† Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles
(31 octombrie)

Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului; mai târziu au devenit împreună lucrători cu Sfântul Apostol Pavel. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 31 octombrie.

Viața pe scurt - Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles (sinaxar)

Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles sunt consemnați în Sfânta Scriptură, lucrând împreună cu Sfântul Apostol Pavel la întemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8-11). Dar îi întâlnim și în Tradiția Bisericii, ca făcând parte din cei 70 de ucenici ai Domnului, de care amintește Sfântul Luca în Evanghelia sa (Luca 10, 1-4).

Acești sfinți au dus mai departe lucrarea mântuirii și Biserica lui Hristos, cu fapta, cu cuvântul, cu minunile și cu sângele lor. Sfântul Stahie a fost așezat episcop în Bizanț de Sfântul Apostol Andrei. Împreună cu acesta a ridicat o biserică la Arghiropol, sfânt locaș de rugăciune în care se adunau creștinii, primind hrana cea duhovnicească. După 16 ani de arhipăstorire, a plecat în pace la Domnul.

Sfinții Amplie și Urban au fost puși episcopi tot de Sfântul Apostol Andrei: Amplie în Odisopole (Varna de astăzi), iar Urban în Macedonia. Amândoi au fost martirizați pentru curajul lor de a mărturisi credința în Hristos-Domnul, primind astfel cununa mucenicilor.

Sfântul Narcis a fost pus episcop la Atena, Sfântul Apelie la Heracleea, iar Sfântul Aristobul în Britania și, mărturisind pe Hristos, și-au luat fericitul sfârșit al nevoințelor.

Surse: Basilica, Ziarul Lumina.

Floare 02 Bun

Icoana Sfinților Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles

Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles 31 octombrie-a

Sfântul Apostol Stahie trebuie zugrăvit în chipul unui tânăr cu barba ascuțită, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sfântul Apostol Amplie trebuie zugrăvit ca un tânăr, cu un început de barbă.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 149-150

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles

Pe cei ce cinstesc cu credință și prăznuiesc cu bucurie pomenirea voastră cea sfințită, de Dumnezeu grăitori­lor, izbăviți-i de negura patimi­lor și-i faceți părtași Bucuriei Celei Veșnice.
Mergând pe urma lui Hristos Celui Ce S-a Întrupat pentru milostivire, preafericiților, slujind poruncilor Lui celor Dumnezeiești, v-ați arătat îndreptători către dreapta credință a tuturor celor rătăciți.
Pe Sfinții Apostoli Stahie și pe Amplie Înțeleptul, pe Urban și Apeles, pe Narcis și pe Aristobul, pe ucenicii lui Hristos, adunându-ne dimpreună cu credință după datorie să-i fericim.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Pe Muntele lui Dumnezeu cel Învederat, pe Chivotul cel Sfânt, Masa și Năstrapa cea de aur, pe Palatul lui Iisus Cel Cinstit, pe cea Binecuvântată între femei, să o fericim.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli, rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Tropar - Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles, glasul al 2-lea

Până la marginile lumii alergând, cuvântul Cunoștinței de Dumnezeu ați semănat și spic înmulțit secerând, Împăratului tuturor l-ați adus, Apostoli ai lui Hristos, cei preafericiți.

Condac - Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles, glasul al 8-lea

Ca niște sfințite vistierii ale Preasfântului Duh și raze ale Soarelui Măririi, după datorie, să lăudăm pe Înțelepții Apostoli, pe Apeles, pe Urban și pe Aristobul, pe Amplie, pe Narcis și pe Stahie, pe care i-a adunat harul Dumnezeului nostru.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles (Viețile Sfinților)

Sfântul Stahie a fost pus episcop în Bizanț de către Sfântul Apostol Andrei și a zidit o biserica în Arghiropoli, împreună cu Sfântul Andrei. În cei 16 ani în care a păsărit Biserica a adunat pe multi credincioși și îi învăța mântuitoarea viată. Ostenindu-se șaisprezece ani în acea nevoință pentru mântuirea omenească, a răposat cu pace.

Amplie și Urban au fost puși episcopi de către același sfânt, Andrei. Amplie a fost episcop în Diospoli, iar Urban a fost episcop în Macedonia. Ei, propovăduind pe Hristos și pe idoli pierzându-i, i-au ridicat asupra lor pe evrei și pe elini și, fiind uciși de către aceștia, și-au împletit lor cununa mucenicească.

Iar Narcis fiind făcut episcop al atenienilor și în multe feluri fiind chinuit, și-a dat și el sufletul lui Dumnezeu, pentru Care și-a vărsat și sângele cu osârdie.

Folare Separare 1

În Ieraclia și Aristobul au fost episcopi Britania, propovăduind Evanghelia lui Hristos, iar după multe osteneli și nevoințe și-a dat fericitele lor suflete în mâinile Domnului.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Octombrie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 31 octombrie

În aceasta luna, în ziua a treizeci și una, pomenirea Sfinților Apostoli din cei 70: Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Epimah;
Tot în aceasta zi, cel între sfinți Părintele nostru Iacov, episcopul Migdoniei, unul din cei 318 Sfinți Părinti din Niceea;
Tot în aceasta zi, povestirea lui Teodorit episcopul, despre viata și nevoința unui oarecare mărturisitor nenumit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici: Ștefan, Varnava, Trofim, Dorimedont, Cosma, Damian, Sava, Vas, Avramie și cei împreuna cu dânșii;
Tot în aceasta zi s-a săvârșit Sfântul Mucenic Pes, fiind lovit cu piatra în cap;
Tot în aceasta zi, Sfintele douăsprezece tinere, care înăuntrul cămării spânzurate fiind, s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții Mucenici Seleuc și Stratonica, împreuna-viețuitori, care de sabie s-au săvârșit și pururea izvorăsc mir;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Gordian, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Epimah Romanul, care de sabie tăiat fiind, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfinții trei Mucenici cei din Melitina, cărora zdrobindu-li-se picioarele, s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul nou Mucenic Nicolae, care în Hio a mărturisit la anul 1754 și care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, Sfântul Ioan Kochurov, Misionar Ieromartir din America.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 noiembrie

În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfinților și făcătorilor de minuni fără de arginti Cosma și Damian, fiii Teodotei celei din Asia;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe femei Chiriena și Iuliana;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Chesarie, Dasie și a altor cinci;
Tot în aceasta zi, Sfinții sfințiții Mucenici Ioan episcopul și Iacov preotul;
Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Erminingheld;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Ciprian și Iuliani (Iuliana), care prin foc s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Cuviosului noului Mucenic Iacov cel nou, împreuna cu doi mucenici ai lui, Iacov diaconul și Dionisie monahul, care prin sugrumare s-au săvârșit la anul 1520.

Floare 02 Bun

Pe Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfinții Mucenici Serghie și Vah
(7 octombrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfinții Mucenici Serghie și Vah sunt doi mari mucenic a căror prietenie puternică a continuat și după moarte. Aceștia sunt strâns legați de țara noastră deoarece o mare […]

† Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles
(31 octombrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfinții Apostoli Stahie, Amplie, Urban, Narcis și Apeles fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului; mai târziu au devenit împreună lucrători cu Sfântul Apostol Pavel. Sunt […]

† Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
(2 iunie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link În fiecare an, în ziua de 2 iunie, în calendarul ortodox îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Multe minuni s-au revărsat de-a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend