† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

5/5 - (2 votes)

Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor celor care îi cer ajutorul atunci când se află în nevoi și neputințe trupești și sufletești. Este serbat în calendarul ortodox pe data de 9 noiembrie.

Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina (sinaxar)

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina (1846-1920), s-a născut la 1 octombrie 1846, în Silivria, un orășel situat în provincia Tracia din nordul Greciei, pe malul mării Marmara. Părinții săi au fost oameni săraci, dar foarte evlavioși. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se din pruncie de o aleasă educație creștinească. După primii ani de școală, Anastasie este trimis să învețe carte la Constantinopol, unde studiază teologia și scrierile Sfinților Părinți. Aici, sufletul său începe să-L descopere pe Hristos prin rugăciune, prin citirea cărților sfinte și prin cugetarea la cele dumnezeiești.

La vârsta de douăzeci de ani, povățuit de Duhul Sfânt, tânărul Anastasie se stabilește în insula Hios, unde predă religia la o școală. Apoi, fiind chemat de Hristos, intră în nevoința monahală în vestita chinovie numită "Noua Mânăstire" (Nea Moni), primind tunderea în monahism la 7 noiembrie 1876, sub numele de Lazăr. După câteva luni, pe 15 ianuarie 1877, este hirotonit diacon, ocazie cu care primește numele Nectarie, pe care avea să-l poarte toată viața.

Următorii trei ani, ierodiaconul Nectarie îi petrece la Atena cu scopul de a-și completa studiile preuniversitare. În toamna anului 1881, se întoarce la mănăstire după ce absolvă liceul cu calificative excepționale.

În 1882, părintele Nectarie își va începe studiile la Facultatea de Teologie din Atena, după ce, între timp, la recomandarea lui Ioan Horemis, prietenul său, a întrat în legătură cu patriarhul de Alexandria, Sofronie, și va fi acceptat de către acesta în cadrul patriarhiei.

Perioada petrecută de Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina în Egipt

Poza Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina 9 noiembrie - pravila.ro
Poza Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

După ce-și termină studiile teologice, în anul 1886, părintele Nectarie se întoarce la Alexandria, unde este hirotonit preot, iar după câteva luni este ridicat la treapta de arhimandrit și trimis la Cairo, în calitate de consilier patriarhal. La 15 ianuarie 1889, patriarhul Sofronie îl hirotonește mitropolit onorific de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia Superioară. Mai mulți ani, evlaviosul mitropolit a slujit ca responsabil cu problemele patriarhiei pentru orașul Cairo și predicator la biserica Sfântul Nicolae din capitala Egiptului, devenind un iscusit slujitor și povățuitor de suflete, fiind dăruit de Dumnezeu cu multă răbdare, smerenie și blândețe. De aceea, era mult căutat de credincioși și iubit de toți.

Văzând diavolul că nu-l poate birui cu mândria și iubirea de sine, a încercat să-l lovească pe Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul cu o altă armă, tot așa de periculoasă, adică cu invidia celorlalți ierarhi și slujitori ai Patriarhiei Alexandriei, aceștia vorbindu-l de rău către patriarh, cum că dorește să-i ia locul. Acest lucru a făcut ca, la 3 mai 1890, în urma unei ordonanțe date de patriarhul Sofronie, să fie eliberat din cinstea arhierească în care se afla, permițându-i-se să slujească mai departe în biserica Sfântul Nicolae. După mai puțin de două luni însă, la 11 iunie 1890, părintele Nectarie primește de la patriarh o scrisoare prin care i se cere să părăsească Egiptul. Cerându-și iertare de la toți, cu toate că nu greșise nimănui cu nimic, dovedind o adâncă smerenie, sfântul se supuse, dând slavă lui Dumnezeu, căci și cu dânsul s-a împlinit cuvântul lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Care zice: "Fericiți veți fi, când vă vor ocărî și vă vor prigoni, și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea" (Matei 5,11).

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina se întoarce în Grecia

S-a retras la Atena, în luna august a anului 1890, sărac, defăimat de ai săi și nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai în Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului.

Aici a fost câțiva ani predicator, profesor și director al unei școli teologice pentru preoți, până în anul 1894, reușind să formeze duhovnicește mulți tineri iubitori de Hristos, pe care îi hrănea din cuvintele Sfintei Evanghelii și cu scrierile Sfinților Părinți. Apoi făcea slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei.

În taina inimii sale, Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina era un adevărat isihast și un mare lucrător al rugăciunii lui Iisus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândețe și îndelungă răbdare. Cu aceste arme el biruia neîncetat pe diavoli, creștea duhovnicește pe cei din jurul său și avea întotdeauna pace si bucurie în Hristos, nebăgând în seamă defăimarea și osândirea celor din jurul său.

Dorind la bătrânețe să se retragă la mai multă liniște, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioși si ucenici, o frumoasă mănăstire de călugărițe, în insula Eghina, din apropierea Atenei, rânduind aici viață desăvârșită de obște, după tradiția Sfinților Părinți. Apoi se retrage definitiv în această mănăstire și duce o viață înaltă de smerenie și slujire, de dăruire totală și rugăciune neadormită, arzând cu duhul pentru Hristos, Mântuitorul lumii și pentru toți care veneau și îi cereau binecuvântare, rugăciune și cuvânt de folos sufletesc. Aici l-a avut ucenic și pe Sfântul cuvios Sava cel Nou (1862–1948), mare ascet al secolului XX, care a pustnicit o vreme în pustiul Hozeva, Palestina. După adormirea Sfântului Nectarie, s-a retras în insula Kalymnos, unde a și adormit întru Domnul.

Portretul Sfântul Ierarh Nectarie

Poza Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina 9 noiembrie -a- pravila.ro
Poza Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina era foarte smerit și blând și nu căuta cinste de la nimeni. Iar în timpul liber lucra la grădina mânăstirii, îmbrăcat într-o haină simplă, încât toți se foloseau de tăcerea și smerenia lui. Pe lângă multele sale ocupații duhovnicești, Sfântul Nectarie a scris și a redactat mai multe scrieri teologice de morală și de istorie a Bisericii, intrând astfel în tradiția Sfinților Părinți din patria sa, împotriva influențelor occidentale care asaltau țările ortodoxe.

Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite, căutând să-l biruiască. Astfel, numeroși slujitori și ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu invidie asupra fericitului, făcându-i multe ispite. Dar Dumnezeu îl izbăvea din toate necazurile.

Trăind ca un înger în trup și iubind neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, postul și milostenia, Sfântul Nectarie trăgea pe mulți la Hristos, revărsând în jurul lui, pacea, bucuria și lumina cea necreată a Duhului Sfânt, prin care mângâia și odihnea pe toți care veneau la chilia lui.

Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina trece la cele veșnice

Capul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina 9 noiembrie - pravila.ro
Capul Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Simțindu-și sfârșitul aproape, pe când făcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului în insula Eghina, Sfântul Ierarh Nectarie a descoperit ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. Apoi, îmbolnăvindu-se, a fost dus la un spital din Atena. El răbda cu tărie toată boala și ispita, așteptând cu bucurie ceasul ieșirii sale din această viața.

După aproape două luni de suferință, Sfântul Nectarie și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, la 8 noiembrie 1920, izbăvindu-se de toate ispitele acestei vieți, pentru care s-a învrednicit să se numere în ceata Sfinților lui Dumnezeu. Ucenicii săi, după ce l-au plâns mult, l-au înmormântat, după rânduială, în biserica zidită de el.

Sursă: Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile săvârșite de Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Sfântul Ierarh Nectarie s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții, asemenea tuturor sfinților. Astfel, într-o vară, fiind mare seceta în insula Eghina, pentru rugăciunile sale a venit ploaie din belșug și au rodit toate câmpurile, încât toți s-au îndestulat de hrană. Văzând acest lucru, toți locuitorii insulei au început să-l cinstească în inimile lor pe pe Sfântul Nectarie, ca pe un vas ales al Duhului Sfânt, și să îl cerceteze pentru fiecare nevoie a lor.

Untdelemnul de la Radu Vodă

Unei doamne în vârstă, din București, i s-a făcut rău dintr-o dată și a căzut pe stradă. Scuipând cheaguri de sagne și aproape pierzându-și cunoștința, femeia a fost dusă de urgentă la spital. După cinci zile petrecute conectată la aparate, în urma consultației, s-a rostit un diagnostic multiplu: ulcer gastric duodenal, cu crater de natura malignă; hemoragie digestivă, cu anemie post hemoragica 6; infarct miocardic.

În urma unui consult amănunțit și a mai multor ecografii, femeia a fost programată pentru o intervenție chirurgicală urgentă. Între timp, femeia a mers la Mănăstirea Radu Voda, unde venea adesea, spre a se închină Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina și a-i săruta cinstitele Moaște. Spunând unui părinte durerea în care se afla, ea a primit o sticluță cu untdelemn din candela Sfântului Nectarie, spre a se unge în fiecare dimineață, până la operație. Ajungând la spital, în ziua programată, chirurgul care urma să facă intervenția, i-a zis acesteia: "Nu am ce tăia, căci rana s-a închis!"

Un monah român vindecat de Sfântul Nectarie

Un monah tânăr din România a fost diagnosticat cu mai multe boli grele: hepatită activă, colecist alungit, gastrită cronică, ulcer duodenal, reflux gastroesofagian, pietre la fiere și colon iritabil. Întâmpinând mari greutăți în a mânca și a munci, după doi ani de internări si analize, monahul a venit la un spital din București, unde, în urma analizelor, a fost programat pentru o dublă operație, la fiere si la stomac.

Știind despre Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, aflate la Mănăstirea Radu Voda, monahul a mers să se închine și să se roage pentru ajutor. Simțind o mângâiere deosebită din partea sfântului, monahul a plecat spre casă, simțindu-se încă foarte rău. A doua zi, însă, nici semn de durere, nicăieri.

Ajungând la spital, în ziua programată pentru operație, când au fost făcute analizele, acestea au ieșit perfecte. Nici semn de boală. Doctorul, crezând că este vorba de o eroare de calculator, a repetat analizele, însă rezultatul a fost același. Nici semn de boala, caci Sfântul Nectarie îl operase pe monah în chip tainic, tămăduindu-l.

O mamă vindecată de Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Într-o casă din satul Digheliotica Egiou, aflat lângă Marea Egee, trăia Gheorghia Apostolopoulos, bărbatul ei, Kostas, și cei patru copii ai lor. În casa lor, la loc de cinste se afla icoana Sfântului Nectarie din Eghina. Pe toți cei patru copii, femeia i-a crescut cu multa dragoste, invadându-i smeriți și iubitori de Dumnezeu.

Dintr-o dată, o tumoare canceroasa a zdrobit inima femeii, care nu mai putea să aibă grijă de soțul ei și de cei patru copii ai lor. Doctorul din localitate i-a confirmat boala, trimițănd-o la un spital renumit din Atena. Acolo, același diagnostic: cancer. După mai multe operații, doctorii au renunțat, zicându-i că nu are șanse de vindecare, drept pentru care e mai bine sa meargă acasă si să se pregătească de moarte.

Zăcând în pat, femeia își indemna copiii să se roage neîncetat. Cu ultimele puteri, tot la rugăciune îi indemna. Într-o noapte de noiembrie, femeia a deschis ochii și a spus: "L-am văzut! L-am văzut pe Sfântul Nectarie, care mi-a spus că m-am făcut bine!" În același moment, unul dintre copii a spus: "Si eu l-am văzut, mamă, pe Sfântul din icoană!" A doua zi, când femeia a mers la spital, doctorii nu au mai putut găsi nici o urma de cancer.

Mai multe minuni ale Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Sunt nenumărate mărturii ale celor ce au fost vindecați de diferite boli prin ajutorul primit de la Sfântul Nectarie. Aceste minuni sunt consemnate în mai multe volume despre viața Sfântului Nectarie.

Surse: Creștin Ortodox Link 1, Link 2.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Trecând mai bine de douăzeci de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Nectarie, trupul său s-a aflat în mormânt întreg și nestricat, răspândind multă mireasmă. La 3 septembrie 1953, sfintele sale moaște au fost scoase din mormânt și așezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire și binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaștele sale, l-au declarat sfânt, cu zi de prăznuire la 9 noiembrie, devenind astfel cel mai iubit Sfânt din această binecuvântată țară ortodoxă. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina și la mormântul său, făcând din mânăstirea sa din insula Eghina cel mai iubit loc de pelerinaj din toată Grecia.

În Lume moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Moaștele Sfântului Nectarie se găsesc la mănăstirea pe care a întemeiat-o în Eghina. Mâna stângă se află în biserica centrală a Mănăstirii Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. Părticele din moaștele Sfântului se mai găsesc și la Biserica Sfântul Nectarie (Charlotte, Carolina de Nord).

În România, părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina - Radu Vodă - pravila.ro
Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina - Radu Vodă
 • Mănăstirea Radu Vodă din București (în pronaos - părticele din moaștele sale sunt prezente aici din anul 2002);
 • Capela cu hramul "Împărații Constantin și Elena", din cadrul Spitalului Parhon, București;
 • Biserica "Sfinții Doctori Cosma și Damian" din cadrul Spitalului Fundeni, București;
 • Mănăstirea Putna (în Sfântul Altar);
 • Schitul "Nașterea Maicii Domnului", comuna Șinca Veche, județul Brașov (moaștele au fost dăruite de Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos);
 • Schitul "Duminica Tuturor Sfinților", comuna Șinca Nouă, județul Brașov;
 • Biserica "Sfânta Treime", localitatea Bucium, județul Brașov;
 • Biserica "Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Visarion de Larisa" din Brașov, cartierul Craiter;
 • Catedrala din Sibiu;
 • Biserica Spitalului TBC din Sibiu;
 • Mănăstirea Râmeț, județul Alba (în naos);
 • Biserica Memorială "Mihai Viteazul" din Alba-Iulia;
 • Mănăstirea Comana, județul Giurgiu;
 • Mănăstirea Halmyris, comuna Murighiol, județul Tulcea;
 • Mănăstirea Sfintei Cruci, Oradea;
 • Schitul "Ioan și Nectarie", Brădetu, județul Argeș (în naosul paraclisului);
 • Biserica Studenților, Complex Studențesc Hașdeu, Cluj-Napoca;
 • Biserica "Sfinții Voievozi", sat Ghimicești, comuna Fitionești, județul Vrancea;
 • Biserica "Sfântul Ierarh Nicolae și Izvorul Tămăduirii", Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou, Suceava;
 • Biserica "Sfântul Ierarh Nectarie" din cartierul Alexandru cel Bun, Iași (în Sfântul Altar - în anul 2006, la hramul Cuvioasei Parascheva din Iași, Înalt Preasfințitul Efrem, Mitropolit de Ydra, Spetses și Eghina, a dăruit pe 15 octombrie, o părticică din moaștele sfântului);
 • Biserica "Sfântul Gheorghe" din Slobozia, județul Ialomița;
 • Biserica "Sfânta Parascheva", din Timișoara;
 • Catedrala Episcopală din Galați;
 • Capela "Sfântul Andrei" din cadrul Spitalului Județean Galați.

Sursă: Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Nectarie

Nectarie - (greacă Νεκτάριος Nektarios, latină Nectarius, sârbă Нектарий) este un nume masculin în Grecia, care a fost folosit cu preponderență de creștini. Deși etimologia sa se referă la cuvântul νέκταρ (néktar, un cuvânt grecesc antic similar cu ambrozia, hrana zeilor din Olimp), numele Nektarios nu a fost folosit niciodată în Grecia antică.

Se presupune că Nektar este lichidul dulce din flori, prin urmare, numele Nektarios înseamnă "omul dulce". O altă etimologie ne spune că acest nume provine din grecescul νεκτάρεος (nektareos), care ar însemna "de natură divină".

Derivate ale numelui Nectarie

Nectarie, Nectaria, Nectarios.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nectarie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 9 noiembrie când este pomenit Sfântului Ierarh Nectarie.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Icoana Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina 9 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina
Ornament despartitor v01

Mănăstirea "Sfânta Treime" din insula Eghina

Întemeierea mănăstirii de către Sfântul Ierarh Nectarie

Pe locul unde se află actuala mănăstire a existat în Evul Mediu o mănăstire cu hramul Izvorul Tămăduirii, fondată, de Sfântul Atanasie în secolul al X-lea.

În 1904 Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, care îndeplinea în acel moment funcția de director al Seminarului Teologic Rizarios din Atena, a vizitat, împreună cu trei fiice duhovnicești, această mănăstire abandonată și ruinată și au găsit acolo un mic paraclis cu hramul "Izvorul Tămăduirii" și două chilii mici îngrijite de o bătrână ce trăia acolo din mila creștinilor. Ierarhul s-a întâlnit a doua zi cu primarul Eghinei, Nicolae Papas, care i-a cedat acel teren pentru amenajarea unei noi mănăstiri și i-a făgăduit că va repara chiliile rămase. Fiicele duhovnicești ale mitropolitului au rămas în Eghina, iar în fiecare duminică și de sărbători sosea un preot la mănăstirea învecinată Hrisoleontissa pentru a ține slujbe în micul paraclis.

În martie 1908 Sfântul Ierarh Nectarie a demisionat din funcția de director al seminarului și s-a retras la mănăstirea pe care a fondat-o, devenind duhovnicul ei. El însuși i-a ajutat pe muncitori la construcția mănăstirii: a transportat pietre cu mâinile lui și le-a sfărâmat pentru a fi folosite la executarea terasamentului și la construirea noilor chilii.

La 2 iunie 1908 a fost inaugurată biserica mănăstirii cu hramul Sfintei Treimi. Fiicele duhovnicești ale mitropolitului Nectarie, care tânjeau să ducă o viață monahală, au devenit călugărițe în cadrul mănăstirii. Nectarie a locuit într-o casă mică din vecinătatea mănăstirii timp de 12 ani, până aproape de momentul morții sale, care a avut loc în anul 1920, și a fost îngropat într-un mormânt aflat lângă biserica mănăstirii.

În anul 1924 mănăstirea "Sfânta Treime" din Eghina a fost recunoscută oficial de către arhiepiscopul Hrisostom I Papadopoulos al Atenei. În 1935 o parte dintre maicile mănăstirii au fost transferate la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Hrisoleontissa.

Descrierea așezământului Sfânta Treime

Biserica "Sfânta Treime"

Mica biserică a mănăstirii conține două abside: absida principală este dedicată Sfintei Treimi, iar absida laterală adiacentă acesteia a fost transformată într-o capelă dedicată Sfântului Nectarie, în care se găsesc moaștele acestuia. Capul Sfântului Nectarie este păstrat într-o mitră de argint, iar alte părți ale moaștelor sale sunt așezate una lângă alta într-o raclă de argint.

În apropierea bisericii există o mică capelă construită pe locul fostului mormânt al Sfântului Nectarie, lângă care se află un pin plantat de Sfântul Nectarie. Cei care și-au așezat capul pe mormânt susțin că au auzit un bătut ușor al toiagului Sfântului. De asemenea, în apropiere se află izvorul Sfântului Nectarie.

Loc de pelerinaj este și chilia Sfântului Nectarie din spatele capelei. Chilia, care a fost păstrată așa cum era în timpul vieții ierarhului, conține patul pe care a dormit, biroul de lucru al Sfântului Nectarie, hainele pe care le-a purtat și obiectele de folosință zilnică.

Biserica "Sfântul Ierarh Nectarie"

La poalele dealului pe care se află mănăstirea a fost construită mai târziu Biserica "Sfântul Nectarie", unul dintre cele mai mari lăcașuri de cult din Grecia. Construcția bisericii a început la 16 decembrie 1973 și a fost încheiată prin sfințirea ei în mai 1994.

Suprafața bisericii este de aproximativ 635 m², iar a navei principale de 530 m².

Într-o mică raclă de argint din capela dreaptă a bisericii se află mâna dreaptă a Sfântului Nectarie.

Sursă: Wikipedia.

Ornament despartitor v01

Mănăstirea Radu Vodă Bucuresti

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Sfântul Mitropolit Nectarie al Pentapolei este unul dintre cei mai mari teologi ai începutului de secol XX, cu un nivel de pregătire academică de excepție și cu o râvnă sfântă pentru propovăduire încă de mic copil. A scris numeroase lucrări de o însemnătate și consistență ce-l îndreptățesc de cuvintele "între Sfinții Părinți ai fost încununat".

În Grecia au fost publicate

 • "Studiu istoric asupra pricinilor Schismei" (ediție princeps 1911, în 2 volume);
 • "Catehism Ortodox" (ediție princeps Atena 1899);
 • "Despre nemurirea sufletului și despre sfintele pomeniri" (Atena, 1901);
 • "Sinoadele Ecumenice ale Bisericii lui Hristos. Studiu asupra sfintelor icoane" (reeditat la Thessalonik în 1972), "Psaltirion" pus în metru liric și cu note explicative (Atena, 1908);
 • "Theotokarion - cântări și imne închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioarei Maria" (1907, Atena), apărut în cel puțin 6 ediții;
 • "Cursuri de Morală creștină pentru elevii Școlii Rizareion" (o ultimă ediție în 1992 la Atena);
 • "Cunoaște-te pe tine însuți";
 • "Despre sfintele Taine"; "Hristologia…";
 • "Istoria Evangheliei";
 • "Studiu istoric despre Cinstita Cruce";
 • "Despre Una, Sfântă, Soborniceasca și Apostolească Biserică";
 • "Despre pocăință și spovedanie".

Scrieri traduse și publicate în limba Română

 • "Despre pocăință și spovedanie" (Editura Egumenița);
 • "Canoanele Maicii Domnului" - culegere de canoane care se cântă la Pavecerniță;

Cărți despre Sfântul Nectarie

 • Monahul Teoclit Dionisiatul, "Sfântul Nectarie din Eghina – făcătorul de minuni" (Traducere din limba greacă de Zenaida Anamaria Luca), Editura Sophia, 2003;
 • Iosif D. Agapitos, "Sfântul Nectarie, sfântul iubirii", Editura Bunavestire, Galați, 2003;
 • Diac. Drd. Nicușor Morlova, "Sfântul Nectarie Taumaturgul", Editura Egumenița, 2004;
 • Părintele Ambroise Fontrier, Sfântul Nectarie din Eghina. Schiță biografică, Editura Sophia;
 • Părintele Constantin Necula, "Să ne rugăm 8 zile cu Sfântul Nectarie Taumaturgul", Editura Oastea Domnului, 2006;

Sursă: Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01

Îndemn la smerita rugăciune, către Sfântul Nectarie din Eghina

Veniți toți credincioșii, să cinstim pe Nectarie, luminatorul Bisericii cel nou arătat; ca acesta, în zilele noastre, cu dumnezeiască cuviință, viețuind intru cuvioșie și dreapta credință, virtuțile sfinților celor de demult în sine le-a întipărit. Și, vas al alegerii făcându-se, precum Pavel, cu vrednicie s-a proslăvit, prin harul cel sfințitor al Duhului, dăruind fiecăruia cererile cele spre mântuire, ca un ierarh preaîndumnezeit.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina

O, preasfinte și întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primește această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunata scăpând și către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinți ne rugăm ție: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia și ticăloșia noastră.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, glasul 1

Pe vlăstarul Silivriei și al Eghinei ocrotitor, ce s-a arătat în anii de pe urmă virtuții prieten adevărat, pe Nectarie să-l cinstim credincioșii, al lui Hristos dumnezeiesc slujitor, că izvorăște vindecări de tot felul celor ce cu evlavie strigă: slavă lui Hristos, Celui ce te-a slăvit pe tine, slavă Celui ce te-a făcut minunat, slavă Celuia ce lucrează prin tine tămăduiri tuturor.

Tropar - Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, glasul al 4-lea

Întru cuvioșie ai viețuit, ca un înțelept ierarh, proslăvind pe Domnul cu viata ta cea plină de virtuți, Sfinte Nectarie Cuvioase; pentru aceasta, proslăvindu-te cu puterea Mângâietorului, demonii gonești și pe cei bolnavi îi tămăduiești, care vin cu credință la dumnezeieștile tale moaște.

Condac - Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina

Pe steaua cea nou răsărită a Ortodoxiei și cetatea cea nou zidită a Bisericii să-l lăudăm întru veselia inimii, că proslăvit fiind prin lucrarea Duhului izvorăște harul nestricăcios al tămăduirilor celor ce strigă: Bucură-te, Sfinte Părinte Nectarie.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina (Viețile Sfinților)

Acest sfânt, unul dintre cei mai noi sfinți canonizați de Biserica Greciei în acest secol, s-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei, din Părinți săraci, dar foarte evlavioși. Din botez a primit numele de Anastasie, bucurându-se din pruncie de o aleasă educație creștinească. După primii ani de școală, Anastasie este trimis să învețe carte la Constantinopol, unde studiază teologia și scrierile Sfinților Părinți. Aici sufletul său începe să-L descopere pe Hristos în inima sa prin rugăciune, prin citirea cărților sfinte și prin cugetarea la cele dumnezeiești.

La vârsta de douăzeci de ani, tânărul Anastasie se stabilește în insula Hios, povățuit de Duhul Sfânt, unde predă religia la o școală de copii. Apoi, fiind chemat de Hristos, intră în nevoința monahală în vestita chinovie, numită „Noua Mănăstire”, primind tunderea monahicească la șapte noiembrie 1876, sub numele de Lazăr. Mai târziu, la tunderea în marele și îngerescul chip al schimniiei, avea să primească numele de Nectarie, pe care l-a purtat toată viața.

După ce termină studiile teologice la Atena, în anul 1885, Nectarie a fost luat de patriarhul Sofronie ca ucenic la Alexandria, fiind hirotonit preot și apoi mitropolit de Pentapole, o veche eparhie ortodoxă din Libia superioară. Mai mulți ani evlaviosul mitropolit a slujit ca secretar al Patriarhiei, predicator la biserica Sfântul Nicolae din capitala Egiptului, devenind un iscusit slujitor și povățuitor de suflete, fiind dăruit de Dumnezeu cu multă răbdare, smerenie și blândețe. De aceea era mult căutat de credincioși și iubit de toți.

Văzând diavolul că nu-l poate birui cu mândria și iubirea de sine a încercat să-l lovească pe fericitul ierarh Nectarie cu altă armă tot așa de periculoasă, adică cu invidia și gelozia din partea celorlalți ierarhi și slujitori ai Bisericii de Alexandria, vorbindu-l de rău către patriarh, cum că dorește să-i ia locul. Aceasta a tulburat pe toți și a făcut să fie eliberat din cinstea arhierească în care se afla.

Poza Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina 9 noiembrie -b- pravila.ro

Cerându-și iertare de la toți, a dat slavă lui Dumnezeu căci și cu dânsul s-a împlinit cuvântul Mântuitorului, Care zice: Fericiți veți fi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea (Matei 5,11). Apoi s-a retras la Atena, în anul 1891, sărac, defăimat de ai săi și nebăgat în seamă, având toată nădejdea numai în Dumnezeu și în rugăciunile Maicii Domnului.

Aici a fost câțiva ani predicator, profesor și director al unei școli teologice pentru preoți, până în anul 1894, reușind să formeze duhovnicește mulți tineri iubitori de Hristos, pe care îi hrănea cu cuvintele Sfintei Evanghelii și cu scrierile Sfinților Părinți. Apoi făcea slujbe misionare în parohiile din jurul Atenei.

În taina inimii sale, fericitul ierarh Nectarie era un adevărat isihast și un mare lucrător al rugăciunii lui Iisus, care îi dădea multă pace, bucurie, blândețe și îndelungă răbdare. Cu aceste arme el biruia neîncetat pe diavoli, creștea duhovnicește pe cei din jurul său și avea întotdeauna pace și bucurie în Hristos, nebăgând în seamă defăimarea și osândirea celor din jurul său.

Dorind la bătrânețe să se retragă la mai multă liniște, a construit între anii 1904-1907, cu ajutorul multor credincioși și ucenici, o frumoasă mănăstire de călugărițe în insula Eghina din apropiere, rânduind aici viață desăvârșită de obște, după tradiția Sfinților Părinți. Apoi se retrage definitiv în această mănăstire și duce o viață înaltă de smerenie și slujire, de dăruire totală și rugăciune neadormită, arzând cu duhul pentru Hristos, Mântuitorul lumii și pentru toți care veneau și îi cereau binecuvântare, rugăciune și cuvânt de folos sufletesc.

Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina 9 noiembrie - pravila.ro
Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie din Eghina

Pentru viața sa înaltă, Dumnezeu l-a învrednicit pe Cuviosul Nectarie de harul Duhului Sfânt. Pentru aceasta mulți bolnavi și săraci alergau la biserica mănăstirii din Eghina și cereau ajutorul lui. Mai ales după primul război mondial, numeroși săraci și bolnavi, lipsiți de orice ajutor, veneau la el ca la părintele lor sufletesc. Iar Sfântul Nectarie a dat poruncă maicilor ce se nevoiau în mănăstirea sa să împartă la cei lipsiți orice fel de alimente și să nu păstreze nimic pentru ele, căci Dumnezeu, prin mila Sa, îi hrănea și pe unii și pe alții. Dar și cei bolnavi se vindecau cu rugăciunile fericitului Nectarie, căci se învrednicise de darul facerii de minuni.

Într-o vară, fiind mare secetă în insula Eghina, cu rugăciunile Sfântului Nectarie a venit ploaie din belșug și au rodit țarinile, încât toți s-au îndestulat de hrană. De aceea, toți - mireni și călugări, săraci și bogați -, cinsteau pe Sfântul Nectarie, ca pe păstor și un vas ales al Duhului Sfânt și urmau întru toate cuvântul lui. Astfel, el era totul pentru toți, căci putea toate prin Hristos, Care locuia în el. Apoi era foarte smerit și blând și nu căuta cinste de la nimeni. Iar în timpul liber lucra la grădina mănăstirii, îmbrăcat într-o haină simplă, încât toți se foloseau de tăcerea și smerenia lui.

Pe lângă multele sale ocupații duhovnicești, Sfântul Nectarie a scris și a redactat mai multe scrieri teologice de morală și de istorie a Bisericii, întărind tradiția Sfinților Părinți în patria sa, împotriva influențelor occidentale care asaltau țările ortodoxe.

Pentru toate acestea, diavolul a ridicat asupra Sfântului Nectarie numeroase ispite, căutând să-l biruiască. Astfel, numeroși slujitori și ierarhi ai Bisericii din Grecia s-au ridicat cu invidie asupra fericitului, făcându-i multe ispite. Dar Dumnezeu îl izbăvea din toate necazurile.

pravila - Floare Ornamentala

Trăind ca un înger în trup, și iubind neîncetata rugăciune, tăcerea, smerenia, postul și milostenia, Sfântul Nectarie trăgea pe mulți la Hristos, revărsând în jurul lui, pacea, bucuria și lumina cea necreată a Duhului Sfânt, prin care mângâia și odihnea pe toți care veneau la chilia lui. Din această cauză, diavolul, nerăbdând nevoința lui, până la sfârșitul vieții sale a ridicat împotriva Sfântului multe calomnii și vorbe rele din partea multor clerici și ierarhi greci, care, din cauza invidiei, îl cleveteau și îl acuzau, atât pe el, cât și mănăstirea lui. Dar fericitul Nectarie le răbda pe toate, în numele lui Hristos, Care locuia în inima sa.

Simțindu-și sfârșitul aproape, pe când făcea un pelerinaj cu icoana Maicii Domnului în insula Eghina, Sfântul Nectarie a descoperit ucenicilor săi că în curând va pleca la Hristos. Apoi, îmbolnăvindu-se, a fost dus la un spital din Atena. Dar el răbda cu tărie toată boala și ispita, așteptând cu bucurie ceasul ieșirii sale din această viață.

După aproape două luni de suferință, Sfântul Nectarie și-a dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, la opt noiembrie, 1920, izbăvindu-se de toate ispitele acestei vieți, pentru care s-a învrednicit să se numere în ceata sfinților lui Dumnezeu. Ucenicii săi, după ce l-au plâns mult, l-au înmormântat, după rânduiala în biserica zidită de el, făcând multe minuni de vindecare cu cei bolnavi, care alergau cu credință la ajutorul lui.

Trecând mai bine de douăzeci de ani, trupul său s-a aflat în mormânt întreg și nestricat, răspândind multă mireasmă. La trei septembrie 1953, sfintele sale moaște au fost scoase din mormânt și așezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire și binecuvântare. Iar în anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia, văzând numeroasele minuni care se făceau la moaștele sale, l-au declarat sfânt, cu zi de prăznuire la nouă noiembrie, devenind astfel cel mai venerat sfânt din această binecuvântată țară ortodoxă. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Nectarie și la mormântul său, făcând din mănăstirea sa din insula Eghina cel mai iubit loc de pelerinaj din toată Grecia.

Cu rugăciunile Sfântului Ierarh Nectarie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 9 noiembrie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea Sfinților Mucenici Onisifor și Porfirie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Matroana;
Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Teoctista din insula Lesbos;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Simeon Metafrastul, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor femei Eustolia și Sopatra;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Antonie;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Cristofor și Mavra, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Ioan Colovul, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Eladie, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Narsi și Artemon;
Tot în această zi, pomenirea Cuvioșilor și de Dumnezeu purtători Părinților noștri Evtimie (Eftimie) și Neofit, ctitorii Mănăstirii Dohiarului din Muntele Athos, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului ierarh Nectarie din Eghina, episcop al Pentapolisului;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 10 noiembrie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea Sfinților Apostoli din cei șaptezeci: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast și Cvart;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Arsenie Capadocianul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Orest;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teostirict, cel din Simvola;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Nonnos, care a botezat pe Sfânta Pelaghia;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Mil episcopul, și cu doi ucenici ai săi;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Caliopie, Nir și Orion.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Nectarie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Gheorghe Pelerinul
(17 august)

FB Mess WA Like Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind propovăduitor, prin viață și prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hărăzit de Dumnezeu cu harul de a […]

† Sfinții Apostoli Petru și Pavel
(29 iunie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt numiți și "căpeteniile apostolilor" și "stâlpii cei neclintiți ai Bisericii". Datorită propovăduirii lor, creștinismul s-a răspândit în întreaga zonă a Mediteranei. Cei doi corifei ai […]

† Sfântul Apostol Simon Zilotul
(10 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Simon Zilotul este ocrotitorul familiei și al copiilor, grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, el fiind mirele din Cana Galileii, nuntă la care Hristos a săvârșit […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)”

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram