Calendar Ortodox 2023


 1. IAN
 2. FEB
 3. MART
 4. APR
 5. MAI
 6. IUN
 7. IUL
 8. AUG
 9. SEPT
 10. OCT
 11. NOV
 12. DEC

!Notă: Fiecare titlu care este scris cu Italic și fundal gri are link către viața Sfântului.

Atenție: Dacă identificați greșeli vă rog să ne scrieți APĂSÂND AICI.

Acest calendar nu este complet, va fi gata în următoarele câteva săptămâni!


Calendar Ortodox - IANUARIE

(31 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)


 1. (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; (†) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa Sfânta Emilia; (Tedeum - Anul Nou);
  Duminica dinaintea Botezului Domnului; Apostolul Duminicii: Cea de a-2-a Epistolă către Timotei 4, 5-8; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 1, 1-8; (Predica Sfântului Ioan Botezătorul);
  Tăierea Împrejur a Domnului; Apostolul Praznicului: Prima Epistolă către Coloseni 2, 8-12; Evanghelia Praznicului: Sfântul Evanghelist Luca 2, 20-21, 40-52; (Tăierea împrejur); glas 4, voscreasna 7.

 2. Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Ierarh Silvestru, episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov; Sfântul Mucenic Serghie; Sfânta Iuliana din Lazarevo.

 3. Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie; Sfântul Mucenic Tit, episcopul Tomisului; Descoperirea moaștelor Sfântului Mucenic Efrem cel Nou.

 4. Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei; Sfânta Cuvioasă Apolinaria; Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie și cei doisprezece Cuvioși Mucenici de la Mănăstirea Vatoped; Sfinții Mucenici Zosima Monahul și Atanasie Comentarisiul. (Harți).

 5. Sfântul Mucenic Teopempt și Teonas; Sfântul Cuvios Sinclitichia; (Ajunul Botezului Domnului.); (Ajunare - Post).

 6. (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare); (Harți).

 7. † Soborul Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului.


 8. Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sfânta Cuvioasă Domnica; Sfântul Cuvios Emilian Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Abo, ocrotitorul orașului Tbilisi, Georgia;
  Duminica după Botezul Domnului Apostolul Duminicii: Efeseni 4, 7-13; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 4, 12-17; (Începutul propovăduirii Domnului); glas 5, voscreasna 8.

 9. Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Ierarh Petru al Sevastiei; Sfântul Cuvios Eustratie; Sfântul Ierarh Filip, Mitropolitul Moscovei.

 10. Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Nissei; ✝) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Cuvios Dometian, Episcopul Melitenei; Sfântul Cuvios Marchian; Sfântul Teofan Zăvorâtul.

 11. ✝ Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Eleț.

 12. Sfinții Mucenici Tatiana, diaconița și Eutasia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cea care alăptează" (Galaktotrofousa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Imnului Acatist".

 13. ✝ Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, Episcopul din Nisibe; Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul; Sfântul Ilarie de Poitiers.

 14. Odovania praznicului Botezului Domnului;
  Sfinții Cuvioși Mucenici din Sinai și Rait; Sfânta Nina, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Georgiei; Sfântul Cuvios Sava, arhiepiscopul Serbiei și ctitorul mănăstirii Hilandar.


 15. Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul;
  ✝) Duminica a 29-a după Rusalii; Apostolul Duminicii a-28-a: Prima Epistolă către Coloseni 1, 12-18; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 17, 12-19; (Cei 10 leproși); glas 6, voscreasna 9.

 16. Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Danact citețul; Sfinții Mucenici și frați buni: Pevsip, Elasip și Mesip și a bunicii lor Neonila.

 1. ✝) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria; Sfântul Cuvios Ahila.

 2. ✝ Sfântul Ierarh Atanasie, Arhiepiscopul Alexandriei; ✝ Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei.

 3. Sfântul Cuvios Macarie cel Mare - Egipteanul; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Sfânta Muceniță Eufrasia; Sfântul Antonie Stilitul din Georgia; Sfântul Ierarh Marcu, Mitropolitul Efesului; Sfântul Meletie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Arsenie; Sfântul Cuvios Marcu.

 4. ✝) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfinții Mucenici In, Pin și Rim; Sfinții Mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu și Vasilid; Sfântul Lavrentie de Cernigov.

 5. Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfânta Muceniță Agnia din Roma; Sfinții Mucenici Evghenie, Valerian, Candid și Achila, care au mărturisit în Trapezunt; Sfântul Maxim Grecul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Înjunghiata" de la Vatoped; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Mângâietoarea" (Paramythia) de la Vatoped.


 6. Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul; ✝) Duminica a 32-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Prima Epistolă către Timotei 4, 9-15; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 19, 1-10; (Zaheu vameșul); glas 7, voscreasna 10.


 7. Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Ancirei; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinții Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic; Sfântul Dionisie din Olimp.

 8. Sfânta Cuvioasă Xenia Romana; Sfânta Xenia din Sankt Petersburg; Sfinții Mucenici Vavila din Sicilia, împreună cu ucenicii săi, Timotei și Agapie; Sfântul Ierarh Filon, episcopul Carpasiei; Sfântul Cuvios Filotheos ctitorul; (Tedeum).

 9. ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului; ✝) Sfântul Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului; Sfântul Vladimir, Mitropolitul Kievului; Sfântul Cuvios Publie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Potolește întristările noastre"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bucurie neașteptată".

 10. ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei; Sfânta Cuvioasă Muceniță Maria din Gatcina; Sfinții Cuvioși Xenofont, a soției sale Maria și a fiilor lor Arcadie și Ioan; Sfântul David Ziditorul, regele Georgiei.

 11. ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa.

 12. Sfântul Cuvios Efrem Sirul; Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul; Sfânta Muceniță Haris; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Totemsk-Sumorinskaya".


 13. Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfinții Mucenici din Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob și Parigorie; Sfinții Mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul și Mochie citețul; Sfântul Afraat Persanul;
  ✝) Duminica a 17-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: A Doua Epistolă către Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 15, 21-28; (A Canaanencei); glas 8, voscreasna 12.

 14. ✝) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei; Sfântul Theodor Hagiul Noul Mucenic din Mitilini; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului din Tinos.

 15. Sfinții Doctori fără de arginți, făcători de minuni Chir și Ioan; Sfinții Mucenici Victorian, Victor, Nichifor, Claudie, Diodor, Serapion și Papia, cei din Corint; Sfânta Muceniță Trifena; Sfântul Arsenie din Paros.Calendar Ortodox - FEBRUARIE

(28 zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)


 1. Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului;
  Sfântul Mucenic Trifon; Sfânta Muceniță Perpetua și a celor împreună cu dânsa: Satâr, Revcat, Satornil, Secund și Felicitas; Sfânta Bridgit, ocrotitoarea Irlandei; Sfântul Vasile, Episcopul Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Socola.

 2. (✝) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sfântul Mucenic Agatodor; Sfântul Mucenic Iordan din Trapezunt; Sfântul Mucenic Gavriil.

 3. Sfântul și Dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și Prorociță Ana; Sfântul Nicolae al Japoniei; Sfântul Ignatie de Marioupolis; Sfântul Ansgar, luminătorul Danemarcei și al Suediei.

 4. Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfințit Mucenic Avramie.


 5. Sfintele Mucenițe Agata și Teodula; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Salvatoarea de la înec"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Eleț-Cernigov"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Aflarea celor pierduți";
  ✝) Duminica a 33-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: A Doua Epistolă către Timotei 3, 10-15; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 18, 10-14; (A Vameșului și a Fariseului); glas 1, voscreasna 1; (Începutul Triodului).

 6. Sfântul Ierarh Vucol, Episcopul Smirnei; Sfântul Ierarh Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul; Sfântul Arsenie din Ikalto, Georgia; Sfântul Mucenic Iulian, cel din Emesa; Sfinții Mucenici Fausta, Evilasiu și Maxim.

 7. Sfântul Ierarh Partenie, Episcopul Lampsacului; Sfântul Cuvios Luca din Elada; Sfinții 4 Mucenici tribuni, împreună cu cei 1003 mucenici din Nicomidia.

 8. Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia; Sfintelor Mucenițe și surori Marta și Maria, și a cuviosului Licarion mucenicul; (Harți).

 9. Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului;
  Sfântul Mucenic Nichifor; Sfântul Ierarh Mucenic Marcel; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie; Sfântul Petru Damaschinul.

 10. ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfintelor mucenițe și fecioare: Enata și Valentina și a mucenicului Pavel; Sfânta Cuvioasă Ana din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Ognevidnaya"; Sfântul Mucenic Pavel; (Harți).

 11. Sfântul Ierarh Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sfânta Teodora, împărăteasa.


 12. Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Mucenic Hristea; Sfântul Ierarh Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron;
  ✝) Duminica a 34-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Prima Epistolă către Corinteni 6, 12-20; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 15, 11-32; (Întoarcerea Fiului risipitor); glas 2, voscreasna 2.

 13. Sfântul Cuvios Martinian; Sfinți Apostoli și Mucenici Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie, Patriarhul Alexandriei; Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir; Sfântul Ierarh Serafim (Sobolev), Făcătorul de minuni din Sofia; Sfântul Sfințit Nou Mucenic Silvestru, arhiepiscopul de Omsk.

 14. Sfântul Cuvios Auxenţiu, cel din munte; Sfântul Cuvios Maron; Sfântul Cuvios Avraam; Sfântul Filimon, Episcopul Gazei; Sfântul Ilarion cel Nou din Georgia; Sfântul Mucenic Nicolae din Corint; Sfântul Nou Mucenic Damian.

 1. Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfântul Antim din Chios; Sfântul Cuvios Eusebiu din Siria; Sfântul Ierarh Sigfrid, Luminătorul Suediei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Ostrobramsk - Vilnius"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Dalmat".

 2. Sfinții Mucenici Valent diaconul, Pamfil preotul, Pavel și Seleuc; Sfântul Ierah Flavian, Arhiepiscopul Constantinopolului.

 3. Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna, sora sfântului Filip apostolul; Sfântul Împărat Marcian și Pulheria Împărăteasa; Sfântul Ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei; Sfântul Cuvios Teodor cel Tăcut de la Lavra Peșterilor din Kiev.

 4. Sfântul Ierarh Leon cel Mare, Episcopul Romei; Sfântul Ierarh Agapit, Episcopul Sinadei;
  (Sâmbăta morților - Moșii de iarnă).


 5. Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia. Sfinții Cuvioși Mărturisitori Evghenie și Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Sfânta Cuvioasă Filoteia din Atena;
  ✝) Duminica a Lăsatului sec de carne; Apostolul Duminicii: Prima Epistolă către Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 25, 31-46; (A Înfricoșătoarei Judecăți); glas 3, voscreasna 3;

 6. Sfântul Ierarh Leon, Episcopul Cataniei; Sfântul Cuvios Visarion; Sfântul Ierarh Agaton, Episcopul Romei.

 7. Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, Arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Mucenic Mavrichie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Kozelscianskaya".

 8. Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia - Constantinopol; Sfinții Cuvioși Talasie și Limeu; Sfântul Cuvios Atanasie;
  (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește).

 9. Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia; Sfântul Damian Esfigmenitul.

 10. ✝ Întâia și a Doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului;
  (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește).

 11. Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Alexandru; Sfântul Mucenic Ipatie, igumenul de la Mănăstirea lui Rufie;
  (Sâmbăta Sfinților Cuvioși).


 12. Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca;
  Duminica a Lăsatul sec de brânză pentru Postul Sfintelor Paști; (Învățătura despre iertare, post și neagonisire). Apostolul Duminicii: Prima Epistolă către Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 6, 14-21; (Izgonirea lui Adam din Rai); glas 4, voscreasna 4.

 13. Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie Decapolitul; Sfântul Cuvios Mărturisitor Talaleu; Sfântul Cuvios Efrem Katunakiotul; Sfântul Leandru, Arhiepiscop al Sevillei; Sfântul Ierarh Rafail din Broklyn;
  (Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul Mare).

 14. Sfântul Sfințit Mucenic Nestor, Episcop de Maghid; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul; Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei;
  (Zi aliturgică. Canonul Mare.).

 15. !!! În acest an (2023) acești sfinți se sărbătoresc în ziua de 28 februarie - în anii bisecți în ziua de 29 februarie; ✝) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul; ✝) Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea.Calendar Ortodox - MARTIE

(31 zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)


 1. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfântul Agapie de la Colciu;
  (Canonul Mare).

 2. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca;
  (Canonul Mare).

 3. Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc.

 4. Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfântul Mucenic Pavel și soția sa Iuliana;
  (Sâmbăta Sfântului Mare Mucenic Teodor Trifon. Pomenirea morților.)


 5. Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul ("Ascetul"), făcătorul de minuni; Sfântul Mucenic Evloghie din Palestina; Sfânta Muceniță Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul;
  Duminica întâi din Post; (a Ortodoxiei). Apostolul Duminicii: Epistola către Evrei 11, 24-26; 32-40; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 1, 43-51; (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscreasna 5.

 6. Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci; Sfântul Mucenic Eufrosin.

 7. Sfinții Sfințiți Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie; Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova "Chezașa celor păcătoși"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov "Chezașa celor păcătoși"; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu.

 8. Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Semnului" (a Rădăcinii din Kursk).

 9. ✝ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cuvântul S-a făcut Trup".

 10. Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei;

 11. Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfințit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev;
  (Pomenirea morților).


 12. Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog;
  Duminica a 2-a din Post; (a Sfântului Grigorie Palama); Apostolul Duminicii: Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 2, 1-12; (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Apostolul Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Evanghelia Ierarhului: Sfântul Evanghelist Ioan 10, 9-16; (Iisus - Păstorul cel bun); glas 6, voscreasna 6.

 13. Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni.

 14. Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor.

 15. Sfinții Mucenici Agapie și a celor șapte mucenici împreună cu dânsul: Plisiu, Romil, Timolau, doi Alexandru și doi Dionisie.

 16. Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman.

 1. Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei; Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful.

 2. Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion; (Pomenirea morților).


 3. Sfinții Mucenici Hrisant, Daria, Claudiu, Ilaria; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Lubiatov"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk "Dulcea sărutare"; Sfântul Mucenic Diodor preotul;
  Duminica a 3-a din Post; (a Sfintei Cruci); Apostolul Duminicii: Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 8, 34-38; 9, 1; (Luarea crucii și urmarea lui Hristos); glas 7, voscreasna 7.

 4. Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert.

 5. Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului.

 6. Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian.

 7. Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini.

 8. Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Muntele netăiat".

 9. (✝) Buna Vestire (Dezlegare la pește).


 10. Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Mucenic Montanus, preotul; Sfântului Mucenic Montanus, preotul și soția sa, Maxima; Sfinții 26 de Mucenici din Goția/Dacia;
  Duminica 4 din Post; (a Sfântului Ioan Scărarul); Apostolul Duminicii: Evrei 6, 13-20; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 9, 17-32; (Vindecarea fiului lunatic); Apostolul Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Evanghelia Cuviosului: Sfântul Evanghelist Matei 4, 25; 5, 1-12; (Predica de pe munte - Fericirile); glas 8, voscreasna 8.

 11. Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit și Lidia, cu cei 4 fii ai lor; Sfântul Cuviosul Ioan din Licopolis; Sfântul Proroc Anania; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Dulcea sărutare" (Glykophilousa).

 12. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Semnului" din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră".

 13. Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor și Chiril, diaconul; Sfântul Mucenic Iona și Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii.

 14. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Proroc Ioad.

 15. Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Sfântul Cuvios Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Ierarh Avdas; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei și Americii; Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii; Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron.


Acest calendar nu este complet, va fi gata în următoarele câteva săptămâni!

Alte Articole

† Sfântul Cuvios Siluan Athonitul
(24 septembrie)

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul prin prezenta sa, prin viata și scrierile sale, ne pune în prezenta lui Hristos, nu printr-o învățătură, un sistem teologic sau un discurs, ci printr-o experiență nemijlocita a lui Dumnezeu, trăită […]

† Sfântul Ierarh Leon cel Mare, episcopul Romei
(18 februarie)

Sfântul Ierarh Leon cel Mare a salvat în nenumărate rânduri Roma din calea invadatorilor, a fost un important apărător al dreptei credinței împotriva ereziilor și a lăsat moștenire nenumărate scrieri. Este serbat în calendarul ortodox […]

† Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
(8 iunie)

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat este ocrotitorul militarilor, datorită credinței și curajului de a sacrifica absolut tot, la numai 23 de ani, pentru a-l mărturisi pe Hristos Adevăratul Dumnezeu ca un adevărat ostaș al Lui. […]
Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram