† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 17 octombrie.

Viața pe scurt - Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia (sinaxar)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian au fost doi medici, din Cilicia, frați gemeni și martiri creștini din epoca timpurie a creștinismului. S-au născut în localitatea Bet-Arabaye (la granița dintre Siria și Arabia Persană -Cilicia), într-o familie păgână, mai având încă 3 frați pe nume Antim, Leontie și Euripide. După ce au primit Sfântul Botez toate vindecările pe care le săvârșeau le făceau în numele lui Hristos.

Ei au ajuns foarte repede să fie vestiți pentru vindecările lor miraculoase. Mergând ei a Eghea cetatea Lysias au săvârșit și aici multe minuni; fapt care i-a supărat pe păgânii din acele locuri, care au pus mâna pe ei și i-au adus înaintea guvernatorului locului. Cum niciunul dintre acești sfinți frați nu au voit să se lepede de Hristos, ei au fost aruncați cu pietre de gât în mare, însă Dumnezeu i-a scos la uscat nevătămați. Apoi auzind guvernatorul că sunt sănătoși a dat poruncă să fie prinși săi să fie aruncați în foc, dar Domnul Cel Atotputernic i-a mântuit și de această primejdie, trimițând la ei îngeri care au stins vâltoarea focului.

Guvernatorul păgân a atribuit aceste minuni așa-zisei lor puteri vrăjitorești, însă ei i-au zis: "Noi vrăjitoria nu o cunoaștem, nici avem nevoie de ea. Noi puterea lui Hristos o avem, carea ne mântuiește pe noi și pre toți cei care cheamă Preasfânt Numele Lui". Păgânii auzind cuvintele au început să arunce cu pietre, considerând că mint, însă pietrele nu se atingeau de ei. Apoi au tras în mucenici cu săgeți, dar săgețile se îndoiau, neputându-le face nici un rău.

Văzând guvernatorul că nu reușește să îi omoare în nici un chip a porunci să li se taie capetele cu sabia. Împreună cu dânșii au mai luat mucenicia și frați lor mai mici sfinții Antim, Leontie și Euripide, încununându-se și ei cu cununile negrăitei slave. Ei cu toții au luat mucenicia în vremea lui Dioclețian la 17 octombrie 287. La sfintele lor moaște s-au lucrat multe minuni, așa precum și în timpul vieții lor ei înșiși au făcut.

Sursă: Calendar Ortodox.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfinților Mucenici Cosma și Damian din Cilicia

Fericitul Teodoret al Cirului menționează răspândirea lor moaște. Sfintele moaște ale Sfinților Mucenici Cosma și Damian, au fost îngropate în orașul Cyrus din Siria. Mai târziu a fost construită o biserici în cu hramul Sfinților Mucenici Cosma și Damian peste locul în care au fost îngropați de arhiepiscopul Proclu. Apoi împăratul Iustinian I (527-565), restaurat somptuos orașul Cyrus și l-au dedicat Sfinților Mucenici Cosma și Damian. După acest eveniment a adus Sfintele lor Moaște la Constantinopol, unde după vindecarea împăratului Iustinian, atribuită sfinților doctori fără de argint, a construit și împodobit în semn de recunoștință, o biserică la Constantinopol care a devenit un loc celebru de pelerinaj.

La Roma papa Felix al IV-lea (526-530) a rededicat Biblioteca Păcii (Bibliotheca Pacis) ca bazilică a Sfinților Cosma și Damian în Forumul Vespasian (Basilica dei Santi Cosma e Damiano). Biserica este în mare parte reconstruită, fiind renumită mai ales pentru mozaicurile din secolul al VI-lea în care sunt reprezentați sfinții.

Biserica Sfinților Mucenici Cosma Forumul Roman
Biserica Sfinților Mucenici Cosma Forumul Roman

Sursă: Wikipedia.

Floare 02 Bun

Mărturii Istorice despre Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia

Cinstirea medicilor martiri Cosma și Damian s-a răspândit repede dincolo de Constantinopol; relatări ale martiriului lor au fost rescrise de diverși autori precum Andrei Criteanul, Petru din Argos, Teodor al II-lea Laskaris și un anume Maxim în jurul anului 1300. Au fost păstrate istorisiri ale vieții lor și în limbile siriană, coptă, georgiană, armeană și latină.

Încă din secolul al IV-lea, bisericile cu hramul Sfinților Mucenici Cosma și Damian au fost ridicate la Ierusalim, în Egipt și în Mesopotamia. Devotamentul față de cei doi sfinți s-a răspândit rapid atât în Orient, cât și în Occident.

Saladino d'Ascoli, un medic italian din secolul al XVI-lea, susține că excipientul medieval, o pastă alcătuită dintr-un medicament amestecat cu zahăr și apă sau miere destinat administrării orale, cunoscut sub numele de opopira, un compus complex folosit pentru a trata diverse boli, inclusiv paralizia, a fost inventat de Sfinții Cosma și Damian.

Sursă: Wikipedia.

Floare 02 Bun

Doctori fără de arginți

În Sinaxarul Bisericii Ortodoxe se regăsesc mai mulți sfinți numiți Doctori fără de arginți. Biserica i-a numit "Sfinți doctori fără de arginți" pe fericiții, bineplăcuții lui Dumnezeu și făcătorii de minuni Cosma și Damian din Arabia (17 octombrie), Cosma și Damian din Asia Mică (1 noiembrie) Chir și Ioan (31 ianuarie), Talaleu (20 mai) Cosma și Damian din Roma, (1 iulie) Ermolae (26 iulie) Pantelimon (27 iulie), Anichit și Fotie (12 august) Diomid, (16 august) etc. Despre viața, minunile, vindecările și pătimirile lor găsim relatări în sinaxare. Din acestea citim că, după porunca Evangheliei, unii dintre acești mari sfinți au cutreierat orașele și satele, propovăduind pe Hristos și vindecând pe cei bolnavi. Din iubire fierbinte față de Dumnezeu și față de semeni, ei nu luau niciodată plată pentru serviciile lor, respectând porunca Mântuitorului Hristos Care a spus: "În dar ați luat, în dar să dați" (Mtatei 10, 8). Ca urmare a acestor minunate fapte, lumea i-a supranumit "doctori fără de arginți" (în greacă ἀνάργυροι, anarghiroi, "fără bani").

Pentru credința puternică și smerenia lor adâncă, dar și pentru modul în care au înțeles, au trăit și au transpus în fapte învățătura evanghelică, Dumnezeu i-a învrednicit de darul de a face minuni. Cei ce-i întâlneau pe sfinții lui Dumnezeu se converteau la creștinism, primind și tămăduirea sufletului, alături de cea trupului.

Alături de tratamentul și îngrijirea medicală, Sfinții Doctori fără de arginți recomandau bolnavilor să se nevoiască în rugăciune și în pocăință. Pe lângă consultațiile medicale, feluritele vindecări și izgoniri de duhuri necurate, ei răspândeau mai ales învățătura lui Hristos și vegheau necontenit ca toți creștinii convertiți să calce drept, după cuvântul Evangheliei și să nu apostazieze. Această misiune le-a adus în cele din urmă și moarte martirică.

Sursă: Basilica.

Floare 02 Bun

Respectul cuvenit Medicilor - argumentație biblică

Printre învățăturile sale mântuitoare pe care ni le îmbie să ni le însușim și să le transpunem în fapte, Sfânta Scriptură face referire și la respectul pe care îl datorăm medicilor. Astfel, în cartea Înțelepciunii lui Isus Sirah (cap. 38, 1) stă scris: "Cinstește pe doctor cu cinstea ce i se cuvine, că și pe el l-a făcut Domnul"; "Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine, căci și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă" (Is. Sir. 38, 12-13).Este o misiune mare, de maximă importanță, nobilă și sfântă aceea de a fi medic, de a ajuta la menținerea vieții și la sporirea ei, de a alina durerea și de a tămădui suferința. Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre marii luminători ai Bisericii, numește medicina "artă", care ni s-a dat de către Dumnezeu, spre ajutor, căci ea ajută, atât cât se poate, pe bolnavi:"Fiecare artă ne-a fost dată de Dumnezeu ca ajutor pentru natura noastră slabă. Spre exemplu: agricultura ne-a fost dată întrucât cele ce cresc de la sine din pământ nu sunt îndeajuns pentru satisfacerea nevoilor noastre; apoi, arta țesutului, fiindcă purtarea îmbrăcămintei este necesară și pentru bună-cuviință și pentru apărarea de influența dăunătoare a aerului; și arhitectura (zidăria) la fel, și tot astfel și arta medicală. Deoarece corpul nostru, din cauza slăbiciunii lui, este supus la diferite influențe păgubitoare, parte venind din afară, parte născute dinăuntru, prin mâncăruri, și suferă, când din cauza abundenței, când din lipsă, de aceea ni s-a dat de către Dumnezeu, conducătorul vieții noastre întregi, arta medicală, ca un model pentru vindecarea sufletului, pentru ca prin ea să se taie ceea ce este de prisos și să se adauge ceea ce este de nevoie. Căci, precum n-am fi avut nevoie de inventarea și munca agriculturii, dacă am fi rămas în paradisul desfătării, la fel n-am avea nevoie de nici un ajutor medical pentru înlăturarea durerilor, dacă am fi rămas liberi de orice durere, așa cum ne era dat după creare, înainte de cădere". (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, PSB, vol. 18, pp. 296-297).

Uriașa responsabilitate, greutatea misiei dar și cinstea și prețuirea de care se bucură cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu pentru a îmbrățișa această artă au fost evocate succint de către același Sfânt Părinte: "Toți cei care vă îndeletniciți cu medicina știți că chemarea voastră înseamnă grija față de om. Și mi se pare că cel care pune știința aceasta înaintea tuturor celorlalte îndeletniciri, cărora își poate închina omul râvna, și-a găsit judecata cuvenită și nu s-a depărtat de ceea ce trebuie crezut; în schimb e tot atât de adevărat că de lucrul cel mai prețios dintre toate, care este viața, îți vine greu să fugi ca de ceva dureros atunci când nu poți reda cuiva sănătatea". (Epistola 189, PSB, 12, p. 183).

În scrierile Spiritualității Ortodoxe mai vechi sau mai noi, ni se subliniază că este mare în fața lui Dumnezeu medicul credincios, fără de arginți, cu inimă primitoare și iubitor de oameni. Astfel, marelui Avvă și eremit egiptean Antonie cel Mare († 356) i s-a descoperit de la Dumnezeu în pustiu următorul lucru: "În oraș, există cineva asemenea ție, un medic care dăruiește din prisosul științei sale celor nevoiași și care cântă în fiecare zi Trisaghionul (cântarea "Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de moarte, miluiește-ne pe noi" -n.n.) împreună cu îngerii". (Patericul sau Apoftegmele Părinților din pustiu, Trad. de Cristian Bădiliță, Edit. Polirom, Iași, 2007, p. 49).

Sursă: Basilica.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Cosma

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Cosma, din Cilicia!

Cosma - este de origine grecească, și provine de la de la Kosmas, Eosmia, Eosmos. Semnificația numelui Kosmas provine de la un mai vechi compus cu tema subst. kosmos sau al vb. kosmein. În greaca veche kosmos avea doua sensuri: "ordine" si "ornament, podoabă". Primul dintre acestea este continuat de actualul "cosmos". Al doilea sens al lui kosmos s-a păstrat în derivatul cosmetic. Ajuns la romani prin intermediar slav, Cosma (Cozma) apare în documentele noastre atât în Tara Romanească cât și în Moldova, din sec. 15.

Derivate ale numelui Cosma

Variante romanești

Cosmache, Cosmat, Cozman, Cozmea, Cozmlta, Cuzmin, Cozmin etc.

Variante internaționale

Franceză Cosme, Come, germană Kosmas, italiană Cosimo, spaniolă Cosme, maghiară Kozma si Kozima, bgulgară Kozma sau Kuzinu rusă Kuzima.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 octombrie când este pomenit Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, pe 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma, sau pe data de 24 august când este serbat Sfântul Sfințit Mucenic Cosma Etolul.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Damian

În primul rând "La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Mucenic Damian, din Cilicia!

Damian - își are rădăcinile în numele grecesc Damiands (în familia lui fiind încadrate și numele Damas și Damasias), nume la rădăcina căruia se află cuvântul "dama", de la verbul "damno", care, în limba română înseamnă "a domestici" sau "a îmblânzi", aparținând rădăcinii indo-europene "dom-", ce înseamnă "casă". Un alt nume care se presupune stă în spatele formării numelui Damian este și numele Damianos, care este tot de origine grecească, și care, la rândul lui, își are rădăcinile tot în cuvântul anterior menționat, adică "dama".

În limba poloneză, cuvântul “damian” înseamnă ceva ce aparține poporului. Numele începe să fie mai des folosit pe la începutul secolului al IV-lea și este purtat de Sfântul Damian, patronul spiritual al fizicienilor, care a fost omorât, împreună cu fratele său, Sfântul Cosma, în Sicilia.

Din greaca, numele pătrunde în onomastica slavă (cu variantele v. si. Damiianu, ucr. Demiana, în sec. 15), prin intermediul căreia Damian se răspândește si la noi. Foarte răspândit mai ales în Transilvania.

Derivate ale numelui Damian

Damian, Demian, Dimian, Doma. Variante internationale: Fr. Damien, germ. Damianus, it. Damiano, sp. Damian, magh. Damjan, Demjan, Demjen, Damos, Demeny, bg. Damian, Damian, Demian, ser. Damian, rus. Demian, -a, Damian, -a.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Damian?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 17 octombrie când sunt pomeniți sfinții mucenici și doctori fără de arginți Cosma și Damian cei din Cilicia, pe 1 noiembrie când îi sărbătorim pe Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, sau pe 1 iulie când îi sărbătorim pe Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma.

Floare 02 Bun

Icoana Sfinților Mucenici Cosma și Damian din Cilicia

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia - doctori fără de arginți - alături de Sfinții Mucenici Antim, Leontie și Euripide
Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia - doctori fără de argini - alaturi de Sfinții Antim, Leontie și Euripide

Sfinții Mucenici Cosma și Damian seamănă cu sfinții mucenic Flor și Lavru. Uneori alături de ei sunt pictați și ceilalți trei frați: Antim, Leontie și Euripide.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia (Viețile Sfinților)

Trei sunt perechile de sfinți fără de arginți, cu același nume Cosma și Damian, având meșteșugul de doctori. Unii au fost fiii Teodotiei, femeia cea dreptcredincioasă, care cu pace au adormit și au fost așezați la locul Feriman; alții petreceau în Roma, având un dascăl războinic, care cu vicleșug i-a suit în munte ca să adune ierburi și i-a ucis cu pietre; apoi sunt aceștia a căror pomenire se cinstește astăzi. Ei erau din părțile Arabiei și cunoșteau meșteșugul doctoricesc. Iar după ce au crezut în Hristos, tămăduiau fără plată mulțime de bolnavi, nu cu ierburi, nici cu doctorii, ci cu puterea lui Hristos. Trecând prin cetăți și prin sate, propovăduiau pe Hristos și în numele Lui dădeau tuturor tămăduiri.

După ce s-au preamărit prin învățătura și prin minunile lor pretutindeni, au fost prinși de ighemonul din vremea împărăției lui Dioclețian și Maximilian, împărați păgâni, chinuitorii și prigonitorii creștinilor. Sfinții mucenici doctori Cosma și Damian, fiind duși în cetatea Ciliciei, au stat înaintea ighemonului Lisie, care i-a întrebat pe ei ce nume au, ce patrie au și de ce credință sunt. Aflându-le pe toate, i-a silit să aducă jertfă idolilor. Fiindcă ei nu au vrut și au mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, judecătorul a poruncit mai întâi ca să-i bată fără milă, apoi i-a legat și i-a aruncat în fundul mării. Iar ei, cu ajutorul puterii dumnezeiești, au scăpat de la înec, pentru că îngerul Domnului a dezlegat legăturile lor și i-a scos sănătoși la uscat.

Folare Separare 1

Văzând judecătorul acest lucru, a poruncit să-i aducă la dânsul și i-a întrebat, zicând: "Spuneți-mi mie care sunt acele farmece ale voastre cu care v-ați mântuit din mare, pentru că și eu vreau să urmez învățăturii voastre". Iar ei au răspuns: "Suntem creștini și nici un fel de farmece nu știm și nici nu ne trebuiesc acestea, pentru că avem puterea lui Hristos, Care ne izbăvește pe noi din toate primejdiile și mântuiește tot omul care cheamă numele Lui cel preasfânt". Și au dus atunci pe sfinți în temniță, iar a doua zi, scoțându-i, chinuitorul a poruncit ca să-i arunce într-un foc mare. Dar și din foc au ieșit întregi, căci focul și-a pierdut puterea sa firească și nu s-a atins de ei, nici nu i-a vătămat. Miniindu-se foarte tare, ighemonul a poruncit să-i spânzure și să-i chinuiască. Slujitorii, după porunca judecătorului, au aruncat cu pietre asupra lor ca să-i ucidă, dar pietrele, sărind de pe trupurile lor ca de pe niște ziduri, zburau asupra celor ce le aruncau și pe aceia îi ucideau. După aceasta au aruncat cu săgeți asupra sfinților, dar și săgețile, la fel ca și pietrele, nu au vătămat trupurile lor, ci îi răneau numai pe săgetători.

La sfârșit, ighemonul văzându-i nebiruiți pe pătimitori, i-a condamnat la tăiere de sabie. Au fost tăiați pentru Hristos Sfinții fără de arginți Cosma și Damian, împreună cu alți trei credincioși: Leontie, Antim și Eutropie și i-au îngropat împreună. Dar nu numai în viața lor, ci și după moarte li s-a dat lor darul de a face multe minuni, arătându-se bolnavilor și dându-le tămăduire. Cu ale căror rugăciuni să câștigăm și noi tămăduirea de bolile noastre cele sufletești și trupești. Amin.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 17 octombrie

În aceasta luna, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfântului Proroc Osie (Osea);
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Preacuviosului Mucenic Andrei cel din Crit (Creta);
Tot în aceasta zi, aducerea Cinstitelor moaște ale Sfântului Dreptului Lazar;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici și buni frați, fără de arginți, Cosma și Damian, Leontie, Antim și Evprepie (Euprepie).

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 18 octombrie

În aceasta luna, în ziua a optsprezecea, pomenirea Sfântul Apostol si Evanghelist Luca;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Marin cel bătrân;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Iulian, cel de lângă râul Eufratului;
Tot în aceasta zi, Sfinții patruzeci de tineri, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, sfântul Mnason episcopul Ciprului, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților din nou arătați Mucenici Gavriil si Chirmidol, care în Egipt s-au nevoit la anul 1522.

Floare 02 Bun

Pe Sfinții Mucenici Cosma și Damian să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici Cosma și Damian rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului
(11 august)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului este primul sfânt depre care știm că a fost canonizat pe teritoriul tării noastre, el fiind serbat în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop
(13 septembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (cunoscut local și ca Sfântul Ioan de la Silvaș) a fost un sfânt sihastru care s-a nevoit în părțile Hunedoarei, în apropierea […]

† Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu
(4 septembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, este cel care a adus poporului iudeu legea lui Dumnezeu sintetizată în cele 10 porunci (Decalogul). El este cinstit în calendarul ortodox […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend