† Sfinții Andronic și Iunia
(17 mai)

Trimte prietenilor tăi

Sfinții Andronic și Iunia nu sunt atât de cunoscuți printre credincioși pe cât ar trebui. Ei au luptat împotriva păgânilor, iar prin puterea Sfântului Duh s-au dovedit a fi vindecători, de toate bolile și suferințele.

Viața pe scurt - Sfinții Andronic și Iunia (sinaxar)

Sfântul Andronic a fost unul din cei șaptezeci de apostoli și era rudă cu Sfântul Apostol Pavel. Iunia (sau Iunias) era considerată de apostolul Pavel drept prima între Cei 70 de Apostoli, împreună cu Andronic. Este singura femeie apostol menționată în Biblie.

Cei care negau rolul femeilor în Biserică au rebotezat-o Iunias, falsificând astfel Biblia, pentru a sugera că ar fi fost bărbat. Nu există niciun izvor istoric care să arate că Iunias ar fi fost nume de bărbat.

Sfântul Andronic L-a propovăduit pe Mântuitorul Iisus Hristos și a luptat împotriva închinării la idoli. Hirotonit episcop al Panoniei, fără a avea reședința episcopală într-un oraș anume, călătorea și propovăduia în întregul ținut.

Despre el menționează Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: "Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos" (Romani 16, 7).

Tot din epistola către Romani se observă faptul că, pe acești doi creștini împreună nevoitori, Pavel, îi cinstește numindu-i apostoli, chiar vestiți între apostoli, subliniind prin aceasta zelul lor misionar deosebit.

Sfinții Andronic și Iunia 17 mai

De asemenea, Sfântul Pavel afirmă despre Andronic și Iunia că au fost în Hristos înainte de el, adică sunt iudei care au acceptat credința creștină încă de la început. S-au creștinat probabil la Ierusalim, iar apoi au plecat să lucreze și să propovăduiască între iudeii din diaspora locuind la vremea scrierii epistolei la Roma.

Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă faptul că Iunia era soția lui Andronic, o familie misionară la fel ca exemplul unei alte familii celebre de misionari din perioada Noului Testament, Aquila și Priscilla. Sfântul Ipolit al Romei susține faptul că Andronic a fost înălțat la demnitatea episcopiei și a slujit în această calitate în zona Pannoniei.

Sfântul Andronic și Sfânta Iunia vindecau pe bolnavi și izgoneau pe demoni, reușind să-i convertească pe mulți păgâni la creștinism și să alcătuiască multe comunități bisericești. Amândoi au luat cununa muceniciei.

Despre Sfinții Andronic și Iunia se mai știe că au suferit în temniță, împreună cu Apostolul Pavel și că, în călătoriile lor, au ajuns până la Roma, unde au vestit împreună cu alți Apostoli, cuvântul Lui Dumnezeu. Nu știm în ce împrejurări, Sfinții pomeniți s-au mutat la Domnul, dar știm că și-au sfârșit sârguincioasa lor alergare în slujba Domnului, în ziua de 17 mai.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște Sfinților Andronic și Iunia

Sfinții Andronic și Iunia 17 mai

În secolul al V-lea, în timpul împăraților Arcadius și Honorius au fost descoperite moaștele Sfinților Andronic și Iunia într-o periferie a Constantinopolului, în Evghenia, în partea de răsărit. Mai târziu, pe acest loc a fost zidită o biserică în cinstea mucenicilor.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Andronic

Sfantul apostol Andronic 17 mai

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Andronic!

Andronic - în secolul al V-lea, în timpul împăraților Arcadius și Honorius au fost descoperite moaștele Sfinților Andronic și Iunia într-o periferie a Constantinopolului, în Evghenia, în partea de răsărit. Mai târziu, pe acest loc a fost zidită o biserică în cinstea mucenicilor.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Andronic?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 17 mai când sunt serbați Sfinții Andronic și Iunia.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Iunia

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfintei Iunia!

Iunia - reproduce pe cale culta numele unei foarte vechi ginți romane. Izvoarele latine atesta frecvent numele personale Iunius, Iania, ceva mai târziu apărând si derivatele Iunianus, Iunlana.

Numele gentilic este cu siguranță un derivat de la tema "Iun" cuprinsă în numele Iunonei, protectoare a căsniciei, a soțiilor si a mamelor.În secolul al V-lea, în timpul împăraților Arcadius și Honorius au fost descoperite moaștele Sfinților Andronic și Iunia într-o periferie a Constantinopolului, în Evghenia, în partea de răsărit. Mai târziu, pe acest loc a fost zidită o biserică în cinstea mucenicilor.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Iunia?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 17 mai când sunt serbați Sfinții Andronic și Iunia.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfinților Andronic și Iunia

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictați Sfinții Andronic și Iunia.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfinții Andronic și Iunia

Laudă aduce lui Dumnezeu cinstita Biserică, întru preasfântă pomenirea ta, fericite, mărind cu credință nevoințele tale.
Toate mișcările minții tale, le-ai îndreptat spre plinirea voilor lui Dumnezeu, bucurându-te, preasfințite Andronic.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Primit-ai de la Dumnezeu har dumnezeiesc, a curăți boli, și a goni duhuri viclene, cugetătorule de Dumnezeu Andronic.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Plouă-mi mie mântuire de toate greșelile, și îndreptare vieții, cu mijlocirea și cu harul ce este întru tine preacurată Fecioară.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfinților Apostoli, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfinților Apostoli Andronic și Iunia, glasul al 8-lea

Pe steaua cea prealuminoasă, care cu lumina dumnezeieștii înțelepciuni a luminat neamurile, pe Andronic Apostolul lui Hristos, împreună cu înțeleapta Iunia, care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând : Rugați-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toți.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfinții Andronic și Iunia (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Andronic împreună cu Sfânta Iunia, ajutătoarea sa, a fost vestit în ceata sfinților șaptezeci de apostoli, fiindcă a crezut în Hristos, mai înainte de Sfântul Apostol Pavel. Aceștia au fost rude ale Sfântului Apostol Pavel, precum mărturisește singur de aceasta în epistola cea către Romani, unde zice: Închinați-vă lui Andronic și Iuniei, rudeniile mele și împreună robiți cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care au crezut în Hristos mai înainte de mine.

Folare-Separare

Sfântul Andronic a fost episcop în Panania. El însă a fost propovăduitor și învățător nu numai al unei cetăți și țări, ci și a toată lumea; pentru că, alergând pretutindeni fără preget, a smuls din temelie înșelăciunea diavolească, propovăduind pe Hristos. Și, având împreună ajutătoare pe minunata Iunia și, murind cu ea pentru lume, dar viețuind numai pentru Hristos, pe mulți i-a atras la dumnezeiasca cunoștință. Ei au stricat capiștile idolești, au zidit biserici dumnezeiești, au izgonit duhurile cele necurate din oameni și au tămăduit patimile celor neputincioși. Ei au plătit datoria cea de obște a firii, ca niște oameni buni platnici și, ducându-se din aceste de aici, au luat de la Domnul cununa apostoliei și a muceniciei, ca unii ce au pătimit mult de la cei necredincioși, ale căror sfinte moaște, împreună cu moaștele multor sfinți mucenici, s-au aflat în locașurile cele din Evghenia și s-au adeverit prin descoperire, precum se scrie despre aceasta în 22 zile ale lunii februarie.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 17 mai

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea sfinților apostoli Andronic și Iunia.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Solohon și a celor împreună cu el sfinții mucenici Pamfamir și Pamfilon.
Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinți și frați Nectarie și Teofan, ctitorii Manastirii lui Varlaam din Meteora.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 18 mai

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea sfinților mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel și Hristina (Cristina) fecioara.
Tot în această zi, pomenirea sfintilor mucenici Iraclie, Paulin si Venedim.
Tot în această zi, pomenirea sfintelor șapte femei mucenițe din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana, Iulia și mucenicul Teodot.
Tot în această zi, pomenirea sfintei Eufrasia, care în adâncul mării s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Ștefan cel nou, patriarhul Constantinopolului.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian, care fiind târât pe spinii rugului, s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Teodor, papă al Romei, care, strujit fiind, s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfintei Anastaso care întru ale lui Leucadie cu pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Martinian, cel dintru ale lui Areovint.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfinții Andronic și Iunia să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Andronic și Iunia lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Andronic și Iunia
(17 mai)

Sfinții Andronic și Iunia nu sunt atât de cunoscuți printre credincioși pe cât ar trebui. Ei au luptat împotriva păgânilor, iar prin puterea Sfântului Duh s-au dovedit a fi vindecători, de toate bolile și suferințele. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram