† Sfântul Grigorie Taumaturgul
(17 noiembrie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Grigorie Taumaturgul (adică "făcătorul de minuni"), Episcopul Neocezareei, este un exemplu al răbdării datorită căreia a primit de la Dumnezeu darul vindecării de boli trupești și sufletești, pogorând prin pronia cerească duhul păcii și al înțelegerii în mijlocul conflictelor de orice fel. Este serbat în calendarul ortodox în data de 17 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Grigorie Taumaturgul (sinaxar)

Sfântul Grigorie Taumaturgul, sau Grigorie de Neocezareea, s-a născut în jurul anului 213 într-o familie aristocrată, dar păgână, din Neocezareea (azi Niksar, în Turcia, pe atunci capitala provinciei Pont). La naștere a primit de la părinții săi numele Teodor.

La vârsta de 14 ani, tatăl său trece la cele veșnice, mama sa fiind cea care se va ocupa în continuare de educația sa, trimițându-l la dascăli de seamă, unde a învățat limba latină și arta oratoriei. Astfel, datorită originii sale nobile, a primit o educație deosebită, fiind trimis împreună cu fratele său, Atenodor, să studieze la Beryt (Beirut de azi), aici aflându-se pe atunci una dintre cele mai vestite școli ale lumii elenistice. Pe drum, cei doi frați o însoțesc pe sora lor la Cezareea Palestinei, unde aceasta era căsătorită cu consilierul juridic al guvernatorului. Cu această ocazie, cei doi frați au ocazia de a-l cunoaște pe marele Origen (care, la acea vreme nu căzuse în erezie), abia sosit din Alexandria pentru a înființa o școală creștină în Palestina. Captivați de personalitatea și cunoștințele acestuia, cei doi frați renunță la planul lor inițial de a ajunge la Beryt și decid să rămână în Cezareea, la școala lui Origen. Vor rămâne aici timp de șapte ani (231-238), timp în care tânărul Teodor va învăța printre altele și medicina.

Sfântul Grigorie Taumaturgul primește Sfântul Botez

Sfântul Grigorie Taumaturgul 17 noiembrie -c- pravila.ro

Pe parcursul acestei perioade, cei doi frați vor primi și botezul creștinesc, cu ocazia aceasta, tânărul Teodor primind numele de Grigorie.

Sfântul Grigorie Taumaturgul și-a petrecut întreaga viață în feciorie, păstrându-și curăția trupească până la sfârșitul vieții sale pământești. Această virtute a sa a atras asupra-i atenția celor pizmuitori. Așa se face că, aflându-se la școala din Alexandria, alți tineri de aceeași vârstă cu el, obișnuiți cu petreceri și o viață libertină i-au pus gând rău Sfântului Grigorie, dorind să îl umilească pentru caracterul său integru. Au convins astfel o femeie desfrânată să îl defăimeze pe Sfântul Grigorie, afirmând în public vorbe mincinoase despre dânsul. Aceasta îi ceru de față cu persoane însemnate ale cetății prețul pentru păcatul trupesc pe care susținea că l-ar fi săvârșit împreună cu dânsul. În acea situație delicată, păstrându-și calmul, Sfântul Grigorie, mânat de blândețe și o oarecare milă, nu a negat cele rostite de femeie, ci nedorind escaladarea conflictului, îi spune unui prieten de-al său aflat de față: "Dă-i degrabă prețul pe care îl cere, ca să se ducă de la noi și să nu ne supere mai mult."

În clipa în care femeia întinse mâna după banii necinstiți, prin voia Domnului, desfrânata căzu la pământ chinuită de un diavol, de care nu a putut scăpa decât atunci când cel pe care dorise să îl umilească, adică Sfântul Grigorie Taumaturgul, a înălțat o rugăciunea la Dumnezeu pentru izbăvirea ei.

După astfel de experiențe, odată cu terminarea studiilor, cel ce va deveni Sfântul Grigorie Taumaturgul hotărăște să trăiască o perioadă ca pustnic în asceză, scăldându-se în liniștea profundă a rugăciunii. Fiindcă cei ce avuseseră ocazia de a-l cunoaște înainte de retragerea sa în pustie au remarcat capacitățile sale intelectuale precum și calitățile sale duhovnicești, nu au fost de acord ca o asemenea minte strălucită să nu ofere înapoi credincioșilor hrana sufletească de care aveau atâta nevoie.

Sfântul Grigorie Taumaturgul hirotonit episcop al Neocezareii

Sfântul Grigorie Taumaturgul 17 noiembrie -b- pravila.ro

Așa se face că, în jurul vârstei de 30 de ani, fără a-și da acordul și fără a fi de față, Sfântul Grigorie Taumaturgul a fost hirotonit episcop al Neocezareii de către Fedim, episcop al Amasiei și mitropolit al Pontului. În demnitatea de ierarh a luptat împotriva ereziilor din vremea sa: sabelianismul și triteismul.

Când a venit la conducerea Bisericii din Neocezareea a găsit numai 17 creștini în aceasta cetate, dar a reușit să creștineze toată cetatea și regiunile țărănești din jur.

A trebuit sa facă față invaziei goților și borazilor. În 264-265, Sfântul Grigorie Taumaturgul lua parte, împreuna cu fratele sau Atenodor, la un sinod, la Antiohia, unde a avut loc condamnarea lui Pavel de Samosata.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Grigorie Taumaturgul

Sfântul Grigorie Taumaturgul 17 noiembrie -a- pravila.ro

Dedicarea sa față de credința cea adevărată a lui Hristos, dorința sa nestăpânită de a salva fiecare suflet nevoiaș, au făcut ca la sfârșitul vieții sale pământești, în Neocezareea să mai fie doar 17 păgâni comparativ cu cei 17 creștini care erau la momentul venirii sale acolo. Nu se cunoaște cu exactitate anul în care a murit (270 sau 271), însă, sa se face în data de 17 noiembrie a fiecărui an, serbând simbolistica acestui număr în viața Sfântului. În ultimele sale clipe din această viață, Sfântul Grigorie Taumaturgul a rostit împăcat, privind spre împărăția cerurilor: "Slavă lui Dumnezeu, că numai șaptesprezece creștini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la Domnul, atâția necredincioși rămân, câți credincioși am aflat întâi!"

Sfântul Grigorie Taumaturgul a fost unul din cei mai de seama episcopi ai Bisericii răsăritene. El a contribuit mult la progresul creștinismului din epoca sa. Viața lui îngerească și plina de jertfa a fost de timpuriu înfrumusețată cu aureola minunii. Ca elev și admirator al lui Origen, el păstrează tradiția unei utilizări largi a filozofiei grecești, adaptata punctului de vedere creștin. E un apărător dârz al Sfintei Treimi.

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina, Orthodoxwiki, CalendarulOrtodox, MișcareaDeRezistenta.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Grigorie Taumaturgul

Având binecuvântarea lui Dumnezeu, prin rugăciunile sale a izbutit să săvârșească multe minuni, să izgonească duhurile întunecate, să poruncească apelor și munților să îl asculte, să tămăduiască boli. Îi hrănea pe săraci, se îngrijea de cei aflați în nevoi, se făcea nevăzut dinaintea prigonitorilor săi, vedea gândurile oamenilor și cele ce aveau să se întâmple.

Sfântul Grigorie Taumaturgul primește de la Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul cunoștință cea adevărată

Pentru a fi întărit în cunoașterea tainelor credinței creștinești, pentru a putea combate fără drept de apel înșelăciune teoriilor alternative într-o mare de erezii care se înmulțeau de la o zi la alta, într-una din nopți, în timp ce se ruga, i-au apărut Preacurata Maică a Domnului și Sfântul Apostol Ioan Evanghelistul. Atunci, Maica Domnului i-a cerut Sfântului Apostol Ioan să îl învețe pe Sfântul Grigorie Taumaturgul taina Sfintei Treimi. Așa a învățat în scurt timp Sfântul Grigorie marile taine dumnezeiești, reușind să evidențieze eternitatea, egalitatea și unitatea Persoanelor Sfintei Treimi. A demonstrat că Dumnezeu nu este supus pătimirii sau suferinței, iar atunci când Fiul lui Dumnezeu a voit să pătimească a făcut acest lucru ca prin pătimirea Sa să-i mântuiască pe oameni. El a învins patimile și a biruit moartea, arătând nepătimirea Sa.

Alungarea demonilor din templul idolilor

Mergând mai apoi Sfântul Grigorie în cetatea Neocezareea, rătăcită de la calea cea bună în întunericul închinării la idoli și poposind peste noapte în apropierea unei capiști idolești, a izgonit de acolo prin rugăciunea sa și cu harul său pe toți demonii care sălășluiau acolo, iar a doua zi, când veni slujitorul cel idolesc, nemaigăsindu-i și chemându-i, duhurile necurate strigau de departe: "Nu putem să intrăm acolo unde a poposit străinul acela care mergea din pustie la Neocezareea."

Pus în fața acestei minuni și asistând și la altele săvârșite de Sfântul Grigorie în numele Domnului Iisus Hristos pe drumul său prin pustie spre locul unde fusese așezat episcop, slujitorul cel idolesc primi Botezul cel creștinesc. Prin astfel de minuni, săvârșite în număr mare, a reușit Sfântul Grigorie Taumaturgul să înlăture capiștile păgâne și să convertească la creștinism mulțime de necredincioși. Între persoanele care au îmbrățișat creștinismul datorită activității sale, se numără și Macrina, bunica Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie de Nyssa.

Sfântul Grigorie Taumaturgul nu a putut fi văzut de cei care îl urmăreau

În acele timpuri, creștinii erau prigoniți de ura împăratului Deciu (250-253), iar Sfântul Grigorie Taumaturgul a fost nevoit să îi sfătuiască pe creștini să fugă și să se ascundă, ca nu cumva, înfricoșându-se de cruzimea chinurilor, să se lepede de credință. În timpul persecuției lui Deciu, Sfântul Grigorie s-a retras în munți împreună cu un mare număr de credincioși, iar după ce calmul a fost restabilit, el a instituit sărbători spre cinstirea martirilor. A fost martor și la devastarea Pontului de către goți și borazi, Biserica aflată sub păstorirea sa fiind pusă la grea încercare.

Într-una din zile, pentru a scăpa din calea prigonitorilor, Sfântul Grigorie Taumaturgul împreună cu un diacon de-al său s-au retras în munte. Prigonitorii au aflat însă unde s-au ascuns și au plecat în căutarea lor cu gândul de a-i ucide. Când Sfântul a văzut că se apropiau, a început să se roage cu mâinile ridicate spre cer împreună cu diaconul său. Cu toate că prigonitorii nu erau departe de el, prin voia lui Dumnezeu ucigașii nu-i puteau vedea. După mai multe căutări în zadar, prigonitorii s-au întors la cel care i-a trimis în munte și i-au spus că nu au găsit pe nimeni acolo, în afară de doi copaci alăturați. Acela, înțelegând minunea, a alergat imediat la munte. Aici i-a găsit pe cei doi rugându-se și căzând la picioarele Sfântului, a devenit din vrăjmaș, rob al lui Hristos.

Oprirea apelor râului

Un râu ce se numea Licos se revărsa în fiecare primăvară din matca sa, inundând satele și pământurile din apropiere. Auzind că Sfântul Grigorie Taumaturgul are putere asupra apelor, locuitorii din această zonă l-au rugat să se milostivească de ei și să potolească apele râului pentru a nu le mai produce atâtea stricăciuni. La început, Sfântul le-a spus că nu poate trece peste voia lui Dumnezeu, dar pentru că localnicii nu încetau să-l roage, a mers împreună cu ei la râu. Venind aproape de mal, a înfipt acolo toiagul său, poruncind râului ca în numele lui Hristos să-și urmeze cursul. Apoi, din toiag a crescut un stejar impresionant care a devenit stavilă împotriva revărsării apelor. Se putea observa cu ușurință cum apa se întorcea înapoi, ca și cum s-ar fi temut sa se atingă de toiag, care toiag, uscat fiind și lipsit de sevă, a ajuns să se facă un copac verde și frumos, nefiind afectat nici de trecerea timpului, căci și acum, precum se spune, apa îl ocolește de departe, iar copacul stând de atâția ani, propovăduiește puterea lui Hristos arătată prin marele Grigorie.Această minune ne amintește de Moise care, cu toiagul său a despărțit Marea Roșie, din această cauză Sfântului Grigorie îi spunem în slujbele Bisericii că: "nou Moise te-ai făcut prin fapte".

Mutarea stâncii

Unii creștini afirmă că Sfântul Grigorie Taumaturgul a pornit din loc o piatră mare, de mărimea unui munte, pe care a mutat-o în altă parte și toate acestea doar cu ajutorul rugăciunii sfinte, dorind ca în acel loc să înalțe o biserică, iar din cauza acelei pietre nu putea să își ducă planul până la capăt.

Secarea lacului

A secat și un lac de dimensiuni remarcabile făcându-l uscat, secând o dată cu el și vrajba pe care doi frați o aveau între dânșii, zicând fiecare că ar fi fost proprietarul lacului, evitând astfel un război între frați de sânge.

Necredinciosul care s-a prefăcut mort

Un grup de evrei care voiau să râdă de harul său, punându-l pe unul de al lor să stea dezbrăcat în drum prefăcându-se mort, pentru ca Sfântul să spună dacă mai are sau nu suflare într-însul, Sfântul l-a făcut cu adevărat mort, precum se prefăcea, dovedindu-le tuturor rău credincioșilor harul lui Dumnezeu Cel adevărat.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Grigorie Taumaturgul

Părticele din Sfântul Grigorie Taumaturgul Făcătorul de Minuni în Biserica "Sfântul Grigorie Taumaturgul din Neocezareea din Derbitsy", Moscova - Rusia și la mănăstirea Iviron din Sfântul Munte Athos - Grecia.

Moaștele Sfântului Grigorie Taumaturgul Rusia 17 noiembrie - pravila.ro
Moaștele Sfântului Grigorie Taumaturgul, Moscova - Rusia
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Grigorie

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Grigorie Taumaturgul!

GRIGORIE – acest nume provine din greacă veche Γρηγόριος (Grigórios) < compus din γρήγορος (grḗgoros, „cel treaz“, „veghetorul“, „vigilent, atent, alert”, „a fi/sta treaz“, „a priveghea“) +‎ -ιος (-ios).

În etimologia folclorică, numele a devenit asociat cu elementul latin "grex" care înseamnă "turma". Astfel, acest cuvânt era în conștiința celor care îl foloseau asociat cu un un cioban care își conduce turma, fapt care a contribuit la popularitatea numelui printre călugări și suverani Bisericii dea lungul veacurilor.

Limba bisericească păstrează forma veche Grigorie, dar în limba modernă s-a impus forma Grigore (de unde și prescurtarea Gore). Deși purtat de numeroși sfinți, astăzi numele este tot mai rar. Diminutivele curente sunt Grigoras și, sub influența occidentală, Grig (uneori dezvoltat autohton în Griguţă). Derivatele feminine – Grigoriţă, Grigorina – se întâlnesc încă și mai puțin.

Derivate ale numelui Grigorie

"Grigor", "Krikor" (armeniană), "Grigor" (bulgară, galeză), "Grugur", "Grga" (croată), "Řehoř" (cehă), "Gregers" (daneză, norvegiană), "Gregory", "Greg", "Gregg" (engleză), "Reijo", "Reko" (finlandeză), "Grégoire" (franceză), "Grigol" (georgiană), "Gregor" (germană, slovacă), "Gregorios" (greacă), "Gergely", "Gergő" (maghiară), "Gréagóir" (irlandeză), "Gregorio" (italiană), "Grigorijs" (letonă), "Grigor", "Gligor" (macedoniană), "Grzegorz" (poloneză), "Grigori", "Grigoriy", "Grigory", "Grisha" (rusă), "Gregor", "Grigoari", "Greig" (scoțiană), "Grega", "Gregor" (slovenă), "Gregorio", "Goyo" (spaniolă), "Gerger" (suedeză), "Hryhoriy" (ucrainiană).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Grigorie?

Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 25 ianuarie când este serbat Sfântul Grigorie Teologul, pe 12 martie de ziua Sfântului Grigorie cel Mare - Dialogul, pe data de 22 iunie când este serbat Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Tării Românești, pe data de 30 septembrie când prăznuim pe Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul Armeniei, sau pe data de 17 noiembrie când este pomenit Sfântul Grigorie Taumaturgul (Sfântul Grigorie făcătorul de minuni).

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântului Grigorie Taumaturgul

Sfântul Grigorie Taumaturgul 17 noiembrie -d- pravila.ro

Părinții capadocieni din secolul al-IV-lea l-au considerat a fi fondatorul Bisericii creștine din Capadocia. Sfântul Grigorie Taumaturgul și-a pus amprenta și asupra unor scrieri emblematice în literatura creștină, dintre care amintim: "Cuvânt de mulțumire către Origen sau Panegiric" , "Simbolul de credință", "Despre repătimirea și pătimirea lui Dumnezeu", (adresată lui Teopomp) și "Epistola canonică".

În cuvântul sau de adio, numit "Panegiric" sau "Cuvânt de mulțumire adresat lui Origen", în prezenta acestuia și a publicului, Sfântul Grigorie Taumaturgul l-a calificat pe dascălul și educatorul Origen drept "paradisul plăcerilor" (duhovnicești) și descrie metoda de lucru și programa analitica a învățământului superior creștin ce se preda la Cezareea și Alexandria.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Grigorie Taumaturgul

Icoana Sfântului Grigorie Taumaturgul 17 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Grigorie Taumaturgul 17 noiembrie
Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Grigorie Taumaturgul

Pe Faraon cel ce era purtat în căruță, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând; în chipul Crucii lovind și despărțind marea, pe Israel cel fugărit, mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.
Arată întru mine, Părinte Grigorie și acum luminat lucrarea cea Dumnezeiască a minunilor, scăpându-mă din adâncul greșelilor mele, fericite și cu strălucirea ta luminează-mă, ca după vrednicie să te laud.
Ca un sârguitor și înțelegător și înțelept, ai ales mai bine cinstea sufletului, decât desfătările trupului, fericite, culegând cu iubire de osteneală dogmele înțelepciunii, prin care acela se hrănește, apropiindu-se de Dumnezeu, Sfinte Grigorie.
Văzând șarpele cel cumplit, Sfinte Grigorie, că ai soră curăța ca pe un ajutor bun, a întărâtat asupra ta pe zavistnici, pe care i-ai rușinat, părinte, cu îndelungă răbdare, vindecând pe femeia care era cuprinsă de patimi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Pe pământ străin petrecând, cuvioase, tuturor te-ai arătat cucernic pentru virtute, bun credincios și iubitor de Dumnezeu, luând har de la Dumnezeu de a face minuni, prin care ești cunoscut, că ai strălucit în lume ca un soare, de Dumnezeu grăitorule.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din rădăcină împărătească ai odrăslit, Curată și ai născut, în chip mai presus de gând și de cuget, pe Împăratul Hristos, pe Cuvântul lui Dumnezeu, Întrupat din Curate sângiurile tale în două Firi și într-un Ipostas.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Grigorie Taumaturgul, glasul al 8-lea

Întru rugăciuni priveghind, la lucrările minunilor răbdând, asemenea numire cu îndreptările ai câștigat. Ci, te roagă lui Hristos Dumnezeu, Părinte Grigorie, să lumineze sufletele noastre, ca să nu adormim în moarte cu păcate.

Condac - Sfântul Grigorie Taumaturgul, glasul al 4-lea

Luând lucrarea multor minuni, cu semne înfricoșătoare pe demoni i-ai îngrozit și bolile oamenilor ai alungat, Preaînțelepte Grigorie. Și făcător de minuni ești numit, din fapte luându-ți numele.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Grigorie Taumaturgul (Viețile Sfinților)

https://youtu.be/Cqfu0JHnfJY

Sfântul Grigorie s-a născut în slăvita și marea cetate a Neocezareei din părinți necredincioși. Apoi, din copilărie rămânând orfan, a fost dat la învățături elinești, unde, învățând, a început să priceapă înțelepciunea cea desăvârșită, care este cunoștința adevăratului Dumnezeu; căci din făpturi cunoștea pe Făcătorul și se sârguia a-I bineplăcea Lui cu viață înțeleaptă.

Auzind învățătura Sfintei Evanghelii, îndată s-a făcut următor al ei. Apoi, luând botezul, viețuia întru desăvârșirea Evangheliei, adică întru curățenie și neagoniseală, lepădând toate deșertăciunile lumești și părăsind plăcerile trupului, își păzea curățenia fecioriei sale cu mare înfrânare, căci până la fericitul său sfârșit n-a cunoscut păcat trupesc. Astfel, s-a păzit pe sine de păcat și de necurăție pentru ca mai bine să placă lui Dumnezeu, Celui curat și fără de păcat, Care S-a născut din Preacurata Fecioară. Aceluia dăruindu-e din tinerețe, sporea cu ajutorul Lui din putere în putere și din bunătăți în bunătăți și umblă în calea vieții fără prihană.

De aceea era iubit de Dumnezeu și de oamenii buni, iar de cei răi era urât. Căci, fiind mulțime de tineri ca să învețe înțelepciunea filosofiei și a medicinei și învățând el împreună cu aceia, fiind încă tânăr, au început să-l urască pentru viața lui plină de înțelepciune și fără prihană. Căci aceia, fiind robiți de neînfrânate și de patimi, trăiau în necurăție, intrând prin casele de desfrânare, după cum era obiceiul tinerilor pagini. Iar Sfântul Grigorie, fiind tânăr creștin, se abătea de la orice cale necurată și ura fărădelegea. Precum este crinul în mijlocul spinilor, așa înflorea el cu curățenia în mijlocul celor necurați.

Fiind cunoscută multora viața sa cea curată și fără de prihană, mulți filosofi dintre cei mai renumiți și unii cetățeni îl cinsteau și-l lăudau mult. Iar cei de o vârstă cu el, neputând să privească spre un tânăr ca acesta, care întrecea cu înfrânarea și curățenia nu numai pe cei tineri, ci și pe cei bătrâni, s-au gândit să-i aducă necinste în popor, cum că ar trăi în necurăție ca și alții, ca astfel să strice numele lui cel bun cu care era lăudat de toți. Deci au îndemnat asupra lui o desfrânată ca să grăiască fărădelege despre acest drept și să-i scoată nume rău tânărului cel nevinovat și curat cu inima.

pravila - Floare Ornamentala

Odată, pe când era sfântul într-un loc cu niște filosofi vestiți și cu dascălii cei mai de frunte vorbind împreună, s-a apropiat de dânsul desfrânată, îndemnată de cei de o vârstă cu el, cerând fără rușine plată pentru păcatul trupesc ce zicea că l-ar fi săvârșit cu dânsa. Auzind aceasta, toți se mirau, iar unii dintr-înșii s-au tulburat, crezând că este lucru adevărat. Alții însă n-au crezut cuvintele aceleia, știind pe Grigorie că este curat și înțelept și o alungau pe acea desfrânată fără de rușine. Ea însă, strigând cu glas mare, supăra pe sfântul să-i dea plată pentru desfrânare. Sfântul Grigorie s-a rușinat, auzind niște cuvinte ca acelea fără de rușine și neadevărate de la acea femeie cunoscută ca desfrânata de o mulțime de oameni cinstiți, ba chiar ca o fecioară curată se rumenea la față.

Sfântul, fiind fără de răutate și blând, nu i-a zis nimic aspru, nici n-a arătat vreun fel de mânie, nici nu se îndrepta și nici nu punea înainte martori ai nevinovăției sale. Apoi cu blândețe a zis către un prieten al său: "Dă-i degrabă prețul pe care îl cere ca să se ducă de la noi și să nu ne supere mai mult". Iar prietenul lui îndată i-a dat cât a cerut, răscumpărând pe Grigorie de nevinovată rușine.

Însă Dumnezeu, Care este în cer martor credincios a descoperit acea nedreptate, trimițând un duh necurat asupra acelei desfrânate fără de rușine și mincinoasă. Astfel, când a luat în mâinile sale plata cea nedreaptă, îndată a primit pedeapsă cumplită, căci a năvălit diavolul asupra ei și a început s-o chinuie înaintea tuturor. Apoi acea necurată femeie a căzut la pământ și strigă cu glas înfricoșat și tremura cu tot trupul, scrâșnind din dinți și tăvălindu-se, încât cei ce erau acolo de față s-au umplut de mare frică, văzând grabnica și cumplita izbândă pentru nevinovatul tânăr. Deci, n-a încetat diavolul a o chinui, până când Sfântul Grigorie n-a făcut rugăciune cu sârguință către Dumnezeu pentru dânsa și a gonit pe diavoli. Așa a fost începutul sfințeniei și minunilor lui, încă din tinerețe, lucru de care se minunau cei bătrâni.

Deci, avea el acolo un prieten care se numea Fermian și era de neam din Capadocia, bine priceput și cu obiceiuri bune. Aceluia i-a descoperit Sfântul Grigorie gândul inimii sale, cum că voiește să lase toate și să slujească lui Dumnezeu. Deci l-a aflat și pe Fermian având același gând și pe aceeași cale voind a călători împreună cu dânsul. Sfătuindu-se împreună, au lăsat amândoi filosofia cea din afară și, ieșind din școlile elinești, s-au dus să învețe înțelepciunea creștinească și tainele dumnezeieștii Scripturi. În acea vreme Origen, care până atunci nu căzuse în eres, era dascăl preaslăvit între creștini. Deci, mergând Sfântul Grigorie către Origen împreună cu prietenul său Fermian, s-au pus pe învățătură și au petrecut la dânsul vreme îndelungată. Apoi s-a întors în patria sa, Neocezareea.

Cetățenii Neocezareei și toți cunoscuții, văzând înțelepciunea lui cea mare, voiau să-l aibă între dânșii ca pe un cetățean cinstit și îndreptător al cetății. El însă, fugind de mândria și de slavă lumească cea deșartă și de cursele vrăjmașului cele cu multe împletituri ce sunt în lume, a ieșit din cetate și din patria sa și s-a sălășluit în pustie, viețuind cu înfrânare. Iar nevoințele și ostenelile lui, numai singur Dumnezeu le știe, Cel ce a zidit inimile noastre și înțelege toate lucrurile.

pravila - Floare Ornamentala

Petrecând Sfântul Grigorie în pustie și îndeletnicindu-se în gândiri către Dumnezeu, fericitul Fedim, episcopul cetății Amasiei din Capadocia, aflând despre dânsul, voia să-l scoată din pustie spre ajutorul Bisericii lui Hristos și să-l pună arhiereu și învățător, pentru că mai înainte vedea în dânsul darul lui Dumnezeu cum că are să fie mare stâlp al Bisericii și întăritor al credinței.

Având Sfântul Grigorie darul mai înainte vederii și cunoscând că episcopul vrea să-l ia din pustie spre slujba Bisericii, se ascundea dinaintea lui, judecându-se a fi nevrednic de o asemenea treaptă și umbla din loc în loc prin pustie ca să nu-l poată afla. Dar fericitul Fedim îl căuta cu sârguință și cu rugăciuni îl chemă din pustie la dânsul. Însă, neputând despărți de pustie pe iubitorul de pustie și a-l aduce în cetatea Amasiei pentru hirotonie, a făcut un lucru străin și neobișnuit. Fiind îndemnat de Duhul lui Dumnezeu și aprins cu râvnă pentru Sfânta Biserică, n-a ținut seama că Grigorie nu a venit acolo la dânsul și că nu puțină depărtare este între dânșii, fiindcă de la cetatea Amasiei până la pustia aceea unde viețuia Sfântul Grigorie era cale de trei zile.

Episcopul Fedim, neținând seama de depărtarea aceea dintre dânșii, a sfințit pe Grigorie episcop al Bisericii Neocezareei, deși nu venise el acolo de față. Căci, căutând către Dumnezeu, a zis: "Tu, Cela ce toate le știi, Dumnezeule, și toate le poți, caută în ceasul acesta spre mine și spre Grigorie, și săvârșește cu darul Tău, hirotonisirea lui". Astfel l-a hirotonit pe fericitul, nefiind de față. Despre aceasta mărturisește Sfântul Grigorie de Nișă, care a scris viața acestui sfânt, fapt ce se întărește și în canonul din Minei, în pensa a cincea, adeverind astfel: "Stătătorul înaintea lui Dumnezeu, Fedim, fiind aprins de râvnă, te-a uns pe tine, părinte, nefiind tu de față, bizuindu-se pe bună ta credință și pe viața ta cea curată, grăitorule de Dumnezeu, Grigorie". În acest chip minunat, fericitul Fedim a săvârșit hirotonia lui Grigorie; deci și nevenind el, s-a supus a primi cârma Bisericii. Căci cum putea a se împotrivi voii dumnezeiești? Însă mai întâi a făcut rugăciune, cerând de sus ajutor pentru un lucru dumnezeiesc ca acesta.

În acea vreme începea eresul lui Pavel de Samosata, pentru care Sfântul Grigorie, fiind întru nepricepere, se rugă cu sârguință lui Dumnezeu și Maicii Sale, ca să-i arate credința cea adevărată. Într-o noapte, rugându-se mai cu sârguință, i s-a arătat Preacurata Fecioară Maria, strălucind ca soarele, împreună cu Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, care era îmbrăcat în veșminte arhierești. Arătând Preacurata Fecioară cu mâna spre Sfântul Grigorie, a poruncit Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, să-l învețe taina Sfintei Treimi și cum se cade a crede drept. Deci, în puțină vreme, Sfântul Grigorie a fost învățat, din porunca Maicii Domnului, de către Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu mari taine dumnezeiești și a pătruns adâncul înțelepciunii.

pravila - Floare Ornamentala

Acestea erau cuvintele descoperirii grăite de Sfântul Ioan: "Unul este Dumnezeu, Părintele Cuvântului Celui viu, al învățăturii celei ipostatice, al puterii și al tainei celei veșnice, născătorul desăvârșit al Celui desăvârșit, Tatăl Fiului, Cel Unul născut. Unul Domnul, Unul dintru Unul, Dumnezeu din Dumnezeu, asemănarea și chipul Dumnezeirii; Cuvântul lucrător, înțelepciunea care ține alcătuirea celor ce sunt și puterea cea făcătoare a toată făptura; Fiul Cel adevărat al Părintelui Celui adevărat, Fiul Cel nevăzut al Părintelui Celui nevăzut, Cel desăvârșit al Celui desăvârșit; Cel fără de moarte și veșnic al Celui veșnic.

Unul Duhul Sfânt, Care are ființă de la Tatăl și prin Fiul este arătat oamenilor; chipul cel desăvârșit, viața, pricina celor ce viețuiesc, izvor sfânt, sfințenia care dă sfințenie, întru care se descoperă Dumnezeu Tatăl, Care este mai presus de toate, și Dumnezeu Fiul prin Care sunt toate. Treimea cea desăvârșită, Care cu slavă, cu veșnicia și cu împărăția nu se desparte, nici se depărtează; căci nici nu este ceva zidit sau făcut în Sfânta Treime, nici adaos, adică să fie ceva ce n-ar fi fost mai întâi și după aceea să fi venit. Nici Fiul n-a fost cândva să nu fi fost întru Tatăl, nici Duhul întru Fiul, că neprefăcută și neschimbată este Treimea, totdeauna aceeași".

Aceste cuvinte care au fost grăite de Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, după vedenia aceea, le-a scris Sfântul Grigorie cu mâna sa și a fost păstrată acea scrisoare multă vreme, până la stăpânirea agarenilor, adică a turcilor, în Biserica Neocezareei. Apoi sculându-se, s-a dus la Neocezareea. Atunci toată cetatea aceea era întru întunericul închinării la idoli, fiind acolo mulțime de idoli și de capiști idolești. Acolo se aduceau mulțime de jertfe idolilor, încât tot văzduhul era plin de mirosuri ce ieșeau din dobitoacele înjunghiate și arse ca jertfă; numai câteva suflete de creștini erau în cetatea aceea, ce avea atâta mulțime de popor.

Sfântul Grigorie, mergând la Neocezareea, în cale a avut prilej să dea de o capiște idolească. Era atunci seară și căzuse o ploaie mare, de aceea sfântul a fost nevoit să intre în acea capiște idolească, împreună cu călătorii și a rămas într-însa. Acolo erau mulți idoli în care viețuiau draci și se arătau aievea slujitorilor lor și vorbeau cu ei. Deci, înnoptând Sfântul Grigorie acolo, își săvârșea obișnuitele sale rugăciuni de miezul nopții și de dimineață, însemnând cu semnul Crucii văzduhul spurcat de jertfele idolești. Iar dracii, înfricoșându-se de semnul Sfintei Cruci și de rugăciunile Sfântului Grigorie, au lăsat capiștea și au fugit.

pravila - Floare Ornamentala

Făcându-se ziuă, Sfântul Grigorie și-a urmat calea sa, care îi era înainte, împreună cu ceilalți călători, iar popa cel idolesc a intrat în capiște, după obiceiul său, vrând să aducă jertfă idolilor, însă n-a găsit pe draci căci fugiseră de acolo. Dar, deși aducea jertfă dracilor, nu i se arătau, precum se obișnuise mai înainte, încât slujitorul nu pricepea pentru care pricină au fugit zeii săi din capiște. El i-a rugat mult să se întoarcă iarăși la locul lor. Dar ei de departe strigau, zicând: "Nu putem să intrăm acolo, unde a fost străinul acela care mergea din pustie la Neocezareea". Auzind acestea slujitorul, a alergat către Sfântul Grigorie și, ajungându-l, l-a oprit, strigând la el cu mânie, de ce a îndrăznit să intre în capiștea zeilor lor, fiind creștin, căci pentru această pricină zeii au urât locul acela. Apoi slujitorul s-a dus de acolo, îngrozind pe Sfântul cu judecată împărătească, vrând ca îndată să-l ducă cu sila către chinuitor.

Sfântul Grigorie, potolind mânia lui cu cuvinte blânde și înțelepte, a zis mai pe urmă: "Astfel este Dumnezeul meu, că și dracilor poruncește, și mie mi-a dat putere asupra lor, încât și ei mă ascultă". Iar slujitorul, auzind acestea, și-a potolit mânia, și a rugat pe Sfântul să poruncească zeilor să se întoarcă iar la locurile lor. Iar Sfântul, luând o bucățică de hârtie din cărticica sa, a scris pe dânsa aceste cuvinte: "Eu, Grigorie, îți poruncesc, satano, intră!". Și a dat hârtiuța aceea slujitorului, poruncindu-i să o pună pe altarul necuraților zei. Apoi îndată s-au întors dracii în capiște, vorbind cu el ca și mai înainte.

Slujitorul s-a înspăimântat, minunându-se de o putere dumnezeiască ca aceea care era în Sfântul Grigorie, căci poruncește dracilor cu cuvântul și-l ascultă pe el. Apoi iarăși a alergat după dânsul și, ajungându-l, fiindcă încă nu ajunsese în cetate, l-a întrebat de unde are o putere ca aceea, încât și zeii lor păgânești se tem de dânsul și-i ascultă porunca lui. Iar Sfântul Grigorie, văzând inima slujitorului lesne de înduplecat către sfânta credință, a început a-i spune despre Unul adevăratul Dumnezeu, Care pe toate le-a zidit cu cuvântul. Și astfel îi spunea taina sfintei credințe ortodoxe.

Pe când vorbeau ei, mergând pe cale, popa idolesc a rugat pe Sfântul Grigorie să facă vreo minune spre arătarea mai cu dinadinsul a credinței sale. Atunci s-a întâmplat că era acolo o piatră mare, ca un munte, pe care nici un fel de putere omenească nu putea să o miște din loc. Acelei pietre i-a poruncit Sfântul Grigorie, cu numele lui Hristos, să se miște din locul său. Atunci piatra singură de sine mergea în alt loc, unde voia popă, încât l-a cuprins frica de acea minune preaslăvită și a mărturisit că Unul este Adevăratul și Atotputernicul Dumnezeu, Cel propovăduit de Sfântul Grigorie și nu este altul afară de El. Acel fapt s-a vestit pretutindeni, încât în Neocezareea a știut tot poporul despre minunile Sfântului Grigorie și despre stăpânirea lui peste draci. Și s-a înștiințat toată cetatea de venirea lui, mulțime de popor ieșindu-i întru întâmpinare, vrând a-l vedea. Căci auziseră despre dânsul că a mutat în alt loc numai cu cuvântul acea piatră mare și că poruncește zeilor și-l ascultă pe dânsul.

pravila - Floare Ornamentala

Sfântul Grigorie, intrând în cetate, a aflat numai șaptesprezece suflete de credincioși, iar ceilalți oameni se închinau idolilor celor fără suflet și slăveau pe diavoli. Deci se ruga lui Dumnezeu în ascunsul inimii sale să caute spre zidirea Sa și să lumineze atâta mulțime de popor care rătăcește și să-l întoarcă pe calea mântuirii. El a fost primit în casa unui bărbat cinstit, fiind cel mai de frunte din cetate, cu numele de Musonie; și petrecea acolo, învățând pe oameni cunoștința adevăratului Dumnezeu, în care sporea cu ajutorul Lui, încât nu trecea nici o zi fără câștigarea sufletelor omenești. Căci se adună și Sfântul Grigorie în casa lui Musonie, cu mulțime de popor, cu femeile și cu copiii lor, ca să audă învățătura și să vadă vindecările și minunile ce se făceau de către dânsul, izgonind din oameni duhurile cele viclene. De aceea din zi în zi se adăuga și se înmulțea numărul credincioșilor. Apoi, în puțină vreme, a zidit o biserică preaminunată din averea oamenilor care au crezut în Domnul. Căci ei, tot ce aveau dădeau Sfântului pentru zidirea bisericii și își deschideau vistieriile lor pentru împodobirea casei Domnului, pentru hrana săracilor și trebuința bolnavilor, oricât ar fi fost de trebuință.

Deci cuvântul lui Dumnezeu sporea în Neocezareea și sfânta credință se înmulțea, iar închinarea idolilor dispărea și se pustiau capiștile lor cele urâte, idolii se zdrobeau, iar numele Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos era preamărit în Neocezareea, unde se săvârșeau prin Sfântul Grigorie, cu puterea lui Dumnezeu, minuni prea mari și înfricoșate.

Doi frați, după moartea tatălui lor, au rămas moștenitori ai unei mari avuții pe care au împărțit-o între dânșii. Apoi mai aveau și un iezer mare, pentru care se sfădeau căci fiecare dintre dânșii dorea să-l aibă singur întreg; deci și-au ales ca judecător pe făcătorul de minuni, Grigorie. Mergând Sfântul către dânșii la iezer, voia să facă pace între ei, dar n-a sporit nimic cu cuvintele pentru că amândoi erau neînduplecați și nu voiau să se lase unul pe altul să aibă parte de iezer. După multă sfadă voiau să facă chiar război între dânșii, pentru că în amândouă părțile era popor mult și de-abia a putut Sfântul să-i potolească în acea zi să nu facă război.

Făcându-se seară s-au dus pe la casele lor, amânând războiul pe a doua zi, iar Sfântul a rămas singur lângă iezer și, petrecând toată noaptea în rugăciuni, a poruncit iezerului, în numele Domnului să se usuce de tot și să nu rămână nici picătură de apă și nici tină într-însul, ci să fie pământ bun de arăt și de semănat. Deci s-a făcut așa, căci deodată nu se știe unde s-a ascuns apa și s-a făcut pământ uscat.

A doua zi, venind frații la iezer cu mulțime de oameni înarmați ca să facă război, n-au aflat în locul unde era iezerul nici o picătură de apă și, ca și cum n-ar fi fost niciodată apă acolo, au aflat pământ înverzit. Mirându-se de aceasta, frații s-au împăcat între dânșii, iar toți oamenii preamăreau pe Dumnezeu.

pravila - Floare Ornamentala

Astfel de judecată dreaptă a făcut făcătorul de minuni, căci acolo unde nu putea să fie pace între frați și era aproape a se face război, a uscat iezerul cu apă ca să nu se ia dragostea lor dintre frați.

În pământul acela este un râu ce se numește Licos, care primăvara se umplea cu apă, încât ieșea din matca sa și, vărsându-se în satele, câmpiile, grădinile și livezile care erau în apropiere, făcea mare pagubă semănăturilor și poporului. Auzind poporul care trăia pe marginea râului aceluia, despre Sfântul Grigorie al Neocezareei, făcătorul de minuni, cum că are stăpânire peste ape - căci aflaseră că a poruncit iezerului celui mare și s-a uscat -, s-au adunat toți de la mic la mare și, mergând la Sfântul, au căzut la picioarele sale, rugându-l să fie milostiv și să potolească pornirea râului, care atunci, mai mult ca oricând, vărsase și înecase multe sate. Iar Sfântul a zis către dânșii: "Singur Dumnezeu a pus hotar apelor și nu pot să curgă altfel, decât numai așa precum le-a poruncit El". Iar ei supărau pe Sfântul cu rugămintea. Deci Sfântul, văzând necazul lor, a mers împreună cu ei la râul acela.

Venind la malurile care formau albia râului când nu era revărsat, a înfipt acolo toiagul său, zicând: "Hristos îți poruncește ție, râule, ca să nu mai ieși din hotarele tale, nici să-ți mai verși apele mai departe, ci să curgi între aceste maluri cu rânduială". Apoi îndată toiagul cel înfipt a crescut stejar mare, iar apele s-au adunat cu rânduiala în mijlocul malurilor. De atunci, niciodată nu s-a mai revărsat râul acela ci, când se înmulțeau apele și se apropiau de stejar, îndată se întorceau înapoi și nu mai înecau holdele oamenilor.

Odată acest sfânt făcător de minuni a vrut să zidească o biserică la un loc frumos, aproape de un munte. Începând el a pune temelia, locul era strâmt și nu putea să-l mai lărgească din cauza muntelui aceluia. Deci, Sfântul a stat la rugăciune. Și, rugându-se din destul, a poruncit muntelui, în numele lui Iisus Hristos, să se miște și să se îndepărteze de la locul său, cât trebuia pentru lărgirea bisericii. Apoi îndată s-a cutremurat muntele și, mișcându-se, s-a depărtat făcând destul loc pentru lărgimea temeliei bisericii. Astfel era credința acestui plăcut al lui Dumnezeu, încât muta și munții. Mulți dintre necredincioși, văzând o astfel de minune, se întorceau către Domnul și se botezau de către Sfântul; iar vestea despre dânsul străbătea pretutindeni pentru minunile cele mari pe care le făcea cu puterea lui Dumnezeu, de care era plin.

pravila - Floare Ornamentala

Oarecând, fiind Sfântul Grigorie în cetatea Comani pentru alegerea episcopului - când a fost ales un bărbat vrednic, adică Sfântul Alexandru, care mai pe urmă s-a învrednicit cununii mucenicești -, întorcându-se el de acolo, oarecare din necredincioșii evrei au vrut să râdă de Sfântul, zicând că nu are întru el Duhul lui Dumnezeu. Astfel, ei au pregătit un lucru întru acest chip: pe calea pe unde avea să meargă Sfântul, au pus un evreu gol între dânșii, ca și cum ar fi fost mort, iar ei se prefăceau că s-ar tângui pentru el. Când Sfântul a trecut pe lângă dânșii, au început să-l roage să arate milă spre acel mort și să-i acopere trupul. Iar el, dezbrăcând haina sa cea de deasupra și, dând-o lor, s-a dus. Ei, însă, au început a râde și a batjocori pe Sfântul, zicând: "De-ar fi avut Duhul lui Dumnezeu întru el, ar fi cunoscut că nu zace un om mort, ci unul viu". Și au început a-l striga pe cel culcat ca să se scoale. Dar Dumnezeu a întors asupra lor o batjocoră ca aceea, căci într-adevăr a rămas mort tovarășul lor. Iar lor, părându-li-se că a adormit, îl loveau peste coaste ca să-l trezească, strigându-l cu mare glas, dar el nu le da nici un răspuns, căci adormise somnul cel veșnic. Deci, văzându-l mort, râsul lor s-a schimbat într-o adevărată tânguire și și-au îngropat mortul lor.

Când s-a pornit prigoană asupra creștinilor, în vremea împărăției necredinciosului Dioclețian, a ieșit poruncă împărătească în toate locurile, ca toți creștinii să fie siliți către închinarea idolilor, iar cei ce nu se vor pleca poruncii împărătești, să fie chinuiți și omorâți. Atunci Sfântul Grigorie a sfătuit turma să să se ascundă, adică cei ce nu au putere și darul lui Dumnezeu pentru răbdarea chinurilor celor cumplite, că nu cumva, dându-se cineva cu îndrăzneală chinuitorilor și văzând muncile cele înfricoșate, îndată să se sperie și, neputând răbda acele chinuri, să cadă din credința în Dumnezeu. "Căci mai bine este, zicea el, a se ascunde puțină vreme și a aștepta chemarea și ajutorul Domnului Dumnezeu către nevoința cea mucenicească, decât să lepede credința".

Sfătuind astfel pe cei credincioși, s-a sculat și, luând pe unul din diaconii săi, s-a dus în pustie și s-a ascuns de pagini. Venind prigonitorii împăratului în cetatea Neocezareei, îl căutau mai întâi pe Sfântul Grigorie, spre chinuire, ca pe cel ce era în partea aceea capul tuturor creștinilor și păstor al oilor celor cuvântătoare. Dar niște pagini, înștiințându-se despre dânsul că s-a ascuns într-un munte, au spus ostașilor și i-au dus pe dânșii până la muntele acela. Atunci ei au alergat cu sârguință la munte, ca niște câini gata să vâneze și ca niște lupi care vor să răpească oile. Iar Sfântul Grigorie, văzând că se apropie ostașii și nu este cu putință a mai fugi și a se ascunde de dânșii, a ridicat mâinile la cer, încredințându-se acoperământului lui Dumnezeu. Asemenea a poruncit și diaconului său să facă. Și stăteau amândoi cu mâinile întinse și se rugau, iar ostașii căutau pe Sfântul cu sârguință însă nu l-au aflat pentru că nu puteau să-l vadă, deși de multe ori au trecut pe lângă dânsul. Apoi, căutându-l destul, s-au întors.

Pogorându-se din munte, ostașii au zis către cei ce-i aduseseră pe dânșii: "N-am aflat pe nimeni în muntele acesta, decât doi copaci stând nu departe unul de altul". Iar unul dintre dânșii, înțelegând minunea ce s-a făcut, i-a lăsat și a alergat el însuși la munte. Apoi, aflând pe Sfântul și pe diaconul stând la rugăciune, a căzut la picioarele lui, dorind să se facă creștin, ceea ce a și dobândit. Astfel s-a făcut din prigonitor, rob al lui Hristos și de atunci se ascundea împreună cu ceilalți creștini.

pravila - Floare Ornamentala

Odinioară, Sfântul Grigorie, săvârșindu-și obișnuitele sale rugăciuni către Dumnezeu, s-a tulburat foarte tare și a stat neclintit mult timp tăcând, ca și când ar fi privit la o priveliște de umilință. După mai multă vreme s-a luminat la față și, umplându-se de bucurie, a început cu mare glas a mulțumi lui Dumnezeu și a cânta cu glas de prăznuire, zicând: "Binecuvântat este Domnul, Care nu ne-a dat spre vânarea dinților lor". Apoi l-a întrebat diaconul, zicând: "Care este pricina schimbării tale, Părinte, că adineauri erai tulburat și acum te arăți vesel?". Iar Sfântul i-a răspuns: "Am văzut, fiule, o vedenie minunată cu un copil mic, luptându-se cu diavolul cel mare și, biruindu-l pe diavol, l-a aruncat la pământ".

Iar diaconul nu a înțeles cele grăite și iarăși a zis Sfântul: "Un copil creștin cu numele Troadie a fost adus la judecată înaintea prigonitorului, și după multe și grele chinuri a fost omorât pentru Hristos, iar el acum merge la cer cu prăznuire. Deci eu mai întâi eram tulburat, căci mă temeam că nu cumva să-l biruie chinurile și să se lepede de Hristos. Dar acum, văzându-l săvârșindu-și nevoința muceniciei și mergând către cer, mă bucur". Diaconul, auzind acestea, se miră cum vede Sfântul cele ce se petrec departe, ca și cum ar fi aproape și slăvea pe Dumnezeu, Cel ce dă plăcuților Lui astfel de daruri.

Încetând prigoana, Sfântul s-a întors la scaunul său și, iarăși adunându-și turma să, bine o păzea. Apoi a așezat să se prăznuiască pomenirea Sfinților Mucenici care au pătimit în vremea prigoanei ce a fost atunci, iar slava lui Hristos se întindea și închinarea la idoli se pierdea prin sârguință Sfântului Grigorie care n-a încetat ostenindu-se întru bună vestire a lui Hristos până la sfârșitul vieții. Apoi, cu învățăturile sale și cu facerea de minuni, aducând către Dumnezeu pe locuitorii Neocezareei, precum și toate hotarele cele dimprejurul ei, a curățit-o de jertfele idolești, sfințind-o cu jertfa cea fără de sânge.

Ajungând la adânci bătrâneți s-a apropiat de fericitul sfârșit și la sfârșitul vieții a întrebat pe cei ce stăteau înaintea lui: "Câți necredincioși se mai află încă în Neocezareea?". Și i-au răspuns că numai șaptesprezece se mai află, care se mai țin de închinarea la idoli, iar cetatea întreagă crede în Hristos. Atunci Sfântul a zis: "Slavă lui Dumnezeu căci, atunci când am venit eu în Neocezareea la episcopie numai șaptesprezece creștini am aflat, toată cetatea fiind idolatră. Iar acum, mergând către Dumnezeu, rămân atâția necredincioși câți credincioși s-au aflat întâi, căci acum toată cetatea este a lui Hristos".

Acestea zicând, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Astfel a viețuit Sfântul Grigorie făcătorul de minuni al Neocezareei, cu plăcere de Dumnezeu și bine s-a săvârșit. Cu ale cărui sfinte rugăciuni să dea Domnul, să dobândim și noi sfârșit bun. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 17 noiembrie

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea celui dintre sfinți Părintelui nostru Grigorie, făcătorul de minuni, episcopul Neocezareii;
Tot în această zi, pomenirea Părintelui nostru Cuviosului și Mărturisitorului Lazăr zugravul (iconograful);
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zaharia Ciobotarul și a lui Ioan;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Longhin, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ghenadie, patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Maxim, patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Iustin, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Ghenadie, cel ce s-a nevoit în Mănăstirea Vatoped, și a fost dochiar, și s-a învrednicit a vedea cum un butoi gol a izvorât untdelemn prin minunea Născătoarei de Dumnezeu, și care cu pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 18 noiembrie

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Platon;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Romano;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Romano, diaconul palestinianul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Zaheu, diaconul bisericii Gadirilor, și Alfeu, care de sabie, s-au săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Grigorie Taumaturgul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Grigorie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

pravila - Floare Ornamentala

Recomandări

† Sfinții Mucenici Anichit și Fotie
(12 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Anichit și Fotie pentru curajul de a-L mărturisi pe Hristos în fața autorităților Romane închinătoare la zei au primit cununa muceniciei în Nicomidia la anul 305. Ei sunt serbați […]

† Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru
(16 ianuarie)

FB Mess WA Like Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este o zi de sărbătoare care dăruiește nădejde tuturor acelora care pătimesc pe nedrept în lumea aceasta înrobită de păcat, atât în propria […]

† Soborul Sfinților 70 de Apostoli
(4 ianuarie)

FB Mess WA Like Soborul Sfinților 70 de Apostoli sunt cei care au reușit să propovăduiască Evanghelia lui Hristos la toate neamurile. Pentru lucrarea lor comună, de propovăduire a cuvântului lui Hristos, îi serbăm în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram