† Sfânta Muceniță Cecilia
(22 noiembrie)

4.8/5 - (6 votes)

Sfânta Muceniță Cecilia este protectoarea muzicii și muzicienilor, în special a celei bisericești. Ea este serbată în calendarul ortodox în data de 22 noiembrie.

Viața pe scurt - Sfânta Muceniță Cecilia (sinaxar)

Sfânta Muceniță Cecilia 22 noiembrie -f- pravila.ro

Sfânta Muceniță Cecilia a trăit la Roma (la începutul secolului al III-lea), trăgându-se dintr-o familie de neam bun, însă păgân. Sfânta avea mare credință în Dumnezeul cel Adevărat și era foarte milostivă. Înseta după desfătarea cea veșnică a Mirelui Ceresc, trăind feciorelnic întru nădejdea Venirii Lui. Făcând jurământul fecioarei înaintea lui Dumnezeu, Sfânta Muceniță Cecilia a îmbrăcat pe dedesubtul hainelor strălucite la care o obliga rangul, cămașa aspra, semnul nevoințelor. Atunci când părinții ei au căsătorit-o forțat cu păgânul Valerian, aceasta i-a dezvăluit soțului ei o taină: un sfânt înger îi păzea fecioria, iar dacă s-ar curăța prin Botez, ar putea să-l vadă negreșit.

Valerian a primit și s-a botezat în ascuns, de teama prigoanei, de către Episcopul Romei Urban. Întorcându-se în căminul conjugal, a găsit-o pe Sfânta Muceniță Cecilia rugându-se alături de un sfânt și luminos înger, care i-a și încununat cu cunună de slavă, îndemnându-i să trăiască întru feciorie și bucurie. Valerian i-a cerut îngerului să-i fie dăruită și fratelui său, Tiburtius, luminarea, lucru care s-a și întâmplat nu după multă vreme. Tiburtius s-a lepădat de viața sa anterioară și s-a luminat, ajungând la o astfel de virtute încât s-a învrednicit să vorbească zilnic cu Sfinți Îngeri.

Cei trei sfinți, trăind într-o vreme de persecuție, aveau grija de a-i îngropa pe martirii creștini, lucru pentru care cei doi frați, Valerian și Tiburtius, au fost denunțați prefectului orașului, arestați și condamnați la moarte prin tăierea capului.

Călăul Maximus a văzut, în momentul uciderii celor doi frați, cum Sfinți Îngeri luminoși luau sufletele martirilor și le duceau cu slavă către ceruri, drept pentru care a mărturisit și el credința în Hristos, fiind martirizat pe loc și bucurându-se de aceeași slavă cu Mucenicii, slavă pe care o văzuse și la care râvnise.

Martiriul Sfintei Mucenițe Cecilia

Rămasă singură și văduvă, Sfânta Muceniță Cecilia a continuat să îngroape mucenici, să facă milostenii săracilor și să răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Curând, a fost și ea arestată și chinuită cumplit. Bărbăția, tăria și minunile făcute în timpul martiriului ei au avut ca rezultat întoarcerea la credința în Hristos a patru sute de suflete.

Sfânta Muceniță Cecilia 22 noiembrie -b- pravila.ro

Ea a fost apoi adusă la judecată, căci neobosită propovăduia în rândul păgânilor dreapta credință. Fiind întrebată de către judecător care este sursa curajului ei, sfânta a răspuns: "Conștiința curată și credința neîndoielnică".

Tiranii au pus-o într-un cazan cu apă clocotită, dar pentru că a rămas nevătămată, au hotărât să i se taie capul. Călăul a lovit-o de trei ori în gât cu sabia, fără însă să izbutească să o omoare. Sfânta, rănită, a mai trăit încă trei zile, întărindu-i pe credincioșii care-i adunau sângele din răni, sânge ce săvârșea vindecări și minuni. Încredințându-și sufletul curat Domnului, cu rugăciuni de mulțumire s-a mutat la cele veșnice. Sfânta Muceniță Cecilia a luat cununa muceniciei aproape de anul 230.

Sursă: Pemtusia.

Ornament-despartitor-v01

Unde se găsesc moaștele Sfintei Mucenițe Cecilia

Ea a fost îngropată în catacombele Calixto, unde va fi găsită de către episcopul Pascual I al Romei, în anul 821. Trupul ei a fost găsit nestricat și izvorâtor de bună mireasmă.

După găsirea trupului neputrezit al Sfintei Cecilia, va fi așezat în biserica zidită pe locul fostei ei case, locul unde a și murit.

Ultima expunere publică a Sfintei Cecilia se va face cu ocazia sărbătorii ei din 22 noiembrie 1599, moment din care va fi închisă într-un sarcofag de piatră și așezată în cripta bisericii Santa Cecilia din Trastevere, Roma, alături de moaștele Sfinților Valerian și Tuburtie.

Tot acum, sculptorul Stefano Maderna(1576-1636), văzând trupul neputrezit al Sfintei, va realiza o sculptură în marmură cu poziția în care se afla corpul ei, statuie ce se află într-un baldachin de sub altarul bisericii Santa Cecilia din Roma, situat deasupra capelei în care se găsesc moaștele Sfintei Cecilia. Capul ei a fost pus într-o raclă de argint și păstrat într-o altă biserică din Roma, a Celor patru Sfinți Încoronați.

Sfânta Muceniță Cecilia - protectoarea cântăreților și artiștilor

Icoana Sfintei Mucenițe Cecilia 22 noiembrie - pravila.ro

În textul latin al Martiriului Sfintei Cecilia se menționează că în timpul nunții ei, atunci când afară se auzea muzică, în inima ei se psalmodiau imnuri de iubire pentru Mirele cel adevărat. Ulterior, în Apus, Sfânta Muceniță Cecilia a fost considerată protectoarea muzicienilor. Astfel explicându-se și numele celei mai vechi academii de muzică, Santa Cecilia, din Roma.

Ornament-despartitor-v01

Etimologia / semnificația numelui Cecilia

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Mucenițe Cecilia!

Cecilia - acest nume provine din latinescul Caecilia, forma feminină a lui Caecilius, nume de familie romană, derivat de la caecus "orb" sau "orbita de propia frumusețe". Acest apelativ face referire la faptul că Sfânta Muceniță Cecilia a fost "oarbă" la cele lumești îndreptând privirea la cele duhovnicești.

Datorită popularității Sfintei Mucenițe Cecilia, numele a devenit comun în lumea creștină în timpul Evului Mediu. Normanzii l-au adus în Anglia, unde a fost scris în mod obișnuit Cecily - forma latină Cecilia a intrat în uz în secolul al XVIII-lea.

Derivate ale numelui Cecilia

Celia, Cella, Cici, Cecilius, Cecil.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Cecilia?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 22 noiembrie când este pomenit Sfânta Muceniță Cecilia.

Ornament-despartitor-v01

Icoana Sfintei Mucenițe Cecilia

Icoana Sfintei Mucenițe Cecilia 22 noiembrie - pravila.ro
Icoana Sfintei Mucenițe Cecilia 22 noiembrie

Sfinții [mucenici] Valerian. Tivurtie și Cecilia, tineri prin sabie se săvârșesc.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament-despartitor-v01

Sfânta Muceniță Cecilia, ocrotitoarea orașului Lleida

Sfânta Muceniță Cecilia ocrotitoarea orașului Lleida Spania 22 noiembrie - pravila.ro
Sfânta Muceniță Cecilia ocrotitoarea orașului Lleida Spania

Primăria orașului Lleida a făcut o făgăduință Sfintei Cecilia și și-a luat-o ca patroană. Originea votului făcut Sfintei Cecilia trebuie situat în jurul anului 1640, când Catalunia era în război contra regelui Filip IV, numit războiul Segadors (Secerătorii), care va dura până în anul 1649.

În anul 1643, leridanii îl acceptaseră pe rege, dându-și seama că era mai rău să lase intrarea francezilor. Orașul lupta contra francezilor care subjugaseră Lleida în două ocazii, cea mai cunoscută fiind cea de Sfânta Muceniță Cecilia. În 21 noiembrie 1643, când părea sigură victoria francezilor, în momentul în care canonicii catedralei Seu Vella cântau vecernia sărbătorii Sfintei Cecilia, trupele franceze s-au retras. Lleida a văzut mâna Sfintei Cecilia în aceste fapte și pentru aceasta, Primăria se decide a o sărbători pe Sfânta Muceniță Cecilia și a o lua ca protectoare. În 24 noiembrie 1948, șeful Poliției locale, Fernando Puertas va solicita către Primărie ca să o aibă pe Sfânta Muceniță Cecilia ca patroană și protectoare și așa a fost.

Sură: SfNectariosLada.

Ornament-despartitor-v01

Biserica Santa Cecilia în Trastevere din Roma

Scurt istoric

Sfânta Muceniță Cecilia a viețuit în Roma, intre anii 175 - 250. Primul sinaxar al sfintei datează de pe la jumătatea secolului al V-lea. Ca și toate celelalte martirologii din această perioadă, și acesta este destul de îmbogățit literar.

Sfânta Muceniță Cecilia deținea o casă în cartierul Trastevere, în care va și înființă o micuța biserică, ca loc de adunare al creștinilor vremii. Cercetările arheologilor au arătat că ruinele cele mai vechi din acest loc aparțin unei case romane din secolul al II-lea, iar arhitectura locului arată faptul că era folosit pentru slujbele creștine. Acestea au fost ținute aici până spre secolul al V-lea.

Sfânta Muceniță Cecilia a fost înmormântata, de către creștini, în Catacomba Sfântului Calist - San Callisto, din apropierea Criptei Papilor, în vreme ce Valerian și Tibertius au fost înmormântați în Catacomba Pretestato.

Actuala biserica din Trastevere a fost construită peste ruinele casei Sfintei Cecilia de către Papa Pascal I (817-824). Trupul sfintei, alături de cele ale lui Valerian, Tibertius și Maximus, a fost exhumat și așezat în noua biserică închinată sfintei.

În cadrul lucrărilor de restaurare a bisericii, intreprinse în anul 1599, Sfânta Muceniță Cecilia a fost exhumată pentru a doua oara. De fiecare data, sfânta era găsita neschimbată în cele trupești. Exhumarea a fost făcuta în fata unei mulțimi de oameni, creștini și personalități ale vremii. Un sculptor a lucrat minunata statuie a sfintei, care se găsește în biserica încă și astăzi.

Fațada bisericii a fost adăugată în anul 1725, de către Ferdinando Fuga. Alte renovări au fost efectuate în anul 1823, incluzând coloanele navei mai în interior. Antica încăpere romană, de sub biserică, a fost excavată și restaurata în anul 1897. O ultimă restaurare a avut loc în anul 1990.

Arhitectura și podoabe

Sfânta Muceniță Cecilia 22 noiembrie -a- pravila.ro

Biserica Sfânta Muceniță Cecilia este o construcție de tip basilica romana, fără transept, avana însă un singur turn nordic. Clădirea este orientata spre vest, potrivit tradiției romane. Întreaga arhitectură de cărămidă a exteriorului se păstrează intactă, încă din secolul al IX-lea. Cu toate acestea, foarte Putin din aceasta poate fi văzută, căci adăugirile ulterioare acoperă destul de mult.

Intrarea în biserică se face trecând printr-o micuță curte, situată în partea de est. Această curte incorporează o urnă romană. Porticul și nartexul păstrează arhitectura și inscripțiile așezate în secolul al XIII-lea.

În partea stângă, imediat după intrare, se află sacristia (încăpere în care preotul se pregătește pentru slujbă) și scările ce duc la subsol, unde se află ruinele vechii case romane. Ruinele sunt de fapt rămășitele a doua case romane, cu podele de mozaic, sarcofage creștine primare și un mic muzeu. Opt coloane sunt păstrate încă în buna stare, iar o statuie a zeiței Minerva indică rămășitele unui vechi cult păgân.

O criptă modernă, construită între anii 1899-1901, se află în capătul vestic al excavațiilor. În spatele unui grilaj de fier, ce separă cripta mormântului sfintei. Acesta păstrează mormintele celor trei sfinți mai sus amintiți, alături de cele ale Papilor Urban I (222-230) și Lucius I (253-254). În spatele acestora se află mormântul original, venind chiar sub altarul central, de deasupra. Din păcate, puține din decorațiile de secol IX s-au păstrat până astăzi.

În interior, nava este flancată de abside și capele laterale. Puțin din arhitectura originală a fost scoasă la lumina, în urma restaurărilor din secolul al XIX-lea. Una dintre tristele măsuri de siguranță este incorporarea coloanelor originale în carcase de beton. Corul se afla în capătul vestic, cu o cripta ce păstrează moaștele sfintei.

O capelă laterală, în capătul estic al absidei nordice face parte din bisericuța de secol IX. Singura capelă originală inclusă în inițiala basilică a fost construită deasupra băii casei în care a locuit Sfânta Muceniță Cecilia. Mai multe capele au fost adăugate ulterior. Printre acestea se număra și Capela Relicvelor, ridicată în secolul al XV-lea.

Statuia de la Mormântul Sfintei Mucenițe Cecilia 22 noiembrie - pravila.ro
Statuia din marmură albă a Sfintei Cecilia a sculptorului Stefano Maderno

Cele mai considerabile lucrări de artă din interiorul bisericii sunt Judecata de Apoi, a lui Pietro Cavallini (1293) și baldachinul lui Arnolfo di Cambio, de deasupra altarului (1200). Alături de acestea două, nu putem trece cu vederea statuia din marmură albă a Sfintei Cecilia. Aceasta, aflată în fața corului, este opera sculptorului Stefano Maderno. Poziția trupului este aceea care a fost văzuta în anul 1599, la exhumare.

În fața statuii, pe podea, un mozaic păstrează inscripția autorului, care dă mărturie astfel: "Priviți trupul Sfintei Mucenițe Cecilia, pe care eu însumi l-am văzut zăcând în mormânt, neputrezit. În această bucată de marmură am imortalizat poziția în care aceasta a fost găsita în mormânt."

Mozaicul din bolta absidei centrale este unul impresionant. Datând încă din secolul al IX-lea, acesta înfățișează cea de-A Doua Venire a Mântuitorului. Lucrarea cuprinde un număr de mai multe personaje. Hristos sade în centru, iar Apostolii si Sfinții stau în laterale.

La baza mozaicului, se păstrează încă inscripția, care zice: "Această casă spațioasă păstrează mozaicul lucrat din mulțime de pietre emailate. Această hală, care a fost în vremurile antice dărâmată, a fost reconstruită de către generosul prelat Paschal, într-o mai bună și mai rezistenta formă. Adormind în Domnul, acesta s-a așezat cu trupul lângă trupurile sfinților mucenici din cripta. Roma este nobilă, întotdeauna triumfătoare și veșnic cinstită."

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament-despartitor-v01

Rugăciune către Sfânta Muceniță Cecilia

Sfânta Muceniță Cecilia, un înger luminos, ție păzitor, te-a luminat cu Lumină Dumnezeiască. Și te-a izbăvit de tot potrivnicul. Și te-a păzit nestricată, curată, plăcută lui Hristos cu credință și cu har. Pe Sfânta Muceniță Cecilia cu sfântă cuviință să o lăudăm.
Căci s-a făcut mireasă lui Hristos de bună voie. Și și-a împodobit inima cu virtuți.
Ea a rușinat semeția lui Almachie, strălucind ca soarele în mijlocul celor ce o căutau și după aceea s-a arătat celor de pe pământ Dumnezeiesc sprijin, întărind credința.
Bucură-te, strigăm ție, Ceea ce ai Născut Bucuria! Preacurată Sfântă Cecilia, tu ne-ai izbăvit de blestem, cu mijlocirea ta. Cu Dumnezeieștile ploi ale minunilor tale speli necurăția patimilor noastre. Pe cei topiți de arsura durerilor îi răcorești, Cinstită Muceniță Cecilia, pururea pomenită, pe cei care strigă cu credință, cântând: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul și să-L preaînalțe întru toți vecii.
Firea noastră cea lepădată, prin Strălucirea Nașterii tale a văzut Lumină, Ceea ce ești cu totul fără prihană și a scăpat din noaptea necunoștinței și din tulburarea cea întunecoasă a patimilor. Pentru aceea, ca pe o Pricină a mântuirii noastre, pe tine te cinstim.
Având pe Hristos Mire Adevărat, ai urât dragostea mirelui celui pământesc și l-ai adus și pe el la Dumnezeu, prin credință pătimind tare împreună cu tine, Sfântă Muceniță Cecilia și luând cununa biruinței, adu-ți aminte de noi împreună cu el.
Căutând pe Hristos Dumnezeu, Care S-a Întrupat din Fecioară în chip de negrăit, cu cuget curat strigai către Dânsul: după Tine am alergat, Stăpâne și de dragostea Ta mi-am legat sufletul meu. Amin

Ornament-despartitor-v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfânta Muceniță Cecilia, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Cecilia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfânta Muceniță Cecilia, glasul al 4-lea

Pe Sfânta Cecilia, care s-a făcut mireasă lui Hristos de bună voie și și-a împodobit inima cu virtuți, cu sfântă cuviință să o lăudăm mulțimea credincioșilor. Că ea a rușinat semeția lui Almachie, strălucind ca soarele în mijlocul celor ce o căutau și după aceea s-a arătat celor de pe pământ Dumnezeiesc sprijin, întărind credința.

Ornament-despartitor-v01

Viața completă - Sfânta Muceniță Cecilia (Viețile Sfinților)

Sfânta fecioară Cecilia s-a născut în Roma din părinți cinstiți și bogați. Apoi, auzind propovăduirea Sfintei Evanghelii, a crezut în Hristos; și rănindu-se cu dragostea inimii către Dânsul, a pus în mintea sa ca să nu se mărite; ci curată să-și păzească fecioria, închinând-o Mirelui Hristos Dumnezeu. Însă fără voia sa, părinții au logodit-o cu un tânăr de bun neam, dar necredincios, anume Valerian, care în toate zilele o împodobea cu haine de mult preț și cu podoabe de aur. Iar ea pe dedesubtul hainelor de mult preț purta o haină aspră de păr, iar în inimă purta pe Hristos și neîncetat se ruga către Dânsul cu căldura Duhului; ca El, cu judecățile pe care le știe, să o păzească curată și slobodă de legătura nunții.

Deci, sosind ziua nunții și cântând organele muzicale, ea, oftând din inimă, în taină se ruga lui Dumnezeu, zicând: Fie inima mea fără prihană, întru îndreptările Tale, Doamne, ca să nu mă rușinez. Și îl rugă pe El cu sârguință și cu multe lacrimi să-i trimită pe îngerul Său pentru păzirea fecioriei sale. Sosind noaptea și fiind tinerii în casă, fecioară a zis către Valerian, mirele său: "Iubite, tinere, voiesc să-ți descopăr o taină. Iată, precum mă vezi, eu am pe îngerul lui Dumnezeu care îmi păzește fecioria și pe care tu nu-l vezi. De te vei atinge de mine, apoi îndată te va omorî, pentru că stă aici gata să mă apere, pe mine roaba Sa".

Auzind acestea Valerian s-a temut căci, cu adevărat stă acolo îngerul nevăzut trimis din cer, ca să păzească pe mireasă lui Hristos de necurăția necredinciosului tânăr. Atunci a început Valerian a ruga pe fecioară să-i arate și lui îngerul că să-l vadă. Fecioară a răspuns: "Tu ești om care nu cunoști pe Dumnezeul cel adevărat. Pentru aceasta dar, nu poți să vezi pe îngerul lui Dumnezeu, până când nu te vei lepăda de necurăția necredinței tale".

Atunci Valerian a întrebat-o: "Cum mă voi curăți?". Fecioară a răspuns: "Este un bătrân cu numele Urban episcopul, acela știe a curăți cu Sfântul Botez pe cei necredincioși și mai înainte a-i pregăti pentru vederea îngerească. De voiești să te cureți și să vezi pe îngerul lui Dumnezeu, apoi mergi la dânsul și-i spune toate cele ce ai auzit de la mine. Apoi, după ce te va curăți, să te întorci aici și vei vedea îngerul și tot ce vrei vei obține de la dânsul".

Sfânta Muceniță Cecilia 22 noiembrie -c- pravila.ro

Valerian a zis: "Unde voi găsi pe bătrânul acela?". Fecioară a răspuns: "Mergi pe calea lui Apie. Acolo vei afla niște săraci lingă cale și zi către dânșii: "Cecilia m-a trimis la voi, ca să mă duceți la bătrânul Urban, pentru că voiește să-i spună lui o taină prin mine". Deci, mergând Valerian, a aflat lângă calea lui Apie, după cuvântul logodnicei sale, niște săraci care știau bine pe Sfânta Cecilia, pentru milostenia ce primeau de la dânsa. Aceia l-au dus la fericitul Urban episcopul, care se ascundea dinaintea chinuitorilor prin morminte, prin peșteri și prin casele săracilor.

Atunci Urban, când i-a spus Valerian toate cuvintele sfintei fecioare, s-a umplut de mare bucurie și, plecându-și genunchii la pământ și mâinile ridicându-le către cer, a zis cu lacrimi: "Au doar astfel este roaba ta Cecilia, Doamne Iisuse, care, ca o albină iubitoare de osteneală, aduce miere Bisericii Tale? Căci iată pe tânărul acesta l-a primit ca pe un leu în cămara sa, iar către mine l-a trimis ca pe un miel și de n-ar fi crezut el învățătura ei, n-ar fi venit la mine. Deci deschide, Doamne, inima lui, până la sfârșit ca să Te cunoască pe Tine adevăratul Dumnezeu, iar de satană și de toate lucrurile lui să se lepede".

Așa rugându-se el, îndată s-a arătat un bătrân cinstit, îmbrăcat în veșminte albe ca zăpada și avea în mâna să o carte. Acela, stând înaintea lui Valerian, i-a deschis cartea ca să citească, iar Valerian înfricoșându-se de o vedenie ca aceasta, a căzut la pământ. Dar cinstitul bătrân care se arătase l-a ridicat și i-a zis: "Citește, fiule, cele ce sunt scrise în această carte, ca să te învrednicești a fi curățat și să-l vezi pe îngerul pe care a făgăduit logodnica ta a-l arăta ție". Privind Valerian pe carte, a văzut și a citit aceste cuvinte scrise cu slove de aur: "Un Domn, o credință, un Botez; un Dumnezeu și Părintele tuturor, Care este peste toți și prin toți, și întru noi toți. Amin".

Acestea citindu-le Valerian, i-a zis bătrânul care se arătase: "Oare crezi, fiule, că acestea sunt adevărate, sau încă te îndoiești?". Iar Valerian a răspuns cu mare glas: "Cu adevărat nu este nimic sub cer mai vrednic de crezut decât aceasta". Și îndată, cel ce se arătase, s-a făcut nevăzut. Apoi fericitul episcop Urban a început cu cuvintele a învăța din destul pe Valerian și, botezându-l, l-a trimis la sfânta lui logodnică.

Sfânta Muceniță Cecilia 22 noiembrie -g- pravila.ro

Întorcându-se Valerian, a aflat pe fecioară în casă, rugându-se, și a văzut îngerul stând lângă dânsa cu mare strălucire și frumusețe nepovestită, ținând în mâinile sale două cununi împletite din trandafiri roșii și din crini albi, care împrăștiau bună mireasmă. O cunună a pus-o pe capul fecioarei, iar cealaltă pe capul lui Valerian, zicând: "Păziți-vă cununile acestea cu inimă curată și cu trup neîntinat, căci din raiul lui Dumnezeu vi le-am adus și au puterea aceasta, că niciodată nu se veștejesc, nici își pierd bună mireasmă; și nimeni nu poate să le vadă, fără numai cel ce iubește curăția ca și voi. Iar tu Valerian, de vreme ce te-ai învoit la sfatul curăției, pentru aceea m-a trimis Dumnezeu ca să mă arăt ție, ca să primești orice vei cere de la El".

Valerian, căzând în genunchi și închinându-se, a zis: "Nimic nu-mi este mai iubit, în lumea aceasta, decât fratele meu Tivurtie; deci mă rog Domnului ca, precum pe mine, așa și pe fratele meu, izbăvindu-l de pierderea drăcească, să-l întoarcă spre Sine și să ne dea nouă, amândurora, numele Său cel sfânt". Iar îngerul a zis către dânsul, cu fața veselă: "Bineplăcută este Domnului cererea ta, și-ți va împlini dorința inimii tale; precum te-a mântuit pe tine prin această fecioară, așa va mântui și pe fratele tău Tivurtie, prin tine și împreună cu dânsul vei intra la nevoința mucenicească".

Acestea zicând, îngerul s-a făcut nevăzut. Iar fericitul Valerian, dimpreună cu sfânta fecioară, veselindu-se întru Hristos, se îndeletniceau cu vorbe folositoare de suflet. În acea vreme a intrat la dânșii Tivurtie, fratele lui Valerian și a zis: "Mă minunez foarte că am mirosit aici o bună mireasmă de trandafiri și de crini. De unde vine această mireasmă atât de plăcută prin care atât m-am îndulcit, încât mi se pare a fi cu totul înnoit?". Iar Valerian a zis către dânsul: "Da, ai mirosit bună mireasmă, iubite frate, căci eu am rugat pe Dumnezeu pentru tine, ca și tu să te învrednicești cununii celei neveștejite și să iubești pe Acela al Cărui sânge este roșu ca trandafirul, iar trupul alb cum e crinul". Tivurtie a zis: "Oare în vis aud eu aceste cuvinte său adevărat grăiești, frate?".

Valerian a răspuns: "Până acum că în somn am viețuit, închinându-ne zeilor celor mincinoși și necuraților draci. Iar acum umblăm întru adevăr și în darul lui Dumnezeu". Tivurtie a zis: "Cine te-a învățat pe tine acestea?". Iar Valerian a răspuns: "Îngerul lui Dumnezeu m-a învățat, pe care și tu vei putea să-l vezi, dacă te vei lepăda de închinăciunile idolești". Tivurtie voia să vadă îngerul, dar Valerian îl sfătuia să creadă mai întâi într-Unul adevăratul Dumnezeu și să primească Sfântul Botez și după aceea să aștepte arătarea îngerească. Iar Sfânta fecioară Cecilia, deschizându-și gura sa cea plină de dar, a început a-l învăța sfânta credință, arătându-i înșelăciunea zeilor păgâni, celor mincinoși, și neputința idolilor celor fără de suflet, descoperindu-i puterea adevăratului Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos.

Sfânta Muceniță Cecilia 22 noiembrie -d- pravila.ro

Atât de puternică a fost învățătura sfintei fecioare de Dumnezeu înțelepțită, încât îndată s-a schimbat Tivurtie. Din necredincios, a devenit credincios și a zis: "Cred că nu este alt Dumnezeu afară de Cel creștinesc, și de acum înainte Acestuia voiesc a-I sluji". Acestea auzindu-le fecioară, s-a umplut de multă bucurie, învățându-l cu mai multă sârguință și spunându-i despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, despre minunile Lui, despre patimă și moartea cea de bunăvoie, pe care le-a luat pentru dragostea către neamul omenesc. Iar Tivurtie, ascultând niște cuvinte ca acestea, se umilea cu inima și se aprindea cu dragostea Domnului.

Văzând fecioara întru dânsul atâta credință arzătoare, a zis către el: "Dacă crezi în Domnul nostru Iisus Hristos, apoi mergi împreună cu fratele tău la episcopul nostru creștinesc și primește de la dânsul Sfântul Botez, prin care, curățindu-te de păcate, te vei învrednici vederii îngerești". Iar Tivurtie, adresându-se către fratele său, a zis: "Către cine vrei să mă duci?". Valerian i-a răspuns: "Către Urban, omul lui Dumnezeu, vom merge. Acela este episcop creștinesc, om bătrân, înțelept și drept, a cărui față este că de înger, și graiurile lui adevărate". Iar Tivurtie a zis: "Dar despre acel Urban spui, de care am auzit că a fost osândit la moarte de două ori? De vom merge la dânsul, apoi cei ce-l caută pe el să-l ucidă, și pe noi ne vor ucide, aflându-ne la dânsul".

La aceste cuvinte ale lui Tivurtie, răspunzând fecioară, a început a grăi despre viața cea veșnică și neschimbată în veci, care este în cer, și despre răsplătirea sfinților mucenici, pentru moartea pe care o au răbdat pentru Hristos. Atunci Tivurtie aprinzându-se cu dorire dumnezeiască, a zis: "Această viață de puțină vreme s-o iubească oamenii cei fără de minte, iar eu viața cea veșnică o iubesc. Deci, du-mă, frate, degrabă la episcopul Urban, ca să mă curățească și să mă facă părtaș al vieții veșnice".

Ducându-l fratele său la fericitul Urban, i-a vestit toate cele ce se făcuseră. Iar Urban s-a bucurat foarte mult de întoarcerea lui Tivurtie și, primindu-l cu dragoste, l-a botezat și l-a ținut la sine șapte zile, până când l-a învățat desăvârșit tainele sfintei credințe. După botez s-a învrednicit Sfântul Tivurtie de atâta dar încât adesea vedea pe Sfinții Îngeri și vorbea cu dânșii, și toate cele ce le cerea de la Dumnezeu le primea. Și multe minuni făcea, împreună cu fratele său, tămăduind pe cei bolnavi, și își împărțea averile sale creștinilor săraci, orfanilor și văduvelor. Pe cei de prin închisori îi răscumpăra și îngropa trupurile sfinților mucenici cu cinste, care, pe vremea aceea erau omorâți pentru Hristos.

Floare-Despartitoare

Eparhul cetății, cu numele de Almah, auzind de toate acestea de la un om clevetitor, care cu porunca împăratului vărsa fără cruțare sângele robilor lui Dumnezeu, chinuind și omorând pe cei credincioși, îndată a poruncit să prindă pe Tivurtie și pe Valerian. Aducându-i înaintea sa, a zis: "Pentru ce ocăriți neamul vostru cel bun și îngropați pe aceia pe care împărații au poruncit a-i omorî pentru multe fărădelegi? Și pentru ce împărțiți averile voastre oamenilor celor lepădați? Sau doar și voi în aceeași rătăcire cu dânșii sunteți și vreți să fiți ceea ce sunt ei?". Tivurtie a răspuns, ca cel ce era frate mai mare: "O! de ne-ar învrednici Dumnezeu și pe noi să fim socotiți în numărul robilor Lui, care au lepădat ceea ce se pare a fi și nu este, și au aflat ceea ce se pare a nu fi și este".

Eparhul l-a întrebat: "Ce este ceea ce zici tu că se pare a fi și nu este? Nu pricep ce zici". Iar Tivurtie i-a tâlcuit lui că toate cele de puțină vreme pe care le are lumea aceasta, apoi le arată și le făgăduiește a le da, acelea se par a fi, dar nu sunt, pentru că degrabă pier; iar viața ce va să fie se pare oamenilor, celor iubitori de lume, a nu fi, căci nu o văd; dar aceea este cu adevărat și în veac neîncetat vă fi, unde celor buni și credincioși multă răsplătire li se va da; iar cei răi și necredincioși vor avea parte de focul și de chinul cel fără de sfârșit. Apoi eparhul, vorbind mai mult cu ei, îi auzea grăind despre sfânta credință și despre lepădarea de lume și alte înțelepte învățături pe care el nevrând a le primi, poruncea să aducă jertfă zeilor.

Sfinții neplecându-se la porunca eparhului, acesta a poruncit să bată cu toiege pe Valerian. Dar sfântul fiind bătut, bucurându-se zicea: "Iată vremea pe care foarte mult am dorit-o, iată praznicul și ziua veseliei mele". Iar eparhul striga: "Nu defăima pe zei și pe zeițe". Apoi strigă și Sfântul Mucenic Valerian către popor, zicând: "Bărbați, cetățeni ai Romei, vă rog să nu vă scoată pe voi de la adevăr aceste chinuri ale mele, ci fiți tari, și pe zeii cei de piatră și de lemn sfărâmați-i, pentru că toți cei ce se închină lor vor fi arși în focul cel veșnic".

După aceea s-a apropiat de eparhul lor un sfetnic cu numele Tarvinie, și i-a zis în taină: "De nu vei pierde degrabă pe aceștia, apoi toată avuția lor va fi împărțită la săraci, și ție nu-ți mai rămâne nimic". Iar eparhul, ascultând sfatul lui, a poruncit să-i ducă pe amândoi la locul ce se cheamă Pag, pe lângă capiștea lui Zeus Jupiter, și de nu vor vrea să aducă jertfă, să li se taie capetele. Apoi a trimis împreună cu spectatorii și cu ostașii, pe postelnicul său Maxim, ca sub a lui purtare de grijă să se săvârșească tăierea mucenicilor.

Floare-Despartitoare

Mergând Maxim împreună cu dânșii și uitându-se la sfinții răbdători de chinuri, plângea zicând: "O, flori scumpe ale tinereților! O, legătură a dragostei frățești! O, frumoasă pereche de tineri de neam bun și cinstit! Pentru ce de bună voie vă grăbiți a merge spre moarte, ca spre un ospăț mare?". Iar Sfântul Tivurtie a zis către dânsul: "Dacă n-am fi știut despre viața cea veșnică, ce are să fie după moartea aceasta, apoi nu ne-am fi bucurat lipsindu-ne de această viață vremelnică". Iar Maxim a întrebat: "Care viață este după viața aceasta?". Tivurtie a răspuns: "Precum trupul este îmbrăcat cu haină, așa și sufletul este acoperit cu trupul. Deci trupul după moarte se preface în țarină, dar, ca pasărea ce se cheamă "phoenix", va învia când va veni vremea; iar sufletul, de va fi sfânt și drept, îndată se va duce în bunătățile Raiului și acolo, petrecând întru bucurie, așteaptă învierea".

Deci Maxim, uimindu-se de acele cuvinte, a zis: "Și eu aș fi lepădat această viață vremelnică dacă aș fi știut cu siguranță că mă voi învrednici de viața aceea de care îmi spui tu". Iar Valerian a zis către dânsul: "De voiești să te încredințezi de viața cea veșnică, apoi făgăduiește nouă cu adevărat că te vei pocăi, și, depărtându-te de la rătăcire, te vei întoarce către Dumnezeul cel propovăduit de noi. Iar noi făgăduim ție că atunci când se vor tăia capetele noastre, va deschide Dumnezeu ochii tăi și vei vedea slava vieții celei veșnice, ce se va da nouă".

Maxim a făgăduit cu jurământ zicând: "Să ard cu foc de nu voi crede în acel ceas întru-Unul Dumnezeu, Care dă viață veșnică după aceasta vremelnică, numai voi să împliniți ceea ce mi-ați făgăduit mie". Iar sfinții au zis: "Poruncește dar slugilor să nu ne oprească a intra în casa ta, iar noi ne vom sârgui a chema la tine un om care va lumina sufletul tău, ca să poți vedea luminat cele făgăduite de noi". Iar Maxim i-a luat cu bucurie în casa sa, neîndrăznind nici unul din ostași să-i zică ceva împotrivă.

Deci, mergând sfinții în casa lui Maxim, au ținut cuvânt pentru mântuire și-l învățau pe el să creadă în Domnul nostru Iisus Hristos. Și toți din casă i-au ascultat cu luare aminte până noaptea. Apoi Maxim a crezut cu toată casa sa, cum și mulți din ostași. Iar după ce s-a făcut noapte, a venit la dânșii Sfânta fecioară Cecilia cu niște preoți și s-au botezat cei ce au crezut, petrecând toată noaptea în rugăciune și în vorbire despre viața cea veșnică.

Floare-Despartitoare

Începând a răsări luceafărul, Sfânta Cecilia a zis către răbdătorii de chinuri ai lui Hristos: "Fiți tari și cu sufletele răbdători, ostașii Domnului! Iată că trece întunericul nopții și luna răsare; deci și voi îmbrăcați-vă în arma luminii și ieșiți de vă săvârșiți alergarea voastră; căci cu bună nevoință v-ați nevoit și credința ați păzit. Mergeți dar de luați cununile dreptății, pe care vi le va da vouă Domnul". Și-au pornit sfinții cu sârguință la locul cel zis; iar când treceau pe lângă capiștea lui Zeus, au fost siliți de slujitorii idolești să aducă tămâie pe altarul lui, pentru că era cu neputință cuiva a trece de capiștea aceea, dacă nu ar fi adus jertfă. Și toți cei ce intrau și ieșeau din cetate erau opriți la locul acela și siliți să aducă jertfă.

Oprindu-i și pe sfinții mucenici, îi sileau să pună tămâie pe altar, iar ei nu numai că nu au ascultat, ci au batjocorit nebunia lor și pentru aceea îndată le-au tăiat capetele lor cele sfinte. Fiind tăiați, Maxim a adeverit cu jurământ tuturor celor ce stăteau de față, zicând: "Iată, văd pe îngerii lui Dumnezeu strălucind ca soarele, care, scoțând din trupuri sufletele mucenicilor celor tăiați, ca pe niște fecioare preafrumoase din cămară, le ridică cu mare slavă către ceruri". Acestea zicând, unii din necredincioși au crezut în Hristos.

Înștiințându-se eparhul că Maxim a primit credința creștinească, a poruncit să-l bată tare cu vergi, până într-atât încât și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. Iar trupul lui, luându-l Sfânta fecioară Cecilia, l-a îngropat împreună cu trupurile mucenicilor Tivurtie și Valerian. Apoi a poruncit să se închipuiască la mormântul Sfântului Maxim o pasăre ce se chema fenix, arătând credința sfântului, căci din pildă acestei păsări, a crezut în învierea morților ce are să fie. După acestea, eparhul a poruncit să caute averea lui Tivurtie și a lui Valerian, dar n-au aflat-o, pentru că Sfânta Cecilia o împărțise toată săracilor. De aceea a trimis slugile sale să o prindă.

Venind slugile la dânsa, sfânta le-a zis: "Ascultați-mă pe mine, vecinii și frații mei, că deși sunteți slugi ale eparhului, însă mie mi se pare că nu aveți credința lui. Eu doresc să pătimesc și să mor pentru Hristos Domnul meu, pentru că nu voiesc să am tovărășie cu viața aceasta vremelnică, ci caut viața cea veșnică. De aceea ca să trec mai degrabă la ea, luați-mă și nu cruțați neputința tinereților mele, chinuiți-mă și mă dați morții".

Floare-Despartitoare

Iar slugile, auzind cuvintele ei, le era jale pentru dânsa, văzând o fecioară ca aceea frumoasă, de bun neam, înțeleaptă, care dorește moartea. Deci o rugau ca să nu piardă cu moartea o așa frumusețe. Iar ea a zis către dânșii: "Nu pierd frumusețea tinereților mele, ci spre mai bine o schimb; căci dau tină pentru aur și hârb pentru piatră scumpă, iar casa pământească a trupului o dau pentru locașurile cerești cele prealuminate. Au doară nu este bună o neguțătorie ca aceasta, pe care și vouă v-o doresc?".

Deci ea a grăit multe despre răsplătirea drepților, încât s-au uimit toți cei ce o ascultau. Și era popor mult atunci în casa ei, bărbați și femei, care ascultau învățătura ei cea folositoare. Atunci a întrebat sfântă pe toți, zicându-le cu glas tare: "Oare credeți că sunt adevărate toate cele grăite de mine?". Iar ei cu o gură au răspuns: "Credem cu adevărat și mărturisim pe Hristos cel propovăduit de tine, a fi Dumnezeul nostru adevărat, care te are pe tine ca roabă a Sa".

Atunci sfânta fecioară s-a umplut de nespusă bucurie și îndată a plecat să cheme pe episcopul Urban, care venind în casa ei, a botezat pe cei ce au crezut, până la patru sute de suflete, parte bărbătească și femeiască; și s-a făcut casa ei biserică a lui Hristos. După acestea, eparhul a dus la nedreaptă să judecată pe roaba cea dreaptă a lui Hristos și, întrebând-o despre credință, a auzit de la dânsa propovăduindu-se cu îndrăzneală numele lui Hristos. Iar el a zis către dânsa cu asprime: "De unde ai îndrăzneala aceasta?". Sfântă a răspuns: "Din bună știință și neîndoita credință". Judecătorul a zis: "Dar nu știi, ticăloaso, că am stăpânire de la împărați să omor și să fac viu?". Sfântă a răspuns: "Spui minciuni, zicând că ai voie a face viu; căci se cădea ție să zici că a omorî ai putere, iar nu și a învia; că a omorî poți, iar a face viu nu poți". Iar judecătorul a zis: "Jertfește și leapădă-te de Hristos, ca să fii liberă". Iar sfânta îndată s-a arătat gata a muri pentru Hristos.

Deci a poruncit judecătorul să o ducă în casa ei și acolo să o omoare, într-un cuptor aprins. Și a fost chinuită cu fum și cu foc trei zile și trei nopți, dar cu darul lui Dumnezeu a fost răcorită și ținută vie. Înștiințându-se despre aceasta Almah, că de atâta vreme se află încă vie mucenița în cuptorul acela, a poruncit să o taie acolo cu sabia. Venind chinuitorul, a lovit-o peste grumaz cu sabia de trei ori și nu i-a tăiat capul; și așa lăsând-o, s-a dus. Iar credincioșii au adunat sângele ei cu burete și cu pânza. Sfânta Cecilia a mai trăit trei zile, grăind cu bună pricepere și întărind pe credincioși în credință. Apoi, rugându-se, și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu și a fost îngropată cu cinste. Amin.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament-despartitor-v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 noiembrie

În această lună, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfinților Apostoli din cei șaptezeci, Filimon, Arhip, Onisim și Apfia, cei ce au fost ucenici ai Apostolului Pavel;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Cecilia și a Sfinților Mucenici Valerian și Tiburtie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Maxim Capelarie, care prin bătaie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea nevoinței Sfinților Mucenici Marcu, Ștefan și a altui Marcu;
Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfântului Mucenic Procopie, cel din Palestina;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Menignu Piuarul;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Avva;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Hristofor și Eufimia, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sf. Talaleu și Antim, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Tadeu, care, fiind legat de roata și din deal slobozit, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea chinuirii Sfinților Mucenici Agapion, Sisinie și Agapie;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru ierarhul și făcătorul de minuni Climent, episcopul Bulgariei cel din Ohrida, care s-a numit și Bulgaro-Chiricos.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 noiembrie

În această lună în ziua a douăzeci și treia, pomenirea celui între sfinți Părintelui nostru Amfilohie, episcopul Iconiei;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinții Părintelui nostru Grigorie, episcopul Bisericii acragantenilor;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sisinie Mărturisitorul;
Tot întru această zi, pomenirea Prea Cuviosului Părintelui nostru Antonie, care s-a nevoit în Schitul Iezeru din ținuturile Vâlcii;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ishirion episcopul, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Elen, episcopul Tarsului, care cu pace s-a săvârșit.

Ornament-despartitor-v01

Pe Sfânta Muceniță Cecilia să o rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfântă Mare Muceniță Cecilia roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei(18 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, a primit de la Dumnezeu darul tămăduirilor, săvârșind astfel multe minuni, datorită vieții sfinte pe care a trăit-o dar mai ales pentru iubirea sa necondiționată față […]

† Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul
(1 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul sau Simeon cel Mare (zis și Bătrânul sau "Cel din țarc") a trăit în Siria secolului al V-lea și este primul monah cunoscut care a trăit în […]

† Sfântul Proroc Elisei
(14 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Elisei este unul dintre marii profeți ai Vechiului Testament, ucenic și urmaș al Prorocului Ilie. A împletit smerenia cu ascultarea, pentru care a primit de la Dumnezeu darul de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram