† Sfinții Mucenici Paramon și Filumen
(29 noiembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Mucenic Paramon († 250) prăznuit pe data de 29 noiembrie, a pătimit în timpul în vremea împărăției lui Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducătorul Nicomidiei. Acesta era prigonitor al creștinilor și din această pricină adunase în temnița un număr de trei sute șaptezeci de creștini.

Vrând să meargă la vila să din Valsatin, a poruncit să ducă pe mucenici împreună cu sine, pentru ca urma să treacă pe lângă capiștea lui Poseidon, vrând sa-i silească pe dânșii ca să aducă jertfă zeului.

Viața pe scurt, Sfinții Mucenici Paramon și Filumen

La locul Balsatiei, ce se cheamă Ieron, se aflau multe și bogate izvoare de ape fierbinți, tămăduitoare de boli. Mergând la acel loc pentru tămăduirea trupului său, Aquilin, care cârmuia Răsăritul, a poruncit să-i aducă după dânsul de la Nicomidia pe cei 370 creștini, legați pentru credința cea în Hristos. Și mergând Aquilin în capiștea Isidei, a poruncit sfinților mucenici să se închine și să facă jertfă lui Poseidon, dar aceștia au refuzat categoric, pentru care a poruncit să fie omorâți.

În acest timp s-a întâmplat să treacă pe acolo un bărbat cinstit cu numele Paramon, de credință creștină. Acesta, văzând atâta mulțime de sfinți mucenici pregătiți pentru pătimire, a stat înaintea ceapistei idolești și a strigat cu glas mare: “O, cât de mulți drepți și nevinovați înjunghie necuratul Aquilin, că nu vor să se închine idolilor lui”.

Acestea zicându-le în auzul tuturor, a pornit în calea sa. Iar voievodul, auzind aceste cuvinte ale lui Paramon, s-a aprins de manie și a poruncit slugilor ca îndată să-l ajungă și să-l omoare pe acesta. Iar fericitul Paramon, neștiind acea porunca a voievodului, mergând pe calea sa.

Ajungând slugile voievodului din urma l-au prins pe el. Petru al supune unor chinuri și mai grele, slugile s-au hotărât să îl chinuie pe Paramon toți odată. Ei se sileau să verse sângele nevinovat al Sfântului cu mâinile și cu armele lor, unii lovindu-l cu sulițele, alții băgându-i trestii ascuțite prin limbă și în celelalte mădulare ale trupului. Sfântul Paramon și-a dat sfârșitul în locul acela sub privirile tiranului în mâinile lui Hristos și a fost trimis la locașurile cerști, ca să se bucure veșnic împreună cu cei trei sute șaptezeci de mucenici, au fost tăiați pentru mărturisirea lui Hristos.

Floare 02 Bun

Sfântul Mucenic Filumen († 274) prăznuit pe data de 29 noiembrie, era originar din Licaonia (provincie din Capadocia, Asia Mică). Se ocupa cu negustoria și merga cu grâu pe care îl vindea în Galatia. Acesta dar fiind pârât la mai-marele Ancirei, Felix, și fiind adus înaintea lui, a mărturisit că este creștin. De aceea a fost supus la felurite și nenumărate chinuri, după care și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu, de la Care a primit cununa muceniciei cea neveștejită. A suferit mucenicia pe vremea împăratului roman Aurelian(270-275).

Floare 02 Bun

Viața completă, Sfântul Mucenic Paramon (sinaxar)

În vremea împărăției rău-credinciosului împărat Deciu, era la răsărit un voievod cu numele Achilin, care prigonea foarte mult pe creștini. Acesta a adunat odată în temniță un număr de trei sute șaptezeci de creștini și, vrând a merge la via sa din Valsatin, a poruncit să ducă pe mucenici împreună cu sine, pentru că urma să treacă pe lângă capiștea lui Poseidon, vrând să-i silească pe dânșii ca să aducă acolo jertfă idolilor.

Ajungând la capiște, îi silea pe sfinți să aducă jertfă necuratului lor zeu, Poseidon. Dar n-a putut să-i înduplece pe dânșii către voia lui cea necurată, nici cu îmbunări, nici cu amenințări. S-a întâmplat a trece pe acolo un bărbat cinstit cu numele Paramon, de credință creștină. Acesta, văzând atâta mulțime de sfinți mucenici pregătiți pentru pătimire, a stat înaintea capiștei idolești și a strigat cu glas mare: "O, cât de mulți drepți sunt înjunghiați fără vină, de necuratul voievod, pentru că nu se închină idolilor lui celor fără de suflet și muți".

Folare-Separare

Acestea zicându-le în auzul tuturor, a pornit în calea sa. Iar voievodul, auzind aceste cuvinte ale lui Paramon, s-a aprins de mânie și a poruncit slugilor ca îndată să-l ajungă și să-l omoare pe acesta. Iar fericitul Paramon, neștiind acea poruncă a voievodului, mergând pe calea sa, iată l-au ajuns slugile păgâne ale necuratului voievod și l-au prins pe el. Și mai întâi, trăgându-i limba din gură, care mustrase și ocărâse pe chinuitorul voievod, au străpuns-o cu trestii ascuțite. Apoi i-au înfipt, în toate mădularele lui alte trestii, după care l-au săgetat cu sulițele.

Și așa Sfântul Mucenic Paramon și-a dat cinstitul suflet în mâinile lui Dumnezeu. În același timp și sfinții mucenici, cei mai înainte pomeniți, trei sute șaptezeci, munciți fiind lângă capiștea lui Poseidon, au fost tăiați pentru mărturisirea lui Hristos.

Sursă: Viețile Sfinților luna Noiembrie - Mănăstirea Sihăstria

Floare 02 Bun

Troparul Sfatul Mucenic Paramon, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Paramon întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Floare 02 Bun

Condacul Sfatul Mucenic Paramon, glasul al 4-lea

Cu răbdarea dumnezeieștilor porunci ți-ai curățit sufletul de spurcăciuni și către săvârșirea pătimirii ai ajuns. Că te-ai lepădat a jertfi idolilor celor înșelători și, urmând lui Hristos, cu sulița ai fost împuns. Dar cu osârdie roagă-te pentru lume, preafericite Paramoane.

Floare 02 Bun

Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a Sfinților 370 de mucenici, care au mărturisit împreună cu el;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Filumen;

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic Ioan din Persida;

Tot în această zi, pomenirea Sf. sase Mucenici, care s-au săvârșit fiind prigoniți;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Urban, episcopul Macedoniei, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Dionisie, episcopul Corintului, care de sabie s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Pancosmie, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pitirun, care cu pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Valerin, care de sabie s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Fedros, care în chinuri s-a săvârșit.

Floare 02 Bun

Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfântului, slăvitului și întru tot lăudatului Apostol Andrei, cel întâi chemat.

Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinţi Părintelui nostru Frumentiu episcop de Inda (în Abisinia, adică Etiopia).

Floare 02 Bun

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram