Viețile Sfinților pe luna Martie

† Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia
(1 martie)

Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia a rămas în amintirea Bisericii ca o mare făcătoare de minuni, la vederea cărora mulți au venit la creștinism. În mai multe rânduri, pentru rugăciunea sa plină de credință, Dumnezeu a […]

† Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți
(2 martie)

Sfântul Nicolae Planas este cunoscut ca fiind ocrotitorul celor căsătoriți și al tinerilor care doresc să se căsătorească, deoarece multe familii au dobândit liniștea în urma rugăciunilor către Sfântul Părinte. Acest fapt nu înseamnă neapărat […]

† Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc
(3 martie)

Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc au mărturisit Împărăția Cerurilor cu multă râvnă, statornicie și credință arătând și altora puterea lui Dumnezeu care lucrează în Sfinții Lui. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan
(4 martie)

Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan datorită blândeții sale a ajuns la o așa măsură încât i se supuneau și fiarele sălbatice. Un leu, pe care l-a îngrijit și l-a vindecat îl asculta și-l însoțea […]

† Sfântul Mucenic Conon din Isauria
(5 martie)

Sfântul Mucenic Conon din Isauria, datorită dragostei față de oameni, a postului și a rugăciunii, a primit de la Dumnezeu puterea de a porunci duhurilor necurate și de a face minuni. Este serbat în calendarul […]

† Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea
(6 martie)

Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea sunt niște adevărați eroi ai lui Hristos, care deși deși au pierdut încercarea de a-și salva patria, nu au pierdut lupta pentru sufletele lor câștigând astfel Împărăția Cerurilor. Cei […]

† Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu
(7 martie)

Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu a fost ucenicul Sfântului Antonie cel Mare și este cinstit de creștini în primul rând pentru curăția și simplitatea cea bună a sufletului său. Datorită ascultării, smereniei și dragostei lui […]

† Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei
(8 martie)

Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei, a pus în practică, în viața sa, cuvântul rostit de Mântuitorul: "Adevăr vă spun, întrucât ați făcut [bine] unuia dintr-acești foarte mici frați ai Mei, Mie Mi-ați făcut", ajutându-i […]

† Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia
(9 martie)

Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei au fost ostași romani în Legiunea a XII-a "Fulminata". Pentru că n-au renunțat la credința lor creștină, au fost martirizați, fiind lăsați peste noapte în apele înghețate ale […]

† Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei
(10 martie)

Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei au suferit mucenicia în timpul împăraților romani Deciu (249-251) și Valerian (253-259). Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 10 martie.

† Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului
(11 martie)

Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului a alcătuit "Viața Sfintei Maria Egipteanca", una dintre cele mai frumoase vieți de sfânt din întreaga istorie a Bisericii Ortodoxe. Sfântul Sofronie este, alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul, unul din […]

† Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei
(12 martie)

Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul este cel care a pus în scris Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul a fost papă al Romei (+602). El este considerat autorul Liturghiei "Darurilor mai înainte sfințite", […]

† Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
(12 martie)

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, încă din timpul vieții, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, iar după moartea sa, sfântul a continuat să aline suferințele celor necăjiți. El este unul dintre cei […]

† Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului
(13 martie)

Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, a avut loc la începutul secolului al IX-lea, după ce sfântul murise în exil la sfârșitul a 15 ani de suferințe. Sfântul Nichifor a luptat prin cuvânt și […]

† Sfântul Cuvios Benedict de Nursia
(14 martie)

Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, datorită vieții sale curate, a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii, al vindecărilor, al alungării demonilor și chiar al învierii morților. Este cunoscut ca ocrotitor al școlarilor, al învățătorilor, al […]

† Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau
(15 martie)

Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau și tovarășii lor de martiriu au avut puterea de a mărturisi dreapta credință în fața păgânilor, chiar dacă autoritățile romane din acea vreme încercau, prin tot felul de promisiuni și […]

† Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
(16 martie)

Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul ilustrează perfect modelul de om care a devenit Sfânt prin statornicia credinței, în ciuda tuturor greutăților la care vrăjmașul l-a supus. Iubitor de oameni, deși trădat tocmai de cei pe care […]

† Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu
(17 martie)

Sfântul Cuvios Alexie și-a trăit viața în multă smerenie, rugăciune și post, având o dragoste nemărginită față de Dumnezeu și față de oameni, primind de aceea și apelativul de "Omul lui Dumnezeu". Este serbat în […]

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește Platoșa Sfântului Patrick, pe […]

† Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului
(18 martie)

Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului este unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe din secolul al IV-lea care a reușit să mențină dreapta credință în ciuda tuturor încercărilor și opozițiilor. E cunoscut și pentru "Catehezele" […]

† Sfinții Mucenici Hrisant, Daria, Claudiu, Ilaria
(19 martie)

Sfinții Mucenici Hrisant și Daria au fost soț și soție în viața pământească, reușind, prin credința și dragostea lor puternică pentru Dumnezeu, să se sprijine unul pe altul pentru a dobândi împreună Împărăția cerească. Fiind […]

† Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit
(20 martie)

Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit sunt ostașii Domnului Hristos, care nu au avut nici arme nici zale, ci numai arme duhovnicești: platoșa nădejdii, pavăza credinței și coiful mântuirii. Sunt serbați în […]

† Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul
(21 martie)

Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul, datorită trăirii sale curate și nevoințelor duhovnicești, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni și o viață îndelungată de 120 de ani. Este serbat în calendarul ortodox în data […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira
(22 martie)

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, ne este cunoscut datorită râvnei sale în apărarea dreptei-credințe, atât în fața celor care denaturau învățătura creștină, cât și în fața celor care încercau o restaurare a păgânismului, […]

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și pe alții să o […]

† Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
(24 martie)

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este ziua premergătoare celei în care Maicii Domnului i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, vestindu-i că va primi în pântece pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este serbată în calendarul ortodox […]

† Buna Vestire
(25 martie)

Buna Vestire este o sărbătoare a bucuriei, a vestirii minunate: Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că va purta în pântece și va naște pe Iisus, Fiul Celui Preaînalt, Mântuitorului nostru. Este cea mai importantă […]

† Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
(26 martie)

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se săvârșește în ziua imediat următoare Bunei Vestiri, deoarece el a fost cel trimis de Dumnezeu să îi aducă Fecioarei Maria vestea cea bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel […]

† Sfântul Cuvios Ioan din Licopolis
(27 martie)

Sfântul Cuvios Ioan din Licopolis s-a ostenit în viața pustnicească vreme de peste 60 de ani, fiind în continuă convorbire cu Dumnezeu care L-a înzestrat cu darul prorociei și al vindecării celor în suferință. El […]

† Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului
(28 martie)

Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii bizantine a Pelechitului, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, puterea de a izgoni diavolii, iar pescarilor care se osteneau în zadar cu prinderea peștelui le […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor și Chiril, diaconul
(29 martie)

Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor, datorită râvnei sale pentru Hristos a suferit multe chinuri și moarte martirică, împreună cu Chiril diaconul, în timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363) din partea păgânilor. Este serbat în calendarul […]

† Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii
(29 martie)

Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii a fost un mare nevoitor și un adânc cunoscător al vieții duhovnicești, lucru care îl putem remarca doar din scrierile sale, traduse în limba română în Filocalia 1, deoarece nu există […]

† Sfântul Cuvios Ioan Scărarul
(30 martie)

Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este autorul cunoscutei lucrări duhovnicești "Scara dumnezeiescului urcuș" sau "Scara Raiului" (în limba română este tradusă în Filocalia 9) din care se desprind numeroase învățături pentru mântuirea sufletului. În calendarul ortodox […]

† Icoana Maicii Domnului Portărița
(31 martie)

Icoana Maicii Domnului Portărița, datorită ajutorului și binefacerilor, este una dinte cele mai iubite icoane ale Macii Domnului din Sfântul Munte Athos. Ea este serbată în calendarul ortodox de cinci ori: pe 12 februarie, 31 […]
mai multe articole

Alte Articole

© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram