† Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli
(8 aprilie)

Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion au făcut parte din cei 70 de ucenici ai Mântuitorului care au propovăduit în lume cuvântul Domnului, au adus pe cei necredincioși la adevărata credință, pentru dragostea lor de Hristos au indurat chinuri și prigoniri. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 8 aprilie.

Viața pe scurt - Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli (sinaxar)

Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Asincrit, Falegont și Ermie, din cei 70 de Apostoli ai Domnului, sunt pomeniți de Sfântul Apostol Pavel în diferite pasaje în cadrul epistolelor sale.

Sfântul Apostol Irodion

Sfântul Apostol Irodion din cei 70 de Apostoli

Primul dinte aceștia este Sfântul Apostol Irodion (numit și Herodion sau Rodion), a fost de neam din Tarsul Ciliciei, rudă a Sfântului Apostol Pavel, după cum însuși acesta ne arată atunci când scrie în Epistola către Romani: "îmbrățișați pe Irodion, cel de un neam cu mine" (Rom 16, 11). Sfântul Irodion a slujit tuturor sfinților apostoli, fiind hirotonit de dânșii preot, apoi episcop al cetății Neopatar. Prin râvna sa Irodion a învățat mulți păgâni despre Dumnezeul cel adevărat, întorcându-i la credința lui Hristos.

De altfel, Sfântul Iradion a călătorit în dese rânduri cu Sfântul Apostol Petru și cu Sfântul Apostol Pavel, care l-au hirotonit episcop în Patara (astăzi Patras, Grecia). Ca episcop el a avut mult de suferit din cauza iudeilor închinători la idoli. Aceștia l-au bătut peste cap cu ciomege, l-au lovit peste gură cu pietre și l-au înjunghiat cu cuțite. După ce l-au lăsat scăldat în sânge, socotindu-l mort, Sfântul Irodion, cu darul lui Dumnezeu, s-a ridicat și a continuat să le slujească apostolilor, propovăduind cuvântul Domnului în Roma, împreună cu Sfântul Apostol Petru.

După mărturia lui Metafrast, el a fost decapitat odată cu Sfântul Apostol Olimp în Roma, pe când îl ajutau pe Sfântul Apostol Petru, în aceeași zi în care a fost crucificat și Sfântul Apostol Petru, la un loc cu o mulțime de credincioși în anul 67. Este prăznuit la 4 ianuarie, împreună cu Soborul celor 70 de sfinți apostoli, la 28 martie, la 8 aprilie și la 10 noiembrie.

Sfântul Apostol Agav

Sfântul Agav, care mai este pomenit și ca Agavos, avea duh prorocesc: "Și rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un proroc cu numele Agav" (Faptele Apostolilor 21, 11).

Două dintre prorociile lui sunt pomenite în Faptele Apostolilor. Mai întâi, el a prorocit o foamete mare în întreaga lume, care s-a împlinit în vremea împăratului Cezar Claudius (conform Fapte 11, 28).

A doua prorocie, pe când l-a întâlnit pe Sfântul Apostol Pavel în Cezareea (Pavel se afla pe drumul spre Ierusalim), Agav a luat brâul lui Pavel, și l-a legat în jurul mâinilor și picioarelor și a zis: "Așa grăiește Duhul Sfânt: «Pe bărbatul al căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și-l vor da în mâinile neamurilor»" (Fapte 21, 11).

Sfântul Agav a propovăduit pe Hristos în părțile ce i se orânduiseră lui și pe mulți a întors la Hristos Dumnezeu.

Sfântul Apostol Ruf

Sfântul Apostol Ruf din cei 70 de Apostoli

Sfântul Ruf a fost, conform tradiției, fiul lui Simon Cirineanul, cel care L-a ajutat pe Domnul Iisus Hristos să-Și ducă crucea spre Golgota. El este amintit în Epistola către Romani de către Sfântul Apostol Pavel, care scrie: "Îmbrățișați pe Ruf, cel ales întru Domnul, și pe mama lui, care este și a mea" (Epistola către Romani 16, 13). Ruf a ajuns apoi Episcop al Tebei din Grecia.

Sfântul Apostol Asincrit

Sfântul Asincrit a fost Episcop în cetatea Hircania din părțile Asiei, și este pomenit împreună cu alți apostoli în aceeași Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel (16, 13).

Sfântul Apostol Flegon

Sfântul Flegon, este pomenit în același loc cu ceilalți apostoli amintiți anterior și a fost episcop în vestita cetate Marathon din Tracia.

Sfântul Apostol Ermis

Sfântul Ermis (Herma), pomenit în 8 aprilie împreună cu toți ceilalți, a fost episcop în Dalmația.

Sfântul Apostol Ermis din cei 70 de Apostoli

Toți acești apostoli au propovăduit cuvântul și iubirea lui Hristos neîncetat. Pentru dragostea pe care au mărturisit-o pentru Mântuitorul nostru, ei au fost supuși la nenumărate chinuri, plătind credința lor chiar cu prețul vieții.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli

În Erminia lui Dionisie din Furna menționează doi Apostoli cu acest nume, Irodion și Rodion, unul trebuind să fie zugrăvit ca un bătrân, iar celălalt ca un tânăr, purtând în mână un sul înfășurat, însemnul apostoliei.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 149.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli

Cel Ce a împreunat apele de demult întru o adunare cu Dumnezeiasca voie și a despărțit marea pentru poporul israelitean, Acesta este Dumnezeul nostru Cel Preaslăvit, Acestuia Unuia să-I cântam, că S-a preaslăvit.
Preasfântă pomenirea Sfinților Apostoli cu un glas să o prăznuim și să-i lăudăm pe ei cu veselie sufletească. Căci se roagă Preasfântului Cuvânt, să ne dea nouă iertare și mare milă.
Izgonind putreziciunea nebuniei mulțimii zeilor, prin Dumnezeiasca sare a Cuvântului, ați însănătoșit toate sufletele cele înnebunite și pe toate mântuite le-ați pus înaintea lui Dumnezeu; pentru aceea sunteți măriți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Vestiții Apostoli Irodion, Ruf și Flegon, Agav, Ermis și Asincrit, cu cântări să fie fericiți, fiind prieteni curați ai Mântuitorului nostru și Înțelepți Apostoli și propovăduitori Dumnezeiești.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născătoare de Dumnezeu Ceea ce ești Milostivă, Lauda Apostolilor, Mărirea pătimitorilor și Întărirea credincioșilor, te rog, întărește-mă pe mine, care mă clatin de supărările amăgitorului și cugetul meu, care se întunecă cu călcările poruncilor izbăvește-l.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinților Apostoli din cei 70

Cel Ce a împreunat apele de demult întru o adunare cu Dumnezeiasca voie și a despărțit marea pentru poporul israelitean, Acesta este Dumnezeul nostru Cel Preaslăvit, Acestuia Unuia să-I cântam, că S-a preaslăvit.
Preasfântă pomenirea Sfinților Apostoli cu un glas să o prăznuim și să-i lăudăm pe ei cu veselie sufletească. Căci se roagă Preasfântului Cuvânt, să ne dea nouă iertare și mare milă.
Izgonind putreziciunea nebuniei mulțimii zeilor, prin Dumnezeiasca sare a Cuvântului, ați însănătoșit toate sufletele cele înnebunite și pe toate mântuite le-ați pus înaintea lui Dumnezeu; pentru aceea sunteți măriți.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Vestiții Apostoli Irodion, Ruf și Flegon, Agav, Ermis și Asincrit, cu cântări să fie fericiți, fiind prieteni curați ai Mântuitorului nostru și Înțelepți Apostoli și propovăduitori Dumnezeiești.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născătoare de Dumnezeu Ceea ce ești Milostivă, Lauda Apostolilor, Mărirea pătimitorilor și Întărirea credincioșilor, te rog, întărește-mă pe mine, care mă clatin de supărările amăgitorului și cugetul meu, care se întunecă cu călcările poruncilor izbăvește-l.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli, glasul al 4-lea

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

Condac - Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli, glasul al 4-lea

Arătatu-v-ați ucenici ai lui Hristos și apostoli preacinstiți, Irodion mărite, Agav și Ruf, Asincrit și Flegon, împreună cu Ermis. Rugați-vă pururea Domnului, să ne dea iertare de greșale nouă, celor ce vă lăudăm pe voi.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli (Viețile Sfinților)

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 8 aprilie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea sfinților apostoli din cei șaptezeci: Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Celestin papă al Romei;

Tot în această zi, pomenirea sfântului Pavsilip, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Ioan Corăbierul, care a suferit mucenicia în insula Cos la anul 1669, și care prin foc s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 9 aprilie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Eupsihie cel din Cezareea;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Vadim Arhimandritul și a celor șapte ucenici ai lui;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici cei ce s-au săvârșit în robie în Persida;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Avdiisus, care prin sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei(18 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, a primit de la Dumnezeu darul tămăduirilor, săvârșind astfel multe minuni, datorită vieții sfinte pe care a trăit-o dar mai ales pentru iubirea sa necondiționată față […]

† Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan - întâiul Mucenic
(27 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan a fost unul din primii convertiți creștini dintre evreii greci, unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic al Bisericii Creștine. Este grabnic […]

† Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia
(5 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia au trăit cea mai curată poveste de dragoste sfântă, o dragoste desăvârșită, dusă până la ultima limită de puritate, dragoste neconsumată în taina nunții, dar neveștejită […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram