† Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
(19 februarie)

Apreciază Articolul

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia rămân peste veacuri un model al familiei autentice creștine, care au fost uniți întreaga viață în jurul propovăduirii lui Hristos. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 19 februarie.

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia (sinaxar)

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia sunt familia căreia Sfântul Apostol Pavel a adresat una din cele mai scurte epistole din Noul Testament.

Sfântul Apostol Arhip este unul din cei șaptezeci de apostoli și a fost episcop în cetatea Colose din Frigia (Asia Mică, azi, Turcia) după Sfântul Epafrast, în timpul întemnițării Sfântului Apostol Pavel la Roma. Arhip este menționat de Pavel în Epistola sa către Apostolul Filimon (Filimon 1,2) și cea către Coloseni (Coloseni 4,17), unde Apostolul îl întărește pe Arhip prin cuvintele "Vezi de slujba pe care ai primit-o întru Domnul, ca să o îndeplinești."

Știm despre Sfântul Filimon că a fost convertit și botezat de către Pavel în perioada șederii îndelungate în biserica Efesului a marelui Apostol. Cetățean de vază al cetății Colose, Filimon și-a pus averea și posesiunile la dispoziția Bisericii. Sfintele slujbe și învățarea cuvântului aveau loc chiar în casa sa. Din Constituțiile Apostolice aflăm că Filimon a fost chiar episcop al bisericii colosene (mai exact în cetatea Gaza).

În vremea sfinților apostoli unii episcopi erau episcopi cu scaun, adică aveau o reședință episcopală într-o cetate, iar alții erau episcopi fără scaun și mergeau prin sate și cetăți, propovăduind învățătura Mântuitorului Hristos. Filimon a păstorit ca episcop în cetatea Gaza din partea de miazăzi a Palestinei.

Sfântul Apostol Arhip -a- pravila.ro
Sfântul Apostol Arhip

Despre Sfânta Apfia cunoaștem de la Sfântul Ioan Gură de Aur că era soția lui Filimon. Apfia era ospitalieră, milostivă și iubitoare de săraci. Pe lângă faptul că împreună-lucra la propovăduirea Cuvântului, ea se ocupa de asistența socială din biserica lor. Casa lor nu era numai Biserică, ci și bolniță, adică spital și adăpostire pentru toți străinii. Însuși Sfântul Apostol Pavel a fost primit și îngrijit cu dragoste frățească.

Conform tradiției, Sfântul Apostol Arhip era fiul sfinților Filimon și Apfia, și ucenic al sfântului apostol Pavel - care îl numește "fratele nostru de arme" (Epistola către Filimon). Arhip și Filimon erau probabil clerici și chiar responsabili ai Bisericii din Colose în timpul anilor de absență a episcopului Epafras (care l-a însoțit pe apostolul Pavel la Roma).

Întreaga familie împreună cu fostul lor rob Onisim au suferit prigoană și moarte martirică în timpul persecuției inițiată de împăratul Nero (54-68).

Martiriul Sfinți;or Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia

Martiriul Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia 19 februarie - pravila.ro
Martiriul Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia 19 februarie

În cetatea Colose era un templu ridicat în cinstea zeiței Artemida (Artemis). La o sărbătoare închinată idolilor păgânii din cetate au invadat casa lui Filimon unde creștinii participau la Sfânta Liturghie. Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia au fost prinși în Biserică și aduși înaintea lui Artocles, conducătorul cetății Efes. Pentru că au refuzat să se închine zeiței Artemis - Diana, prefectul imperial i-a condamnat la moarte. După torturi îndelungate, Sfântul Arhip a fost decapitat iar părinții săi au fost uciși cu pietre.

Astfel, apostoleasca treime se mută la Ceruri unde pururea mijlocesc cu căldură pentru toți cei ce le săvârșesc pomenirea cu credință.

Surse: Basilica, Trinitas TV, Orthodoxwiki, SfintiSiIcoane, CalendarulOrtodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Rânduiala Bisericii în legătură cu Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia, sunt pomeniți dimpreună cu robul lor Onisim, se mai săvârșește și la 22 noiembrie. În ziua de 19 februarie Biserica săvârșește canonul de rugăciune a sfântului apostol Arhip, iar la 22 noiembrie canonul de rugăciune al sfinților Filimon, Arhip, Onisim și Apfia.

Onisim, fost sclav al casei lui Filimon în tinerețe, și devenit și el unul din Cei Șaptezeci de Apostoli (prăznuit la 15 februarie), a scăpat atunci de moarte și va continua să-i slujească pe apostoli și pe Hristos până la moarte.

Pentru a citi mai multe despre Sfântul Apostol Onisim APĂSAȚI AICI.

Icoana Sfântului Apostol Onisim 15 februarie pravila.ro
Icoana Sfântului Apostol Onisim
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Arhip

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia!

ARHIP - acest nume provine din limba greacă veche și reproduce un vechi nume personal grecesc, Archippos (/ɑrˈkɪpəs/;Ἅρχιππος). El se traduce prin "stăpân al cailor" din elementele grecești ἀρχός (archos) care înseamnă "stăpân" și ἵππος (hipopotami) care înseamnă "cal".

Este mai rar folosit ca nume de onomastică, fiind mai des întâlnit ca nume de familie sau în mediul monahal.

Derivate ale numelui Arhip

Belarusă - Archip, Franceză - Archippe, Georgiana - Arkipo, Italiană - Archippo, Macedoniană - Arhip, Poloneză - Archip, Portugheză - Arquipo, Rusă - Arkhip, Sârbă - Arhip.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Arhip?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 19 februarie când este pomenit Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia.

Sursă: Behindthename.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Filimon (Philimon)

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia!

FILIMON (PHILIMON) - acest nume provine din limba greacă veche "Philḗmōn (Φιλήμων)", care înseamnă "bun, afectuos", un derivat al lui φίλημα (philema) care înseamnă "sărut".

Mai există o etimologie a acestui nume însă mai puțin răspândită. Acest nume mai poate însemna și "cântec drag, iubit sau privighetoare", fiind compus din phil (o) ce înseamnă iubitor și melos - cântec, iar "filomela" este privighetoare.

Este mai rar folosit ca nume de onomastică, fiind mai des întâlnit ca nume de familie sau în mediul monahal.

Derivate ale numelui Filimon (Philimon)

Franceză - Philémon, română - Filimon, spaniolă - Filemón.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Filimon (Philimon)?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 19 februarie când este pomenit Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Apfia

APFIA - acest nume este forma greacă a unui nume ebraic care înseamnă "în creștere".

Este mai rar folosit ca nume de onomastică, fiind mai des întâlnit ca nume de familie sau în mediul monahal.

Surse: Behindthename.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia

Icoana Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia 19 februarie - pravila.ro
Icoana Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia 19 februarie

Despre Sfântul Apostol Arhip cu familia sa nu avem foarte multe detalii în legătură cu icoana lor știm doar că: Arhip, Filirnon și Aptia, fiind munciți în felurite chipuri, se săvârșesc.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Casa Sfinților Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia

Această casă se mai păstra încă în cel de-al V-lea secol în vremea lui Teodoret de Cyr care ne o mărturie despre aceasta.

Ornament despartitor v01

Epistola către Sfântul Apostol Filimon a Sfântului Apostol Pavel

 1. Pavel, cel pus în lanțuri pentru Iisus Hristos, și fratele Timotei, iubitului Filimon, împreună-lucrător cu noi,
 2. Și surorii Apfia, și lui Arhip, cel împreună-oștean cu noi, și Bisericii din casa ta:
 3. Har vouă și pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos!
 4. Mulțumesc pururea Dumnezeului meu, pomenindu-te în rugăciunile mele,
 5. Auzind despre dragostea ta și despre credința pe care o ai către Domnul Iisus și către toți sfinții,
 6. Ca părtășia ta la credință să se facă lucrătoare în deplina cunoștință a oricărei fapte bune, pe care o faceți pentru Hristos Iisus;
 7. Căci am avut multă bucurie și mângâiere, din dragostea ta, întrucât inimile sfinților s-au odihnit prin tine, frate.
 8. De aceea, deși având întru Hristos tot dreptul să-ți poruncesc ce se cuvine,
 9. Pentru dragoste, îți fac mai degrabă o rugăminte. Așa cum sunt eu, Pavel, ca un bătrân, iar acum și pus în lanțuri pentru Iisus Hristos
 10. Te rog pe tine pentru fiul meu, pe care l-am născut fiind în lanțuri, Onisim,
 11. Cel ce altădată nu-ți era de folos, dar acum și ție și mie de folos,
 12. Pentru aceasta ți l-am trimis, pe el însuși, adică inima mea; primește-l.
 13. Eu vream să-l țin la mine, ca, în locul tău, să-mi slujească mie, care sunt în lanțuri pentru Evanghelie,
 14. Dar n-am voit să fac nimic fără de încuviințarea ta, ca fapta ta cea bună să nu fie ca de silă, ci de bunăvoie.
 15. Căci poate pentru aceea a fost despărțit de tine câtva timp, ca veșnic să fie al tău,
 16. Dar nu ca un rob, ci mai presus de rob, ca pe un frate iubit, mai ales pentru mine, dar cu atât mai vârtos pentru tine, și după trup și în Domnul.
 17. Deci, dacă mă socotești părtaș cu tine, primește-l pe el, ca pe mine.
 18. Iar de te-a păgubit cu ceva, sau îți este dator ceva, pune aceasta în socoteala mea.
 19. Eu, Pavel, am scris cu mâna mea; eu îți voi plăti, ca să nu-ți spun că și tu îmi ești dator cu tine însuți.
 20. Da, frate, eu te rog, fă-mi binele acesta în Domnul; liniștește inima mea în Hristos!
 21. Bine încredințat de ascultarea ta, ți-am scris ție, știind că vei face chiar mai mult decât cele ce-ți spun.
 22. Ci odată cu aceasta pregătește-mi loc de găzduit, fiindcă nădăjduiesc că, prin rugăciunile voastre, voi fi dăruit vouă.
 23. Te îmbrățișează Epafras, cel închis împreună cu mine pentru Hristos Iisus,
 24. Marcu, Aristarh, Dimas, Luca cei împreună-lucrători cu mine.
 25. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Apostoli pentru unitatea familiilor aflate în prag de divorț

Sfinților Apostoli din ceata celor șaptezeci: Acvila cu soția ta, Priscila; Andronic cu soția ta, Iunia, și Filimon cu soția ta, Apfia, și cu fiul vostru, Arhip, pentru iubirea lui Hristos ați lăsat cele ale lumii și v-ați pus grumajii pentru Evanghelie și pentru Adevăr, cununa muceniciei dobândind. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai soț și soție împreună, dedicându-se lucrării apostolice! Miluiți-ne pe noi, voi, cinstitorilor de Dumnezeu, Acvila și Priscila, voi, cei care la Corint pe Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, l-ați găzduit, împreună cu care la făurirea corturilor v-ați nevoit, apoi în Efes și în alte locuri l-ați urmat; și voi, Sfinților Andronic și Iunia, cei de un neam cu Marele Apostol Pavel, care în Epistola sa către Romani vă numește "împreună închiși cu el, vestiți între apostoli și care înaintea lui ați fost în Hristos"; și voi, Sfinților Filimon și Apfia cu fiul vostru, Arhip, care casa voastră din Colose în Biserică Vie ați prefăcut și pe Hristos Domnul ați mărturisit cu prețul vieții.
Văzând toate acestea și minunându-ne de vitejia și dragostea voastră, vă rugăm să luați aminte la cererile noastre pe care cu multă zdrobire de inimă le aducem. Picurați și peste sufletele noastre untdelemnul iubirii de Dumnezeu, ca să avem candelele aprinse pentru Mirele Hristos și de întunericul cel din afară să ne izbăvim. Familiile creștinilor păziți-le în unitate și în legătura păcii. Înmulțiți dragostea și sporiți-le credința. De tentațiile lumii și de calea cea largă a Mamonei păziți pe soții creștini. Conștiința le-o treziți. Pocăința le-o insuflați. Cele bune și de folos, cele binecuvântate să le sporiți, iar de cele nefirești, rele și stricate să ne izbăviți. Păziți-ne de smintelile și tulburările acestui veac întunecat, nor călăuzitor făcându-se pentru noi rugăciunile voastre către Hristos. Amin.
Sfinților Apostoli Acvila cu soția ta, Priscila; Andronic cu soția ta, Iunia și Filimon cu soția ta, Apfia, și fiul vostru, Arhip, care întru calea căsătoriei și a familiei ați petrecut, luați aminte la mulțimea ispitelor în care familiile viețuiesc în zilele noastre. Puținătatea dragostei și a înțelegerii slăbește unitatea și alungă pacea multora. Multa sudoare cu care muncim, ca altădată vechii iudei robind la cărămizile lui Faraon, stoarce din noi toată vlaga cea sufletească pe care o datorăm casnicilor noștri.
Suntem copleșiți de nevoile zilei și am uitat să trăim pentru viață, iar nu pentru cele ale lumii. Ne facem griji pentru multe, pentru cele cu care ne vom îmbrăca, ne vom hrăni și ne vom adăposti, uitând porunca Mântuitorului care ne spune că de cele cerești să ne îngrijim, că toate cele de trebuință pentru traiul zilnic se vor adăuga nouă. Pentru aceasta, ne afundăm în neliniștea cea rea și ne facem unii altora nu sprijin, ci tirani. Și, adăugând rană peste rană, căutăm mângâiere în frumuseți străine, trădând dragostea cea dintre noi. Într-un cuvânt, nefericire, amar și despărțire apasă pe sufletele celor căsătoriți, umplând de suferință sufletele multor copilași.
Nu ne lăsați pe noi, ci din iadul acesta scoateți sufletele noastre, Sfinților Apostoli Acvila și Priscila; Andronic și Iunia; Filimon și Apfia cu fiul vostru, Arhip! Împăcați sufletele noastre, întoarceți-ne unul către celălalt și pe toți către Dumnezeu, ca să aflăm milă, pace și dragoste mântuitoare! Din tirania grijilor celor multe și a stăpânirii asupra celuilalt, în încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și slujirea celuilalt prefaceți slabele noastre puteri sufletești! Astfel încât, prin rugăciunile voastre, să aflăm izbăvire din ispita despărțirii și a neiubirii dintre noi și să ne facem unii altora prilej de bucurie și de odihnă. Sfinților Apostoli, de la Tronul Mielului de unde vă aflați, pe noi, cei din lume, dar nu ai lumii, nu ne uitați și nu ne treceți cu vederea. Ci, văzând zilele că sunt rele, grabnic veniți-ne în ajutor, ca prin rugăciunile voastre mântuire să dobândim. Amin.

Macarie Drăgoi Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord

Sursă: EpiscopiaScandinavia.

Rugăciune către Sfinții Apostoli

Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Andrei cel întâi chemat, Evangheliștilor Matei, Marcu, Luca și Ioan Teologul dimpreună cu Iacov cel Mare, Filip, Bartolomeu, Toma, Iacov al lui Alfeu, Iuda Tadeul (numit și Levi), Simon Zelotul (numit și Natanael), Matia, Iacov cel Mic, Cleopa, Lazăr, Zaheu, Timotei, Tit, Filimon, Arhip, Onisim, Barnaba, Sila, Silvan, Crescent, Epenet, Andronic, Acvila, Anania, Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, cu toți sfinții apostoli și cu toți cei întocmai cu apostolii, rugați-vă Preamilostivului Dumnezeu ca să dea iertare de păcate, sufletelor noastre!
Voi, cei ce sunteți stâlpii Bisericii întemeiate pe piatra Hristos, luați aminte la rugăciunea noastră pe care cu umilință o aducem înaintea voastră! Cei care v-ați pus sufletul pentru turma pe care ați păstorit-o pentru Hristos și întru Acesta v-ați îmbogățit sărăcind lumii, luați aminte și la starea noastră a creștinilor din aceste vremuri de pe urmă!Întăriți pe păstorii noștri duhovnicești și întru cinste îi păziți, pe monahi și monahii întru curată nevoință îi ajutați, iar poporului cel evlavios, vă rugăm, credință și pocăință să îi insuflați. Apărați-ne de bântuiala ereziilor, de sminteli și de rătăciri, de schisme și de dezbinări, de răcirea credinței și a dragostei dintre noi. Trezvie duhovnicească ne dăruiți și de duhul lui antihrist ne păziți, ca să nu ne prindă înșelătorul în cursele sale cele viclene. Astfel încât, prin rugăciunile voastre, să aflăm milă de la Hristos, Dumnezeul nostru, și mântuire să dobândim. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia, glasul al 4-lea

Apostole Sfinte Arhip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac - Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia, glasul al 4-lea

Ca pe o stea mare câștigându-te Biserica pe tine, Fericite Arhip și luminându-se cu razele minunilor tale, strigă către tine: scapă pe cei ce cu credință cinstesc sfântă pomenirea ta.

Ornament despartitor v01

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Arhip, unul din cei 70 de apostoli, a fost episcop după Sfântul Epafras din Colose, în cetatea Frigiei, după mărturia Sfântului Ambrosie. Pentru aceasta Sfântul Apostol Pavel îl numește ostașul său, în scrisoarea sa către Filimon. Sfântul Filimon era cetățean vestit în Colose, iar despre Sfânta Apfia, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că era soția lui Filimon. Acest sfânt Filimon, crezând în Hristos, a făcut casa sa biserică, pentru că la dânsul se adunau toți credincioșii din Colose și se săvârșeau în casa lui dumnezeieștile slujbe, ca în biserică. După aceasta, Sfântul Filimon a fost episcop, în apostolie; pentru că în vremile Sfinților Apostoli, unii erau episcopi cu scaun, iar alții fără scaun și mergători prin diferite cetăți și țări, și unii ca aceștia se numesc episcopi apostolești, deoarece se trimiteau la apostolie să propovăduiască.

Sfântul Apostol Arhip - pravila.ro
Sfântul Apostol Arhip

Sfântul Filimon, fiind pus într-o episcopie ca aceasta, s-a numărat în ceata sfinților 70 de apostoli, că umbla prin cetățile Frigiei și prin altele, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, se scrie despre dânsul că a fost episcop și în Gaza. Sfânta Apfia rânduia Biserica cea din Colose, slujind lui Dumnezeu ziua și noaptea în posturi și în rugăciuni și odihnea pe sfinții cei ce se osteneau întru bună vestirea lui Hristos. Apoi hrănea pe săraci, scăpătați și străini, încât casa ei era nu numai biserică, ci și primitoare de străini, bolniță și adăpostire tuturor celor care nu aveau unde să-și plece capetele.

Într-o vreme, fiind în Colose, urâtul de Dumnezeu praznic al necuratei Artemida, Sfântul Apostol Arhip, cu cei ce erau acolo și cu Sfântul Filimon, adunând pe toți credincioșii în casă ce se rânduia de Sfânta Apfia, înălțau lui Dumnezeu rugăciunile lor cele obișnuite, săvârșind sfânta slujbă. Iar închinătorii de idoli, care urau pe credincioși, știind că toți creștinii sunt adunați în casa lui Filimon, au năvălit asupra lor fără de veste și au izgonit turma lui Hristos, pe unii bătându-i și pe alții ucigându-i, iar pe Sfinții Apostoli Arhip și Filimon și pe Sfânta Apfia, prinzându-i, i-au dus la mai-marele cetății Efesului, Artoclis, și, după porunca aceluia, pe toți i-au torturat.

Mai întâi au fost întinși pe pământ și târâți, bătându-i cu toiege fără de milă; apoi, îngropându-i pe fiecare deosebit în pământ până la coapse, îi ucideau cu pietre. Drept aceea, pe Sfântul Filimon și pe Sfânta Apfia, ucigându-i cu pietre, i-au împroșcat, iar pe Sfântul Arhip, bătându-l, l-au lăsat viu, spre batjocorirea copiilor. Adunându-se copiii, cu cuțitele au străpuns pe sfântul. Astfel apostoleasca treime a sfinților mucenici s-a dus la ceruri înaintea scaunului Preasfintei, de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 februarie

https://youtu.be/c1QeKEbUtRo

În această lună, ziua a nouăsprezecea, pomenirea sfinților apostoli Arhip, Filimon și Apfia;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Maxim, Teodot, Isihie și Asclepiodota;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ravula;
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri și mărturisitorilor Eugeniu și Macarie;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Conon;
Tot în această zi, pomenirea cuvioasei maicii noastre Filoteia, cea din Atena, a cărei viață e arătată în Noul Limonariu.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 20 februarie

În această lună, ziua a douăzecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Sadoc episcopul și a sfinților ce s-au săvârșit împreună cu dânsul, o sută douăzeci și opt la număr;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Visarion;
Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinți părintelui nostru Agaton, papă al Romei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Chindiu, episcopul Pisidei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Plotiu;

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope
(22 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope, pentru smerenia, nevoințele și dragostea lui față de oameni a primit de la Dumnezeu darul de a alunga pe diavolii din oameni și cel […]

† Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul
(3 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul a fost numit "tăcutul" datorită smerenie de a se retrage din funcția de episcop și să intre ca simplu călugăr în Lavra Sfântul Sava, l-a tăinuit mai […]

† Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul
(14 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul este unul dintre cei mai mari părinți athoniți (+1809). Prin dăruirea și munca sa de cărturar a transmis generațiilor următoare numeroase texte filocalice valoroase uitate, precum și […]

Dă-i un răspuns lui colaborator anonim Anulează răspunsul

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
(19 februarie)”

 1. Sintem mandrii credem in mandria patriei eu parintii bunicii sotul nesmeriti 1900-etern si vesnicc.Sa fie semnul mandriei in mantra chip schima sf Inger crestet si restul toti vesnic.

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram