înainte de a se face oarecare lucruri; toate sunt știute de El, și chiar și gândurile noastre le cunoaște". Iar ighemonul neștiind ce să spună împotriva acestora, a zis către sfântul: "Mina, lasă cuvântarea cea multă și alege una din două: sau fii al nostru, ca să nu te muncim mai mult, sau fii al lui Hristos, ca să te pierdem odată".

Sfântul a răspuns cu mare glas: "Al lui Hristos am fost, sunt și voi fi!". Iar ighemonul a zis: "Dacă voiești, te voi lăsa două sau trei zile ca să te gândești bine și să ne dai răspunsul cel de pe urmă". Sfântul a răspuns: "Nu două sau trei zile au trecut de când sunt creștin, și n-am cugetat niciodată să mă lepăd de Dumnezeul meu. Deci nu se cade mai mult a gândi, nici a nădăjdui ighemoane altceva a auzi de la mine, decât numai acest răspuns de pe urmă: de Dumnezeul meu nu mă voi lepăda și idolilor voștri nu voi jertfi, nici nu voi pleca genunchiul meu înaintea celor fără de suflet".

Atunci ighemonul, mâniindu-se mai mult, a poruncit să aștearnă pe pământ cârlige și multe cuie de fier și peste acelea să târască legat pe Sfântul Mina. Iar el, ca și când ar fi fost tras pe niște flori, mai cu îndrăzneală defăima pe zei și nebunia poporului celui înșelat de diavoli. Iar ighemonul a poruncit să-l bată cu vergi de plumb și a fost muncit astfel mult timp. Iar unul din ostașii care erau acolo, anume Iliodor, a zis către muncitorul: "Stăpâne ighemoane, nu este tăinuit luminării tale cum că neamul creștinesc este nepriceput și nu bagă seama de munci, ca și o piatră sau lemn fără suflet, iar moartea o socotesc că pe o băutură dulce. Deci, nu te osteni mai mult, ci poruncește mai degrabă a sfârși pe acest creștin împietrit".

Îndată ighemonul a dat această hotărâre asupra sfântului: "Pe Mina, ostașul cel rău, care a căzut în credința creștinească, iar porunca împărătească nu a vrut s-o asculte, nici a voit să jertfească zeilor, poruncim să se taie cu sabia, și trupul lui să fie ars în foc înaintea tuturor". Deci, luând ostașii pe Sfântul Mucenic Mina, l-au dus după cetate și i-au tăiat capul; apoi aprinzând un foc mare au aruncat într-însul sfântul trup mucenicesc. Iar oarecare dintre credincioși, după ce s-a stins focul, au venit acolo și au apucat părți din moaștele sfântului care rămăseseră din foc. Învelindu-le în pânza curată, le-au uns cu aromate, iar după puțină vreme le-au dus în patria lui și le-au pus la loc cinstit, pe care loc mai pe urmă au zidit și o biserică în numele lui; și multe minuni se săvârșeau într-însa cu rugăciunile sfântului.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 11 noiembrie

În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Mina cel din Cotiani;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Victor;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Vichentie diaconul;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Ștefanida;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Teodor mărturisitorul, egumenul studiților (Mănăstirea Studion, la Constantinopol).

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 12 noiembrie

În această lună, în ziua a douăsprezecea, pomenirea celui dintre sfinți Părintele nostru Ioan Milostivul, arhiepiscopul Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nil pustnicul (sau "Ascetul");
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Martin de Tours, făcătorul de minuni, episcopul Franciei (Franța);
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Prooroc Ahia;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Martin, episcopul Tarachinului;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Antonie și cei împreună cu dânsul Zevina, Ghermanos, Nichifor și Marato fecioara;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Nil izvorâtorul de mir, care s-a nevoit în munții de pe lângă Marea Lavra din Muntele Athos, și s-a săvârșit în pace;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Arsachie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Leon, patriarhul Constantinopolei, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Sava Nigdeli care în Constantinopol a mărturisit, iar în Cuciuc-Caraman a fost îngropat, la anul 1732, și care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nicolae Constantinopolitul, care în Constantinopol a mărturisit, la anul 1732.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Mare Mucenic Mina să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mare Mucenice Mina roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile

FB Mess WA Like Pogorârea Sfântului Duh numită și Duminica mare, Rusaliile sau Cincizecimea este serbată în a 8-a duminică după Paști și aceasta reprezintă Coborârea Sfântului Duh peste Apostoli, în formă de limbi de […]

† Sfântul Ignatie Briancianinov
(30 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ignatie Briancianinov, printr-o viață duhovnicească aleasă, a dobândit de la Dumnezeu darul lacrimilor, al smereniei și al rugăciunii inimii. Se numără printre marii stareți de la Valaam, Optina și Sarov, […]

† Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului
(11 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, rămâne peste veacuri un model de viață sfântă, călugăr smerit și cuvios, sfetnic priceput pentru cei abătuți, doctor pentru cei bolnavi, episcop cu existență plină […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram