† Sfântul Mucenic Paramon
(29 noiembrie)

5/5 - (4 votes)

Sfântul Mucenic Paramon la vederea martiriului a 370 de creștini nevinovați a mustrat pe chinuitori, faptă pentru care a primit și el cununa muceniciei. Sfântul ne arată, prin propriul exemplu, că nici un creștin nu are dreptul să fie tăcut atunci când asistă la o nedreptate. Este serbat în calendarul creștin ortodox pe data de 29 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Paramon (sinaxar)

Sfântul Mucenic Paramon, a pătimit în timpul în vremea împărăției lui Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Acesta era prigonitor al creștinilor și din această pricină adunase în temnița un număr de trei sute șaptezeci de creștini.

Vrând să meargă la vila să din Valsatin, a poruncit să ducă pe mucenici împreună cu sine, pentru ca urma să treacă pe lângă capiștea lui Poseidon, vrând sa-i silească pe dânșii ca să aducă jertfă zeului.

La locul Balsatiei, ce se cheamă Ieron, se aflau multe și bogate izvoare de ape fierbinți, tămăduitoare de boli. Mergând la acel loc pentru tămăduirea trupului său, Aquilin, care cârmuia Răsăritul, a poruncit să-i aducă după dânsul de la Nicomidia pe cei 370 creștini, legați pentru credința cea în Hristos. Și mergând Aquilin în capiștea Isidei, a poruncit sfinților mucenici să se închine și să facă jertfă lui Poseidon, dar aceștia au refuzat categoric, pentru care a poruncit să fie omorâți.

În acest timp s-a întâmplat să treacă pe acolo un bărbat cinstit cu numele Paramon, de credință creștină. Acesta, văzând atâta mulțime de sfinți mucenici pregătiți pentru pătimire, a stat înaintea ceapistei idolești și a strigat cu glas mare: "O, cât de mulți drepți și nevinovați înjunghie necuratul Aquilin, că nu vor să se închine idolilor lui".

Acestea zicându-le în auzul tuturor, a pornit în calea sa. Iar voievodul, auzind aceste cuvinte ale lui Paramon, s-a aprins de manie și a poruncit slugilor ca îndată să-l ajungă și să-l omoare pe acesta. Iar Sfântul Mucenic Paramon, neștiind acea poruncă a voievodului, mergând pe calea sa.

Ajungând slugile voievodului din urma l-au prins pe el. Petru al supune unor chinuri și mai grele, slugile s-au hotărât să îl chinuie pe Sfântul Mucenic Paramon toți odată. Ei se sileau să verse sângele nevinovat al Sfântului cu mâinile și cu armele lor, unii lovindu-l cu sulițele, alții băgându-i trestii ascuțite prin limbă și în celelalte mădulare ale trupului. Sfântul Mucenic Paramon și-a dat sfârșitul în locul acela sub privirile tiranului în mâinile lui Hristos și a fost trimis la locașurile cerșit, ca să se bucure veșnic împreună cu cei trei sute șaptezeci de mucenici, care au fost tăiați pentru mărturisirea lui Hristos. A suferit mucenicia pe data de 29 octombrie 250.

Sfintele lui moaște au fost îngropate împreună cu moaștele sfinților 370 de mucenici uciși pe nedrept de către dregătorul Aquilin.

Surse: Creștin Ortodox, calendar-ortodox.

Ornament-despartitor-v01
Ornament-despartitor-v01

Etimologia / semnificația numelui Paramon

PARAMON - acest nume derivă din greaca veche „paramenō (παραμονή) paramonē (παραμονή)”, compus din două elemente: „pará (πᾰρᾰ́)” (din, din cauza, lângă) plus „ménō (μένω)” (stai, așteptă). La rândul său, numele înseamnă „răbdare, rezistență, constanță, statornicie”.

Sursă EN: Name-Doctor.

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfântului Mucenic Paramon

Icoana Sfântului Mucenic Paramon 29 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Mucenic Paramon 29 noiembrie

Sfântul Mucenic Paramon, tânăr, fiind străpuns cu sulițe, se săvârșește.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 191.

Ornament-despartitor-v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Paramon

Adâncul Mării Roșii cu urme neudate pedestru trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moise, în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustie a biruit.
Cu Luminile Duhului cele luminătoare, luminează Mucenice Paramon inima mea, celui ce laud pomenirea ta cea purtătoare de lumină și mă întărește să stau întru Dumnezeieștile Legi.
Îmbogățitu-te-ai luminat, fericite, cu buna laudă a mucenicilor, încuviințându-te cu podoabe mucenicești și te-ai înfrumusețat cu răni frumoase, Sfinte Paramon. Pentru aceasta cu credință te fericim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Fiind plin de apele cele făcătoare de viață ale Duhului, ai răcorit pe cei topiți de fierbințeala cea rea a necredinței și i-ai îndreptat către apa odihnei, slăvite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
În vreme ai născut pe Cel fără de vreme, Curată, făcându-Se Om, pe Care roagă-L neîncetat, ca pe Fiul tău și Domnul, să vindece patimile sufletului meu cele învechite, Ceea ce ești fără prihană.

Ornament-despartitor-v01

Cântări Liturgice

Tropar

Mucenicul Tău, Doamne, Paramon, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Paramon, glasul al 4-lea

Cu răbdarea Dumnezeieștilor Porunci ți-ai curățit sufletul de spurcăciuni și către săvârșirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înșelători și urmând lui Hristos, cu sulița ai fost înmpus. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, Preafericite Paramon.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Paramon (Viețile Sfinților)

În vremea împărăției rău-credinciosului împărat Deciu, era la răsărit un voievod cu numele Achilin, care prigonea foarte mult pe creștini. Acesta a adunat odată în temniță un număr de trei sute șaptezeci de creștini și, vrând a merge la via sa din Valsatin, a poruncit să ducă pe mucenici împreună cu sine, pentru că urma să treacă pe lângă capiștea lui Poseidon, vrând să-i silească pe dânșii ca să aducă acolo jertfă idolilor.

Ajungând la capiște, îi silea pe sfinți să aducă jertfă necuratului lor zeu, Poseidon. Dar n-a putut să-i înduplece pe dânșii către voia lui cea necurată, nici cu îmbunări, nici cu amenințări. S-a întâmplat a trece pe acolo un bărbat cinstit cu numele Paramon, de credință creștină. Acesta, văzând atâta mulțime de sfinți mucenici pregătiți pentru pătimire, a stat înaintea capiștei idolești și a strigat cu glas mare: "O, cât de mulți drepți sunt înjunghiați fără vină, de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet și muți".

Acestea zicându-le în auzul tuturor, a pornit în calea sa. Iar voievodul, auzind aceste cuvinte ale lui Paramon, s-a aprins de mânie și a poruncit slugilor ca îndată să-l ajungă și să-l omoare pe acesta. Iar fericitul Paramon, neștiind acea poruncă a voievodului, mergând pe calea sa, iată l-au ajuns slugile păgâne ale necuratului voievod și l-au prins pe el. Și mai întâi, trăgându-i limba din gură, care mustrase și ocărâse pe chinuitorul voievod, au străpuns-o cu trestii ascuțite. Apoi i-au înfipt, în toate mădularele lui alte trestii, după care l-au săgetat cu sulițele.

Și așa Sfântul Mucenic Paramon și-a dat cinstitul suflet în mâinile lui Dumnezeu. În același timp și sfinții mucenici, cei mai înainte pomeniți, trei sute șaptezeci, munciți fiind lingă capiștea lui Poseidon, au fost tăiați pentru mărturisirea lui Hristos.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a Sfinților 370 de mucenici, care au mărturisit împreună cu el.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Filumen.
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Ioan din Persida.
Tot în această zi, pomenirea Sfinții sase Mucenici, care s-au săvârșit fiind prigoniți.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Urban, episcopul Macedoniei, care cu pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Dionisie, episcopul Corintului, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Pancosmie, care cu pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pitirun, care cu pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Valerin, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Fedros, care în chinuri s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 30 noiembrie

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfântului, slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat;
Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți Părintelui nostru Frumentiu episcop de Inda (în Abisinia, adică Etiopia).

Ornament-despartitor-v01

Pe Sfântul Mucenic Paramon să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Paramon roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana (9 septembrie)

FB Mess WA Like Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului și bunicii lui Hristos. Ei sunt Sfinții care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru familiile care nu au copii și își […]

† Sfântul Cuvios David din Tesalonic
(26 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios David din Tesalonic pentru nevoințele sale și viața sa curată a primit de la Dumnezeu darul de a izgoni diavolii și de a-i vindeca pe cei bolnavi. Este serbat […]

† Sfântul Proroc Amos
(15 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Amos se caracterizează prin simplitatea sufletească și râvna de a sluji lui Dumnezeu. El face parte dintre cei 12 profeți "mici" și în calendarul ortodox este serbat la data […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram