† Soborul Sfinților 12 Apostoli
(30 iunie)

4.4/5 - (5 votes)

Soborul Sfinților 12 Apostoli este ziua în care ne amintim de cei mai apropiați 12 apostoli ai Mântuitorului Hristos. Ei sunt serbați în calendarul ortodox pe data de 30 iunie fiind prăznuiți în următoarea zi după căpeteniile apostolilor Petru și Pavel.

Soborul Sfinților 12 Apostoli (sinaxar)

Cei 12 Apostoli au fost aleși de Mântuitor în mod individual pentru virtuțile pe care le avea fiecare în parte, pentru tăria de caracter atât de necesară pentru a putea înfrunta opiniile extrem de diferite. Însă, cea mai de preț calitate a lor a fost convingerea personală că în fața lor, sorbindu-I fiecare vorbă, se afla însuși Cuvântul Adevărului.

Numele celor 12 Apostoli sunt: Andrei, Petru, Ioan, Iacov, Filip, Vartolomeu (Bartolomeu), Toma, Matei, Iuda Tadeul, Simon Zilotul, Pavel și Matia. Matia este cel de-al 13-lea Apostol, care s-a alăturat celorlalți după trădarea și moartea lui Iuda Iscarioteanul.

În Noul Testament Apostolii (greacă: απόστολος/apóstolos; ebraica: saliah = trimis, sol) sunt cei aleși de Iisus, numiți și cei 12 Apostoli. Numărul 12 are o semnificație tradițională simbolică, fiind similar cu numărul triburilor israelite din Pentateuh (primele cinci scrieri ale Vechiului Testament).

Evangheliile lui Luca și Marcu amintesc faptul că Mântuitorul a ales cei 12 apostoli (Luca 6,13 și Marcu 3,14). După ce I-au fost alături Mântuitorului în activitatea Sa publică vreme de trei ani și jumătate, înainte de a se Înalta la Cer, Acesta le-a spus: "Mergând, învățați toate popoarele. Propovăduiți Evanghelia la toată zidirea, botezându-i pe ei în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt."

Pe lungă cei 12 Apostoli întâlnim în Evanghelii și în Sfânta Tradiție, și alți Apostoli, precum Sfântul Apostol Luca, Sfântul Apostol Marcu, din rândul celor 70 de Apostoli, sau cazul particular al Sfântului Apostol Pavel. Cei 12 Apostoli, ulterior, pe toți cei 70 i-au făcut episcopi și i-au trimis în diferite parți să vestească Evanghelia mântuirii. Acest fapt arată că ierarhia Bisericii începe de la cei 12 Apostoli și se continuă cu cei 70 de Apostoli. Tot astfel ne învață și Sfântul Vasile: "Preoții țin locul celor șaptezeci de Apostoli, iar episcopii țin locul celor doisprezece Apostoli, până la sfârșitul lumii, asa cum Hristos a pus ierarhia de la început".

De fiecare data când rostim Crezul afirmam ca Biserica este "apostolească", deoarece învață ceea ce au invitat Apostolii și își poate înfățișa existenta în chip istoric până la Apostoli.

Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, fiind cunoscut ca "Cel dintâi chemat" deoarece el este primul care l-a urmat pe Domnul Hristos.

Sfântul Apostol Andrei împreună cu fratele său Petru, ambii fii ai lui Iona din Betsaida Galileii (localitate situată pe țărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Țării Sfinte) se îndeletniceau cu pescuitul. La auzul chemării Domnului renunță la meseria de pescar, lăsându-și barca și îmbarcându-se pe corabia credinței împreună cu fratele său Petru. A propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate țările de pe lângă Marea Neagră, în Herson și în Rusia, ajungând în Sciția cea Mare, în Sinopi și în Miotia, întorcându-se apoi în Tracia, Elada și Pelopones, unde a fost răstignit de antipatul Egheat în cetatea Patras din Ahaia pe o cruce în forma literei "X" cunoscută ca și "Crucea Sfântului Andrei".

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Andrei APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Petru

Sfântul Apostol Petru, fratele Sfântului Andrei, era cunoscut sub numele de iudeu ca Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (în traducere "piatră). El este cel care Îl recunoaște pe Iisus spunându-I: "Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu (Matei 16 16)". În urma pescuirii minunate de pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină "pescar de oameni", asemenea fratelui său Andrei. A făcut cunoscut cuvântul Evangheliei în Iudeia, în Antiohia, în Pont, Capadochia, în Asia, Bitinia, Galatia, ajungând și la Roma unde l-a biruit pe vrăjitorul Simon. În cele din urmă, a fost răstignit de împăratul Nero cu capul în jos, câștigându-și astfel cheile împărăției cerului.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Petru APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a fost fiul lui Zevedeu și al Salomiei și asemănător cu ceilalți doi frați pescari (Andrei și Petru) și el avea aceeași ocupație alături de fratele său Iacov până la momentul chemării Domnului. Mai este numit și "Teologul" în sensul de, "Cuvântătorul de Dumnezeu", el fiind de asemenea și "ucenicul iubit" care, la Cina cea de Taină și-a rezemat capul pe pieptul lui Hristos, iar lângă Cruce, a stat alături de Preacurata Fecioară și s-a învrednicit a se numi "fiu al ei". A propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia, odihnindu-se în pace apoi, fiind îngropat de viu la adânci bătrâneți la cererea sa.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol și Evanghelist Ioana APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Iacov

Sfântul Apostol Iacov, împreună cu fratele său, Sfântul Apostol Ioan, au fost numiți de Domnul "Fii ai tunetului" deoarece, împreună cu Sfântul Petru au văzut Schimbarea la Față a Domnului pe Muntele Tabor. Asemenea unui tunet, răsunetul cuvintelor sale s-a făcut auzit mai întâi în Iudeea, apoi până în Spania, după care, întorcându-se la Ierusalim, mustrându-i pe necredincioșii evrei, învățându-i din Sfânta Scriptură că Iisus este adevăratul Mesia a stârnit ura acestora până când, pornit împotriva lui, împăratul Irod l-a ucis cu sabia.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Iacov APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Filip

Sfântul Apostol Filip era din aceeași cetate cu Sfântul Petru și cu Sfântul Andrei. Era un profund cunoscător al Vechiului Testament, de aceea așteptând venirea lui Mesia, a știut fără îndoială că Hristos este Acela. El este cel care l-a chemat pe Natanail să îl vadă pe Iisus, spunându-i: "Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege și prorocii … Vino și vezi" (Ioan 1, 45-46). Sfântul Apostol Filip a propovăduit cuvântul Domnului în părțile Asiei, împreună cu Sfântul Apostol Vartolomeu și cu Maria, sora sa. A fost ucis de păgâni în localitatea Ierapoli din Frigia, fiind răstignit cu capul în jos.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Filip APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Vartolomeu (Bartolomeu)

Sfântul Apostol Vartolomeu era originar din Galaad. A propovăduit Evanghelia pentru început în Siria și în Asia de Sus avându-l alături o perioadă pe Sfântul Apostol Filip, însă, după sfârșitul acestuia, Sfântul Vartolomeu s-a îndreptat spre India, unde a convertit pe mulți la credința creștină și a tradus Evanghelia Sfântului Evanghelist Matei în limba indiană. A ajuns apoi în Armenia cea Mare și în Alvan, cetatea Armeniei, unde a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului său a fost jupuită și, tăindu-i-se capul, și-a aflat sfârșitul creștinesc. Trupul său a fost așezat într-o raclă de plumb fiind aruncată în mare cu scopul de a se scufunda, însă contrar așteptărilor, a plutit liniștită pe apă, până când a ajuns la insula ce se numește Lipar.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Bartolomeu APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma, căruia i se mai spunea și "Geamănul" este cel care, după Învierea Domnului, atunci când Hristos s-a arătat apostolilor Toma nu era cu cei 11. Din acest motiv Toma nu a crezut deoarece nu L-a văzut pe Hristos cel înviat. El numit și "necredinciosul" datorită faptului că nu a crezut în Învierea lui Hristos și pentru că a voit să se încredințeze personal și în mod palpabil de acest lucru: "Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede" (Matei 20, 25). Pentru aceasta Hristos se mai arată o dată apostolilor, între care era și Toma, pentru a se convinge că Iisus este cu adevărat Hristos Cel înviat. A răspândit învățăturile creștinești în părțile Indiei, murind ca martir străpuns de săgeți.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Toma APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Apostol Matei, purtând numele Levi înainte de chemarea Domnului, este cel care a scris prima Evanghelie, mai întâi în limba ebraică, după care în greacă. Era originar din Capernaum, iar tatăl său se numea Alfeu. A binevestit cuvântul Domnului în toată Etiopia, unde a devenit și martir, fiind ars pe rug.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol și Evanghelist Matei APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Iuda Tadeul

Sfântul Apostol Iuda Tadeul este un alt apostol decât Iuda Iscarioteanul, el a fost fratele Sfântului Iacov cel Tânăr, cel dintâi episcop al Ierusalimului, rudă cu Domnul Iisus Hristos. Iuda Tadeu s-a născut în Nazaretul Galileii fiind fiul lui Iosif, cel care a fost după aceea logodnicul Preacuratei Fecioare. Mama sa se numea Salomeea. După Pogorârea Duhului Sfânt a predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria, Idumeea, Siria, Mesopotamia și Libia. Ajungând în părțile Araratului a fost spânzurat pe o cruce de lemn, de către închinătorii de idoli și străpuns de săgeți, și-a dat sufletul său în numele Domnului.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Iuda Tadeul APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Simon

Sfântul Apostol Simon este mirele de la nunta din Calea Galileii, unde Domnul nostru Iisus Hristos a prefăcut apa în vin. Mai este numit și "Zilotul" sau "Natanael". A propovăduit învățătura creștină în Mauritania și în Africa, fiind răstignit de necredincioși în Britania unde și-a dat duhul său în mâinile lui Dumnezeu.

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Simon Zilotul APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Matia

Sfântul Apostol Matia este cel care s-a alăturat celorlalți după trădarea și moartea lui Iuda Iscarioteanul. A mărturisit credința în Hristos în Etiopia cea mai din afară, unde și-a aflat și mucenicescul sfârșit.

Sfântul Apostol Pavel

Trebuie menționat și Sfântul Apostol Pavel, chiar dacă el nu face parte din cei 12 Apostoli. El a fost ales ucenic al Domnului mai târziu decât toți ceilalți, însă dovedind tăria credinței și căința de păcate a devenit în scurt timp "vas ales al lui Hristos". A împărtășit taina credinței celei adevărate întru Domnul Iisus Hristos de la Ierusalim până la Roma, fiind ucis pentru aceasta de împăratul Nero cu sabia. Din această cauză, pentru râvna sa, Sfântul Apostol Pavel se serbează de către Biserică, împreună cu Sfântul Apostol Petru, ca unul care, mai mult decât alți Apostoli, s-a străduit să răspândească cuvântul lui Hristos Dumnezeul nostru!

Pentru a citi mai mult despre Sfântul Apostol Pavel APĂSAȚI AICI.

Lumea întreagă le-a fost "sală de clasă", fiecare suflet creștinat a primit șansa la mântuire, strădania lor nefiind în zadar, ei fiind cei care poartă pe umeri începuturile răspândirii cuvintelor Evangheliei, devenind modele de urmat tuturor celor ce au mers în anii următori pe calea sfințeniei, a cucerniciei, a muceniciei. Cei 12 Apostoli sunt cei care au fost trimiși de Dumnezeu în lume pentru creștinarea a cât mai multor suflete, după cuvintele Domnului: "Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Și iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului" (Matei 28, 19-20).

Surse: Creștin Ortodox link1 link2, Basilica, Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01

Zile de serbare dedicate fiecărui din cei 12 Apostoli

 • Sfântul Apostol Andrei – 30 noiembrie;
 • Sfântul Apostol Petru – 29 iunie;
 • Sfântul Apostol Apostol Iacob, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul, fiul lui Zevedeu – 30 aprilie;
 • Sfântul Apostol Ioan Teologul – 26 septembrie;
 • Sfântul Apostol Filip – 14 noiembrie;
 • Sfântul Apostol Bartolomeu – 11 iunie;
 • Sfântul Apostol Toma – 6 octombrie;
 • Sfântul Apostol Matei Evanghelistul – 16 noiembrie;
 • Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu – 9 octombrie;
 • Sfântul Apostol Iuda Tadeu – 19 iunie;
 • Sfântul Apostol Simon Zilotul – 10 mai;
 • Sfântul Apostol Matia – 9 august;
 • Sfântul Apostol Pavel – 29 iunie.
Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților 12 Apostoli

Icoana Sfinților 12 Apostoli 30 iunie
Icoana Sfinților 12 Apostoli 30 iunie

Sfântul Apostol Andrei, bătrân, cu părul încârlionțat, cu barba despărțită în două părți, ținând în mână cruce și o hârtie înfășurată.

Petru, [la fața obrazului albineț, puțintel cam palid, pleșuv la cap și des la păr [creț] ce-i mai rămăsese; cam cărunt, [cu ochii negri, ceva mai sângerați dedesubt], sprâncene înalte; cu nasul cam lungăreț], [dar nu ascuțit, ci apăsat], barbă rotundă [și căruntă și la statutul trupului drept, om de mijloc, și la căutătură îngrijit], ținând epistola zice: "Petru, apostol a lui Iisus Hristos [către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini]… aleși [după ce mai dinainte știință a lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Ion Teologul, bătrân, pleșuv, cu barbă puțin cam lungă, ținând în mână Evanghelia.

Sfântul Apostol Iacov ("cel mare"; fiul lui Zevedeu), tânăr, cu început de barbă.

Matei Evanghelistul, bătrân, cu barbă lungă, ținând în mână Evanghelia.

Sfântul Apostol Filip, tânăr, fără de barbă.

Sfântul Apostol Vartolomeu, tânăr cu început de barbă.

Sfântul Apostol Toma - nu avem descriere icoană.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei pentru a citi despre icoana acestui Apostol APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Iuda Tadeu pentru a citi despre icoana acestui Apostol APĂSAȚI AICI.

Sfântul Apostol Simon Zilotul, bătrân, pleșuv, cu barba rotundă.

Sfântul Apostol Matia - nu avem descriere icoană.

Pavel, [capul] pleșuv, [vesel la căutătură, cu sprâncenele înălțate în sus, alb la față, cu nasul lung], puțin curbat, cu barbă încrețită, [cam lungă la tot obrazul împodobit cu bună cuviință], și cam cărunt [la cap și la barbă; om sănătos, cu virtute, puțintel cam scund la trup și cam plecat], ținând în mâini cele paisprezece epistole ale sale, înfășurate și toate legate împreună.

Toma, tânăr, fără de barbă. Pentru a citi mai mult depre icoana Sfântului Toma APĂSAȚI AICI.

Toți cei 12 Apostoli se reprezintă ținând mâini hârtii înfășurate (ca predicatori).

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, 147.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice despre cei 12 Apostoli la propovăduire

Atunci a zis ucenicilor Lui: Secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini.
Rugați, deci, pe Domnul secerișului, ca să scoată lucrători la secerișul Său.
Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință.
Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, și Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu și Ioan fratele lui;
Filip și Vartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacov al lui Alfeu și Levi ce se zice Tadeu;
Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut.
Pe acești doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: În calea păgânilor să nu mergeți, și în vreo cetate de samarineni să nu intrați;
Ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel.
Și mergând, propovăduiți, zicând: S-a apropiat împărăția cerurilor.
Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, în dar să dați.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 9, 36-38; 10, 1-8;

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune la sărbătoarea "Soborul Sfinților 12 Apostoli"

Ceata Apostolilor dorind eu să o laud, Hristoase, cu rugăciunile lor ca un Dumnezeu, raza Preasfântului Duh, dăruiește-mi și lumina înțelepciunii Tale.
Întărindu-se cu puterea și cu harul Tău, Hristoase, puterea potrivnicilor vrăjmași au zdrobit cinstiții Tăi Apostoli, de Dumnezeu văzători făcându-se, cu privirile neslăbite spre Tine.
Slăviții Apostoli ai lui Hristos, cereasca înțelepciune învățându-se, toată multa grăire a înțelepților cea nefolositoare, nebună a fi o au arătat prin tăria propovăduirii.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Tămăduiri săvârșind, Stăpâne, cu numele Tău, adunările păgânilor cu cunoștința Ta le-au vânat măriții Apostoli și cu lumina Ta le-au luminat.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe unul din Dumnezeiasca Treime, Preacurată, L-ai născu, pe Cel Ce S-a arătat din tine luând trup pentru noi, cu bunăvoința Tatălui și cu lucrarea Preasfântului Duh, Maică, Fecioară.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Soborul Sfinților 12 Apostoli, glasul al 4-lea

Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă să dăruiască pace lumii și sufletelor noastre mare milă.

Condac - Soborul Sfinților 12 Apostoli, glasul al 2-lea

Piatra Hristos, pe piatra credinței preamărește luminat, pe cel mai ales decât ucenicii și împreună cu Apostolul Pavel toată adunarea celor doisprezece la pomenire astăzi; a căror pomenire săvârșind cu credință, pe Cel Ce i-a preamărit pe ei Îl preaslăvim.

Ornament despartitor v01

Soborul Sfinților 12 Apostoli (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Petru, mai marele apostolilor, râvnitorul cel fierbinte după Domnul și slăvitul mărturisitor al numelui Său cel Sfânt, care a zis: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu a fost frate cu Andrei cel întâi chemat, din Betsaida Galileei, fiul lui Iona, din seminția lui Simeon. El, fiind chemat de Domnul nostru Iisus Hristos de la mrejele pescărești la apostolie și de la vânarea peștilor la vânarea oamenilor, a câștigat Biserica în loc de corabie, iar în loc de vâslă, cheile împărăției cerului. Sfântul Apostol Petru a propovăduit Evanghelia mai întâi în Iudeea; apoi în Antiohia, în Pont, în Galatia, în Capadochia, în Asia, în Bitinia și în Iliric. S-a pogorât și până la Roma și a bine vestit Cuvântul lui Dumnezeu în toată Italia. Pe Simon vrăjitorul l-a biruit în mijlocul cetății Romei, cu puterea lui Hristos, surpându-l jos din înălțimea văzduhului. Iar mai pe urmă, Petru a fost răstignit pe cruce cu capul în jos de împăratul Nero și s-a dus la cele cerești.

Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, a fost la început ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul și a mers cel dintâi în urma Mielului lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Era fratele Sfântului Apostol Petru, pe care l-a și adus la Hristos. După primirea Sfântului Duh, el a propovăduit pe Hristos în Bitinia și în toate țările de pe lângă Marea Neagră, în Herson și în Rusia. Ajungând aici, cu rânduiala lui Dumnezeu, a înfipt o cruce pe dealurile Kievului, vestind înainte încredințarea neamului aceluia din scaunul său cel apostolesc din Vizantia. Apoi, propovăduind în Sciția cea Mare, în Sinopi și în Miotia, s-a întors în Tracia și s-a pogorât în Elada și în Pelopones, unde a fost răstignit de antipatul Egheat în cetatea Patras din Ahaia.

Sfântul Apostol Iacov, fiul lui Zevedeu, cel numit de Domnul Boanerghes, adică "fiii tunetului", era fratele Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, care a văzut slava Schimbării la Față a Domnului în Muntele Tabor. După înălțarea Domnului, a tunat ca un tunet până la marginile pământului; pentru că a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu mai întâi prin toată Iudeea și, după aceea, în Spania. Apoi, întorcându-se iarăși la Ierusalim, cu glas de tunet mustra pe necredincioșii evrei, arătându-le din dumnezeiasca Scriptură că Iisus Hristos este adevăratul Mesia. Acest lucru nesuferindu-l evreii, au întărâtat împotriva lui pe împăratul Irod, care se numea Agripa, și Sfântul Apostol Iacov a băut paharul pătimirii pentru Hristos, pe care a făgăduit să-l bea, fiind ucis de Irod cu sabia.

Floare-Despartitoare

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, a fost apostolul cel iubit Domnului, care s-a rezemat pe pieptul Lui și a stat lângă Sfânta Cruce cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. EI s-a învrednicit a se numi fiu al Maicii Domnului, iar în vremea cinstitei ei adormiri, Sfântul Apostol Ioan a dus înaintea patului ei stâlparea cea din Rai, dată de îngerul Gavriil. El a propovăduit Evanghelia lui Hristos în Efes și în toată Asia. Deci, fiind în insula ce se numește Patmos, s-a învrednicit de negrăite descoperiri dumnezeiești care sunt scrise în Sfânta Scriptură, întorcându-se în Efes și aducând la Hristos multe popoare din părțile Asiei, s-a odihnit în pace, fiind îngropat de viu la adânci bătrâneți.

Sfântul Apostol Filip era din aceeași cetate cu Petru și cu Andrei. El era știutor iscusit al cărților prorocești și al Legii celei vechi. Tot el a adus la Hristos pe Natanail, zicând: Am aflat pe Hristos, despre care au scris Moise în Lege și prorocii. Vino și vezi! Sfântul Apostol Filip a propovăduit pe Hristos în părțile Asiei, împreună cu Sfântul Apostol Vartolomeu și cu Maria, sora sa. El a fost ucis de păgâni în Ierapoli din Frigia, fiind răstignit cu capul în jos.

Sfântul Apostol Vartolomeu era de neam din Galaad. El a propovăduit Evanghelia mai întâi în Siria și în Asia de sus, uneori împreună cu Sfântul Filip, iar alteori, singur, ajutându-le lor câteodată și Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu. Apoi, după sfârșitul lui Filip, s-a dus în India, care se numește binenorocită, și petrecând acolo multă vreme întru buna vestire, întorcând pe mulți la Hristos și tălmăcind Evanghelia scrisă de Sfântul Evanghelist Matei, în limba indiană. De acolo s-a dus în Armenia cea Mare și în Alvan, cetatea Armeniei. Acolo a fost răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului său a fost jupuită și, tăindu-i-se capul, s-a încununat. Trupul lui, punându-se în raclă de plumb și aruncându-se în mare, a plutit ușor pe apă ca o luntre, până a sosit la insula ce se numește Lipar.

Floare-Despartitoare

Sfântul Apostol Toma, care s-a numit și "geamăn", era din Paneiada, cetatea Galileei. El a fost acela care a pipăit rănile Domnului după învierea Lui. El a propovăduit pe Hristos partenilor, midenilor, perșilor, ircanilor, bactrilor și brahmanilor, până la cele de pe urmă părți ale Indiei. Iar în părțile Calamidului, împungându-se cu sulițele, a murit pentru Hristos.

Sfântul Apostol Matei, fratele lui Iacov al lui Alfeu, a fost chemat la apostolie de la vamă. El a fost întâiul scriitor al vieții lui Hristos, scriind Sfânta Evanghelie în limba evreiască. El a propovăduit pe Hristos în toată Etiopia și în părțile mâncătorilor de oameni, unde, în cetatea ce se numea Mirmeni, a trecut mucenicește din viața aceasta.

Sfântul Iacov al lui Alfeu, a fost fratele Sfântului Apostol Matei și a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu în diferite țări și la felurite popoare închinătoare de idoli. Deci, aducând la Hristos multe popoare, și-a săvârșit pătimirea fiind răstignit pe cruce și a fost numit "sămânță dumnezeiască" de neamurile care se întorseseră.

Floare-Despartitoare

Sfântul Apostol Iuda, fiul Sfântului Iosif logodnicul, teslarul din Nazaret, este numit de Luca "al lui Iacov", căci era fratele lui Iacov, întâiul episcop al Ierusalimului, care a fost numit "fratele Domnului". Iar de Matei și de Marcu a fost numit Levi și Tadeu. El a propovăduit pe Hristos în Iudeea, în Galileea, în Samaria, în Idumeea, în Arabia, în Siria și în Mesopotamia. Iar în părțile Araratului el a fost spânzurat pe o cruce de lemn, de către închinătorii de idoli și, fiind străpuns de săgeți, și-a dat sufletul său pentru Domnul.

Sfântul Apostol Simon, cel din Cana Galileei, la a cărui nuntă Iisus Hristos a prefăcut apa în vin, a fost numit Zilot, pentru râvna sa pentru Hristos Dumnezeu, și a binevestit cuvântul mântuirii în Mauritania și în Africa. Apoi, fiind răstignit de necredincioși în Britania, și-a dat duhul său în mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Matia, care s-a numărat în rândul Sfinților Apostoli, în locul lui Iuda vânzătorul, a propovăduit pe Hristos în Etiopia cea mai din afară, și acolo suferind multe pătimiri, s-a sfârșit mucenicește.

Sfântul și Marele Apostol Pavel, care, mai târziu decât toți, a fost chemat de sus de Domnul la apostolie, arătându-se vas ales al numelui lui Hristos, L-a propovăduit pe El înaintea neamurilor și împăraților, începând de la Ierusalim până la Roma, fiind învățător la multe popoare. El a fost ucis cu sabia de către împăratul Nero și astfel și-a sfârșit nevoința alergării sale. Acest sfânt Apostol, asemenea cu Sfântul Apostol Petru, se cinstește de Biserică ca cel care s-a ostenit mai mult decât alți apostoli pentru buna vestire a lui Hristos.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 30 iunie

În această lună, în ziua a treizecea, soborul Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli celor doisprezece, cu arătare, cum și unde fiecare dintr-înșii a propovăduit și unde s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Meliton, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel din Sinopi, care s-a săvârșit târât pe pietre;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noul Mucenic Mihail grădinarul, care a mărturisit în Atena la anul 1770;
Tot în această zi, facem și pomenirea Părintelui nostru, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 1 iulie

În aceasta lună, în ziua întâia, pomenirea Sfinților Mucenici și doctori fără de arginti, Cosma și Damian, cei ce s-au săvârșit la Roma;
Tot întru aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfântului Ierarh Leontie al Rădăuților;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Vasilie, ce a întărit mănăstirea de la Izvorul adânc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Petru Patriciul, care a viețuit întru ale lui Evandru;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Leon pustnicul, care gol petrecând, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților doua mii de Mucenici, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mavrichie, care, fiind uns cu miere și muscat de albine, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților 25 de Mucenici, care în Nicomidia prin foc s-au săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții 12 Apostoli să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
(16 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul ilustrează perfect modelul de om care a devenit Sfânt prin statornicia credinței, în ciuda tuturor greutăților la care vrăjmașul l-a supus. Iubitor de oameni, deși trădat tocmai […]

† Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare
(8 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare este una dintre figurile cele mai bine conturate ale Patericului egiptean. El reprezintă pentru tradiția monastică creștină unul din campionii fugii de lume și model râvnit […]

† Icoana Maicii Domnului Pantanassa – izbăvitoarea de cancer
(18 august)

FB Mess WA Like Icoana Maicii Domnului Pantanassa (izbăvitoarea de cancer), în contrast cu dimensiunile ei reduse, umple inimile credincioșilor cu râuri nesfârșite de minuni. Aceasta este serbată în calendarul ortodox în data de 18 […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram