† Soborul Sfinților 12 Apostoli
(30 iunie)

Trimte prietenilor tăi

În data de 30 iunie în calendarul ortodox serbăm pe cei 12 Apostoli propovăduitori ai Domnului nostru Iisus Hristos.

Viața pe scurt - Soborul Sfinților 12 Apostoli (sinaxar)

Cei 12 Apostoli au fost aleși de Mântuitor în mod individual pentru virtuțile pe care fiecare în parte le avea, pentru tăria de caracter atât de necesară pentru a putea înfrunta opiniile extrem de diferite. Însă, cea mai de preț calitate a lor a fost convingerea personală că în fața lor, sorbindu-I fiecare vorbă, se afla însuși Cuvântul Adevărului.

Numele celor 12 Apostoli sunt: Andrei, Petru, Ioan, Iacov, Filip, Vartolomeu (Bartolomeu), Toma, Matei, Iuda Tadeul, Simon Zilotul , Pavel și Matia. Matia este cel de-al 13-lea Apostol, care s-a alăturat celorlalți după trădarea și moartea lui Iuda Iscarioteanul.

Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei mai este cunoscut și ca "Cel dintâi chemat" el fiind cel care i-a fost mai întâi ucenic Sfântului Ioan Botezătorul, apoi fiind primul care l-a urmat pe Domnul Hristos. Împreună cu fratele său Petru, ambii fii ai lui Iona din Betsaida Galileii, localitate situată pe țărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte, se îndeletniceau cu pescuitul. La chemarea Domnului, împreună cu fratele său, renunță la meseria de pescar, lăsându-și barca și îmbarcându-se pe corabia credinței. A propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate țările de pe lângă Marea Neagră, în Herson și în Rusia, ajungând în Sciția cea Mare, în Sinopi și în Miotia, întorcându-se apoi în Tracia, Elada și Pelopones, unde a fost răstignit de antipatul Egheat în cetatea Patras din Ahaia pe o cruce în forma literei "X" cunoscută ca și "Crucea Sfântului Andrei".

Sfântul Apostol Petru

Sfântul Apostol Petru, fratele Sfântului Andrei, era cunoscut sub numele de iudeu ca Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa ("piatra"). El este cel care Îl recunoaște pe Iisus spunându-I : "Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu." În urma pescuirii minunate de pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină "pescar de oameni", asemenea fratelui său. A făcut cunoscut cuvântul Evangheliei în Iudeia, în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia, Galatia, ajungând și la Roma unde l-a biruit pe vrăjitorul Simon. În cele din urmă, a fost răstignit de împăratul Nero cu capul în jos, câștigându-și astfel cheile împărăției cerului.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost fiul lui Zevedeu și al Salomiei și asemănător cu ceilalți doi frați pescari și el avea aceeași ocupație alături de fratele său Iacov până la momentul chemării Domnului. Mai este numit și "Teologul" în sensul de, "Cuvântătorul de Dumnezeu", el fiind de asemenea și "ucenicul iubit" care, la Cina cea de Taină și-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar lângă Cruce, a stat alături de Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a se numi "fiu al ei". A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia, odihnindu-se în pace apoi, fiind îngropat de viu la adânci bătrâneți la cererea sa.

Sfântul Apostol Iacov

Sfântul Apostol Iacov, împreună cu fratele său, Sfântul Apostol Ioan, au fost numiți de Domnul "Fii ai tunetului" deoarece, împreună cu Sfântul Petru au văzut Schimbarea la Față a Domnului pe Muntele Tabor. Asemenea unui tunet, răsunetul cuvintelor sale s-a făcut auzit mai întâi în Iudeea, apoi până în Spania, după care, întorcându-se la Ierusalim, mustrându-i pe necredincioșii evrei, învățându-i din Sfânta Scriptură că Iisus este adevăratul Mesia a stârnit ura acestora până când, pornit împotriva lui, împăratul Irod l-a ucis cu sabia.

Sfântul Apostol Filip

Sfântul Apostol Filip era din aceeași cetate cu Sfântul Petru și cu Sfântul Andrei. Era un profund cunoscător al Vechiului Testament, de aceea așteptând venirea lui Mesia, a știut fără îndoială că Hristos este Acela. El este cel care l-a chemat pe Natanail să îl vadă pe Iisus, spunându-i: "Am aflat pe Hristos, despre care au scris Moise în Lege și prorocii. Vino și vezi." Sfântul Apostol Filip a propovăduit cuvântul Domnului în părțile Asiei, împreună cu Sfântul Apostol Vartolomeu și cu Maria, sora sa. A fost ucis de păgâni în localitatea Ierapoli din Frigia, fiind răstignit cu capul în jos.

Sfântul Apostol Vartolomeu (Bartolomeu)

Sfântul Apostol Vartolomeu era originar din Galaad. A propovăduit Evanghelia pentru început în Siria și în Asia de Sus avându-l alături o perioadă pe Sfântul Apostol Filip, însă, după sfârșitul acestuia, Sfântul Vartolomeu s-a îndreptat spre India, unde a convertit pe mulți la credința creștină și a tradus Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei în limba indiană. A ajuns apoi în Armenia cea Mare și în Alvan, cetatea Armeniei, unde a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului său a fost jupuită și, tăindu-i-se capul, și-a aflat sfârșitul creștinesc. Trupul său a fost așezat într-o raclă de plumb fiind aruncată în mare cu scopul de a se scufunda, însă contrar așteptărilor, a plutit liniștită pe apă, până când a ajuns la insula ce se numește Lipar.

Sfântul Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma, căruia i se mai spunea și "Geamănul" este cel care, după Învierea Domnului, la prima Sa arătare, pentru a se convinge că El este cu adevărat Hristos Cel înviat i-a pipăit Domnului rănile de la piroane și de la suliță. A răspândit învățăturile creștinești în părțile Indiei, murind martirește străpuns de săgeți.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Apostol Matei, purtând numele Levi înainte de chemarea Domnului, este cel care a scris prima Evanghelie, mai întâi în limba ebraică, după care în greacă. Era originar din Capernaum, iar tatăl său se numea Alfeu. A binevestit cuvântul Domnului în toată Etiopia, unde a devenit și martir, fiind ars pe rug.

Sfântul Apostol Iuda Tadeul

Sfântul Apostol Iuda Tadeul, a nu se confunda cu Iuda Iscarioteanul. El a fost fratele Sfântului Iacov cel Tânăr, cel dintâi episcop al Ierusalimului, rudă cu Domnul Iisus Hristos. El s-a născut în Nazaretul Galileii fiind fiul lui Iosif, cel care a fost după aceea logodnicul Preacuratei Fecioare. Mama sa se numea Salomeea. A predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria, Mesopotamia și Libia. Ajungând în părțile Araratului a fost spânzurat pe o cruce de lemn, de către închinătorii de idoli și străpuns de săgeți, și-a dat sufletul său în numele Domnului.

Sfântul Apostol Simon

Sfântul Apostol Simon este mirele de la nunta din Calea Galileii, unde Domnul nostru Iisus Hristos a prefăcut apa în vin. Mai este numit și "Zilotul" sau "Natanael". A răspândit învățătura creștină în Mauritania și în Africa, fiind răstignit de necredincioși în Britania unde și-a dat duhul său în mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Matia

Sfântul Apostol Matia este cel care s-a alăturat celorlalți după trădarea și moartea lui Iuda Iscarioteanul. A mărturisit credința în Hristos în Etiopia cea mai din afară, unde și-a aflat și mucenicescul sfârșit.

Sfântul Apostol Pavel

Trebuie menționat și Sfântul Apostol Pavel, chiar dacă el nu face parte din cei 12 Apostoli. El a fost ales ucenic al Domnului mai târziu decât toți ceilalți, însă dovedind tăria credinței și căința de păcate a devenit în scurt timp "vas ales al lui Hristos". A împărtășit taina credinței celei adevărate întru Domnul Iisus Hristos de la Ierusalim până la Roma, fiind ucis pentru aceasta de împăratul Nero cu sabia. Din această cauză, pentru râvna sa, Sfântul Apostol Pavel se serbează de către Biserică, împreună cu Sfântul Apostol Petru, ca unul care, mai mult decât alți Apostoli, s-a străduit să răspândească cuvântul lui Hristos Dumnezeul nostru!

Lumea întreagă le-a fost "sală de clasă", fiecare suflet creștinat a primit șansa la mântuire, strădania lor nefiind în zadar, ei fiind cei care poartă pe umeri începuturile răspândirii cuvintelor Evangheliei, devenind modele de urmat tuturor celor ce au mers în anii următori pe calea sfințeniei, a cucerniciei, a muceniciei. Cei 12 Apostoli sunt cei care au fost trimiși de Dumnezeu în lume pentru creștinarea a cât mai multor suflete, după cuvintele Domnului: "Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului" (Matei 28, 19-20).

Surse: Basilica, Crestin Ortodox, Ziarul Lumina.

Floare 02 Bun

Icoana celor 12 apostoli și chipurile lor

 1. Petru, [la fața obrazului albineț, puțintel cam palid, pleșuv la cap și des la păr [creț] ce-i mai rămăsese; cam cărunt, [cu ochii negri, ceva mai sângerați dedesubt], sprâncene înalte; cu nasul cam lungăreț], [dar nu ascuțit, ci apăsat], barbă rotundă [și căruntă și la statutul trupului drept, om de mijloc, și la căutătură îngrijit], ținând epistola zice: "Petru, apostol a lui Iisus Hristos [către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini]… aleși [după ce mai dinainte știință a lui Dumnezeu.
 2. Pavel, [capul] pleșuv, [vesel la căutătură, cu sprâncenele înălțate în sus, alb la față, cu nasul lung], puțin curbat, cu barbă încrețită, [cam lungă la tot obrazul împodobit cu bună cuviință], și cam cărunt [ la cap și la barbă; om sănătos, cu virtute, puțintel cam scund la trup și cam plecat], ținând în mâini cele paisprezece epistole ale sale, înfășurate și toate legate împreună.
 3. Ion Teologul, bătrân, pleșuv, cu barbă puțin cam lungă, ținând în mână Evanghelia.
 4. Matei Evanghelistul, bătrân, cu barbă lungă, ținând în mână Evanghelia.
 5. Luca Evanghelistul, tânăr, cu părul creț, cu puțină barbă, zugrăvind-o pe Născătoarea de Dumnezeu (sau ținând în mână Evanghelia).
 6. Marcu Evanghelistul, cu căruntețe, cu barbă [scurtă] rotundă, ținând în mână Evanghelia.
 7. Andrei, bătrân, cu părul încârlionțat, cu barba despărțită în două părți, ținând în mână cruce și o hârtie înfăsurată.
 8. Simon Zilotul, bătrân, pleșuv, cu barba rotundă.
 9. Iacov ("cel mare"; fiul lui Zevedeu), tânăr, cu început de barbă.
 10. Vartolomeu, tânăr cu început de barbă.
 11. Toma, tânăr, fără de barbă.x
 12. Filip, tânăr, fără de barbă.

Aceștia toți ținîn mâini hârtii înfășurate (ca predicatori).

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 147

Floare 02 Bun

Pasaje Biblice (Evanghelie) - Scrierii

Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini.
Rugați, deci, pe Domnul secerișului, ca să scoată lurcători la secerișul Său.
Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință.
Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu și Ioan fratele lui;
Filip și Vartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacov al lui Alfeu și Levi ce se zice Tadeu;
Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut.
Pe acești doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: În calea păgânilor să nu mergeți, și în vreo cetate de samarineni să nu intrați;
Ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel.
Și mergând, propovăduiți, zicând: S-a apropiat împărăția cerurilor.
Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, în dar să dați.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 9, 36-38; 10, 1-8;

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Floare 02 Bun

Rugăciune la Soborul Sfinților 12 Apostoli

Ceata Apostolilor dorind eu să o laud, Hristoase, cu rugăciunile lor ca un Dumnezeu, raza Preasfântului Duh, dăruiește-mi și lumina înțelepciunii Tale.
Întărindu-se cu puterea și cu harul Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor vrăjmași au zdrobit cinstiții Tăi Apostoli, de Dumnezeu văzători făcându-se, cu privirile neslăbite spre Tine.
Slăviții Apostoli ai lui Hristos, cereasca înțelepciune învățându-se, toată multa grăire a înțelepților cea nefolositoare, nebună a fi o au arătat prin tăria propovăduirii.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Tămăduiri săvârșind, Stăpâne, cu numele Tău, adunările păgânilor cu cunoștința Ta le-au vânat măriții Apostoli și cu lumina Ta le-au luminat.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe unul din Dumnezeiasca Treime, Preacurată, L-ai născu, pe Cel Ce S-a arătat din tine luând trup pentru noi, cu bunăvoința Tatălui și cu lucrarea Preasfântului Duh, Maică, Fecioară.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Troparul Soborului Sfinților 12 Apostoli, glasul al 4-lea

Cei ce sunteți între Apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască, si sufletelor noastre mare milă.

Condacul Soborului Sfinților 12 Apostoli, glasul al 2-lea

Piatra Hristos pe piatra credinței preamărește luminat, pe cel mai ales decât ucenicii, și împreună cu Pavel toată adunarea celor doisprezece la pomenire astăzi; a căror pomenire săvârșind cu credință, pe Cel ce i-a preamărit pe ei Îl preaslăvim.

Floare 02 Bun

Soborul Sfinților 12 Apostoli (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Petru, mai marele apostolilor, râvnitorul cel fierbinte după Domnul și slăvitul mărturisitor al numelui Său cel Sfânt, care a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu a fost frate cu Andrei cel întâi chemat, din Betsaida Galileei, fiul lui Iona, din seminția lui Simeon. El, fiind chemat de Domnul nostru Iisus Hristos de la mrejele pescărești la apostolie și de la vânarea peștilor la vânarea oamenilor, a câștigat Biserica în loc de corabie, iar în loc de vâslă, cheile împărăției cerului. Sfântul Apostol Petru a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea; apoi în Antiohia, în Pont, în Galatia, în Capadochia, în Asia, în Bitinia și în Iliric. S-a pogorât și până la Roma și a bine vestit Cuvântul lui Dumnezeu în toată Italia. Pe Simon vrăjitorul l-a biruit în mijlocul cetății Romei, cu puterea lui Hristos, surpându-l jos din înălțimea văzduhului. Iar mai pe urmă, Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos de împratul Nero și s-a dus la cele cerești.

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, a fost la început ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și a mers cel dintâi în urma Mielului lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Era fratele Sfântului Apostol Petru, pe care l-a și adus la Hristos. După primirea Sfântului Duh, el a propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate țările de pe lângă Marea Neagră, în Herson și în Rusia. Ajungând aici, cu rânduiala lui Dumnezeu, a înfipt o cruce pe dealurile Kievului, vestind înainte încredințarea neamului aceluia din scaunul său cel apostolesc din Vizantia. Apoi, propovăduind în Sciția cea Mare, în Sinopi și în Miotia, s-a întors în Tracia și s-a pogorât în Elada și în Pelopones, unde a fost răstignit de antipatul Egheat în cetatea Patras din Ahaia.

Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu, cel numit de Domnul Boanerghes, adică „fiii tunetului”, era fratele Sfântului Ioan Cuvântă­torul de Dumnezeu, care a văzut slava Schimbării la Față a Domnului în Muntele Tabor. După înălțarea Domnului, a tunat ca un tunet până la marginile pământului; pentru că a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu mai întâi prin toată Iudeea și, după aceea, în Spania. Apoi, întorcându-se iarăși la Ierusalim, cu glas de tunet mustra pe necredincioșii evrei, arătându-le din dumnezeiasca Scriptură că Iisus Hristos este adevăratul Mesia. Acest lucru nesuferindu-l evreii, au întărâtat împotriva lui pe împăratul Irod, care se numea Agripa, și Sfântul Apostol Iacov a băut paharul pătimirii pentru Hristos, pe care a făgăduit să-l bea, fiind ucis de Irod cu sabia.

Folare Separare 1

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, a fost apostolul cel iubit Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui și a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. EI s-a învrednicit a se numi fiu al Maicii Domnului, iar în vremea cinstitei ei adormiri, Sfântul Apostol Ioan a dus înaintea patului ei stâlparea cea din Rai, dată de îngerul Gavriil. El a propovăduit Evan­ghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia. Deci, fiind în insula ce se numește Patmos, s-a învrednicit de negrăite descoperiri dumnezeiești care sunt scrise în Sfânta Scriptură. întorcându-se în Efes și aducând la Hristos multe popoare din părțile Asiei, s-a odihnit în pace, fiind îngropat de viu la adânci bătrâneți.

Sfântul Apostol Filip era din aceeași cetate cu Petru și cu Andrei. El era știutor iscusit al cărților proorocești și al Legii celei vechi. Tot el a adus la Hristos pe Natanail, zicând: Am aflat pe Hristos, despre care au scris Moise în Lege și proorocii. Vino și vezi! Sfântul Apostol Filip a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei, împre­ună cu Sfântul Apostol Vartolomeu și cu Maria, sora sa. El a fost ucis de păgâni în Ierapoli din Frigia, fiind răstignit cu capul în jos.

Sfântul Apostol Vartolomeu era de neam din Galaad. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Siria și în Asia de sus, uneori împreună cu Sfântul Filip, iar alteori, singur, ajutându-le lor câteo­dată și Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. Apoi, după sfârșitul lui Filip, s-a dus în India, care se numește binenorocită, și petrecând acolo multă vreme întru buna vestire, întorcând pe mulți la Hristos și tălmăcind Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Matei, în limba indiană. De acolo s-a dus în Armenia cea Mare și în Alvan, cetatea Armeniei. Acolo a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului său a fost jupuită și, tăindu-i-se capul, s-a încununat. Trupul lui, punându-se în raclă de plumb și aruncându-se în mare, a plutit ușor pe apă ca o luntre, până a sosit la insula ce se numește Lipar.

Folare Separare 1

Sfântul Apostol Toma, care s-a numit și „geamăn”, era din Paneiada, cetatea Galileei. El a fost acela care a pipăit rănile Domnului după învierea Lui. El a propovăduit pe Hristos partenilor, midenilor, perșilor, ircanilor, bactrilor și brahmanilor, până la cele de pe urmă părți ale Indiei. Iar în părțile Calamidului, împungându-se cu sulițele, a murit pentru Hristos.

Sfântul Apostol Matei, fratele lui Iacov al lui Alfeu, a fost chemat la apostolie de la vamă. El a fost întâiul scriitor al vieții lui Hristos, scriind Sfânta Evanghelie în limba evreiască. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și în părțile mâncătorilor de oameni, unde, în cetatea ce se numea Mirmeni, a trecut mucenicește din viața aceasta.

Sfântul Iacov al lui Alfeu, a fost fratele Sfântului Apostol Matei și a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în diferite țări și la felurite popoare închinătoare de idoli. Deci, aducând la Hristos multe popoare, și-a săvârșit pătimirea fiind răstignit pe cruce și a fost numit „sămânță dumnezeiască” de neamurile care se întorseseră.

Folare Separare 1

Sfântul Apostol Iuda, fiul Sfântului Iosif logodnicul, teslarul din Nazaret, este numit de Luca „al lui Iacov”, căci era fratele lui Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului, care a fost numit „fratele Domnului”. Iar de Matei și de Marcu a fost numit Levi și Tadeu. El a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeea, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Iar în părțile Araratului el a fost spânzurat pe o cruce de lemn, de către închinătorii de idoli și, fiind străpuns de săgeți, și-a dat sufletul său pentru Domnul.

Sfântul Apostol Simon, cel din Cana Galileei, la a cărui nuntă Iisus Hristos a prefăcut apa în vin, a fost numit Zilot, pentru râvna sa pentru Hristos Dumnezeu, și a binevestit cuvântul mântuirii în Mauritania și în Africa. Apoi, fiind răstignit de necredincioși în Britania, și-a dat duhul său în mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Matia, care s-a numărat în rândul Sfinților Apostoli, în locul lui Iuda vânzătorul, a propovăduit pe Hristos în Etiopia cea mai din afară, și acolo suferind multe pătimiri, s-a sfârșit mucenicește.

Folare Separare 1

Sfântul și Marele Apostol Pavel, care, mai târziu decât toți, a fost chemat de sus de Domnul la apostolie, arătându-se vas ales al numelui lui Hristos, L-a propovăduit pe El înaintea neamurilor și împăraților, începând de la Ierusalim până la Roma, fiind învățător la multe popoare. El a fost ucis cu sabia de către împăratul Nero și astfel și-a sfârșit nevoința alergării sale. Acest sfânt Apostol, asemenea cu Sfântul Apostol Petru, se cinstește de Biserică ca cel care s-a ostenit mai mult decât alți apostoli pentru buna vestire a lui Hristos.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 30 iunie

În această lună, în ziua a treizecea, soborul Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli celor doisprezece, cu arătare, cum și unde fiecare dintr-înșii a propovăduit și unde s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Meliton, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel din Sinopi, care s-a săvârșit târât pe pietre;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noul Mucenic Mihail grădinarul, care a mărturisit în Atena la anul 1770;
Tot în această zi, facem și pomenirea Părintelui nostru, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 iulie

În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfinților Mucenici si doctori fara de arginti, Cosma si Damian, cei ce s-au savârsit la Roma;
Tot întru aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfântului Ierarh Leontie al Radautilor;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Vasilie, ce a întarit manastirea de la Izvorul adânc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Petru Patriciul, care a vietuit întru ale lui Evandru;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Leon pustnicul, care gol petrecând, s-a savârsit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor doua mii de Mucenici, care prin sabie s-au savârsit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mavrichie, care, fiind uns cu miere si muscat de albine, s-a savârsit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor 25 de Mucenici, care în Nicomidia prin foc s-au savârsit.

Floare 02 Bun

Pe cei 12 Apostoli să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (25 octombrie)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361), care trecuse de partea arienilor, deși Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sunt […]

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

14 comments on “† Soborul Sfinților 12 Apostoli
(30 iunie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram