† Zămislirea Maicii Domnului
(9 decembrie)

Trimte prietenilor tăi

Zămislirea Maicii Domnului este prăznuita în calendarul ortodox pe 9 decembrie. Sfinții Ioachim și Ana.

Zămislirea Maicii Domnului (sinaxar)

Zămislirea Maicii Domnului este prăznuita în calendarul ortodox pe 9 decembrie. Despre Sfântul Ioachim știm că era din seminția lui Iuda și descendent al Regelui David. Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaica, a lui Levi. Ea era fata cea mai mica a preotului Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeția că Mesia va avea o dublă descendenta: împărătească și preoțească.

Cei doi duceau o viață curată înaintea lui Dumnezeu și la fiecare praznic luau doua părți din câștigul lor pentru a dărui săracilor și lui Dumnezeu. Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana au fost supuși disprețului public, deoarece la evrei familiile care nu aveau copii erau considerate ca nu au binecuvântare de la Dumnezeu din cauza păcatelor sau ale strămoșilor lor.

Sfintii Ioachim si Ana Zamislirea Macii Domnului

Din Sinaxar aflam ca într-o zi, pe când erau bătrâni, au ajuns în Ierusalim sa jertfească Domnului. Un evreu din seminția lui Ruben l-a umilit pe bunul Ioachim în timp ce se afla în templu spunându-i: „De ce aduci darurile tale înaintea altora? Ești nevrednic, pentru că nu ai copii, pentru cine știe ce păcate ascunse”.

După aceasta mustrare, Ioachim a plecat rușinat și defăimat și nu s-a mai întors acasă, ci a mers în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu sa-i dea lui rod pântecelui Anei. La fel și Ana, înălța neîncetat rugăciuni către Dumnezeu.

După multe rugăciuni Sfinții Ioachim și Ana au primit de la Dumnezeu vestea că vor avea prunci, prin Arhanghelul Gavriil s-a pogorât la fiecare din ei, binevestindu-le zămislirea Fecioarei Maria. Din dragoste pentru oameni, Dumnezeu a făcut roditor pântecele sterp al Anei, care la vremea rânduita a născut prunc de parte femeiască, pe Sfânta Fecioara Maria, care a fost spre mântuirea a tot neamul omenesc.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune Pentru naștere de prunci

Sfanta Ana Maica Domnului 1

Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul și pământul cu toate cele ce sunt ele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească și să se înmulțească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soția lui Avraam, și la bătrânețile ei a născut pe Isaac, și ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuel Prorocul și alți copii, dă-mi și mie roadă pântecelui meu, și nu mă lăsa să rămân pururea de ocară și urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care știi ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, și pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta... Și orice voi naște: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinției Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Praznicului Zămislirii Maicii Domnului, glasul al 4-lea

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Ioachim și Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naște pe fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel necuprins, om făcându-Se, poruncind îngerului să-i strige: Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine !

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Praznicului Zămislirii Maicii Domnului, glasul al 4-lea

Astăzi lumea prăznuiește zămislirea Anei, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Imaculata Concepție a Maicii Domnului

Interpretarea greșită a Zămislirii Fecioarei Maria a făcut ca, în sânul Bisericii Romano-Catolice, să apară pentru prima data inovația mariologică despre „imaculata concepție”, în scrierile lui Paschasius Radbert. Potrivit dogmei „imaculatei concepții”, Maica Domnului ar fi fost ferita de păcatul strămoșesc, fiind născută asemenea Mântuitorului, prin umbrirea Sfanțului Duh, iar nu prin împreunare trupească.

Împotriva acestei inovații, Părintele Justin Popovici afirma: a admite zămislirea neprihănită a Sfintei Fecioare Maria implică presupoziția unei imaculate concepții a tuturor strămoșilor până la Adam, pentru ca însăși Sfânta Fecioara să se poată naște fără păcatul ereditar, ceea ce conduce la respingerea întregii antropologii biblice.

Vrednicia reală, autentică a Maicii Domnului, înainte de întrupare, n-a constat într-o presupusa nașterea a ei fără păcatul strămoșesc, ci în acceptarea ei („Fie mie după cuvântul tău!” Luca 1, 38) a planului lui Dumnezeu, în condiția omeneasca generală, adică aflata sub păcatul ereditar. „Prin acest fiat, în sensul doctrinei sinergiei asa cum e prezentata de Sfântul Pavel, prin Maria, omul e împreună-lucrător cu Dumnezeu la mântuirea sa”.

Sursă: crestinortodox

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Zămislirea Maicii Domnului (Viețile Sfinților)

După tradiția Bisericii, Ioachim și Ana nu avea copii. Ei erau înaintați în vârstă, și Sfânta Ana era stearpă, și din acest motiv erau întristați și se rugau lui Dumnezeu, cu promisiunea că, dacă vor dobândi un copil, îl vor oferi Lui. Dumnezeu, ascultând rugăciunea lor, le-a prevestit prin înger nașterea Fecioarei, și astfel zămislind Ana din făgăduința divină, după legile naturii, s-a învrednicit a deveni maica Maicii Domnului nostru.

Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrând să-Și pregătească biserică însuflețită și casă sfântă spre sălășluire Lui, trimițănd pe îngerii Lui către drepții Ioachim și Ana - din care a voit să iasă Maica Sa cea după trup - mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească nașterea Fecioarei.

Folare-Separare

Sfânta Fecioară Maria s-a zămislit și s-a născut, nu după cum zic unii, de șapte luni sau fără de bărbat, ci de nouă luni și din unire cu bărbat. Căci numai Hristos S-a născut din Sfânta Fecioară Maria, în chip negrăit și netâlcuit, precum știe singur El, fără voie trupească. El fiind desăvârșit Dumnezeu, toate ale iconomiei Lui celei după trup le-a luat asupra-Și desăvârșit, precum a zidit și a plăsmuit firea oamenilor din început. Deci ziua aceasta o prăznuim, ca una în care se face pomenirea veștii date de înger, Sfintei Ana cărei i-a vestit sfânta zămislire a Precautei Maicii lui Hristos. Pe care lucruri săvârșindu-le Dumnezeu, din nimic le-a înființat pe toate, făcând pântecele cel sterp întru aducere de rod, iar pe cea care a trăit în viața sa fără copii, a făcut-o maică născătoare de copii, cu preaslăvire dăruind-o ca un sfârșit vrednic al cererii sale celei drepte. Din Ana Însuși Dumnezeu avea să iasă purtător de trup, spre a doua naștere a lumii; căci a binevoit ca părinții cei înțelepți și mijlocitori ai oamenilor, să nască fiică pe Maria, cea mai înainte de veci din toate neamurile, mai înainte hotărâtă și aleasă.

Folare-Separare

Se săvârșește acest sobor întru cinstita casă a Născătoarei de Dumnezeu, care este în Svorani, aproape de sfânta ei biserică.

Despre această zămislire să se caute istoria, în luna septembrie, în ziua a noua, la viața Sfinților și drepților dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana. Acolo s-a scris mai pe larg despre părinții cei ce au zămislit-o și despre fiica lor. Cine va voi, poate să o citească, căci cuviincioasă este pentru praznicul de acum.

Sursă: Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a noua, pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei proorocițe Ana, mama Proorocului Samuel;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ştefan cel strălucit, care a trăit în biserica Sfântului Antipa;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici: Sositeu, Narsu și Isaac, care prin sabie s-au săvârșit

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfinților mucenici ai lui Hristos: Mina Calicheladu (adică cel cu viers frumos), Ermogen şi Evgraf;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ghemel, care pe cruce s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Toma Defurchinu;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teotecn, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marian, care s-a săvârșit împroșcat cu pietre;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Eugeniu, care s-a săvârșit lovit cu pietre;

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

3 comments on “† Zămislirea Maicii Domnului
(9 decembrie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram