† Tăierea împrejur cea după trup a Domnului
(1 ianuarie)

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, numită și Circumcizia Domnului, a fost săvârșită în cea de a opta zi după Nașterea Domnului, așa cum era tradiția la Israeliți lăsată de la Moise. Această zi este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox în data de 1 ianuarie.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului (sinaxar)

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului face parte din cele 10 praznice împărătești închinate Mântuitorului Hristos. La israeliți acest act sacru reprezintă legământul pe care la făcut patriarhul Avraam și mai târziu de Moise cu Dumnezeu. În acest moment noul născut primea apartenența de fiu al poporului ales prin numele pe care îl primea.

Amintim ca ritualul "tăierii împrejur" era prevazut de legea lui Moise pentru toți copiii de parte bărbătească. Aceasta taiere împrejur era săvârșita de către preoții Legii Vechi pentru amintirea izbăvirii poporului evreu din robia Egiptului. Era și un semn al credinței cea adevărata în Dumnezeu.

Practica circumciderii era atestata în Orientul Apropiat în doua forme: una egipteana, parțială, practicata de preoții egipteni și alta șiro-palestiniana, în care prepuțul era îndepărtat în totalitate. Evreii nu au împrumutat aceasta practică de la egipteni. Dacă la egipteni ea era aplicata numai preoților, la evrei toți cei de parte bărbătească erau supuși acestui ritual.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Tăierea împrejur este asociata jertfei. Omul oferă o jertfa din sine, din propria carne, ca semn că dorește să nu mai trăiască după voia instinctelor, ci după voia lui Dumnezeu. El leapădă deprinderile vechi, toate plăcerile sale și toate lucrurile în care află desfătare; taie patimile și aplecarea spre pofte. Tăierea împrejur trebuia să susțină curăția morala: "Deci să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice" (Deuteronom 10, 16). Sfântul Ioan Gura de Aur mărturisește: "știind că va fi nedesăvârșit sufletul urmașilor lui Avraam, le-a dat ca un frâu, semnul acesta al tăierii împrejur, pentru a le tăia pornirile lor nestăpânite de a se amesteca cu alte popoare".

De ce a fost nevoie de Tăierea împrejur cea după trup a Domnului?

Din sinaxarul acestei zile aflăm că: "De la Sfinții Părinți am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul a primit aceasta, ca să înlăture rânduiala Legii Vechi și să pună în loc tăierea împrejur cea după Duh cea nefăcută de mână a Legi celei Noi."

Deci, sărbătorim această zi ca pe un praznic împărătesc. Căci Domnul, după cum ne-a cinstit pe noi, luând trup omenesc, întru totul asemenea nouă, afară de păcat, tot așa a acceptat să primească și tăierea împrejur. Ca să astupe gurile ereticilor care îndrăznesc a zice că Domnul n-a luat trup, ci că S-a născut ca o nălucire.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Dar dacă n-ar fi luat trup, cum S-ar fi tăiat împrejur? Și al doilea ca să astupe gurile iudeilor celor neînțelegători, care îl cleveteau că nu păzește sâmbăta și că strică Legea. Pentru aceasta, după opt zile de la nașterea Lui cea sfântă din Fecioară, a acceptat să fie adus de Maica Sa și de Iosif, în locul unde, după obicei, iudeii se tăiau împrejur.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului și primirea numelui de Iisus

Și a fost tăiat împrejur; și I s-a dat numele Iisus, nume adus din cer de îngerul Gavriil, mai înainte de zămislirea Lui în pântecele Fecioarei.

Tăierea împrejur din ziua a opta, arată trecerea de la o stare carnală, la una spirituală. Actul liturgic, de tăiere a unui mici părți din organism presupune respingerea unei condiții trupești, în care fiecare ființă umană se naște. Înlocuirea acestei părți cu numele implică intrarea ființei umane într-o altă stare, spirituală, care duce la perfecțiune.

În Molitfelnic este prevazut ca în a opta zi de la naștere să i se pună nume copilului. În aceasta carte de cult există o rugăciune specială la punerea numelui copilului, în a opta zi după naștere. Ea începe cu formula: "Doamne, Dumnezeul nostru, Ție ne rugăm și pe Tine Te chemam, să se însemneze lumina fetei Tale peste robul tău acesta (N)…". Aceasta ierurgii se săvârșește în fata ușilor împărătești.

Emanuel-Copil-Domnului-Nostru-Iisus-Hristos-01
Iisus Hristos Prunc

Despre aceasta practica a punerii numelui în ziua a opta, Sfântul Simeon al Tesalonicului menționează: "În ziua a opta se aduce pruncul lui Dumnezeu înaintea ușilor bisericii, caci nu este încă sfințit prin botez, și preotul îl însemnează pe acesta (prima însemnare se făcea în ziua nașterii), la frunte, la gura si la piept și-i dă lui nume prin rugăciune sfântă, nume pe care nu-l aveau cei născuți, cu care se și botează, căci aceasta s-a făcut și Domnului, în ziua a opta a fost tăiat împrejur și a primit numele Iisus… Căci, în ziua a opta, pruncul primește și numele, ca și Mântuitorul, Care a fost numit cu numele Mântuitor, Iisus. Este pecetluit cu rugăciune sfântă, ca să fie adus Domnului și însemnat cu semnul crucii la frunte, pentru minte, la gura, pentru cuvânt și suflare si la inimă pentru puterea viețuirii, scris în cartea vieții, prin punerea numelui, apoi se înapoiază mamei" (Dialoguri, cap. 59-60).

Și iarăși întorcându-Se Domnul cu părinții Săi acasă, a viețuit omenește, "crescând cu anii, cu Înțelepciunea și cu harul, pentru mântuirea noastră".

Ce rezultat a avut Tăierea împrejur cea după trup a Domnului?

Hristos a fost tăiat împrejur în a opta zi de la naștere și această tăiere împrejur era simbolul credincioșeniei, al alegerii și al binecuvântării pentru evrei, o binecuvântare specială pentru poporul ales din partea lui Dumnezeu și un semn de fidelitate, și de jertfă pentru a împlini voia lui Dumnezeu și a nu mai trăi după voia instinctelor, ci după voia Duhului.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului era doar o călăuza spre Hristos, preînchipuia Botezul - o taiere împrejur duhovniceasca. Din acest motiv, tăierea împrejur a Legii Vechi încetează prin botezul creștin. Menționam că în urma sinodului de la Ierusalim, Biserica primara hotăraște patru reguli pe care convertiții proveniți dintre păgâni trebuie să le respecte (Faptele Apostolilor 15, 19-20), printre acestea neaflându-se circumciderea. Ca locul tăierii împrejur a fost luat de botezul creștin se vede și din porunca dată de Hristos ucenicilor Sai: "Mergând invadați toate neamurile, botezându-le…" Matei 28, 19), nu spune "Tăindu-le împrejur…"

De aceea, Sfântul Apostol Pavel arată că în Iisus Hristos s-a schimbat tăierea împrejur cea trupească într-o tăiere împrejur duhovnicească, ce începe prin botezul în moartea și învierea lui Hristos. Tăierea împrejur cea duhovnicească, nu cea trupească, contează acum. Hristos a făcut-o pentru a arăta că S-a născut sub Lege, că respectă Legea, dar apoi o desăvârșește prin învățătura și lucrările Sale sfințitoare, minunate.

Surse: Creștin Ortodox, Basilica.

Ornament despartitor v01

De ce se practica la Israeliți Tăierea împrejur?

După acest ritual, Pruncul a primit numele Iisus, așa cum Arhanghelul Gavriil a spus Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în ziua Bunei Vestiri (Luca 1, 31-33).

Când a făcut Dumnezeu cu Israeliții legământul tăierii împrejur

În capitolul al 17-lea din Cartea Facerii (Geneza), actul circumciziunii (în ebraică mulá) a fost instituit ca un semn văzut al legământului încheiat de Dumnezeu cu patriarhul Avraam și cu urmașii acestuia, act ce trebuia îndeplinit la toți copii de parte bărbătească, începând cu vârsta de 8 zile (Geneză 17, 10-14). Ca urmare, toți bărbații și copiii din casa patriarhului și Avraam însuși, în vârstă de 99 de ani pe atunci, împreună cu fiul său Ismael de 13 ani, s-au supus tăierii împrejur chiar în ziua instituirii actului propriu-zis (Geneză 17, 23-27). După aceea a urmat Isaac (Geneză 21, 4) și toți urmașii lui. Mai târziu, Dumnezeu a poruncit, prin Moise, să fie circumciși toți copiii israeliți la opt zile de la naștere. Cu acest prilej se punea și numele copilului. Deoarece circumciziunea era un semn al legământului cu Dumnezeu (Geneză 17, 14).

De ce se săvârșea "tăierea împrejur" în a opta zi de la naștere?

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Ziua a opta este o tranziție de la starea infantilă la perfecțiunea personală, pentru că în această zi, în conformitate cu dispozițiile religioase evreiești, pruncul devine copil și dobândește o personalitate. Sfântul Andrei Criteanul separă primele 7 zile de după nașterea unui copil de cea de a opta, spunând că a opta zi este completarea celor șapte și începutul viitorului (cifra 8 fiind și simbolul infinitului dacă este pusă pe orizontală). Punerea numelui în acestă zi oferă pruncului o anumită identitate personală.

Care este legătura între tăierea împrejur și primirea numelui?

Tăierea împrejur din ziua a opta, arată trecerea de la o stare carnală, la una spirituală. Actul liturgic, de tăiere a unui mici părți din organism presupune respingerea unei condiții trupești, în care fiecare ființă umană se naște, în timp ce înlocuirea sa cu numele implică intrarea ființei umane într-o altă stare, spirituală, care duce la perfecțiune.

Așadar, aceste două evenimente, Tăierea împrejur a Domnului și primirea numelui, ne reamintesc nouă, creștinilor, că am intrat într-un legământ nou cu Dumnezeu și că am fost tăiați împrejur "cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos" (Coloseni 2, 11). În acest sens, chiar numele "creștin" (următor al lui Hristos) este un semn al intrării a omenirii într-un legământ nou cu Dumnezeu.

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iisus

Iisus - tăierea împrejur a Domnului este și momentul în care Fiul lui Dumnezeu întrupat primește numele Iisus. Numele de Iisus vine de la Iesuah (Luca 2, 21), care înseamnă "Dumnezeu Mantuiește", "Domnul este mântuirea" sau "Mântuitorul". Acest nume a fost descoperit lui Iosif în vis de către un înger: "Maria va naște Fiu si-I vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Sau de păcate" (Matei, 1, 21). Din evanghelia Sfântului Luca (1, 31) aflam ca si Fecioara Maria a primit porunca de a pune Mântuitorului numele Iisus: "Iată vei zămisli și vei naște fiu, căruia îi vei pune numele "Iisus".

Nașterea-Domnului-Crăciunul

Numele său nu este pus la întâmplare, este un nume fixat mai înainte de a se fi zămislit în pântecele Fecioarei Maria.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Icoana la praznicul "Tăierea împrejur cea după trup a Domnului"

Sinagogă, baldachin și masă și deasupra ei cădelniță de aur; și Hristos, pruncul de opt zile, pus pe spate pe un jeț de aur, și prorocul Zaharia, îmbrăcat cu podoabe arhierești și cu mitră în cap, ține în dreapta cuțit și cu stânga desfașă pe Hristos. Și Născătoarea de Dumnezeu cu Iosif stau de-o parte privând la Hristos cu umilință.

Icoana Tăierii împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie
Icoana Tăierii împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 102

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice - Tăierea împrejur cea după trup a Domnului

Și când s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pântece.
Și când s-au împlinit zilele curățirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

Sfântul Evanghelist Luca 2, 21-24.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos, alcătuită de Sfântul Isaac Sirul

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea ca întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.e

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, glasul 1

Cel Ce șezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început și cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naște pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu știe de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai și fost tăiat împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni.

Condac - Tăierea împrejur cea după trup a Domnului, glasul al 3-lea

Domnul tuturor rabdă tăiere împrejur și taie ca un Bun greșelile celor muritori. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul Ziditorului, purtătorul de lumină și Dumnezeiescul preot al lui Hristos, Sfântul Vasile, se bucură întru cei de sus.

Ornament despartitor v01

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului (Viețile Sfinților)

Împlinindu-se opt zile de la Naștere, Domnul nostru Iisus Hristos a binevoit a primi tăierea împrejur, pe de o parte ca să împlinească legea, cum spune în Evanghelie: "N-am venit să stric legea, ci s-o împlinesc", pentru că El se supunea legii, ca pe cei vinovați și robiți de dânsa să-i facă liberi, precum zice apostolul: "A trimis Dumnezeu pe Fiul Său, Care S-a născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere"; iar pe de alta ca să se arate că a luat trup adevărat și să astupe gurile eretice, care ziceau că Hristos n-ar fi luat trup omenesc, ci cu nălucire S-ar fi născut.

Drept aceea, S-a tăiat împrejur, ca să fie arătat omenirii; pentru că de nu S-ar fi îmbrăcat cu trupul nostru, apoi cum ar fi fost cu putință să se taie împrejur nălucirea, iar nu trupul, fiindcă grăiește Sfântul Efrem Sirul: "Dacă n-a fost trup, pe cine a tăiat Iosif împrejur? Cel ce a fost cu trup adevărat S-a și tăiat împrejur ca un om, și cu sângele Său S-a roșit Pruncul, ca un fiu omenesc și, durându-L, plângea, precum se cădea firii omenești".

Pentru aceea S-a tăiat împrejur la trup, ca să ne aducă nouă duhovnicească tăiere împrejur; pentru că, sfârșindu-se legea cea veche, care era după trup, a început cea nouă, duhovnicească. Precum omul cel vechi, trupesc, tăia împrejur pe omul cel simțit, așa și cel duhovnicesc este dator a-și tăia împrejur patimile cele sufletești: iuțimea, mânia, zavistia, mândria, necurăția și alte păcate. Iar a opta zi S-a tăiat împrejur, scriidu-ne nouă cu sângele Său viața cea viitoare, care de învățători se socotește a fi a opta zi. Astfel, Ștefan, făcătorul canonului din această zi, în cântarea a patra, zice: "Închipuiește viața cea neîncetată a veacului al optulea ce va să fie, în care Stăpânul S-a tăiat împrejur". Sfântul Grigorie de Nissa grăiește așa: "Cea de a opta zi s-a așezat prin lege, ca veacul al optulea, ce va să fie prin optime, să mi-l însemneze mie".

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Se cuvine a ști și aceasta: că tăierea împrejur în Așezământul cel vechi era rânduita în chipul Botezului și al curățirii păcatului strămoșesc, măcar că acela nu se curăța cu totul prin tăierea împrejur, până la sângele lui Hristos cel de voie vărsat pentru noi, pentru că tăierea împrejur era numai închipuire a înainte curățirii celei adevărate, iar nu adevărată curățire, pe care a săvârșit-o Domnul nostru, scoțând păcatul din mijlocul lumii și pironindu-l pe Cruce. Iar în loc de tăierea împrejur din legea cea veche, a legiuit Botezul darului celui nou, care este din apă și duh. Tăierea împrejur a fost atunci ca o pedeapsă pentru păcatul cel întâi făcut și spre semnul acesta, cum că pruncul ce se taie împrejur este zămislit întru fărădelegi, după cuvântul lui David: …în păcate m-a născut maica mea; pentru care rana rămâne pe trupul pruncului.

Dar Domnul nostru era fără de păcat, deși în toate S-a asemănat nouă, în afară de păcat; precum șarpele de aramă făcut de Moise în pustie era șarpe numai cu asemănarea, dar fără veninul șarpelui, așa și Hristos era om adevărat, dar nepărtaș păcatului omenesc și S-a născut din Maică fără de prihană și fără de bărbat, mai presus de fire.

Nu se cădea Lui să rabde acea rană a păcatului, adică a tăierii împrejur, după lege, ca unul Care era fără de păcat și dătător de lege, dar de vreme ce a venit să ia asupra Sa păcatele a toată lumea, după cum grăiește Apostolul: Neștiind de păcat, pentru noi s-a făcut păcat; deci că și cum ar fi fost păcătos, a suferit tăierea împrejur, fiind fără de păcat. Apoi mai mare smerenie a arătat Stăpânul nostru în tăierea împrejur decât în nașterea Sa.

Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului 1 ianuarie

Pentru că prin naștere a luat asupra Sa numai chipul omenesc, după cum grăiește Apostolul: Întru asemănarea omenească făcându-Se și cu chipul S-a aflat că omul, iar prin tăierea împrejur a luat asupra Sa chipul păcătosului, suferind ca și un păcătos rana cea rânduita pentru păcat. Pentru ceea ce nu era vinovat a pătimit ca un vinovat, cum grăiește David: Cele ce n-am jefuit, atunci am plătit; de care păcat nu sunt părtaș, pentru acela am suferit durerea tăierii împrejur.

Deci, a voit ca să primească tăiere împrejur, începând înainte de a pătimi pentru noi, și gustând acel pahar, pe care voia să-l bea până în sfârșit, grăind pe Cruce: Săvârșitu-s-a. Vărsa picături de sânge dintr-o parte a trupului, până ce din tot trupul va curge sângele pâraie; în pruncie începe a răbda și la pătimire se deprindea; ca, atunci când va fi bărbat desăvârșit cu vârsta, să rabde cu înlesnire patimile cele mai cumplite: pentru că din tinerețe se cuvine omului a se deprinde la nevoințele cele bărbătești. Viața omenească este plină de osteneli, fiind că o zi, având nașterea dimineața, iar seara sfârșitul; că de dimineață, adică din scutece, Omul - Dumnezeu Hristos iese la lucrul Său prin osteneli, fiind în osteneli din tinerețe și spre lucrarea Sa până în seara aceea când soarele s-a întunecat și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la al nouălea ceas; căci grăiește către iudei: Tatăl Meu până acum lucrează și Eu lucrez.

Dar ce lucrează Domnul nostru? Mântuirea noastră; căci mântuire a lucrat în mijlocul pământului. Iar ca s-o lucreze desăvârșit, se apucă de dimineață, adică din tinerețe de lucru, începând a răbda durere trupească și cu inima suferind pentru noi ca pentru fiii Săi, până ce se va închipui întru noi Hristos. De dimineață, cu sângele Său începe a semăna, ca spre seară să adune rodul cel frumos al răscumpărării noastre.

pravila - Floare Ornamentala

Apoi s-a pus numele fericitului prunc "Iisus", nume care s-a dat din cer de Arhanghelul Gavriil în vremea când a binevestit Preacuratei Fecioare zămislirea Lui și mai înainte până a nu se zămisli în pântece, adică mai înainte până a nu se învoi Preasfânta Fecioară cu cuvintele binevestitorului, sau mai înainte până a nu zice: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Pentru că la acele cuvinte ale ei, îndată Cuvântul lui Dumnezeu trup s-a făcut, sălășluindu-Se în preacuratul și preasfântul Ei pântece.

Deci, acest preasfânt nume, Iisus, care s-a spus de înger mai înainte de zămislire, I s-a dat la tăierea împrejur Domnului Hristos, ca o încredințare despre mântuirea noastră; pentru că "Iisus" înseamnă "Mântuitor", precum mai înainte a tălmăcit același înger lui Iosif, în vis, arătându-se și zicându-i: Vei da numele Lui "Iisus", pentru că Acela va mântui pe poporul Său din păcate. Încă și Sfântul Apostol Petru, mărturisind despre numele lui Iisus, zicea: Nu este întru nimeni altul mântuire, pentru că nu este nici un alt nume sub cer, dat între oameni, întru care se cade a ne mântui.

Acest mântuitor nume, Iisus, mai înainte de toți vecii era pregătit în sfatul Sfintei Treimi, și până acum păzit spre a noastră mântuire; iar acum ca un mărgăritar de mult preț s-a adus spre răscumpărarea neamului omenesc din vistieriile cele cerești și s-a dat prin Iosif, întru adeverirea tuturor; apoi cele neștiute și cele tăinuite ale înțelepciunii lui Dumnezeu, întru numele acesta s-au arătat. Acest nume ca un soare a strălucit lumii, după cum grăiește prorocul: Va răsări vouă, celor ce vă temeți de numele Meu, soarele dreptății.

pravila - Floare Ornamentala

Ca un mir bine mirositor a umplut lumea de bună mireasmă. Ca un mir este vărsat numele Său, nu ținut în vas, ci vărsat; căci până când mirul este în vas, până atunci mireasma lui este înăuntru; iar când se varsă, îndată bună lui mireasmă umple văzduhul. Puterea numelui lui Iisus era tăinuită în sfatul cel mai înainte de veci, acoperindu-se ca într-un vas; iar după ce din cer s-a vărsat pe pământ acest nume, îndată că niște mir plin de aromate, prin bună mirosire a darului, de la vărsarea pruncescului sânge la tăierea împrejur, a umplut lumea. Și toată lumea acum mărturisește că Domnul Iisus Hristos este întru slava lui Dumnezeu Tatăl.

Arătată s-a făcut puterea numelui lui Iisus, căci acest minunat nume a mirat pe îngeri, a bucurat pe oameni și a înfricoșat pe diavoli, pentru că și diavolii cred în El și se cutremură. Apoi de numele acesta tremură iadul, tremură cele dedesubt, se scutură puterea întunericului, cad cei ciopliți, se gonește întunericul idoleștii îndrăciri; iar lumina dreptei credințe răsare și luminează pe tot omul ce vine în lume.

La acest nume preamare al lui Iisus tot genunchiul se pleacă, al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt. Acest nume al lui Iisus este armă tare asupra potrivnicilor, precum zice Sfântul Ioan Scărarul: "Totdeauna cu numele lui Iisus să bați pe cei potrivnici, pentru că armă mai tare decât aceasta nu vei afla nici în cer, nici pe pământ". Acest nume preascump, Iisus, o! cât de dulce este inimilor celor ce iubesc pe Iisus Hristos! O! cât este de dorit celui ce-L are pe El! Căci Iisus este iubire și dulceață. Acest preasfânt nume Iisus, o! cât este de iubit robului și legatului pentru Iisus, celui robit pentru dragostea Lui!

pravila - Floare Ornamentala

În minte să fie Iisus, pe limbă Iisus; Iisus se crede cu inima întru dreptate, Iisus se mărturisește cu gura spre mântuire. Ori umblând, ori șezând, ori ceva lucrând, Iisus să fie pururea înaintea ochilor. N-am crezut – zice Apostolul –, a ști ceva între voi, fără numai pe Iisus; căci Iisus, celui ce se plânge către Dânsul, îi este luminare a minții, frumusețe a sufletului, sănătate a trupului, veselie a inimii, ajutor întru necazuri, bucurie întru mâhnire, iar iubitorului Său, plată și răsplătire.

S-a scris cândva numele cel nespus al lui Dumnezeu - după cum povestește Ieronim - pe o tăbliță de aur, ce se purta pe capul arhiereului celui mare. Se scrie acum dumnezeiescul nume al lui Iisus cu sângele cel vărsat la a Lui tăiere împrejur, și se scrie nu în aur, materialnic, ci duhovnicesc, adică în inimile și în gurile robilor lui Iisus, precum s-a scris întru a Apostolului Pavel, despre care s-a zis: Vas ales Îmi este acesta, ca să poarte numele Meu. Apoi ca o preadulce băutură, preadulcele Iisus dorește să fie purtat numele Său în vas; căci cu adevărat dulce este celor ce-l gustă cu dragoste, despre care se grăiește în psalmi: Gustați și vedeți că bun este Domnul. Pe acela gustându-l prorocul, strigă: Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea.

Pe Acesta gustându-l Apostolul Petru, zice: Iată, noi am lăsat toate și în urma Ta am mers, căci către cine altul să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Prin această dulceață li s-au îndulcit sfinților pătimitori chinurile cele amare, încât și de cea mai amară moarte nu s-au temut, ci strigau, zicând: Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, primejdia sau sabia? Nici moartea, nici viața, fiindcă dragostea este mai tare ca moartea.

pravila - Floare Ornamentala

Deci în care vas dorește să se poarte cu adevărat acea dulceață a numelui lui Iisus? În cel de aur, ca aurul lămurit în ulceaua primejdiilor și a necazurilor, care ca și cu niște pietre scumpe se împodobește cu rănile cele suferite pentru Iisus, strigând: Eu rănile Domnului Iisus pe corpul meu le port. Un vas ca acesta trebuie acelei dulceți.

În unul ca acesta numele lui Iisus dorește să fie purtat. Nu în zadar Iisus, la luarea numelui Său, varsă sânge în tăierea împrejur, voind aceasta, ca vasul, ce va purta numele Său, să se roșească cu sânge. Că după ce Domnul a câștigat vas ales numelui Său pe Apostolul Pavel, îndată a adăugat, zicând: Eu îi voi spune, câte i se cade lui să pătimească pentru numele Meu. Caută la vasul Meu, cel sângerat și rănit. Așa se scrie numele lui Iisus, cu roșeala sângelui, cu durerile și chinurile celor ce până la sânge suferă, nevoindu-se împotriva păcatului.

Deci, te sărutăm, cu dragoste, o, preadulce nume al lui Iisus, ne închinăm cu osârdie preasfântului Tău nume, o! preadulce și întru tot îndurate Iisuse, lăudăm numele Tău cel preamare, Mântuitorule Iisuse, umilindu-ne față de sângele cel vărsat în tăierea împrejur! Pruncule cel fără de răutate și Doamne cel desăvârșit! Și ne rugăm bunătății Tale celei mari, pentru preasfânt numele Tău, pentru preascump sângele Tău ce s-a vărsat, și pentru Maica Ta cea fără de prihană, care fără stricăciune Te-a născut, să reverși asupra noastră mila Ta cea bogată, să îndulcești inimile noastre prin Tine însuți Iisuse, să aperi și să ne îngrădești de pretutindeni cu numele Tău!

Însemnează-ne și ne pecetluiește pe noi robii Tăi cu acest nume, Iisuse, ca și în veacul ce are să fie, ai Tăi să fim și cu îngerii să slăvim preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, Iisuse, și să-l cântăm în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 ianuarie

În această lună, în ziua întâia, Tăierea împrejur cea după trup a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodot, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Grigorie Nazianzul, tatăl Sfântului Grigorie Teologul, care în pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 2 ianuarie

În această lună, în ziua a doua, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Silvestru, papă al Romei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Taghen;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Teopempt și Teodota, maica sfinților celor fără de arginți, care în pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marcu cel surd, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Vasile din Ancira;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Serghie, care s-a săvârșit, fiind tăiat cu sabia;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Teopist, care s-a săvârșit, fiind lovit cu pietre;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Cosma, arhiepiscopul Constantinopolului, făcătorul de minuni, îngropat în Sfânta Mănăstire Hora;
Tot în această zi, pomenirea noului mucenic Zorz (George sau Gheorghe) Ghiurghiul din Mitilina, care mărturisind pe Hristos a fost sugrumat în anul 1770;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Părintelui nostru Serafim din Sarov.

Ornament despartitor v01

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea

FB Mess WA Like Biserica Ortodoxă serbează în a 8-a duminică după Paști Pogorârea Sfântului Duh numită și Rusaliile sau Cincizecimea, apoi în următoarea zi Sfânta Treime. Pogorârea Sfântului Duh sau a Rusaliilor – este […]

† Sfântul Mucenic Pangratie, Episcop al Taorminei (9 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Pangratie, Episcop al Taorminei a fost contemporan cu Domnul nostru Iisus Hristos, el fiind hirotonit chiar de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox pe data […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei (15 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, episcopul Iliriei, este Model al înțelepciunii și al credinței profunde în Cuvântul cel Sfânt al Evangheliei, el primind cununa muceniciei cu seninătate alături de mama sa Antia. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram