† Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
(23 septembrie)

5/5 - (6 votes)

Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul s-a petrecut cu șase luni înainte de Întruparea Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la Buna Vestire din 25 martie. Acest eveniment este serbat în calendarul ortodox în data de 23 septembrie.

Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (sinaxar)

Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul a fost binevestită de către Sfântul Arhanghel Gavriil lui Zaharia, soțul Elisabetei, în timp ce se afla la templu și slujea. Multe mame zămislesc fii, dar puține sunt acelea pe a căror zămislire ar mări-o și ar prăznui Biserica lui Dumnezeu. Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pântece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfânta și dreapta Ana, Sfânta Elisabeta și Prea Sfântă, Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mântuitorul nostru. Deci, toate aceste zămisliri prin vestitor ceresc s-au binevestit și s-au săvârșit de darul lui Dumnezeu, dar nu fără a vorbi bunul vestitor și cu zămislitorii, de vreme ce Însuși Dumnezeu avea trebuință de învoirea celor ce zămisleau. Drept aceea, bine-vestitorul, Sfântul Arhanghel Gavriil, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale înaintea lui Dumnezeu, a început a vorbi astfel: "Nu te teme, Zaharie, că s-a auzit rugăciunea ta și femeia ta, Elisabeta, va naște ție un fiu, și-l vei numi Ioan și va fi ție bucurie și veselie și se vor bucura mulți de nașterea lui" (Luca 1,13).

Ingerul se arata Sfântului Proroc Zaharia
Ingerul se arata Sfântului Proroc Zaharia

Sfanțul Nicolae Velimirovici spune "Dacă dorim să știm cum se pot naște copii din părinti sterpi și vârstnici, să nu mergem să-i întrebam pe oameni, căci nu vor avea ce să ne spună. Faptele despre care se întreabă sunt mai presus de știința naturală. Mai curând să mergem să privim la puterea lui Dumnezeu care le-a făcut pe toate din nimic, care nu a avut nevoie de părinti tineri sau vârstnici ca să-l facă pe Adam. De-at să fim curioși, mai bine să dăm slavă lui Dumnezeu care ne-a descoperit puterea Sa noua păcătoșilor".

După Iisus, Sfânta Cruce și Fecioara Maria, Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai important și slăvit sfânt al sinaxarului ortodox. Drept dovadă, milioane de români îi poartă numele, iar icoana sa se găsește în majoritatea bisericilor în centrul iconostasului, alături de Maica Domnului. Biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Ioan Botezătorul de șase ori pe an. Zămislirea sa este sărbătorită pe 23 septembrie, fiind prima sărbătoare din noul an bisericesc închinată lui.

Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul în Sfânta Scriptură

Nu degeaba Iisus, Fecioara Maria și Sfântul Ioan Botezătorul sunt alăturați pe iconostasele bisericilor. Toți trei au fost vestiți de Sfântul Arhanghel Gavril, apoi zămisliți și născuți prin minuni. La fel ca Ioachim și Ana, părinții lui Ioan, Zaharia și Elisabeta, erau înaintați în vârstă. Elisabeta se știa stearpă și nu mai spera la odrasla mult dorită. Într-o zi, pe când Zaharia slujea la templu, Arhanghelul Gavril i s-a arătat. Acesta i-a vestit îndeplinirea rugilor sale și ale Elisabetei, care avea să nască un fiu cu numele Ioan și menire divină. Cumplit s-a speriat Zaharia de vedenie și necrezând-o, a rămas mut până când Ioan s-a născut.

Elisabeta a ținut ascunsă sarcina timp de cinci luni. În acea vreme, s-a întâlnit cu Fecioara Maria, care a făcut una dintre multele ei minuni. Văitându-se Mariei, rudă cu ea, de o boală care nu îi dădea pace, Fecioara a mers în grădină a luat o plantă oarecare și i-a dat-o de leac Elisabetei. În mod miraculos, aceasta s-a vindecat și, observând că floarea seamănă cu o mână, a numit-o Mâna Maicii Domnului. La șase luni după nașterea lui Ioan, Fecioara Maria îl naște pe Hristos.

Nașterea Sfântului Ioana Botezătorul
Nașterea Sfântului Ioana Botezătorul

Când crește, Sfântul Proroc Ioan Botezătorul pleacă în pustnicie, unde se hrănește doar cu rădăcini de plantă și se îmbracă în piei de animal. După ani întregi de pustnicie, când simte că vine momentul proorocirilor sale, se întoarce și Îl botează pe Iisus, vestind tuturor că el este Mesia.

În una din predicile sale, Mitropolitul Antonie de Suroj mărturisea despre Sfântul Ioan Botezătorul: "Și iată că Ioan a locuit mai bine de treizeci de ani în locuri pustii, s-a luptat cu inima sa, s-a luptat pentru viața sa și a ieșit să propovăduiască, mărturisit fiind de Dumnezeu ca cel mai mare, și nu doar atât. Evanghelia nu ni-l numește proroc, ci glas. El s-a îngemănat atât de mult cu voia lui Dumnezeu, încât a devenit una cu acel cuvânt de viață dătător pe care trebuia să-l rostească spre mântuirea oamenilor, spre trezirea lor, pentru ca să strălucească viața și bucuria în inimile celor care aud glasul. Nu era doar un om care vorbea, ci era Însuși Dumnezeu, Care vorbea prin glasul lui. Așa spuneau sfinții. Un ascet din muntele Athos, trecut de curând la Domnul, spunea că sfinții nu vorbesc cu de la sine putere, ci doar de la Dumnezeu. Ioan a refuzat tot ceea ce este pământesc pentru a-I aparține lui Dumnezeu și Domnul S-a întors spre cei care locuiau pământul, nu l-a lăsat în pustie. Atunci când Dumnezeu a devenit nedespărțit de Ioan, l-a trimis pe acesta la oameni, ca și ei să cunoască acea viață pe care a cunoscut-o Ioan".

Surse: Crestin Ortodox, Basilica, Sărbători Crestine, Sputnik.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Mijlocirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Pentru noi, creștinii, Sfântul Ioan este proroc, iar în planul mântuirii neamului omenesc este Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos. În calitatea sa de Botezător al Domnului, el s-a învrednicit să ne descopere teofania de la Iordan, adică taina arătării Preasfintei Treimi, pe care o cinstim an de an la Bobotează. Iar în calitate de Înaintemergător a împlinit cuvintele profetului Maleahi: "Iată, Eu trimit îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui" (Marcu 1, 3-4). Pentru toate acestea, Biserica noastră îl cinstește astăzi prin imnografia liturgică, teologhisind: "Pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat mai cinstit și decât prorocii. Că te-ai învrednicit a boteza în repejunile Iordnului pe Cel Propovăduit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din iad pe Dumnezeu, Cel Ce S-a arătat în trup: pe Cel Ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă". Acest tropar sintetizează teologia ortodoxă despre Sfântul Ioan Botezătorul, precizând și lucrarea lui de pregătire a venirii lui Hristos nu numai în lumea noastră, dar și în temnița iadului, unde erau ținute sufletelor drepților de dinaintea venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. Aici el a vestit imediat după moartea sa mucenicească tuturor drepților din iad că Hristos îi va elibera din această închisoare a morții. După căderea Protopărinților Adam și Eva, toate sufletele mergeau în iad, de aceea și sufletul Sfântului Ioan ajunge în acest loc de chin și durere. Odată cu venirea lui în acest loc se întrezărește lumina Învierii lui Hristos, care a deschis porțile raiului. El îi pregătește pe drepții din iad pentru momentul când Hristos, după moartea Sa pe Cruce pentru mântuirea noastră, se va pogorî cu sufletul Său la iad, de unde va învia împreună cu toți drepții Vechiului Testament între care era și Sfântul Ioan Botezătorul, pe care îl cinstim astăzi.

Sursă: Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Un oarecare monah dintre proestoșii Sfintei noastre Mănăstiri, aflând că scriu în cronica mănăstirii minunile săvârșite de-a lungul vremii de către Sfântul Ioan Botezătorul, spre slava și cinstea lui, m-a cercetat la chilie și mi-a destănuit ceea ce i s-a întâmplat, rugându-mă mai întâi să nu-i menționez numele, nici să-l fac cunoscut cuiva. După ce i-am făgăduit, a prins curaj și mi-a povestit următoarele:

"Eu, frate Lazar, așa cum îți amintești, la începutul lunii iulie a anului trecut, 1995, am fost trimis de mănăstire la Tesalonic pentru a cumpăra diferite alimente și lucruri necesare mănăstirii. Ajungând în Tesalonic, am tras, după obicei, la un hotel, unde am și rămas peste noapte. Dar, vai mie, ticălosului, din lucrarea satanică am căzut într-o mare și neașteptată ispită. Dacă nu ar fi apucat înainte Harul dumnezeiesc și ajutorul Sfântului Ioan Botezătorul, nu știu ce s-ar fi ales cu viața mea și dacă aș mai fi fost astăzi î mănăstire".

Și spunând acestea, monahul a început să plângă amintindu-și înfricoșătoarea încercare prin care a trecut, precum și minunata lui izbăvire ce a urmat. Apoi a tăcut pentru puțină vreme. Eu, încurajându-l să-mi povestească ceea ce i s-a întâmplat, i-am făgăduit din nou că această povestire se va socoti ca o mărturisire și nimeni nu va afla vreodata numele lui, nici chiar egumenul. Auzind acestea, a continuat:

"Fratele meu, s-a întâmplat ca în camera vecină să găzduiască, împreună cu fratele ei, o tânără frumoasă din unul din satele din Halkidikis, pe care cu vreo zece ani în urmă o cunoscusem, mică fiind, în casa ei părintească, fiindcă familia ei era cunoscută de mănăstire. În acea noapte s-a întâmplat ca fratele fetei să lipsească de la hotel. Tocmai se înnoptase și eram singur în camera mea, când fata, aflând despre mine că stau în cutare cameră, a venit să mă viziteze în virtutea faptului că ne cunoșteam, așa cum am spus mai înainte. După obișnuita salutare, ne-am prins în discuție. După ce am întrebat-o despre tatăl ei și despre ceilalți membri ai familiei ei, iar ea m-a întrebat despre unii părinți din mănăstire pe care îi cunoștea, în cele din urmă fata m-a chemat în camera ei să mă ospăteze din mâncarea rămasă de la fratele ei, care lipsea, și să-mi dăruiască niște fructe pe care le adusese din sat.

La început m-am împotrivit și am refuzat propunerea ei, însă ea insista. În cele din urmă m-a prins de mână și mi-a spus: «Mergem numai o clipă și te vei întoarce imediat». O, ce nenorocire, fratele meu! Îți dai seama în ce situație grea mă aflam? Pe de o parte, cugetam la absurda, necuviincioasa și meșteșugita cursă a vrăjmașului, pe de alta, eram atras de cuvintele ei dulci, de frumusețea feciorească, de săgețile aprinse de noapte, de singurătate, de legea potrivnică ce se află în mădularele trupului… Amețisem și începusem să cedez voii ei. Cu toate acestea nu încetam să-l rog din adâncul sufletului pe Sfântul Ioan să mă apere și să nu devin jucăria și batjocora demonilor….

Icoană la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 23 septembrie - pravila.ro
Icoană la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Și ca să nu mai lungesc vorba, am mers în camera ei, care era în celălalt capăt al etajului, la o depărtare destul de mare de camera mea. De îndată ce am intrat în cameră, a încuiat bine ușa și se pregătea să mă sărute… Închipuiește-ți acum bucuria și strigătele demonilor pentru biruința lor aproape împlinită. Dar, o minunate sunt lucrurile tale, Ocrotitorule cel mare al nostru, preaslăvite Botezătorule și Înaintemergătorule al Domnului!

În timp ce credeam un fapt deja săvârșit zdrobirea și căderea mea în păcat, deodată un fulger strălucitor a străbătut toată camera, ca și cum ar fi fost luminată de multe becuri electrice. Iar în mijlocul acestei lumini fulgerătoare s-a arătat marele Înaintemergător, care m-a apucat de piept și într-o clipă, fără să-mi dau seama cum, m-am aflat în camera mea din cealaltă parte a etajului.

Venindu-mi întru sine din uimirea ce m-a cuprins și dându-și seama de ajutorul și ocrotirea pe care le-am avut de la sfântul nostru ocrotitor, Înaintemergătorul Domnului, toată noaptea aceea am petrecut-o în lacrimi de bucurie, de recunoștință și de evlavie, mulțumindu-i cu căldură, rugându-mă și minunându-mă de marea dragoste și de ocrotire pe care le are față de noi, monahii dionisiați, neînsemnații lui fii".

Atunci eu i-am spus: "Sfinția Ta, ca om, ai alunecat și urmarea acestei căderi ar fi fost o mare pagubă sufletească, însă Preabunul Dumnezeu te-a acoperit pentru ascultarea pe care o săvârșeai. Iar pentru rugăciunile părinților mănăstirii, a intervenit Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul mănăstirii și te-a izbăvit de la o mare cădere sufletească".

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Ioan Botezătorul

Pentru a citi depre locul unde se află moaștele Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

Mai multe informații despre Sfintele Moaște ale Sfântul Ioan Botezătorul puteți citi în link-urile de mai jos:

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Ioan, Ioana

Pentru a citi despre etimologia numelui Ion - Ioana APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Icoană la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Icoană la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 23 septembrie -a- pravila.ro
Icoană la Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul 23 septembrie

Pentru a citi despre Icoana Sfântului Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice (Evanghelie) - Scrierii

Pasaje Biblice despre Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta.
Și erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului.
Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor.
Și pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorti, după obiceiul preoției, să tămâieze intrând în templul Domnului.
Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga.
Și i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.
Și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el.
Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și-l vei numi Ioan.
Și bucurie și veseli vei avea și, de nașterea lui, mulți se vor bucura.
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
Și va merge înaintea Lui cu duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților, ca să gătească Domnului un popor pregătit.
Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei.
Și îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea.
Și iată vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.
Și poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu.
Și ieșind, nu putea să vorbească. Și ei au înțeles că a văzut vedenie în templu; și el le făcea semne și a rămas mut.
Și când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa.
Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit și cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând:
Că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 1, 5-25

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.
Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu despre care Scriptura spune: "Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare", fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Amin.

Întocmită de către Preasfințitului Părinte Macarie Dorohoi, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, glasul al 4-lea

Ceea ce mai înainte erai stearpă și neroditoare, veselește-te; că iată ai zămislit pe Sfeșnicul Soarelui, Cel Ce va să lumineze toată lumea care pătimea cu nevederea. Dănțuiește Zaharia cu îndrăzneală strigând: Prooroc Celui Preaînalt este cel ce are să se nască.

Condac - Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, glasul 1

Se veselește luminat Marele Zaharia, cu Sfânta Elisabeta soția sa cea întru tot mărită, după vrednicie zămislind pe Sfântul Ioan Înaintemergătorul, pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi oamenii după vrednică datorie îl cinstim, ca pe un tăinuitor al darului.

Ornament despartitor v01

Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (Viețile Sfinților)

Zămislirea mântuirii noastre apropiindu-se, s-a zămislit Sfântul Ioan, Înaintemergătorul, cu mărire și cu minune. Multe mame zămislesc fii, dar puține sunt acelea pe a căror zămislire ar mări-o și ar prăznui Biserica lui Dumnezeu. Numai trei mame au fost de ale căror zămisliri în pântece s-a minunat lumea; acestea au fost Sfânta și dreapta Ana, Sfânta Elisabeta și Prea Sfântă, Preacurata Fecioară Maria. Dreapta Ana a zămislit pe Născătoarea de Dumnezeu; Elisabeta, pe Mergătorul înainte; iar Fecioara Maria, pe Hristos, Mântuitorul nostru. Deci, toate aceste zămisliri prin vestitor ceresc s-au binevestit și s-au săvârșit de darul lui Dumnezeu, dar nu fără a vorbi bunul vestitor și cu zămislitorii, de vreme ce Însuși Dumnezeu avea trebuință de învoirea celor ce zămisleau. Drept aceea, bine-vestitorul, Sfântul Arhanghel Gavriil, care slujea atunci în rânduiala săptămânii sale înaintea lui Dumnezeu, a început a vorbi astfel: "Nu te teme, Zaharie, că s-a auzit rugăciunea ta și femeia ta, Elisabeta, va naște ție un fiu, și-l vei numi Ioan și va fi ție bucurie și veselie și se vor bucura mulți de nașterea lui" (Luca 1,13).

Răspuns-a Zaharia: "Străine și neașteptate lucrări îmi vestești mie, vestitorule de bucurie; că a naște fii la bătrânețe nu este lucru potrivnic firii? Fiindcă eu sunt bătrân și femeia mea trecută în zilele ei, deci, cum vom putea să zămislim și să naștem fiu?". Îngerul a zis: "De la începutul cuvintelor tale te găsesc pe tine cu puțină credință, Zaharie, pentru că nu aștepți împlinirea cuvintelor mele, căci, deși potrivnic firei tale ți se pare lucrul acesta, nu e potrivnic puterii lui Dumnezeu, Căruia nimic nu este cu neputință; că Dumnezeu poate și din pietre să ridice fii lui Avraam. Au nu știi că era cu putință lui Dumnezeu a zidi pe Adam din pământ, iar pe Eva din coasta lui și prea îmbătrânita Sara a-i da lui fiu pe Issac? Deci, și femeii tale, Atotputernicul Dumnezeu îi dă să nască la bătrânețe fiu, că s-a auzit rugăciunea ta".

Răspuns-a Zaharia: "Eu acum aduc rugăciunile mele lui Dumnezeu pentru venirea doritului Mesia, pe care s-a făgăduit, prin gurile sfinților săi proroci, ca să-l trimită mai degrabă pe pământ să mântuiască seminția lui Avraam din robia altor neamuri. Încă mă rog și pentru greșelile mele și pentru neștiințele poporului. Iar de aceasta, ca să am fiu, acum nu mă rog, că m-am învechit cu anii și femeia mea a îmbătrânit".

pravila - Floare Ornamentala

Grăit-a lui Îngerul: "Eu sunt Gavriil, cel ce stau înaintea lui Dumnezeu, cu a cărui descoperire știu că acum nu pentru primirea fiului te rogi, ci pentru lucrurile de care spui. Însă mai înainte de bătrânețile tale și mai înainte de stârpiciunea soției tale, Elisabeta, te-ai rugat cu osârdie ca să vă dea vouă Dumnezeu să aveți un fiu. Iar întrutot milostivul, Domnul, de Care nici cea mai mică mișcare de inimă omenească nu se tăinuiește, Cel ce ascultă rugăciunile celor ce se roagă Lui și face voia celor ce se tem de el, Acela, auzind rugăciunile tale cele mai dinainte, îți dăruiește ție, măcar, deși, nu degrabă, însă bine, fiu cu numele darului numit. Pentru că știe după a Sa bunăvoire să împlinească cererile sfinților Săi. Și va fi mare înaintea Domnului cel ce va să se nască ție fiu".

Răspunse Zaharia: "Te văd pe tine, binevestitorule, că ești înger al lui Dumnezeu, că vorba ta arată aceasta; vederea frumuseții tale te vădește și puterea cuvintelor tale mărturisește. Drept aceea, de la începutul arătării și vestirii tale îndată m-am spăimântat, precum oarecând și Daniil prorocul, văzând pe înger, s-a temut. "Am văzut, zice, o arătare mare și n-a rămas în mine tărie". Așijderea și maica lui Samson a zis: "Un om al lui Dumnezeu a venit la mine și chipul lui ca și chipul îngerului lui Dumnezeu era înfricoșat". Drept aceea m-am temut și eu și nu îndrăznesc a grăi cuvinte potrivnice cuvintelor tale celor îngerești. Însă te întreb: Pentru ce fiul, cel ce se va naște, va fi mare? Au doar mai mare și mai cinstit va fi decât Ieremia prorocul, către care era cuvântul Domnului cel ce zice: "Mai înainte de a te zidi eu pe tine în pântece te-am cunoscut și mai înainte de a ieși tu din mitras te-am sfințit și proroc în neamuri te-am pus".

Răspuns-a îngerul: "Va fi mare înaintea Domnului fiul tău, cu neasemănată mărime duhovnicească, cu care va întrece pe Ieremia. Acela s-a sfințit mai înainte de nașterea sa, dar acesta cu mult mai mult se va umple de Duhul Sfânt, încă din pântecele maicii sale. Ieremia a fost însemnat numai ca să prorocească pentru Mesia, iar acesta înainte a fost rânduit ca și mâna să-și pună pe Dânsul și să-L boteze. Încă nu numai pe Ieremia, ci și pe ceilalți sfinți îi va întrece cu mărimea darului lui Dumnezeu. Că nu se va scula între cei născuți din femei altul mai mare decât Ioan Botezătorul. Precum o stea din toate celelalte stele covârșește în slavă, așa și între sfinții lui Dumnezeu, unul pe altul cu slavă și cu cinste întrece. Că și într-ale noastre îngerești ierarhii - zice Gavriil - care totdeauna văd dumnezeiasca față, nu la toți într-un fel descoperă Dumnezeu tainele voinței Sale, ci prin mijlocirea celor mai de sus arată poruncile celor mai de jos. Multe stele apun înainte de ivirea soarelui și numai singur luceafărul merge înaintea soarelui. Mulți profeți au propoveduit despre venirea lui Mesia, pruncul însă cel ce va să se zămislească și să se nască din tine, nu numai cu cuvântul va propovedui, ci și cu degetul său va arăta popoarelor pe Mielușelul lui Dumnezeu, Cela ce ridică păcatele lumii. Și pentru aceea va fi mai mare decât toți cei ce se nasc din femei, pentru că pe cât împlinirea vestirii celei de bucurie este mai primită decât însăși vestirea, pe atâta mai cinstit va fi prorocul cel ce are să se zămislească și să se nască, decât alți proroci.Toți prorocii și legea au prorocit până la acest proroc, iar acesta va fi săvârșirea tuturor prorocilor și sfârșitul legii celei vechi, și înainte mergător al darului celui nou".

pravila - Floare Ornamentala

Grăit-a Zaharia: "Bună și de bucurie este vestirea ta, o, îngere! că dacă "tot fiul cel înțelept veselește pe tată", cu cât mai mult fiul cel mai înțelept decât toți prorocii m-ar veseli pe mine, bătrânul. Cu toate acestea, cum oare mă voi veseli, de vreme ce mă îndoiesc de cuvintele tale; iar bucuria și veselia în lucrurile cele de îndoire nu se fac, ci numai în cele vrednice de credință. Deci, rogu-mă ție, îngere al lui Dumnezeu, să-mi spui mie: după ce voi cunoaște cele binevestite de tine?".

Răspuns-a îngerul: "Au încă te îndoiești și nu crezi cuvintele mele o, Zaharie?! Au doar minciuni îți spun, trimis fiind de la Dumnezeu, Care este credincios în toate bunătățile Sale și drept în toate lucrurile Sale? Nu este cu neputință la Dumnezeu tot cuvântul! Ești preot și învățător al lui Israel și pe acestea oare nu le știi: că vremea venirii lui Mesia a sosit, pe care eu, prin șeptimea anilor, am numărat-o trimis fiind în Babilon la Daniil prorocul? Au n-ați citit prorocirile lui? Cercetează și vezi că, iată, s-a apropiat cel ce mântuiește pe Israel și înainte va merge înaintea feței lui îngerul cel în trup trimis, care va fi fiul tău, cel ce va găti calea lui Mesia, mergând înaintea lui cu duhul și cu puterea lui Ilie. Dar de vreme ce n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor, să fii tăcând și neputând a grăi, până la ziua în care vor fi acestea!". Și îndată limba lui Zaharia s-a legat cu amuțire, legăturile nerodirii Elisabetei s-au dezlegat, iar îngerul s-a dus să stea înaintea Atotțiitorului Dumnezeu, Căruia se cuvine slava în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Septembrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 septembrie

În această luna, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea zămislirii Sfântului slăvitului înaintemergătorului și Botezătorului proroc Ioan;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Andrei și Ioan, Petru și Antonie, care s-au săvârșit în Africa;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Raida fecioara;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuvioaselor femei surori Xantipi și Polixeni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Nicolae Pantopolitul, care, mărturisind în Constantinopol, la anul 1672, prin sabie s-a sfârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Ioan din Konitsa.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 24 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci si patra, pomenirea Sfintei Marii Mucenițe si întocmai cu Apostolii Tecla;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Coprie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Siluan Athonitul.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Ioan roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
(7 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului este cel care, așa cum îi spune și numele, a prevestit venirea lui Hristos și a văzut, în momentul săvârșirii Botezului Domnului, cerurile deschizându-se și […]

† Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
(16 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul ilustrează perfect modelul de om care a devenit Sfânt prin statornicia credinței, în ciuda tuturor greutăților la care vrăjmașul l-a supus. Iubitor de oameni, deși trădat tocmai […]

† Sfântul Apostol Iuda Tadeu
(19 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului, unul din cei 12 apostoli, și este numit și "sfântul cauzelor pierdute", "ocrotitorul celor deznădăjduiți", sfântul este grabnic ajutător, fiind mijlocitor în situații disperate, greu […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram