† Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau
(15 martie)

5/5 - (6 votes)

Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau și cei împreună cu ei au avut puterea de a mărturisi dreapta credință în fața păgânilor, chiar dacă autoritățile romane din acea vreme încercau, prin tot felul de promisiuni și amenințări, să-i facă să renunțe la credință. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 15 martie.

Viața pe scurt - Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau (sinaxar)

Sfinții mucenici Agapie, Plisie, Timolau și cei împreună cu ei au trăit pe vremea împăratului Dioclețian (284-305), o perioadă extrem de tulbure din pricina persecuțiilor întreprinse împotriva creștinilor. Sfântul Agapie se trăgea din cetatea Gaza, Timolau din Pontus Euxin, cei doi Dionisie din Tripoli, Fenicia, Romil din Diospole iar Plisie împreună cu cei doi Alexandri din Egipt.

Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau au pătimit în Cezareea Palestinei, unde era guvernator Urban, în cel de-al doilea an al prigoanelor decretate de împărat. Dintre acești mucenici numai Agapie primise botezul prin afundare în apă. Ceilalți au primit botezul sângelui (adică botezul muceniciei).

Martiriul Sfinților Mucenici Agapie, Plisie și Timolau

Întrucât a fost dat ordin împărătesc că în toate cetățile și țările creștinii să fie obligați să se închine idolilor și să se aducă jertfe acestora, renunțând la credință cea dreapta, foarte mulți credincioși au fost întemnițați și torturați.

Cu prilejul unei sărbători păgâne, mai mulți creștini au fost martirizați pentru refuzul de a jertfi idolilor. Poporul elin se adună să vadă creștinii ținuți în legături. Sfântul Timotei a fost ars, Agapie și Tecla au fost aruncați la fiarele sălbatice.

Văzând curajul celor care au primit să fie arși de vii sau mâncați de fiare decât să renunțe la credință, șase tineri creștini – Plisie, Timolau, Romil, doi Alexandru și Dionisie – au mers în mijlocul spectacolului înaintea guvernatorului Urban și au strigat: "Suntem creștini!". Acestor tineri li s-a alăturat atunci Agapie, cetățean de vază al cetății, care era creștin și care suferise până atunci prigoană pentru credința în Domnul Iisus Hristos.

Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau 15 martie -a- pravila.ro
Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau 15 martie

Urban, văzând acești tineri atât de înverșunați, nu voia să îi omoare îndată. La început ighemonul le promite fel-de-fel de răsplăti doar să se închine idolilor, încercând să îi convingă să nu renunțe la frumusețea lor a tinereții. Tinerii refuzând, sunt aruncați în închisoare.

La câteva zile guvernatorul ordonă că acești sfinți să fie aduși înaintea lui încercând încă o dată a îi convinge.

Îi va supune la o serie de torturi în speranța că aceștia își vor lepăda credință în Hristos. Totuși, aceștia au răbdat cu vitejie și refuză să se închine idolilor. Văzând că nu reușește să îi convingă în nici un fel guvernatorul poruncește să li se taie capetele.

Astfel primesc acești sfinți mucenici cununa muceniciei, prin decapitare, în la 15 martie 305 și își dau sufletele în mâinile Domnului. Ei și-au pus capetele pentru Capul Bisericii, Hristos Domnul, în ale Cărui mâini și-au dat sfintele lor suflete; și au luat de la El cununile biruinței, în Biserica ce se bucură în ceruri.

Ce putem înțelege din Martiriul Sfinților Mucenici Agapie, Plisie și Timolau

Ce fel de pildă pot reprezenta pentru creștinul de astăzi acești tineri înflăcărați de credință? Dacă ar fi să le urmăm exemplul, cum poate fi tradus acesta în viața noastră?

Slavă lui Dumnezeu, pentru moment trăim în locuri unde nu suntem omorâți pentru dragostea noastră de Hristos. Însă nu este peste tot în lume așa. Agapie Plisie, Timolau și toți ceilalți sfinți ne îndeamnă să îndrăznim.

Nu mărturisim astăzi cu sângele, dar putem să luptăm până la sânge cu patimile. Tăria mărturiei lor trebuie să o convertim în puterea de a ne birui fricile și păcatele. Sfinții înșiși ne pot fi de ajutor. Ca unii ce au îndrăznire către Mântuitorul pot mijloci să ne izbăvim de patimi și să ducem și noi lupta cea bună.

Sfârșitul însă, îl va rândui Dumnezeu după luptă și vrednicie.

Surse: Trinitas TV, Basilica, Orthodoxwiki, CalendarulOrtodox.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Mucenici Agapie, Plisie și Timolau

Icoana Sfinților Mucenici Agapie, Plisie și Timolau 15 martie
Icoana Sfinților Mucenici Agapie, Plisie și Timolau 15 martie

Dionisie din Furna ne relatează următoarele informații despre Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau: Sfinții Mucenici Agapie și Plisie, bătrâni; Romil, ipodiacon, tânăr; Timolau ("din Alexandria", după Dionisie din Furna), cei doi Alexandru și cei doi Dionisie, toți tineri. Se săvârșesc de sabie.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 202.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau

Sfinților mucenici, cunoscând dragostea voastră cea fierbinte către Dumnezeu, primiți această rugăciune a mea…
Râuri de tămăduiri izvorând, mucenicilor, patimile pământenilor Dumnezeiește le curățiți. Pentru aceasta, bucurându-ne, lăudăm cu credință virtuțile voastre.
Izbăvește-mă, că multe sunt fărăgelegile mele și ridicați-mă din adâncul răutăților. Căci prin voi, strigătul meu se va auzi și va ajunge la Dumnezeul mântuirii mele.
Către Acela rugați-vă că să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile voastre, și din pagube și necazuri izbăvit să fiu, că să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Tămăduiți-mi patimile inimii mele, născute din Izvorul nepătimirii și către Viața Cea Dumnezeiască mă povățuiește, ca să-L preamăresc pe Bunul Dumnezeu, cu fapta, cu gândul, că doar el este puterea, acum și pururea, și-n vecii vecilor,
Amin!

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitor au surpat; zdrobit-au și ale diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau, glasul al 8-lea

Ceata cea cu numărul de șapte a Sfinților Mucenici, tare ați pătimit pentru Treimea cea dumnezeiască și cu harul ați pierdut mulțimile vrăjmașilor celor de gând și v-ați împreunat, prin Duhul, cu mulțimea puterilor celor cerești. Cu ale voastre rugăciuni să se milostivească spre noi Iubitorul de oameni.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau (Viețile Sfinților)

Acești sfinți mucenici, multpătimitori, au fost pe vremea împărăției lui Dioclețian (284-305); Agapie era din cetatea Gâzei, Timolau din Pontul Euxinului, cei doi Dionisie din Tripoli - Fenicia, Romil din Diospole, unde era ipodiacon la biserică, iar Plisie și cei doi Alexandri erau din Egipt. Și au pătimit în Cezareea Palestinei, de la ighemonul Urban, întru al doilea an al prigonirii de atunci.

Dându-se păgâna poruncă împărătească prin toate țările și cetățile, ca toți creștinii să fie siliți la închinarea la idoli și la necuratele lor jertfe, atunci, săvârșindu-se un oarecare praznic de Dumnezeu urât în cetatea Cezareei și popor fără număr adunându-se din satele cele de prinprejur, s-a pregătit priveliștea la care creștinii cei ținuți în legături aveau să fie munciți. Tot poporul elinesc cel fără de număr s-a adunat la acea priveliște, unde mai întâi Sfântul Mucenic Timotei - care se prăznuiește în nouăsprezece zile ale lunii august -, a fost ars, după multe munci.

După aceea, Sfinții Mucenici Agapie și Tecla au fost dați spre mâncare fiarelor. Însă nu acest Agapie, care acum se cinstește, ci altul cu același nume, care a pătimit mai înainte de acesta, împreună cu Sfânta Tecla și cu cel mai sus amintit, cu Sfântul Mucenic Timotei, care se pomenește în august. O priveliște ca aceasta plină de sânge săvârșindu-se, acești șase tineri viteji, creștini cu credința, care acum se cinstesc, adică mucenicii: Plisie, Timolau, Romil, doi Alexandru și un Dionisie, aprinzându-se cu râvnă după Hristos și-au legat singuri mâinile înapoi, în semn că fără teamă doresc să pătimească pentru Hristos și sunt gata să se dea ori în foc, ori la mâncarea fiarelor pentru dragostea lui Hristos.

Apoi degrabă alergând în mijlocul priveliștei, înaintea ighemonului Urban cu mare glas au strigat: "Suntem creștini!"

Ighemonul, văzându-i tineri cu trupul, nu voia să-i piardă îndată. Ci, mai întâi i-a sfătuit mult cu amăgiri ca să se închine idolilor și să nu se piardă singuri, fiind într-o frumusețe ca aceea a tinereții. După aceea, a poruncit să-i arunce în temniță. După câteva zile s-a scris în numărul legaților lui Hristos, Sfântul Agapie, bărbat cinstit între creștini și slăvit pentru nevoința sa cea purtătoare de chinuri. Căci mai înainte de multe ori arătase mare îndrăznire întru mărturisirea numelui lui Hristos și suferise multe munci. Într-acea vreme iarăși fiind prins, împreună cu sluga lui, Dionisie Egipteanul, s-a aruncat lângă cei șase tineri, făcându-se opt la număr. De multe ori ispitindu-i și în multe feluri muncindu-i, deoarece nu s-au lepădat de Hristos și toate muncile le-au răbdat cu vitejie, au fost osândiți la tăiere.

Și toți în această zi și-au pus capetele pentru Capul Bisericii, Hristos Domnul, în ale Cărui mâini și-au dat sfintele lor suflete; și au luat de la El cununile biruinței, în Biserica ce se bucură în ceruri.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 15 martie

În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Agapie și a celor șapte mucenici împreună cu dânsul: Plisiu, Romil, Timolau, doi Alexandru și doi Dionisie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Aristobul, episcopul Britaniei, fratele apostolului Barnaba;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nicandru, cel din Egipt;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Manuil Criteanul (Manuel Cretanul) care a mărturisit în Hios, la anul 1792, și care, de sabie fiind tăiat, s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 16 martie

În această lună, în ziua a șaisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Sabin egipteanul;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Papa;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian cel din Cilicia;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Ioan cel din Mănăstirea Rufianelor, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Roman, cel din Parion, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților zece mucenici din Fenicia, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Alexandru, papă al Romei, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Aninas, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Hristodul (1020-1093), făcătorul de minuni, întemeietorul Mănăstirii Sfântului Ioan Teologul din Patmos.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Mucenic Lucian (Luchian) preotul din Antiohia
(15 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Lucian, preotul din Antiohia, s-a pus în slujba Bisericii prin înființarea de școli pentru tineri și copierea și îndreptarea multor cărți de cult din limba greacă, pe care ereticii […]

Sfânta Treime

FB Mess WA Like Sfânta Treime este serbată în calendarul ortodox în prima zi după duminica Rusaliilor. Sărbătoarea Sfintei Treimi a fost așezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh deoarece mântuirea oamenilor de păcat este opera […]

† Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, făcători de minuni
(31 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, făcători de minuni, au suferit martiriul în timpul împăratului Dioclețian (secolul al IV-lea). Sunt numiți doctori fără de arginți, deoarece îi îngrijeau pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram