† Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
(26 martie)

5/5 - (1 vote)

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se săvârșește în ziua imediat următoare Bunei Vestiri, deoarece el a fost cel trimis de Dumnezeu să îi aducă Fecioarei Maria vestea cea bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil este serbat în calendarul ortodox de patru ori: pe 26 martie și 13 iulie (Soborul Sfântului Arhanghel Gabriel), pe 8 noiembrie (Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil) și cu ocazia pomenirii icoanei athonite "Axion estin", la data de 11 iunie.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (sinaxar)

Întotdeauna el a fost pentru oameni îngerul milostivirii și al bunăvoinței dumnezeiești. Ființă de foc și dăruită vederii slavei dumnezeiești, Arhanghelul Gavriil a fost desemnat de Domnul ca "duh slujitor, trimis ca să slujească pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii" (Evrei 1, 14).

Culmea și împlinirea desăvârșita a acestei misiuni a sa a fost cuvântul "Bucura-te" adresat Maicii Domnului și care a devenit formula de laudă și de slăvire a tuturor celor care s-au făcut moștenitori ai Mântuirii și s-au străduit să urmeze pe pământ chipul vieții îngerești.

Buna-Vestire

Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, mamelor, fecioarelor, copiilor, părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viață veșnică. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor, al celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie.

Sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil a fost stabilită cu zi de pomenire în data de 26 martie încă din secolul al IX-lea. Această zi de sărbătoare este pentru pentru a putea și noi credincioșii să îl cinstim pe Marele Arhanghel. El este cel ce a slujit taina mântuirii noastre aducând Fecioarei celei fără de prihană vestire despre întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei pântece.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Despre Sfinții Îngeri

Potrivit sfinților părinți, Dumnezeu a creat 99 de specii angelice. Apoi, printr-o lucrare specială, Dumnezeu l-a creat pe Om. Iisus Hristos povestește parabola cu "a suta" (99 de specii de îngeri + omul = 100) oaie pierdută, în căutarea căreia pornește Păstorul. Dumnezeu S-a întrupat pe Pământ pentru a readuce la "turmă" "oaia pierdută".

ARHANGHEL - tradus din greacă, "anghelos" înseamnă vestitor, iar "arhanghel" – mai mare peste îngeri.

Icoana Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie
Icoana Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie

Sfinții părinți ne mai spun că îngerii sunt organizați în 9 cete (coruri) și 3 triade (ierarhii): 1. Serafimii, Heruvimii și Tronurile; 2. Domniile, Stăpâniile și Puterile; 3. Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Mai multe informații despre Sfinții Îngeri găsim în viață Sfântului Donisie Areopagitul. Pentru a citi mai multe despre Sfinții Îngeri APĂSAȚI AICI sau pentru a citi mai multe informații depre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Arătarea Sfântului Arhanghel Gavriil pe pământ

Potrivit Evangheliei după Luca, Sfânta Fecioară a fost aleasă de Dumnezeu și înștiințată de Arhanghelul Gavriil. Acesta i-a zis: "Bucură-te, cea plină de har! Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Și vei lua în pântece, și vei naște fiu, și vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema." Acest moment a rămas să fie sărbătorit, an de an, sub numele de Buna Vestire.

În Vechiul Testament, este menționat cu numele lui doar în două viziuni ale profetului Daniel (a se vedea Daniel capitolul 8 și capitolul 9). Aici, el îi arată lui Daniel viitorul lui Israel. De asemenea, Sfânta Tradiție ne arată că Gavriil este cel care l-a inspirat pe profetul Moise să scrie Cartea Facerii sau chiar întregul Pentateuh. Literatura rabinică târzie afirmă că tot el a fost îngerul care l-a învățat pe Iosif cele șaptezeci de limbi pe care trebuia să le cunoască pentru a putea guverna Egiptul, dar aceasta nu face parte din textul propriu-zis al Cărții Facerii.

Motivul pentru care Gavriil este atât de mult cinstit în tradiția Bisericii este însă rolul pe care l-a avut la Buna Vestire și cu alte ocazii în Noul Testament. Astfel, în Luca 1, Gavriil îi apare mai întâi lui Zaharia, tatăl Înaintemergătorului Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul. Zaharia refuză mai întâi să creadă că el și soața lui stearpă, Elisabeta vor avea un copil la vârsta lor înaintată. Atunci, îngerul îi spune: "Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea" (Luca 1, 19). Apoi îl pedepsește pe Zaharia să rămână mut până la nașterea copilului, pentru necredința lui.

Sfântul Arhanghel Gavriil 26 martie - a

El este acela care s-a arătat Sfintei și Dreptei Ana, pe când ea se ruga cu lacrimi, zicându-i: "Ana, s-a auzit rugăciunea ta la Dumnezeu și, iată, vei zămisli și vei naște pe Fiica cea Binecuvântată, prin care se vor binecuvânta toate semințiile pământului; și vei chema numele ei Maria."

Tot acesta s-a arătat și lui Iosif, încredințându-l, prin vis, despre Fecioara cea neispitită de nuntă. Astfel, el a fost personajul-cheie în vestirea către omenire a Întrupării Domnului Iisus Hristos.

Acest Înger al Domnului s-a arătat și păstorilor ce-și păzeau turmele, noaptea, și le-a zis: "Vă binevestesc vouă bucurie mare: că s-a născut astăzi Mântuitorul." Și, îndată, o mulțime de îngeri au cântat: "Mărire întru cei de sus, lui Dumnezeu, și pe pământ pace, între oameni bunăvoire."

Prin acest Înger, la vremea patimilor Sale, Mântuitorul a primit întărire, deoarece Gavriil, puterea lui Dumnezeu se tâlcuiește și ca unul care, pe lângă altele, are și această slujire, de a întări pe cei ce sunt în nevoință.

El s-a arătat și mironosițelor, stând pe piatra mormântului și vestindu-le învierea din morți a lui Hristos. Ca cel ce a fost binevestitorul zămislirii și al nașterii, același s-a arătat a fi și Îngerul învierii. Tot el va fi cel care va vesti A doua Venire a Domnului, suflând într-o trâmbiță.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu l-a mai văzut pe Arhanghel încă odată în Muntele Eleonului când se ruga și când căpetenia îngerească i-a adus vestea adormirii și a mutării de la cele pământești la cele cerești.

Sfântul Arhanghel Gavriil 26 martie

În sfârșit, Gavriil a fost de față la Patimile și la Învierea Domnului. Se consideră că el era misteriosul "tânăr îmbrăcat doar cu o fâșie de pânză… care îl urma pe Iisus" (Marcu 14, 51-52).

De fiecare dată apare ca un mesager care aduce vești importante. Mai întâi, el l-a anunțat pe Daniel despre întoarcerea evreilor din captivitatea babiloneană, după care i-a revelat (printr-o viziune spirituală) viitorul națiunilor. În tradiția ebraică Gabriel a fost și îngerul pedepsei divine care s-a abătut asupra așezărilor Sodoma și Gomora.

Surse: Creștin Ortodox, Basilica, Radio România, Ortodoxism, ro.orthodoxwiki.org, sputnik.md, Libertatea.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Gabriel - Gabriela

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Arhanghel Gavriil!

Gabriel / Gabriela - provin de la numele ebraic גַבְרִיאֵל (Gavri'el) care înseamnă "Dumnezeu este puterea mea", " omul/bărbatul puternic al lui Dumnezeu", "eroul lui Dumnezeu", "puterea mea este (în) Dumnezeu" sau "Dumnezeu este omul meu puternic", derivat din גֶּבֶר (gever) care înseamnă "om puternic, erou" și אֵל ('el) care înseamnă "Dumnezeu". Acest nume deosebit arătându-ne nu doar că Dumnezeu este Atotputernic, ci și că omul își găsește puterea în Dumnezeu, adică în credință și iubire: puterea de a trece peste orice greutate, puterea sufletească de a răzbi și învinge în viață: "Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară". (Psalmi 45,1)

Numele său este menționat de patru ori în Biblie, niciodată însă ca "arhanghel": de două ori în Daniel 8, 16 și Daniel 9, 21 și de două ori în Luca 1, 19 și Luca 1, 26. De la evanghelistul Luca, Gabriel a anunțat atât nașterea lui Sfântului Ioan Botezătorul, cât și nașterea Mântuitorului Hristos.

Alte interpretări ebraice ale numelui sunt: "Omul lui Dumnezeu", "Dumnezeu este puternic". Proloagele de la Ohrida îl explicitează astfel: "Omul-Dumnezeu. Sfinții Părinți, când vorbesc despre Buna Vestire, spun că un arhanghel cu acest nume a fost trimis pentru a arăta cine și cum avea să fie Acela care trebuia să se nască din Cea Preacurată. Astfel, Acesta va fi Omul-Dumnezeu, Dumnezeu tare și puternic.

Acest nume a fost folosit ocazional în Anglia încă din secolul al XII-lea. Nu a fost folosit în lumea vorbitoare de engleză până la sfârșitul secolului al XX-lea.

Derivate ale numelui Gabriel / Gabriela

Gavriil, Gabi, Gavrilă, Gaby, Găbiță, Găbița.

În România Sfinții Arhangheli Gavriil

Potrivit statisticilor de stare civilă 245.000 de bărbați poartă numele de Gabriel și 223.000 poată numele de Gabriela.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Gabriel / Gabriela?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 8 noiembrie când este pomenit Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe data de 26 martie când serbăm Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil după Buna Vestire și pe data de 13 iulie când avem un alt Sobor Sfântului Arhanghel Gavriil.

Surse: Doxologia, behindthename.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil

Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie
Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie

Deși îngerii sunt ființe netrupești, ei pot fi uneori dificil de distins de oameni în icoane, întrucât ei iau formă umană atunci când se arată muritorilor.

Totuși, Gavriil apare de regulă în icoane cu anumite atribute distinctive. De obicei, poartă veșminte albastre sau albe; poartă fie un crin (simbol al Maicii Domnului), o trâmbiță, o făclie, o creangă din rai dăruită lui de către Maica Domnului sau o lance în mâna dreaptă; adesea poartă o oglindă de jasp, pe care apare litera Χ - prima literă a numelui lui Hristos (Χριστος - în limba greacă) - în mâna stângă.

El nu trebuie confundat cu Arhanghelul Mihail, care poartă o sabie, un scut, o creangă de curmal, în timp ce în mâna cealaltă poartă o lance sau un steag alb (eventual cu o cruce roșu-aprins peste fondul alb); de regulă, acesta poartă veșminte roșii. Misiunea specifică a Arhanghelului Mihail este de a-i distruge pe dușmanii adevăratei Biserici (de aici tema militară), în timp ce misiunea Arhanghelului Gavriil este de a vesti mântuirea omenirii.

Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - a
Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie

Pentru a citi despre icoana Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Biserica "Sfântul Arhanghel Gavriil" din Nazaret

În acest loc a existat o veche biserică bizantină încă din secolele VI-VII, cu toate că primele mențiuni istorice datează din anii 1106-1108.

În secolul al XIV-lea biserica era deja o ruină, însă accesul la izvorul făcător de minuni al Maicii Domnului nu a fost niciodată întrerupt.

Pentru o perioadă, Biserica a ajuns în purtarea de grijă a franciscanilor, însă din anul 1741 revine în proprietatea Patriarhiei Ierusalimului. În anul 1750 a fost construită biserica ce se poate vedea și astăzi. Iconostasul de lemn, sculptat cu multă finețe, a fost adăugat în anul 1767, fiind dăruit de un negustor grec. Între anii 1977-1978, interiorul acestei biserici a fost pictat de trei iconari români, frații Mihail, Gavriil și Nicolae Moroșanu.

Din absida nordică a bisericii coboară șapte trepte până la paraclisului Izvorului Maicii Domnului, împodobit cu mozaic aparținând anului 1750. În jurul izvorului, ce curge de sub altar, se află mai multe candele și icoane ale Maicii Domnului.

Surse: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice în legătură cu Sfântul Arhanghel Gavriil

Noul Testament

Sfântul Evanghelist Luca 1, 26-38 – Bunavestire a Maicii Domnului

Buna Vestire 25 martie

Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.
Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei.
Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?
Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.
Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit.
Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?
Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.
Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă.
Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință.
Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea.

Pentru a citi mai mult depre Buna Vestire a Macii Domnului APĂSAȚI AICI.

Sfântul Evanghelist Luca 1, 10-20 – Vestirea lui Zaharia de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga.
Și i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.
Și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el.
Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și-l vei numi Ioan.
Și bucurie și veselie vei avea și, de nașterea lui, mulți se vor bucura.
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
Și va merge înaintea Lui cu duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților, ca să gătească Domnului un popor pregătit.
Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei.
Și îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea.
Și iată vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.

Vechiul Testament

Sfântul Proroc Daniel 8, 15-27 Vedenie despre sfârșitul supremației babiloniene

Sfantul-Prooroc-Daniel

Și când eu, Daniel, am văzut vedenia și m-am străduit să o înțeleg, iată că atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om.
Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga și spunea: "Gavriile, tâlcuiește celui de acolo vedenia!"
Și el a venit unde eram eu și, când se apropia, m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. Și el mi-a grăit: "Ia aminte, fiul omului, căci vedenia este pentru a arăta sfârșitul veacurilor!"
Și când vorbea cu mine, stam înmărmurit cu fața la pământ; atunci el s-a atins de mine și m-a ridicat în picioare în locul în care mă aflam,
Și mi-a spus: "Iată, îți voi face cunoscut ceea ce se va întâmpla în vremea din urmă a mâniei lui Dumnezeu; că pentru vremea cea din urmă este vedenia.
Berbecul cu două coarne, pe care tu îl vezi, înseamnă regii Mediei și ai Persiei.
Iar țapul este regele Greciei și cornul cel mare, care este între ochi, este regele cel dintâi.
Și dacă el a fost sfărâmat, patru s-au ridicat în locul lui; înseamnă că patru regate se vor ridica din neamul lui, dar fără să aibă puterea lui.
La sfârșitul stăpânirii lor, la vremea covârșirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeț și isteț în lucrurile ascunse.
Și stăpânirea lui va crește în putere - dar nu prin puterea lui însuși - și va face pustiiri uriașe și în orice lucru va izbuti și va prăbuși pe cei tari și pe poporul sfinților.
Din pricina istețimii lui, va izbuti înșelăciunea în mâna lui și se va semeți în inima sa și în plină vreme de pace va doborî pe mulți. Și se va ridica împotriva Regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ nu de mână omenească.
Iar vedenia despre seri și despre dimineți, care a fost spusă, este adevărată; tu însă pecetluiește vedenia, că se va întâmpla după multe zile".
Și eu, Daniel, am fast istovit de puteri și am căzut bolnav câteva zile. Dar m-am sculat și am avut grijă de lucrurile regelui. Am rămas uimit de cele ce am văzut și n-am putut să le înțeleg.

Pentru a citi mai mult depre Sfântul Proroc Daniel APĂSAȚI AICI.

Daniel 9, 20-27 – Vestirea prorocului Daniel despre întoarceri Israeliților în Țara Sfântă din robia Babiloniană

Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Proroc Avacum - 17 decembrie - i
Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Proroc Avacum

Și în vreme ce grăiam și mă rugam și mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și cădeam cu ruga mea fierbinte înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru sfânt muntele Dumnezeului meu,
Și pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară.
Și a venit și mi-a grăit zicând: "Daniele, chiar acum am sosit ca să-ți deschid mintea.
Când tu ai început să te rogi, poruncă mi-a fost dată și eu am venit ca să-ți vestesc, căci tu ești un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt și înțelege vedenia!
Șaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău și pentru cetatea ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini și se va pecetlui păcatul și se va ispăși nelegiuirea, până ce dreptatea cea veșnică va veni, vedenia și prorocia se vor pecetlui și se va unge Sfântul Sfinților.
Să știi și să înțelegi că de la ieșirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la Cel-Uns - Cel-Vestit - sunt șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni; și din nou vor fi zidite piețele și zidul din afară, în vremuri de strâmtorare.
Iar după cele șaizeci și două de săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar poporul unui domn va veni și va dărâma cetatea și templul. Și sfârșitul cetății va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu și până la capăt va fi război - prăpădul cel hotărât.
Și El va încheia un legământ cu mulți într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa și prinosul și în templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii".

Pentru a citi mai mult depre Sfântul Proroc Daniel APĂSAȚI AICI.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Aranghel Gavriil

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârșit lucrătorule, care cu numele și cu fapta mărturisești puterea Celui-Preaînalt, către puținătatea omenească apleacă-te cu îngăduință, și veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, și călăuzește-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui și ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.
Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele și cu relele noastre ne știi; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârșirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că și îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesnește-ne să fim Puterilor cerești celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaș te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.
Fii bucuria noastră și învrednicește-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovnicește să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuțimea aripilor tale și de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputințele cele trupești și îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oștirile cerești și cu cetele drepților, spre împărăția luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul și cu tot cugetul nostru să aducem mulțămită, laudă și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Pentru a citi Acatistul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 4-lea

Mare Voievod al Oștilor Cerești, rugămu-te pe tine, noi nevrednicii, ca prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupești, păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm: izbăvește-ne din nevoi, ca un mai mare peste Cetele Puterilor celor de sus!

Condac - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 8-lea

Tu, Voievodule al Îngerilor, ești preamărit slujitor al Prealuminoasei, Cinstitei, Înfricoșătoarei și Atotfăcătoarei Treimi. Pentru aceasta, roagă-te acum neîncetat, mijlocitorule al nostru, ca să fim mântuiți din toate nevoile și chinurile. Ca să strigăm ție: Bucură-te, Acoperământul robilor tăi!

Ornament despartitor v01

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (Viețile Sfinților)

A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, Biserica de demult, prin tipicul Ierusalimului și prin rânduiala marelui locaș al Sfântului Sava, a hotărât a sărbători Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru că se cuvine aceluia a fi cinstit de noi după vrednicie, ca cel ce a slujit taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei celei fără de prihană vestire despre întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei pântece. Pentru că, dacă un împărat pământesc, printr-un cinstit sol, aduce în cetate vreun cuvânt de milă împărătească, de toți cetățenii se cinstește mult, cu atât mai mult pe cel trimis de la Împăratul ceresc, cu preamilostivul cuvânt spre neamul omenesc, cel vestitor de veșnică mântuire, pe Gavriil, cel mai ales voievod al îngerilor, cu datorie este a-l cinsti cu deosebită prăznuire. Iar cât este de cinstit acest sol dumnezeiesc, singur și-a spus cinstea să mai înainte Sfântului Zaharia, zicând: "Eu sunt Gavriil, care stau înaintea lui Dumnezeu, adică mai aproape decât alți îngeri de scaunul lui Dumnezeu". Și precum la pământeasca împărăție, pe cât cineva este mai aproape de împărat, și de tainele împărătești este mai cinstit; asemenea și la cereasca împărăție, sfinții îngeri cei ce mai de aproape stau înaintea lui Dumnezeu sunt văzători ai tainelor lui Dumnezeu mai încredințați, au mai multă cinste și slavă și mai mult strălucesc decât îngerii care sunt în rânduielile cele mai de jos.

Sfânta Scriptură spune că îngerii rânduielii celei preaînalte sunt mai aproape de dumnezeiasca și neapropiata slavă, și între aceștia se află mai marii voievozi îngerești, adică ceata Sfinților Arhangheli. Că scrie la Sfântul Tobie că, împreună cu călătorul lui Tobie, acel tânăr a spus că este înger și a arătat că este unul din cei șapte arhangheli care stau înaintea lui Dumnezeu. Încă și Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu pe cei șapte îngeri îi pomenește în cartea Apocalipsei sale, zicând: Har vouă și pace de la Cel ce este, a fost acum și vine; cum și de la cele șapte duhuri care sunt înaintea scaunului Lui. Deci, dintre cele șapte, unul este Sfântul Gavriil, care este al doilea după Sfântul Mihail. Căci astfel se numără după nume: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Selatiil, Gudiil și Varahil. Iar de va zice cineva: "De ce n-a trimis Dumnezeu la Preacurata Fecioară pe cel dintâi dintre îngeri, pe Mihail, ci pe Gavriil, care este după dânsul?", acela să știe că toți cei șapte sfinți îngeri mai înalți cu cinstea sunt între dânșii asemenea. Dar cu numărul se începe de la Mihail și fiecare dintre dânșii își are slujba sa deosebită. Astfel, Mihail este biruitorul vrăjmașilor; Gavriil, vestitor al dumnezeieștilor taine; Rafail, tămăduitor al neputințelor omenești; Uriil este rază a focului dumnezeiesc și luminător al celor întunecați; Selatiil este rugător, pentru că rugându-se totdeauna lui Dumnezeu, îndeamnă pe oameni la rugăciune; Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu și își are slujbă de a întări pe oamenii care se ostenesc la orice lucru pentru slava lui Dumnezeu și a le mijloci răsplătire, iar Varahil este dătător de binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocitor al dumnezeieștilor faceri de bine.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - a

Deci, nu s-a trimis la Buna Vestire Mihail, deoarece alta este slujba lui - adică să țină sabia, să năvălească asupra vrăjmașilor și pe aceia să-i izgonească -, ci a fost trimis Gavriil, că aceasta este slujirea lui firească, adică să vestească tainele lui Dumnezeu, precum vestea și Sfântul Proroc Daniil pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu din Babilon și pentru timpul venirii lui Mesia. Gavriil a vestit și Sfântului Zaharia, pentru nașterea Sfântului Ioan Mergătorul Înainte, din maica cea stearpă, Elisabeta.

Se spune că Arhanghelul Gavriil și pe Sfântul Proroc Moise, îl învăța în pustie să scrie cărțile Facerii, pentru cele dintâi neamuri și timpuri, începând de la zidirea lumii. Și este dreptcredincioasă înțelegere, că el și zămislirea Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu a binevestit-o sfinților și drepților Ioachim și Ana și era ca înger păzitor al Preasfintei Fecioare, de la zămislirea ei și îi aducea hrană în Sfânta Sfintelor. Deci tot el a binevestit și zămislirea Fiului lui Dumnezeu din Preasfânta Fecioară Maria în orașul Nazaret.

Dar și pentru aceea a fost trimis Gavriil, ca din numele lui să fie cunoscut Cel ce se vestea, căci Gavriil se tâlcuiește "puterea lui Dumnezeu" și cu numele său vestea acea minune bunul vestitor, că adică Dumnezeu, Marele Stăpân, în pântecele Fecioarei Se face bărbat desăvârșit, adică Cel ce este desăvârșit Dumnezeu, om desăvârșit Se face. Iar desăvârșit nu cu mădularele, fiind bărbat mare și desăvârșit, ci cu puterea și cu înțelegerea. Pentru că ceilalți prunci ce se zămislesc în pântecele maicilor nu au obișnuința înțelegerii, nici nu este vreo putere întru dânșii. Iar Pruncul Hristos, ce se zămislește în pântecele Fecioarei Maria, din vremea zămislirii Sale, îndată și cu înțelegerea cea nespusă și cu puterea cea nebiruită a fost întru toate bărbat desăvârșit. Căci grăiește prorocul: "M-am apropiat de prorociță, care a zămislit în pântece și a născut Fiu și mi-a zis Domnul: Cheamă-I numele Lui «degrabă pradă, îndată răpește»". Căci mai înainte de a cunoaște Pruncul să cheme pe tată sau pe mamă, va lua puterea Damascului și dobânzile Samariei. Adică Pruncul, înainte de a grăi, are putere și tărie mare ca să biruiască pe vrăjmașii Săi, lucru pe care l-a închipuit cu numele său Gavriil; bărbat Dumnezeu, tare Dumnezeu, Cel ce S-a zămislit prin a lui bunăvestire și prin venirea Sfântului Duh, întru nestricatul pântece al Fecioarei.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - d

Pentru acest lucru Sfântul Proclu, patriarhul Constantinopolului, vorbește astfel: "Singur numele îngerului este de minune, căci cel ce bine a vestit Fecioarei Maria, Gavriil s-a numit; căci el vestea, și cu numele închipuia, pe Acela ce avea să vină în lume". Pentru că Gavriil înseamnă "bărbat tare", începând de la zicerea "Gavri", care însemnează "bărbat"; "Îl" – prescurtat din Elohim –, ce înseamnă Dumnezeu. Acestea amândouă, împreunate, înseamnă Gavriil, adică "bărbat Dumnezeu", despre care de demult a vestit Ieremia, zicând: A zidit Domnul lucru nou pe pământ, femeie va naște pe bărbat.

Deci, foarte cinstit este acest trimis al lui Dumnezeu, și după numele său, și după slujire. Iar mai cinstit, după taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută pe care, descoperindu-se întâi de la Dumnezeu, a adus-o la Fecioară. Și pe cât este mai mare această taină a întrupării lui Dumnezeu decât alte taine, care printr-Însul s-au descoperit de sfinții proroci cei mai dinainte, cu atât mai cinstit decât cea mai dinainte a sa cinste între soții săi s-a făcut acum, cinstindu-se de dânșii ca un mai de aproape văzător al celor mai nearătate taine ale lui Dumnezeu. Și se grăiește de învățătorii bisericești, iar mai ales de Sfântul Dionisie Areopagitul, pentru acei șapte îngeri începători, că totdeauna stau nedepărtați înaintea lui Dumnezeu. Toți ceilalți îngeri se trimit la diferite feluri de slujbe, iar sfinții arhangheli totdeauna sunt lângă dumnezeiescul scaun, ca cei mai de aproape ai Lui.

Însă la cele mai mari taine dumnezeiești și aceia se trimit, spre împlinirea celei mai mari puteri a Lui. Căci grăiește Sfântul Apostol Pavel: Au nu toți sunt duhuri slujitoare, care se trimit la slujbă? Și care este mai mare putere a lui Dumnezeu și mai mare taină, decât întruparea lui Hristos cea neștiută, neajunsă și nespusă? Deci, la o taină atât de mare ca aceasta se cădea să vină îngerul cel mare care este nedepărtat de scaunul lui Dumnezeu, cel înainte-stătător și mai de aproape privitor al tainelor lui Dumnezeu, adică Sfântul Arhanghel Gavriil.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - e
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - e

Se mai cade și aceasta să știm despre Sfântul Gavriil, care era rânduiala din cele trei ierarhii cerești ale celor nouă cete îngerești. Unii îl socotesc că este din rânduiala ierarhiei celei mai de jos, în a treia, fiind pus în mijloc între îngeri și începătorii, adică, fiind arhanghel mai mare al acestei rânduieli de arhangheli, rânduindu-se la buna vestire și înștiințare a lucrurilor lui Dumnezeu celor mari. Dar aceasta i-o socotesc, una din titlul lui, că se numește arhanghel, iar alta, din povestirea Sfântului Dionisie, care zice că nu se trimit îngerii cei mai de sus, fiindcă sunt înaintea scaunului lui Dumnezeu, aproape, ci numai cele mai de jos rânduieli ale îngerilor care sunt rânduite la aceea.

Dar mai vrednic de crezut este că Sfântul Arhanghel Gavriil este din cea mai înaltă rânduială a Serafimilor, netrimițându-se la mai mici lucruri ale voii Domnului, ci se trimite la taine mari, precum s-a trimis și la taina întrupării lui Dumnezeu. Titlul de arhanghel îl are din buna vestire cea de bucurie, pe care a adus-o Preacuratei Fecioare și a bucurat-o, iar printr-însa a bucurat și toată făptura, nu numai pe cea de jos, dar și pe cea de sus. De aceea Sfântul Ioan Damaschin cânta astfel: "Cele cerești cu dragoste s-au vestit și cele pământești cu cutremur s-au înspăimântat, când preacuratul glas a venit la tine, de Dumnezeu Născătoare, pentru că veselie mare a răsărit amândurora, când cel fără de trup ți-a adus acea bucurie".

Că Sfântul Arhanghel Gavriil este din rânduiala serafimilor, ne adeverim de aici că "de scaunul neapropiatei slave dumnezeiești niciodată nu se apropie și mai aproape decât Serafimii nu dorește să fie", după nemincinoasa mărturie a Sfântului Dionisie. Toate rânduielile au locurile lor, fiecare cu deosebita sa împărțire de la Dumnezeu, precum se scrie despre dânșii în luna noiembrie în a opta zi: "Unii aproape, alții mai departe. Numai singură ceata serafimilor este mai aproape de Dumnezeu, mai mult decât toate". Căci grăiește Isaia: "Am văzut pe Domnul șezând pe scaun sus și preaînălțat și serafimii cu șase aripi împrejurul Lui".

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - c

Dar de vreme ce Sfântul Arhanghel Gavriil este unul din cei șapte sfinți îngeri care stau mai aproape de Dumnezeu, este din rânduiala Serafimilor, al doilea între Serafimi. Că și Sfântul Andrei Criteanul arată că este din cei dintâi îngeri, zicând: "Unuia din cei dintâi îngeri, Dumnezeu îi poruncește să împlinească vestirea tainelor". Dacă este dintre cei dintâi, apoi este din cele șapte duhuri, care stau totdeauna înaintea lui Dumnezeu; iar dacă este din cele șapte duhuri, apoi este din Serafimi. Pentru că cine este mai întâi decât Serafimii între îngeri? Și cine este mai aproape de scaunul lui Dumnezeu, decât Serafimii? Deci serafim este Sfântul Gavriil, mai ales întru acea rânduială, lucru care și de aici este arătat: că, pentru împlinirea poruncii marelui Dumnezeu, era trebuință să se trimită un mare înger. Iar întruparea Cuvântului este lucrul lui Dumnezeu preamare, mai mult decât toate lucrurile Lui. Deci, și la vestire s-a trimis cel mai mare decât toți îngerii, Sfântul Arhanghel Gavriil.

Căci zice Sfântul Grigorie astfel: "La slujba aceea a bunei vestiri se cădea să vină cel mai cinstit înger, vestind pe Cel mai mare decât toți. Căci, precum a venit la Eva, amăgind-o, cel mai mare înger al întunericului, așa era cu cale, ca și la Preacurata Fecioară să vină, spre buna vestire, cel mai mare voievod al cereștii lumini. Și la Maria, care cu dragoste de serafim ardea către Dumnezeu, serafim se cădea să se trimită".

Deci, pe acel voievod mai mare între îngeri, pe un serafim din cei șapte mai aproape de Dumnezeu, cel peste toată lumea arhanghel, pe cel ce bine a vestit mântuirea a toată lumea, să-l cinstim cu bună credință, cu multă evlavie, cu închinăciune cucernică, cu cântare și rugăciune, săvârșindu-i soborul cu bucurie. Apoi să-i mulțumim pentru marea lui facere de bine adusă neamului omenesc, pe care din început o făcea și o face, rugând pentru noi pe Dumnezeu, Cel ce S-a întrupat. Iar noi toți, cu rugăciunile Sfântului Arhanghel Gavriil, să luăm iertare de păcate. Amin.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 26 martie - b

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 26 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și șasea, prăznuirea Soborului arhanghelului Gavriil, ca unul care a slujit tainei dumnezeiești celei negrăite și mai presus de fire a Întrupării Domnului;
Tot în această zi, pomenirea sfinților 26 de mucenici, care au pătimit în Goția, din care doi au fost preoți: Vatus și Virca; cu acesta din urmă au pătimit și doi fii și trei fiice ale lui; apoi unul, Aprilla, a fost monah; unsprezece au fost mireni: Avip, Agna, Riax, Igatrax, Iscos, Sila, Sighita, Suiril, Seimvla, Terma, Filga; și șapte femei: Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo și Animais;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil și alți patruzeci, din părțile Răsăritului;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ștefan Mărturisitorul, igumenul de la Mănăstirea Triglia, în Bitinia.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 27 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea sfintei mucenițe Matroana, cea din Tesalonic;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Chiric, cel din Apro, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Filet Sincliticul, cu soția lui Lidia și cu cei patru fii ai lor: Macedon, Teoprep, Cronid comentarisiul și Amfilohiu ducele;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Ioan și Baruh, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea profetului Anania, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pavel, episcopul Corintului, fratele preasfințitului Petru, episcopul Argosului, purtătorul de semne;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Eutihie;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan din Licopolis.

Ornament despartitor v01

Pe Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Arhanghele Gavriile roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu
(4 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, este care a scos poporul iudeu din Egipt, l-a văzut pe Dumnezeu și a adus poporului cele 10 porunci (Decalogul). El este serbat în calendarul […]

† Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic
(13 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic sunt doi martiri din părțile Dunării carea au primit mucenicia în anul 314. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 13 ianuarie. FB Mess WA […]

† Sfânta Teodora împărăteasa
(11 februarie)

FB Mess WA Like Sfânta Teodora împărăteasa este numită "darul lui Dumnezeu pentru apărarea icoanelor și a Ortodoxiei" datorită eforturilor pe care le-a depus pentru apărarea dreptei credințe stabilite în sinodul al-VII-lea. Ea este serbată […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram