† Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică
(1 noiembrie)

4.9/5 - (9 votes)

Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, numiți și Doctori fără de Arginți sunt doi mari protectori ai sfințeniei căsniciilor creștine, precum și dătătorii de armonie în viața soților. Ei sunt serbați în calendarul ortodox pe data de 1 noiembrie și nu trebuie să fie confundați cu Sfinții Mucenici și Doctori fără de Arginți Cosma și Damian, cei din Roma, prăznuiți pe 1 iulie, și nici cu Sfinții care poartă același nume, cei din Arabia, serbați pe 17 octombrie.

Viața pe scurt - Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică (sinaxar)

Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică împreună cu mama lor Teodotia erau din Asia Mică. Tatăl lor, care era păgân, a murit când ei erau încă copii. Mama i-a crescut în evlavia creștină. Prin exemplul vieții ei și prin citirea cărților sfinte, Sfânta Teodotia a păstrat puritatea vieții copiilor ei prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, ajutându-i să devină bărbați virtuoși și drepți. Educați și formați ca doctori, ei au primit în dar harul vindecării trupurilor și sufletelor bolnave prin puterea rugăciunii. Ei vindecau chiar și animale. Din iubire curată față de Domnul și față de semeni ei nu luau niciodată plată pentru serviciile lor, respectând porunca Mântuitorului Nostru Iisus Hristos care a spus: "În dar ați luat, în dar să dați" (Matei 10, 8). Faima despre Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică s-a răspândit în toată regiunea și oamenii i-au numit doctori fără de arginți.

Icoana Acatist a Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică 1 noiembrie - pravila.ro
Icoana Acatist a Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică 1 noiembrie

Pe lângă darul vindecărilor, făceau bine tuturor deoarece ei și-au vândut averile moștenite și le-au împărțit săracilor. Ei au hrănit pe cei flămânzi, i-au îmbrăcat pe cei goi și au ajutat pe toți cei nevoiași. Atunci când vindecau pe cei bolnavi le spuneau acestora: "Noi numai mâinile le punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic nu putem să facem, ci pe toate le lucrează tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unuia adevăratului Dumnezeu, întru Care de veți crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi". Și aceia crezând, câștigau sănătate. Și așa în toate zilele întorcându-se mulți de la păgânătatea închinării de idoli, se apropiau de Hristos.

Trecerea la cele veșnice a Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică

Odată, sfinții au fost chemați la căpătâiul unei femei foarte grav bolnave, pe nume Paladia, care nu a mai găsit vindecare la nici un doctor. Cei doi sfinți, numai prin credință și puterea rugăciunii au reușit să o vindece pe Paladia, care s-a sculat perfect sănătoasă și a dat slavă lui Dumnezeu. Dorind să-i răsplătească pentru binele făcut, Paladia s-a îndreptat spre Damian, arătându-i trei ouă și zicând: "Ia acest dar în numele Sfintei Treimi Dătătoare de Viață, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt." Auzind numele Sfintei Treimi doctorul fără de arginți nu a îndrăznit să refuze. Când a auzit Cosma întâmplarea, s-a întristat crezând că făcând aceasta fratele său a încălcat porunca.

Pe patul de moarte, Sfântul Cosma a cerut ca fratele său să nu fie înmormântat lângă el. Sfântul Damian s-a stins și el din viață la scurt timp și toți se întrebau unde va fi îngropat. Dar Dumnezeu a făcut o minune printr-o cămilă, pe care "doctorii" au vindecat-o și care glăsuind cu voce omenească le-a spus să nu se îndoiască și să-l pună pe Damian lângă Cosma pentru că Damian nu a acceptat ouăle de la femeie drept plată ci din respect pentru numele lui Dumnezeu. Sfintele trupuri ale doctorilor fără arginți au fost îngropate împreună în Thereman (Mesopotamia). După moartea lor s-au înfăptuit multe minuni la mormântul lor.

Surse: Creștin Ortodox, Basilica, ViațaCurată.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică

În Thereman, aproape de biserica Sfinților Cosma și Damian, trăia un om pe nume Malchus. Într-o zi el a plecat în călătorie, lăsându-și femeia singură pentru o perioadă destul de lungă de timp. Înainte să plece el s-a rugat la biserica "doctorilor fără de arginți" să aibă grijă de nevasta lui. Dar vrăjmașul omului a luat chipul prietenului lui Malchus uneltind uciderea femeii. El i s-a arătat femeii spunându-i că l-a trimis bărbatul ei să o ia și să o ducă acolo unde era el. Crezându-l, ea s-a dus cu el și când au ajuns într-un loc pustiu vrăjmașul a vrut să o omoare. Văzând pericolul care o păștea, femeia s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o ajute.

Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică 1 noiembrie -a- pravila.ro

Atunci au apărut doi bărbați înfricoșători care l-au alungat pe diavol și acesta a căzut de pe o stâncă. Cei doi au condus-o pe femeie acasă unde ajungând ei, ea s-a închinat și i-a întrebat cum le este numele ca să le poată mulțumi toată viața. Ei au răspuns că sunt slujitorii lui Dumnezeu, Cosma și Damian, după care s-au făcut nevăzuți.

Tremurând de uimire și bucurie, ea a povestit la toată lumea minunea și a mers la icoana binefăcătorilor ei rugându-se și mulțumind lui Dumnezeu. Pentru această minune sunt considerați de creștini protectorii vieții de familie.

Ornament despartitor v01

Respectul cuvenit Medicilor - argumentație biblică

Printre învățăturile sale mântuitoare pe care ni le îmbie să ni le însușim și să le transpunem în fapte, Sfânta Scriptură face referire și la respectul pe care îl datorăm medicilor. Astfel, în cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah (cap. 38, 1) stă scris: "Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul"; "Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, căci și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă" (Is. Sir. 38, 12-13).Este o misiune mare, de maximă importanță, nobilă și sfântă aceea de a fi medic, de a ajuta la menținerea vieții și la sporirea ei, de a alina durerea și de a tămădui suferința. Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre marii luminători ai Bisericii, numește medicina "artă", care ni s-a dat de către Dumnezeu, spre ajutor, căci ea ajută, atât cât se poate, pe bolnavi:"Fiecare artă ne-a fost dată de Dumnezeu ca ajutor pentru natura noastră slabă. Spre exemplu: agricultura ne-a fost dată întrucât cele ce cresc de la sine din pământ nu sunt îndeajuns pentru satisfacerea nevoilor noastre; apoi, arta țesutului, fiindcă purtarea îmbrăcămintei este necesară și pentru bună-cuviință și pentru apărarea de influența dăunătoare a aerului; și arhitectura (zidăria) la fel, și tot astfel și arta medicală. Deoarece corpul nostru, din cauza slăbiciunii lui, este supus la diferite influențe păgubitoare, parte venind din afară, parte născute dinăuntru, prin mâncăruri, și suferă, când din cauza abundenței, când din lipsă, de aceea ni s-a dat de către Dumnezeu, conducătorul vieții noastre întregi, arta medicală, ca un model pentru vindecarea sufletului, pentru ca prin ea să se taie ceea ce este de prisos și să se adauge ceea ce este de nevoie. Căci, precum n-am fi avut nevoie de inventarea și munca agriculturii, dacă am fi rămas în paradisul desfătării, la fel n-am avea nevoie de nici un ajutor medical pentru înlăturarea durerilor, dacă am fi rămas liberi de orice durere, așa cum ne era dat după creare, înainte de cădere". (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, PSB, vol. 18, pp. 296-297).

Uriașa responsabilitate, greutatea misiunii dar și cinstea și prețuirea de care se bucură cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu pentru a îmbrățișa această artă au fost evocate succint de către același Sfânt Părinte: "Toți cei care vă îndeletniciți cu medicina știți că chemarea voastră înseamnă grija față de om. Și mi se pare că cel care pune știința aceasta înaintea tuturor celorlalte îndeletniciri, cărora își poate închina omul râvna, și-a găsit judecata cuvenită și nu s-a depărtat de ceea ce trebuie crezut; în schimb e tot atât de adevărat că de lucrul cel mai prețios dintre toate, care este viața, îți vine greu să fugi ca de ceva dureros atunci când nu poți reda cuiva sănătatea". (Epistola 189, PSB, 12, p. 183).

Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică 1 noiembrie -b- pravila.ro

În scrierile Spiritualității Ortodoxe mai vechi sau mai noi, ni se subliniază că este mare în fața lui Dumnezeu medicul credincios, fără de arginți, cu inimă primitoare și iubitor de oameni. Astfel, marelui Avvă și eremit egiptean Antonie cel Mare († 356) i s-a descoperit de la Dumnezeu în pustiu următorul lucru: "În oraș, există cineva asemenea ție, un medic care dăruiește din prisosul științei sale celor nevoiași și care cântă în fiecare zi Trisaghionul (cântarea "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, miluiește-ne pe noi" -n.n.) împreună cu îngerii". (Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu, Trad. de Cristian Bădiliță, Edit. Polirom, Iași, 2007, p. 49).

Sursă: Basilica.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Cosma

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Cosma, din Asia!

Cosma - este de origine grecească, și provine de la Kosmas, Eosmia, Eosmos. Semnificația numelui Kosmas provine de la un mai vechi compus cu tema subst. kosmos sau al vb. kosmein. În greaca veche kosmos avea doua sensuri: "ordine" si "ornament, podoabă". Primul dintre acestea este continuat de actualul "cosmos". Al doilea sens al lui kosmos s-a păstrat în derivatul cosmetic. Ajuns la romani prin intermediar slav, Cosma (Cozma) apare în documentele noastre atât în Tara Romanească cât și în Moldova, din sec. 15.

Derivate ale numelui Cosma

Variante romanești

Cosmache, Cosmat, Cozman, Cozmea, Cozmlta, Cuzmin, Cozmin etc.

Variante internaționale

Franceză Cosme, Come, germană Kosmas, italiană Cosimo, spaniolă Cosme, maghiară Kozma si Kozima, bgulgară Kozma sau Kuzinu rusă Kuzima.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 octombrie când este pomenit Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, pe 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma, sau pe data de 24 august când este serbat Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Damian

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Damian, din Asia!

Damian - își are rădăcinile în numele grecesc Damiands (în familia lui fiind încadrate și numele Damas și Damasias), nume la rădăcina căruia se află cuvântul "dama", de la verbul "damno", care, în limba română înseamnă "a domestici" sau "a îmblânzi", aparținând rădăcinii indo-europene "dom-", ce înseamnă "casă". Un alt nume care se presupune stă în spatele formării numelui Damian este și numele Damianos, care este tot de origine grecească, și care, la rândul lui, își are rădăcinile tot în cuvântul anterior menționat, adică "dama".

În limba poloneză, cuvântul “damian” înseamnă ceva ce aparține poporului. Numele începe să fie mai des folosit pe la începutul secolului al IV-lea și este purtat de Sfântul Damian, patronul spiritual al fizicienilor, care a fost omorât, împreună cu fratele său, Sfântul Cosma, în Sicilia.

Din greaca, numele pătrunde în onomastica slavă (cu variantele v. si. Damiianu, ucr. Demiana, în sec. 15), prin intermediul căreia Damian se răspândește si la noi. Foarte răspândit mai ales în Transilvania.

Derivate ale numelui Damian

Damian, Demian, Dimian, Doma. Variante internationale: Fr. Damien, germ. Damianus, it. Damiano, sp. Damian, magh. Damjan, Demjan, Demjen, Damos, Demeny, bg. Damian, Damian, Demian, ser. Damian, rus. Demian, -a, Damian, -a.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică

Icoana Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică 1 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfinților Cosma și Damian cei din Asia Mică 1 noiembrie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică

Slăviților făcători de minuni și Doctori fără de Arginți, Cosma și Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați învățat, ci mai ales har neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învățătură povățuiți-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pământești, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credință fierbinte și rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiți-le cu cercetarea voastră cea milostivă și de minuni făcătoare; așijderea și pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puținătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriți-i în răbdare și îndrumați-i ca să priceapă sfânta și desăvârșita voie a lui Dumnezeu în ce ne privește și să se facă părtași ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toți cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiți-i de bolile cele crunte, și apărați-i de moartea năprasnică, și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziți-i neclintiți în dreapta credință și ajutați-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda și a slăvi numele cel preasfânt și de mare cuviință al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, glasul al 8-lea

Sfinților cei fără de arginți și de minuni făcători, cercetați neputințele noastre; în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Tropar - Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, glasul 1

Doctorii cei înțelepți ai lumii, de la Dumnezeu luând compătimirea, rugați-vă și acum pentru noi cei ce strigăm: Doamne, mântuiește poporul și țara aceasta și slobozește sufletele noastre de cumplitele primejdii, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu.

Condac - Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, glasul al 2-lea

Har de tămăduiri luând, întindeți sănătate celor ce sunt în nevoi, măriți doctori făcători de minuni. Dar cu cercetarea lor de către voi, cutezările vrăjmașilor le-ați potolit, lumea tămăduind cu minunile.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică (Viețile Sfinților)

Sfinții Cosma și Damian erau frați, de neam din Asia, având tată păgân și mamă creștină, anume Teodotia. Aceasta, după moartea bărbatului ei, a trăit în văduvie, având vreme liberă și fără piedici și a slujit cu sârguință lui Hristos, închinându-și toată viața lui Dumnezeu. Ea s-a făcut ca văduva aceea pe care o lăuda Apostolul, când zicea că văduva cea adevărată și singură nădăjduiește spre Dumnezeu și petrece în rugăciuni și în cereri, ziua și noaptea.

Deci, precum viețuia Teodotia, cu plăcere de Dumnezeu, așa îi învăța și pe iubiții săi fii, Cosma și Damian, căci i-a hrănit cu bună învățătură, în credința creștinească și cu dulceața dumnezeieștii Scripturi, povățuindu-i spre toată faptă bună. Iar ei, venind în vârstă desăvârșită, petrecând în legea Domnului și deprinzându-se în viața cea fără de prihană, s-au făcut ca doi luminători, strălucind pe pământ cu faptele cele bune. Pentru aceasta au și luat de la Dumnezeu darul tămăduirii, dând sănătate sufletelor și trupurilor, vindecând tot felul de boli, tămăduind toate neputințele și izgonind duhurile cele viclene.

Dar ajutau nu numai oamenilor, ci și dobitoacelor și nu primeau nimic pentru aceasta de la nimeni, căci toate acestea le făceau nu pentru avere, adică să se îmbogățească cu aur și cu argint, ci pentru Dumnezeu, ca să arate către El dragostea lor, prin dragostea cea către aproapele; nici nu doreau slava omenească prin aceste tămăduiri, ci slava lui Dumnezeu. Ei tămăduiau neputințele pentru slava numelui Domnului lor, Care le-a dăruit puterea de a tămădui. Dar nu cu buruieni, ci cu numele Domnului izbăveau de boli, fără plată și fără să aștepte mulțumire, împlinind porunca Celui ce a zis: În dar ați luat, în dar să dați. Pentru aceea au fost numiți de cei credincioși, doctori fără plată sau fără de arginți. Astfel, petrecându-se viața lor cu bună credință, în pace s-au sfârșit. Și nu numai în viața lor, ci și după moarte s-au preamărit prin felurite minuni, pentru care se cinstesc de Biserică cu pomenirea cea de peste an, ca niște calzi folositori și doctori, apărători ai sufletelor și trupurilor noastre.

pravila - Floare Ornamentala

Iar despre viața lor cea bună și despre tămăduirea cea fără de plată, există o astfel de povestire: O femeie oarecare, cu numele Paladia, zăcând pe patul durerii de mulți ani și neavând nici un ajutor de la doctori, a auzit de acești sfinți că tămăduiesc toate bolile, și a trimis la dânșii cu rugăminte ca să vină la ea, căci era aproape de moarte. Sfinții, ascultând rugămintea, au mers în casa ei și îndată femeia, după credința sa, a dobândit tămăduire, prin venirea la dânsa a Sfinților doctori și s-a făcut sănătoasă, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce a dăruit robilor Săi un dar al tămăduirii ca acesta. Fiind mulțumită de acea milă a doctorilor, a vrut să-i răsplătească cu daruri. Dar aceștia n-au vrut să ia, că niciodată nu luaseră nimic de la nimeni, fiindcă nu vindeau darul pe care îl aveau de la Dumnezeu.

Deci, femeia a cugetat că măcar pe unul dintr-înșii să-l silească prin rugăminte, să primească de la dânsa cât de puțină răsplată; și, luând trei ouă, a venit în taină la Sfântul Damian, rugându-l să ia de la dânsa acele ouă în numele Sfintei Treimi. Iar Damian, auzind de numele lui Dumnezeu în Treime, a luat de la femeie acel mic dar, pentru jurământul ei cel mare, prin care l-a rugat.

Sfântul Cosma, înștiințându-se de aceasta, s-a mâhnit foarte mult. Apoi, sosind mutarea din viață a Sfântului Cosma, acesta a poruncit, aproape de ieșirea sufletului din trup, să nu fie pus Damian lângă dânsul, când se va sfârși, pentru că a călcat porunca Domnului și a luat plată de la femeie pentru tămăduire. Deci, odihnindu-se în Domnul, Sfântul Cosma, după câtăva vreme a venit și ceasul sfârșitului lui Damian, mutându-se din viața aceasta vremelnică la cea veșnică. Iar oamenii chibzuiau unde să-l îngroape, că știau porunca Sfântului Cosma și nu îndrăzneau să pună pe Damian lângă fratele său. Și fiind ei în nepricepere, a alergat îndată acolo o cămilă, care fusese mai înainte îndrăcită, și pe care o tămăduiseră sfinții. Aceea a grăit cu glas omenesc că, fără îndoială, să-l pună pe Damian aproape de Cosma, de vreme ce nu pentru plată a luat de la femeie acele trei ouă, ci pentru numele lui Dumnezeu. Și așa cinstitele lor moaște au fost puse împreună, la locul numit Firaman.

Odinioară, un bărbat oarecare din acele locuri, în vremea secerișului, a ieșit să-și secere holda și, slăbit de arșița soarelui, a mers sub un stejar să se odihnească și, culcându-se, a adormit greu. Ținând gura deschisă, venind un șarpe, i-a intrat în gură și în pântece. Apoi, deșteptându-se omul, nu știa ce i se întâmplase și, mergând în țarină, a secerat până seara, apoi a venit la casa sa și, după cină, s-a culcat. În timp ce se odihnea, șarpele a început a mușca cele dinlăuntrul lui. Iar el striga de durere și, deșteptându-se toți și alergând la dânsul, îl pipăiau și nu pricepeau de unde vine acea durere. Iar el a strigat cu glas mare, zicând: "Sfinților doctori, Cosma și Damian, ajutați-mă!" Și îndată ce au sosit sfinții, l-au adormit, încât șarpele să iasă pe aceeași cale pe unde a intrat. Dormind omul iarăși cu gura deschisă, prin rugăciunile Sfinților Cosma și Damian, cu puterea lui Dumnezeu au scos șarpele din om și, ieșind acesta din gura lui, toți cei care se aflau acolo s-au înspăimântat de acea minune înfricoșătoare. Apoi, ieșind șarpele, îndată s-a deșteptat omul acela și s-a făcut sănătos desăvârșit, cu ajutorul sfinților celor fără de arginți.

pravila - Floare Ornamentala

În același loc era un alt bărbat, pe nume Malh, ce locuia aproape de biserica Sfinților doctori Cosma și Damian, care era în Firaman. Vrând el să plece la drum lung, a dus-o pe femeia sa la biserică și i-a zis: "Iată, eu mă duc departe, iar pe tine te las în seama Sfinților Cosma și Damian, spre pază; șezi în casa ta, până când îți voi trimite semn de la mine, pe care îl vei cunoaște că este al meu și, când va voi Dumnezeu, îți voi trimite semnul acela și te voi lua la mine". Malh, încredințând sfinților pe femeia sa, a plecat la drum.

Trecând câteva zile, diavolul a luat chipul unui om cunoscut și, venind la femeia lui Malh, i-a arătat un semn ca acela despre care zisese bărbatul ei. Diavolul arătându-i semnul, îi poruncea să meargă la bărbatul ei, zicând: "pe mine m-a trimis bărbatul tău ca să te duc la dânsul". Iar femeia a zis: "Semnul acesta îl cunosc, dar nu voi merge, că sunt încredințată Sfinților fără de arginți, Cosma și Damian; iar dacă voiești să merg cu tine la bărbatul meu, vino împreună cu mine în biserica sfinților și jură-te mie, înaintea altarului, că nu-mi vei face nici un rău pe drum". Iar diavolul a făgăduit așa; și, mergând cu dânsa în biserică, înaintea altarului, s-a jurat, zicând: "Așa mă jur pe puterea lui Cosma și Damian, că nu-ți voi face nici un rău pe drum, ci te voi duce la bărbatul tău".

Femeia, auzind jurământul, a crezut diavolului celui mincinos, care se arătase în chip de om cunoscut și a pornit cu dânsul la drum. Iar înșelătorul, luând-o pe ea, a dus-o în loc pustiu și neumblat voind să-i facă rău și s-o omoare. Dar ea, văzându-se în cea mai de pe urmă nevoie, și-a ridicat ochii la cer și a strigăt din inimă către Dumnezeu, zicând: "Dumnezeule, ajută-mi cu rugăciunile Sfinților Cosma și Damian și grăbește de mă izbăvește din mâinile acestui ucigaș". Și îndată s-au arătat grabnicii ajutători, Sfinții cei fără de arginți, Cosma și Damian, strigând asupra diavolului. Iar el, văzându-i pe dânșii, a lăsat femeia și a fugit și, alergând la o râpă înaltă, a căzut în prăpastie și a pierit.

Sfinții, luând pe femeie, au dus-o la casa ei. Și a zis femeia, închinându-se lor: "Mulțumesc vouă, stăpânii mei, că m-ați izbăvit de groaznica pierzare; deci, rogu-vă, spuneți-mi cine sunteți, ca să știu cui să dau mulțumire până la sfârșitul vieții mele". Iar ei au zis către dânsa: "Noi suntem Cosma și Damian, robii lui Hristos, cărora te-a încredințat bărbatul tău, când a plecat la drum; și pentru aceea ne-am sârguit a grăbi spre ajutorul tău și te-am izbăvit pe tine de diavol, cu darul lui Dumnezeu".

Atunci femeia, auzind aceasta, a căzut la pământ de frică și de bucurie, iar ei s-au făcut nevăzuți. Apoi femeia striga, lăudând și mulțumind lui Dumnezeu și slugilor Lui, Sfinților Cosma și Damian. Și, cu lacrimi alergând la biserică, a căzut înaintea icoanei sfinților, spunând tuturor ceea ce se făcuse, cum și-a făcut Domnul milă de dânsa, cu rugăciunile plăcuților Săi. Și grăia în rugăciune cuvintele acestea: "Dumnezeul părinților noștri, al lui Avraam, al lui Isaac, al lui Iacov și al seminției lor celei drepte, Care ai stins cuptorul cel cu foc celor trei tineri și Care ai ajutat roabei tale Tecla, în priveliște, Îți mulțumesc că și pe mine, păcătoasa, m-ai izbăvit de lanțurile diavolului, prin plăcuții Tăi, Cosma și Damian. Mă închin Ție, Care faci minuni mari și preaslăvite și Te măresc pe Tine, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, în veci. Amin".

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 noiembrie

În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfinților și făcătorilor de minuni fără de arginti Cosma și Damian, fiii Teodotei celei din Asia;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe femei Chiriena și Iuliana;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Chesarie, Dasie și a altor cinci;
Tot în aceasta zi, Sfinții sfințiții Mucenici Ioan episcopul și Iacov preotul;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Erminingheld;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Ciprian și Iuliani (Iuliana), care prin foc s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Cuviosului noului Mucenic Iacov cel nou, împreuna cu doi mucenici ai lui, Iacov diaconul și Dionisie monahul, care prin sugrumare s-au săvârșit la anul 1520.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 2 noiembrie

În aceasta luna, în ziua a doua, pomenirea nevoinței Sfinților Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfinților celor din adunarea sfatului, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Eudoxie, Agapie și alți opt sfinți;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe Chiriachi, Domnina și Doamna, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Marcian cel de la Cir.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Cosma și Damian, rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(24 februarie)

FB Mess WA Like Capul Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai de preț Sfinte Moaște ale Bisericii, având o istorie aparte, acesta fiind pierdut și găsit de mai multe ori. În calendarul ortodox […]

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
(2 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava este sfântul cu cele mai vechi moaște din România, aduse în țara noastră acum 600 de ani. Mare ajutător al poporului român, […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram