† Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei
(23 noiembrie)

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei a trăit în aceeași perioadă cu Sfântul Vasile cel Mare și cu Sfântul Grigorie de Nazianz și deși era cu mult mai tânăr decât aceștia a avut strânse legături de prietenie cu ei. Este serbat în calendarul ortodox în data de 23 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei (sinaxar)

Sfântul Ierarh Amfilohie s-a născut în Capadociei în jurul anului 340 în timpul împăraților Valentinian și Valens, ajungând până în vremea marelui Teodosie (379-395) și a fiilor săi Honorius și Arcadie.

A fost un om al învățăturii, de care a prins mult drag, ajungând încă din anii tinereții sale respectat de către popor care îl onora pentru cinstea și corectitudinea sa. În același timp era vestit pentru învățătura sa despre dreapta credință combătând numeroasele rătăciri dogmatice din acele timpuri, îndeosebi împotriva lui Arie și a lui Macedonie.

În jurul anului 373, îndemnat de Sfântul Grigorie de la Nazian, Sfântul Ierarh Amfilohie hotărăște să părăsească agitația societății și lauda poporului, retrăgându-se împreună cu tatăl său într-un ținut îndepărtat din Capadociei, o pustie numită Oziz, nevoindu-se acolo cu citirea Sfintelor Scripturi și cu grădinăritul. A locuit aici timp de 40 de ani. Pentru că în locul acela nu creștea grâul, Sfântul Grigorie îi trimitea grâu Sfântului Amfilohie, iar acesta îi aducea în schimb legume.

Sfântul Amfilohie este ales Ierarh al cetății Iconia

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie -b- pravila.ro

După ce Sfântul Vasile a fost ales arhiepiscop al Capadochiei, Sfântul Amfilohie a evitat cât de mult a putut orice legătură cu acesta, bănuind că Sfântul Vasile ar dori să îi ofere funcția de episcop, pe care Sfântul Amfilohie nu considera că ar merita-o. Dorind să se îndepărteze de o astfel de responsabilitate, Sfântul Amfilohie decide să părăsească Capadociei îndreptându-se spre Iconia. Însă, indiferent cât de mult a fugit de asocierea sa cu cea a unei funcții înalte, Dumnezeu a rânduit pentru Sfântul Amfilohie o sarcină pe masura harului său. Așa se face că, la sosirea sa în Iconia acele locuri tocmai rămăseseră fără păstor. Aflând că este dorit și căutat de popor pentru preluarea acestei sarcini, prima reacție a Sfântului Amfilohie a fost de a fugi, însă la insistențele poporului a acceptat în cele din urmă să fie sfințit Episcop al Iconiei în anul 374. Sfântul Vasile, care îl prețuia foarte mult pe Sfântul Amfilohie, bucurându-se de această veste, i-a trimis o scrisoare de încurajare și un ghid îndrumător pentru noile sale responsabilități. În ciuda multiplelor greutăți cu care s-a confruntat în vremea stăpânirii împăratului arian Valens (364-378), Sfântul Ierarh Amfilohie a ținut piept tuturor ereziilor și rătăcirilor de la calea cea dreaptă care împânziseră mulțimile, dovedind un curaj de neclintit în apărarea credinței adevărate, întărind poporul în evlavie. A luptat cu vitejie împotriva eresurilor lui Arie, ale lui Macedonie și ale lui Eunomie, din cauza cărora a avut de îndurat multe prigoniri și necazuri din partea celor necredincioși.

Tâlcuirea Tainei Sfintei Treimi a Sfântului Ierarh Amfilohie

După ce marele Teodosie a oferit stăpânirea Europei apusene lui Valentinian cel tânăr și l-a învins pe tiranul Maxim, s-a întors la Constantinopol. Aici a primit o vizită de la Sfântul Ierarh Amfilohie care l-a rugat cu lacrimi în ochi să îi alunge pe arieni (adepții ereticului Arie). Fiindcă s-a lovit de refuzul împăratului, Sfântul Amfilohie a găsit o metodă inedită de a-i demonstra acestuia de ce are dreptate atunci când spune că se cuvine ca Sfânta Treime să fie slăvită în întregimea Sa.

Așadar, aflat în vizită la împărat, Sfântul Amfilohie îl cinstește pe acesta cu onorurile cuvenite, în timp ce pe fiul său, care atunci fusese uns nou împărat, îl salută într-un mod înjositor. Observând acest gest, Teodosie consideră umilirea fiului său ca pe o insultă adusă asupra lui însuși. Atunci, Sfântul Ierarh Amfilohie îi spune lui Teodosie: "Vezi, o împărate, de ce nu suporți necinstirea fiului tău și te mânii? Tot așa să crezi că și Dumnezeu Tatăl, la fel Se întoarce și urăște pe aceia care hulesc pe Fiul Său și zic că Acesta este mai prejos decât Tatăl!"

Înțelegând dreptatea cuvintelor Sfântului Amfilohie, împăratul Teodosie a dat de îndată lege ca ereticii să fie izgoniți din toate cetățile imperiului, departe de cei credincioși.

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie -e- pravila.ro

Sfântul Ierarh Amfilohie participă la al-II-lea Sinod Ecumenic

De asemenea, Sfântul Amfilohie a luat parte la cel de al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol din anul 381, ținut împotriva lui Macedonie și a altor critici împotriva Duhului Sfânt. Alături de cei o sută cincizeci de Sfinți Părinți prezenți la Sfântul Sinod, Sfântul Amfilohie s-a arătat a fi unul dintre mărturisitorii credinței în Duhul Sfânt ca parte nedespărțită a Sfintei Treimi, așa cum este scris în Crezul nostru dintotdeauna și pentru totdeauna.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei

Și așa, binecuvântat cu ani mulți, Sfântul Ierarh Amfilohie a păstorit timp îndelungat turma lui Hristos, în numele Domnului, alcătuind multe învățături în dreapta credință, odihnindu-se la bătrânețe, cu pace, în Domnul.

Surse: calendar-ortodox, ortodoxism, sfantulnicolaevelimirovici.

Ornament-despartitor-v01
Ornament-despartitor-v01

Etimologia / semnificația numelui Amfilohie

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei!

Amfilohie - acest nume provine din greaca veche de la numele Ἀμφίλοχος (Anfilohios), care este compus din două elemente. Primul element al acestui nume este ἀμφί (amphi) care înseamnă "pe ambele părți, în toate direcțiile, înconjurător", precum și "în jurul, aproape, aproape". Cel de-al doilea element este derivat din substantivul grecesc λόχος (lochos) care înseamnă "pândă", cuvânt care mai târziu a ajuns să semnifice o subunitate tactică a armatei grecești antice. Cuvântul este derivat în cele din urmă din verbul grecesc λοχάω (lochao) însemnând "a sta la pândă, a așeza", precum și "a îngheța".

Derivate ale numelui Amfilohie

Acesta este un nume rar întâlnit în onomastica românească, fiind întâlnit cu precădere în lumea monahală.

Amphilochios, Amfilochios.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Amfilohie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 23 noiembrie când este pomenit Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei.

Sursă: Behindthename.

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei

Icoana Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei
Ornament-despartitor-v01

Cuvinte ale Sfântului Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei

Dar tu, iubite, vezi ca nu cumva în vreme de necaz să primești vreun gând rău cu privire la Dumnezeu, devenind nemulțumitor față de Binefăcător, ci cu răbdare primește plăgile Lui, "ca un fiu iubit și nu ca un fiu ilegitim pedepsit de tatăl" (Evrei 12, 6-8), și strigă cu recunoștință: "bine este mie, Doamne, că m-ai smerit" (Psalmul 118, 71). Căci astfel și cei vechi învățau nădejdea în Dumnezeu prin multe osteneli.

La fel și Iosif, înțeleptul acela și dreptul. La fel și David și Iov, cel mult pătimitor și fără de prihană. Și mai înainte de aceștia. Avraam cel mai mare între patriarhi. Iar dacă spui că: "Aceia erau sfinți și prieteni ai lui Dumnezeu, dar eu pătimesc pentru păcate" și mai mult ești dator de aici să te bucuri și să mulțumești pentru că ai plătit încă de aici pedepsele pentru păcate și vei pleca dincolo curat. Căci este cu neputință să străbatem noi viața prezentă fără ispite și necazuri.

Așadar, nu te tulbura, ispitit fiind, ci primește nenorocirile ca pe un leac, cu mulțumire, și Îl vei avea pe Dumnezeu apărându-te și învrednicindu-te de mângâiere. Căci "pe cel pe care îl iubește Domnul, îl bate" (Evrei 12, 6; Pilde 3, 12) și iarăși îl tămăduiește. Dă slavă că Dumnezeu este Cel ce cercetează și nu pizmui, nici nu ferici pe cei ce petrec în odihnă și desfătare. Căci la neamurile de mai înainte se putea vedea că se întâmplă aceasta, că drepții erau în necaz, iar nelegiuiții erau fericiți și o duceau bine.

Și babilonienii, cei care nici pe Dumnezeu nu L-au văzut, erau în bogăție și putere multă, iar cei ai lui Dumnezeu erau în lanțuri si în cele mai de pe urmă rele. Și Lazăr, cel ce era vrednic de cer, zăcea aruncat pe jos, iar bogatul în desfătare și multă odihnă. Vezi-mi mie și pe Irod la împărăție fiind, desfrânat și nelegiuit, iar pe Botezătorul lui Hristos, legat în închisoare ca unul dintre răufăcători […].

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie -f- pravila.ro

Smerenia lui Hristos

(Ioan 5, 6) Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: Voiești să te faci sănătos?

Iisus a întrebat: "Vrei să fii făcut întreg?". Vedeți modestia Lui aici. El nu spune: "Voiești ca Eu să te vindec?", căci nu vrea El ca să apară ca și cum ar fi cineva mare prin prevestirea minunilor Lui. Și omul slăbănog răspunde "Voiesc", dar "nu am om (să mă ajute)"; căci unde nu este iubire, nu este nici măcar o persoană să ofere ajutor. "Și astfel, Eu întreb din aceeași cauză", spune Iisus, "Nu numai că tu să știi despre planul Meu de a vindeca pe cei care sunt bolnavi, ci și ca să vezi cruzimea oamenilor sănătoși din cetate, pentru că nu numai că nimeni nu îți dă mâna să te ajute până la apă, ci chiar te tratează ca pe un dușman când ceri ajutor".

Surse: Doxologia link1, link2.

Ornament-despartitor-v01

Rugăciune către Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie -a- pravila.ro

Fiind luminat cu raza dreptei credințe, cursele eresurilor celor cu credință rea și trufiile lor lesne le-ai risipit; în dreapta credință păzește pe cei ce te laudă pe tine, descoperitorule de cele sfinte.
Sfinte Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Domnul, Care pururea voiește mântuirea tuturor, te pune pe tine, ierarhe, înainte povățuitor turmei celei sfinte, văzându-te de tot strălucit și cu cuvântul și cu viața.
Sfinte Părinte Amfilohie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Alegând a pătimi după Lege pentru Biserica lui Hristos, te-ai îngrădit pe tine, părinte, cu toată într-armarea Crucii și te-ai arătat prin har biruitor și purtător de cunună.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Pe Cuvântul Cel împreună fără de început cu Tatăl și pururea Înființat, Care este de Aceeași Ființă cu Cel Ce L-a născut, în chip neînțeles, L-ai născut Întrupat, Ceea ce ești Neispitită de nuntă.

Ornament-despartitor-v01

Cantari

Tropar - Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei, glasul al-4-lea

Dumnezeul părinților noștri Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi; ci, pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condac - Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei, glasul al-2-lea

Dumnezeiescul tunet, trâmbița Duhului, săditorule de credincioși și tăietorule de eresuri, Sfinte Ierarhe Amfilohie, slujitorule cel mare al Treimii, împreună cu îngerii fiind pururea, roagă-te neîncetat pentru noi toți.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei (Viețile Sfinților)

Sfântul Amfilohie, din copilărie iubind pe Dumnezeu, s-a făcut călugăr și își petrecea viața pustnicește. El, fugind de gâlcevile și tulburările lumești, petrecea în singurătate într-un loc pustiu, slujind lui Dumnezeu cu osârdie, nevoindu-se într-o peșteră patruzeci de ani. Murind păstorul Bisericii Iconiei, îngerul Domnului s-a arătat noaptea lui Amfilohie și i-a zis: "Amfilohie, să mergi în cetate și să paști oile cele dumnezeiești!" Dar el n-a vrut.

A doua noapte i s-a arătat iarăși îngerul Domnului și i-a zis: "Amfilohie, mergi în cetate și paște oile pe care ți le încredințează Dumnezeu!" Iar el nici atunci n-a ascultat pe înger, căci i se părea a fi înșelăciune ceea ce i se arăta și zicea în sine: "Știe și satana a se închipui cîteodată în îngerul luminii!" Iar a treia noapte, venind îngerul către dînsul, l-a strigat: "Amfilohie, scoală din patul tău!" Iar el, degrabă sculându-se, s-a înfricoșat și a zis: "Dacă ești îngerul lui Dumnezeu să stăm amândoi la rugăciune!" Și plecându-și Amfilohie capul, a început a cânta: "Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot! Plin e cerul și pământul de slava Lui!" Și cânta și îngerul Domnului cu dânsul.

Apoi l-a luat îngerul de mâna dreaptă și l-a dus într-o biserică care era acolo aproape și ale cărei uși s-au deschis singure. Intrând Amfilohie înăuntru, a văzut lumină mare și mulțime de bărbați îmbrăcați în veșminte albe, care luându-l pe dânsul l-au dus către altar și i-au dat în mână Sfânta Evanghelie, zicând: "Domnul este cu tine!" Iar unul dintre dânșii, care era mai cinstit și mai luminat a zis cu mare glas: "Să ne rugăm toți!" Apoi a început a zice: "Darul Sfântului Duh pune pe fratele nostru Amfilohie episcop al cetății Iconiei; să ne rugăm cu toții pentru dânsul ca să vie asupra lui Darul lui Dumnezeu!"

După rugăciune, dându-i lui pace, s-au făcut nevăzuți. Iar Amfilohie stătea minunându-se de acea preaslăvită vedenie și de hirotonisirea sa ca episcop. Apoi s-a rugat lui Dumnezeu încredințându-se voii Lui celei sfinte și începând a se lumina de ziuă, a ieșit din biserică, mergând către peștera sa. Atunci l-au întâmpinat pe cale șapte episcopi care se adunaseră de prin cetățile dimprejurul Iconiei, ca să facă alegerea episcopului cetății. Acelora le era poruncit de la Dumnezeu să caute pe monahul Amfilohie.

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie -c- pravila.ro

Deci ieșind, căutau pe acest fericit părinte, și întâmpinându-l pe cale, îl întrebară: "Tu ești Amfilohie? Spune nouă adevărat, pentru că toată minciuna este de la cel viclean!" Iar el a răspuns cu smerenie: "Eu sunt Amfilohie păcătosul!" Iar ei, luându-l cu cinste, l-au dus la biserică, vrând ca să-l hirotonească. El a început a zice către dânșii: "De vreme ce astfel a binevoit Dumnezeu ca eu nevrednicul și păcătosul să fiu arătat vouă spre orânduiala episcopiei, apoi nu se cuvine mai mult a tăinui lucrurile cele minunate ale Lui, ci desăvârșit suntem datori a le propovădui și a preamări pe Dumnezeu pentru toate."

Astfel, a început Sfântul a le spune cum în acea noapte a fost hirotonisit de îngeri. Iar episcopii, auzind aceasta, s-au mirat foarte și proslăveau pe Dumnezeu pentru o astfel de hirotonisire minunată și n-au îndrăznit să mai hirotonească a doua oară pe Sfântul Amfilohie. Ci cu frică plecându-se lui și cu dragoste sărutându-l, l-au pus pe el în scaun, în vremea împărăției lui Valentinian și Valens.

Deci, Sfântul Amfilohie a păscut turma lui Hristos ani îndelungați, căci a trăit până în vremea împăratului Teodosie cel Mare și a fiilor lui. Și fiind învățător drept credincioșilor, se împotrivea eresului lui Arie. Pentru aceasta multe prigoniri și necazuri a răbdat de la cei necredincioși, fiind împreună nevoitor cu fericiții părinți împotriva eresului lui Evnomie, iar la al doilea Sinod iarăși mult s-a nevoit asupra lui Macedonie, luptătorul contra Sfântului Duh și asupra celor ce țineau de eresul lui Arie.

Pentru o râvnă ca aceasta după buna credință și pentru viața lui plină de fapte bune, pretutindeni era vestit și iubit de Sfinții Părinți. Dar mai ales era iubit de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu, care totdeauna l-au avut prieten și-i trimiteau scrisori.

Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei 23 noiembrie -d- pravila.ro

Împărățind atunci binecredinciosul Teodosie, a venit la dânsul Sfântul Amfilohie, rugându-l să poruncească și să izgonească pe arieni de prin toate cetățile. Iar împăratul n-a vrut să facă aceasta ca să nu răzvrătească poporul și a trecut cu vederea cererea Sfântului, iar el a plecat atunci trist. După câteva zile iarăși a venit la palat la împărat și ca un preaînțelept a făcut un lucru vrednic de pomenit. S-a plecat împăratului care ședea pe scaun, dându-i cinstea cea cuviincioasă și i-a făcut urări pline de cuvinte frumoase.

Iar pe fiul său, Arcadie, care era de curând la împărăție și ședea aproape de tatăl său, l-a trecut cu vederea și nu i-a dat cinstea ce i se cuvenea. De acest lucru s-a mâniat foarte împăratul. Și, neputând să rabde necinstea fiului său, a poruncit să-l scoată din palat cu ocară pe fericitul Amfilohie. Iar Sfântul a zis către împăratul: "Vezi, împărate, cum nu rabzi tu ocara fiului tău și te mânii asupra mea? Așa și Dumnezeu, Părintele, nu rabdă ocara Fiului Său, ci se întoarce și urăște pe cei ce-L hulesc pe El și se mânie asupra celor ce se unesc cu blestematul lor eres!"

Atunci, cunoscând împăratul pentru ce Sfântul Amfilohie n-a dat cinste fiului său, ca prin pilda aceea să arate cum că Fiului lui Dumnezeu I se cuvine cinste deopotrivă cu Tatăl, s-a minunat de lucrul lui plin de înțelepciune și de cuvintele lui cele cu pricepere. Apoi, sculându-se de pe scaun, s-a plecat lui și își cerea iertare. Și îndată a trimis scrisoare prin toată împărația ca să fie izgoniți cu sila arienii de prin toate cetățile.

Astfel a curățit Sfântul Amfilohie Biserica lui Hristos de eretici. Și multe cuvinte alcătuind pentru dreapta credință și scriind cărți, a ajuns la adînci bătrîneți și s-a odihnit în Domnul cu pace.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi – 23 noiembrie

În această lună în ziua a douăzeci și treia, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Amfilohie, episcopul Iconiei;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinții Părintelui nostru Grigorie, episcopul Bisericii acragantenilor;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sisinie Mărturisitorul;
Tot întru această zi, pomenirea Prea Cuviosului Părintelui nostru Antonie, care s-a nevoit în Schitul Iezeru din ținuturile Vâlcii;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ishirion episcopul, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Elen, episcopul Tarsului, care cu pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine – 24 noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci și patra, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Clement, episcopul Romei;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Petru, episcopul Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Malh, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Carion, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ermoghen, episcopul acragandinilor, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Filumen și Hristofor, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Evghenie, care s-a săvârșit zidit într-o gaură;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Procopie și Hristofor, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru cel din Corint;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Grigorie cel ce a pustnicit la Piatra de aur, care se trăgea dinspre părțile Răsăritului;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodor cel din Antiohia;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Mucenic Hrisogon și a cuviosului Marcu Trigleanul.

Ornament-despartitor-v01

Pe Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Amfilohie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Părintele Efrem Katunakiotul
(27 februarie)

FB Mess WA Like Părintele Efrem Katunakiotul, în calendarul ortodox astăzi 27 februarie, este cel mai recent sfânt; fiind canonizat în luna martie 2020 de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice împreună cu Sfinții Iosif Isihastul […]

† Sfântul Mucenic Ioan Valahul (Românul) (12 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Ioan Valahul este unul dintre cei mai tineri sfinți români care la numai 18 ani primește cununa muceniciei. El este povățuitorul tinerilor și ocrotitorul copiilor. Mucenicia sa este serbată […]

† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului (28 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților, datorită dragostei pe care Sfântul o exprima prin fapte […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram