† Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70
(15 aprilie)

Trimte prietenilor tăi

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, sunt serbați în calendarul ortodox la data de 15 aprilie.

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 15 aprilie

Toți cei trei sfinți sunt extrem de iubiți de toți credincioșii din întreaga lume. Ei făceau parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 (sinaxar)

Sfântul Apostol Aristarh

Sfântul Apostol Aristarh a fost episcop al Apameei din Siria până la adânci bătrâneți, aducând o mulțime de oameni la cunoștința Evangheliei. Acesta este amintit de Sfântul Apostol Pavel atât în Epistola către Coloseni, precum și în cea către Filimon.

Datorită faptului că în timpul vieții sale persecuția creștinilor era de notorietate, Sfântul Apostol Aristarh a fost arestat în Efes, alături de Gaius, de către oamenii care se ridicaseră împotriva Sfântului Pavel.

Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Coloseni (4, 10), spune astfel: “Vă îmbrățișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine”, iar în Epistola către Filimon, Pavel îl numește pe Aristarh „ împreună-lucrător cu mine”, nume pe care îl oferă și lui Marcu, Luca sau Dimas.

Sfântul Apostol Pud

Sfântul Apostol Pud un propovăduitor de seamă al Evangheliei dar și un membru marcant al Senatului Roman, a fost un cetățean înstărit și a făcut parte din aristocrația Romei. Sfântul Apostol Pavel îl pomenește în Epistola către Timotei (4, 21): „Silește-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrățișează Eubul și Pudențiu și Linos și Claudia și frații toți..”.

Sfântul i-a luat în casa sa pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel când i-a întâlnit în Roma. Când apostolii au poposit în casa sa, creștinii din împrejurimi s-au adunat acolo pentru a-i asculta pe apostoli. Astfel, casa Sfântului Pudens a fost transformată în Biserică sub numele de „Pastorum”.

Sfântul Apostol Trofim

Sfântul Apostol Trofim, potrivit Faptelor Apostolilor (20, 4), era originar din Asia. Acest sfânt l-a însoțit pe Apostolul Pavel în călătoriile sale. În Epistola a doua către Timotei, Sfântul Apostol Pavel afirma: „Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav” (II Timotei 4: 20).

Sfinții Aristarh, Pud și Trofim au murit prin decapitare, în anul 65, împreună cu Sfântul Apostol Pavel, în timpul persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul roman Nero (54-68), fiind tăiați cu sabia.

Surse: Creștin Ortodox, ActiveNews.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70

Sfinților Apostoli rugați pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.
Cei ce stați înaintea Scaunului lui Dumnezeu ca niște slujitori și ca niște servitori ai Lui și ca niște luminători înțelegători, cereți luminare nouă celor ce cinstim pomenirea voastră, Apostolilor.
Cel Ce pentru milostivire S-a arătat pe pământ, v-a ales pe voi ucenici și slujitori împreună cu alții mulți, ca să vestiți voia Lui cea Dumnezeiască, înțelepților.
Orânduindu-vă în ceata cea preasfințită a sfinților șaptezeci de ucenici ai lui Hristos, luminați tot pământul spre cunoștință, cu Dumnezeiasca lumină a învățăturilor.
Ca să împreuneze Dumnezeu pe cei de jos cu cei de sus, din noianul milostivirii Sale, acum a luat Trup din tine, Preacurată și a rămas și după întrupare tot ceea ce a fost. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70, glasul al 4-lea

Arătatu-s-a astăzi praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi și alungând întunericul păcatului, celor ce strigăm: Arătatu-s-a lumina și a venit izbăvirea.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Aristarh, pe care îl pomenesc Faptele Apostolilor și epistolele Sfîntului Pavel către Coloseni și către Filimon, a fost episcop în Apamia Siriei. Sfântul Pud, de asemenea este pomenit de Sfântul Apostol Pavel în epistola a doua către Timotei, unde zice: "Închină-se ție și Pud". El a fost bărbat drept și credincios între boierii Romei, primind în casa sa pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, precum și adunarea celorlalți credincioși. Acea casă s-a prefăcut după aceasta în biserică și se numea "păstorească", în care se zice că și Sfântul Petru lucra cele sfinte.

Folare-Separare

Pe Sfântul Trofim la fel îl pomenesc Faptele Apostolilor, cum și Sfîntul Pavel spune în aceeași scrisoare către Timotei, zicând: "Pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet". Sfântul Trofim împreună cu Pud și cu Aristarh au urmat în toate prigonirile Sfântului Pavel; iar la sfârșit, adică la tăierea lui Pavel de către Nero în Roma, au fost tăiați și acești trei Apostoli ai Domnului, Aristarh, Pud și Trofim, împreună cu Sfîntul Pavel.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 15 aprilie

În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea sfinților apostoli, din cei șaptezeci, Aristarh, Pud și Trofim;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Crescent cel din Mira Lichiei;
Tot în această zi, pomenirea sfințitelor mucenițe Vasilisa și Anastasia;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Leonid episcopul Atenei;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Teodor preotul și Pavsolipic.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - X aprilie

În această lună, în ziua a șaisprezecea pomenirea sfintelor mucenițe fecioare Irina, Agapi și Hionia;
Tot în această zi, pomenirea sfinților Felix episcopul, Ianuarie preotul, Furtunat și Septemiu;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Leonid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunehia, Vasilisa și Teodora;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Irina;
Tot în această zi, sfântul mucenic Mihail Vurliotul, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1772, și care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70 să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli Aristarh, Pud și Trofim rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram