† Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod
(29 decembrie)

5/5 - (6 votes)

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod simbolizează transformarea prin harul Dumnezeiesc a durerii și a sacrificiului în iubire și iertare. "Când el [împăratul Augustus] a auzit că printre băieții sub doi ani, a căror ucidere fusese ordonată de Irod, regele evreilor, a fost omorât propriul lui fiu, a afirmat: «Este mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul său»." Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod sunt serbați în calendarul ortodox în data de 29 decembrie.

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod (sinaxar)

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod sunt prăznuiți în a-IV-a zi după Crăciun. Irod s-a tulburat foarte tare la aflarea veștii că în regatul său se va naște un împărat căruia i se vor închina toate popoarele. Din Scriptură aflăm că magii, sosind la Ierusalim, nu au mai văzut steaua care îi călăuzise până în cetatea sfântă și atunci au început să întrebe unde se află regele iudeilor abia născut.

Cei trei magi de la răsărit

Cei trei magi urmează steaua - pravila.ro
Cei trei magi urmează steaua

În vremea aceea, regatul evreu era condus de Irod. Acesta a fost proclamat rege de stăpânitorii romani, împotriva voinței poporului evreu. Irod îi convoacă pe marii arhierei și cărturari pentru a-i interpreta profețiile legate de nașterea lui Mesia, iar aceștia îi vestesc că Mesia se va naște în Betleem, conform profeției lui Mihea. La auzul acestor cuvinte, Irod, orbit de patima puterii lumești și crezând că noul născut îi va lua stăpânirea, hotărăște să Îl ucidă, chiar dacă rațiunea i-ar fi spus că un nou născut nu poate să îl detroneze încă, din cauza vârstei atât de fragede. Însă Irod, în neputința lui își pierduse judecata în urma discuției avute cu cărturarii evrei și cu sufletul înnegrit de ură și înșelăciune el îi roagă pe magi ca atunci când Îl vor găsi pe Copil să-i dea și lui de veste spre a merge la El să I se închine. Astfel, pentru a rămâne în continuare unicul conducător al regatului său, Irod "…trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui" (Matei 2, 8).

Se înțelege de la sine că "dorința" lui Irod de a se închina Domnului era o minciună menită să îi înșele pe cei trei magi, doar pentru a-și atinge obiectivele meschine, însă prin pronia cerească, cei trei magi vor fi luminați de Duhul Sfânt și nu vor asculta cuvântul împăratului păgân.

Cei trei magi merg la Irod - pravila.ro
Cei trei magi merg la Irod

Cei trei magi se închină lui Hristos

Magii părăsesc Ierusalimul și călăuziți de stea, ajung la Betleem, în locul unde se afla Pruncul. Cad la pământ, I se închină Dumnezeului întrupat și Îi dăruiesc aur, smirnă și tămâie. După adorarea Pruncului, magii primesc în vis vestea de nu se mai întoarce pe la Irod. Au ocolit Ierusalimul, întorcându-se pe o altă cale în țara lor.

Cei trei magi se închină lui Hristos - pravila.ro
Cei trei magi se închină lui Hristos

Fuga în Egipt a Sfintei Familii

Un înger îi vestește lui Iosif să ia Pruncul și pe mama Lui (Matei 2, 13) și să plece în Egipt, pentru a-L feri de uciderea pe care avea să o aducă porunca lui Irod: "După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: "Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul că să-L ucidă." Și sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul și pe mama Lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, că să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu»", spune Sfântul Evanghelist Matei (2, 13-15).

Sfântul Iosif încredințat în vis de nașterea supranaturală a lui Hristos - pravila.ro
Sfantul Iosif înștiințat în vis de înger să fugă în Egipt

Fuga Domnului în Egiptul salvator vine cumva ca o împăcare cu acest ținut atât de încărcat de amintirea suferinței poporului evreu. Egiptul era pământul magiei și pământul care asuprise poporul evreu (primul Paște a avut loc cu ocazia ieșirii din Egipt). Iar după 1300 de ani, Iudeea, în persoana lui Irod, vrea să ucidă pe Pruncul Iisus și Egiptul este cel care‑I salvează viața: cel dintâi devine cel de pe urmă, iar cel de pe urmă cel dintâi.

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod

Înțelegând după o perioadă că magii nu se vor mai întoarce pentru a-i aduce vești despre nașterea Domnului, Irod este cuprins de o furie nebună și simțindu-se amenințat de posibilitatea pierderii tronului poruncește să fie uciși toți pruncii mai mici de doi ani din Betleem și din jurul acestui oraș. Înfricoșătorul masacru din Betleem a fost prorocit de către prorocul Ieremia cu șase veacuri înainte, prin cuvintele: "Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahela își plânge copiii și nu voiește să se mângâie pentru că nu mai sunt." (Ieremia 31:15; Matei 2:18). (Rahela este soția preaiubită a lui Iacov, numit de Dumnezeu mai târziu Israel, înmormântată la nord de Betleem, locul în care a avut loc acest nefericit eveniment al numeroaselor crime.)

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod 29 decembrie -a- pravila.ro

Unii Sfinți Părinți consideră că diavolul știa că Fiul lui Dumnezeu se întrupase, dar nu Îl identificase încă. Duhurile rele s-au folosit însă de pofta de sânge a lui Irod, pe care o împlinise chiar și în cadrul propriei sale familii și căuta să-L ucidă pe Hristos din frageda copilărie. Irod credea că prin crima sa va avea parte de o domnie netulburată, în vreme ce diavolul căuta să-L ucidă pe Hristos pentru a nu se împlini lucrarea de mântuire a omului.

Crima aceasta fără seamăn s-a petrecut la un an după Nașterea Mântuitorului, când Irod căuta Pruncul ca o fiară sălbatică, ca să Îl ucidă. În nebunia sa, Irod și-a ucis chiar propriul copil din frica de a nu-și pierde tronul, la auzul acestei vești însuși împăratul Augustus tulburându-se: "Când el [împăratul Augustus] a auzit că printre băieții sub doi ani, a căror ucidere fusese ordonată de Irod, regele evreilor, a fost omorât propriul lui fiu, a afirmat: Este mai bine să fii porcul lui Irod decât fiul său."

Uciderea marelui preot Zaharia și a altor bătrâni

În această atmosferă sumbră își găsește sfârșitul pământesc și marele preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta a fost ucis de către soldați în Templul din Ierusalim pentru că, dorind să își scape fiul de la moarte, l-a ascuns de la fața lor.

După uciderea preotului Zaharia, Irod a poruncit uciderea bătrânilor lui Israel, a tuturor celor pe care îi întrebase despre Prunc și care îi spuseseră că are să se nască în Betleemul Iudeii. Atunci au fost uciși Hircan, Marele Preot și cei șaptezeci de bătrâni ai Sinedriului.

Pentru a cit mai mult depre Sfântul Zaharia tatăl Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul APĂSAȚI AICI.

Moartea lui Irod

Dumnezeu Își va aduce aminte de atrocitatea faptelor lui Irod, iară acest barbar rege al Iudeilor va muri în chinuri groaznice, cu pântecele ros de viermi, locașul zămislirii de prunci devine punctul de început al sfârșitului său.

Întoarcerea Sfintei familii în Israel

Intoarcerea din Eghipt - pravila.ro
Întoarcerea Sfintei familii în Israel

După moartea ucigașului fără de lege, îngerul Domnului se arată din nou lui Iosif spunându-i că poate să se întoarcă "în Israel", "căci au murit cei care voiau să ia viața Pruncului", împlinind încă o dată cuvântul prorocit al Evangheliei, atunci când Dumnezeu Tatăl spune: "«Din Egipt am chemat pe Fiul Meu»", relatează Sfântul Evanghelist Matei (2, 13-15). Pornit pe drumul de întoarcere, Iosif află că fiul lui Irod, Arhelau, domnește în Iudeea, ceea ce îl îngrijorează. Îngerul Domnului îi spune însă că trebuie să ocolească Iudeea, iar atunci Iosif se întoarce în cetatea în care trăia mai înainte cu Maria, la Nazaret, în Galileea, împlinind astfel cele scrise în Sfânta Scriptură: "Nazarinean se va chema" (Matei 2, 23).

Toată această istorie a Sfintei Familii este remarcabilă și plină de învățături. Fiul lui Dumnezeu se întrupează, ascultând de Tatăl Său, și imediat oamenii vor să‑L ucidă, pe El Care este Începătorul vieții. Însă nu sosise încă acel moment: Își va da viața, de bunăvoie, peste 31 de ani, pentru a mântui pe oameni, la Ierusalim, pentru că este Proroc, Împărat și Preot.

După ziua în care prăznuim nașterea

Domnului facem pomenirea martirilor și mucenicilor: pe 27 decembrie a Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, pe 28 decembrie a celor 20.000 de mucenici arși în Nicomidia și pe 29 decembrie pe Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod.

Toate aceste jertfe umane împletesc simbolistica vieții Domnului Iisus Hristos, a Cărui viață pământească a fost încă de la început sub semnul sacrificiului. Toți acești prunci uciși din Betleem au prorocit într-o anumită măsură imensa durere pe care o vom simți atunci când, nevinovat, cu mâinile întinse pe Cruce, Domnul se va jertfi de bunăvoie pentru salvarea noastră. Astfel durerea și sacrificiul se vor transforma în iubire și iertare.

Surse: Creștin Ortodox, Apostolia.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod

Părticele din moaștele Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod se găsesc în București la Mănăstirea Mihai Vodă și biserica Rusă Universitate (numită și Biserica Studenților) sau Mănăstirea Pângărați din județul Neamț.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod

Icoana Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod 29 decembrie - pravila.ro
Icoana Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod
Ornament despartitor v01

Paraclisul și peștera Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod

Acest paraclis se află în complexul Bisericii Naivității numită și Biserica Nașterii Domnului din Palestina Betleem.

Ieșim din prima incintă și dăm alături de altă incintă mai mică, unde se află turnul clopotelor. Pe o ușă joasă suntem conduși într-o peșteră adâncă, numită "Peștera Sfinților 14.000 de Prunci Martiri". Sub peretele de piatră al peșterii se păstrează o parte din moaștele celor 14.000 de prunci uciși de Irod cel Mare și ale unor călugări martirizați de perși în anul 614. Ne uităm la aceste nenumărate sfinte moaște și ne amintim de uciderea atâtor mii de prunci din porunca tiranului Irod Idumeul: … Atunci Irod, văzând că s-a batjocorit de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a omorât pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai mici, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul: Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahila plângea pe fiii săi și nu voia să se mângâie pentru că nu mai sunt (Matei 2, 16-18).

Coborâm mai în adânc, unde se află și un mic paraclis închinat sfinților prunci martiri. Ce mare este păcatul mândriei și al uciderii de oameni! De amândouă a fost biruit tiranul rege Irod.

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice despre Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod

Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui și am venit să ne închinăm Lui. Și auzind, regele Irod s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el.
Și adunând pe toți arhiereii și cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că așa este scris de prorocul: "Și tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu ești nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși Conducătorul care va paște pe poporul Meu Israel".
Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betleem, le-a zis: Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă Îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca, venind și eu, să mă închin Lui iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și a stat deasupra, unde era Pruncul.
Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.
Și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, și căzând la pământ, s-au închinat Lui; și deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie și smirnă. Iar luând înștiințare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în țara lor.
După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.
Și sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul și pe mama Lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin prorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu".
Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.
Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia prorocul: "Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu sunt".
După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, și i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului.
Iosif, sculându-se, a luat Pruncul și pe mama Lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă, în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și venind a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei Capitolul 2

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod

Izbăvește, Doamne, lumea de ucidere, de sabie, de foamete, de ciumă și cutremur! Izbăvește țara noastră de venirea altor neamuri, de dezbinare, de ură și de războiul cel dintre noi! Izbăvește lumea de tot felul de tirani și ucigași de oameni. Mântuitorule izbăvește casele noastre de păcatul lui Irod, de uciderea de prunci, care stăpânește tot pământul! Izbăvește pe femeile creștine de acest păcat cumplit, pe care nici păgânii nu-l fac! Că mai mare este păcatul mamelor ucigașe de copiii, decât păcatul tiranului Irod. Și mai greu vor fi osândite mamele creștine, care se rușinează de nașterea de prunci, decât cele păgâne, care își împlinesc chemarea de mame cu demnitate. Izbăvește tot pământul de cursele satanei, de mame pruncucigașe, de ură între oameni și de tot felul de războaie! Binecuvintează lumea și țara noastră cu pace, cu mame credinciose și copii sănătoși, cu urmași vrednici de Hristos și de marii noștri părinți înaintași!

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod, glasul 1

Pentru durerile sfinților, care pentru Tine au pătimit, Milostiv fii, Doamne și vindecă toate durerile noastre, Iubitorule de oameni.

Condac - Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod, glasul al 6-lea

În Betleem la Împăratul Cel Ce S-a născut, magii de la Răsărit cu daruri au venit, călăuziți fiind prin stea, din Înălțime; dar Irod s-a tulburat și a secerat pe prunci ca pe niște grâu, temându-se că stăpania lui va cădea curând.

Condac - Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod, glasul al 4-lea

Steaua a condus pe magi la Cel Ce S-a născut, iar Irod oaste nedreaptă a trimis împotriva pruncilor, gândind să ucidă pe Cel Ce ca un Prunc S-a culcat în iesle.

Ornament despartitor v01

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod (Viețile Sfinților)

Irod, văzând că s-a batjocorit de magi, s-a mâniat foarte. Dar asupra cui s-a mâniat? Pe de o parte asupra magilor care l-au batjocorit, iar pe de alta asupra Împăratului iudeilor cel de curând născut. S-a mâniat asupra magilor, că nu s-au întors la dânsul spre a-i vești despre Prunc, iar asupra lui Hristos s-a mâniat, temându-se ca să nu-i ia împărăția. Căci Irod socotea că Hristos voiește să împărățească cu împărăție pământească, neștiind că împărăția Lui nu este din lumea aceasta. Ce a făcut ticălosul Irod? Neputând nici magilor să le răsplătească pentru că se duseseră, nici pe Hristos să-L ucidă, pentru că nu-L afla, a vărsat mânia să asupra nevinovaților prunci. Ca o fiară cumplită, când se rănește de cineva și nu ia seamă asupra aceluia care a rănit-o, ci ori ce-i iese înaintea ochilor, aceea rănește și rupe ca pe însuși acela ce ar fi rănit-o. Așa și Irod, fiind rănit cu mânia și neaflând pe aceia prin care s-a rănit, răpea și omora pe pruncii care cu nimic nu-l mâhniseră. Trimițând ostași înarmați ca spre război, a ucis pe toți pruncii ce erau în Betleem și în toate hotarele lui, de la doi ani și mai jos, după vremea care i se adeverise de la magi.

Prunci se omorau în multe chipuri. Pe unii îi tăiau cu sabia, pe alții îi ucideau de piatră și de zid, pe alții îi trânteau la pământ și îi călcau în picioare, pe alții îi sugrumau cu mâinile, iar pe alții îi rupeau și-i despicau; pe unii îi însulițau și pe alții îi tăiau în două. Mamele plângeau cu amar, până la cer strigau, smulgându-și părul, rupându-și hainele și trupurile, încât s-au împlinit cele zise de prorocul Ieremia: Glas în Rama s-a auzit, plângere, tânguire și țipet mult. Rahila plângându-și pe fiii săi și nu putea să se mângâie, căci nu mai erau. Rama era o cetate mică, care se numea așa fiindcă stătea la un loc înalt ce era în hotarele lui Veniamin. Rahila se socotea de unii Betleemul, pentru că Rahila, femeia patriarhului Iacov și mama lui Veniamin, acolo era îngropată. Deci după mormântul Rahilei, Betleemul își câștigase numele de Rahila, și când se omorau prunci în Rahila, adică în Betleem, atunci se auzea în cetatea Rama, pentru că nu era departe de Betleem și se auzea glasul plângerii și al tânguirii, plângând maicile pentru omorârea pruncilor lor, a căror plângere o scriu doi sfinți: Ioan Gură de Aur și Damaschin.

Icoana Sfinților 14000 de prunci uciși de Irod 29 decembrie -a- pravila.ro

Dintre aceștia, cel dintâi povestește astfel: "Acestea văzând maicile, întrebau pe ucigași: "Pentru ce omorâți pe pruncii noștri? Ce răutate au făcut împăratului sau vouă?". Și nu era cine să le răspundă lor pentru ce se face această ucidere năpraznică și nu era cine să le mângâie acea plângere. Iar ele strigau către ostași: "Miluiți-ne pe noi, oamenilor, miluiți-ne pe noi! Au doară nu ați avut și voi mame? Oare nu știți dragostea mamei către fiu? Au nu aveți femei? Nu vă rușinați văzând piepturile lor goale? Oare n-ați fost și voi iubiți de mamele voastre? Oare nu vă temeți că nu cumva să se întâmple și fiilor voștri una ca aceasta? Miluiți-ne pe noi oamenilor, nu ne lipsiți de fiii noștri, ci mai întâi omorâți-ne pe noi, pentru că nu putem răbda moartea fiilor noștri; pe noi să ne însulițați dacă fiii noștri v-au făcut vreun rău, ca astfel și noi împreună cu dânșii să primim moartea".

Acestea și celelalte grăind din durerea inimii și, de mânie ca niște bețe fiind, fără de sfială își rupeau hainele de pe ele, cu care se cuvenea să-și acopere pieptul și de multă jale își descopereau piepturile lor și cu pietre se băteau peste trupurile lor, fețele și le zgâriau, părul își rupeau, cerul îl chemau întru mărturie, strigând către Dumnezeu: "Ce sălbăticie este aceasta de la împăratul, O, Stăpânul nostru, Doamne, care se împotrivește făpturii Tale. Tu ai zidit, iar el omoară! Tu ne-ai dăruit nouă fii, iar el ne lipsește pe noi de dânșii. Pentru ce am născut parte bărbătească, dacă cu amară moarte se omoară pruncii noștri?".

Iar Sfântul Ioan Damaschin, așa vorbește: "Stau lângă pruncii cei uciși mamele cele ce răbdaseră dureri întru naștere, avându-și cosițele capului despletite. Mâinile în văzduh ridicându-și, părul smulgându-și, capetele cu țarina presărându-și, cerul punându-l înainte mărturie, cu lacrimi udându-se și către Irod, care nu era de față, ziceau: "Ce este această poruncă nouă venită asupra noastră, o! împărate? Oare nu ești și tu tată al fiilor tăi? Oare nu știi dragostea părinților către fii? Dar steaua te-a scârbit pe tine? Apoi pentru ce nu arunci săgeți la ceruri, ci usuci piepturile cele izvorâtoare de lapte? Oare magii ți-au făcut rău ție? Apoi pentru ce nu te școli cu război asupra Persiei și pe Betleem îl lași fără de fii? Dacă S-a născut Împărat nou și din cărți ai primit mărturie despre Dânsul, apoi prinde pe îngerul Gavriil și îl pune în temniță". Până aici grăiește Sfântul Ioan despre tânguirea maicilor Betleemului.

Floare-Despartitoare

După uciderea sfinților prunci, al căror număr era paisprezece mii, degrabă a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu, chiar pe ucigașul acela, pe împăratul Irod, pentru că a primit amar sfârșit vieții sale. Sfântul Teofilact povestește astfel: "Cuprins fiind de lingoare de diaree, de umflătura picioarelor, de astuparea nărilor, de tremurare a tot trupul și de alte boli ascunse, rău și-a lepădat ticălosul său suflet". Se mai povestește și aceasta, că nu i-a fost lui de ajuns uciderea de prunci din Betleem, ci și dintre cetățenii Ierusalimului, la sfârșitul său, pe mulți din oamenii cei mai de frunte și mai cinstiți i-a dat morții: pe Ircan, arhiereul iudeilor l-a omorât, precum și pe toți mai marii preoților și cărturarilor poporului, pe care îi întrebase mai înainte unde are să se nască Hristos. Ei îi spuseseră că în Betleemul Iudeii. Pe aceia, mai pe urmă, i-a tăiat cu sabia.

Aceasta s-a făcut prin judecata cea dreaptă a lui Dumnezeu, pentru că aceia toți se sfătuiră împreună cu Irod să omoare pe pruncul Iisus. Deci, împreună cu Irod și ei rău s-au sfârșit, precum a zis îngerul către Iosif în Egipt: Au murit cei ce căutau sufletul Pruncului. Iată că nu numai singur Irod căuta să omoare Pruncul, ci și toți cei ce se sfătuiseră cu dânsul, mai marii preoților și cărturarilor. Deci, nu numai singur Irod a murit, ci și toți cei ce căutau sufletul Pruncului, acela de la Dumnezeu fiind omorât, iar ei de Irod ucigându-se, căruia fiindu-i prieteni, de la el au primit ucidere.

Faptul că toți aceia căutau să ucidă pe Hristos și se uneau cu Irod la aceasta, arătat este aici: "Că pe dreptul acela, bătrânul Simeon, primitorul de Dumnezeu, după mărturia Sfântului Epifanie, – pentru mărturisirea lui cea pentru Hristos, care a făcut-o în biserică înaintea poporului – după ce s-a sfârșit, nu l-a învrednicit a fi pus în groapă, precum se cădea unui bărbat sfânt și preaînțelept dascăl, proroc mai înainte-văzător și bătrân mai cinstit decât toți. Ba încă și Sfântului proroc Zaharia i-a rânduit moarte pentru aceasta, căci pe Preacurata Fecioară, care intrase în biserică întru curăție cu Pruncul, a dus-o în locul fecioarelor unde nu se cuvenea aceasta pentru femeile care aveau bărbat. De aceasta pomenește Grigore de Nissa, Chiril Alexandrinul și Andrei al Critului. Dacă au văzut aceea, cărturarii și fariseii au început a cârti, iar Zaharia a stat lor împotrivă, adeverindu-le că acea Maică și după naștere este Fecioară curată. Dar ei, necrezând, le spunea sfântul că toată firea omenească împreună cu toată zidirea este slujitoare Ziditorului său. În mâinile Lui cele atotputernice stă precum va voi să rânduiască făptura Sa și să facă că Fecioară să nască, iar după naștere să rămână tot Fecioară. Pentru aceea și pe această maică n-a despărțit-o de locul fecioarelor, de vreme ce este tot fecioară. Atunci cărturarii cârteau în inimile lor contra lui Zaharia, ca asupra unui călcător de lege și cu zavistie se mâniau pentru aceste două pricini: pentru că a pus pe Maica cu Pruncul în locul fecioarelor și pentru că da niște mărturii ca acelea despre Prunc. Apoi n-a ascuns această înaintea lui Irod, ci i-a spus lui mai pe urmă. În acea vreme, Iosif cu Maria fugiseră în Egipt și îndată, fiind căutat Pruncul, nu s-a aflat și de atunci s-a mâniat asupra prorocului Zaharia și asupra lui Simeon. Deci lui Simeon, degrabă murind, nu i-a făcut îngropare cinstită; iar lui Zaharia i-a mijlocit mai pe urmă moarte de la Irod. Apoi, în vremea uciderii pruncilor Betleemului, însuși arhiereul Zaharia - pentru că nu a dat pe fiul său Ioan spre ucidere - a fost ucis între biserică și altar, cărturarii și fariseii rânduindu-i aceasta, pentru mărturie ce dăduse despre Preacurata Fecioară și despre ducerea ei în locul fecioarelor.

Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod 29 decembrie -b- pravila.ro

După aceea și ei au dobândit vrednică ucidere de la Irod, împăratul lor. Însă, deosebit, a mai tăiat Irod șaptezeci de bărbați preaînțelepți, care formau soborul numit Sinedriu. Numai pe unul dintr-înșii l-a lăsat viu și pe acela a poruncit să-l orbească. Erau în acea vreme în Ierusalim doi dascăli preaînțelepți, preaslăviți și iubiți tuturor: Iuda, ce se zicea al Avrifei și Matei Garguloti. Pe aceștia, împreună cu alți doi prieteni ai lor, i-a ars de vii. Mai înainte de aceasta, chiar asupra casei lor, s-a răsculat cumplit, căci a omorât pe fratele său Feror, pe sora sa Salomi, pe bărbatul ei, care era din seminția lui David și pe femeia sa Mariamna, care asemenea era din seminția lui David, pe Antipatru, fiul său cel născut dintr-însa, pe doi fii: Aristobol și Alexandru și pe alți mulți nevinovați i-a dat morții. La sfârșit, când să-și lepede ticălosul său suflet a poruncit ostașilor săi celor mai credincioși și despre alți bărbați cinstiți ai iudeilor - din care nu puțini, erau în lanțuri - ca să-i omoare pe toți, atunci când el își va da sufletul, pentru ca să nu se bucure iudeii de moartea sa, ci mai vârtos să plângă văzând atâția morți ai lor; ceea ce s-a și făcut. Așa, cel rău, rău a pierit cu sunet și pe mulți i-a pierdut împreună cu dânsul. Acela, împreună cu cei ce au avut același gând cu el, s-a sălășuit în iad. Cu adevărat, a unor prunci ca aceștia este împărăția cerului, întru Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine slavă în veci. Amin.

pravila - Floare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 decembrie

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea sfinților paisprezece mii de prunci, uciși de Irod;
Tot în această zi, pomenirea tuturor creștinilor și fraților noștri ce s-au săvârșit de foame, de sete, de sabie și de frig;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Marcel, starețul Mănăstirii Achimiților, adică a neadormiților;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Tadeu Mărturisitorul;
Tot în această zi, pomenirea sfințirii bisericii sfinților patruzeci de Mucenici, ce se afla alături de Halcotetrapilu;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintele nostru Veniamin, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintele nostru Antinodor, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Gheorghe, episcopul Nicomidiei, făcătorul câtorva canoane de cântări și tropare, care cu pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 30 decembrie

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfintei Mucenițe Anisia cea din Tesalonic;
Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Teodora cea din Cezareea;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Fileter;
Tot în această zi, pomenirea sfinților care au crezut în Hristos prin Sfântul Fileter, căpetenia, și cei șase ostași, care în pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Leon, arhimandritul, care în pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenic rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu
(25 iulie)

FB Mess WA Like Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, este pomenită în calendarul creștin ortodox la 25 iulie. Sfânta Ana este mama Maicii Domnului, ea fiind ocrotitoarea copiilor și a maternității, pentru […]

† Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare
(20 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, numit și izbăvitorul de boli grele, este cunoscut ca mare făcător de minuni, ajutând bolnavii și cuplurile care nu pot avea copii. Este pomenit în calendarul […]

† Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
(8 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat este ocrotitorul militarilor, datorită credinței și curajului de a sacrifica absolut tot, la numai 23 de ani, pentru a-l mărturisi pe Hristos Adevăratul Dumnezeu ca un […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram