† Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia
(28 aprilie)

4.6/5 - (9 votes)

Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia sunt niște Sfinți mucenici români originari din Dobrogea. Ei sunt serbați în calendarul ortodox la data de 28 aprilie.

Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (sinaxar)

Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia locuiau într-un sat pe nume Ozovia (Ozobia) aflat undeva în Dobrogea zilelor noastre, în apropierea cetății Durostorum din provincia Moesia Inferior. Ca încadrare în timp ne aflăm undeva în jurul anilor 303-304, în timpul împărăției lui Dioclețian, care a prigonit pe creștin. Numele pe care îl poartă fiecare din ei ne indică proveniența fiecăruia dintre ei: Maxim (Maximus) și Cvintilian (Quintilianus) erau de origine romană, iar Dadas (Dada) era de origine din zona Daciei.

Deși de la o zi la alta închinarea în fața idolilor pătrundea din ce în ce mai adânc în viața oamenilor, totuși, cei cu adevărat credincioși rezistau în fața prigoanelor păgânilor și încercărilor acestora de a-i face să se lepede de credința în Hristos. Unul dintre drepții credincioși era Maxim, care avusese parte și de o educație bogată, el fiind "citeț sau lector, deci un cleric de grad inferior care citea din Sfânta Scriptură la anumite slujbe".

Arestarea Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

Nebunia și ura conducătorilor păgâni a atins asemenea cote încât "Dioclețian a declanșat cea mai vehementă prigoană din istorie contra Evangheliei, sub formula «nomen christianorum deleto» (în traducere - numele creștinilor să fie distrus)" și nu a trecut mult timp până când refuzul celor trei tineri de a slăvi zeitățile păgâne să iasă la iveală. Așadar, au fost pârâți de cineva că sunt creștini, fiind "arestați, legați în lanțuri și duși în cetatea Durostorum" la ordinul celor doi dregători ai provinciei, Tarcvinie și Gavrinie. Aceștia au încercat să-i facă pe Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas să-și schimbe viziunea în ceea ce privește credința în Hristos însă contrar așteptărilor lor, păgânii nu au primit altceva decât refuzul celor trei tineri. Mai mult decât atât, Maxim susținea vehement neclintirea credinței sale în fața necredincioșilor idolatri afirmând că "Hristos este împăratul cerurilor, Care poartă de grijă de toată făptura și ține în palmă toate câte sunt, iar noi nu ne vom închina niciodată la idoli făcuți de oameni". În fața acestor declarații ale sfinților, cei doi dregători decid să îi trimită la închisoare.

În închisoare cei trei tineri credincioși vor primi încurajări de la însuși Îngerul Domnului, spunându-le "Nu vă temeți, căci Dumnezeu, Căruia v-ați încredințat, vă va primi și nu este departe de voi, ajutându-vă!" Aceste cuvinte îi vor întări în drumul lor spre mucenicie, refuzând noi propuneri de promovare în funcții înalte oferite de păgânii dregători pe care, refuzându-le, vor ajunge din nou în temniță, unde "i-au dezbrăcat de hainele lor și legându-i, i-au întins pe pământ și i-au bătut foarte cumplit, după care i-au aruncat din nou în închisoare".

Martirul Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

Văzând că nu există nici o cale de a-i întoarce pe Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas de la credința cea sfântă, se decide ca în cele din urmă să îi trimită în satul lor natal unde li se va tăia capul.Văzând că nu primesc nici într-un chip să aducă jertfe și să se închine zeilor, au fost duși în satul lor, în Ozovia, unde li sa tăiat capul". Pătimirea lor s-a petrecut într-o zi de 28 aprilie în anul 304. Așa s-au săvârșit din viață dreptcredincioșii mărturisitori ai lui Hristos Maxim, Cvintilian și Dadas, întăriți cu harul Sfântului Duh și învredniciți de viața cea veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o aleșilor săi. Jertfa lor va fi impresionat desigur pe mulți dintre consătenii lor, care s-au întărit astfel în credința creștină, ori au venit la Hristos dacă nu-L cunoscuseră până atunci. Astfel: "Mărturisind înaintea tiranilor Treimea cea nezidită, trei sfinți mucenici ați fost omorâți și acum v-ați învrednicit de viața cea neîmbătrănitoare și moșteniți hrana izvorului vieții. Pentru aceasta, rugați-vă lui Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă". (Stihira la "Doamne strigat-am", Vecernia zilei de 28 aprilie).

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

Icoana Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia 28 aprilie
Icoana Sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia 28 aprilie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictați Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia

Stând pururea cu îndrăznire înaintea lui Dumnezeu Atotțiitorului, prealăudaților mucenici, rugați-vă să trimită nouă curățire de păcate.
Săvârșind lupta și biruind pe vrăjmașul cel cu multe înșelăciuni, v-ați încununat cu Dumnezeiască podoabă, mucenicilor. Pentru aceasta bucurându-ne, cu cântări vă preamărim pe voi pururea.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cu tăria Preasfântului Duh ați pierdut tăria șarpelui celui viclean, de Dumnezeu fericiților și acum vă îndulciți de darurile cele nemuritoare.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cel Ce S-a deșertat pentru milostivire și S-a făcut Trup, suindu-ne la Frumusețea Cea dintâi pe noi, cei ce cu credință pe pământ te lăudăm pe tine, Preacurată.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Ornament despartitor v01

Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia (Viețile Sfinților)

Împărățind Dioclețian și Maximian, păgânii împărați, iar antipați fiind Tarcvinie și Gavinie, în al doilea an al stăpânirii lor, s-a ridicat diavolească mânie asupra creștinilor. Pentru că, stăpânind acei împărați și antipați toată lumea, a ieșit de la dânșii această poruncă: "Deși știm că toți cei ce sunteți sub stăpânirea noastră cinstiți cu cucernicie pe zei, însă noi avem purtare de grijă pentru buna îndreptare a toată împărăția. Și pe toți care în vremurile noastre stăpânesc părțile Romanilor, îi rugăm și îi sfătuim, ca și pe ceilalți să-i aducă spre cinstirea zeilor și spre dragostea către dânșii în toate chipurile. Iar de se va afla cineva, în orice loc, pomenind numele lui Hristos, unul ca acela va porni mânia noastră asupra sa".

Această poruncă auzind-o, popoarele s-au adunat vrând să săvârșească cele ce li se poruncise lor, adică să aducă zeilor jertfe și lăudau pe boierii lor, zicând: "Să se bucure și la mulți ani să fie sănătoși stăpânii noștri, cei ce au purtare de grijă pentru cinstirea zeilor!" A zis către dânșii antipatul Tarcvinie: "De vreme ce vedem la voi o atât de mare osârdie, vă rugăm ca mâine dimineață să vă adunați ca să aducem zeilor jertfe împreună. Dar acum să vă odihniți, că ați venit de departe și cu noi vă veți veseli; iar după săvârșirea jertfei, fiecare se va întoarce la cetatea sa".

A doua zi s-au adunat toți și s-a săvârșit praznicul cel urât de Dumnezeu, aducând jertfe necurate zeilor lor, apoi Tarcvinie i-a eliberat. Iar a doua zi, un oarecare din păgânii închinători la idoli, mergând la Tarcvinie, i-a zis: "Sunt aici trei bărbați, care în ziua de ieri, n-au voit să asculte poruncile voastre și să aducă jertfe zeilor; și se zice despre ei că se închină Unui Dumnezeu Care este în ceruri". Deci, Tarcvinie a trimis de îndată pe slujitorii săi, ca să-i prindă și căutându-i, i-au aflat în satul lor care se chema Ozovia, petrecând în rugăciune către Dumnezeu. Prinzându-i, i-au legat cu lanțuri de fier și i-au dus îndată în cetatea Dorostol (Dorostol, în sudul Dobrogei de astăzi). Acolo s-au întâlnit amândoi antipații de atunci.

Floare-Despartitoare

Când au sosit în cetate, se înserase și, fiind înștiințat Tarcvinie despre prinderea acestor trei creștini, a poruncit ostașilor să-i păzească până a doua zi. Toată noaptea aceea, sfinții au petrecut-o în rugăciuni, zicând: "Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne din cer puterea Ta spre ajutor, ca să putem birui pe potrivnicii noștri și cu darul Tău învrednicește-ne să luăm cununile biruinței". Iar după ce s-a făcut ziuă, Tarcvinie, mergând la judecată împreună cu Gavinie, a poruncit să aducă înaintea lor pe creștinii cei prinși. Tarcvinie a întrebat: "Aceștia sunt cei ce defaimă porunca noastră și își țin credința după a lor voie?" Apoi a zis către sfinți: "Spuneți-vă mai întâi numele voastre". Sfântul Maxim a răspuns: "Eu sunt creștin după credința lui Hristos, precum și acești frați ai mei, iar după obiceiul omenesc mă numesc Maxim". Ighemonul a zis: "Ai răspuns, arătându-te îndată că nu slujești zeilor noștri, ci altora. Dar celălalt care îți urmează, cum se numește?" Iar acela singur a răspuns: "Mă numesc Dada și sunt, de asemenea, creștin, ca și întâiul nostru frate". Tarcvinie a zis: "Dar al treilea cum se numește?" Acesta a răspuns: "Eu mă numesc Cvintilian și sunt și eu creștin".

Notarul Magnilian scria cuvintele fiecăruia. Antipatul Gavinie a zis către notar: "Le-ai scris numele lor?" Notarul a răspuns: "De va porunci stăpânirea voastră, le voi citi". Gavinie a poruncit și notarul a citit, zicând: "Numele creștinilor celor ce sunt acum de față, după spusele lor înaintea tuturor, sunt acestea: Maxim, Dada și Cvintilian". Tarcvinie a zis către sfinți: "Iată, viața voastră se află în mâinile noastre; deci, de voiți ca să trăiți, mergeți de aduceți jertfă la maica zeilor și veți fi slujitori ai aceleia, în locul celui care a murit și care s-a dus la Dia, cerescul împărat, ca să-i slujească acolo". Iar Sfântul Maxim a răspuns: "Preanemilostivule și preanerușinatule, oare nu te temi tu de Domnul, numind Dumnezeu pe necuratul desfrânat și împărat zicându-i aceluia? Să știți, oameni buni, că Hristos este Împăratul cerului, Care poartă grijă de toți și pe toate le ține pe palma Sa; aceasta să o știți, că noi nu vom împlini pierzătoarea voastră poruncă, fiindcă suntem zidire a adevăratului Dumnezeu". Iar antipatul Gavinie, chemând la dânsul pe Dada și pe Cvintilian, a vorbit cu dânșii multe cuvinte deșarte, vrând să-i înșele cu credința lui păgână.

Sfinții i-au răspuns: "Noi ținem ceea ce a zis fratele nostru Maxim, deoarece acesta este citeț al bisericii sobornicești și înțelege foarte bine dumnezeiasca Scriptură și știe ce ne este nouă de folos; iar tu cu diavoleasca nebunie înșelându-te, nu știi ce-ți este de folos. Și de ai fi voit să ne asculți, ai fi văzut lumina cea cerească". Gavinie cu Tarcvinie au zis: "Iată în atâtea chipuri vă îndemnăm, sfătuindu-vă cele bune, iar voi nu vă supuneți, ci petreceți în îndărătnicia voastră". Răspuns-a Sfântul Maxim: "Voi singuri vă îndrăciți, vrând ca pe oamenii cei ce bine viețuiesc și slujesc Unuia Dumnezeu, să-i atrageți la diavoleasca credință; ci acum faceți nouă ceea ce voiți să faceți, că nu ne veți întoarce de la a noastră credință niciodată". Atunci antipații Gavinie și Tarcvinie sfătuindu-se unul cu altul ce să facă cu dânșii, au poruncit să ducă pe sfinți în temniță. Iar ei mergeau, bucurându-se și vorbind despre a lor mântuire.

Floare-Despartitoare

Șezând sfinții în temniță, se îndeletniceau în duhovniceasca vorbire. Pentru că Maxim, din dumnezeiasca Scriptură, mult învăța pe Dada și pe Cvintilian. Apoi, la miezul nopții a adormit și a văzut în vedenie pe diavol încingându-și armele și tăbărând asupra lor. Deșteptându-se din somn, au văzut pe Îngerul Domnului, zicându-le: "Nu vă temeți, căci Dumnezeu, Căruia v-ați încredințat, vă va primi și nu este departe de voi, ajutându-vă!" Cu acea îngerească arătare și cu cuvintele lui întărindu-se mucenicii, au binecuvântat pe Dumnezeu preamărindu-L până dimineața. Iar antipații iarăși, șezând la judecată, au poruncit să aducă la dânșii pe cei legați. Și, aducându-i pe ei, le-a zis Gavinie: "Iată, înaintea noastră stați! Deci, acum vă sfătuim să aduceți jertfă zeilor, că nu puține daruri veți câștiga de la noi; iar de nu ne veți asculta, apoi morți veți fi, fiind singuri vinovați, căci aceasta ne-au poruncit în vis zeii noștri pentru voi, în noaptea trecută". Iar sfinții mucenici au răspuns: "Și nouă ne-a arătat Dumnezeul nostru în vedenie ca pentru numele Lui cel Sfânt să răbdăm toate chinurile".

Tarcvinie zise către Gavinie: "Aceștia, de nu vor fi trimiși la mucenicie, niciodată nu se vor supune, ca să ne asculte". Gavinie zise: "Deoarece singuri și-au ales suferința, singuri și-au scris pricina". Și au poruncit antipații slujitorilor, să dezbrace de pe mucenici hainele, iar după ce i-au dezbrăcat, a zis Gavinie: "Legați-i, întindeți-i pe pământ și-i bateți!" Și îndată slujitorii au împlinit porunca. Apoi Tarcvinie a zis către slujitori: "Întrebați-i de voiesc să ne asculte și să jertfească zeilor. Iar de nu, apoi alte munci le vom găti, ca să-i pierdem de tot".

Deci, întrebând pe mucenici, au răspuns toți odată: "Noi, fiind întăriți de Dumnezeul nostru, nu ne îngrijim de muncile voastre, nici nu ascultăm sfatul vostru cel viclean și nici nu vom jertfi diavolilor". Tarcvinie a zis către slujitori: "Aruncați-i iarăși în temniță, fiindcă este vremea prânzului". Fiind aruncați sfinții, după ce a trecut al șaptelea ceas, amândoi antipații, șezând la judecată, au pus înaintea lor pe sfinții mucenici. Și a zis Gavinie: "Maxime, nu te-ai înduplecat să asculți sfatul nostru, ca să jertfești zeilor?" Sfântul Maxim răspunse: "Noi nu primim un sfat ca acesta, ci, precum v-am spus mai înainte, așa zicem și acum: că nici unuia nu ne vom închina, decât numai Domnului nostru Iisus Hristos, Cel împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt". Atunci, mâniindu-se, Gavinie a zis către mucenici: "Dacă nu voiți să vă înțelepției și să vă închinați zeilor, apoi vă vom pierde; căci vom porunci să vă ducă la locuri barbare și acolo să vă taie capetele". Iar mucenicii au zis: "Vă jurăm ca prin faptă să săvârșiți cuvintele voastre".

Floare-Despartitoare

Atunci sfinții luând asupra lor hotărâre de moarte, au preamărit pe Dumnezeu și au zis: "Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ne-ai izbăvit de acest veac rău de acum, primește-ne în odihna Ta și ne învrednicește Împărăției Tale celei cerești!" Astfel rugându-se sfinții mucenici, i-au dus la locul cel mai sus zis, care se numea Ozevia și acolo le-au tăiat capetele.

Astfel și-au dat sufletele lor în mâinile lui Dumnezeu, Sfinții Mucenici Maxim, Dada și Cvintilian, în 28 de zile ale lui Aprilie, împărățind Dioclețian și Maximian, iar Tarcvinie și Gavinie fiind antipați.

Însă în noi toți stăpânește Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava, stăpânirea și împărăția, în vecii vecilor. Amin.

Floare-Despartitoare

Sursă: SfințiRomâni.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 28 aprilie

În această lună, în ziua a douăzeci și opta, pomenirea sfinților apostoli Iason și Sosipatru din cei șaptezeci;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Dada, Maxim și Cvintilian;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici dintre tâlhari, care prin apostolul Iason, crezând în Hristos, în căldare cu smoală s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Cherchira, fiica guvernatorului Cherchirei, care, cu săgeți fiind săgetată, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zinon și Vitalie, care în foc s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Eusebie, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților apostoli Onisifor și Evod;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 29 aprilie

ÎÎn această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfinților nouă mucenici cei din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie și Filimon;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Memnon mărturisitorul, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Avxivie, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Nectarie de la Optina.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului
(28 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii bizantine a Pelechitului, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, puterea de a izgoni diavolii, iar pescarilor care se osteneau în zadar […]

† Sfântul Mucenic Lucian (Luchian) preotul din Antiohia
(15 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Lucian, preotul din Antiohia, s-a pus în slujba Bisericii prin înființarea de școli pentru tineri și copierea și îndreptarea multor cărți de cult din limba greacă, pe care ereticii […]

† Sfântul Proroc Ieremia
(1 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Ieremia este cel care a prorocit distrugerea Ierusalimului și robia babiloniană. El face parte dintre marii profeți ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Iezechel și Daniel. Este serbat în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram