† Sfinții Andronic și Iunia
(17 mai)

5/5 - (8 votes)

Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia, au fost colaboratori apropiați ai Sfântului Apostol Pavel. Au propovăduit în zona Pannoniei, de aceea se crede că au răspândit Evanghelia chiar și în vestul țării noastre. Sfântul Apostol Andronic este unul din cei 70 de Apostoli, iar soția sa, Iunia, l-a ajutat în misiunea sa. Sfinții Andronic și Iunia sunt serbați de două ori în calendarul Ortodox: în data de 17 mai când facem pomenirea trecerii lor la Domnul și în data de 4 ianuarie împreună cu cei 70 de apostoli.

Viața pe scurt - Sfinții Andronic și Iunia (sinaxar)

Între cei care s-au învrednicit de slujirea apostoliei se numără și Sfinții Andronic și soția sa, Iunia. Lucrarea lor misionară îi aduce aproape de Sfântul Apostol Pavel, cu care se găseau în legătură de rudenie. Puterea cuvântului evanghelic a biruit nenumărate inimi în primele veacuri ale Bisericii creștine. Mântuitorul Hristos și-a adunat alături ceata celor 12 Apostoli, aceștia fiind prin urmare primii și cei mai apropiați colaboratori ai Săi. Cu timpul însă, vestea despre minunile pe care le săvârșea s-a răspândit în tot pământul lui Israel și peste hotarele lui.

Îndemnați de dragostea pentru adevăr, oameni de diferite clase sociale Îl urmau pe Domnul și căutau să împlinească porunca cea nouă a Evangheliei Sale. În cea de a doua categorie de discipoli se numără astfel "cei 70 de apostoli", pe care Domnul îi trimite în misiune la neamuri, zicându-le: "Iată, Eu vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu purtați pungă, nici traistă, nici încălțăminte; și pe nimeni să nu salutați pe cale. Iar în orice casă veți intra, întâi ziceți: Pace casei acesteia. Și de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi" (Luca 10, 3-6). Între cei 70 (sau 72) s-au aflat și Sfinții Apostoli Andronic și soția sa, Iunia, rude ale Sfântului Apostol Pavel (Romani 16, 7).

Sfânta Iunia singura femeie dintre Apostoli

Sfânta Iulita Apostolița
Sfânta Iulita Apostolița

Iunia (sau Iunias) era considerată de apostolul Pavel drept prima între Cei 70 de Apostoli, împreună cu Andronic. Ea este singura femeie apostol menționată în Biblie.

Cei care negau rolul femeilor în Biserică au rebotezat-o Iunias, falsificând astfel Biblia, pentru a sugera că ar fi fost bărbat. Nu există niciun izvor istoric care să arate că Iunias ar fi fost nume de bărbat.

Sfântul Ioan Gură de Aur (344-407) nu a avut vreo problemă cu faptul că Iunia a fost femeie, fapt pe care l-a reliefat în comentariul său la Epistola către romani. El afirmă în acel loc faptul că Iunia era soția lui Andronic, o familie misionară la fel ca exemplul unei alte familii celebre de misionari din perioada Noului Testament, Aquila și Priscilla.

Despre apostolia pe care o avea Sfânta Iunia, Sfântul Ioan Gură de Aur zice în comentariul Epistolei către Romani (la capitolul 16, verset 7):

"Aceasta arată de asemenea ca o laudă; iar ceea ce urmează e încă și mai mult astfel. Și cum anume? Și soților mei întru robie. Căci această măreață vestire este cununa cea mai mare … Dar acest bărbat (adică Sfântul Pavel) a fost necontenit în mijlocul vrășmașilor, văzând sulițe din toate părțile și săbii ascuțite și oști și războaie. Și întrucât e cu putință ca pe atunci Andronic și Iunia să fi împărțit cu el mulțime de primejdii, îi numește «soți întru robie»

Apoi și altă laudă le aduce: care sunt vestiți între apostoli. Dar socotiți ce mare laudă este aceasta – a fi numit între cei mai vestiți dintre apostoli! Dar erau vestiți din pricina faptelor și desăvârșirilor lor.

O, ce mare e înțelepciunea acestei femei, spre a fi socotită vrednică a fi chemată una dintre apostoli!"

Avem de reținut câteva lucruri importante: Iunia a fost o femeie căsătorită, care împreună cu soțul ei au fost dintru început iudeo-creștini; au fost întemnițați împreună cu Sfântul Apostol Pavel; fac parte dintru început din ceata ucenicilor; au avut o mare autoritate în primele comunități creștine.

Sfântul Apostol Pavel și Sfinții Andronic și Iunia

Sfinții Andronic și Iunia 17 mai - a

Despre Sfântul Andronic menționează Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: "Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos" (Romani 16, 7).

Tot din epistola către Romani se observă faptul că, pe Sfinții Andronic și Iunia, Pavel, îi cinstește numindu-i apostoli, chiar vestiți între apostoli, subliniind prin aceasta zelul lor misionar deosebit.

De asemenea, Sfântul Pavel afirmă despre Andronic și Iunia că au fost în Hristos înainte de el, adică sunt iudei care au acceptat credința creștină încă de la început. S-au creștinat probabil la Ierusalim, iar apoi au plecat să lucreze și să propovăduiască între iudeii din diaspora locuind la vremea scrierii epistolei la Roma.

Sfântul Apostol Andronic, Episcop de Panania

Sfântul Apostol Andronic
Sfântul Apostol Andronic

Sfântul Andronic a fost propovăduitor și invadator nu numai al unei cetăți și țări, ci, pretutindeni alergând, ca un înaripat, a smuls valul înșelăciunii idolești și a propovăduit pe Hristos în multe locuri, aducând pe mulți la dumnezeiasca cunoștință. Împreuna cu Iunia ei au întemeiat pretutindeni biserici, adică cete de ucenici în credință, după pravila Apostolilor, au izgonit duhurile necurate din oameni, au tămăduit pe bolnavi și au adus alinare și nădejde în sufletele celor oropsiți.

Sfântul Ipolit al Romei susține faptul că Andronic a fost înălțat la demnitatea episcopiei și a slujit în această calitate în zona Pannoniei (Ungaria de azi).

Sfântul Andronic L-a propovăduit pe Mântuitorul Iisus Hristos și a luptat împotriva închinării la idoli. Hirotonit episcop al Panoniei, fără a avea reședința episcopală într-un oraș anume, călătorea și propovăduia în întregul ținut și după cum o să vedem a propovăduit și pe teritoriul României - în secțiunea Sfântul Apostol Andronic propovăduitor în zona Bihorului.

Sfinții Andronic și Iunia trecerea la cele veșnice

Despre Sfinții Apostoli Andronic și Iunia se mai știe că au suferit în temniță, împreună cu Apostolul Pavel și că, în călătoriile lor, au ajuns până la Roma, unde au vestit împreună cu alți Apostoli, cuvântul Lui Dumnezeu.

În timpul domniei împăratului Traina, care era un înverșunat prigonitor al creștinilor, Andronic ajunge în Evghenia unde primește mucenicescul sfârșit împreună cu Iunia și alți propovăduitori ai creștinismului. Trupurile lor au fost aruncate în câmp pentru a fi mâncate de fiare. Creștinii din acea zonă au le-au strâns și le-au îngropat cu cinste noaptea în ascuns. Nu știm cu exactitate anul în care s-au mutat la Domnul, dar știm că și-au sfârșit sârguincioasa lor alergare în slujba Domnului, în ziua de 17 mai.

Lucrarea celor doi sfinți este prin urmare foarte importantă pentru Biserica primară, ei împărtășind din plin duhul evanghelic primelor comunități creștine. Având proaspăt în minte porunca Mântuitorului Hristos: "Mergând, învățați toate neamurile…", cei doi tovarăși de viață și credință au ostenit permanent în împărtășirea Adevărului și a Luminii dumnezeiești pentru cei care încă trăiau în întunericul credințelor păgâne.

Sfântul Apostol Andronic mai este serbat în calendarul ortodox și pe data de 30 iulie împreună cu Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent și Epenet.

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina, Orthodoxwiki, Wikipedia, Ortodoxism, TainaCasatoriei, Crișana.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Sfântul Apostol Andronic propovăduitor în zona Bihorului

Sfântul Apostol Andronic a propovăduit și în părțile Bihorului. În sec I alături de alți apostoli, Sfântul Apostol pune bazele creștinismului în mai multe zone ale lumii printre care și la sud de Dunăre și în Câmpia Panonică (Ungaria de astăzi) unde a stat o perioada mai lungă ca episcop. În aceasta perioada a propovăduit și în vestul României până la Munții Apuseni.

Sfântul Apostol Andronic în călătoriile sale misionare l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în foarte multe locuri, umblând astfel în întreaga Asie și Europa. Propovăduind la sud de Dunăre împreună cu Apostolul Pavel și alți ucenici ai acestuia. Sfântul Andronic împreună cu Sfântul Apostol Epenet întemeiază o episcopie ortodoxa la Sirmium (azi Moravița în Serbia). În episcopiile întemeiate au hirotonit preoți și episcopi care au propovăduit și în nordul Dunării, în Dacia. După plecarea din Sirmium se desparte de ceilalți apostoli și urcă spre nord împreună cu Sfântul Iunia, ajutătoarea sa, până în Câmpia Panoniei unde înființează o episcopie. Rămâne o perioada ca episcop al acestei cetăți propovăduind evanghelia la popoarele pe care le-a găsit aici, inclusiv la dacii liberi din tribul predavensilor care populau și locul dintre cele trei crișuri (Negru, Alb și Repede – după denumirile de azi). Împreuna cu Sfântul Iunia a reușit să încreștineze mulți dintre închinătorii la idoli din aceste ținuturi.

Trecerea prin aceste locuri a unui apostol arată că învățătura creștină a fost primită de către strămoșii noștri direct de la ucenicii Mântuitorului, poporul român nefiind încreștinat de alte popoare care au venit ulterior sfinților apostoli pe aceste meleaguri. Se cunosc cele trei cetăți de pe malul Dunării – Histria, Tomis și Calatis unde Sfântul Apostol Andrei a înființat episcopii. Aici, împreună cu Apostolul Filip, a hirotonit preoți și episcopi care au propovăduit creștinismul mai departe pe cuprinsul întregii Dacii. De asemenea episcopii și preoții hirotoniți de Sfântul Pavel și ucenicii săi la sud de Dunăre care la rândul lor au devenit misionari și la nordul Dunării. Acesta a fost începutul încreștinării și formării poporului român, cu câteva decenii înainte de cotropirea romană. Atât latinii cât și slavii putem spune că au avut un rol important în răspândirea creștinismului însă nu au fost cei care au pus bazele credinței creștine pe teritoriul locuit de strămoșii noștri. Cu alte cuvinte credința noastră are rădăcini apostolice (direct de la sfinții apostoli) și nu a fost implementată prin intermediul sau sub influenta altor popoare care s-au intersectat cu noi de-a lungul istoriei.

Sursă: Crișana.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfinților Andronic și Iunia

În locul unde au fost îngropați Sfinții Andronic și Iunia se săvârșeau tămăduiri și minuni, mulți demonizați se izbăveau. După încetarea prigoanei în Imperiul Roman, în timpul împăraților Arcadius și Honoriu, arhiereul cetății Evgheniei, împreună cu clerul și poporul, au dezgropat trupurile mucenicilor și au văzut că acestea erau neputrezite și izvorau miros de mir. Sfintele lor moaște au fost aduse în biserica din Evghenia (o periferie a Constantinopolului din partea de răsărit) unde le-au așezat cu mare cinste, însă ele nu erau identificate.

În secolul al-XII-lea, printr-o minune s-au identificat două dintre moaștele care au fost găsite în secolul al-V-lea, și anume Sfinții Andronic și Iunia, fapt are a sporit evlavia creștinilor din acea vreme.

În prezent sfintele lor Moaște se află în Constantinopol, în locul numit "poarta și turnul lui Evgenios", unde împăratul Andronic I Comnenul (1182-1185) a înălțat o splendidă biserică, chiar pe locul unde au fost descoperiți Sfinții Mucenici, îndemnat fiind și de dragostea către Sfântul Apostol Andronic, al cărui nume îl purta.

Găsirea moaștelor Sfinții Andronic și Iunia este prăznuită în calendarul ortodox în data de 22 februarie. Pentru a citi mai mult despre Descoperirea moaștelor Sfinților Andronic și Iunia APĂSAȚI AICI.

Surse: Basilica, Orthodoxwiki, ActiveNews.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Andronic

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Andronic!

Andronic - este forma latinizată a numelui grecesc Ἀνδρόνικος (Andronikos). Acest nume este compus din două elemente de la ἀνήρ (aner) care înseamnă "om, bărbat "mascul adult", soț" (genitiv ἀνδρός) și νίκη (nike) care înseamnă "victorie, succes". La rândul său, numele înseamnă "om capabil de victorie, om victorios".

Derivate ale numelui Andronic

Andronica, Andronico, Andronicos, Andronache, Dronic, Andronie, Andronache, Dron, Dronea.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Andronic?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 17 mai când sunt serbați Sfinții Andronic și Iunia. Sfântul Apostol Andronic mai este serbat în calendarul ortodox și pe data de 30 iulie împreună cu Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent și Epenet.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iunia - Iuliana - Iulian

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfintei Iunia!

IULIANA - originea acestui nume este și astăzi destul de incertă. Teoriile includ:

  • din greaca veche "Íoulos (ἴουλος)", adică "cu păr, cu barbă puf".
  • din latinescul târziu "Iūlius", însemnând "tineret, tânăr, juvenil".
  • un zeu suprem din latinescul și proto-indo-europeanul "*djew > iou-pater > Juppĭtĕr". Jupiter este regele zeilor și zeul cerului și al tunetului în religia romană. În explicarea acestui nume, specialiștii pornesc de la forma mai veche a numelui, "Iulus", care are la bază un cuvânt neatestat - "iouilios", înrudit cu latinul "Iovis", numele divinității supreme. Semnificația numelui "Iulia", "Iuliana" este "lumina cerului", datorită cuvântului "Iovis" din latina clasică.

Gens Julia sau Iulia a fost una dintre cele mai vechi familii de patricieni din Roma antică. Membrii Gens au atins cele mai înalte demnități ale statului în cele mai vechi timpuri ale republicii. Iulius este a cincea lună a calendarului roman. Luna a fost redenumită în onoarea lui Gaius Iulius Caesar după moartea sa, deoarece s-a născut în această lună. În Roma republicană, luna era cunoscută oficial ca Quintilis, "a cincea". Iulie este a șaptea lună a anului în calendarele iulian și gregorian.

Derivate ale numelui Iuliana

Iuliana, Iulia, Julie, Juliea, Julienne, Juliette, Julieta; Germană: Julius, Julla, Julian, Juliana, Julietta, Giulio, Giulla, Giuliano, Giulietta, Jullo, Julk, Jullais; Maghiară: Gyula, Julianusz, Julia, Julianna, Julletta; Bulgară: Iulli, Iulia, Iulian, Iuliana, Iulleta; Poloneză: Julla; Rusă Iulii, Iulia, Iulian, Iuliana, Ulian.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Iuliana?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 21 decembrie când este pomenit Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia - fecioara. Același nume a mai fost purtat și de Sfânta Iuliana una dintre cei 70 de apostoli serbată pe data de 17 mai.

Sursă: Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Andronic și Iunia

Sfânta Iunia apostolița se zugrăvește împreună cu Sfântul Apostol Andronic, după chipul Sfintelor mucenițe, purtând în mână o cruce.

Icoana Sfinților Andronic și Iunia 17 mai
Icoana Sfinților Andronic și Iunia 17 mai

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Apostoli Acvila și Priscila; Andronic și Iunia, Filimon, Apfia și Arhip, pentru întărirea și unitatea familiilor

Sfinților Apostoli din ceata celor șaptezeci: Acvila cu soția ta, Priscila; Andronic cu soția ta, Iunia, și Filimon cu soția ta, Apfia, și cu fiul vostru, Arhip, pentru iubirea lui Hristos ați lăsat cele ale lumii și v-ați pus grumajii pentru Evanghelie și pentru Adevăr, cununa muceniciei dobândind. Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai soț și soție împreună, dedicându-se lucrării apostolice! Miluiți-ne pe noi, voi, cinstitorilor de Dumnezeu, Acvila și Priscila, voi, cei care la Corint pe Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, l-ați găzduit, împreună cu care la făurirea corturilor v-ați nevoit, apoi în Efes și în alte locuri l-ați urmat; și voi, Sfinților Andronic și Iunia, cei de un neam cu Marele Apostol Pavel, care în Epistola sa către Romani vă numește "împreună închiși cu el, vestiți între apostoli și care înaintea lui ați fost în Hristos"; și voi, Sfinților Filimon și Apfia cu fiul vostru, Arhip, care casa voastră din Colose în Biserică Vie ați prefăcut și pe Hristos Domnul ați mărturisit cu prețul vieții. Văzând toate acestea și minunându-ne de vitejia și dragostea voastră, vă rugăm să luați aminte la cererile noastre pe care cu multă zdrobire de inimă le aducem. Picurați și peste sufletele noastre untdelemnul iubirii de Dumnezeu, ca să avem candelele aprinse pentru Mirele Hristos și de întunericul cel din afară să ne izbăvim. Familiile creștinilor păziți-le în unitate și în legătura păcii. Înmulțiți dragostea și sporiți-le credința. De tentațiile lumii și de calea cea largă a Mamonei păziți pe soții creștini. Conștiința le-o treziți. Pocăința le-o insuflați. Cele bune și de folos, cele binecuvântate să le sporiți, iar de cele nefirești, rele și stricate să ne izbăviți. Păziți-ne de smintelile și tulburările acestui veac întunecat, nor călăuzitor făcându-se pentru noi rugăciunile voastre către Hristos. Amin. Sfinților Apostoli Acvila cu soția ta, Priscila; Andronic cu soția ta, Iunia și Filimon cu soția ta, Apfia, și fiul vostru, Arhip, care întru calea căsătoriei și a familiei ați petrecut, luați aminte la mulțimea ispitelor în care familiile viețuiesc în zilele noastre. Puținătatea dragostei și a înțelegerii slăbește unitatea și alungă pacea multora. Multa sudoare cu care muncim, ca altădată vechii iudei robind la cărămizile lui Faraon, stoarce din noi toată vlaga cea sufletească pe care o datorăm casnicilor noștri. Suntem copleșiți de nevoile zilei și am uitat să trăim pentru viață, iar nu pentru cele ale lumii. Ne facem griji pentru multe, pentru cele cu care ne vom îmbrăca, ne vom hrăni și ne vom adăposti, uitând porunca Mântuitorului care ne spune că de cele cerești să ne îngrijim, că toate cele de trebuință pentru traiul zilnic se vor adăuga nouă. Pentru aceasta, ne afundăm în neliniștea cea rea și ne facem unii altora nu sprijin, ci tirani. Și, adăugând rană peste rană, căutăm mângâiere în frumuseți străine, trădând dragostea cea dintre noi. Într-un cuvânt, nefericire, amar și despărțire apasă pe sufletele celor căsătoriți, umplând de suferință sufletele multor copilași. Nu ne lăsați pe noi, ci din iadul acesta scoateți sufletele noastre, Sfinților Apostoli Acvila și Priscila; Andronic și Iunia; Filimon și Apfia cu fiul vostru, Arhip! Împăcați sufletele noastre, întoarceți-ne unul către celălalt și pe toți către Dumnezeu, ca să aflăm milă, pace și dragoste mântuitoare! Din tirania grijilor celor multe și a stăpânirii asupra celuilalt, în încredințare în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și slujirea celuilalt prefaceți slabele noastre puteri sufletești! Astfel încât, prin rugăciunile voastre, să aflăm izbăvire din ispita despărțirii și a neiubirii dintre noi și să ne facem unii altora prilej de bucurie și de odihnă. Sfinților Apostoli, de la Tronul Mielului de unde vă aflați, pe noi, cei din lume, dar nu ai lumii, nu ne uitați și nu ne treceți cu vederea. Ci, văzând zilele că sunt rele, grabnic veniți-ne în ajutor, ca prin rugăciunile voastre mântuire să dobândim. Amin.

Întocmită de către Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Andronic și Iunia, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greșale sufletelor noastre.

Condac - Sfinții Andronic și Iunia, glasul al 8-lea

Pe steaua cea prealuminoasă, care cu lumina dumnezeieștii înțelepciuni a luminat neamurile, pe Andronic Apostolul lui Hristos, împreună cu înțeleapta Iunia, care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând: Rugați-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toți.

Condac - Sfinții Andronic și Iunia, glasul al 2-lea

Cunoscuți însoțitori ai Apostolilor și adevărați slujitori ai lui Iisus v-ați dovedit a fi sfințiți vestitori ai venirii Sale; căci, primind Harul Duhului, slăviților Andronic și Iunia, străluciți ca niște candele până la marginile lumii.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Andronic și Iunia (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Andronic împreună cu Sfânta Iunia, ajutătoarea sa, a fost vestit în ceata sfinților șaptezeci de apostoli, fiindcă a crezut în Hristos, mai înainte de Sfântul Apostol Pavel. Aceștia au fost rude ale Sfântului Apostol Pavel, precum mărturisește singur de aceasta în epistola cea către Romani, unde zice: Închinați-vă lui Andronic și Iuniei, rudeniile mele și împreună robiți cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care au crezut în Hristos mai înainte de mine.

Sfântul Andronic a fost episcop în Panania. El însă a fost propovăduitor și învățător nu numai al unei cetăți și țări, ci și a toată lumea; pentru că, alergând pretutindeni fără preget, a smuls din temelie înșelăciunea diavolească, propovăduind pe Hristos. Și, având împreună ajutătoare pe minunata Iunia și, murind cu ea pentru lume, dar viețuind numai pentru Hristos, pe mulți i-a atras la dumnezeiasca cunoștință. Ei au stricat capiștile idolești, au zidit biserici dumnezeiești, au izgonit duhurile cele necurate din oameni și au tămăduit patimile celor neputincioși. Ei au plătit datoria cea de obște a firii, ca niște oameni buni platnici și, ducându-se din aceste de aici, au luat de la Domnul cununa apostoliei și a muceniciei, ca unii ce au pătimit mult de la cei necredincioși, ale căror sfinte moaște, împreună cu moaștele multor sfinți mucenici, s-au aflat în locașurile cele din Evghenia și s-au adeverit prin descoperire, precum se scrie despre aceasta în 22 zile ale lunii februarie.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 17 mai

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea sfinților apostoli Andronic și Iunia;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Solohon și a celor împreună cu el sfinții mucenici Pamfamir și Pamfilon;
Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinți și frați Nectarie și Teofan, ctitorii Manastirii lui Varlaam din Meteora.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 18 mai

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea sfinților mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel și Hristina (Cristina) fecioara;
Tot în această zi, pomenirea sfintilor mucenici Iraclie, Paulin și Venedim;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor șapte femei mucenițe din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana, Iulia și mucenicul Teodot;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Eufrasia, care în adâncul mării s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Ștefan cel nou, patriarhul Constantinopolului;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian, care fiind târât pe spinii rugului, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Teodor, papă al Romei, care, strujit fiind, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Anastaso care întru ale lui Leucadie cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Martinian, cel dintru ale lui Areovint.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Andronic și Iunia să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Apostoli rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu Apostolii
(24 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu Apostolii, și-a dedicat toată viața lui Dumnezeu pentru care a primit de la El darul vindecărilor de orice boală, fapt pentru care este numită […]

† Minunea săvârșită de Sfânta Mare Muceniță Eufimia la Sinodul din Calcedon
(11 iulie)

FB Mess WA Like Prin Sfânta Mare Muceniță Eufimia Dumnezeu a săvârșit o mare minune prin care a arătat care este adevărul de credință, păstrată până astăzi în Biserica Ortodoxă. La Sinodul al IV-lea Ecumenic […]

† Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei
(12 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, cunoscut și sub numele de Cosma Melodul sau Cosma cel Tânăr a fost un "scriitor de cântări" (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram