† Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70
(15 aprilie)

5/5 - (6 votes)

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, sunt trei sfinți apostoli extrem de iubiți de toți credincioșii din întreaga lume, făcând parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 15 aprilie.

Viața pe scurt - Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 (sinaxar)

Pentru a urma exemplu Apostolilor suntem chemați să sprijinim misiunea Bisericii, mai întâi în propria noastră viață și în comunitatea de credință din care facem parte, apoi în lumea întreagă. Uneori, fără a ne deplasa pe distanța mari, așa cum vom vedea în cele ce urmează că au făcut Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, putem face misiune în rândul celor apropiai, prin viața noastră frumoasă și curată, prin faptele noastre bune, prin rugăciune. Făcând aceasta vom avea ajutorul Sfinților Apostoli.

Sfântul Apostol Aristarh

Sfântul Apostol Aristarh era creștin provenit dintre iudei, macedonean crescut în Tesalonic, discipol și colaborator apropiat al Sfântului Apostol Pavel, era apreciat de acesta.

Sfântul Apostol Aristarh a fost episcop al Apameei din Siria până la adânci bătrâneți, aducând o mulțime de oameni la cunoștința Evangheliei, el este amintit de Sfântul Apostol Pavel atât în Epistola către Coloseni, precum și în cea către Filimon.

Datorită faptului că în timpul vieții sale persecuția creștinilor erau foarte aprigi, Sfântul Apostol Aristarh a fost arestat în Efes, alături de Gaius, de către oamenii care se ridicaseră împotriva Sfântului Pavel.

În timpul primei captivități romanea a Sfântului Pavel, Aristarh se afla în închisoare cu el trimițând îmbrățișările sale comunității creștinilor din Colase: "Vă îmbrățișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine și Marcu" ei "au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere." Epistola către Coloseni (4, 10-11). În Epistola către Filimon, Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Aristarh "împreună-lucrător cu mine", nume pe care îl oferă și lui Marcu, Luca sau Dimas.

Sfântul Apostol Aristarh
Sfântul Apostol Aristarh

Aristarh i-a fost alături Apostolului Neamurilor în multe primejdii în care s-a aflat, de exempu atunci când mulțimile furioase au vrut să îi linșeze pe misionarii creștini din Efes. Un argintar Dimitrie, aflăm din cartea Faptelor Apostolilor, care lucra obiecte pentru un tempu al al Atemisei din Efes, a instigat cetățenii orașului împotriva lui Pavel și a colaboratorilor săi. Motivul pentru care mulțimile s-au agitat era tocmai succesul pe care îl avea cuvântul prin de putere al apostolului în convertirea celor care erau păgâni.

După evenimentul din Efes Aristarh s-a întors în Macedonia unde s-a ocupat de strângerea de ajutoare pentru comunitate creștinilor din Ierusalim. Atunci când după a treia călătorie misionară a ajuns la Ierusalim, pentru a aduce ajutoarele fraților creștini din Biserica mamă, Aristarh s-a aflat printre însoțitorii săi.

Vestirea Evangheliei Domnului Hristos în întreaga lume, a fost rodul eforturilor depuse de Sfinții apostoli și a ucenicii lor. Opera de evanghelizare a fost preloată de misionarii creștini aceștia au făcut de asemenea o lucrare de apostolat.

Sfântul Aristarh a avut bucuria de a sta lângă Sfântul Apostol Pavel ascultându-i cuvintele pline de har și astfel propovăduind cu putere Cuvântul lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Pud

Sfântul Apostol Pud un propovăduitor de seamă al Evangheliei dar și un membru marcant al Senatului Roman, a fost un cetățean înstărit și a făcut parte din aristocrația Romei. Sfântul Apostol Pavel îl pomenește în Epistola către Timotei (4, 21): "Silește-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrățișează Eubul și Pudențiu și Linos și Claudia și frații toți".

Sfântul i-a luat în casa sa pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel când i-a întâlnit în Roma. Când apostolii au poposit în casa sa, creștinii din împrejurimi s-au adunat acolo pentru a-i asculta pe apostoli. Astfel, casa Sfântului Pudens a fost transformată în Biserică sub numele de "Pastorum".

Sfântul Apostol Trofim

Sfântul Apostol Trofin

Sfântul Apostol Trofim, potrivit Faptelor Apostolilor (20, 4), era originar din Asia. Acest sfânt l-a însoțit pe Apostolul Pavel în călătoriile sale. În Epistola a doua către Timotei, Sfântul Apostol Pavel afirma: "Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav" (II Timotei 4: 20).

Martiriul Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70

Sfinții Aristarh, Pud și Trofim au murit prin decapitare, în anul 65, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, în timpul persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul roman Nero (54-68), fiind tăiați cu sabia.

Surse: Creștin Ortodox, ActiveNews, Transcrib Youtube Trinitas TV.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 15 aprilie - a
Icoana Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 - 15 aprilie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70

Sfântul Apostol Trofin - a
Sfântul Apostol Trofin

Sfinților Apostoli rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.
Cei ce stați înaintea Scaunului lui Dumnezeu ca niște slujitori și ca niște servitori ai Lui și ca niște luminători înțelegători, cereți luminare nouă celor ce cinstim pomenirea voastră, Apostolilor.
Cel Ce pentru milostivire S-a arătat pe pământ, v-a ales pe voi ucenici și slujitori împreună cu alții mulți, ca să vestiți voia Lui cea Dumnezeiască, înțelepților.
Orânduindu-vă în ceata cea preasfințită a sfinților șaptezeci de ucenici ai lui Hristos, luminați tot pământul spre cunoștință, cu Dumnezeiasca lumină a învățăturilor.
Ca să împreuneze Dumnezeu pe cei de jos cu cei de sus, din noianul milostivirii Sale, acum a luat Trup din tine, Preacurată și a rămas și după întrupare tot ceea ce a fost. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac - Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70, glasul al 4-lea

Arătatu-s-a astăzi praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi și alungând întunericul păcatului, celor ce strigăm: arătatu-s-a Lumina și a venit Izbăvirea.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Aristarh, pe care îl pomenesc Faptele Apostolilor și epistolele Sfântului Pavel către Coloseni și către Filimon, a fost episcop în Apamia Siriei. Sfântul Pud, de asemenea este pomenit de Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, unde zice: "Închină-se ție și Pud". El a fost bărbat drept și credincios între boierii Romei, primind în casa sa pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, precum și adunarea celorlalți credincioși. Acea casă s-a prefăcut după aceasta în biserică și se numea "păstorească", în care se zice că și Sfântul Petru lucra cele sfinte.

Pe Sfântul Trofim la fel îl pomenesc Faptele Apostolilor, cum și Sfântul Pavel spune în aceeași scrisoare către Timotei, zicând: "Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet". Sfântul Trofim împreună cu Pud și cu Aristarh au urmat în toate prigonirile Sfântului Pavel; iar la sfârșit, adică la tăierea lui Pavel de către Nero în Roma, au fost tăiați și acești trei Apostoli ai Domnului, Aristarh, Pud și Trofim, împreună cu Sfântul Pavel.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 15 aprilie

În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea sfinților apostoli, din cei șaptezeci, Aristarh, Pud și Trofim;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Crescent cel din Mira Lichiei;
Tot în această zi, pomenirea sfințitelor mucenițe Vasilisa și Anastasia;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Leonid episcopul Atenei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Teodor preotul și Pavsolipic.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 16 aprilie

În această lună, în ziua a șaisprezecea pomenirea sfintelor mucenițe fecioare Irina, Agapi și Hionia;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Felix episcopul, Ianuarie preotul, Furtunat și Septemiu;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Leonid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa și Teodora;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Irina;
Tot în această zi, sfântul mucenic Mihail Vurliotul, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1772, și care de sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și prorocița Ana
(3 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul și dreptul Simeon este numit și "primitorul de Dumnezeu" întrucât a primit la Templul din Ierusalim pe Domnul Hristos la 40 de zile, de la nașterea Lui (25 decembrie), pe […]

† Sfânta Veronica
(12 iulie)

FB Mess WA Like Potrivit Tradiției, Sfânta Veronica este femeia pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui și care, mai târziu, Îi va întinde Mântuitorului o mahramă, spre a-și șterge chipul îndurerat […]

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (Dimitrie Basarabov - Sfantul Dumitru) poartă numele și de Ocrotitorul Bucureștilor, datorită purtării de grijă pe care o are Sfântul pentru toți cei care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram