† Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin
(18 mai)

5/5 - (5 votes)

Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin au avut iubirea și dorința de a-L mărturisi pe Hristos mai puternică decât teama pricinuită de durerile și chinurile la care au fost supuși. Ei au prețuit mai mult cununa martiriului decât orice slavă a acestei lumi. Acești Sfinți mucenici sunt serbați în calendarul ortodox în data de 18 mai.

Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin (sinaxar)

În întunecata perioadă a persecuției împotriva creștinilor, din timpul împăratului roman Deciu (249-251), și-au scris destinul în cartea veșnică a mucenicilor foarte mulți creștini, printre care îi aflăm și pe martirii cinstiți astăzi, Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin.

Sfântul Mucenic Petru

Sfântul Mucenic Petru a fost capturat de ostașii păgâni în cetatea Lampsac aflată în Helespont (Dardanele, Turcia de astăzi). Găsindu-se în mâinile dușmanilor, curajosul Petru a fost adus în fața dregătorului Optimus care l-a obligat să jertfească în cinstea zeiței Afrodita. Aflat înaintea autorităților, guvernatorul l-a întrebat pe Petru: "Creștin ești?" Acesta a răspuns: "Sunt creștin, cu adevărat!" Demnitarul i-a spus atunci: "Iată, ai înaintea ochilor poruncile nebiruiților împărați; deci, jertfește marii zeițe Venera!" Tânărul i-a răspuns: "Ighemoane, mă minunez că voiești a mă îndemna să mă închin unei femei spurcate și desfrânate, care a făcut atâtea fapte urâte, încât îmi este rușine a le pomeni. Oare voi nu pedepsiți pe cei ce îndrăznesc să facă astfel de desfrânări, pe care le-a făcut zeița voastră? Dacă voi o numiți desfrânată, apoi cum să mă închin și să-i aduc jertfă ei, fiind atât de spurcată și desfrânată? Mie mi se cade să mă închin lui Dumnezeu Cel viu și adevărat, Împăratul tuturor veacurilor, lui Hristos, Domnul meu.

Lui să-I aduc jertfă de rugăciune, de umilință și de laudă."

Simțindu-și sângele clocotind în vene la auzul acestor cuvinte, necuratul boier poruncește în privința tânărului Petru să i se zdrobească trupul cu legături de lemne, după care l-a pus pe butuci și l-a chinuit cu roata. Observând cu ură că toate aceste torturi nu au curmat viața Sfântului care refuza în continuare să se despartă de Hristos, păgânul i-a tăiat capul, Sfântul Petru primind astfel cununa muceniciei în sânul împărăției lui Dumnezeu.

Sfântul Mucenic Dionisie

Sfântul Dionisie, originar din Mesopotamia, era un alt creștin închis pentru credința în Domnul Iisus Hristos, alături de doi ostași necredincioși numiți Pavel și Andrei și de o tânără fecioară creștină, în vârstă de 16 ani, pe nume Cristina. Cei doi ostași o îndemnau spre desfrâu pe tânăra fecioară Cristina, aceasta fiind frumoasă și la vârsta potrivită pentru căsătorie. Aceasta însă nu s-a lăsat convinsă de tentațiile celor doi militari, ci dimpotrivă, în loc ca ea să fie biruită, a reușit să schimbe gândurile celor doi, făcându-i să creadă și să-L mărturisească pe Hristos. Așa se face că, atât cei doi ostași creștinați, cât și Sfântul Dionisie au fost uciși și îngropați de mulțimea pietrelor aruncate de popor asupra lor, iar Sfintei Cristina i s-a tăiat capul din porunca necuraților păgâni, devenind astfel martiri în numele Domnului Iisus Hristos.

Sfântul Mucenic Paulin

Sfântul Paulin era din Atena și propovăduia Evanghelia lui Hristos alături de Sfinții Iraclie și Venedim. Cei trei au fost prinși și aduși în fața dregătorului Atenei, care, după ce i-a condamnat, i-a supus la chinuri și i-a aruncat într-un cuptor cu foc. Aceștia însă, prin voia lui Dumnezeu, au ieșit de acolo nevătămați. Pentru că împreună, cei trei Sfinți refuzau în continuare să renunțe la credință în Hristos, ighemonul a poruncit să li se taie capetele, aceștia intrând astfel în ceata veșnică a mucenicilor.

Surse: Ziarul Lumina link1 link2, Basilica, ActiveNews, StiriActuale, GazetaBt.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Petru - Petruța

Pentru a citi despre etimologia numelui Petru APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Dionisie - Denisa

Pentru a citi despre etimologia numelui Dionisie APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Paul

Pentru a citi despre etimologia numelui Paul APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Mucenici Petru, Dionisie și Paulin

Icoana Sfinților Mucenici Petru, Dionisie și Paulin 18 mai
Icoana Sfinților Mucenici Petru, Dionisie și Paulin 18 mai

Sfinții mucenici Dionisie și Petru, (din Lampsac) bătrâni, și cei dimpreună cu dânșii (Andrei și Pavel) cu începere de bărbi, fiind zdrobiți cu pietre, își primesc sfârșitul; iar Sfânta Hristina (fecioara) deasupra lor, prin sabie se săvârșește.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 205.

Ornament despartitor v01

Mărturia Sfinților Mucenici - cine sunt Mucenicii

Sfinții martiri au avut întotdeauna în inimile lor cuvintele Sfântului Apostol Pavel despre chinuri și suferințe: "Ce vom zice deci la acestea?", scrie el. "Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? El, Care pe Însuși Fiul Său nu L-a cruțat, ci L-a dat morții pentru noi toți, cum nu ne va da oare toate, împreună cu El? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: «Pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere». Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru."

Acesta este cuvântul credinței, aceasta a fost credința martirilor, care le-a dăruit putere să treacă peste toate obstacolele și greutățile.

Surse: Trinitas TV.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin

Cânta-voi Ție, Doamne, Dumnezeul meu, că ai scos pe popor din robia Egiptului și ai acoperit pe Faraon cu carele lui și puterea lui.
Cei ce sunteți apărători ai credinței, izbăviți de patimi și de toate nevoile, pe cei ce cu credință săvârșesc pururea sfințită pomenirea voastră.
Prea lăudat întraripându-vă cu vetreala Crucii, purtătorilor de Dumnezeu, neudați ați trecut noianul chinurilor, călcând pe vrăjmașul.
Suferind bătăi la trupuri, v-ați unit cu cetele cele fără de trupuri, sfinților. Pentru aceea astăzi cinstim dumnezeiasca pomenirea voastră.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cu legea cea dumnezeiască întărindu-vă, sfaturile celor fără de lege le-ați stricat înțelepților. Și nevoindu-vă după lege, ați dobândit slava lui Dumnezeu.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cu dragoste te cinstim și te fericim pe tine Fecioară, ca pe un scaun al Împăratului; pe care șezând a gătit credincioșilor ședere cerească.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin, glasul al 2-lea

Luminători străluciți v-ați arătat dumnezeiești mucenici cei opt la număr, și prin strălucirile minunilor luminați toată făptura, neîncetat izgonind noaptea cea adâncă a neputințelor, și lui Hristos Dumnezeu rugându-vă, ca să dăruiască nouă mare milă.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin (Viețile Sfinților)

În vremea prigonirii Bisericii lui Dumnezeu, când ostașii lui Hristos își puneau sufletele pentru Domnul lor și când tot pământul se roșea cu sângele mucenicilor, atunci un tânăr frumos cu numele Petru, tare la trup și viteaz cu duhul în sfânta credință creștinească, a fost prins în Lampsac, cetatea Elespontului, și adus la Opidim ighemonul, spre cercetare. Deci ighemonul l-a întrebat pe el: "Creștin ești?". Petru a răspuns: "Cu adevărat sunt creștin". Ighemonul a zis: "Iată, ai înaintea ochilor poruncile nebiruiților împărați; deci jertfește marii zeițe Venera". Tânărul răspunse: "Mă minunez, o, ighemoane, că voiești a mă îndemna să mă închin unei femei spurcate și desfrânate, care a făcut atâtea fapte urâte, încât este rușine a le și pomeni. Oare voi nu pedepsiți acum pe cei ce îndrăznesc să facă acel fel de desfrânări, pe care le-a făcut zeița voastră? Dacă voi o numiți pe aceea arătată curvă, apoi cum să mă închin și să-i aduc jertfa celei atât de spurcate și desfrânate? Mie mi se cade să mă închin lui Dumnezeu Cel viu și adevărat, împăratul tuturor veacurilor, lui Hristos Domnul meu, și Lui să-I aduc jertfă de rugăciune, de umilință și de laudă".

Acestea auzind ighemonul, a poruncit să-l întindă pe roată și să-i muncească trupul cu lemne și cu fiare, sfărâmându-i oasele. Iar robul lui Dumnezeu, cu cât era muncit mai mult, cu atât se arăta mai tare și viteaz în puterea lui Hristos, Care îl întărea. Și râdea de nebunia ighemonului și, ridicându-și ochii spre cer, zicea: "Mulțumescu-Ți Ție, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce mi-ai dat atâta tărie și răbdare! Învrednicește-mă pe mine până la sfârșit să biruiesc pe vrăjmașul cel prea păgân". După aceasta, văzând ighemonul că nu poate să biruiască cu muncile pe acel viteaz tânăr creștin – pe Sfântul Petru – a poruncit să-i taie capul cu sabia.

În acea vreme, un oarecare Dionisie, bărbat creștin, a fost prins și ținut legat în temniță. Apoi ighemonul, voind să se ducă din Lampsac în Troada, care se învecina cu Elespontul, au fost aduși la el doi ostași prinși de păgâni, cu numele Andrei și Pavel, cu credința creștini și de neam din Mesopotamia, împreună cu ei a fost adus și un oarecare Nicomah, care striga neîncetat cu glas mare și zicea: "Sunt creștin".

Iar ighemonul, văzând pe Nicomah mărturisind că este creștin, a întrebat pe Andrei și pe Pavel: "Voi ce ziceți?". Ei au răspuns: "Și noi tot creștini suntem". Ighemonul a zis către Nicomah: "Jertfește zeilor, după porunca împăratului!". Nicomah răspunse: "Nu știi că creștinii nu aduc jertfe dracilor?". Atunci ighemonul a poruncit îndată să-l spânzure gol la muncire și să-i chinuiască trupul, bătându-l și strujindu-l cu unghii de fier. Și fiind muncit Nicomah astfel, când era aproape de sfârșitul său și urma să câștige cununa pe care o avea acum ca și în mâinile sale, deodată a pierdut-o; pentru că, schimbându-se din mărturisirea cea bună, s-a lepădat de Hristos și a strigat, zicând: "Eu niciodată n-am fost creștin și sunt gata a jertfi zeilor". Deci îndată au încetat a-l munci și l-au scos de la muncire. Și când ticălosul acela călcător de lege a adus jertfă idolilor și s-a închinat lor, îndată a căzut asupra lui diavolul și l-a trântit la pământ. Și se îndrăcea Nicomah mușcându-și limba cu dinții și curgându-i spume de sânge, până ce rău și-a lepădat ticălosul său suflet!

pravila - Floare Ornamentala

Pe când se întâmpla aceasta, o creștină oarecare, fecioară de 16 ani, cu numele Cristina, a strigat din popor către cel ce se îndrăcea, zicând: "O, ticălosule și pierdutule om, de ce pentru un scurt ceas, ți-ai dobândit munca cea veșnică și nespusă?".

Ighemonul, auzind aceasta, a poruncit să prindă îndată pe acea fecioară și s-o aducă la el. Apoi a întrebat-o: "Ești creștină?". Fecioara răspunse: "Sunt creștină și plâng pentru pierderea acelui om ticălos, care n-a răbdat muncile cele de puțină vreme, ca astfel să poată câștiga odihna cea veșnică". Ighemonul a grăit către dânsa: "Iată el, jertfind zeilor, și-a câștigat acum odihna, însă pentru ca voi, creștinii, să nu râdeți de dânsul, de aceea Atena și Venera cea mare au voit să-l răpească de aici; deci, voiesc ca să aduci și tu jertfa zeilor acestora, ca să nu fii batjocorită cu rușine și arsă de vie în foc". Sfânta răspunse: "Dumnezeul meu este mai mare decât tine! De aceea, nu mă tem de îngrozirile tale, pentru că nădăjduiesc spre Dânsul că mă va apăra și-mi va da răbdare în toate".

Atunci ighemonul a poruncit s-o dea la doi tineri desfrânați, ca s-o batjocorească și s-o spurce; iar pe Andrei și pe Pavel a poruncit să-i arunce în temniță, unde era și Dionisie. Deci tinerii cei fără de rușine, luând pe curata și sfânta fecioară a lui Dumnezeu, au dus-o cu bucurie la locuința lor, voind să-și săvârșească pofta. Dar, când au dus-o în casa lor, îndată s-a stins în trupurile lor focul cel firesc al desfrânării și au murit mădularele cele de poftă; și, silindu-se până la miezul nopții s-o batjocorească, nimic n-au sporit. Iar la miezul nopții s-a arătat lângă fecioară un tânăr prealuminos și toată casa s-a umplut de o lumină negrăită; iar tinerii aceia au căzut de frică ca morți și, abia venindu-și în simțiri, s-au plecat la picioarele sfintei și stăruiau să se roage lui Dumnezeu pentru dânșii, ca să nu-i ajungă vreun rău. Iar ea, ridicându-i, le-a zis: "Nu vă temeți! Dar să știți că tânărul pe care l-ați văzut, acela este sfântul înger, care a fost trimis de Hristos Dumnezeul meu la mine, spre păzirea fecioriei mele, fiind gata ca îndată să omoare pe toți, care vor îndrăzni a se atinge de mine". Și astfel sfânta fecioară a rămas curată, păzită fiind de Dumnezeu.

Iar a doua zi, tot poporul cetății, fiind îndemnat de popii păgânești, s-a dus la ighemon și a cerut să le dea în mâinile lor pe creștinii cei ținuți în temniță. Iar ighemonul, scoțând pe cei legați, pe Dionisie, Andrei și Pavel, le-a zis: "Vi se cade să aduceți jertfă marii zeițe Atena". Iar sfinții au răspuns: "Nici pe Atena, nici pe oricare alt diavol cinstit de voi nu-l știm, nici n-am cinstit vreodată pe alt Dumnezeu, afară de Dumnezeul nostru, Iisus Hristos". Auzind poporul aceste cuvinte ale sfinților mucenici, a strigat către ighemon, ca să-i dea pe aceștia în mâinile lor, că hulesc pe zeii lor. Deci ighemonul a poruncit mai întâi să-i bată pe mucenici și după aceea să-i dea poporului.

pravila - Floare Ornamentala

Iar ei legând cu funii de picioare pe sfinți, i-au târât cu mult zgomot după cetate, ca acolo să-i omoare cu pietre. Iar pe când îi ucideau pe sfinții mucenici, Sfânta fecioară Cristina, înștiințându-se de aceasta, a alergat la acel loc, strigând și plângând, și a căzut peste sfinții ce se ucideau, zicând: "Să mor și eu cu voi pe pământ, ca să pot viețui împreună cu voi în Cer". Și s-a adus la cunoștință ighemonului, că fecioara care a fost dată spre batjocură, a fost izbăvită din mâinile desfrânaților de un tânăr luminos; deci, scăpând, a căzut pe trupurile creștinilor care erau omorâți.

Atunci ighemonul a poruncit s-o tragă la o parte și s-o omoare cu sabia. Astfel, acești sfinți mucenici, luptându-se împreună împotriva diavolului, a lumii și a lui Opidim ighemonul, s-au învrednicit a fi biruitori cu ajutorul lui Hristos. Au fost omorâți atunci: Sfântul Petru cu felurite munci; Sfinții Dionisie, Andrei și Pavel, cu pietre; iar Sfânta fecioară Cristina, cu sabia. Acestea s-au făcut în Lampsac, pe vremea împărăției lui Deciu.

Iar Sfinții Mucenici Eraclie, Paulin și Venedim erau cetățeni ai Atenei și acolo au propovăduit cu multă îndrăzneală pe Hristos, îndemnând pe toți păgânii să se depărteze de la deșarta slujire de idoli și să se boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru aceea i-au prins și i-au dat stăpânitorului Atenei. Și cercetați fiind, au mărturisit pe adevăratul Dumnezeu, Făcătorul a toată făptura; iar pe idoli i-au numit pietre nesimțite, lemne și lucruri făcute de mâini omenești. Deci au fost munciți cu multe feluri de munci; iar mai pe urmă, fiind aruncați într-un cuptor înfocat, s-au sfârșit și au luat cununile cele nestricăcioase de la Hristos Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

pravila - Floare Ornamentala
Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 18 mai

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea sfinților mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel și Hristina (Cristina) fecioara;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iraclie, Paulin si Venedim;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor șapte femei mucenițe din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana, Iulia și mucenicul Teodot;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Eufrasia, care în adâncul mării s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Ștefan cel nou, patriarhul Constantinopolului;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian, care fiind târât pe spinii rugului, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Teodor, papă al Romei, care, strujit fiind, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Anastaso care întru ale lui Leucadie cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Martinian, cel dintru ale lui Areovint.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 19 mai

În această lună, în ziua a nouăsprezecea pomenirea sfântului sfințitului mucenic Patrichie, episcopul Prusei, și cei împreună cu el Acachie, Menandru și Polien;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Memnon, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Dimitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Arolot;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Chiriachi, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Teotimi, care prin sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Mucenici Petru, Dionisie și Paulin să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare
(6 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare pentru multele sale nevoințe a primit de la Dumnezeu darul de a înțelege și a discerne ceea ce este bine, cel al înainte vederii și al […]

† Izvorul Tămăduirii
sărbătoare închinată Maicii Domnului

FB Mess WA Like Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne amintește de una dintre minunile Maicii Domnului săvârșite prin intermediul viitorului împărat bizantin Leon cel Mare. Apa luată de Leon din acest izvor tămăduitor de lângă Constantinopol […]

Sfânta și Marea zi de Joi
Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like În Sfânta și Marea zi de Joi din Săptămâna Mare, cunoscută și cu numele de Joia Mare sau Joia Patimilor, sunt pomenite 4 evenimente importante: Spălarea picioarelor ucenicilor de către Însuși […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram