† Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma
(1 iulie)

5/5 - (5 votes)

Sfinții Mucenici doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma, sunt vindecători de boli, fapt pentru care au fost aleși ca ocrotitori ai medicilor și ai celor bolnavi. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 1 iulie.

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma (sinaxar)

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, frați după trup, s-au născut în Roma și au trăit în secolul al IV-lea. Ei au fost crescuți în bună credință creștinească de către mama lor Teodota, care i-a învățat să-și iubească aproapele.

Sfinții Cosma și Damian au studiat la școli vestite și au devenit doctori iscusiți, vindecând oameni și animale, fără să ceară plată pentru munca lor. Singura lor răsplată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos, de la Care venea tămăduirea. Faptul că nu acceptau nici o plată pentru serviciile lor a făcut ca ei să fie numiți Anarghiroi (din cuvântul grecesc Ανάργυροι, care înseamnă "fără arginți", de unde provine expresia "doctori fără de arginți"); fapt pentru care ei i-au atras pe mulți la credința creștină.

Pe lângă darul vindecărilor, din averea și bunurile moștenite au ajutat pe cei săraci, hrănind pe cei flămânzi, îmbrăcând pe cei goi, lucrând dragostea față de cei săraci și lipsiți.

După ce vindecau pe cei bolnavi le spuneau acestora: "Noi numai mâinile le punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic nu putem să facem, ci pe toate le lucrează tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unuia adevăratului Dumnezeu, întru Care de veți crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi". Și aceia crezând, câștigau sănătate. Au întors pe mulți de la închinarea la idoli și i-au apropiat de Hristos.

Săvârșind multe minuni în numele lui Dumnezeu li s-a dus vestea în toată zona. Mergând în satul natal, au fost primiți cu bucurie deoarece locuitorii de aici au auzit de minunile și tămăduirile făcute de acești sfinți, în numele lui Dumnezeu.

Judecata Sfinților Mucenici Cosma și Damian

După o vreme Sfinții Mucenici Cosma și Damian, au fost prinși și închiși la Roma după care au fost judecați. Înaintea împăratului roman (Marcus Aurelius Carinus, 282-284) și a judecătorului, ei au mărturisit deschis credința în Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume pentru a salva omenirea și pentru a răscumpăra lumea de păcat, refuzând cu hotărâre să se închine zeilor păgâni. Ei au spus: "Noi nu am făcut rău nimănui, nu suntem implicați în magia sau vrăjitoria de care ne acuzați. Noi îi tratăm pe cei infirmi prin puterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și nu primim nicio plată pentru a acorda ajutor bolnavilor, pentru că Domnul nostru le-a poruncit ucenicilor săi: «în dar ați luat, în dar să dați» (Matei 10, 8)".

Împăratul Carinus a continuat cu pretențiile sale de a se aduce jertfe zeilor păgâni. După rugăciunea Sfinților Mucenici Cosma și Damian, întărită de puterea harului, Dumnezeu l-a lovit brusc pe Carinus, orbindu-l, pentru ca și el să simtă puterea atotputernică a Domnului, care nu iartă blasfemia împotriva Duhului Sfânt (Matei 12, 31). Poporul, văzând această minune, a strigat: "Mare este Dumnezeul creștin! Nu există alt Dumnezeu decât El!" Mulți dintre cei care credeau i-au rugat pe cei doi frați să-l vindece pe împărat și chiar acesta le-a cerut sfinților frați să continue convertirea la adevăratul Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, astfel încât sfinții l-au vindecat. După aceasta, sfinții Cosma și Damian au fost eliberați în mod onorabil și, încă o dată, s-au dedicat tratării bolnavilor.

Martiriul Sfinților Mucenici Cosma și Damian

Ceea ce nu a putut face ura păgânilor și asprimea autorităților romane, s-a realizat datorită invidiei, una dintre cele mai puternice patimi ale naturii umane păcătoase.

Un doctor de la care sfinții Cosma și Damian au învățat știința medicinii, văzând slava de care se bucurau cei doi, a căzut în păcatul invidiei fapt pentru care i-a chemat pe Sfinții Mucenici Cosma și Damian, sub pretextul de a strânge împreună plante medicinale și, fiind în loc pustiu, i-a ucis.

Astfel sfinții doctori cei fără de plată, Cosma și Damian, s-au săvârșit călătoria lor pe pământ și s-au învrednicit de cununile mucenicești.

Surse: Basilica, Orthodoxwiki, Wikipedia, ViataCurată.

Floare-1

Unde se găsesc moaștele Sfinților Mucenici Cosma și Damian

Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la Palladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropat alături de fratele său încă din timpul vieții. Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună.

Theodoret menționează răspândirea moaștelor lor în mai multe biserici din întreaga lume.

De luat aminte în legătură cu Sfinții Mucenici Cosma și Damian

Nu trebuie confundați cu sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Asia Mică (pomeniți pe 1 noiembrie) și nici cu sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Arabia (pomeniți pe 17 octombrie).

Ortodocșii sărbătoresc nu mai puțin de trei perechi diferite de sfinți, numiți Cosma și Damian, fiecare cu o zi de prăznuire distinctă:

  • Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia (Arabia) (17 octombrie) Frați, ei au fost bătuți și decapitați împreună cu alți trei creștini: Leontius, Anthimus și Eutropius;
  • Sfinții Cosma și Damian din Asia Mică - ai Mesopotamiei (1 noiembrie). Fii gemeni ai Sfintei Teodota. Au murit în mod pașnic și au fost îngropați împreună la Thereman din Mesopotamia.
  • Sfinții Cosma și Damian de la Roma (1 iulie) Frați ei au fost martirizați în afara Romei de către un medic păgân invidios. Martiriul lor a avut loc în timpul domniei împăratului roman Carinus (283-284).
Floare-1

Ce înseamnă "Doctorii fără de arginți"?

Doctor fără de arginți este un titlu purtat de unii sfinți în Biserica Ortodoxă.

În Sinaxarul Bisericii Ortodoxe se regăsesc mai mulți sfinți numiți Doctori fără de arginți. Despre viața, minunile, vindecările și pătimirile lor găsim relatări în sinaxare. Din acestea citim că, după porunca Evangheliei, unii dintre acești mari sfinți au cutreierat orașele și satele, propovăduind pe Hristos și vindecând pe cei bolnavi.

Doctorii fără de arginți (grecește anargyres) sunt sfinți care au practicat medicina împreună cu rugăciunea în numele Domnului Iisus Hristos fără a cere sau a accepta plată sau alte avantaje pentru aceasta, continuând să-i ajute și după trecerea la Domnul pe care care le cer ajutorul cu credință.

Din iubire fierbinte față de Dumnezeu și față de semeni, ei nu luau niciodată plată pentru serviciile lor, respectând porunca Mântuitorului Hristos Care a spus: "În dar ați luat, în dar să dați" (Mt. 10, 8). Ca urmare a acestor minunate fapte, lumea i-a supranumit "doctori fără de arginți".

În Sinaxarul Bisericii Ortodoxe întâlnim mai multi sfinți care au fost medici și au dăruit vindecare fără să primească o răsplată materială (acestea sunt ordonați față de începutul Anului Bisericesc - 1 septembrie):

În vremurile mai recente mai mulți sfinți care au fost și medici au intrat de cutumă în această categorie, între cere cel mai cunoscut este Sfântul Luca al Crimeii.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Cosma

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfinților Mucenici Cosma și Damian!

COSMA - Acest nume derivă din numele grecesc antic „Kosmás (Κοσμάς), care, la rândul său, derivă din „kosméô (κοσμέω) kósmos (κόσμος)” care înseamnă „ordine, decență, ornament, podoabă".

Cuvântul de la care provine acest nume este considerat bază pentru cuvântul "cosmos", având ca punct de plecare "ordinea" și sensul lucrurilor mediului în care trăim. Al doilea cuvânt derivat din el este "cosmetic" care are ca punt de plecare al înțelesului de ordinea și decența corporală.

Acest nume a ajuns în România prin intermediar slav, Cosma (Cozma) apare în documentele noastre atât în Tara Romanească cât și în Moldova, din secolul al-XV-lea.

Derivate ale numelui Cosma

Variante romanești: Cosmache, Cosmat, Cozman, Cozmea, Cozmlta, Cuzmin, Cozmin etc.

Variante internaționale: Franceză Cosme, Come, germană Kosmas, italiană Cosimo, spaniolă Cosme, maghiară Kozma și Kozima, bgulgară Kozma sau Kuzinu rusă Kuzima.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Cosma?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 1 iulie când este pomenit Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Roma. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei pomenit la data de 12 octombrie, Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia (Arabia) serbați în data de 17 octombrie, Sfinții Cosma și Damian din Asia Mică - ai Mesopotamiei serbați în data de 1 noiembrie, sau pe sau pe data de 24 august când este serbat Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul.

Surse: Name-Doctor, Behindthename.

Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Damian

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfinților Mucenici Cosma și Damian!

Damian - provine de la numele grecesc antic Δαμιανός (Damianos), care a fost derivat din greaca δαμάζω (damazo) care înseamnă „a îmblânzi, a stăpâni, a cucerii”. La rădăcina acestui nume se află cuvântul "dama", de la verbul "damno", care a format în limba română cuvântul "a domestici" sau "a îmblânzi", aparținând rădăcinii indo-europene "dom-", ce înseamnă "casă". Un alt nume care se presupune stă în spatele formării numelui Damian este și numele Damianos, care este tot de origine grecească, și care, la rândul lui, își are rădăcinile tot în cuvântul anterior menționat, adică "dama".

În limba poloneză, cuvântul "damian" înseamnă ceva ce aparține poporului. Numele începe să fie mai des folosit pe la începutul secolului al IV-lea și este purtat de Sfântul Damian, patronul spiritual al fizicienilor, care a fost omorât, împreună cu fratele său, Sfântul Cosma, în Sicilia.

Derivate ale numelui Damian

Din greaca, numele pătrunde în onomastica slavă (cu variantele Damiianu, ucrainiană Demiana, în sec. 15), prin intermediul căreia Damian se răspândește și la noi. Foarte răspândit mai ales în Transilvania.

Damian, Demian, Dimian, Doma. Variante internationale: franceză Damien, germană Damianus, italiană Damiano, spaniolă Damian, maghiară Damjan, Demjan, Demjen, Damos, Demeny, bulgară Damian, Damian, Demian, sârbă Damian, rusă Demian, -a, Damian, -a.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 1 iulie când este pomenit Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Roma. Mai sunt și alți sfinți care au purtat acest nume cum ar fi Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia (Arabia) serbați în data de 17 octombrie și Sfinții Cosma și Damian din Asia Mică - ai Mesopotamiei serbați în data de 1 noiembrie.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Floare-1

Icoana Sfinților Mucenici Cosma și Damian

Icoana Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma 1 iulie
Icoana Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma 1 iulie

Icoanele ortodoxe ale sfinților îi prezintă ca fiind laici și având cutie de medicamente. Fiecare dintre ei ține adesea în mână o lingură cu care dă medicamente. Mânerul lingurii este reprezentat în mod obișnuit în formă de cruce pentru a indică importanța vindecării spirituale, similară cu cea a vindecării fizice, și a faptului că toate vindecările vin de la Dumnezeu.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Floare-1

Biserici cu hramul Sfinții Mucenici Cosma și Damian

Încă din secolul al IV-lea, bisericile dedicate sfinților gemeni au fost înființate la Ierusalim, în Egipt și în Mesopotamia. Devotamentul față de cei doi sfinți s-a răspândit rapid atât în Orient, cât și în Occident.

La Roma papa Felix al IV-lea (526-530) a rededicat Biblioteca Păcii (Bibliotheca Pacis) ca bazilică a Sfinților Cosma și Damian în Forumul Vespasian. Biserica este în mare parte reconstruită, dar încă renumită pentru mozaicurile din secolul al VI-lea în care sunt reprezentați sfinții.

Biserici din România închinate Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian

Sunt mai multe mănăstiri, biserici și capele de spital au hramuri închinate celor doi sfinți tămăduitori. La Institutul Clinic Fundeni se sărbătoresc ocrotitorii bisericii, precum și la Spitalul Clinic de boli infecțioase și tropicale "Doctor Victor Babeș".

Mai sunt sărbătoriți la Biserica "Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian" din incinta Spitalului "Schuller" din Ploiești, precum biserica de la Maternitatea Bucur sau la capela primei maternități din București, care se află în incinta Maternității Filantropia.

Capela a fost înființată în același timp cu spitalul, în anul 1813, datorită donațiilor boierilor, clericilor, negustorilor și din veniturile mănăstirilor Arnota și Govora. De asemenea, a contribuit și doctorul în medicină și filosofie Constantin Caracaș. Maternitatea de la Filantropia a fost înființată în 1881-1883, prima și singura maternitate din București la acea vreme.

Parohia "Acoperământul Maicii Domnului" – Titan are al doilea hram închinat Sfinților Mucenici, Doctori fără de arginți, Cosma și Damian.

Surse: Basilica, RadioRenasterea.

Floare-1

Despre Doctori în Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți

Mare e în fața lui Dumnezeu medicul credincios, competent și iubitor de oameni. Printre învățăturile sale mântuitoare pe care ni le îmbie să ni le însușim și să le transpunem în fapte, Sfânta Scriptură face referire și la respectul pe care îl datorăm medicilor. Astfel, în cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah (capitolul 38, 1) găsim scris: "Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul"; (același capitol versetele 12-13) "Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, căci și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă".

Este o misiune mare, de maximă importanță, nobilă și sfântă aceea de a fi medic, de a ajuta la menținerea vieții și la sporirea ei, de a alina durerea și de a tămădui suferința. Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre marii luminători ai Bisericii, numește medicina "artă", care ni s-a dat de către Dumnezeu, spre ajutor, căci ea ajută, atât cât se poate, pe bolnavi: "Fiecare artă ne-a fost dată de Dumnezeu ca ajutor pentru natura noastră slabă. Spre exemplu: agricultura ne-a fost dată întrucât cele ce cresc de la sine din pământ nu sunt îndeajuns pentru satisfacerea nevoilor noastre; apoi, arta țesutului, fiindcă purtarea îmbrăcămintei este necesară și pentru bună-cuviință și pentru apărarea de influența dăunătoare a aerului; și arhitectura (zidăria) la fel, și tot astfel și arta medicală. Deoarece corpul nostru, din cauza slăbiciunii lui, este supus la diferite influențe păgubitoare, o parte venind din afară, o parte născute dinăuntru, prin mâncăruri, și suferă, când din cauza abundenței, când din lipsă, de aceea ni s-a dat de către Dumnezeu, conducătorul vieții noastre întregi, arta medicală, ca un model pentru vindecarea sufletului, pentru ca prin ea să se taie ceea ce este de prisos și să se adauge ceea ce este de nevoie. Căci, precum n-am fi avut nevoie de inventarea și munca agriculturii, dacă am fi rămas în paradisul desfătării, la fel n-am avea nevoie de nici un ajutor medical pentru înlăturarea durerilor, dacă am fi rămas liberi de orice durere, așa cum ne era dat după creare, înainte de cădere". (Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mari, paginile 296-297).

Uriașa responsabilitate, greutatea misiei dar și cinstea și prețuirea de care se bucură cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu pentru a îmbrățișa această artă au fost evocate succint de către același Sfânt Părinte: "Toți cei care vă îndeletniciți cu medicina știți că chemarea voastră înseamnă grija față de om. Și mi se pare că cel care pune știința aceasta înaintea tuturor celorlalte îndeletniciri, cărora își poate închina omul râvna, și-a găsit judecata cuvenită și nu s-a depărtat de ceea ce trebuie crezut; în schimb e tot atât de adevărat că de lucrul cel mai prețios dintre toate, care este viața, îți vine greu să fugi ca de ceva dureros atunci când nu poți reda cuiva sănătatea". (Epistola 189, PSB, 12, p. 183).

În scrierile Spiritualității Ortodoxe mai vechi sau mai noi, ni se subliniază că este mare în fața lui Dumnezeu medicul credincios, fără de arginți, cu inimă primitoare și iubitor de oameni. Astfel, marelui Avvă și eremit egiptean Antonie cel Mare († 356) i s-a descoperit de la Dumnezeu în pustiu următorul lucru: "În oraș, există cineva asemenea ție, un medic care dăruiește din prisosul științei sale celor nevoiași și care cântă în fiecare zi Trisaghionul (cântarea "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, miluiește-ne pe noi" -n.n.) împreună cu îngerii". (Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu, Trad. de Cristian Bădiliță, Edit. Polirom, Iași, 2007, p. 49).

Sursă: Basilica.

Floare-1

Tradiții populare legate de Sfinții Cosma și Damian

În tradiția populară, sărbătoarea Sfinților Cosma și Damian, doctori fără de arginți, cei care feresc oamenii de boli se mai numește Cosmandinul. Țăranii din sate au credința că cei care îi cinstesc pe Sfinții Mucenici Cosma și Damian sunt feriți de foc, de pârjolul soarelui, care arde și usucă recolta, cât și de trăsnete și incendii.

În ziua de Cosmandin era timp prielnic pentru practicile de medicină populară, iar cei doi sfinți erau chemați în ajutor pentru vindecarea de lingoare (febră tifoidă) și de răul copiilor (epilepsia), dar și în alte boli.

Sursă: Moldovenii.

Floare-1

Rugăciuni către Sfinții Mucenici Cosma și Damian

Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați învățat, ci mai ales har neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învățătură povățuiți-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pământești, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credință fierbinte și rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiți-le cu cercetarea voastră cea milostivă și de minuni făcătoare; așijderea și pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puținătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriți-i în răbdare și îndrumați-i că să priceapă sfânta și desăvârșita voie a lui Dumnezeu în ce ne privește și să se facă părtași ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toți cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiți-i de bolile cele crunte, și apărați-i de moartea năprasnică, și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziți-i neclintiți în dreapta credință și ajutați-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda și a slăvi numele cel preasfânt și de mare cuviință al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Slăviților făcători de minuni și Doctori fără de arginți, Cosma și Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați învățat, ci mai ales har neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la Dumnezeu. Pentru aceasta, și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la învățătură povățuiți-i cu rugăciunile voastre, ca, râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pământești, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credință fierbinte și rugăciune osârdnică, tămăduire dăruiți-le cu cercetarea voastră cea milostivă și de minuni făcătoare; așijderea și pe cei ce din pricina bolilor grele au căzut în trândăvire, în puținătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriți-i în răbdare și îndrumați-i ca să priceapă sfânta și desăvârșita voie a lui Dumnezeu în ce ne privește și să se facă părtași ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toți cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiți-i de bolile cele crunte, și apărați-i de moartea năprasnică, și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziți-i neclintiți în dreapta credință și ajutați-i în sporirea duhovnicească, ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină a lăuda și a slăvi numele cel preasfânt și de mare cuviință al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Floare-1

Cantari

Tropar - Sfinții Mucenici Cosma și Damian, glasul al 8-lea

Sfinților cei fără de arginți și de minuni făcătorilor, cercetați neputințele noastre. Și ca unii care în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Condac - Sfinții Mucenici Cosma și Damian, glasul al 4-lea

Cei ce ați primit harul tămăduirilor, dați sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriților, doctori care sunteți făcători de minuni și cu cercetarea voastră, surpați semețiile vrăjmașilor, tămăduind lumea cu minunile.

Floare-1

Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma (Viețile Sfinților)

După trupeasca răsărire pe pământ a Stăpânului nostru, Hristos Dumnezeu, se poate auzi pretutindeni, ca un lucru oarecare de mirare, viața tuturor Sfinților Mucenici ai lui Hristos. Pentru că minunată s-a făcut întru dânșii puterea Mântuitorului, și de mirare este tuturor starea lor cea cu mărime de suflet împotriva muncitorilor și nebiruita lor răbdare. Dintre unii ca aceia au fost aceștia, de care ne stă nouă înainte cuvântul, Sfinții răbdători de chinuri Cosma și Damian, frați după trup, care dintr-un tată și dintr-o maică s-au născut în Roma cea veche și au fost crescuți în buna credință creștinească.

Aceștia deprinzându-se la meșteșugul doctoriei, toate bolile le tămăduiau cu lucrarea. Căci aveau împreună ajutător lor întru toate pe darul Unuia Dumnezeu, și peste câți din oamenii cei ce pătimeau și din dobitoace își puneau mâinile lor, îndată aceia se făceau sănătoși desăvârșit. Iar bunii tămăduitori de la nimeni nu luau plată pentru tămăduiri, de aceea au fost numiți și doctori fără de plată, căci numai de o plată ca aceasta prea scumpă aveau trebuință de la cei ce se tămăduiau, ca să creadă întru Hristos. Și nu numai în singură Roma, ci și prin cetățile dimprejur și prin sate mergând, și pe cei bolnavi tămăduindu-i, pe mulți îi întorceau la Hristos.

Și încă pe lângă darul cel tămăduitor, făceau bine noroadelor și prin îndurata dăruire, căci având de la strămoși multe averi adunate, și după părinți rămase lor, le vindeau pe acelea și le împărțeau la săraci și la cei ce aveau trebuință, și hrăneau pe cei flămânzi, și îmbrăcau pe cei goi, și tot felul de milă și de îndurare arătau spre cei săraci și lipsiți. Iar când tămăduiau pe cei bolnavi, grăiau către dânșii așa: "Noi numai mâinile le punem pe voi, iar cu puterea noastră nimic nu putem să facem, ci pe toate le lucrează tăria cea atotputernică a lui Hristos, Unuia adevăratului Dumnezeu, întru Care de veți crede cu neîndoire, îndată sănătoși veți fi". Și aceia crezând, câștigau sănătate. Și așa în toate zilele întorcându-se mulți de la păgânătatea închinării de idoli, se apropiau de Hristos.

Și aveau sfinții aceștia doctori petrecere osebită într-un sat oarecare din hotarele Romei, unde erau averile părinților lor; acolo avându-și adăpostirea lor, i-au luminat pe toți cei dimprejur cu sfânta credință. Deci diavolul neputând răbda ca să vadă o viață ca aceasta a lor, care strălucea cu faptele bune, a îndemnat pe oarecare slujitori ai lor ca să meargă la împăratul și să clevetească pe acești nevinovați. Și împărățea atunci în Roma Carin; acesta ascultând pe clevetitori, îndată a trimis ostași la satul acela, ca să prindă pe doctorii cei fără de plată Cosma și Damian, și să-i aducă înaintea lui la judecată. Și mergând ostașii la satul acela și întrebând pentru Cosma și Damian, s-au adunat credincioșii la sfinți și-i rugau pe dânșii ca să se ascundă puțin, până ce va trece mânia cea împărătească. Iar sfinții n-au voit să-i asculte pe ei, ci se sârguiau ca singuri de voie să iasă la ostașii cei ce-i căutau pe dânșii, dorind ca să pătimească pentru Hristos cu bucurie.

Însă după ce mai mulți credincioși s-au adunat la ei, și cu rugăminte cu lacrimi îi îndemnau pe dânșii, ca să-și ferească viața lor, nu pentru sine, ci pentru mântuirea multora, s-au supus și nevrând. Iar credincioșii luându-i pe ei, i-au ascuns într-o peșteră. Deci ostașii căutându-i pretutindeni cu dinadinsul și neaflându-i, s-au umplut de iuțime și de mânie, și prinzând pe unii bărbați cinstiți din satul acela, i-au legat pe dânșii cu lanțuri, și-i duceau la Roma. De care lucru înștiințându-se Sfinții Cosma și Damian, îndată au ieșit din peșteră și au alergat degrab în urma ostașilor, și ajungându-i pe cale, au zis către dânșii: "Sloboziți pe acești nevinovați și luați-ne pe noi. Pentru că noi suntem cei pe care aveți voi poruncă să-i prindeți". Deci ostașii slobozind pe acei bărbați, au pus lanțurile pe Sfinții Cosma și Damian, și i-au dus la Roma, unde sfinții au fost păziți în legături până a doua zi.

pravila - Floare Ornamentala

Iar a doua zi a șezut împăratul la obișnuita judecată înaintea norodului, care era la loc de priveliște, și punând înainte pe Sfinții legați Cosma și Damian, cu mare glas a început a vorbi către dânșii, zicându-le: "Voi sunteți cei ce vă împotriviți zeilor părinților noștri și cu oarecare meșteșug de vrajă tămăduiți fără de plată bolile între oameni și între dobitoace, amăgind pe norodul cel prost ca să se depărteze de la zei și de la legile părintești? Ci măcar acum întoarceți-vă de la a voastră rătăcire, ascultați sfatul meu cel bun, și apropiindu-vă, aduceți jertfă zeilor, care îndelung v-au răbdat pe voi până acum. Căci făcându-li-se strâmbătate de la voi, nu v-au răsplătit vouă rău pentru rău, deși puteau să vă răsplătească, ci au răbdat așteptând întoarcerea voastră cea către dânșii". Iar sfinții plăcuți lui Hristos, într-un glas răspunzând către împăratul, au grăit: "Noi n-am înșelat pe nici un om, nici nu știm meșteșug de vrajă, nici n-am făcut vreun rău cuiva, ci tămăduim bolile cu puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum Acela ne-a poruncit, zicând: Pe cei bolnavi tămăduiți, pe cei stricați curățiți. Și o facem aceasta fără de plată, de vreme ce Mântuitorul a poruncit-o, zicând: În dar ați luat, în dar dați. Pentru că nu avem trebuință de averi, ci mântuirea sufletelor omenești o căutăm, și slujim neputincioșilor și săracilor ca Însuși lui Hristos. Căci Acela socotește ca și pentru Sine îngrijirile cele făcute pentru dânșii, zicând către bunii dătători: Flămând am fost și Mi-ați dat de am mâncat; am însetat și M-ați adăpat pe Mine. Gol am fost și M-ați îmbrăcat. Pe aceste porunci ale Lui noi ne sârguim a le împlini, așteptând ca să luăm de la Dânsul plată în viața cea fără de sfârșit a Împărăției cerului. Iar celor păruți de tine zei nicidecum nu voim să le slujim. Tu și cei cu tine slujiți-le lor! Iar noi știm cu adevărat, că aceia nu sunt dumnezei. Iar de voiești, o, împărate, noi îți punem ție înainte sfatul cel bun, ca să cunoști pe unul Adevăratul Dumnezeu, Făcătorul tuturor, Care răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni, și plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți spre trebuința noastră, și spre slava numelui Său celui preamare. Aceluia Să-i slujești, depărtându-te de la idolii cei fără de suflet și nesimțitori".

Iar Carin împăratul a zis către dânșii: "Nu v-am chemat pe voi ca să grăiți filosofii, ci să aduceți jertfă zeilor". Răspuns-au sfinții: "Noi unuia Dumnezeului nostru îi aducem sufletele noastre jertfă fără de sânge, Celui ce ne-a izbăvit pe noi din cursele diavolului și a dat pe Unul născut Fiul Său pentru mântuirea a toată lumea. Acela -Dumnezeul nostru - nu este zidit, ci este Ziditor al tuturor. Iar ai tăi zei sunt niște scorniri omenești și lucru al mâinilor meșterilor. Și de n-ar fi fost între oameni meșteșugul cel ce face pe zeii voștri, voi n-ați fi avut la cine să vă închinați". Carin a zis: "Nu ocărâți pe zeii cei veșnici, ci apropiindu-vă, închinați-vă lor cu jertfe, mai înainte de a primi muncile cele ce vă așteaptă pe voi".

Iar robii lui Hristos umplându-se de Duhul Sfânt, au zis: "Fii rușinat împreună cu zeii tăi, o, Carine, și de vreme ce se întoarce mintea ta de la Dumnezeul cel ce de-a pururea este și viețuiește în veci, și se lipește spre idolii cei nesimțitori și niciodată vii, deci și fața trupului tău să se întoarcă de la locul său spre a ta înfruntare, ca să te deprinzi prin singură cercarea, ce poate Dumnezeul nostru". Aceasta zicând-o sfinții, îndată s-a schimbat fața lui Carin și grumajii i s-au sucit, și s-a întors fața lui la spatele lui. Și nu putea să-și întoarcă grumajii săi, nici nu putea cineva să-i ajute lui, ci ședea pe scaun, avându-și grumajii și fața strâmbă. Iar norodul ce privea spre aceea, striga cu mare glas: "Mare este Dumnezeul creștinilor, și nu este alt Dumnezeu afară de dânsul".

Intru acea vreme mulți au crezut întru Hristos și au rugat pe Sfinții Doctori ca să tămăduiască pe împăratul. Încă și singur împăratul se ruga, zicând către dânșii: "Acum știu cu adevărat că sunteți robi ai Adevăratului Dumnezeu. Deci mă rog vouă, precum ați vindecat pe cei mulți, tămăduiți-mă și pe mine, ca și eu să cred că nu este alt Dumnezeu, afară de Dumnezeul cel propovăduit de voi, care a făcut cerul și pământul".

pravila - Floare Ornamentala

Iar sfinții au zis către dânsul: "De vei cunoaște pe Dumnezeul cel ce ți-a dat ție viața și împărăția, și de vei crede întru Dânsul cu toată inima ta, Acela poate să te tămăduiască pe tine". Iar împăratul cu mare glas a zis: "Cred întru tine, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule cel Adevărat, miluiește-mă pe mine și nu pomeni neștiința mea dintâi". Aceasta zicând-o împăratul, i s-au îndreptat grumajii lui și fața lui a stat la locul său, precum era mai întâi. Și sculându-se împăratul de la locul său, și-a ridicat ochii săi spre cer și înălțându-și mâinile, a dat mulțumită lui Dumnezeu împreună cu tot norodul, zicând: "Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeule cel Adevărat, Care m-ai adus pe mine dintru întuneric la lumină, prin acești sfinți robi ai Tăi".

Și așa tămăduindu-se împăratul, a cinstit pe Sfinții Doctori Cosma și Damian, și i-a slobozit pe ei cu pace. Iar ei ieșind din Roma, s-au dus la satul lor. Și auzind locuitorii satului aceluia, și cei dimprejur, toate cele ce se făcuseră de sfinți în Roma, au ieșit întru întâmpinarea plăcuților lui Dumnezeu și i-au primit pe dânșii cu bucurie, veselindu-se și slăvind pe Stăpânul Hristos. Iar sfinții umblau iarăși împrejur prin cetăți și prin sate după obiceiul lor, tămăduind neputințele și luminând norodul cu sfânta credință, apoi se întorceau la satul lor. Iar zavistuitorul diavol neputând prin meșteșugirea sa cea dintâi să-i piardă pe sfinți de pe pământul celor vii, a scornit alta.

Era în părțile acelea oarecare doctor slăvit, de la care și acești sfinți învățaseră la început meșteșugul doctoricesc; pe acela l-a îndemnat vrăjmașul ca să urască pe sfinți, nesuferind slava lor cea bună. Deci, chemând acela la sine pe sfinți cu înșelăciune, i-a luat pe dânșii la un munte, ca și cum ar fi voit să adune buruieni de doctorii, iar în inimă având gândul lui Cain. Și ducându-i pe ei departe, a rânduit ca fiecare deosebi să adune buruieni. Deci mai întâi năvălind asupra unuia, l-a ucis pe el cu pietre, apoi și pe celălalt l-a ucis așijderea. Și luând trupurile lor, le-a ascuns lângă o scursură de apă ce era acolo.

Așa sfinții răbdători de chinuri ai lui Hristos, doctorii cei fără de plată, Cosma și Damian, și-au luat sfârșitul vieții și s-au învrednicit de cununile mucenicești de la Hristos Domnul, Mântuitorul nostru, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, se cuvine cinste și slavă, acum și de-a pururea, și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Floare-1

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 iulie

https://youtu.be/JEc7B9B4HxE

În aceasta lună, în ziua întâia, pomenirea Sfinților Mucenici și doctori fără de arginti, Cosma și Damian, cei ce s-au săvârșit la Roma;
Tot întru aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfântului Ierarh Leontie al Rădăuților;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Vasilie, ce a întărit mănăstirea de la Izvorul adânc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Petru Patriciul, care a viețuit întru ale lui Evandru;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Leon pustnicul, care gol petrecând, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților doua mii de Mucenici, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Mavrichie, care, fiind uns cu miere și muscat de albine, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților 25 de Mucenici, care în Nicomidia prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 2 iulie

În aceasta luna, în ziua a doua, pomenirea punerii cinstitului vesmânt al Preasfintei de Dumnezeu Născătoarei în sfânta racla, în zilele împăratului Leon cel Mare și al Virinei, femeia lui (Acoperământul Maicii Domnului);
Tot în aceasta zi, pomenirea celui întru sfinți Părintelui nostru Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului;
Tot întru aceasta luna, în doua zile, pomenirea Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, purtătorul de biruință, și apărătorul creștinătății;
Tot în aceasta zi, chinuirea Sfântului Mucenic Coint;
Tot în această zi Pomenirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Ierarh Ioan Maximovici.

Floare-1

Pe Sfinții Mucenici Cosma și Damian să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Mucenic Vasilisc
(22 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Vasilisc a propovăduit minunile săvârșite de unchiul său, Teodor Tiron, pentru care a fost prins și obligat să jertfească zeilor, lucru care nu l-a făcut și astfel a primit […]

† Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia
(28 decembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia sunt un model de unitate, credință și mărturisire puternică a lui Hristos în vremuri potrivnice Creștinismului. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
(16 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul ilustrează perfect modelul de om care a devenit Sfânt prin statornicia credinței, în ciuda tuturor greutăților la care vrăjmașul l-a supus. Iubitor de oameni, deși trădat tocmai […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram