† Sfântul Nectarie de la Optina
(29 aprilie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Nectarie de la Optina s-a arătat făcător de minuni încă din timpul vieții, precum a rămas și după fericita sa adormire, fiind "ultimul stareț ales de obștea de la Optina". Este serbat în calendarul ortodox în data de 29 aprilie.

Viața pe scurt - Sfântul Nectarie de la Optina (sinaxar)

Nicolae Vasilievici Tihonov, după numele său de mirean, s-a născut în anul 1853, în localitatea Elit, din regiunea Orlov. Părintii săi, oameni simpli, nu aveau o situație materială deosebită. Tatăl său, care lucra la moara, a trecut la cele veșnice pe când Nicolae era încă mic. Mama sa, care i-a dăruit o educație deosebită, a trecut și ea la cele veșnice, nu după multa vreme.

Ramazanu orfan, copilul s-a angajat ca ajutor în prăvălia unui negustor din oraș. De fiecare dată, în timpul liber, el se îndeletnicea cu citirea cărților bisericești și cu participarea la sfintele slujbe.

Sfântul Nectarie intrarea în mănăstirea Optina

În anul 1873, pe când avea doar 20 de ani, canarul Nicolae a pășit pe poarta Mănăstirii Optina, având în mana doar Sfânta Scriptura. După o convorbire cu starețul sihăstriei, anume Cuviosul Ambrozie, el nu a mai părăsit vreodată locul sfințit în care Dumnezeu i-a îndrumat pașii. A fost rânduit, ca ascultare, lângă Cuviosul Anatolie, iar ca duhovnic și l-a păstrat pe Cuviosul Ambrozie.

Sfântul Nectarie de la Optina 29 aprilie - c
Sfântul Nectarie de la Optina

După o perioada în care s-a ocupat de florile din gradina mănăstirii, fratele Nicolae a fost rânduit în slujirea de paraclisier. Chilia lui, în care se va nevoi mai bine de douăzeci de ani, se află în apropierea bisericii. Din pricina îndelungilor privegheri, fratele Nicolae întârzia adesea la biserica, iar ceilalți frați se plângeau de el.

Cuviosul Ambrozie, însă, obișnuia să zică tuturor celor din obște: "Aveți răbdare, acest Nicolae va fi de folos multora!" Astfel, în data de 14 martie 1887, fratele Nicolae a fost tuns în monahism, primind numele "Nectarie", iar în data de 19 ianuarie 1894 a fost hirotonit intru slujirea de ierodiacon. Mai apoi, în anul 1898, cuviosul a fost hirotonit intru ieromonah de către arhiereul din orașul Kaluga.

Cuviosul Nectarie de la Optina a primit încă de la început mari daruri duhovnicești de la Dumnezeu. Între acestea, ceilalți frați au deosebit darul discernământului, al cunoașterii inimilor și al tămăduirii bolnavilor. Pe toate acestea, însă, cuviosul le ascundea cu o smerenie nebunească.

Sfântul Nectarie stareț al mânăstirii Optina

Sfântul Nectarie de la Optina 29 aprilie - a

În anul 1912, pe când avea 59 de ani, obștea din sihăstrie a hotărai să fie pus stareț. Aflând aceasta, Sfântul Nectarie de la Optina a refuzat categoric, zicând: "Nu, părinți și frați! Am puțină minte și nu pot duce o astfel de povară." În cele din urmă, după multe insistențe, primind canon de ascultare, cuviosul a acceptat stăreția.

Câta vreme a fost stareț, sfântul a fost foarte cercetat de pelerinii care au venit în sihăstrie, el având pentru fiecare suflet medicamentul său mângâierea potrivită. Toți erau uimiți de înțelepciunea și cunoașterea sa, neputând crede că toate aceste daruri veneau doar din Sfânta Scriptură.

În anul 1923, după închiderea mănăstirii, de către autoritățile atee, Cuviosul Nectarie a fost arestat și aruncat în închisoare. După eliberarea din închisoare, sfântul a locuit la un om simplu din satul Holmscina. În ciuda tuturor greutăților vremii, multi dintre fiii săi duhovnicești au continuat să-l viziteze, pentru îndrumare și pentru întărire.

Trecerea la cele veșnice a Sfântul Nectarie de la Optina

Sfântul Nectarie de la Optina 29 aprilie - b
Sfântul Nectarie de la Optina 29 aprilie

Sfântul Cuvios Nectarie a trecut la cele veșnice în data de 29 aprilie 1928, pe când avea 75 de ani, fiind înmormântat în cimitirul local.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Nectarie de la Optina

În data de 3 iulie 1989, după redeschiderea mănăstirii, cinstitele sale Moaște ale Sfântului Nectarie au fost aduse și așezate în biserica mare a Mănăstirii Optina. Haina în care a fost înmormântat sfântul era neputrezită, iar cinstitul său trup împrăștia o mireasma plăcuta.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Nectarie

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Nectarie de la Optina!

Nectarie - (greacă Νεκτάριος Nektarios, latină Nectarius, sârbă Нектарий) este un nume masculin în Grecia, care a fost folosit cu preponderență de creștini. Deși etimologia sa se referă la cuvântul νέκταρ (néktar, un cuvânt grecesc antic similar cu ambrozia, hrana zeilor din Olimp), numele Nektarios nu a fost folosit niciodată în Grecia antică.

Se presupune că Nektar este lichidul dulce din flori, prin urmare, numele Nektarios înseamnă "omul dulce". O altă etimologie ne spune că acest nume provine din grecescul νεκτάρεος (nektareos), care ar însemna "de natură divină".

Derivate ale numelui Nectarie

Nectarie, Nectaria, Nectarios, Nectario.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nectarie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 29 aprilie când este pomenit Sfântul Nectarie de la Optina. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina serbat pe data de 9 noiembrie.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Nectarie de la Optina

Icoana Sfântului Nectarie de la Optina 29 aprilie
Icoana Sfântului Nectarie de la Optina 29 aprilie
Ornament despartitor v01

Mănăstirea Optina

Mănăstirea Optina este una dintre cele mai mari și renumite mănăstiri de călugări din întreg Răsăritul Ortodox. Aceasta se afla în Rusia Centrala la mica distanță de localitatea Kozelsk. Ea este considerata a fi centrul spiritualității Bisericii Ruse, încă din secolul al XIX-lea. Obștea acestei mănăstiri a dat lumii multi sfinți cuvioși părinti. Mănăstirea era faimoasă pentru mișcarea de reînnoire monastică din Rusia bazată pe tradiția isihastă care în majoritatea teritoriilor rusești se pierduse în secolul al XVIII-lea.

Manastirea Optina
Manastirea Optina

Istoria mănăstirii Optina

Optina ca mănăstire există cel puțin din secolul al XVI-lea. Mănăstirea este situată la aproximativ 80 de mile de Moscova. A decăzut în secolul al XVIII-lea datorită politicii anti-monastice a lui Petru I și a Ecaterinei a II-a. În 1790, Mitropolitul Platon de Moscova a luat în grija sa restaurarea mănăstirii.

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, monahismul rus a avut parte de o revigorare influențată în mod hotărâtor de lucrările și sfințenia Părintelui Ieroschimonah Paisie Velicicovski, care au fost răspândite de numeroșii săi discipoli, printre care și cuviosul Leonid de la Optina. La Optina, scrierile sale au găsit un "sediu central" de unde spiritualitatea exprimată prin tradiția isihastă s-a răspândit în întreaga Rusie. O manifestare vizibilă a acestei spiritualități la Optina a fost exprimată prin seria de părinți duhovnicești îmbunătățiți, stareți care au fost apoi călăuzitori pentru numeroșii pelerini care veneau la mănăstire pentru sfaturi de folos sufletesc de-a lungul secolului al XIX-lea.

Pe lângă sfătuirea duhovnicească, la inițiativa Părintelui Macarie de la Optina, Mănăstirea a început să publice texte patristice, activitate a Bisericii care fusese în mod semnificativ redusă de reformele lui Petru I. În plus, Ieroschimonahul Macarie a început să editeze manuscrise ale traducerilor lui Paisie Velicicovski și ale ucenicilor săi după texte patristice din limba greacă. Astfel a început un efort al călugărilor din Optina care a dus la publicarea a aproximativ 125 de cărți în peste 225000 de copii ale lucrărilor Sfântului Isaac Sirul, Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Nil din Sora și ale altora care au fost răspândite de-a lungul și de-a latul Rusiei, ca o opoziție la presa seculară care publica traduceri ale lucrărilor mistico-filozofice apusene.

Mănăstirea Optina în prezent

Majoritatea clădirilor mănăstirii au fost construite în secolul al XIX-lea. În 1821, lângă mănăstire a fost construit pentru stareți și schimonahi un schit cu hramul Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, lângă. Mulțimi uriașe de creștini devotați mergeau la Optina, inclusiv notabilități cum ar fi Nicolae Gogol, Ivan Turgheniev, Feodor Dostoevsk, Vasili Jukovski și Vasili Rozanov.

Revoluția Bolșevică din 1917 a oprit lucrarea călugărilor. Mănăstirea a fost închisă și comunitatea forțată să plece. O parte din călugări au putut să mențină mănăstirea în viață lucrând ca agricultori dar, în final, Părinții au fost împrăștiați, au murit în exil, în închisori și în lagăre de muncă sau au fost executați. Clădirile mănăstirii au început să se ruineze și multe au fost demolate.

Odată cu perestroika (restructurarea desfășurată de Mihail Gorbaciov) și legea politicilor ateiste a guvernului sovietic referitoare la Biserica Rusiei, Mănăstirea Optina a fost reînființată în 1987. A fost una din primele mănăstiri restituite Bisericii. Acest eveniment a fost urmat de canonizarea soborului de la Optina în 1990 de către Sinodul Bisericii Rusiei din afara granițelor și în 1996 de către Patriarhia Moscovei.

Părintele Ambrozie este considerat prototipul Părintelui Zosima din romanul lui Dostoievski Frații Karamazov. El a adormit în 1891. Ieromonahul Isaac cel tânăr, ultimul stareț de dinainte de revoluția bolșevică a fost executat la 26 decembrie 1937, în Tula. Soborul Sfinților de la Optina este prăznuit la 11 octombrie.

Stareții de la Optina

Sfântul Nectarie de la Optina 29 aprilie - d
Sfântul Nectarie de la Optina 29 aprilie
 • Leonid (Lev sau Leon): trecut la Domnul în 1841. Considerat refondatorul mănăstirii, aduce, după călătoriile sale în Țara Românească și Moldova tradiția pustnicească a Sfântului Vasile de la Poiana Mărului și rânduiala monastică a sfântului Paisie Velicikovski;
 • Macarie: trecut la Domnul în 1860;
 • Moise: trecut la Domnul în 1862;
 • Antonie: trecut la Domnul în 1865;
 • Ilarion: trecut la Domnul în 1873;
 • Ambrozie: După viața acestuia este inspirată figura părintelui Zosima din romanul Frații Karamazov al lui Feodor Dostoevski; trecut la Domnul în 1891;
 • Anatolie: trecut la Domnul în 1894;
 • Isaac: trecut la Domnul în 1894;
 • Iosif: trecut la Domnul în 1911;
 • Varsanufie: trecut la Domnul în 1913;
 • Anatolie cel Tânăr: trecut la Domnul în 1922;
 • Nectarie: trecut la Domnul în 1928;
 • Nikon Mărturisitorul: trecut la Domnul în 1931;
 • Ieromonahul Isaac cel Tânăr: trecut la Domnul pe 26 decembrie 1937, la Tula, executat de bolșevici;
 • Rafail Noul Mărturisitor, trecut la Domnul în 1957.

Sinaxa sfinților stareți de la Optina se face pe 11 octombrie. Sfinții stareți de la Optina au fost canonizați de Biserica Ortodoxă Rusă din afara granițelor în 1990 și de Biserica Ortodoxă Rusă în iulie 1996, dar confirmarea sărbătorii pentru toată Biserica rusă și canonizarea unora dintre stareți nu are loc decât în august 2000.

Bisericile din Mănăstirea Optina

Manastirea Optina - a

Biserica principală, cu hramul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, construită între anii 1750–1771, adăpostește moaștele cuvioșilor Ambrozie și Nectarie de la Optina. Biserica are trei altare: al Intrării în Biserică, al cuviosului Ambrozie și al Sfântului Nicolae. Aici se mai cinstește cu deosebire Icoana Maicii Domnului din Kazan.

Biserica închinată icoanei Maicii Domnului din Kazan, construită în 1811 și reconstruită în 1996 are tot trei altare: cel central, închinat icoanei Maicii Domnului din Kazan și două altare laterale, închinate Sfinților Mucenici Gheorghe și Teodor Stratilat și respectiv Înălțării Sfintei Cruci. Biserica adăpostește moaștele cuvioșilor Moise, Antonie și Isaac cel Bătrân. Aceasta este cea mai mare dintre bisericile mănăstirii.

Biserica închinată Maicii Domnului din Vladimir, reconstruită în 1998 pe locul unei biserici complet ruinate. Biserica are un singur altar și adăpostește moaștele cuvioșilor Lev, Macarie, Ilarion, Anatolie Zerțalov, Varsanufie, Anatolie Potapov și Iosif.

Biserica cu hramul Schimbarea la Față a fost construită în anul 2007, adăpostește moaștele cuviosului Rafail Șeicenko Mărturisitorul.

Aceste patru biserici sunt în permanență deschise credincioșilor.

Mănăstirea cuprinde însă și alte biserici:

 • Capela care adăpostește moaștele Noilor Mucenici de la Optina uciși în 1993, construită în anul 2008, este situată în incinta mănăstirii, în cimitir;
 • Biserica închinată Sfântului Marcu Egipteanul, aflată în curs de restaurare;
 • Biserica închinată icoanei Maicii Domnului "Sporitoarea roadelor", construită în anul 2000 se află pe teritoriul gospodăriei anexe a mănăstirii. Aici se citește neîncetat Psaltirea;
 • Biserica mobilă închinată icoanei Maicii Domnului, "Izvorul Tămăduirii", construită în 2006 pentru perioada lucrărilor agricole. Iarna este așezată pe teritoriul gospodăriei anexe a mănăstirii;
 • Biserica închinată cuviosului Ilarion cel Mare este situată în afara zidurilor mănăstirii, lipită de arhondaric și de trapeză, slujind nevoilor pelerinilor;
 • Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, aflată pe teritoriul schitului omonim, construită în 1825, unde se slujește după rânduiala schimnicească. Aici mirenii au acces doar de 4 ori pe an: în zilele Nașterii, Soborului și Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul și în lumea din Săptămâna Luminată;
 • Biserica închinată sfinților Lev Katanski și Ioan Rîlski, situată pe teritoriul schitului Sfântului Ioan Botezătorul slujește actualmente drept arhondaric. În subsolul clădirii au loc lucrări de restaurare a unei biserici închinate Sfântului Arhanghel Mihail;
 • Biserica cu hramul Tuturor Sfinților, din fostul cimitir al mănăstirii, situat în afara teritoriului acesteia, se află în curs de restaurare.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01

Filocalia de la Mănăstirea Optina

Ornament despartitor v01

Rugăciunea de fiecare zi a Sfinților Stareți de la Optina

Doamne, dă-mi să întâmpin cu liniște sufletească tot ce-mi va aduce ziua care începe. Dă-mi să mă predau cu totul voii Tale sfinte. În fiecare ceas al acestei zile povățuiește-mă în toate și ajută-mă. Chiar dacă aș primi necazuri și nenorociri în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și cu credință tare, că în toate este voia Ta cea sfântă.
În toate faptele și cuvintele mele, Tu călăuzește-mi gândurile și simțămintele. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu toți frații mei, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând.
Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin.

Rugăciune către Sfinții Stareți de la Mănăstirea Optina

Dumnezeiască ceată a cuvioșilor părinți, stareți purtători de Dumnezeu ai Optinei, care cu viața cea îngerească pe pământ ați strălucit și în cetatea cea cerească cu slavă v-ați proslăvit! Știm că în zilele slujirii voastre pământești nimeni fără răspuns și nemângâiat de la voi nu a plecat, ci toate tuturor v-ați făcut: bolnavilor vindecare, celor îndoielnici întărire, întristaților mângâiere, căci harul vindecării, al înainte-vederii și al tămăduirii sufletelor neputincioase din belșug în voi s-a arătat. Fiți, așadar, și astăzi pentru noi toți înainte-stătători și pentru patria noastră chinuită înaintea Tronului lui Dumnezeu fiți pururea rugători, căci vouă har vi s-a dat pentru noi să vă rugați. Căutați, așadar, din slava cerească și vedeți turma voastră, pe care ați păstorit-o pe pajiștea învățăturii lui Hristos, căci este tulburată și căzută și de lupii cei pierzători de suflete prădată. Cercetați-ne pe noi, cei neputincioși și neajutorați, cu bunătatea voastră, pe cei rătăciți îi căutați, pe cei împrăștiați îi adunați, pe cei înșelați îi întoarceți și cu Biserica cea Sfântă, Sobornicească și Apostolească îi uniți; pe cei care duc viață călugărească de toate cursele vrăjmașului îi feriți, pe tineri îi învățați, pe bătrâni îi ajutați, pe cei căsătoriți în pace și în înțelegere îi păziți.
Auziți-ne pe noi, cei care sunteți leac dumnezeiesc al sufletelor, și pe calea pocăinței ne îndrumați ca, urmând cuvintele voastre, pe noi și toată viața noastră în mâinile marii milostiviri a lui Dumnezeu să ne lăsăm, pentru ca voia Lui să ne călăuzească gândurile și simțămintele în toate faptele și cuvintele noastre. Dăruiți-ne nouă mână de ajutor, preafericiți părinți, și învățați-ne să ne rugăm, să credem, să nădăjduim, să răbdăm, să iertăm și să iubim, ca astfel în poruncile Domnului pururea umblând, prin mijlocirea voastră să ne învrednicim de bucuria cea veșnică a Împărăției Cerești, în care împreună cu voi să-L slăvim pe Dumnezeu Cel Minunat întru Sfinții Săi, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în veci. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 aprilie

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfinților nouă mucenici cei din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie și Filimon;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Memnon mărturisitorul, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Avxivie, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Nectarie de la Optina.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 30 aprilie

În această lună, în ziua a treizecea pomenirea sfântului măritului apostol Iacob, fratele sfântului Ioan, de Dumnezeu cuvântătorul.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Clement, făcătorul de canoane, care în pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Maxim.
Tot în această zi, aflarea moaștelor sfântului sfințitului mucenic Vasile, episcopul Amasiei.
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Donat, episcopul Evriei.
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Arghira, care a mărturisit pe Hristos în Constantinopol, la anul 1720, și s-a săvârșit chinuită în temniță;
Tot în această zi, pomenirea Sfântul Ignatie Briancianinov.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Nectarie de la Optina să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Nectarie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare
(21 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare a fost contemporan și prieten cu Sfântul Antonie cel Mare, fiind la fel ca acest, un exemplu de râvnă pentru dobândirea virtuților și propovăduitor al învățăturii […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi (22 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi este unul dintre sfinții români. Este un exemplu de credință statornică, demnitate, iubire față de aproapele și recunoștință pentru harul lui Dumnezeu, cu […]

† Sfântul Mucenic Vasilisc
(22 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Vasilisc a propovăduit minunile săvârșite de unchiul său, Teodor Tiron, pentru care a fost prins și obligat să jertfească zeilor, lucru care nu l-a făcut și astfel a primit […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram