† Sfinții 10 Mucenici din Creta
(23 decembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfinții 10 Muceniciei din Creta sunt prăznuiți în calendarul ortodox în data de 23 decembrie. Ei sunt sunt modele vi de credință mărturisitoare și de rugăciune pentru întreaga lume și chiar pentru cei care le făceau rău.

Viața pe scurt, Sfinții 10 Mucenici din Creta (sinaxar)

Acești 10 sfinți au pătimit pentru credința în Hristos Domnul în insula Creta din Marea Mediterană, în vremea împăratului Deciu (251-253).

La fel ca și împăratul, guvernatorul insulei, îi prigonea cu asprime pe creștinii din acele locuri. El îi stânge pe cei care își mărturiseau credința și după ce-i tortura cu cele mai diavolești chinuri îi ucidea fără milă. Așa a ajuns în ghearele nemiloase ale oamenilor săi și dreptcredincioșii Teodul, Satornin, Evpor, Ghelasie, Evnichian, Zotic, Agatopus, Vasilide, Evarest și Pompie care trăiau cu frică de Dumnezeu și se nevoiau fiecare pe la casele lor.

Sfintii zece Mucenici din Creta 07

Supuși la chinuri au răspuns cu curaj și bărbăție la toate torturile la care au fost supuși. Bătuți, târâți pe pământ, loviți cu pietre, batjocoriți, scuipați vreme de treizeci de zile ei nu au renunțat la Hristos și nici nu s-au lăsat impresionați de nebunia guvernatorului, care din când în când îi ispitea promițându-le scăparea în schimbul jertfei aduse la idoli. Ei răspundeau cu bucurie, mulțumiri și rugăciuni pentru ospățul duhovnicesc, toate chinurile inimaginabile le primeau cu răbdare și bărbăție.

Sfintii zece Mucenici din Creta 01

Păgânii dar și cei care credeau în Hristos fără să mărturisească se minunau de forța și puterea lor, de seninătatea cu care răbdau chinurile la care erau supuși. Doar chinuitori și guvernatorul nu erau impresionați ci mai degrabă se întărâtau și mai tare îi chinuiau. Când s-au săturat să-i chinuie au decis să-i omoare lângă cetatea Alonium. Atunci mucenicii au început să se sfădească pe drum cine să fie ucis primul. Teodul cere să fie primul dintre ei, deoarece era cel mai bătrân dintre ei apoi toți pe rând să plece capul în fața călăului fără teamă și fără mâhnire.

Sfintii zece Mucenici din Creta 06

Venind ei la locul de osândă, au făcut rugăciuni pentru cei care îi chinuiau și pentru întreaga lume astfel: „Iartă, Doamne, pe robii Tăi și primește vărsarea sângelui nostru pentru noi, pentru rudeniile noastre și prieteni și pentru toată patria, ca să scape din întunericul necunoștinței și cu ochi curați să vadă bună credință, să Te cunoască pe Ține, Lumina cea adevărată, O! Împărate Veșnic”.

În timp ce se rugau și aduceau slavă lui Dumnezeu, Sfinții Mucenici au fost decapitați iar sufletele lor se înălțau cu bucurie la Hristos.

Sfintii zece Mucenici din Creta 02

Deși ei au fost martirizați în Creta nu erau toți din același loc, ci din mai multe părți. Teodul, Stratonic, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau din mitropolia Gortinei, capitala insulei Creta; Zotic era din Cnossos; Agatopus era din Epinia; Panormului din Sicilia; Vasilid din Chidonia; Everest și Pompie din Heracleea.

Pavel, Patriarhul Constantinopolului, a găsit moaștele lor nestricate și cu mare cinste le-a dus în noua capitală a imperiului, și mult folos au adus credincioșilor și tuturor celor ce cereau mijlocire înaintea lui Hristos Dumnezeu.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfinților 10 Mucenici din Creta

La noi în țară se găsesc câteva părticele din sfintele moaște ale celor 10 Sfinți Mucenici din Creta, pentru închinare, la Catedrala Mitropolitană din Iași alături de Moaștele Sfintei Parascheva.

Sfintii zece Mucenici din Creta Moaste

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfințiilor 10 Mucenici din Creta, glasul al 3-lea

Creta cea mult minunată să o cinstim, că a înflorit flori cinstite, pe mărgăritarele lui Hristos, stâlpările mucenicilor. Că zece sunt la numărul fericiții, și toată mulțimea demonilor au rușinat. Pentru aceasta și cununi au luat mucenicii lui Hristos, cei cu sufletul răbdător.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfințiilor 10 Mucenici din Creta, glasul al 4-lea

Ca un luceafăr a strălucit cinstita pătimire a mucenicilor, care mai înainte ne-a arătat, în chip luminat, pe Cel născut în peșteră; pe care Fecioara L-a născut fără sămânță.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă, Sfinții 10 Mucenici din Creta (Viețile Sfinților)

Ținând Decie sceptrul împărăției Romei, a pus în insula Creta pe un ighemon, asemenea cu dânsul la nume și la obicei, căci se asemăna împăratului său cu asprimea, cu tirania și cu prigoana creștinilor. Acesta, sosind în insula Creta, a poruncit să caute spre a munci pe toți cei ce cred în Hristos. Deci, se aduceau la dânsul cei tari în credință, pe care, după multe ispitiri și munci, cu felurite morți îi pierdea. În acea vreme o ceată, în număr de zece bărbați aleși, a fost prinsă și adusă la cel ce-i căznea. Aceștia erau cu neamul din diferite cetăți: Teodul, Satornic, Evpor, Ghelasie și Evnichian erau din cetatea Gortiniei; Zotic din Hios, Pompie și Agatopul din Epinia, Vasilid din Chidonia și Evarest din Iracleea. Toți se sârguiau a merge către cetatea din cer.

Sfintii zece Mucenici din Creta 09

Aceștia, stând înaintea muncitorului, au răspuns cu mult curaj și au arătat multă bărbăție. Pe ce cale a muceniciei n-au călătorit? Ce fel de muncă n-au biruit-o cu răbdarea! Bătuți fiind, munciți, târâți pe pământ, cu pietre uciși, batjocoriți, scuipați și tot felul de batjocuri răbdând treizeci de zile. Iar în douăzeci și trei ale lunii decembrie, pregătindu-se zi de judecată și șezând ighemonul în divan, s-au adus răbdătorii de chinuri la întrebarea cea mai de pe urmă, fiind plini de îndrăzneală și de suflet. Ighemonul se îndrăcea cu iuțimea și cu nebunia, sârguitor fiind spre a-i tortura, ca să-i omoare cumplit, însă aceștia erau gata a răbda până la suflarea din urmă.

Folare-Separare

Căutând ighemonul asupra lor cu fața mânioasă, a zis: "Care este nebunia voastră că nici nevoia, nici vremea nu v-au putut învăța pe voi a cunoaște ce este de folos?" Apoi, ca și cum i-ar fi înfricoșat cu mânia, a zis: "Jertfiți zeilor iar de nu, eu mai mult nu voi zice vouă nimic, ci voi veți cunoaște cine este Decie, căruia nu voiți a vă supune". La acestea au răspuns mucenicii: "Noi, o! ighemoane, și cu cuvântul și cu lucrul în vremea cea îndelungată bine v-am adeverit, că nici zeilor nu vom jertfi, nici poruncii voastre nu ne vom supune". Iar ighemonul, tăind cuvântul lor a zis: "Dar nu țineți seamă nici de munci o, răilor?"

Sfintii zece Mucenici din Creta 3

Sfinții au răspuns: "Nicidecum nu ne temem de munci, ci încă îți mulțumim prea mult că ne-ai pregătit acest fel de ospăț duhovnicesc (muncile cele pentru Hristos) și l-ai pus înaintea noastră". Ighemonul a zis: "Dar nu va fi așa, căci veți cunoaște cât este de mare puterea zeilor, pe care voi îi huliți fără rușine și nici nu vă rușinați de atâția bărbați preaînțelepți ce stau înainte, care cinstesc pe Die, cel mai întâi dintre zei, apoi pe Ira și pe Rea, cum și pe ceilalți. Căci acum atât de mult veți fi chinuiți cu munci, încât nu numai îndrăzneala voastră se va pierde, ci și alții se vor înfricoșa, care vor fi asemenea ca voi, neascultători, numai de se vor afla unii ca aceia".

Folare-Separare

La aceasta iarăși au răspuns bărbații cei curajoși: "Pentru Die și pentru maica lui Rea, nimic să nu grăiești, ighemoane, căci nu vorbești către cei ce nu știu. Noi am auzit de la părinții noștri despre neamul lui, despre viața și năravurile lui și chiar de mormântul lui; de voiești, acum îl vom arăta ție. El s-a născut în Creta și era un desfrânat și necurat, încât este rușine a vorbi despre viața lui, iar, prin meșteșugul vrăjilor și al farmecelor, își schimba chipul cel adevărat într-altul pentru prea mare neînfrânare. Iar unii, de aceeași patimă fiind stăpâniți, au urmat vieții lui, pentru că ce este mai lesne decât aceasta, adică a urma răului, apoi au scornit că este zeu și, zidindu-i capiște, i-au adus jertfă și ceea ce le plăcea lor, aceea și zeului lor se socotea, că este bine primită. Și nu numai așa cugetau, ci astfel despre acel zeu, dar, vai, încă și cuviincios lucru socoteau a viețui cu neînfrânarea".

Folare-Separare

Acestea grăind dumnezeiasca ceată, ighemonul se întărâtă, apoi se mânia și poporul, repezindu-se ca să apuce pe mucenici, pe care i-ar fi rupt cu mâinile de nu i-ar fi oprit Decie. Poruncind să fie tăcere, gândea ce fel de moarte mai cumplită să le dea. Apoi îndată, după porunca ighemonului, mâinile muncitorilor au răpit pe sfinți, spre a le da diferite chinuri, unora unele, iar altora altele. Însă cruzimea și mărimea durerilor erau pentru toți asemenea. Pentru că unii dintr-înșii erau spânzurați și cu unghii de fier strujiți, vinele li se rupeau și carnea le cădea la pământ, iar alții cu pietre și cu pari ascuțiți erau răniți pe coaste până la oase. Alții cu plumb fiind bătuți, li se dezlegau încheieturile, li se sfărâmau și se rupeau oasele, iar alții într-alt chip erau schingiuiți, încât nu poate urechea să audă de acele munci cumplite. Căci, precum celor ce sunt miloși le este nesuferit a privi la acelea, dar auzindu-le, numărându-le este și mai greu. Însă mucenicii, unele ca acestea primindu-le cu mare înlesnire, cu mulțumire, le răbdau cu bărbăție, încât păreau că se mâhnesc pentru lipsa unor munci mai mari.

Folare-Separare

Deci toți alergau la dânșii, ca spre un lucru nou și de mirare, adică și necredincioșii și credincioșii. Însă cei care păzeau credința în taină, alergau să se minuneze de bărbăția pătimitorilor și singuri să se întărească în credință, iar necredincioșii ca să-și bată joc de răbdarea sfinților și să se bucure de rănile lor, uitându-se la muncile cele cumplite. Drept aceea, nu numai că nici unul nu era mișcat spre milostivire, ci mai vârtos spre cruzime îndemnându-l și pe ighemon și pe muncitori. Astfel invitau aceștia pe ighemon, iar el poruncea și muncitorii săvârșeau ceea ce li se poruncea.

Sfintii zece Mucenici din Creta 07

Apoi crainicul striga: "Cruțați-vă, supuneți-vă domnilor, jertfiți zeilor". Iar mucenicii, în mijlocul atâtor dureri și munci, erau mai presus de toate, cu bărbăția și cu răbdarea, mai presus de popor și de crainic, de muncitori și de însuși ighemon. Și, mai înainte de toate, erau mai presus decât domnul lor, satana și decât toate puterile lui, pentru că toți într-o unire și într-un glas, strigau: "Creștini suntem, a lui Hristos jertfă, a lui Hristos junghiere și de-ar fi trebuință și de mii de ori să murim, vom muri cu osârdie".

Sfintii zece Mucenici din Creta 05

Dacă a văzut că toate muncile nu se bagă în seamă de sfinții mucenici, Decie, deznădăjduind, i-a condamnat la moarte. Deci sfinții erau duși spre ucidere de sabie, la un loc puțin mai departe de cetatea Alonium. Către acest loc grăbindu-se răbdătorii de chinuri au arătat un lucru nou; căci în toată alergarea muceniciei, fiind cu un suflet și cu un cuget, se grăbeau care dintr-înșii să ia primul cununa muceniciei. Dar această ceartă a potolit-o, Teodul, fiind unul din acea dumnezeiască ceată, zicând că acela va fi mai întâi dintre dânșii, care își va da capul sub sabie mai pe urmă decât toți, pentru că văzând tăierea celorlalți și moartea, nu se va înfricoșa și nici nu va arăta vreo mâhnire sau schimbare a feții. Atunci cu adevărat mai ales se va arăta minunat nevoitor și biruitor.

Folare-Separare

Plăcând tuturor acest cuvânt al lui Teodul, au adus mai întâi cântare lui Dumnezeu: Bine este cuvântat Domnul, Care nu ne-a dat spre vânarea dinților lor. Sufletul nostru ca o pasăre s-a izbăvit de cursa vânătorilor, și celelalte ale acestui psalm. Apoi venind la locul cel numit, a făcut fiecare din ei rugăciune, zicând: "Iartă, Doamne, pe robii Tăi și primește vărsarea sângelui nostru pentru noi, pentru rudeniile noastre și prieteni și pentru toată patria, ca să scape din întunericul necunoștinței și cu ochi curați să vadă bună credință, să Te cunoască pe Tine, Lumina cea adevărată, o! Împărate veșnic". Astfel, rugându-se fiecare dintr-înșii, li se tăia sfântul și purtătorul de biruință cap, iar sufletele lor se înălțau cu bucurie către Hristos Dumnezeu.

Folare-Separare

După tăierea sfinților, ducându-se gealații, unii cunoscuți au rămas să adune trupurile lor și le-au îngropat cu cinste. Apoi, încetând goana și strălucind sfânta credință, fericitul Pavel, episcopul Romei celei noi, adică al cetății marelui Constantin, mergând în insula Creta, a aflat nestricate moaștele acelor sfinți, zece la număr și le-a adus cu mare cinste în împărăteasca cetate, spre apărarea ei și spre ajutorul tuturor celor ce le trebuiau ajutor. Cu ale căror rugăciuni să ne învrednicim și noi a fi părtași bunătăților cerești, pregătite lor cu darul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia cu Părintele și cu Sfântul Duh se cuvine cinstea și slava în veci. Amin!

Sursă: Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea sfinților zece mucenici, care au suferit mucenicia în Creta;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului părintelui nostru Pavel, arhiepiscopul Neocezareii, unul din cei 318 Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea;

Tot în această zi, pomenirea sfințirii sfintei marii biserici a lui Dumnezeu, adică a bisericii Sfânta Sofia;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului și purtătorului de Dumnezeu părintele nostru Naum din Ohrida, făcătorul de minuni, luminătorul și predicatorul slavilor;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Shinon, care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

Ajunul Crăciunului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos;

În aceasta lună, în ziua a douăzeci și patra, pomenirea Sfintei cuvioasei fecioare Mucenițe Eugenia și a celor împreună cu ea;

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Vasila, care a suferit mucenicia împreună cu Sfânta Eugenia, și care de sabie s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Filip, tatăl Sfintei Eugenia, care de sabie s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfinților Protu și Iachint eunucii și împreună schimnicii cu Sfânta Eugenia, care de sabie s-au săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului părintelui nostru Nicolae monahul, cel ce a fost ostaș;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ahaic, care de sabie s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Antioh, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Vitimion, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Afrodisie, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Grat, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului mucenic Ahmed, care a suferit mucenicia în Constantinopol, în anul 1682, și care de sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram