† Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul
(6 noiembrie)

5/5 - (5 votes)

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului, a mărturisit dreapta credință în vremuri potrivnice adevărului pentru care a fost prigonit și în cele din urmă a primit cununa mucenicie. Este serbat în calendarul ortodox în data de 6 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul (sinaxar)

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, s-a născut la Tesalonic și a fost notar și scriitor al Sfântului Alexandru, patriarhul Constantinopolului și diacon al marii biserici, trăind pe vremea domniei împăratului Constanțiu (337-361), fiul Sfântului Constantin cel Mare.

După Sinodul I Ecumenic, erezia ariană, condamnată de adunarea episcopilor în orașul Niceea (325), a continuat să macine și să dezbine, în diferite forme, credincioșii ortodocși. Împăratul Constanțiu, fiul împăratului Constantin cel Mare și succesorul acestuia ca Augustus în partea orientală a imperiului, a fost un adept al ereziei ariene sau cel puțin al episcopilor care susțineau aceasta, dintre care cel mai apropiat fiind de Eusebiu al Nicomidiei, cetate de scaun preferată de mulți împărați romani din Orient.

Când patriarhul Alexandru a fost întrebat pe patul morții pe cine dorește să lase păstor în urma sa, a răspuns: "De veți voi bărbat dumnezeiesc și înțelept, puternic să vă învețe pe voi adevărul și luminând cu virtuțile ca sfeșnicul scos de sub obroc, să îl alegeți pe Pavel!".

Pentru alegerea unui nou arhiepiscop s-au adunat mai mulți arhierei, având de ales între preotul Paul, fostul secretar al arhiepiscopului, și diaconul Macedonie, preferat al partidei episcopilor arieni. Sinodul, care a avut loc în Biserica Sfintei Irina, l-a ales ca arhiepiscop pe Pavel (336), iar acest fapt l-a nemulțumit pe împăratul Constanțiu II.

Primul exil Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -a- pravila.ro

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul a păstorit Biserica lui Hristos cu multă râvnă, în pace și în bună rânduială a dreptei credințe. În anul 338, întorcându-se împăratul arian Constanțiu din Antiohia, a convocat un sinod care l-a depus din treaptă pe Pavel și l-a ales în acel scaun pe Eusebiu al Nicomidiei, apropiatul împăratului.

În acea perioadă, episcopii fideli crezului de la Niceea se refugiau în Apus, la Episcopul Romei, unde nu pătrunsese erezia ariană. Papa Iulius îl primise deja mai înainte de Arhiepiscopul Atanasie al Alexandriei, de asemenea izgonit de arieni din scaunul său. Acolo a mers și Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, unde s-a întâlnit cu Sfântul Atanasie cel Mare și cu încă alți doi episcopi din Răsărit. Împăratul apusean Constantin al II-lea, fratele lui Constanțiu, și Papa Iuliu al Romei au trimis scrisori lui Constanțiu în care cereau reabilitarea celor doi iluștri ierarhi.

Eusebiu al Nicomidiei a trăit până în 341, iar după moartea sa, Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul s-a putut întoarce la Constantinopol, la insistențele poporului. Cu toate acestea, împăratul Constanțiu nu a răbdat întoarcerea Sfântului Pavel, mai ales că episcopii arieni îl aleseseră în acel post pe Macedonie, motiv care a stârnit revolte și chiar lupte între aderenții celor două partide.

Al doilea exil al Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul

Constanțiu II l-a izgonit din nou pe Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, la mai puțin de doi ani de la întoarcerea sa din exil, din cauza uneltirilor ereticilor. Atunci, Constantin al II-lea a scris o scrisoare fratelui său, prin care îl amenința cu război dacă nu-i va reașeza pe cei doi ierarhi în treapta de arhiepiscopi ai cetăților din care fuseseră alungați. Astfel, Pavel a putut merge din nou ca arhiepiscop la Constantinopol, în anul 346.

Al treilea exil - Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul

După moartea susținătorului său din Apus (350), Pavel a fost surghiunit în Armenia, la Cucuz, împăratul aducând de data aceasta în locul său pe ereticul Macedonie. Acest lucru i-a revoltat pe creștinii dreptmăritori.

Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -b- pravila.ro
Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -b- pravila.ro

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, ajungând în Armenia, a fost încuiat chiar în casa în care locuia, fiind părăsit cu totul, nedându-i-se nici mâncare și nici apă. Deci, după șase zile, arienii, văzând că este încă în viață, l-au sugrumat cu însuși omoforul său. Și așa și-a dat Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul sufletul în mâinile Domnului.

Ce învățăm din viața Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul

Vedem din viața Sfântului Sfințit Ierarh Pavel că scaunul de episcop poate fi adesea primejdios dacă autoritățile statului sunt potrivnice credinței celui care-l ocupă. Viața și exilurile Sfântului Pavel aveau să fie urmate, în același fel, și de alt Arhiepiscop al Constantinopolului, Sfântul Ioan Gură de Aur, care va îndrăzni la mai puțin de o jumătate de veac să se opună unor decizii imorale ale curții imperiale.

Mărturisirea Sfântului Pavel se referă la credința sa, pentru că el a suferit din cauza faptului că demasca erezia ariană, atât de populară în acea vreme și pe placul împăraților. Cu toate acestea, credincioșii ortodocși au menținut vie flacăra credinței adevărate și au reușit, cu ajutorul lui Dumnezeu, să prevaleze în fața ispitei de a fi pe placul mai-marilor acestui veac. Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul moare în exil, urât de episcopii arieni care ar fi trebuit să-i fie frați și împreună-slujitori la același Altar. Nu întotdeauna însă, din nefericire, îndemnul Mântuitorului ca "toți să fie una" a fost și este ascultat cu atenție, iar orgoliile personale și ispita puterii, care uneori este subliniată și de autoritățile statului, îl pot face pe om să piardă simțul realității și să renunțe la convingerile sale morale și religioase.

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina - Link 1, Link 2, Link 3.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul

În anul 381, în timpul împăratului binecredincios Teodosie cel Mare, moaștele Sfântului Pavel au fost aduse înapoi la Constantinopol, în semn de părere de rău pentru greșelile înaintașilor și evlavie față de cel care a mărturisit dreapta credință cu prețul carierei, libertății și chiar al vieții. În anul 1236 moaștele Sfântului Pavel au fost aduse la Veneția.

Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie - pravila.ro
Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie - pravila.ro
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Pavel - Paul / Paula

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul!

Pavel - nu este altceva decât forma romanească a latinescului Paul, încetățenit în vocabularul limbii noastre sub influență greco-slavă. Termenul s-ar putea traduce prin adjectivul "paullus" ("mic" sau "umil"), fiind înrudit cu "paucus" sau "pauper" ("sărăcăcios"). Sfântul Pavel s-a alăturat mai târziu cetei apostolice, în urma convertirii de pe drumul Damascului, când a auzit glasul Domnului: "Saule, Saule, pentru ce Ma prigonești?". Din prigonitor, Sfântul Pavel avea să devină, sub noul său nume (tradus și interpretat ca expresie profundă a smereniei), cel mai perseverent propovăduitor al Evangheliei.

Derivate ale numelui Pavel

La noi, formele cele mai răspândite ale numelui au fost Pavel, Paval, Pavlu, Pavle (ultimele trei ieșite astăzi din uz), cu diminutive ca Pavelica, Pavalas, Pavu etc. (pentru femei: Pavelina, Paulina, Polina, cu diminutive rare ca Paulica, Paulita, Pavelica, Pavelita, Pavaluta, Paveluta etc.). Paul (pronunțat uneori Pol si diminutivat mai ales Paulică) și Paula sunt forme neologice, ajunse la noi sub influenta occidentala, mai ales catolică. La fel și Paulin (care apare însa mult mai rar) și chiar Paulina (deși acesta din urma are și unele precedente locale). Ca si numele Petru, Pavel/Paul sta la baza multor nume de familie (Pavelescu, Pavlovici, Paulescu, Paulian etc., etc.).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Pavel - Paul / Paula?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 29 iunie, atunci când în calendarul ortodox sunt serbați Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul

Sfântul Pavel Mărturisitorul [patriarhul Țarigradului] cu barba scurtă albă despicată în două, slujind liturghie, fiind sugrumat cu [însuși] omoforul său de arieni, primește sfârșitul.

Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -a- pravila.ro
Martiriul Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul

Deschide-voi gura mea și se va umplea de Duhul și cuvânt răspunde-voi Împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă.
Întăritor credinței, învățător Bisericii și stâlp nemișcat al mărturisirii, luminător cu multe lumini ale harului și gură de foc suflătoare te propovăduim pe tine, Sfinte Pavel.
Sfântul Pavel, soarele cel preamare al lumii, te arată pe tine, de trei ori fericite, ca al doilea Sfânt Pavel, ca pe un foc ce arde toate eresurile și ca pe o secure ce taie necredința.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
După Lege te-ai luptat, grăitorule de Dumnezeu, primejdii răbdând pentru Dumnezeiasca cuvântare ca un ierarh credincios. Și cu vinele dogmelor tale ai sugrumat pe Arie cel cu mintea deșartă, ca pe o fiară.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Năsătoarei).
Veniți să lăudăm toți pe Preacurata Maria, care Singură a împodobit omenirea, pe cea care a născut pe Dumnezeu Întrupat și a rămas Fecioară Curată.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, glasul al 3-lea

Pentru mărturisirea Dumnezeieștii credințe, alt Pavel pe tine Biserica te-a arătat râvnitor între preoți. Strigă împreună cu tine și Abel către Domnul și sângele cel drept al lui Zaharia. Părinte cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condac - Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, glasul al 2-lea

Luminând pe pământ, ca o stea din cer luminătoare luminezi acum Biserica cea a toată lumea, pentru care și pătimind, sufletul tău, Sfinte Pavel, ți l-ai pus și ca al lui Zaharia și al lui Abel, lămurit strigă sângele tău către Domnul.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul (Viețile Sfinților)

Când Constantie, fiul marelui Constantin, ținea sceptrul împărăției grecești, arienii au ridicat prigoană asupra celor binecredincioși, având ajutor pe împăratul, care era amăgit de același eres al lor. În acea vreme Biserica lui Hristos era în mare tulburare și necaz, având puțini stâlpi care o întăreau. Căci Sfântul Atanasie al Alexandriei, apărătorul cel mai mare al Ortodoxiei, era izgonit din scaunul său, iar Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, își schimbase viața aceasta vremelnică pe cea veșnică.

Când era să moară fericitul Alexandru, oile cele cuvântătoare au înconjurat patul păstorului și-l întrebau: "Părinte, cui ne lași pe noi, fiii tăi? Cine ne va fi nouă păstor în locul tău, care să meargă pe urma ta și să îndrepteze bine Biserica lui Hristos?".

Atunci patriarhul Alexandru a pus înaintea lor doi bărbați: pe fericitul Pavel, de neam din Tesalonic, care era preot, și pe Macedonie, diaconul. Apoi a zis către dânșii: "Dacă voiți să aveți păstor învățat, strălucind cu faptele cele bune, alegeți pe Pavel; iar dacă voiți numai cu chip frumos și cinstit cu înfrumusețările din afară, să alegeți pe Macedonie". Acestea zicând către oile sale pururea pomenitul patriarh Alexandru, s-a dus către Domnul.

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -f- pravila.ro

Apoi făcându-se adunare și sfat pe care din cei doi să-i ridice la scaunul patriarhiei - Pavel sau Macedonie -, era neînțelegere în adunare, adică între cei dreptcredincioși și între arieni, care erau mulți acolo. Dreptcredincioșii voiau pe fericitul Pavel, iar arienii mai mult pe Macedonie. Însă a biruit partea celor dreptcredincioși și a fost ales ca patriarh Sfântul Pavel, în Biserica Sfintei Irina.

Deci, suindu-se pe scaun, a început a paște bine turma cea încredințată lui. Iar împăratul Constantie nu era atunci în Constantinopol, ci în Antiohia, și se făcuse alegerea fără dânsul; de aceea nu voia pe fericitul Pavel. Iar când s-a întors împăratul din Antiohia la Constantinopol, a început a se mânia asupra sfântului patriarh, că se suise fără voia lui pe scaunul arhieresc. Apoi, fiind îndemnat de arieni, a adunat un sobor nedrept și a depus din scaunul patriarhal pe Sfântul Pavel, care era nevinovat și curat cu inima, iar Bisericii lui Hristos de mare folos. Căci și cu înțelepciunea și cu viața, acest fericit părinte era lumina lumii și strălucea în Biserică ca o stea de dimineață în mijlocul norilor.

După detronarea lui, împăratul a pus patriarh pe Evsevie din Nicomidia și iarăși s-a dus în Antiohia. Dar Evsevie fiind eretic, a început a tulbura Biserica cu învățăturile sale cele nedrepte și a o întuneca cu eresul. Deci se sârguia cu toată puterea să șteargă din mărturisirea de credință cuvântul omousion, adică de o ființă, ca să nu se citească cuvintele acestea: născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl. Căci răucredinciosul nu mărturisea pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fi deopotrivă cu Dumnezeu Părintele.

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -d- pravila.ro

Fericitul Pavel, după detronarea sa, s-a dus la Roma, căci atunci Biserica Romei era în bună credință și papa ținea credința cea dreaptă. Deci, mergând Sfântul Pavel la Roma, a aflat acolo pe marele Atanasie și pe alți episcopi, care erau izgoniți de Evsevie și a rămas împreună cu dânșii. Dar Evsevie, voind ca nici Roma să nu dea pace lui Atanasie și lui Pavel, a scris papei Iuliu al Romei; iar acesta, luând scrisoarea de la Evsevie, a cunoscut în ea mincinoasa clevetire a slujitorilor celor nevinovați ai lui Dumnezeu. Apoi a sfătuit pe Atanasie, pe Pavel și pe ceilalți episcopi, să se ducă la scaunele lor. După aceea a scris către episcopii Răsăritului să-i primească cu dragoste și să nu-i împiedice a-și lua scaunele.

Episcopii, plecând din Roma, au mers fiecare la Biserică sa și au trimis celor ce-i scoseseră pe dânșii, scrisorile pe care le aduseseră de la papă. Iar aceia primindu-le, iarăși se nevoiau să acopere dreptatea cu minciuna și au gândit să adune sobor în Antiohia; iar lui Papa Iuliu se sârguiau a-i răspunde prin scrisoare. Însă Evsevie n-a reușit aceasta, căci a murit cu puțină vreme mai înainte. Iar poporul cel dreptcredincios care era în Constantinopol, primind pe Pavel cu bucurie, l-a dus în biserică. Însă cei ce erau de credința cea rea a lui Arie, văzând că după moartea episcopului lor, Evsevie, cei binecredincioși iarăși au ridicat pe fericitul Pavel la scaunul arhiepiscopiei, s-au adunat în altă biserică și și-au ales episcop pe rău credinciosul Macedonie. Și era atunci tulburare mare în cetate, încât mulți au murit în războaie și în certurile ce se făceau. Apoi a ajuns aceasta și la urechile împăratului Constantie, când era în Antiohia.

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -e- pravila.ro

Trimițând el pe voievodul Ermoghen în părțile Traciei, i-a poruncit să izgonească pe Pavel din Biserică. Și, venind Ermoghen în Constantinopol, a tulburat toată cetatea, silind pe popor să izgonească pe Sfântul Patriarh Pavel. În această mare tulburare, poporul se împotrivea lui Ermoghen, voievodul. Dar el a vrut ca, cu puterea mâinilor ostășești să izgonească pe Pavel. Atunci, mulțimea poporului cu mare mânie pornindu-se asupra lui, i-a ars casa cu foc, iar pe dânsul l-au ucis.

Auzind împăratul Constantie despre uciderea voievodului Ermoghen, a mers degrabă din Antiohia în Constantinopol și a izgonit pe fericitul Pavel din Biserică și din cetate. Iar pe popor s-a mâniat foarte, căci nu numai pe Pavel l-a primit fără poruncă lui ci și război și tulburare a ridicat pentru dânsul și au murit mulți, ucigând și pe voievod. De aceea a retras jumătate din dăruirea împărătească, pe care tatăl său, binecredinciosul Împărat Constantin, o făcuse cetății. Și dăruirea aceea consta în opt mii de pâini, care se dădeau în fiecare zi. Deci a retras de la cetate patru mii, iar pe Macedonie, luptătorul împotriva Duhului Sfânt, așezându-l episcop al cetății, iarăși s-a dus în Antiohia.

Atunci, fericitul Pavel, plecând către părțile Apusului și venind la dreptcredinciosul Iuliu, Papă al Romei, i-a spus toate ce i s-au întâmplat, precum și împăratului Constans. Iar împăratul Constansa făcut scrisoare către fratele său Constantie, la fel a făcut și papa, că Pavel să fie primit în scaunul său, ca un binecredincios. Deci, luând el scrisoarea de la împărat și de la papă, s-a dus la Constantinopol și a fost primit cu mare bucurie de cei credincioși. Iar scrisorile cele aduse de la Roma, le-a trimis printr-un om însemnat în Antiohia, la împăratul Constantie. Acesta însă a nesocotit scrisoarea fratelui său și s-a mâniat și mai mult asupra fericitului Pavel, pentru că iarăși, fără poruncă lui, a primit scaunul. Apoi, degrabă a trimis poruncă la Constantinopol lui Filip eparhul, poruncindu-i să-l dea jos pe Pavel din scaun și să-l izgonească, și iarăși să pună pe Macedonie.

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -b- pravila.ro

Filip, temându-se de ridicarea poporului, ca să nu-i facă și lui ca lui Ermoghen voievodul, a plănuit să scoată pe Pavel din scaun în taină. De aceea a tăinuit porunca împărătească și a intrat în casă ce era lângă mare, unde se adunau birurile poporului, al cărei nume era Zevxip. Acolo a chemat cu vicleșug la sine pe fericitul Pavel, ca și cum ar fi voit să primească de la el un sfat pentru folosul de obște. Iar el, fiind în fericită nevinovăție, netemându-se de nimic, a mers acolo. Dar eparhul, temându-se de mulțimea mare de popor, care era împrejur și care venise cu Sfântul, n-a făcut nimic pe față, ci în ascuns. Deci, luând pe fericitul Pavel de mină și vorbind cu dânsul, a intrat în camerele cele mai din fund și a poruncit să se deschidă ușile din dos, care erau spre mare. Pe acolo scoțând pe fericitul, i-a spus porunca împărătească, l-a pus în corabia care era pregătită pentru acest lucru și a pornit pe Sfântul degrabă în surghiun. Apoi i-a poruncit să viețuiască în Tesalonic, căci aceea era patria lui și i-a dat voie să umble în toate cetățile cele dimprejur fără temere, numai să nu îndrăznească a se întoarce spre părțile Răsăritului.

După surghiunirea fericitului Pavel, eparhul s-a dus din casa mai sus zisă spre biserică, șezând în caretă cu Macedonie iar mulțime de oaste înarmată îl înconjura. Această faptă ajungând degrabă în auzul poporului, alergară spre biserică toți dreptcredincioșii, precum și arienii, sârguindu-se să se întreacă unii pe alții și să ajungă mai degrabă la biserică. Iar eparhul, fiind aproape de biserică, nu putea să intre într-însa de mulțimea poporului ce se adunase. Deci, a coborât pe Macedonie din caretă, iar ostașii împingeau cu sila poporul, care de multă strâmtoare nu se putea da la o parte. Dar ostașilor, părându-li-se că mulțimea poporului li se împotrivește, s-au mâniat foarte tare și au început a-i ucide cu săbiile, făcând eparhului și lui Macedonie cale către biserică. Deci, au fost omorâți trei mii o sută cincizeci, unii de ostași iar alții înghesuiți de popor. Și tuturor acestor fapte a fost pricinuitor răucredinciosul Macedonie. Acesta a șezut pe scaunul patriarhal după pofta împăratului și cu puterea ostașilor, iar nu după rânduielile bisericești. O astfel de silă și cumplită ucidere au făcut Bisericii, arienii cei fărădelege.

În acea vreme împăratul Constantie a ridicat biserica cea mare a Sfintei Sofia pe care a unit-o prin împrejmuire cu biserica Sfintei Irina, pe care a zidit-o Sfântul Constantin.

Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie -c- pravila.ro

După câtva timp, fericitul Pavel și-a pus în gând să meargă de la Tesalonic la Corint și s-a întors la Roma unde, aflând pe Marele Atanasie, i-a spus toate cele ce i se întâmplaseră. Apoi, amândoi au mers și au spus împăratului Constanscele suferite. Iar acesta, cu mare supărare a scris fratelui său să trimită la dânsul din partea Răsăritului trei episcopi, care au fost pentru izgonirea lui Atanasie și a lui Pavel, aducând cu ei și așezământul credinței cel scris.

O scrisoare ca aceea primind de la fratele său, împăratul Constantie, care era în Antiohia, s-a temut de mânia fratelui său și a trimis la dânsul patru episcopi, pe Narcis al Ciliciei, pe Teodor al Traciei, pe Maris al Calcedonului și pe Marcu al Siriei. Aceștia, mergând la Roma la împărat, nu au îndrăznit a se da în vorbă și a disputa cu Atanasie și cu Pavel, tăinuind și credința lor cea eretică, pe care o așezaseră în Antiohia, și alcătuind alta au dat-o împăratului Constans, care era scrisă astfel:

"Credem întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul și Ziditorul tuturor, prin Care toate s-au făcut în cer și pe pământ. Și întru Unul născut Fiul Lui, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel mai înainte de toți vecii din Tatăl născut, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, prin Care toate s-au făcut, cele din cer și de pe pământ, cele văzute și nevăzute, fiind cuvânt și înțelepciune și putere și viață și lumină adevărată, Care în zilele cele mai de pe urmă S-a făcut om pentru noi și S-a născut din Sfânta Fecioară și S-a răstignit și a murit și S-a îngropat și a înviat a treia zi din morți. Și S-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină la sfârșitul veacului să judece viii și morții și să dea fiecăruia după faptele lui. A Cărui împărăție este neîncetată și rămâne în nesfârșitul veac.

Credem încă și în Duhul Sfânt, Care este Mângâietorul pe Care L-a făgăduit Sfinților Apostoli, și după înălțarea Lui la cer a trimis pe Acela prin Care se sfințesc sufletele celor ce cu adevărat și curat cred în Domnul. Iar pe cei ce grăiesc că Fiul este din altă ființă, iar nu din Dumnezeu-Tatăl și cum că ar fi fost o vreme când nu era Fiul, pe aceia nu-i primește Sfânta sobornicească și apostolească Biserică".

Icoana Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul 6 noiembrie - pravila.ro

Astfel de așezământ al credinței dând episcopii aceia împăratului și altora mulți, s-au dus din Roma. Iar după trei ani, episcopii Răsăritului, iarăși adunând sobor, au dat alt așezământ al credinței și l-au trimis la episcopii din Italia. Aceștia, pentru mulțimea cuvintelor, nu l-au primit, fiind îndestulați cu acea mărturisire a credinței pe care au așezat-o dumnezeieștii Părinți din Niceea.

Fiind din amândouă părțile multă neunire și tulburare, amândoi împărații au poruncit să se adune sobor în Sardica pentru mărturisirea credinței, precum și pentru Atanasie și Pavel, ca și pentru dânșii să ia sfârșit neînțelegerea. Aceasta a fost în al unsprezecelea an după moartea marelui Constantin. Deci, s-au adunat în Sardica, din partea Apusului, mai mult de trei sute de episcopi, iar din partea Răsăritului, numai șaptezeci și șase. Episcopii Răsăritului nu voiau să primească în sobor disputa celor din Apus, până când nu vor izgoni de la dânșii pe Atanasie și pe Pavel, apărătorii dreptei credințe; căci răsăritenii aceia erau vătămați de eresul lui Arie și se temeau a sta de vorbă cu Atanasie și cu Pavel, apărătorii bunei credințe. Pentru aceea voiau să nu fie aceștia în sfânta adunare. De aceea, Protoghen care era episcop al Sredței și Cuviosul Cudrovie, cum și toți cei ce erau împreună cu dânșii, au zis către răsăriteni: "Nu numai pentru credință ne-am adunat aici, adică să credem că Fiul este de o ființă cu Tatăl, ci și pentru Atanasie și Pavel".

Auzind acestea, răsăritenii s-au despărțit de apuseni și, întorcându-se, au ajuns la cetatea Filipopoli, care este în Macedonia. Acolo făcând necurată adunare, au îndrăznit a da anatemei învățătura prin care se mărturisea că Fiul este de o ființă cu Tatăl. Apoi acel eres al lor l-au împărțit prin scrisori în toate eparhiile.

Despre aceasta înștiințându-se episcopii sfintei adunări din Sardica, mai întâi au osândit pe acei eretici care au îndrăznit a face o păgânătate ca aceea, apoi pe clevetitorii lui Atanasie și Pavel i-au scos din treptele lor și, întărind așezământul dreptei credințe cel hotărât în Niceea, pe cei ce nu mărturiseau pe Fiul a fi de o ființă cu Tatăl, i-au dat anatemei.

pravila - Floare Ornamentala

După acestea, împăratul Constansa scris fratelui său Constantie, rugându-l să primească pe Pavel și pe Atanasie în scaunele lor. Apoi îndată a trimis pe Pavel în Constantinopol, dându-i și doi episcopi împreună călători, precum și scrisoarea către fratele său, în care era scris așa: "Atanasie este încă la mine, iar pe Pavel îl trimit la tine pentru ca să-i poruncească stăpânirea ta să-și primească scaunul său. La fel și Atanasie, voiesc să-și primească scaunul său, căci am cunoscut că ei pentru bună credință sunt izgoniți și clevetiți cu minciuni". Și a adăugat în scrisoare cuvinte și mai amenințătoare: "Dacă nu vei porunci să fie astfel, apoi eu singur cu putere și cu arme voi veni asupra ta și chiar nevoind tu, le voi da bisericile și îi voi pune în scaunele lor".

Ajungând Sfântul Pavel la împăratul Constantie, i-a dat scrisoarea aceea de la fratele său Constans; iar el, primind-o și citind-o, s-a temut de îngrozirea fratelui său și a izgonit din Biserică pe Macedonie, iar pe fericitul Pavel l-a ridicat în scaun. La fel și pe Atanasie, chemându-l prin scrisorile sale, l-a trimis în Alexandria să-și primească scaunul său. Deci s-a adus bucurie mare creștinilor pentru păstorii lor și au petrecut câtăva vreme mângâindu-se cu învățăturile cele de Dumnezeu insuflate ale acestor învățători mări a toată lumea. Căci Atanasie în Alexandria, iar Pavel în Constantinopol, îndreptând Biserica lui Hristos, luminau lumea cu bună credință și izgoneau întunericul eresului lui Arie.

După multă vreme, Magnențiu, povățuitorul oștilor împăratului Constans, sfătuindu-se cu sfetnicii săi, au ucis pe stăpânul lor, pe când era la vânat. Deci, fiind ucis bunul și binecredinciosul împărat al Romei, Consta, îndată arienii și-au înălțat capul și au ridicat prigoană asupra celor binecredincioși. Mai întâi s-au sculat asupra apărătorilor bunei credințe, a dascălilor a toată lumea, asupra lui Atanasie și a lui Pavel. Atunci Atanasie singur a fugit de la scaunul său, temându-se de mânia ereticilor arieni, pentru că îl căutau să-l ucidă. Iar fericitul Pavel a fost trimis la închisoare în cetatea Cucus din Armenia și închis într-o biserică, unde slujind odată dumnezeiasca Liturghie, au năvălit arienii asupra lui și l-au sugrumat cu omoforul lui. Și astfel și-a dat Domnului sufletul său.

Macedonie iarăși s-a suit pe scaunul patriarhal la Constantinopol, aducând nespusă răutate Bisericii lui Dumnezeu, izgonind și ucigând pe cei dreptcredincioși și înlocuind pe episcopi cu eretici de-ai lui. Având ajutător pe eparhul Filip, mulți, în diferite feluri, au fost omorâți, adică aceia care nu voiau să aibă unire cu dânsul. Femeilor celor binecredincioase li s-au tăiat sânii cu cuțitele, iar altora, deschizându-le gura cu fierul, li se punea într-însa cu sila împărtășire arienească. Altora, arienii le tăiau nasurile și urechile și pe alții îi pecetluiau cu fier roșu. Astfel de prigoană era asupra celor binecredincioși, vărsându-se fără cruțare sângele creștinilor.

pravila - Floare Ornamentala

În acea vreme arienii au ucis cu sabia pe doi clerici, pe Marchian și pe Martirie, care fuseseră notari ai fericitului Pavel și apărători ai bunei credințe. Apoi tirania lui Macedonie s-a întins până la părțile Paflagoniei, auzind cum că sunt acolo mulțime de dreptcredincioși. Deci, a trimis trei sute de ostași înarmați, și în latura aceea, pentru ca să silească cu sabia pe cei binecredincioși la unirea arienească.

Auzind credincioșii care viețuiau în cetatea Mantinei despre venirea ostașilor trimiși de arieni, s-au aprins de râvna. Și, adunându-se toți la un loc, au apucat unii topoare, alții coase, iar alții drugi și au alergat împotriva ostașilor care se apropiau. Apoi făcându-se război între dânșii, a căzut mulțime mare de popor din amândouă părțile, încât puțini dintre ostași au scăpat vii, dar și din cetățeni nu puțini au fost uciși. Acestei vărsări de sânge a fost pricinuitor blestematul eretic Macedonie. Iar când, fără poruncă împărătească, a îndrăznit să dezgroape din pământ moaștele binecredinciosului împărat Constantin cel Mare și a le muta în alt loc, atunci toată Biserica s-a umplut de sânge, căci mulți dintre ei nu voiau acest lucru, pentru care s-a făcut război și ucidere între dânșii.

De aceasta auzind împăratul, s-a mâhnit asupra lui Macedonie și asupra eparhului Filip. Deci, Macedonie a fost scos din scaunul patriarhal, iar Filip din cârmuire. Însă eresul lui Arie și al lui Macedonie se lățea și a făcut rău Bisericii lui Dumnezeu, încă patruzeci de ani, până la împărăția lui Teodosie, când acesta, adunând sobor de Sfinți Părinți la Constantinopol, a nimicit eresul, a ridicat bună credință și a adus cu mare cinste moaștele Sfântului și fericitului mărturisitor al lui Hristos, Pavel, din Cucusa Armeniei, în Constantinopol, slăvind astfel pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 6 noiembrie

În aceasta luna, în ziua a cincea, pomenirea Sfinților Mucenici Galaction și Epistimi din Emesa;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Apostoli din cei șaptezeci, Ermeu, Lin, Gaie, Filolog și Patrova;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților: Domnin, care în foc s-a săvârșit; Timotei, Teofil și Teotim, care s-au săvârșit fiind bătuți cu pumnii; Doroteu prezbiterul, care s-a săvârșit fiind dat fiarelor; Eupsihie și Carterie, care s-au săvârșit tăindu-li-se părțile cele ascunse; Silvan, care s-a săvârșit fiind bătut în temniță cu pumnii; și Pamfil, care s-a săvârșit în temnița strujit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Grigorie Arhiepiscopul și mărturisitorul Alexandriei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Castor și Agatanghel, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Iona, mitropolit de Novgorod.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 7 noiembrie

În aceasta luna, în ziua a șaptea, pomenirea celor treizeci și trei de Mucenici din Melitina, Ieron și cu ceilalți;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Lazar, făcătorul de minuni, cel ce a postit în muntele Galisiului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Melasipp, Casina și Antonie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Auct, Tavrion și Tesalonica;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Atinodor;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Grigorie, frate al Sfântului Grigorie făcătorul de minuni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru cel din Tesalonic, care de sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Pavel roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare
(15 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare a fost unul dintre cei mai mari părinți ai pustiei și întemeietor al monahismului de obște (cenobitic) din Egipt. Sfântul și-a trăit mare parte din viață […]

† Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos
(26 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae au pătimit Martiriul din mâinile turcilor în insula grecească Lesvos, în anul 1463, însă ei sunt considerați niște Sfinți contemporani deoarece între anii 1959-1962 aceștia […]

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram