Viețile Sfinților pe luna aprilie

† Sfântul Ignatie Briancianinov
(30 aprilie)

Sfântul Ignatie Briancianinov, printr-o viață duhovnicească aleasă, a dobândit de la Dumnezeu darul lacrimilor, al smereniei și al rugăciunii inimii. Se numără printre marii stareți de la Valaam, Optina și Sarov, contemporan cu Sfântul Teofan […]

† Sfântul Nectarie de la Optina
(29 aprilie)

Sfântul Nectarie de la Optina s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții, precum a rămas și după fericita sa adormire, fiind "ultimul stareț ales de obștea de la Optina". Este serbat în calendarul […]

† Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia
(28 aprilie)

Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia sunt niște Sfinți mucenici români originari din Dobrogea. Ei sunt serbați în calendarul ortodox la data de 28 aprilie.

† Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului
(27 aprilie)

Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului, a fost unchiul Domnului nostru Iisus Hristos. După moartea Sfântului Apostol Iacob, varul sau, Sfântul Apostol Simeon a fost numit Episcop al Ierusalimului, păstorind această biserică până la o vârsta […]

† Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos
(26 aprilie)

Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae au pătimit Martiriul din mâinile turcilor în insula grecească Lesvos, în anul 1463, însă ei sunt considerați niște Sfinți contemporani deoarece între anii 1959-1962 aceștia au început să apară […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu
(25 aprilie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu a așezat în scris faptele și cuvintele de învățătură ale Mântuitorului Iisus Hristos, adică Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Scrierea sa, lăsată moștenire Bisericii, se bucură de aceeași prețuire ca și […]

† Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni
(24 aprilie)

Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni, cu rugăciunile ei tămăduia toate bolile trupești, iar cu cuvintele și cu sfaturile de Dumnezeu insuflate, vindeca sufletele omenești, povățuindu-i pe toți, cei care veneau la ea, spre pocăință […]

† Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință
(23 aprilie)

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință este cinstit printre cei mai mari sfinți martiri. De aceea este numit și "Mare Mucenic" al Bisericii. Este unul dintre cei mai iubiți apărători ai creștinismului, viteaz conducător […]

† Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei
(22 aprilie)

Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, episcop de Anastasiopolis s-a bucurat de un mare renume și a fost cinstit ca un sfânt încă din vremea în care era în viață. Este serbat în calendarul ortodox este serbat […]

† Sfânta Muceniță Alexandra, Împărăteasa
(21 aprilie)

Sfânta Muceniță Alexandra, Împărăteasa, a fost soția Împăratului Dioclețian. Văzând ea minunile săvârșite de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a convertit la creștinism și L-a mărturisit pe Hristos, pentru Care a suferit și ea martiriul. Este […]

† Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului
(20 aprilie)

Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului (Constanța actuală), era cinstit chiar și de necredincioșii din vremea lui, pentru viața lui îmbunătățită și pentru minunile săvârșite de el. Este serbat în calendarul ortodox în data de 20 […]

† Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul
(19 aprilie)

Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul a fost un deplin nevoitor, ducând o viață curată, de post, petrecând în rugăciune și priveghere. Datorită acestora s-a făcut ca un înger în trup pământesc și pildă de viață fără […]

† Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul
(18 aprilie)

Sfântul Cuvios Ioan ne este cunoscut astăzi datorită informațiilor pe care le avem despre el din viața Sfântului Grigorie Decapolitul, căruia i-a fost ucenic, și din cea a Sfântului Iosif Imnograful. Sfântul Ioan este serbat […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei
(17 aprilie)

Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei, a suferit martiriul împreună cu peste o mie de creștini, în anul 341, pentru mărturisirea lui Hristos pe care au făcut-o în fața invadatorilor persani. Ei sunt serbați în […]

† Sfintele Mucenițe Agapia, Irina și Hionia
(16 aprilie)

Sfintele Mucenițe Agapia, Irina și Hionia, au avut curajul și puterea de a-i înfrunta pe păgâni și a-L mărturisi pe Hristos în ciuda tuturor amenințărilor și chinurilor pe care le-au suferit. Cea mai mică dintre […]

† Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70
(15 aprilie)

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, sunt trei sfinți apostoli extrem de iubiți de toți credincioșii din întreaga lume, făcând parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ei sunt serbați în […]

† Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului
(14 aprilie)

Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului, ilustrează echilibrul între rugăciunea vie și preocuparea intelectuală neîncetată. Fost ucenic al Sfântului Dimitrie al Rostovului, Sfântul Ierarh Pahomie face parte din marii duhovnici români ai secolului […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea
(13 aprilie)

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, a adus pe mulți dintre păgânii din vremea sa la credința creștină prin viață sa și prin minunile săvârșite în timpul martiriului său. Este serbat în calendarul ortodox […]

† Sfântul Mucenic Sava de la Buzău
(12 aprilie)

Sfântul Mucenic Sava de la Buzău este unul dintre sfinții care a trăit pe teritoriul țării noastre, făcând cinste prin martiriul său cetei creștinilor. Era numit în vechile calendare bisericești și "Sfântul Mucenic Sava Gotul", […]

† Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului
(11 aprilie)

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, rămâne peste veacuri un model de viață sfântă, călugăr smerit și cuvios, sfetnic priceput pentru cei abătuți, doctor pentru cei bolnavi, episcop cu existență plină de harul Duhului Sfânt […]

† Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii
(10 aprilie)

Sfinții Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Dima și cei împreună cu ei fac parte din creștinii care au rămas fideli propriei credințe, chiar și cu prețul vieții, în niște vremuri foarte tulburi. Astfel, înțelegem ceea […]

† Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei
(9 aprilie)

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei și-a petrecut viața în dreaptă credință și în fapte bune, ajutând pe săraci, având ințelepciune și viață neîntinată, fiind o pilda vie de creștinească viețuire, pentru care mulți păgâni […]

† Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli (8 aprilie)

Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion fac parte dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, care au propovăduit în lume cuvântul Domnului, au adus pe cei necredincioși la adevărata credință și care, […]

† Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei
(7 aprilie)

Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei, datorită multelor neajunsuri și ascezei îngerești, Sfântul Gheorghe a dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni atât în viața aceasta pământească cât și după trecerea sa la Domnul, […]

† Sfântul Mucenic Caliopie
(7 aprilie)

Sfântul Mucenic Caliopie este model pentru tânărul care, încă fiind la o vârstă fragedă, Îl mărturisește pe Hristos cu bărbăție și cu credință tare, pe care nici moartea nu a putut să o clintească. Este […]

† Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului
(6 aprilie)

Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, datorită vieții sale curate a primit de la Dumnezeu darul prorociei și pe cel al facerii de minuni, vindecând pe mulți trupește și îndrumându-i pe calea cea dreaptă spre mântuirea […]

† Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic
(5 aprilie)

Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic mijlocește cu rugăciunile sale pentru noi la Tronul Preasfintei Treimi, izvorând mulțime de minuni și ajutându-i pe cei care aleargă la ea cu rugăciuni stăruitoare. Este cunoscută drept ocrotitoarea părinților, […]

† Sfântul Cuvios Iosif Imnograful
(4 aprilie)

Sfântul Cuvios Iosif Imnograful (sau scriitorul de cântări) este cunoscut ca un prolific scriitor de cântări bisericești și cel care a scris și Paraclisul Sfântului Nicolae. Este serbat în calendarul ortodox în data de 4 […]

† Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul
(3 aprilie)

Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul, a fost starețul unei mari mănăstiri, unde i-a cârmuit pe toți prin puterea propriului său exemplu de viață, râvnitor și smerit, aducându-i astfel pe mulți pe calea dreptei credințe. El a […]

† Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni
(2 aprilie)

Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, a trăit în secolul al IX-lea, în cea de-a doua fază a ereziei iconoclaste, din cauza căreia a și pătimit multe necazuri pentru că a mărturisit a apărat Sfintele […]

† Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca
(1 aprilie)

Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, una dintre sfintele cele mai populare ale Bisericii Ortodoxe, este un modelul ascetic al desăvârșirii prin pocăință. Drumul vieții sale este o mare minune. Ea a reușit ca printr-o profundă pocăință […]
mai multe articole

Alte Articole

© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram