† Sfântul Proroc Avdie
(19 noiembrie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Proroc Avdie a fost ucenic al marelui Proroc Ilie Tesviteanul, și-a desfășurat lucrarea profetică în timpul regelui Ahav și Ohozia. El ne arată în cartea sa faptul că, speranța și nădejdea, trebuie să anime sufletul creștin, indiferent de cât de grea este trecerea prin această viață. Este serbat în calendarul ortodox în data de 19 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Proroc Avdie (sinaxar)

Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sihem, satul Vitaharam și a trăit cu 800 de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos.

Sfântul Proroc Avdie slujea la curtea împăratului, fiind ispravnic al casei împărătești a lui Ahav. Mai întâi a slujit lui Ahav și apoi fiului acestuia, Ohozia. După moartea lui Ahav luând împărăția lui Israel, Ohozia.

În timpul persecuției regelui Ahav asupra prorocilor, cerută de Isabela soția regelui care era de alta credință, Avdie a adăpostit de prigoană 100 de proroci ai lui Israel.

Sfântul Proroc Avdie 19 noiembrie -b- pravila.ro

În vreme aceea, Avdie slujea în rândurile ostașilor. Au fost trimise trei trupe conduse de trei căpitani pentru a fi adus Sfântul Proroc Ilie la împărat. Peste doi dintre căpitanii de oști a căzut foc din cer și i-a ars, după cuvântul prorocului.

Avdie, al treilea căpitan, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Proroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicând: "Omule al lui Dumnezeu, cruță sufletul meu și sufletele robilor tăi!". Deci Sfântul Ilie l-a cruțat pe el și l-a ridicat de la pământ, ducându-se împreună cu el la împărat.

Din acel moment, copleșit de bunătatea Lui Dumnezeu, Sfântul Proroc Avdie a lăsat slujba împăratului și a mers în urma Sfântului Proroc Ilie, luând duhul prorociei, ca cel ce urmase prorocului Domnului.

După moartea sa, Sfântul Proroc Avdie, a fost îngropat cu mare cinste lângă părinții săi.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Cartea Sfântului Proroc Avdie

Sfântul Proroc Avdie este cel mai vechi dintre cei 12 prorocii "mici". Cartea lui este cea mai scurtă din Vechiul Testament fiind alcătuită dintr-un singur capitol cu 21 de versete în sunt prezentate pedepsele pe care le vor suferi Edomiții pentru că au ajutat pe dușmanii regatului Iuda (Avdie 1, 10-11).

Judecata Domnului va fi dreptatea, ne pune Sfântul Proroc Avdie, "Că aproape este ziua Domnului pentru toate neamurile! Cum ai făcut așa ți se va face; fapta se va întoarce asupra ta" (Avdie 1, 15) "Ci numai în muntele Sionului va fi mântuire și sfânt va fi, și casa lui Iacov va stăpâni pe cei care au stăpânit-o."(Avdie 1, 17). Dreptatea aceasta cerească o așteaptă toți creștini, eliberarea de sub stăpâniile veacului acestuia și Domnia universală a Mântuitorului Hristos în împărăția lui Dumnezeu.

Sfântul Proroc Avdie 19 noiembrie -a- pravila.ro

Sfântul Proroc Avdie ne arată în cartea sa faptul că, speranța și nădejdea, trebuie să anime sufletul creștin, indiferent de cât de grea este trecerea prin această viață.

Sursă: Transcipt video Trinitas.

Ornament despartitor v01

Prorocii "mari"și "mici"

Profeții mici

Profeții mari

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Avdie

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Avdie!

Avdie - acest nume este de origine ebraică de la numele "Obadia" și se traduce prin "robul Domnului", cel ce se închină" sau "cel ce se închină lui Dumnezeu". La traducerea în latină și greacă acest nume a suferit modificări ajungând la forma pe care o folosim și noi în limba română și anume "Avdie". Acest nume a fost purtat de 12 persoane din Vechiul Testament. Acest nume este foarte rar folosit în onomastica românească find întâlnit doar în spațiul monahal.

Derivate ale numelui Avdie

Obadia.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Avdie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 19 noiembrie când este pomenit Sfântul Proroc Avdie.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Proroc Avdie

Icoana Sfântului Proroc Avdie 19 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Proroc Avdie 19 noiembrie

Sfântul Proroc Avdie, [cărunt].

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Proroc Avdie

Mântuitorului Dumnezeu, Celui Ce a povățuit pe popor prin mare cu picioare neudate și pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, că S-a proslăvit.
Stând înaintea Mântuitorului Dumnezeu, ca un proroc, cu îndrăznire te roagă, de Dumnezeu insuflate, să se lumineze cu razele cele luminătoare cei ce te laudă pe tine cu credință, Prorocule Avdie.
Cel Ce cu cunoștință mai înainte vede lămurit toate, văzând netulburarea și curăția și lumina inimii tale, fericite, te-a ales pe tine, ca pe un proroc de Dumnezeu primitor.
Văzând vedeniile cele ce cu adevărat s-au arătat ție de la Dumnezeu, ai propovăduit fraților celor nelegiuiți piericiunea cea cumplită și pierzarea lor cea după dreptate, fericite.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Cei ce ne-am izbăvit prin tine, cu nașterea ta mai presus de fire, Născătoare de Dumnezeu Curată, ne rugăm ție: izbăvește-ne de primejdia cea lumească pe noi, care cu un glas aducem ție cântare de biruință.i

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Proroc Avdie, glasul al 2-lea

Pomenind prăznuirea prorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăvește sufletele noastre.

Condac - Sfântul Proroc Avdie, glasul al 2-lea

Cu Dumnezeiasca Lumină strălucindu-ți mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Prorocule Avdie, de Dumnezeu primite, proroc mare al harului făcându-te însuți lui Dumnezeu și rugându-te neîncetat pentru noi toți.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Proroc Avdie (Viețile Sfinților)

Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sichem, dintr-un sat care se numea Vitaharam și slujea la curțile împăraților lui Israil, fiind ispravnic al casei împărătești a lui Ahav. Iar din tinerețile sale se temea foarte mult de Domnul. Apoi, când poporul Israil se depărtase de Dumnezeu și se închina idolului Baal, Avdie slujea adevăratului Dumnezeu al părinților săi, Care a mântuit pe Israil din Egipt, trecându-l prin Marea Roșie.

Căutând în acea vreme Isabela, împărăteasa cea fără de lege, ca să ucidă pe toți prorocii Domnului, Avdie a luat o sută de bărbați proroci și i-a ascuns câte cincizeci în câte două peșteri, hrănindu-i pe dânșii cu pâine și cu apă în vremea foametei ce a fost în zilele Prorocului Ilie. Iar odată, regele Ahav a chemat pe Avdie și a zis către dânsul: Vino să mergem la izvoarele apelor și la toate pârâiele, doar vom afla iarbă spre a hrăni caii și catârii, ca să nu piară de foame. Împărțindu-și apoi căile pe care să meargă, Ahav mergea singur pe o cale, iar Avdie pe alta.

Avdie fiind singur în cale, a venit Sfântul Proroc Ilie în întâmpinarea lui și, văzând Avdie pe Ilie, s-a sârguit a se închina lui, zicând: Tu ești domnul meu Ilie. Iar Ilie a zis către Avdie: Eu sunt; mergi și spune stăpânului tău, zicând: "Iată am găsit pe Ilie". Avdie a zis: Nu este neam sub împărăția stăpânului meu unde să nu te fi căutat pe tine și în toate ținuturile sale nu te-a aflat; iar acum îmi zici să merg ca să spun stăpânului meu despre tine. Când mă voi duce eu de la tine Duhul Domnului te va lua în pământ necunoscut, iar eu voi spune lui Ahav și neaflându-te, mă va ucide și pe mine. Deci, nu mă trimite la dânsul ca să-l vestesc despre tine.

Atunci Ilie a zis: Viu este Domnul puterilor Căruia îi stau înainte, că astăzi mă voi arăta lui Ahav. Atunci a mers Avdie în întâmpinarea lui Ahav, vestindu-l despre Sfântul Proroc Ilie. Iar când a văzut Ahav pe Ilie, acesta l-a mustrat pentru rătăcirea lui. Apoi a făcut o minune preamărită coborând foc din cer peste jertfe și peste ape, precum despre aceasta scrie în cartea Împăraților; care minune văzând-o Avdie, se bucura de puterea Dumnezeului său Cel Atotputernic și se aprindea de dragoste către Dânsul și cu dinadinsul Îi slujea, umblând în îndreptările Lui.

Sfântul Proroc Avdie - pctat în Capela Sixtină - 19 noiembrie - pravila.ro
Sfântul Proroc Avdie - pctat în Capela Sixtină

Murind Ahav și după dânsul luând împărăția lui Israil fiul său Ohozia, în acea vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostașilor. Și a fost - după mărturisirea Sfinților Părinți -, unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Prorocul cu câte cinci soldați, dintre care peste doi, cazând foc din cer, i-a ars, după cuvântul prorocului. Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Proroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicând: Omule al lui Dumnezeu, cruță sufletul meu și sufletele robilor tăi. Deci Sfântul Ilie l-a cruțat pe el și l-a sculat, ducându-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului și a mers în urma Sfântului Proroc Ilie, luând duhul prorociei, ca cel ce păzise și hrănise pe prorocul Domnului și ca cel ce urmase prorocului. Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinții săi.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 noiembrie

În această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfântului Proroc Avdie (Abdia);
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Varlaam;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Azi, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților o sută cincizeci de ostași, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei, soția și fiica eparhului, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților doisprezece ostași, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Agapie, care s-a săvârșit fiind sfâșiat de fiare;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iliodor, cel din Maghido a Pamfiliei;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Antim, Talaleu, Cristofor și Eufimia și cu fiii lor și Sfântul Panharie.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 20 noiembrie

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea Preacuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Grigorie Decapolitul;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Proclu, arhiepiscopul Constantinopolului, care a fost ucenic al fericitului Ioan Hrisostomul și moștenitor al scaunului lui;
Tot în această zi, pătimirea Sfântului Mucenic Dasie cel din Durostor (Silistra);
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Nirsa episcopul și Iosif ucenicul său și episcopul și alți împreună cu dânșii, care s-au săvârșit în Persia prin sabie;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Isachie, Ioan și Savorie, care cu pietre fiind împroșcați s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Gheitazet și alți trei, care s-au săvârșit fiind împunși cu sulițele;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor fecioare Tecla, Vautha și Denahida, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Eustatie, Tespesie și Anatolie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Teoctist mărturisitorul și Patriciul, ce a fost famen, în zilele Teodorei Augustei împărătesei în anii 829.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Proroc Avdie să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Avdie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie
(10 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie este ocrotitorul săracilor, al bolnavilor și izbăvitorul de molimă fiind totodată cel mai bătrân mucenic serbat în Biserica Ortodoxă. Este serbat în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Mucenic Pangratie, Episcop al Taorminei
(9 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Pangratie, Episcop al Taorminei a fost contemporan cu Domnul nostru Iisus Hristos, el fiind hirotonit chiar de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox pe data […]

† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Patapie este unul dintre sfinții făcători de mari minuni, cu ajutorul căruia mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochi și au fost dezlegați de duhuri necurate. Este […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Proroc Avdie
(19 noiembrie)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram