† Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma
(1 iulie)

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, frați după trup, s-au născut în Roma și au trăit în secolul al IV-lea și fost martirizați în timpul împăratului roman Carinus (283-284). Prăznuirea lor în Biserica Ortodoxă se face pe data de 1 iulie.

Viața pe scurt - Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma (sinaxar)

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian au fost crescuți în bună credință creștinească de către mama lor Teodota, care i-a învățat să-și iubească aproapele. Au studiat la școli vestite și au devenit doctori iscusiți, vindecând oameni și animale, fără să ceară plată pentru munca lor. Singura lor răsplată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos, de la Care venea tămăduirea. Faptul că nu acceptau nici o plată pentru serviciile lor a făcut ca ei să fie numiți Anarghiroi (din cuvântul grecesc Ανάργυροι, care înseamnă "fără arginți", de unde provine expresia "doctori fără de arginți"); s-a spus că prin aceasta ei i-au atras pe mulți la credința creștină. Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropat alături de fratele sau. Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună. Pe lângă darul vindecărilor, făceau bine tuturor deoarece își vindeau averile moștenite și le împărțeau săracilor, hrăneau pe cei flămânzi, îmbrăcau pe cei goi, și tot felul de milă și de îndurare arătau spre cei săraci și lipsiți. Atunci când vindecau pe cei bolnavi le spuneau acestora: "Noi numai mâinile le punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic nu putem să facem, ci pe toate le lucrează tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unuia adevăratului Dumnezeu, întru Care de veți crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi". Și aceia crezând, câștigau sănătate. Și așa în toate zilele întorcându-se mulți de la păgânătatea închinării de idoli, se apropiau de Hristos.Săvârșind multe minuni în numele lui Dumnezeu li s-a dus vestea în toată zona. Mergând în satul natal, au fost primiți cu bucurie deoarece locuitorii de aici au auzit de minunile și tămăduirile făcute de acești sfinți, în numele lui Dumnezeu.

Cei doi frați, Cosma și Damian, sfinții au fost închiși la Roma și judecați. Înaintea împăratului roman (Marcus Aurelius Carinus, 282-284) și a judecătorului, ei au mărturisit deschis credința în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru a salva omenirea și pentru a răscumpăra lumea de păcat și au refuzat cu hotărâre să ofere jertfe zeilor păgâni. Ei au spus: "Noi nu am făcut rău nimănui, nu suntem implicați în magia sau vrăjitoria de care ne acuzați. Noi îi tratăm pe cei infirmi prin puterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu primim nicio plată pentru a acorda ajutor bolnavilor, pentru că Domnul nostru le-a poruncit ucenicilor săi: «în dar ați luat, în dar să dați» (Matei 10:8)".

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma 1 iulie

Împăratul Carinus a continuat cu pretențiile sale de a se aduce jertfe zeilor păgâni. După rugăciunea fraților sfinți, întărită de puterea harului, Dumnezeu l-a lovit brusc pe Carinus, orbindu-l, pentru ca și el să simtă puterea atotputernică a Domnului, care nu iartă blasfemia împotriva Duhului Sfânt (Matei 12:31). Poporul, văzând această minune, a strigat: "Mare este Dumnezeul creștin! Nu există alt Dumnezeu decât El!" Mulți dintre cei care credeau i-au rugat pe cei doi frați să-l vindece pe împărat și chiar acesta le-a cerut sfinților frați să continue convertirea la adevăratul Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, astfel încât sfinții l-au vindecat. După aceasta, sfinții Cosma și Damian au fost eliberați în mod onorabil și, încă o dată, s-au dedicat tratării bolnavilor. Dar, ceea ce nu a putut face ura păgânilor și asprimea autorităților romane, s-a realizat datorită invidiei, una dintre cele mai puternice pasiuni ale naturii umane păcătoase.

Un doctor de la care sfinții Cosma și Damian au învățat știința medicinii, văzând slava de care se bucurau cei doi, a căzut în păcatul invidiei fapt pentru care i-a chemat să strângă împreună plante medicinale și, fiind în loc pustiu, i-a ucis. Astfel cei doi au primit moarte mucenicească.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfințiilor Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma

Încă din secolul al IV-lea, bisericile dedicate sfinților gemeni au fost înființate la Ierusalim, în Egipt și în Mesopotamia. Devotamentul față de cei doi sfinți s-a răspândit rapid atât în Orient, cât și în Occident. Theodoret menționează răspândirea moaștelor lor în mai multe biserici. Trupurile lor au fost îngropate în orașul Cyrus din Siria. Au fost construite biserici în onoarea lor de arhiepiscopul Proclu și de împăratul Iustinian I (527-565), care au restaurat somptuos orașul Cyrus și l-au dedicat gemenilor, aducând moaștele lor la Constantinopol; acolo, după vindecarea lui, atribuită mijlocirii lui Cosma și Damian, Iustinian a construit și împodobit în semn de recunoștință o biserică la Constantinopol și a devenit un loc celebru de pelerinaj. La Roma papa Felix al IV-lea (526-530) a rededicat Biblioteca Păcii (Bibliotheca Pacis) ca bazilică a Sfinților Cosma și Damian în Forumul Vespasian. Biserica este în mare parte reconstruită, dar încă renumită pentru mozaicurile din secolul al VI-lea în care sunt reprezentați sfinții.

Floare 02 Bun

De luat aminte

Nu trebuie confundați cu sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Asia Mică (pomeniți pe 1 noiembrie) și nici cu sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Arabia (pomeniți pe 17 octombrie).

Ortodocșii sărbătoresc nu mai puțin de trei seturi diferite de sfinți, numiți Cosma și Damian, fiecare cu o zi de prăznuire distinctă: Sfinții Cosma și Damian din Cilicia (Arabia) (17 octombrie) Frați, ei au fost bătuți și decapitați împreună cu alți trei creștini: Leontius, Anthimus și Eutropius.

Sfinții Cosma și Damian din Asia Mică - ai Mesopotamiei (1 noiembrie). Fii gemeni ai Sfintei Teodota. Au murit în mod pașnic și au fost îngropați împreună la Thereman din Mesopotamia.

Sfinții Cosma și Damian de la Roma (1 iulie) Frați, conform tradiției creștine, ei au fost martirizați în afara Romei de către un medic păgân invidios. Martiriul lor a avut loc în timpul domniei împăratului roman Carinus (283-284).

Floare 02 Bun

Biserici din România închinate Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian

Sunt mai multe mănăstiri, biserici și capele de spital au hramuri închinate celor doi sfinți tămăduitori. La Institutul Clinic Fundeni se sărbătoresc ocrotitorii bisericii, precum și la Spitalul Clinic de boli infecțioase și tropicale "Dr. Victor Babeș". Mai sunt sărbătoriți la Biserica "Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian" din incinta Spitalului "Schuller" din Ploiești, precum biserica de la Maternitatea Bucur sau la capela primei maternități din București, care se află în incinta Maternității Filantropia. Capela a fost înființată în același timp cu spitalul, în anul 1813, datorită donațiilor boierilor, clericilor, negustorilor și din veniturile mănăstirilor Arnota și Govora. De asemenea, a contribuit și doctorul în medicină și filosofie Constantin Caracaș. Maternitatea de la Filantropia a fost înființată în 1881-1883, prima și singura maternitate din București la acea vreme.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Cosma

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Cosma, din Roma!

Cosma - este de origine grecească, și provine de la de la Kosmas, Eosmia, Eosmos. Semnificația numelui Kosmas provine de la un mai vechi compus cu tema subst. kosmos sau al vb. kosmein. În greaca veche kosmos avea doua sensuri: "ordine" si "ornament, podoabă". Primul dintre acestea este continuat de actualul "cosmos". Al doilea sens al lui kosmos s-a păstrat în derivatul cosmetic. Ajuns la romani prin intermediar slav, Cosma (Cozma) apare în documentele noastre atât în Tara Romanească cât și în Moldova, din sec. 15.

Derivate ale numelui Cosma

Variante romanești

Cosmache, Cosmat, Cozman, Cozmea, Cozmlta, Cuzmin, Cozmin etc.

Variante internaționale

Franceză Cosme, Come, germană Kosmas, italiană Cosimo, spaniolă Cosme, maghiară Kozma si Kozima, bgulgară Kozma sau Kuzinu rusă Kuzima.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 octombrie când este pomenit Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, pe 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Damian

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Damian, din Roma!

Damian - își are rădăcinile în numele grecesc Damiands (în familia lui fiind încadrate și numele Damas și Damasias), nume la rădăcina căruia se află cuvântul "dama", de la verbul "damno", care, în limba română înseamnă "a domestici" sau "a îmblânzi", aparținând rădăcinii indo-europene "dom-", ce înseamnă "casă". Un alt nume care se presupune stă în spatele formării numelui Damian este și numele Damianos, care este tot de origine grecească, și care, la rândul lui, își are rădăcinile tot în cuvântul anterior menționat, adică "dama".

În limba poloneză, cuvântul “damian” înseamnă ceva ce aparține poporului. Numele începe să fie mai des folosit pe la începutul secolului al IV-lea și este purtat de Sfântul Damian, patronul spiritual al fizicienilor, care a fost omorât, împreună cu fratele său, Sfântul Cosma, în Sicilia.

Din greaca, numele pătrunde în onomastica slavă (cu variantele v. si. Damiianu, ucr. Demiana, în sec. 15), prin intermediul căreia Damian se răspândește si la noi. Foarte răspândit mai ales în Transilvania.

Derivate ale numelui Damian

Damian, Demian, Dimian, Doma. Variante internationale: Fr. Damien, germ. Damianus, it. Damiano, sp. Damian, magh. Damjan, Demjan, Demjen, Damos, Demeny, bg. Damian, Damian, Demian, ser. Damian, rus. Demian, -a, Damian, -a.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma, sau pe data de 24 august când este serbat Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul.

Floare 02 Bun

Icoana Sfințiilor Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma

Icoanele ortodoxe ale sfinților îi prezintă ca fiind laici și având cutie de medicamente. Fiecare dintre ei ține adesea în mână o lingură cu care dă medicamente. Mânerul lingurii este reprezentat în mod obișnuit în formă de cruce pentru a indică importanța vindecării spirituale, similară cu cea a vindecării fizice, și a faptului că toate vindecările vin de la Dumnezeu.

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian, din Roma

Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați învățat, ci mai ales har neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învățătură povățuiți-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pământești, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credință fierbinte și rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiți-le cu cercetarea voastră cea milostivă și de minuni făcătoare; așijderea și pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puținătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriți-i în răbdare și îndrumați-i că să priceapă sfânta și desăvârșita voie a lui Dumnezeu în ce ne privește și să se facă părtași ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toți cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiți-i de bolile cele crunte, și apărați-i de moartea năprasnică, și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziți-i neclintiți în dreapta credință și ajutați-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda și a slăvi numele cel preasfânt și de mare cuviință al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma, glasul al 4-lea

Sfinților Doctori cei fără de arginți și de minuni făcătorilor, Cosma și Damian, cercetați neputințele noastre; în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Condac - Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma, glasul al 4-lea

Cei ce ați primit harul tămăduirilor dați sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriților, doctori care sunteți făcători de minuni, și cu cercetarea voastră surpați semețiile vrăjmașilor, tămăduind lumea cu minunile.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damia, din Roman (Viețile Sfinților)

După trupeasca răsărire pe pământ a Stăpânului nostru, Hristos Dumnezeu, se poate auzi pretutindeni, ca un lucru oarecare de mirare, viața tuturor Sfinților Mucenici ai lui Hristos. Pentru că minunată s-a făcut întru dânșii puterea Mântuitorului, și de mirare este tuturor starea lor cea cu mărime de suflet împotriva muncitorilor și nebiruita lor răbdare. Dintre unii ca aceia au fost aceștia, de care ne stă nouă înainte cuvântul, Sfinții răbdători de chinuri Cosma și Damian, frați după trup, care dintr-un tată și dintr-o maică s-au născut în Roma cea veche și au fost crescuți în buna credință creștinească.

Aceștia deprinzându-se la meșteșugul doctoriei, toate bolile le tămăduiau cu lucrarea. Căci aveau împreună ajutător lor întru toate pe darul Unuia Dumnezeu, și peste câți din oamenii cei ce pătimeau și din dobitoace își puneau mâinile lor, îndată aceia se făceau sănătoși desăvârșit. Iar bunii tămăduitori de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, de aceea au fost numiți și doctori fără de plată, căci numai de o plată ca aceasta prea scumpă aveau trebuință de la cei ce se tămăduiau, ca să creadă întru Hristos. Și nu numai în singură Roma, ci și prin cetățile dimprejur și prin sate mergând, și pe cei bolnavi tămăduindu-i, pe mulți îi întorceau la Hristos.

Și încă pe lângă darul cel tămăduitor, făceau bine noroadelor și prin îndurata dăruire, căci având de la strămoși multe averi adunate, și după părinți rămase lor, le vindeau pe acelea și le împărțeau la săraci și la cei ce aveau trebuință, și hrăneau pe cei flămânzi, și îmbrăcau pe cei goi, și tot felul de milă și de îndurare arătau spre cei săraci și lipsiți. Iar când tămăduiau pe cei bolnavi, grăiau către dânșii așa: „Noi numai mâinile le punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic nu putem să facem, ci pe toate le lucrează tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unuia adevăratului Dumnezeu, întru Care de veți crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi”. Și aceia crezând, câștigau sănătate. Și așa în toate zilele întorcându-se mulți de la păgânătatea închinării de idoli, se apropiau de Hristos.

Folare Separare 1

Și aveau sfinții aceștia doctori petrecere osebită într-un sat oarecare din hotarele Romei, unde erau averile părinților lor; acolo avându-și adăpostirea lor, i-au luminat pe toți cei dimprejur cu sfânta credință. Deci diavolul neputând răbda ca să vadă o viață ca aceasta a lor, care strălucea cu faptele bune, a îndemnat pe oarecare slujitori ai lor ca să meargă la împăratul și să clevetească pe acești nevinovați. Și împărățea atunci în Roma Carin; acesta ascultând pe clevetitori, îndată a trimis ostași la satul acela, ca să prindă pe doctorii cei fără de plată Cosma și Damian, și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și mergând ostașii la satul acela și întrebând pentru Cosma și Damian, s-au adunat credincioșii la sfinți și-i rugau pe dânșii ca să se ascundă puțin, până ce va trece mânia cea împărătească. Iar sfinții n-au voit să-i asculte pe ei, ci se sârguiau ca singuri de voie să iasă la ostașii cei ce-i căutau pe dânșii, dorind ca să pătimească pentru Hristos cu bucurie.

Însă după ce mai mulți credincioși s-au adunat la ei, și cu rugăminte cu lacrimi îi îndemnau pe dânșii, ca să-și ferească viața lor, nu pentru sine, ci pentru mântuirea multora, s-au supus și nevrând. Iar credincioșii luându-i pe ei, i-au ascuns într-o peșteră. Deci ostașii căutându-i pretutindeni cu dinadinsul și neaflându-i, s-au umplut de iuțime și de mânie, și prinzând pe unii bărbați cinstiți din satul acela, i-au legat pe dânșii cu lanțuri, și-i duceau la Roma. De care lucru înștiințându-se Sfinții Cosma și Damian, îndată au ieșit din peșteră și au alergat degrab în urma ostașilor, și ajungându-i pe cale, au zis către dânșii: „Sloboziți pe acești nevinovați și luați-ne pe noi. Pentru că noi suntem cei pe care aveți voi poruncă să-i prindeți”. Deci ostașii slobozind pe acei bărbați, au pus lanțurile pe Sfinții Cosma și Damian, și i-au dus la Roma, unde sfinții au fost păziți în legături până a doua zi.

Iar a doua zi a șezut împăratul la obișnuita judecată înaintea norodului, care era la loc de priveliște, și punând înainte pe Sfinții legați Cosma și Damian, cu mare glas a început a vorbi către dânșii, zicându-le: „Voi sunteți cei ce vă împotriviți zeilor părinților noștri și cu oarecare meșteșug de vrajă tămăduiți fără de plată bolile între oameni și între dobitoace, amăgind pe norodul cel prost ca să se depărteze de la zei și de la legile părintești? Ci măcar acum întoarceți-vă de la a voastră rătăcire, ascultați sfatul meu cel bun, și apropiindu-vă, aduceți jertfă zeilor, care îndelung v-au răbdat pe voi până acum. Căci făcându-li-se strâmbătate de la voi, nu v-au răsplătit vouă rău pentru rău, deși puteau să vă răsplătească, ci au răbdat așteptând întoarcerea voastră cea către dânșii”. Iar sfinții plăcuți lui Hristos, într-un glas răspunzând către împăratul, au grăit: „Noi n-am înșelat pe nici un om, nici nu știm meșteșug de vrajă, nici n-am făcut vreun rău cuiva, ci tămăduim bolile cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum Acela ne-a poruncit, zicând: Pe cei bolnavi tămăduiți, pe cei stricați curățiți. Și o facem aceasta fără de plată, de vreme ce Mântuitorul a poruncit-o, zicând: În dar ați luat, în dar dați. Pentru că nu avem trebuință de averi, ci mântuirea sufletelor omenești o căutăm, și slujim neputincioșilor și săracilor ca Însuși lui Hristos. Căci Acela socotește ca și pentru Sine îngrijirile cele făcute pentru dânșii, zicând către bunii dătători: Flămând am fost și Mi-ați dat de am mâncat; am însetat și M-ați adăpat pe Mine. Gol am fost și M-ați îmbrăcat. Pe aceste porunci ale Lui noi ne sârguim a le împlini, așteptând ca să luăm de la Dânsul plată în viața cea fără de sfârșit a Împărăției cerului. Iar celor păruți de tine zei nicidecum nu voim să le slujim. Tu și cei cu tine slujiți-le lor! Iar noi știm cu adevărat, că aceia nu sunt dumnezei. Iar de voiești, o, împărate, noi îți punem ție înainte sfatul cel bun, ca să cunoști pe unul Adevăratul Dumnezeu, Făcătorul tuturor, Care răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți spre trebuința noastră, și spre slava numelui Său celui preamare. Aceluia Să-i slujești, depărtându-te de la idolii cei fără de suflet și nesimțitori”.

Folare Separare 1

Iar Carin împăratul a zis către dânșii: „Nu v-am chemat pe voi ca să grăiți filosofii, ci să aduceți jertfă zeilor”. Răspuns-au sfinții: „Noi unuia Dumnezeului nostru îi aducem sufletele noastre jertfă fără de sânge, Celui ce ne-a izbăvit pe noi din cursele diavolului și a dat pe Unul născut Fiul Său pentru mântuirea a toată lumea. Acela -Dumnezeul nostru - nu este zidit, ci este Ziditor al tuturor. Iar ai tăi zei sunt niște scorniri omenești și lucru al mâinilor meșterilor. Și de n-ar fi fost între oameni meșteșugul cel ce face pe zeii voștri, voi n-ați fi avut la cine să vă închinați”. Carin a zis: „Nu ocărâți pe zeii cei veșnici, ci apropiindu-vă, închinați-vă lor cu jertfe, mai înainte de a primi muncile cele ce vă așteaptă pe voi”.

Iar robii lui Hristos umplându-se de Duhul Sfânt, au zis: „Fii rușinat împreună cu zeii tăi, o, Carine, și de vreme ce se întoarce mintea ta de la Dumnezeul cel ce de-a pururea este și viețuiește în veci, și se lipește spre idolii cei nesimțitori și niciodată vii, deci și fața trupului tău să se întoarcă de la locul său spre a ta înfruntare, ca să te deprinzi prin singură cercarea, ce poate Dumnezeul nostru”. Aceasta zicând-o sfinții, îndată s-a schimbat fața lui Carin și grumajii i s-au sucit, și s-a întors fața lui la spatele lui. Și nu putea să-și întoarcă grumajii săi, nici nu putea cineva să-i ajute lui, ci ședea pe scaun, avându-și grumajii și fața strâmbă. Iar norodul ce privea spre aceea, striga cu mare glas: „Mare este Dumnezeul creștinilor, și nu este alt Dumnezeu afară de dânsul”.

Intru acea vreme mulți au crezut întru Hristos și au rugat pe Sfinții Doctori ca să tămăduiască pe împăratul. Încă și singur împăratul se ruga, zicând către dânșii: „Acum știu cu adevărat că sunteți robi ai Adevăratului Dumnezeu. Deci mă rog vouă, precum ați vindecat pe cei mulți, tămăduiți-mă și pe mine, ca și eu să cred că nu este alt Dumnezeu, afară de Dumnezeul cel propovăduit de voi, care a făcut cerul și pământul”.

Folare Separare 1

Iar sfinții au zis către dânsul: „De vei cunoaște pe Dumnezeul cel ce ți-a dat ție viața și împărăția, și de vei crede întru Dânsul cu toată inima ta, Acela poate să te tămăduiască pe tine”. Iar împăratul cu mare glas a zis: „Cred întru tine, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule cel Adevărat, miluiește-mă pe mine și nu pomeni neștiința mea dintâi”. Aceasta zicând-o împăratul, i s-au îndreptat grumajii lui și fața lui a stat la locul său, precum era mai întâi. Și sculându-se împăratul de la locul său, și-a ridicat ochii săi spre cer și înălțându-și mâinile, a dat mulțumită lui Dumnezeu împreună cu tot norodul, zicând: „Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeule cel Adevărat, Care m-ai adus pe mine dintru întuneric la lumină, prin acești sfinți robi ai Tăi”.

Și așa tămăduindu-se împăratul, a cinstit pe Sfinții Doctori Cosma și Damian, și i-a slobozit pe ei cu pace. Iar ei ieșind din Roma, s-au dus la satul lor. Și auzind locuitorii satului aceluia, și cei dimprejur, toate cele ce se făcuseră de sfinți în Roma, au ieșit întru întâmpinarea plăcuților lui Dumnezeu și i-au primit pe dânșii cu bucurie, veselindu-se și slăvind pe Stăpânul Hristos. Iar sfinții umblau iarăși împrejur prin cetăți și prin sate după obiceiul lor, tămăduind neputințele și luminând norodul cu sfânta credință, apoi se întorceau la satul lor. Iar zavistuitorul diavol neputând prin meșteșugirea sa cea dintâi să-i piardă pe sfinți de pe pământul celor vii, a scornit alta.

Era în părțile acelea oarecare doctor slăvit, de la care și acești sfinți învățaseră la început meșteșugul doctoricesc; pe acela l-a îndemnat vrăjmașul ca să urască pe sfinți, nesuferind slava lor cea bună. Deci, chemând acela la sine pe sfinți cu înșelăciune, i-a luat pe dânșii la un munte, ca și cum ar fi voit să adune buruieni de doctorii, iar în inimă având gândul lui Cain. Și ducându-i pe ei departe, a rânduit ca fiecare deosebi să adune buruieni. Deci mai întâi năvălind asupra unuia, l-a ucis pe el cu pietre, apoi și pe celălalt l-a ucis așijderea. Și luând trupurile lor, le-a ascuns lângă o scursură de apă ce era acolo.

Folare Separare 1

Așa sfinții răbdători de chinuri ai lui Hristos, doctorii cei fără de plată, Cosma și Damian, și-au luat sfârșitul vieții și s-au învrednicit de cununile mucenicești de la Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, se cuvine cinste și slavă, acum și de-a pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 iulie

În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfinților Mucenici si doctori fără de arginti, Cosma si Damian, cei ce s-au săvârșit la Roma;
Tot întru aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfântului Ierarh Leontie al Rădăuților;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Parintelui nostru Vasilie, ce a întărit mănăstirea de la Izvorul adânc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Parintelui nostru Petru Patriciul, care a viețuit întru ale lui Evandru;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Leon pustnicul, care gol petrecând, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților doua mii de Mucenici, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mavrichie, care, fiind uns cu miere si muscat de albine, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților 25 de Mucenici, care în Nicomidia prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 2 iulie

În aceasta luna, în ziua a doua, pomenirea punerii cinstitului vesmânt al Preasfintei de Dumnezeu Nascatoarei în sfânta racla, în zilele împaratului Leon cel Mare si al Virinei, femeia lui (Acoperamantul Maicii Domnului);
Tot în aceasta zi, pomenirea celui întru sfintii Parintelui nostru Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului;
Tot întru aceasta luna, în doua zile, pomenirea Dreptcredinciosului Voievod Stefan cel Mare si Sfânt, purtatorul de biruinta, si aparatorul crestinatatii;
Tot în aceasta zi, chinuirea Sfântului Mucenic Coint;
Tot în această zi Pomenirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Floare 02 Bun

Pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Nașterea Maicii Domnului - Sfânta Maria Mică
(8 septembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Nașterea Maicii Domnului (numită în popor și Sfânta Maria Mică) este evenimentul care reprezintă un punct al renașterii întregii umanități, deoarece Dumnezeu Tatăl, prin Nașterea Fecioarei Maria a […]

† Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura
(6 mai)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfânta Cuvioasa Sofia, care s-a nevoit în Mănăstirea Kleisoura, este prăznuita de în calendarul ortodox la data de 6 mai. FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link

† Icoana Maicii Domnului cu șapte săgeți (săbii)
(13 august)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Icoana Maicii Domnului cu șapte săgeți (săbii) este cunoscută pentru minunile legate de vindecări miraculoase, nașterea de prunci, împăcarea părinților cu copiii și a celor certați. Numită și […]

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma
(1 iulie)”

  1. Multumim acatist vii ion cu familia culai cu familiazobar cu familia danut cu familia iuliana alexandra cu familia vasile cu familia marian valeriu vasilică si lina cu tot niamu pentru sanatate

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend