† Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli
(8 aprilie)

Trimte prietenilor tăi

În data de 8 aprilie Biserica Ortodoxa pomenește 6 ucenici ai Domnului, și anume: Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli.

Viața pe scurt - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli (sinaxar)

Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli ai Domnului, sunt pomeniți de Sfântul Apostol Pavel în diferite pasaje în cadrul epistolelor sale.

Sfântul Apostol Irodion

Primul dinte aceștia este Sfântul Apostol Irodion (numit și Herodion sau Rodion), a fost de neam din Tarsul Ciliciei, rudă a Sfântului Apostol Pavel, după cum însuși acesta ne arată atunci când scrie în Epistola către Romani: „îmbrățișați pe Irodion, cel de un neam cu mine” (Rom 16: 11). Sfântul Irodion a slujit tuturor sfinților apostoli, fiind hirotonit de dânșii preot, apoi episcop al cetății Neopatar. Prin râvna sa Irodion a învățat mulți păgâni despre Dumnezeul cel adevărat, întorcându-i la credința lui Hristos.

De altfel, Sfântul Iradion a călătorit în dese rânduri cu Sfântul Apostol Petru și cu Sfântul Apostol Pavel, care l-au hirotonit episcop în Patara (astăzi Patras, Grecia). Ca episcop el a avut mult de suferit din cauza iudeilor închinători la idoli. Aceștia l-au bătut peste cap cu ciomege, l-au lovit peste gură cu pietre și l-au înjunghiat cu cuțite. După ce l-au lăsat scăldat în sânge, socotindu-l mort, Sfântul Irodion, cu darul lui Dumnezeu, s-a ridicat și a continuat să le slujească apostolilor, propovăduind cuvântul Domnului în Roma, împreună cu Sfântul Apostol Petru.

După mărturia lui Metafrast, el a fost decapitat odată cu Sfântul Apostol Olimp în Roma, pe când îl ajutau pe Sfântul Apostol Petru, în aceeași zi în care a fost crucificat și Sfântul Apostol Petru, la un loc cu o mulțime de credincioși în anul 67. Este prăznuit la 4 ianuarie, împreună cu Soborul celor 70 de sfinți apostoli, la 28 martie, la 8 aprilie și la 10 noiembrie.

Sfântul Apostol Agav

Sfântul Agav, care mai este pomenit și ca Agavos, avea duh prorocesc: „Și rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un proroc cu numele Agav” (Faptele Apostolilor 21, 11).

Două dintre prorociile lui sunt pomenite în Faptele Apostolilor. Mai întâi, el a prorocit o foamete mare în întreaga lume, care s-a împlinit în vremea împăratului Cezar Claudius (cf. Fapte 11: 28).

A doua prorocie, pe când l-a întâlnit pe Sfântul Apostol Pavel în Cezareea (Pavel se afla pe drumul spre Ierusalim), Agav a luat brâul lui Pavel, și l-a legat în jurul mâinilor și picioarelor și a zis: „Așa grăiește Duhul Sfânt: Pe bărbatul al căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și-l vor da în mâinile neamurilor” (Fapte 21: 11).

Sfântul Agav a propovăduit pe Hristos în părțile ce i se orânduiseră lui și pe mulți a întors la Hristos Dumnezeu.

Sfântul Apostol Ruf

Sfântul Ruf a fost, conform tradiției, fiul lui Simon Cirineanul, cel care L-a ajutat pe Domnul Iisus Hristos să-Și ducă crucea spre Golgota. El este amintit în Epistola către Romani de către Sfântul Apostol Pavel, care scrie: „Îmbrățișați pe Ruf, cel ales întru Domnul, și pe mama lui, care este și a mea” (Epistola către Romani 16, 13). Ruf a ajuns apoi Episcop al Tebei din Grecia.

Sfântul Apostol Asincrit

Sfântul Asincrit a fost Episcop în cetatea Hircania din părțile Asiei, și este pomenit împreună cu alți apostoli în aceeași Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel (16: 13).

Sfântul Apostol Flegon

Sfântul Flegon, este pomenit în același loc cu ceilalți apostoli amintiți anterior și a fost episcop în vestita cetate Marathon din Tracia.

Sfântul Apostol Ermis

Sfântul Ermis (Herma), pomenit în 8 aprilie împreună cu toți ceilalți, a fost episcop în Dalmația.

Toți acești apostoli au propovăduit cuvântul și iubirea lui Hristos neîncetat. Pentru dragostea pe care au mărturisit-o pentru Mântuitorul nostru, ei au fost supuși la nenumărate chinuri, plătind credința lor chiar cu prețul vieții.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfinților Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli

În Erminia lui Dionisie din Furna menționează doi Apostoli cu acest nume, Irodion și Rodion, unul trebuind să fie zugrăvit ca un bătrân, iar celălalt ca un tânăr, purtând în mână un sul înfășurat, însemnul apostoliei.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 149)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfinților Apostoli din cei 70

Cel Ce a împreunat apele de demult întru o adunare cu Dumnezeiasca voie și a despărțit marea pentru poporul israelitean, Acesta este Dumnezeul nostru Cel Preaslăvit, Acestuia Unuia să-I cântam, că S-a preaslăvit.
Preasfântă pomenirea Sfinților Apostoli cu un glas să o prăznuim și să-i lăudăm pe ei cu veselie sufletească. Căci se roagă Preasfântului Cuvânt, să ne dea nouă iertare și mare milă.
Izgonind putreziciunea nebuniei mulțimii zeilor, prin Dumnezeiasca sare a Cuvântului, ați însănătoșit toate sufletele cele înnebunite și pe toate mântuite le-ați pus înaintea lui Dumnezeu; pentru aceea sunteți măriți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Vestiții Apostoli Irodion, Ruf și Flegon, Agav, Ermis și Asincrit, cu cântări să fie fericiți, fiind prieteni curați ai Mântuitorului nostru și Înțelepți Apostoli și propovăduitori Dumnezeiești.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născătoare de Dumnezeu Ceea ce ești Milostivă, Lauda Apostolilor, Mărirea pătimitorilor și Întărirea credincioșilor, te rog, întărește-mă pe mine, care mă clatin de supărările amăgitorului și cugetul meu, care se întunecă cu călcările poruncilor izbăvește-l.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfinților Apostoli din cei 70, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfinților Apostoli din cei 70, glasul al 2-lea

Arătatu-v-ați ucenici ai lui Hristos și apostoli preacinstiți, Irodion mărite, Agav și Ruf, Asincrit și Flegon, împreună cu Ermis. Rugați-vă pururea Domnului, să ne dea iertare de greșale nouă, celor ce vă lăudăm pe voi.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Irodion era de neam din Tarsul Ciliciei, ruda Sfântului Apostol Pavel și slujitor al Sfinților Apostoli în toate. El a fost pus episcop de dânșii al Neopatarelor și pe mulți din elini i-a întors prin sfânta lui învățătură la Hristos. Pentru acest lucru pizmuindu-l evreii, au năvălit asupra lui împreună cu slujitorii de idoli și l-au muncit tare, căci unii îl băteau pe Sfântul Irodion, unii cu pietre îi sfărâmau gura, iar alții cu lemne îl loveau peste cap. După aceea cu un cuțit a fost lovit, fiind ca și mort scăldat în sânge. Socotind că a murit, l-au lăsat și s-au dus, dar Sfântul Apostol, cu darul lui Dumnezeu rămânând viu, a propovăduit după aceea Cuvântul Domnului în Roma, împreună cu Sfântul Apostol Petru.

Sfântul Apostol Pavel, scriind de la Corint Epistola către romani, a pomenit despre Sfântul Irodion, care era pe atunci în Roma lângă Sfântul Petru, zicând: Închinați-vă lui Irodion, ruda mea. Când Sfântul Petru a fost răstignit, atunci Sfântul Irodion, după mărturia lui Metafrast, a fost tăiat împreună cu Sfântul Olimp și cu mulțime de credincioși.

Folare-Separare

Sfântul Apostol Agav, a fost plin de prorocescul dar. Despre el vorbesc Faptele Apostolilor astfel: S-au pogorât din Ierusalim prooroci în Antiohia și, sculându-se unul dintre dânșii cu numele Agav, arăta cu duhul, că avea să fie foamete mare în toată lumea, care a și fost pe vremea lui Claudie Cezarul. Și iarăși în Cezareea Sfântul Agav a spus mai dinainte Sfântului Apostol Pavel, pătimirile cele ce avea să le aibă în Ierusalim. Luând brâul lui Pavel și legându-și mâinile și picioarele sale, a zis: Așa grăiește Duhul Sfânt: pe bărbatul al căruia este brâul acesta, așa îl vor lega în Ierusalim iudeii și-l vor da în mâinile neamurilor. Sfântul Agav a propovăduit pe Hristos în părțile ce i se orânduiseră lui și pe mulți a întors la Hristos Dumnezeu.

Sfântul Apostol Ruf, despre care grăiește Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, zicând: Închinați-vă lui Ruf celui ales întru Domnul, a fost episcop în Teba din Elada.

Folare-Separare

Sfântul Apostol Asincrit se pomenește în aceeași Epistolă a lui Pavel către Romani, că a fost episcop în Iraclea, în părțile Asiei.

Despre Sfântul Apostol Falegont se pomenește în aceeași epistolă că a fost episcop în Maratoni, cetatea Frachiei.

Folare-Separare

Despre Sfântul Apostol Ermie se pomenește în aceiași epistolă, că a fost episcop în Dalmația.

Toți acești apostoli din numărul celor 70 au propovăduit în lume bunavestire a lui Hristos, aducând pe cei necredincioși la adevărata credință și munciți fiind în multe feluri de către iudei și de elini, s-au sfârșit.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 8 aprilie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea sfinților apostoli din cei șaptezeci: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Celestin papă al Romei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Pavsilip, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Ioan Corăbierul, care a suferit mucenicia în insula Cos la anul 1669, și care prin foc s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 8 aprilie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Eupsihie cel din Cezareea;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Vadim Arhimandritul și a celor șapte ucenici ai lui;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici cei ce s-au săvârșit în robie în Persida;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Avdiisus, care prin sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (25 octombrie)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361), care trecuse de partea arienilor, deși Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sunt […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli
(8 aprilie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram