† Zămislirea Maicii Domnului
(9 decembrie)

Zămislirea Maicii Domnului este momentul în care Dumnezeu își alege Sfânt Locaș, în care avea să se sălășluiască însuși Iisus Hristos, unind divinul cu umanul, cerul cu pământul, Maica Domnului devenind poarta de intrare spre cele cerești și ridicare a firii omenești căzute. Acest mare eveniment este serbat în calendarul ortodox în data de 9 decembrie.

Zămislirea Maicii Domnului (sinaxar)

Zămislirea Maicii Domnului a fost vestită Sfinților Ioachim și Ana de către Arhanghelul Gavriil, care s-a pogorât la fiecare din ei pentru a le vesti minunea de a avea prunci la bătrânețe. Din dragoste pentru oameni, Dumnezeu a făcut roditor pântecele neroditor al Anei, care la vremea rânduită a născut prunc de parte femeiască, pe Sfânta Fecioara Maria.

Zămislirea Maicii Domnului 9 decembrie -b- pravila.ro
Sfânta Ana și Maica Domnului

Despre Sfântul Ioachim știm că era din seminția lui Iuda și descendent al Regelui David. Sfânta Ana provenea din seminția preoțească, iudaică, a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeția prin care Mesia va avea o dublă descendență: împărătească și preoțească.

Ioachim și Ana au fost căsătoriți timp de cincizeci de ani fără să aibă copii. Ei au trăit în liniște și credință, folosind doar o treime din venitul lor pentru ei înșiși și dând o treime săracilor și o treime Templului, ei fiind foarte înstăriți. Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana au fost supuși disprețului public, deoarece la evrei familiile care nu aveau copii erau considerate că nu au binecuvântare de la Dumnezeu din cauza păcatelor proprii sau ca moștenire strămoșilor lor.

Din Sinaxar aflăm că într-o zi, pe când erau bătrâni, au ajuns în Ierusalim să jertfească Domnului. Un evreu din seminția lui Ruben l-a umilit pe bunul Ioachim în timp ce se afla în templu spunându-i: "De ce aduci darurile tale înaintea altora? Ești nevrednic pentru că nu ai copii, pentru cine știe ce păcate ascunse".

După aceasta mustrare, Sfântul Ioachim a plecat rușinat și defăimat și nu s-a mai întors acasă, ci a mers în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea rod pântecelui Anei. La fel și Ana, înălța neîncetat rugăciuni către Dumnezeu.

După patruzeci de zile de post și rugăciune Sfinții Ioachim și Ana au primit de la Dumnezeu vestea că vor avea prunci, prin Arhanghelul Gavriil care s-a pogorât la fiecare din ei, binevestindu-le zămislirea Fecioarei Maria, cea care va fi aleasă să devină mama Mântuitorului lumii.

Zămislirea Maicii Domnului 9 decembrie -a- pravila.ro

Atunci sfânta Ana, la plinirea vremii după însoțirea cu bărbatul său, născu o fiică binecuvântată de Dumnezeu și fericită de toate neamurile, pe Sfânta Fecioară Maria, de Dumnezeu Născătoarea.

Prin Maica Domnului au început a se dezlega legăturile lui Adam și a se izbăvi lumea din înșelăciune. Pentru ea s-au bucurat prorocii Vechiului Testament, așteptând ca din ea să Se nască Mântuitorul Iisus Hristos.

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Imaculata Concepție a Maicii Domnului

Interpretarea greșită a Zămislirii Fecioarei Maria a făcut ca, în sânul Bisericii Romano-Catolice, să apară pentru prima dată inovația mariologică despre "imaculata concepție", în scrierile lui Paschasius Radbert. Potrivit dogmei "imaculatei concepții", Maica Domnului ar fi fost ferită de păcatul strămoșesc, fiind născută asemenea Mântuitorului, prin umbrirea Sfanțului Duh, iar nu prin împreunare trupească.

Împotriva acestei inovații, Părintele Justin Popovici afirma: "A admite zămislirea neprihănită a Sfintei Fecioare Maria implică presupoziția unei imaculate concepții a tuturor strămoșilor până la Adam, pentru ca însăși Sfânta Fecioară să se poată naște fără păcatul ereditar, ceea ce conduce la respingerea întregii antropologii biblice.

Sfanta Ana îm preună cu Fecioara Maria - 9 decembrie -b- pravila.ro
Sfânta Ana și Maica Domnului

Vrednicia reală, autentică a Maicii Domnului înainte de întrupare n-a constat într-o presupusă nașterea a ei fără păcatul strămoșesc, ci în acceptarea ei ("Fie mie după cuvântul tău!" Luca 1, 38) a planului lui Dumnezeu, în condiția omeneasca generală, adică aflată sub păcatul ereditar. "Prin acest fiat, în sensul doctrinei sinergiei așa cum e prezentată de Sfântul Pavel, prin Maria omul e împreună-lucrător cu Dumnezeu la mântuirea sa".

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Sfânta Tradiție și scrieri care vorbesc despre Zămislirea Maicii Domnului

Urmare firească a acestei zile, după nouă luni, la 8 septembrie, se prăznuiește Nașterea Maicii Domnului.

Sfinții Ioachim și Ana împreună cu maica Domnului- pravila.ro
Sfinții Ioacim și Ana împreună cu Maica Domnului

Sfintele Evanghelii nu fac referire la acest moment, nici măcar în treacăt, deși, poate surprinzător pentru unii, găsim detalii despre o altă zămislire, la fel de importantă, cea a Sfântului Ioan Botezătorul (Luca 1, 5-25). De aceea biografii Sfintei Fecioare Maria au preluat informații din Sfânta Tradiție sau chiar din scrierile apocrife. Cea mai cunoscută și mai folosită scriere care dă mărturie despre obârșiile bunicilor după mamă ai Mântuitorului Hristos este Protoevanghelia lui Iacob. Analiza patrologilor și istoricilor asupra celor peste 30 de manuscrise grecești, siriene ori latine a dus la concluzia că textul ar data din secolul al II-lea, avându-l ca presupus autor pe Sfântul Iacob cel Mic, primul Episcop al Ierusalimului, el redactându-și lucrarea în greaca populară. De aceea, Origen o numește "Cartea lui Iacov". Din cuprinsul ei se observă că autorul folosește ca izvoare Evangheliile după Matei și Luca, le citează corect, dar, pentru a "potoli" curiozitatea primilor creștini, care doreau să afle câte ceva despre persoanele din anturajul Mântuitorului, îndeosebi din perioada copilăriei (originea celei care L-a născut pe Domnul, obârșiile bunicilor Săi), preia date din tradiție, încercând să răspundă și la astfel de întrebări; din acest motiv, ea a marcat evoluția ulterioară a cultului mariologic. După spusele Sfântului Maxim, din multele informații inedite care abundă în asemenea scrieri, deci și în Protoevanghelia lui Iacob, Sfinții Părinți, imnografii și iconografii, luminați de Duhul Sfânt, cu inspirat discernământ, au împrumutat, dezvoltat și folosit în operele lor doar acele informații verosimile din textele apocrife care au primit aprobarea conștiinței Bisericii. În cazul de față, vechimea Protoevangheliei lui Iacov, dar cu precădere citarea ei de către Sfinții Părinți, îi conferă un statut special în rândul scrierilor necanonice.

Slujba zilei a alcătuit-o Sfântul Andrei Criteanul, deci datează de prin secolul al VIII-lea. Utrenia are trei canoane: pe primele două le-a compus Sfântul Andrei Criteanul, iar cel de-al treilea este "alcătuire a lui Gheorghe". Textele canoanelor, pe lângă nararea întâmplărilor, în parte inspirate din scrierea apocrifă, pun în lumină înțelesul profund al evenimentului, raportându-l la planul de mântuire al umanității.

Fecioara Maria - Maica Domnului - pravila.ro
Fecioara Maria - Maica Domnului

Sursă: Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Ioachim și Ana

Sfinții Ioachim și Ana se zugrăvesc după cum urmează: Dreptul Ioachim se zugrăvește bătrân, cărunt, cu barba rotundă. Sfânta Ana se zugrăvește bătrână, purtând un chiton (veșmântul de dedesubt) roșu și un himation (veșmântul de deasupra) verde. Ei sunt zugrăviți în diferite scene din viața Maicii Domnului: zămislirea acesteia, nașterea, binecuvântarea ei de preoți și Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De multe ori, Sfânta Ana este zugrăvită purtând-o în brațe pe Maica Domnului pruncă, iar uneori sunt zugrăviți amândoi drepții Ioachim și Ana, cu Fecioara, copilă, între dânșii. Mai rar, Sfânta Ana se zugrăvește și singură.

Pentru citi mai mult despre Sfinții Ioacnim și Ana APĂSAȚI AICI.

Sfinții Ioachim și Ana - pravila.ro
Sfinții Ioachim și Ana - Icoana Acatist

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantinepp. 89, 138, 184, 210.

Ornament despartitor v01

Icoană la Zămislirea Maicii Domnului

Icoana Zămislirii Maicii Domnului 9 decembrie - pravila.ro
Ornament despartitor v01

Rugăciune Sfintei Ana pentru nașterea de prunci

Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cel ce numai cu cuvântul Tău ai făcut cerul și pământul cu toate cele ce sunt ele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească și să se înmulțească, Tu cel ce ai binecuvântat pe Sara, soția lui Avraam, și la bătrânețile ei a născut pe Isaac, și ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuel Prorocul și alți copii, dă-mi și mie roadă pântecelui meu, și nu mă lăsa să rămân pururea de ocară și urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care știi ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide pântecele meu, și pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Și orice voi naște: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinției Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Zămislirea Maicii Domnului, glasul al 4-lea

Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă; că Dumnezeu auzind pe Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, mai presus de orice nădejde le-a făgăduit lămurit că vor naște pe Fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel Necuprins, Om făcându-Se, poruncind Îngerului să-i strige: Bucură-te cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac - Zămislirea Maicii Domnului, glasul al 4-lea

Astăzi lumea prăznuiește zămislirea Sfintei Ana, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe Ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe Cuvântul.

Ornament despartitor v01

Zămislirea Maicii Domnului (Viețile Sfinților)

După tradiția Bisericii, Ioachim și Ana nu avea copii. Ei erau înaintați în vârstă, și Sfânta Ana era stearpă, și din acest motiv erau întristați și se rugau lui Dumnezeu, cu promisiunea că, dacă vor dobândi un copil, îl vor oferi Lui. Dumnezeu, ascultând rugăciunea lor, le-a prevestit prin înger nașterea Fecioarei, și astfel zămislind Ana din făgăduința divină, după legile naturii, s-a învrednicit a deveni maica Maicii Domnului nostru.

Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, vrând să-Și pregătească biserică însuflețită și casă sfântă spre sălășluire Lui, trimițănd pe îngerii Lui către drepții Ioachim și Ana - din care a voit să iasă Maica Sa cea după trup - mai înainte a vestit zămislirea celei neroditoare, ca să adeverească nașterea Fecioarei.

Sfânta Fecioară Maria s-a zămislit și s-a născut, nu după cum zic unii, de șapte luni sau fără de bărbat, ci de nouă luni și din unire cu bărbat. Căci numai Hristos S-a născut din Sfânta Fecioară Maria, în chip negrăit și netâlcuit, precum știe singur El, fără voie trupească. El fiind desăvârșit Dumnezeu, toate ale iconomiei Lui celei după trup le-a luat asupra-Și desăvârșit, precum a zidit și a plăsmuit firea oamenilor din început. Deci ziua aceasta o prăznuim, ca una în care se face pomenirea veștii date de înger, Sfintei Ana cărei i-a vestit sfânta zămislire a Precautei Maicii lui Hristos. Pe care lucruri săvârșindu-le Dumnezeu, din nimic le-a înființat pe toate, făcând pântecele cel sterp întru aducere de rod, iar pe cea care a trăit în viața sa fără copii, a făcut-o maică născătoare de copii, cu preaslăvire dăruind-o ca un sfârșit vrednic al cererii sale celei drepte. Din Ana Însuși Dumnezeu avea să iasă purtător de trup, spre a doua naștere a lumii; căci a binevoit ca părinții cei înțelepți și mijlocitori ai oamenilor, să nască fiică pe Maria, cea mai înainte de veci din toate neamurile, mai înainte hotărâtă și aleasă.

Sfanta Ana împreună cu Fecioara Maria - pravila.ro
Sfânta Ana și Maica Domnului

Se săvârșește acest sobor întru cinstita casă a Născătoarei de Dumnezeu, care este în Svorani, aproape de sfânta ei biserică.

Despre această zămislire să se caute istoria, în luna septembrie, în ziua a noua, la viața Sfinților și drepților dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana. Acolo s-a scris mai pe larg despre părinții cei ce au zămislit-o și despre fiica lor. Cine va voi, poate să o citească, căci cuviincioasă este pentru praznicul de acum.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 9 decembrie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana.
Tot în această zi, pomenirea Sfintei prorocițe Ana, mama Prorocului Samuel;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ștefan cel strălucit, care a trăit în biserica Sfântului Antipa;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici: Sositeu, Narsu și Isaac, care prin sabie s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 10 decembrie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfinților mucenici ai lui Hristos: Mina Calicheladu (adică cel cu viers frumos), Ermogen și Evgraf;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ghemel, care pe cruce s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Toma Defurchinu;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teotecn, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marian, care s-a săvârșit împroșcat cu pietre;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Eugeniu, care s-a săvârșit lovit cu pietre.

Ornament despartitor v01

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Pentru rugăciunile Preacuratei Născătoare de Dumnezeu Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu Miluiește-ne pe noi! Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Efrem Sirul
(28 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Efrem Sirul sau Efrem sirianu este unul dintre marii părinți ai pustiei și cel care a compus rugăciunea una dintre cele mai frumoase rugăciuni de pocâință, care se rostește mai […]

† Sfântul Cuvios Ioan Scărarul (30 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Scărarul este autorul cunoscutei lucrări duhovnicești "Scara dumnezeiescului urcuș" sau "Scara Raiului" (în limba română este tradusă în Filocalia 9) din care se desprind numeroase învățături pentru mântuirea […]

† Sfânta Mare Muceniță Anastasia Vindecătoarea
(22 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Anastasia a ajuns ca prin puterea rugăciunii să îi tămăduiască pe cei bolnavi. I se mai spune si Sfânta Mare Muceniță Anastasia Farmacolitria (Vindecătoarea), "Izbăvitoarea de boli", "Izbăvitoarea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Zămislirea Maicii Domnului
(9 decembrie)”

  1. PREA SFÎNTĂ NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU PURUREA FECIOARĂ MARIA AI MILĂ DE NOI PĂCĂTOȘII. PENTRU RUGĂCIUNILE PREA CURATEI MAICII TALE, ALE SFINȚILOR PĂRINȚI IOACHIM ȘI ANA ȘI ALE TUTUROR SFINȚILOR TĂI, DOAMNE IISUSE HRISTOASE FIUL LUI DUMNEZEU SI MÎNTUITORUL LUMII, MILUIESTE-NE ȘI NE MÎNTUIEȘTE-NE PE NOI PĂCĂTOȘII ROBII TĂI,AMIN.

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram