† Sfinții Mucenici Teopempt și Teona
(5 ianuarie)

5/5 - (4 votes)

Sfinții Mucenici Teopempt și Teona, fostul vrăjitor, sunt modele de mărturie autentic creștină într-o perioadă de mare prigoană. Ei sunt serbat în calendarul ortodox în data de 5 ianuarie, zi de post aspru, dacă se poate se ține post negru, pentru praznicul Botezului Domnului din ziua ce urmează.

Viața pe scurt - Sfinții Mucenici Teopempt și Teona (sinaxar)

Sfinții Mucenici Teopempt și Teona fostul vrăjitor fac parte dintre primi sfinți martiri din timpul prigoanelor desfășurate de Dioclețian.

Sfântul Mucenic Teopempt a fost episcop al Nicomidiei între anii 290-295, în timpul domniei Dioclețian (284-305). Acest împărat păgân era cunoscut pentru prigoana sa împotriva creștinilor, luând hotărârea ca cei ce Îl mărturisesc pe Hristos să fie siliți să aducă jertfe idolilor și în cazul în care refuză, să fie chinuiți.

Mărturisitor al credinței în Hristos, Sfântul Teopempt a fost printre primii creștini care au fost prinși și supus chinurilor. A fost aruncat într-un cuptor cu foc din care a ieșit nevătămat, fiind păzit de harul Duhului Sfânt. Văzând chinuitorii că a rămas teafăr, au încercat să îl otrăvească însă nici așa nu au reușit să îl omoare. A fost apoi aruncat în temniță și lăsat acolo timp de 22 de zile fără apă și mâncare, i-au scos un ochi, însă Dumnezeu nu l-a părăsit nici atunci, ci a scăpat nevătămat. Observând că nu reușesc să îl ucidă nicicum, într-un final, păgânii au hotărât să îi taie capul și astfel Sfântul Teopempt și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

Sfântul Mucenic Teonas a trăit în aceeași perioadă a stăpânirii împăratului Dioclețian și a fost cel mai mare vrăjitor al Imperiului. Atunci când nici una din încercările de ucidere ale nelegiuiților asupra Sfântului Teopempt nu dădea roade, Teonas a fost chemat de împărat ca să "risipească farmecele creștinești ale lui Teopempt", păgânii crezând că prin farmece și alte meșteșuguri a reușit să scape Sfântul episcop până atunci.

Martirul Sfinților Mucenici Teopempt și Teona

Martiriul Sfinților Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie - pravila.ro
Martiriul Sfinților Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie

Pus față în față cu Sfântul Teopempt, vrăjitorul Teonas și-a dat cuvântul că se va converti la creștinism dacă nu îl va putea ucide pe Sfântul Teopempt cu două dintre cele mai puternice vrăji ale sale. L-a silit astfel să bea otravă și să mănânce turte otrăvite, însă nici una dintre aceste încercări nu a avut nici un efect asupra Sfântului Teopempt. Văzând acestea, Teonas s-a convertit la creștinism, fiind mai apoi botezat în temniță de către însuși Sfântul Teopempt. Refuzând să se lepede de credința creștină în fața împăratului, Sfântul Mucenic Teonas a fost aruncat cu capul în jos într-o groapă, după care a fost acoperit de viu cu pământ, trecând astfel la Domnul.

Sursă: Viața Curată.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfinților Mucenici Teopempt și Teona

Moaștele Sfinților Mucenici Teopempt și Teona (Senesio) în prezent se găsesc în Muzeul Eparhial din Nonantola, Modena din Nordul Italiei. Acestea sunt așezate într-un cufăr din lemn acoperit cu foiță de argint datând din de la sfârșitul secolului XII sau începutul secolului XIII.

Moaștele Sfinților Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie - pravila.ro
Moaștele Sfinților Mucenici Teopempt și Teona
Ornament despartitor v01

Ajunul Bobotezei – de ce se ține post astăzi

În Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) se tine post negru, nu se mănâncă și nu se bea nimic. Canoanele Bisericii invada că în Ajunul Bobotezei se ajunează total, (Canonul 1 al Sf. Teofil al Alexandriei), iar a doua zi se ia agheasma pe nemâncate. În Tipicul Sfântului Sava se spune că, dacă Ajunul cade duminica sau sâmbăta, nu se tine post negru.

Sărbătoarea Bobotezei este amintita din secolul al II lea, la Sfântul Clement Alexandrinul. Menționam că în primele secole, Boboteaza era sărbătorita împreună cu Nașterea Domnului, pe 6 ianuarie. Începând cu secolul al IV lea, cele doua sărbători au fost despărțite: 25 decembrie fiind data stabilita pentru prăznuirea Nașterii Domnului și 6 ianuarie pentru Botezul Domnului.

Postul din ziua de 5 ianuarie este păstrat din perioada secolele IV-VI, când catehumenii (cei care urau să devină creștini prin botez) se pregăteau prin post și rugăciune timp de 40 de zile, să primească botezul în seara acestei zile. După ce primeau botezul, puteau să participe pentru prima data la liturghia credincioșilor (cei care nu erau botezați aveau dreptul să participe până înainte de mărturisirea Crezului) și să se împărtășească. Astăzi, creștinii postesc în această zi, pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfințită - Agheasma Mare. Postul din Ajunul Botezului Domnului face parte din categoria posturilor de o zi din cursul anului bisericesc.

Creștinii ortodocși gustă pe nemâncate din Agheasma Mare timp de opt zile, de la Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), până la 14 ianuarie - Odovania praznicului. Se întâmplă ca cei opriți de la Sfânta Împărtășanie să primească de la duhovnic binecuvântarea de a lua Agheasma Mare. Însă, trebuie să fim cu luare aminte la faptul ca Agheasma Mare nu poate înlocui Sfânta Împărtășanie.

Alți preoți îi opresc pe credincioși să ia Agheasma Mare. În acest sens, Sfântul Sava spune: "aceștia nu fac bine pentru că prin darul lui Dumnezeu s-a dat spre sfințirea lumii și a întregii făpturi… Deci de unde este socotința acestora pentru ca să nu guste apa aceasta, deoarece trebuie să știm că nu pentru aceasta Apă este necurăția în noi, ci devenim necurați prin lucrurile noastre cele spurcate, iar noi ca să ne curățim de acestea, bem fără de îndoială această Sfânta Apa".

Cu Agheasma Mare se stropesc casele credincioșilor și locuitorii acestora, în Ajunul Bobotezei. Tot cu ea se stropesc și lucrurile care trebuie binecuvântate sau sfințite, cum ar fi de pildă, la binecuvântarea și sfințirea prapurilor, la sfințirea crucii și a troițelor, a clopotului, a vaselor și veșmintelor liturgice, la sfințirea icoanelor, a bisericilor, a antimiselor (bucată de pânză pe care este întruchipat Hristos în mormânt, care este folosită pentru slujirea Sfintei Liturghii) și a Sfântului si Marelui Mir.

În Ajunul Botezului Domnului sunt săvârșite Ceasurile Împărătești, Sfânta Liturghie a Sfanțului Vasile cel Mare unita cu Vecernia, apoi Sfințirea cea mare a apei.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Mucenici Teopempt și Teona

Icoana Sfinților Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie - pravila.ro
Icoana Sfinților Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie

Sfinții Mucenici Teopempt și Teona: Teopempt episcopul prin sabie se săvârșește și Teona fiind astupat într-o groapă cu țărână se săvârșește, amândoi bătrâni.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Mucenici Teopempt și Teona

Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Veniți, credincioșilor, să prăznuim împreună pomenirea cea preamărită a purtătorilor de biruință, cu cântări duhovnicești, slăvind pe Hristos.
Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Mucenicii lui Hristos și apărătorii cei tari ai credinței, într-armându-se cu tărie, împotriva nelegiuirii, pe vrăjmașul au biruit.
Stih: Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Prigonitorul cel nelegiuit și străin de credința lui Hristos, iuțindu-se cu mânie împotriva mucenicilor, păgânul a fost biruit de credință.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Turma pe care ai câștigat-o, Născătoare de Dumnezeu, păzește-o de toată nevoia, rugând pe Mântuitorul și Dumnezeul nostru.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Mucenici Teopempt și Teona, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Ornament despartitor v01

Troparul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea

Întorsu-s-a înapoi, oarecând, râul Iordanului prin cojocul lui Elisei, înălțându-se Ilie, și apele s-au despărțit într-o parte și într-alta; și i s-a făcut lui uscată calea cea udă, spre închipuirea botezului, cu adevărat; prin care noi trecem curgerea vieții celei trecătoare. Hristos S-a arătat la Iordan, să sfințească apele.

Condacul înainte-prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 2-lea

Hristoase, curățind mulțimea greșelilor tuturor cu îndurare, prin mila cea nemăsurată mergi în apele Iordanului să te botezi, ca un om cu haina mării celei dintâi îmbrăcându-mă pe mine cel golit cumplit.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Mucenici Teopempt și Teona (Viețile Sfinților)

În primul an al domniei împăratului Dioclețian (284 - 305), în drumul său de la Roma, intrând în cetatea Nicomidiei, a ridicat mulți idoli și s-a închinat lor. Chiar după câteva zile, a fost prins în fața cetății, omul lui Dumnezeu, episcopul Teopempt, care a pătimit la începutul prigonirii făcută de marele păgân Dioclețian și fiind adus înaintea împăratului, a zis: "Nu sunt dumnezei acei idoli de argint, de aur, de lemn sau de piatră, cărora tu te închini, pentru că nu pot nici să sufle, nici să grăiască, nici să facă ceva bine sau rău. Dumnezeul cel ceresc, Atotputernicul, a făcut cerul, pământul și marea, precum și toate cele ce sunt într-însele".

Auzind aceste cuvinte rostite din gura Sfântului despre credința creștinească, s-a supărat împăratul și i-a zis: "Nu te-am chemat să vorbești multe cuvinte, ci ca îndată să încetezi vorba și să aduci jertfă zeului Apolon". Sfântul Teopempt a răspuns: "Unor zei ca aceștia eu niciodată nu voi aduce jertfă, nici mă voi teme de chinurile tale, căci este scris: «Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă». Iar tu, având putere asupra trupului meu, fă ceea ce voiești".

Atunci, împăratul a poruncit ca Sfântul Teopempt, episcopul, să fie ars în cuptor, de viu. Astfel, ostașii au aprins cuptorul, arzând focul de dimineață până la amiază, iar Sfântul episcop a zis către dânșii: "Să încetați puțin și eu voi arăta puterea Domnului Dumnezeului meu, pentru al Cărui sfânt nume se încinge acel cuptor, spre a mă pierde." Zicând aceasta, s-a aruncat singur în cuptorul cel aprins și a șezut în mijlocul lui, în timp ce soldații romani au plecat, crezând că el va arde și va pieri în cel mai scurt timp. Dar, la miezul nopții, ieșind Sfântul bărbat din cuptor și intrând în castelul împăratului, deschizându-se toate ușile singure, l-a trezit pe acesta și i-a zis: "Eu sunt Teopempt, episcopul, omul lui Iisus Hristos, pentru că n-am murit, după cum tu ai poruncit ca să mă omoare și iată că sunt viu". Zicându-i acestea, s-a întors în cuptor, iar împăratul, văzându-l pe Sfânt și auzind cuvintele lui, s-a înspăimântat și a rămas ca un mut, de frica cea mare care îl cuprinsese. A doua zi, chemând pe ostașii săi, le-a zis: "Ați aruncat pe creștinul acela în cuptorul cel ars, unde v-am poruncit?" Ostașii au răspuns: "Am făcut, stăpâne, precum ne-ai poruncit; l-am aruncat și arzând, a murit ieri".

Sfinții Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie -a- pravila.ro
Sfinții Mucenici Teopempt și Teona 5 ianuarie

Atunci Dioclețian a pornit cu ostașii săi către cuptor și oprindu-se înaintea lui, l-au auzit pe Sfântul episcop, cântând și binecuvântând pe Dumnezeu în mijlocul cuptorului care încă ardea și s-au mirat foarte mult.

Ieșind din nou Sfântul nevătămat din cuptor, împăratul a zis către cei de față: "Vedeți ce putere are vraja creștinească! Căci am auzit că în numele unui Iisus își săvârșesc farmecele lor!" Astfel, a poruncit păgânul conducător să prindă un câine și să-l arunce în cuptor, vrând să vadă dacă nu va arde câinele, precum în mod miraculos n-a ars nici episcopul. Însă, câinele, îndată a ars. Văzând aceasta împăratul, a zis către omul lui Dumnezeu: "Voi pune asupra ta mai multe chinuri, ca asupra unui necurat, de vreme ce te-am cunoscut că ești înșelător și vrăjitor". Și a poruncit să fie închis într-o temniță fără a i se da nici pâine, nici apă, până în ziua în care avea să-l judece înaintea poporului; și a petrecut omul lui Dumnezeu douăzeci și două de zile în această temniță, fără hrană și băutură, întărindu-se de Dumnezeu.

După trecerea acestor zile, împăratul a poruncit ostașilor săi să verifice dacă acel creștin este încă în viață. Ostașii, mergând la închisoare, l-au găsit viu și cu fața veselă, ospătat ca la o masă împărătească. Supărat, Dioclețian l-a scos din temniță pe fericitul episcop și rupându-și hainele de pe dânsul, a bătut din palme, zicând: "Veniți și vedeți vraja creștinească!" Auzind aceste nebunii, fericitul episcop a zis: "Până când, ticălosule, ai inima închisă, și nu cunoști pe Dumnezeul cel adevărat, în Care eu cred? Acela mi-a dat mie putere și tărie. Câtă vreme te voi birui, voi socoti nimic toate chinurile".

pravila - Floare Ornamentala

Împăratul, auzind toate acestea, a poruncit să-i scoată ochiul cel drept Sfântului Teopempt și să-l pună în mâna lui cea dreaptă și apoi să-l ducă iarăși în temniță. Acolo, rugându-se Sfântul, o lumină mare a strălucit în întuneric și îndată ochiul său s-a deschis, fiind întreg și sănătos ca și celălalt. Aflând despre această minune împăratul și văzându-l, s-a mâniat mai mult și a zis: "Mă jur pe împărăția Romei și pe marele Apolon, că nicidecum nu mă voi odihni până ce nu voi chema mai întâi pe cel mai puternic vrăjitor, care va putea să-ți risipească toate meșteșugurile și farmecele tale". Zicând acestea, a poruncit din nou să îl ducă în temniță. A trimis apoi scrisorile sale în toate părțile stăpânirii, cu scopul de a găsi pe acel vrăjitor, care să poată risipi farmecele creștinești, iar acela să vină la dânsul numaidecât și astfel va primi multe daruri și mare cinste. A venit așadar un vrăjitor, pe numele său Teona, care stând înaintea lui Dioclețian, a zis: "După porunca voastră împărătească, am venit ca mai degrabă să dezleg creștineștile farmece, căci nu se va afla în mine nedreptate înaintea ta".

Aceasta auzind împăratul, s-a bucurat și a zis: "Este la mine în temniță un boier creștin, ale cărui farmece de le vei dezlega, mare cinste vei lua". Teona i-a zis: "Să facă creștinul acela vreo putere înaintea mea și eu voi risipi toate lucrările lui".

Deci, veselindu-se împăratul de niște cuvinte ca acestea, a zis către dânsul: "Eu aș voi ca de la tine, mai întâi, să văd vreun semn." Teona i-a zis: "Să se aducă aici un bou mai sălbatic". Odată adus animalul, Teona a șoptit niște cuvinte în urechile boului și îndată boul a crăpat în două și fiecare parte era deosebită.

pravila - Floare Ornamentala

Atunci, mirându-se împăratul, a zis: "Cu adevărat tu ești destoinic pentru risipirea farmecelor creștinești." Teona, vrăjitorul, a zis către împărat: "Așteaptă puțin și vei cunoaște prin minune lucrul ce s-a făcut, împărate." Spunând acestea, a poruncit ca să-i aducă un cântar și a pus în el acele părți ale boului, umflându-se amândouă deopotrivă.

Încântat, Dioclețian a poruncit să aducă înaintea sa pe Sfântul Teopempt, episcopul și punându-l față în față cu vrăjitorul, a zis către dânsul: "Știindu-te că ești înșelător și vrăjitor, am chemat acest fermecător din părțile Egiptului, voind să cunosc cine din voi este mai puternic în fermecătorii".

Atunci Teona a zis către episcop: "Două meșteșuguri ale farmecelor voi săvârși acum asupra ta și de nu te vor vătăma, voi crede și eu în Dumnezeul tău". Deci, făcând două turte din făină fermecată, i-a dat episcopului să mănânce; iar el, luând, le-a mâncat și s-au îndulcit în gura lui ca mierea, cu nimic vătămându-l.

pravila - Floare Ornamentala

Văzând aceasta, Teona, s-a mirat și a zis: "Încă un meșteșug de farmece minunat voi săvârși asupra ta și de nu te va vătăma, voi crede în Dumnezeul tău".

Luând un pahar de apă, a pus într-însul o iarbă aducătoare de moarte și a chemat numele celor mai puternici diavoli, ca mai puternică să-i fie otrava, apoi a dat-o Sfântului să o bea. Bând-o, Sfântul a rămas sănătos.

Impresionat de cele petrecute, Teona, căzând la picioarele Sfântului episcop, a zis: "Sunt creștin și mă închin Celui răstignit". Auzind acestea, împăratul s-a tulburat foarte tare și a strigat, zicând: "Mari sunt facerile de minuni ale creștinilor, care se fac cu vrăji!", poruncind să-i ducă în temniță pe amândoi, unde Sfântul episcop, învățând credința creștinească pe Teona, l-a numit "Sinesie", adică "plin de înțelegere", de vreme ce a înțeles cu inimă curată și a cunoscut pe Hristos Dumnezeu. Apoi l-a botezat chiar acolo pe noul creștin.

pravila - Floare Ornamentala

A doua zi, împăratul a poruncit ca pe Sfântul episcop să-l aducă înaintea sa și plecându-și capul, a zis către dânsul: "Bucură-te, învățătorule al vrăjitorilor!", ademenindu-l cu cuvinte înșelătoare către păgânătatea elinească.

Nevrând Sfântul să jertfească zeilor, împăratul a poruncit să-l întindă pe Sfânt pe pământ, cu fața în sus și să-l lege de mâini și de picioare de patru lemne, apoi să aducă o bucată mare de piatră dintr-un stâlp sfărâmat, pe care abia opt oameni puteau s-o ducă și s-o pună pe pântecele Sfântului. Dar Sfântul episcop rugându-se, îndată acea piatră ce era pe pântecele lui, ridicându-se singură, s-a aruncat departe de dânsul, cam la 17 metri distanță.

Atunci Dioclețian a poruncit să-l spânzure de picioare, cu capul în jos și altă piatră grea să-i spânzure de gât; l-a lăsat astfel pe Sfântul spânzurat de dimineață până la al treilea ceas din zi. Apoi a poruncit să taie funia cu care Sfântul era spânzurat de picioare, ca astfel, căzând dintr-o dată, sfărâmându-și capul de greutatea pietrei și rupându-și gâtul, să se sfârșească. Ostașii au procedat întocmai, însă Sfântul episcop, ocrotit Dumnezeu, a stat drept pe picioarele sale, rămânând în viață.

pravila - Floare Ornamentala

După toate aceste încercări, tiranul a dat asupra Sfântului hotărâre de moarte, pe care Sfântul Teopempt cu bucurie a primit-o și cu glas mare a grăit: "Bine este cuvântat Dumnezeu și Tatăl Domnului Iisus Hristos, Care m-a învrednicit să ajung această zi, pe care în toată vremea o doream; deci mă rog, Ție, Doamne, pomenește-mă și în acest ceas." Zicând acestea, și-a plecat genunchii și i-au tăiat capul, săvârșindu-se în pace și în mărturisirea Sfintei Treimi.

Apoi, a poruncit împăratul să-l aducă înaintea sa pe Teona vrăjitorul, care credea acum în Hristos. După ce n-a putut nici cu îmbunări, nici cu îngroziri să-l înduplece la jertfele idolești, a poruncit să-l arunce într-o groapă adâncă, să-l acopere cu țărână, iar apoi au adus cai ca să calce peste Sfântul Mucenic în groapă. Astfel, Sfântul Teona astupându-se cu țărână și fiind călcat de picioarele cailor, a trecut către Domnul.

Deci, Sfinții Mucenici Teopempt și Teona, zis Sinesie, și-au săvârșit nevoințele lor cele mucenicești de la Dioclețian împăratul, în Nicomidia. Împărățind peste toți Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, I se cuvine slava, în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 5 ianuarie

În această lună, în ziua a cincea, pomenirea sfințitului mucenic Teopempt episcopul, care prin sabie s-a săvârșit și a mucenicului Teona;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Sinclitichia;

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Grigorie cel din Acrita;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Fostirie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Sais, care, fiind înecat în mare s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Teoid, care, fiind călcat cu picioarele de chinuitori, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Domnina, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi pomenirea cuvioasei Tatiana, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul cuvios mucenic Romano cel din Carpensia, care, în Bizanț mărturisind la anul 1794, prin sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 6 ianuarie

În această lună, în ziua a șasea, se prăznuiește sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Epifania sau Boboteaza);
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului sfințit mucenic Romano Lachedemonul.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Mucenici Teopempt și Teona să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenic rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Atanasie de la Lavra Pecerska
(2 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Atanasie de la Lavra Pecerska este un Sfânt care a înviat din morți prin bunăvoința lui Dumnezeu și i-a le spus tuturor și le-a spus fraților ca să stăruie […]

† Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
(13 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei este primul dintre ierarhii români care a vorbit despre viața Sfintei Parascheva, după ce moaștele Sfintei au fost aduse în Moldova, și cel care a tipărit […]

† Sfântul Filaret cel Milostiv
(1 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Filaret cel Milostiv a trăit în această viață sub lumina expresiei "mai fericit este a da decât a lua", fiind un model al iertării, al smereniei, al milei față de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram