† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie
(25 octombrie)

4.8/5 - (5 votes)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, secretarii, au mărturisit dumnezeirea lui Hristos și au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361). Ei sunt considerați ocrotitorii secretarilor, funcționarilor și ai notarilor și sunt serbați în calendarul ortodox în data de 25 octombrie.

Viața pe scurt - Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (sinaxar)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie erau de origine nobilă, iar oamenii îi apreciau pentru felul în care trăiau și pentru credința lor. Datorită acestor calități, au fost aleși să fie secretarii arhiepiscopului Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului și pe lângă aceasta Marcian era citeț (cântăreț), iar Martirie ipodiacon.

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie -b- pravila.ro

Datorită faptului că însuși împăratul era arian, se înmulțiseră îndrăzneala și puterea ereticilor în împărăție, încât se pornise o adevărată prigoană împotriva drept-credincioșilor. Creștinii erau urâți, chinuiți și uciși pentru că-L mărturiseau pe Hristos drept Dumnezeu adevărat, și nu un simplu om. La curtea împăratului arian Constanțiu erau doi dregători arieni, Eusebiu și Filip, care aveau ca îndeletnicire supravegherea drept-credincioșilor și Bisericii lui Hristos. Aceștia au fost pricinuitorii alungării și morții Patriarhului Pavel al Constantinopolului, pe care trimițându-l în Armenia, au îndemnat pe arieni să-l sugrume, ceea ce au și făcut și au pus patriarh în locul lui pe Macedonie. Tot așa au procedat și cu alți dascăli și mărturisitori ai dreptei credințe, pe care i-au pierdut în multe feluri. Între aceștia se numără și Sfinții Mucenici Marcian și Martirie. Ei scriau toate învățăturile și faptele patriarhului lor, prin care se întărea sfânta credință. Prin scrierile și cuvintele lor, erau mari propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu și ajutători ai Bisericii, pe care o apărau de săgețile ereticilor.

Când sfântul Pavel Mărturisitorul a fost exilat de împăratul Constanțiu în Armenia (unde a fost omorât sugrumat de arieni, prăznuirea lui făcându-se la 6 noiembrie), Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au continuat să mărturisească credința ortodoxă în fața poporului, fără să se teamă de moarte sau exil.

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie -a- pravila.ro

Văzând ereticii că nu pot cu nimic să-i înduplece pe cei doi, i-au condamnat la moarte, pe care sfinții o doreau mai mult decât viața. Când i-au prins și i-au dus la locul de ucidere, aceștia au cerut puțină vreme pentru rugăciune și, ridicând ochii și înălțând mâinile la cer, au zis: "Doamne Dumnezeule, Cel ce ai creat deosebit inimile noastre, Cel ce cunoști faptele noastre, primește în pace sufletele robilor Tăi, căci pentru Tine murim și ne socotim ca niște oi duse la tăiere. Ne bucuram, însă, ca pentru numele Tău ieșim cu o așa moarte din viață, învrednicește-ne pe noi să fim părtași vieții veșnice, Tu care ești viața noastră". Rugându-se așa, când au spus "Amin", și-au plecat sub sabie sfintele lor capete, pe care le-au tăiat necredincioșii arieni, pentru mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfinților Mucenici Marcian și Martirie

După ce Sfinții Mucenici Marcian și Martirie și-au dat sufletele în mâna lui Dumnezeu credincioșii au luat cinstitele lor moaște și le-au îngropat la porțile Melandiei, în cetatea Constantinopolului, cărora, mai pe urma, Sfântul Ioan Gura de Aur, le-a zidit o biserica din temelie.

Martiriul Sfinților Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie - pravila.ro
Martiriul Sfinților Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Marcian - Marcu - Marcel

Marcian / Marcu - din ce în ce mai puțin folosit astăzi (spre deosebire de secolele trecute sau de numele de aceeași origine), Márcu corespunde lat. Márcus, prenume specific roman, vechi și foarte frecvent (prescurtat M.). Purtat inițial de băieții născuți în luna martie, cu al cărui nume este strâns înrudit.

Răspândit în epoca imperială în toate provinciile romane, Marcus pătrunde și în onomastica ebraică; purtat de un Ioan zis Marcu, autorul uneia dintre cele 4 evanghelii, vechiul prenume roman devine favorit printre creștinii primelor secole. Aproximativ aceeași istorie o are și un vechi diminutiv de la Marcus, frecventul cognomen Marcéllus, feminin Marcélla, purtat de diferiți martiri și răspândit odată cu cultul acestora; tot din aceeași familie a lui Marcus mai face parte Marcellínus, derivat cu sufixul -inus de la Marcellus și Marcíanus, feminin Marciána, derivat cu sufixul -anus de la Marcius, atestate frecvent în inscripțiile creștine și răspândite apoi prin biserică.

Marco, atestat în documentele Țării Românești începând cu anul 1485 și din același secol și în Moldova, se află la baza multor derivate (unele preluate direct din onomastica popoarelor slave vecine, altele formate la noi) cunoscute astăzi mai ales ca nume de familie: Mărcan, Mărcaș, Mărcău, Marcea, Mărci(l), Marcoci, Marcoș, Marcotă, Mărcuș, Mărcușor, Mărcuț(ă) etc. Foarte rar apar și Mărchel și Marchian. Dacă Marcu pare astăzi ieșit aproape din uz ca prenume, cu totul alta este situația lui Marcél, Marcéla, Marcelína, Marcián și Marciána, forme de influență occidentală care se bucură de o favoare deosebită, fiind considerate prenume moderne.

Derivate ale numelui Marcian

Maro, Marcu, Marcel, Marcela, Mărcuța, Marcian, Marciana.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Marcian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 25 aprilie, atunci când este serbat Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, pe data de 29 martie când se face pomenirea Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor, sau pe 25 octombrie când sunt pomeniți Sfinții Mucenici Marcian și Martirie.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Mucenici Marcian și Martirie

Sfinții Marcian și Martirie, tineri fără de bărbi, prin sabie se săvârșesc.

Icoana Sfinților Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie - pravila.ro
Icoana Sfinților Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Mucenici Marcian și Martirie

Pe voievozii cei tari, pe cele trei părți ale sufletului, îneacă-i rogu-mă, Cel Ce Te-ai născut din Fecioară, întru adâncul nepătimirii; pentru că Ție, ca într-o alăută, prin omorârea trupului, să-Ți cânt cântare de biruință.
Cu totul luminându-vă cu Lumina Sfintei Treimi întotdeauna, ați ajuns a fi luminători neînșelați, Sfinților. Pentru aceasta, cu credință săvârșind astăzi prăznuirea voastră cea strălucită, luminat ne veselim.
Dorind pătimitorilor, a vedea pe Cuvântul Cel Ce a Strălucit din Fecioară pe pământ, mărturisindu-L pe El de o Ființă cu Tatăl, ați răbdat moarte silnică, cu cuget bine întărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Arătându-vă următori și ucenici Înțeleptului Apostol Pavel, grăitorilor de Dumnezeu, ați propovăduit pe Fiul întocmai de o cinste cu Tatăl. Pentru aceasta, fiind tăiați cu sabia, Sfinților Mucenici Marcian și Martirie, ați sfințit pământul cu vărsarea sângelui vostru, răbdătorilor de chinuri.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Zămislind pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, L-ai Întrupat, Precurată, făcându-Se Om pentru mila cea nespusă. Pentru aceasta închinându-ne Lui, cu dreaptă credință te mărim pe tine, Ceea ce ești Pricina Îndumnezeirii tuturor.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, glasul al 4-lea

Cu nevoință bună v-ați ne­voit din pruncie, Sfinte Marcian împreună cu Înțeleptul Martirie și ați surpat pe vicleanul Arie, păzind nevătămată credința creștină, urmând Apostolului Pavel Înțeleptului vostru învățător. Pentru aceasta, împreună cu dânsul ați aflat Viața, ca niște apărători ai Preasfintei Treimi, preaaleși.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (Viețile Sfinților)

Când s-a înmulțit necuratul eres al lui Arie, mari dezbinări au avut loc în biserica lui Hristos, încât aceasta a fost despărțită în două. Atunci s-a pornit o mare prigoană împotriva credincioșilor din partea arienilor, întocmai ca și de la închinătorii de idoli, căci erau urâți, chinuiți și uciși toți cei care Îl mărturiseau pe Hristos ca pe Făcătorul, iar nu că făptură, Dumnezeu întrupat, iar nu om simplu. Mai ales s-a înmulțit arieneasca putere, pentru că însuși împăratul Constantie, fiul marelui Constantin, a căzut în acest eres. Acesta avea în curtea sa doi boieri mari, pe Evsevie și Filip, care erau arieni și care îi prigoneau mult pe cei dreptcredincioși și supărau Biserica lui Hristos. Ei au fost pricinuitorii izgonirii și morții celui între sfinți, părintele nostru Pavel mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului, pe care l-au trimis în Armenia și au îndemnat pe arieni ca să-l sugrume, lucru care s-a și făcut, iar în locul lui în scaun au rânduit pe Macedoniu. Asemenea și pe mulți alți dascăli și mărturisitori ai dreptei credințe i-au pierdut în diferite feluri, între care erau și mucenicii Marcian și Martirie, care cu scrierile și cuvintele lor au împodobit foarte mult Biserica lui Dumnezeu. Ei au lăsat multe învățături bisericești din care se adăpau fiii duhovnicești.

Sfântul Mucenici Marcian notarul 25 octombrie - pravila.ro
Sfântul Mucenici Marcian secretarul

Amândoi au slujit pe lângă pomenitul sfânt mărturisitor și patriarh Pavel. Marcian era citeț și Martirie era ipodiacon. Amândoi erau care scriau toate învățăturile și faptele patriarhului lor, prin care întăreau dreapta credință. Ei mai erau și mari propovăduitori ai cuvântului lui Dumnezeu și slujitori ai Bisericii, pe care o apărau ca două paveze împotriva ereziilor, pentru că Domnul le-a dat lor înțelepciune, precum și credincioșilor lor ucenici, împotriva căreia arienii, care îi prigoneau, nu puteau să se împotrivească, nici să răspundă. După izgonirea și moartea Sfântului Pavel, începătorii de eresuri au îndreptat otrava lor asupra celor doi ucenici ai săi, Marcian și Martirie. Mai întâi, ca un cărbune de foc în cenușă, ascundeau mânia lor în vicleșug și se sileau cu meșteșugită înșelăciune să-i întoarcă de la dreapta credință la păgânătatea lor, dându-le mult aur plăcuților lui Dumnezeu și făgăduindu-le să le mijlocească de la împărat mari daruri, să-i ridice la scaune arhierești și să-i facă stăpâni peste multe averi, numai să primească credința lor cea rătăcită. Dar ei, nesocotind toate acestea, n-au primit aurul, nici cinstea făgăduită lor, și au râs de acest vicleșug, voind mai bine să rabde ocară, necinste, chinuri și moarte pentru dreapta credință, decât, viețuind în eresuri, să aibă bogăție, slavă și cinste.

Sfântul Mucenici Martirie notarul 25 octombrie - pravila.ro
Sfântul Mucenici Martirie secretarul

Văzând ereticii că nu pot cu nimic să-i înduplece pe sfinții mucenici și mărturisitori la a lor rea credință, i-au condamnat la moarte, pe care sfinții o doreau pentru Hristos, mai mult decât viața. Când i-au prins și i-au dus la locul de ucidere, și-au cerut puțină vreme pentru rugăciune și, ridicând ochii și înălțând mâinile în sus, au zis: "Doamne Dumnezeule, Cel ce ai creat deosebit inimile noastre, Cel ce cunoști faptele noastre, primește în pace sufletele robilor Tăi, căci pentru Tine murim și ne socotim ca niște oi duse la tăiere. Ne bucurăm, însă, că pentru numele Tău ieșim cu o așa moarte din viață, învrednicește-ne pe noi să fim părtași vieții veșnice, Tu care ești viața noastră". Rugându-se așa, când au spus "Amin", și-au plecat sub sabie sfintele lor capete, pe care le-au tăiat necredincioșii arieni, pentru mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos.

Iar unii dintre credincioși au luat cinstitele lor moaște și le-au îngropat la porțile Melandiei, în cetatea Constantinopolului, cărora, mai pe urmă, cel dintre sfinți, părintele nostru Ioan Gură de Aur, le-a zidit o biserică din temelie, în care se făceau multe tămăduiri, cu rugăciunea sfinților mucenici, întru slava lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat în veci. Amin.

Martiriul Sfinților Mucenici Marcian și Martirie 25 octombrie -a- pravila.ro

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 25 octombrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și cincea, pomenirea Sfinți Mucenici Marchian (Marcian) și Martirie (Martiriu);
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Anastasie;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Valerian;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Savin (Sabin);
Tot în aceasta zi, sfinții mucenici Valerie (Valeriu) și Hrisaf;
Tot în aceasta zi, Sfânta Tavita;
Tot în aceasta zi, Cuviosul Gheorghe episcopul Amastridei, făcătorul de canoane, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Papie, Diodor și Claudian, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Faust, Vasilie și Lucian, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Nichifor și Ștefan, care s-au săvârșit fiind strujiți;
Tot în aceasta zi, Sfinții Filadelf și Policarp, care în pace s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Cuviosul Macarie, episcopul din Cipru, care în pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici cei din Tracia, care prin mijlocul a doua pietre s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 26 octombrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea Sfântului slăvitului Marelui Mucenic Dimitrie (Dumitru), izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Artemidor și Vasilie, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfânta Mucenița Leptina, care s-a săvârșit fiind târâta pe pământ;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Glicon, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Marelui și groaznicului cutremur;
Tot în aceasta zi, pomenirea mutării icoanei slăvitului Mucenic Dimitrie, de la Tesalonic în Constantinopol, la Mânăstirea Pantocratorului, care icoana mai înainte sta deasupra mormântului lui cel izvorâtor de mir și-l acoperea pe el;
Tot în aceasta zi, Cuviosul nou Mucenic Iosaf, care de sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Mucenici Marcian și Martirie să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Acoperământul Maicii Domnului
(1 octombrie)

FB Mess WA Like Acoperământul Maicii Domnului (sărbătoare numită și Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului) ne amintește de una din cele mai mari minuni în care Fecioara Maria a ocroti cu rugăciunea ei cetatea Constantinopol. […]

† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (29 ianuarie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este un eveniment sărbătorit în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie. Sfântul Ignatie a fost unul dintre cei […]

† Sfinții Mucenici Teopempt și Teona
(5 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Teopempt și Teona, fostul vrăjitor, sunt modele de mărturie autentic creștină într-o perioadă de mare prigoană. Ei sunt serbat în calendarul ortodox în data de 5 ianuarie, zi de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram