† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

4.5/5 - (8 votes)

Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul ortodox în data de 6 mai.

Viața pe scurt - Sfântul și Dreptul Iov (sinaxar)

Sfântul și Dreptul Iov era originar din orașul Idumeea, la sud de Israel, spre Peninsula Arabică. Era din neamul lui Isav, nepotul lui Avraam. Tatăl său se numea Zaret, iar mama Vosora. A trăit cu aproximativ 1925 de ani înainte de Domnul nostru Iisus Hristos.

Sfântul și Dreptul Iov ispitiți de Satana

El a fost unealta de biruință asupra diavolului. Dumnezeu i-a îngăduit diavolului să-l supună pe Iov la felurite ispite. A fost prădat de hoți de toate averile sale, precum și de slujitori, iar copiii săi au murit sub dărâmăturile casei distruse de furtună.

Sfântul și Dreptul Iov și-a sfâșiat haina și și-a tuns părul în semn de doliu. Satana aștepta ca Iov să cârtească împotriva lui Dumnezeu, dar s-a înșelat pentru că Iov a căzut la pământ pentru a se închina lui Dumnezeu.

Sfântul a binecuvântat pe Dumnezeu și în cele mai grele încercări în care ajunsese. Credința lui nu era fățarnică. Diavolul a adus asupra sa și lepră, încât el a trebuit să plece din mijloc oamenilor și să trăiască în afara orașului.

Sfântul și Dreptul Iov 6 mai - f

În anul al 79-lea al vieții sale, Dumnezeu a îngăduit să cadă asupra sa grele ispite aduse de Satan, precum e scris cu de-amănuntul în Cartea lui Iov.

Într-o singură zi, sfântul Iov își pierdu toate avuțiile sale nenumărate, toți feciorii și toate fiicele, mai apoi veni peste el boală cumplită și tot trupul său se acoperi cu răni din cap până-n picioare. El zăcea pe grămada de gunoi din afara cetății, curățindu-și cu un bețigaș puroiul urât mirositor ce curgea din răni.

Diavolul îl ispitește pe Sfântul și Dreptul Iov prin soția sa

"Și astfel răbdă sfântul Iov 7 ani și jumătate. Iar soția lui, rămânând sănătoasă, se ducea cu traista prin sat, la cerut, și îi aducea câte ceva de hrană. Singurul ajutor îi era soția lui, singura mângâiere, ca să nu moară de foame."

Trecând multă vreme și văzând diavolul că nu îl birui pe Iov, încercă prin femeia sa.

Deci zise aceasta către dânsul:

"Iată, acum te mănâncă viermii de viu în gunoi, ți-a luat toată averea și copiii de atâția ani și tu nu zici nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu și nu-ți pierzi răbdarea! Până când vei răbda acestea? Iată, voi mai îngădui încă puțin timp, așteptând nădejdea mântuirii mele; că s-a pierdut pe pământ pomenirea ta, fiii și fetele tale; durerile și ostenelile pântecelui meu, pe care în zadar i-am născut cu chinuire; iar tu singur șezi afară, fără acoperământ, pe gunoi și plin de viermi, iar eu rătăcesc slujind și trecând din loc în loc și alergând din casă în casă, așteptând apusul soarelui, ca să mă odihnesc de ostenelile mele și de durerile cele ce acum mă cuprind. Deci, zi vreun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu și mori."

Diavolul îl ispitește pe Sfântul și Dreptul Iov prin prieteni

Sfântul și Dreptul Iov 6 mai - a

Însă sfântul Iov îi răspunse cu blândețe:

"Cum am primit cele bune din mâna Domnului, oare pe cele rele să nu le suferim?"

"Auzind trei prieteni ai lui de toate răutățile care veniseră asupra lui, merseră la dânsul fiecare din țara sa. Și stând la dânsul șapte zile și șapte nopți, nimeni dintre dânșii nu vorbi către dânsul vreun cuvânt, căci vedeau rănile lui cumplite și foarte mari."

Apoi îl întrebară:

"De ce-ai ajuns tu așa? Ai oprit plata văduvelor și simbria lucrătorilor! Ai fost nemilostiv și aspru! Ai fost mândru! Ai uitat de Dumnezeu! Ai făcut fărădelegi înaintea Lui!"

Auzind astfel de cuvinte, sfântul Iov le spuse:

"Mai bine mă mângâiam cu viermii și cu gândul la groapă, decât să aud din gura voastră acestea. Adevărat că mâna Domnului mă ceartă pentru păcatele mele, dar ceea ce mă învinuiți voi nu este adevărat"

Dumnezeu răsplătește răbdarea Sfântul și Dreptul Iov

"Văzând Dumnezeu răbdarea lui Iov, după ce plecară cei 3 prieteni, apărut Dumnezeu în nori și în vifor deasupra lui. Iov zăcea acolo de 7 ani jumătate, numai oasele și inima rămăsese, căci carnea lui era mâncată de viermi. Și când veni Ziditorul cerului și al pământului, deodată se auzi glasul Lui din nori"

"Iov, scoală-te ca un bărbat, ia veșmântul tău – că i-a trimis un veșmânt din cel mai alb ca zăpada -, încinge-te și să stăm de vorbă amândoi!"

Icoana Sfântului și Dreptului Iov 6 mai

"Și se sculă sfântul Iov, sănătos ca la 30 de ani și frumos și vesel, se îmbrăcă cu veșmântul dat de Dumnezeu și grăi către dânsul Dumnezeu"

"Acum, Iov, fiindcă ai așteptat cu răbdare venirea Mea și n-ai zis vreun cuvânt rău în atâtea scârbe și necazuri și boale, iată, Eu îți dăruiesc ție de acum înainte încă 140 de ani de viață; și vor fi averile tale îndoite. Și vei ajunge să trăiești până la al cincilea strănepot și vei adormi plin de zile și vei veni la Mine să te veselești cu Mine în veci"

După ce-l vindecă Domnul de bube, binecuvântă cele de pe urmă ale lui Iov mai mult decât pe cele dintâi. Deci, îndoi Domnul dobitoacele lui Iov, iar îi dărui copii, iară fetele lui erau atât de frumoase, încât nu se aflau sub cer alte fecioare mai frumoase.

Sfântul și Dreptul Iov 6 mai - c

Sfântul Iov trăi 248 de ani, văzând pe fiii fiilor săi, până la a patra seminție, sfârșindu-se întru adânci bătrâneți.

Dreptul Iov a suferit totul cu răbdare îngerească, fără să deznădăjduiască, biruind astfel ispitele diavolului. Dumnezeu pentru răbdarea și iubirea alesului Său, i-a întors îndoit tot ce avusese înainte (Iov 42, 10). Astfel, Iov a mai trăit încă 140 de ani, văzându-și urmașii până la al patrulea neam, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate (Iov 42, 16-17).

Surse: Basilica, Ziarul Lumina, AcoperamantulMaiciiDomnului.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iov

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului și Dreptului Iov!

IOV - provine de la numele ebraic אִיּוֹב ('Iyyov), care înseamnă "prigonit, urât".

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Iov?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 6 mai când este pomenit Sfântul și Dreptul Iov.

Sursă: BehindTheName.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului și Dreptului Iov

Sfântul și Dreptul Iov 6 mai - g
Icoana Sfântul și Dreptul Iov 6 mai
Ornament despartitor v01

Cartea lui Iov

Cartea lui Iov (greacă Ιώβ; ebraică אִיוֹבʾ transliterat iyobh) este una din cele 49 de cărți ale Vechiului Testament. În canonul scrierilor sacre iudaice, Cartea lui Iov este socotită printre scrierile "aghiografice", dar în canonul creștin al Bibliei ea este inclusă printre cărțile poetice (sau de învățătură).

Cartea lui Iov - Rezumat

Cartea lui Iov începe cu o introducere în caracterul lui Iov; el este descris ca un om binecuvântat care trăiește drept. Lauda de către Dumnezeu a lui Iov îl îndeamnă pe Satan să provoace integritatea lui Iov și să sugereze că Iov îi slujește lui Dumnezeu pur și simplu pentru că el îl protejează. Dumnezeu îi înlătură protecția lui Iov, permițându-i lui Satan să-și ia bogăția, copiii și sănătatea fizică pentru a-l ispiti pe Iov să-l blesteme pe Dumnezeu.

Cartea prezintă povestea lui Iov, suferințele sale în momentul când se află în mâinile lui Satana, discuțiile sale cu prietenii despre originea și natura suferinței lui, provocarea sa către Dumnezeu, și, în cele din urmă, un răspuns de la Dumnezeu.

Structură Cărții lui Iov

Cartea lui Iov conține 42 de capitole:

  • 1,1-2,13: Prolog, povestind trecerea lui Iov din fericire extremă, în mizerie mare.
  • 3,1-14,22: Iov își blesteamă ziua în care s-a născut, primul dialog cu prietenii lui Elifaz, Valdad și Sofar.
  • 15,1-21,34: Al doilea dialog al lui Iov cu prietenii săi.
  • 22,1-31,40: Al treilea dialog al lui Iov cu prietenii săi.
  • 32,1-37,24: Arată dialogul cu un al patrulea prieten, Ilie.
  • 38,1-42,6: Convorbirea lui Dumnezeu cu Iov.
  • 42,7-17: Epilog, Dumnezeu ceartă pe prietenii lui Iov pentru atitudinea lor; restabilirea fericirii lui Iov chiar mai mare decât la început.

Surse: Orthodoxwiki, Wikipedia, Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul și Dreptul Iov

Prima Rugăciune către Sfântul și Dreptul Iov

O mare om drept, Iov cel îndelung răbdător, strălucind cu viața ta curată și cu sfânta apropiere de Dumnezeu. Ai trăit pe pământ înaintea de vremea lui Moise și a lui Hristos, dar toate poruncile lui Dumnezeu purtându-le în inima ta le-ai împlinit. Ai fost cinstit prin revelații profunde să fii părtașul tainelor Duhului Sfânt, a misterelor descoperite lumii prin Hristos și Sfinții Săi Apostoli. Ai răbdat toate intrigile diavolului, în ispitele speciale trimise ție de la Domnul, și le-ai învins cu adevărata ta smerenie, fiind o icoana de răbdare pentru tot universul. Dragoste ta a fost mare pentru Dumnezeu și pentru toți oamenii, căci din necazurile tale nemăsurate Domnul ți-a adus apoi bucurie, pe care ai așteptat-o cu inimă curată. Acum te veselești în Cer în cetele celor drepți și stai înaintea Tronului lui Dumnezeu. Ascultă-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, stând înaintea sfintei tale icoane și cerând cu zel la mijlocirea ta. Roagă-te pentru noi Dumnezeului Celui iubitor de oameni, ca El să ne întărească în credință, să fim curați și puternici în credință, să ne protejeze de orice rău, de dușmanii văzuți și nevăzuți, să ne dea putere în dureri și ispite, să ne dea întotdeauna amintirea morții în inimile noastre, să ne întărească în răbdare și în dragostea frățească și să ne ajuți, Sfinte Iov, la judecata cea înfricoșătoare a lui Hristos să dam răspuns bun ca să ne bucuram și noi împreună cu toți sfinții de Dumnezeul nostru cel în Treime slăvit în vecii vecilor. Amin.

A doua Rugăciune către Sfântul și Dreptul Iov

O, sfânt plăcut la lui Dumnezeu, neprihănit Iov! După ce ai luptat pe pământ sa faci fapte bune, ai primit în Rai cununa dreptății pe care Domnul a pregătit-o pentru toți cei care Îl iubesc. La fel, uitându-ne la sfânta ta icoana, ne bucurăm de sfârșitul glorios al vieții tale și cinstim sfânta ta amintire. Dar tu, stând înaintea Tronului lui Dumnezeu, primește rugăciunile noastre și du-le înaintea Dumnezeului Atot-Milostiv, să ne ierte păcatele, să ne ajute să răzbim împotriva vicleniei diavolului și să ne scape de dureri, boli, necazuri, nenorociri și de toate cele rele, ca noi cu evlavie și dreptate să trăim veșnic și să fim cinstiți prin mijlocirea ta să vedem Împărăția Cerului, slăvindu-L pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul și Dreptul Iov, glasul 1

Bogăția virtuților lui Iov văzând-o vrăjmașul drepților, a uneltit a o fura, și rupând turnul trupului, vistieria duhului nu o a furat; căci a aflat întrarmat sufletul celui fără prihană, iar pe mine și golindu-mă m-a robit. Deci mai înainte de sfârșit întâmpinându-mă, izbăvește-mă de cel viclean, Mântuitorule, și mă mântuiește.

Condac - Sfântul și Dreptul Iov, glasul al 8-lea

Ca un adevărat și drept, de Dumnezeu cinstitor și fără prihană, și sfințit arătându-te preamărite, sluga lui Dumnezeu cea adevărată, ai luminat lumea cu răbdarea ta, prearăbdătorule și preaviteazule; pentru aceasta toți, de Dumnezeu înțelepțite Iov, lăudăm pomenirea ta.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul și Dreptul Iov (Viețile Sfinților)

Sfântul și dreptul Iov se trăgea din seminția lui Avraam, fiu din fiii lui Isav, care era al cincilea de la Avraam. El își avea petrecerea sa în pământul Hus, într-una din laturile Arabiei, și era cel mai bogat om de la răsăritul soarelui, fiind foarte temător de Dumnezeu. Dintre dobitoace avea șapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute perechi de boi; asinele ce se pășteau erau cinci sute și slugi foarte multe, având el lucruri mari pe pământ, pentru că era bărbatul acesta de bun neam și cu cinste mare între toți cei ce viețuiau la răsărit.

Acesta era om adevărat, fără prihană, drept și credincios, depărtându-se de la tot lucrul rău. El avea șapte feciori și trei fete. Și feciorii, văzând pe tatăl lor că face milostenie veșnic la mii de săraci, au început să facă la fel ca tatăl lor; și mulți oameni erau chemați la masă și ei slujeau la masa celor necăjiți acolo. Deci, într-o zi, se ospătau toți împreună la cel dintâi frate, într-altă zi la celălalt frate și așa până la cel din urmă, când începeau iarăși de la cel dintâi. Iar după ce se sfârșeau cele șapte zile ale ospețelor lor, Iov trimitea la dânșii, sfătuindu-i și învățându-i, ca fiecare să-și cerceteze conștiința sa cu de-amănuntul, dacă n-a greșit ceva cu cuvântul sau cu gândul împotriva Domnului; pentru că se temea dreptul Iov de Dumnezeu foarte mult, nu cu temerea firii celei de rob, ci cu temerea dragostei celei de fiu și cu dinadinsul se păzea pe dânsul și pe toată casa sa, ca să nu facă vreo supărare Domnului Dumnezeu.

Și acest om al lui Dumnezeu, aducea jertfă de curățire, cum se aduceau jertfe sângeroase atunci, socotind în sine: ca nu cumva copiii mei, fiind tineri, să fi greșit ceva cu gândul lui Dumnezeu. Așa făcea dreptul Iov în toate zilele.

Și a fost ca în ziua de astăzi: Fost-a întru una din zile și au venit îngerii Domnului înaintea Domnului. Îngerii lui Dumnezeu cei puși ca să păzească neamul omenesc, au venit înaintea lui Dumnezeu, ca să-i aducă Lui rugăciunile oamenilor și nevoile lor cele de multe feluri. Cu dânșii a venit și diavolul, ispititorul și clevetitorul oamenilor; nu că putea să stea împreună cu îngerii înaintea lui Dumnezeu la cer, de unde s-a lepădat, ci a stat departe, afară din cer, înaintea ochiului Celui Atotvăzător al lui Dumnezeu. Și atunci a venit și satana, iar Dumnezeu L-a întrebat: "Dar tu de unde vii?". Dar Dumnezeu i-a pus întrebarea, ca să ne răspundă nouă cum a fost istoria lui Iov.

Sfântul și Dreptul Iov 6 mai - e

Și, răspunzând diavolul către Domnul, a zis: "Înconjurând pământul și străbătând partea cea de sub cer, și iată sunt de față". Și i-a zis lui Domnul: "Oare socotit-ai în gândul tău de robul Meu Iov, că nu este asemenea lui, cineva din oamenii cei ce sunt pe pământ, fiind fără de prihană, drept și credincios, depărtându-se de toate lucrurile cele rele?". Și asta o spunea Dumnezeu, nu pentru că era sărac sau necăjit, ci foarte bogat.

Răspuns-a diavolul și a zis Domnului: Oare Iov în deșert cinstește pe Dumnezeu? Oare nu ai îngrădit Tu pe cele dinlăuntru și pe cele din afară ale casei lui și pe toate cele ce sunt împrejurul lui; lucrurile mâinilor lui nu le-ai binecuvântat și dobitoacele lui nu le-ai înmulțit pe pământ? Dar trimite mâna Ta și Te atinge de toate cele ce are și să vedem dacă nu Te va blestema pe Tine în față! Ca și cum ar fi zis: "Cum nu s-ar teme, dacă i-ai dat atâta avere și cinste? Dar, dă-l pe mâna mea, să vedem nu Te va blestema în față?".

Atunci Domnul a zis diavolului: Toate câte sunt ale lui, le dau în mâinile tale; dar de el să nu te atingi! Vedem că diavolul nu poate face nimic fără voia lui Dumnezeu și fără îngăduința Lui. Putea el să se ducă peste Iov și mai înainte, că avea mare ură pe el, că era drept; însă, până n-a luat blagoslovenia lui Dumnezeu, nu s-a dus. Pentru că numai unde îi îngăduie Dumnezeu se duce; căci puterea drăcească este îngrădită de puterea Atotțiitorului Dumnezeu și nu-i îngăduie să facă mai mult decât vrea El.

Și a venit diavolul la Iov. Și prima dată, când a ajuns asupra gospodăriei lui Iov, a pogorât foc din cer. Atunci un vestitor a venit la Iov și i-a spus: "Foc a căzut din cer pe pământ și a ars oile tale, asemenea și pe păstori i-a mistuit, iar eu am rămas singur și am venit să-ți spun". Pe când acesta grăia, a venit un alt vestitor și a zis către Iov: "Perechile de boi arau și asinele pășteau aproape de dânșii, când, venind hoții, le-au furat pe ele, iar pe slugi le-au omorât cu sabia; și, rămânând eu singur, am venit ca să-ți spun despre acestea". În același timp un alt vestitor a venit la Iov și i-a grăit lui: "Haldeii, făcând trei tabere, au năvălit asupra noastră și au înjugat cămilele și le-au robit, și slugile le-au ucis cu sabia; iar eu am rămas singur și am venit să-ți spun".

Sfântul și Dreptul Iov 6 mai - b

La urmă a venit alt vestitor, grăind către Iov: "Feciorii tăi și fetele, mâncând și bând la fratele lor cel mai mare, deodată a năvălit dinspre pustie un vânt mare cu vifor și s-a atins de cele patru unghiuri ale casei și a căzut casa peste copiii tăi și toți au murit; iar eu am rămas singur și am venit să-ți spun".

Acesta i-a rupt inima, dar tot n-a îndrăznit să zică cuvânt de rău împotriva lui Dumnezeu. Atunci Iov s-a sculat, și-a rupt hainele sale, și-a tuns perii capului, și-a presărat țărână peste capul și, căzând cu fața pe pământ, s-a închinat Domnului și a zis:Gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi duce în groapă; Domnul a dat, Domnul a luat! Precum a voit Domnul, așa a făcut. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n veac! De toate acestea câte i s-au întâmplat, Iov n-a greșit înaintea Domnului nici cu inima, nici cu gura; pentru că n-a zis nimic fără de minte împotriva Domnului. Atât de tare se temea Iov de Dumnezeu.

Atunci satana, văzând că i-a luat totul și nu l-a biruit, s-a dus iar la Dumnezeu. Și a fost că în ziua aceasta, îngerii lui Dumnezeu au venit, ca să stea înaintea Domnului și împreună cu ei a venit și diavolul. Și a zis Domnul către diavol: "Dar tu de unde vii?". Iar el a zis: "Străbătând partea cea de sub cer și înconjurând tot pământul am venit". Atunci Domnul a zis către dânsul: "Oare gândit-ai la robul Meu Iov? Că nu este nici un om ca acesta din cei de pe pământ, care i-ar fi fost lui asemenea: fără de prihană, drept, credincios, ferindu-se de tot răul și neținându-se de răutate; iar tu în zadar i-ai cerut averile, slugile și fiii lui, ca să le pierzi".

Răspunzând diavolul, a zis către Domnul: "Piele pentru piele; toate câte le are omul, le va da pentru sufletul său! Deci, nu așa! Ci trimite mâna Ta și Te atinge de trupul și de oasele lui; atunci vei vedea, de nu Te va blestema în față!". Iar Domnul a zis către diavol: "Iată, ți-l dau ție, dar să nu te atingi de sufletul lui". Iată ce este mai scump la om! Sufletul. Că sufletul este mai scump decât tot ce există în lumea aceasta. De aceea îi atâta luptă pentru mântuirea sufletului.

pravila - Floare Ornamentala

Și a venit diavolul, cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu, și l-a lovit pe Iov, de la cap până la picioare cu lepră. Atunci Iov, când s-a văzut lepros din creștet până-n talpă, a căzut la pământ de durere; și, a ieșit afară din cetate, unde ședea pe gunoi, curățindu-și rănile cu un hârb. Și n-a fost bătaia lui Iov o zi, o lună sau un an, ci șapte ani și jumătate l-au mâncat viermii de viu pe Iov! Așa a răbdat. Iar soția lui, rămânând sănătoasă, pentru că pe ea n-a lovit-o diavolul, că era mai slabă în credință, se ducea cu traista prin sat, la cerut; și îi aducea câte ceva de hrană. Singurul ajutor îi era soția lui; singura mângâiere, ca să nu moară de foame.

Trecând multă vreme și văzând diavolul că nu l-a biruit pe Iov, a încercat prin femeie, cu care biruise în rai pe Adam. Știa că femeia e mai slabă. Și a zis către dânsul femeia lui: "Iată, acum te mănâncă viermii de viu în gunoi, ți-a luat toată averea și copiii de atâția ani și tu nu zici nici un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu și nu-ți pierzi răbdarea! Până când vei răbda acestea? Iată, voi mai îngădui încă puțin timp, așteptând nădejdea mântuirii mele; că s-a pierdut pe pământ pomenirea ta, fiii și fetele tale; durerile și ostenelile pântecelui meu, pe care în zadar i-am născut cu chinuire; iar tu singur șezi afară, fără acoperământ, pe gunoi și plin de viermi, iar eu rătăcesc slujind și trecând din loc în loc și alergând din casă în casă, așteptând apusul soarelui, ca să mă odihnesc de ostenelile mele și de durerile cele ce acum mă cuprind. Deci, zi vreun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu și mori".

Iar Iov îi spunea cu blândețe, că vedea că diavolul vorbește prin gura ei: "Pentru ce grăiești așa, ca o femeie din cele nebune? Nu sunt eu Iov care eram ca împărații de bogat și cinstit în lume? Nu-ți aduci aminte ce cinste am avut noi pe pământ și câtă avere și câte slugi aveam? Apoi, cum am primit cele bune din mâna Domnului, oare pe cele rele să nu le suferim?".

Auzind trei prieteni ai lui de toate răutățile care au venit asupra lui, au mers la dânsul fiecare din țara sa: Elifaz, împăratul Temanului, Bildad, stăpânitorul Savheilor și Țofar, împăratul Mineilor. Aceștia erau ca niște împărați de bogați, boieri mari din alte țări, care cumpărau mii de vite de la Iov, miei și lână. Ei auziseră de bătaia lui Iov, dar nu credeau că-i chiar așa; și se sfătuiseră între dânșii, ca să-l cerceteze pe Iov și să-l mângâie.

pravila - Floare Ornamentala

Văzându-l de departe, cum îl știau ce om cinstit era, ce palate și ce slugi avea, nu l-au cunoscut și au strigat cu glas mare și au plâns, rupându-și hainele și presărându-și țărână peste capetele lor. Ei au stat la dânsul șapte zile și șapte nopți și nimeni dintre dânșii n-a vorbit către dânsul vreun cuvânt, pentru că vedeau rănile lui cumplite și foarte mari. Și gândeau, ce va fi asta? Ce fel de bătaie a lui Dumnezeu este asta?

Și la șapte zile a deschis cuvântul Elifaz și, în loc să-l mângâie pe Iov în rănile și în durerea lui, în loc să-l îmbărbăteze, că erau prieteni de altădată, au început să-l rănească cu cuvântul: "Iov, mi se pare că te-a retezat Dumnezeu ca pe un copac tomnatic, care nu face roadă. De ce-ai ajuns tu așa? Ai oprit plata văduvelor și simbria lucrătorilor! Ai fost nemilostiv și aspru! Ai fost mândru! Ai uitat de Dumnezeu! Ai făcut fărădelegi înaintea Lui!". Și așa mereu l-a mustrat. La fel și al doilea prieten și al treilea.

Iar Iov a început a le spune lor cu blândețe: "Dragii mei; prietenii mei, spre dosadă ați venit aici și spre rană mie. Mai bine ziceam eu gropii, "muma mea", și viermilor, "voi sunteți frații și surorile mele", decât să vină prietenii mei și să mă rănească cu cuvinte". Adică, mai bine mă mângâiam cu viermii și cu gândul la groapă, decât să aud din gura voastră acestea.

Și le-a spus Iov: "Voi mă învinuiți că am oprit plata slugilor și că am făcut nedreptate. Eu nu mă laud, dar adevărul voi vorbi. Eu am fost tatăl sărmanilor și maica văduvelor; eu am fost ochiul orbilor și urechea surzilor; piciorul șchiopilor și mâna ciungilor. Tunsura mieilor mei a încălzit umerii săracilor. Ușa mea nu s-a închis la tot străinul și toată averea mea am socotit cu putere s-o împart la cei necăjiți. Deci, nu-i adevărat ce vorbiți voi. Adevărat că mâna Domnului mă ceartă pentru păcatele mele, dar ceea ce mă învinuiți voi nu este adevărat".

pravila - Floare Ornamentala

Văzând Dumnezeu răbdarea lui Iov, după ce-au plecat cei trei prieteni, a apărut Dumnezeu în nori și în vifor deasupra lui. Iov zăcea acolo de șapte ani jumătate, numai oasele și inima rămăsese - căci carnea lui era mâncată de viermi. Și când a venit Ziditorul cerului și al pământului, Iov era acum rănit și de prietenii lui, ocărât și defăimat și de soția lui și de toți. Deodată aude glasul lui Dumnezeu din nori: "Iov, scoală-te ca un bărbat, ia veșmântul tău - că i-a trimis un veșmânt din cel mai alb ca zăpada -, încinge-te și să stăm de vorbă amândoi!".

S-a sculat Iov, sănătos ca la 30 de ani și frumos și vesel, s-a îmbrăcat cu veșmântul dat de Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu către el: "Iov, unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune-mi Mie care-i lățimea cea de sub cer? În ce loc locuiește întunericul și ce loc are lumina? Unde erai tu când am măsurat Eu munții cu așezământul cunoștinței, văile cu cumpăna și dealurile; când am pus mării hotar nisipul și am îngrădit marea cu nisip și I-am spus: "Până aici să stai și întru tine să se sfărâme valurile tale"? Eu am întins crivățul pe uscat. Eu am făcut cuvântători pe pământ. Eu am măsurat greutatea vânturilor. Eu am însemnat calea fulgerelor sub cer. Eu am rânduit nașterile fiarelor din codri, nașterea dobitoacelor pământului și a oamenilor. Eu am făcut orionul și rarița cea de miazănoapte și am împodobit cerul cu stele, cu soare și lună, și lumină am dăruit zidirii Mele. Spune-Mi, unde erai tu atunci? Iov, Eu pe tine Te-am turnat ca laptele în pântecele maicii tale, te-am închegat ca brânza, te-am țesut ca pânza, ți-am făcut inimă și oase și te-am făcut făptura Mea în pântecele maicii tale și Eu am zidit inima ta și am știut că nu-ți vei pierde răbdarea. Eu am întemeiat inima ta întru tine și credința și răbdarea ta.

Și acum, Iov, fiindcă ai așteptat cu răbdare venirea Mea și n-ai zis vreun cuvânt rău în atâtea scârbe și necazuri și boale, iată, Eu îți dăruiesc ție de acum înainte încă 140 de ani de viață; și vor fi averile tale îndoite. Și vei ajunge să trăiești până la al cincilea strănepot și vei adormi plin de zile și vei veni la Mine să te veselești cu Mine în veci".

După ce l-a vindecat Domnul de bube, a binecuvântat și cele de pe urmă ale lui Iov, mai mult decât pe cele dintâi; și erau dobitoacele lui paisprezece mii de oi, șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie asini de herghelie. I s-au născut lui iarăși șapte fii și trei fete, precum avea și mai înainte. Deci, Domnul a îndoit dobitoacele lui Iov, iar copiii nu i-a îndoit, ca să nu socotească cineva, cum că copiii lui cei dintâi au pierit ca și dobitoacele; pentru că dobitoacele au pierit cu totul, iar copiii cei morți n-au pierit, ci se vor afla la învierea drepților. Fetele lui erau atât de frumoase, încât nu se aflau sub cer alte fecioare mai frumoase ca fetele lui Iov, cărora le-a dat moștenire între frații lor.

Iov a trăit de toți anii, 248, văzând pe fiii fiilor săi, până la a patra seminție; și s-a sfârșit întru adânci bătrâneți. Iar acum petrece în viața cea neîmbătrânitoare unde anii nu se împuținează, în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, a Unuia Dumnezeu în Treime, Căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 6 mai

În această lună, în ziua a șasea, pomenirea sfântului și dreptului și mult-pătimitorulul proroc Iov;
Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor Mamant, și Ilarion, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Dimitrion, care, fiind săgetat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Danax, Mesir și Terinos, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Donat, care, fiind săgetat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Varvar (Barbar);
Tot în această zi, pomenirea Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 7 mai

În această lună, în ziua a șaptea, se prăznuiește pomenirea semnului cinstitei Cruci, care s-a arătat pe cer în zilele împăratul Constanțiu, fiul marelui Constantin;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Acachie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Codrat, și a celor împreună cu dânsul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici cei mai sus numiți: Rufin și Satornin, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan Psihaitul;
Tot în această zi, pomenirea pătimirii sfântului mucenic Maxim;
Tot în această zi, pomenirea adormirii întru Domnul a sfântului Alexis Toth, mărturisitor și apărător al Ortodoxiei în America.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul și Dreptul Iov să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Iov roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Patapie
(8 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Patapie este unul dintre sfinții făcători de mari minuni, cu ajutorul căruia mulți s-au vindecat de cancer, de boli de ochi și au fost dezlegați de duhuri necurate. Este […]

† Acoperământul Maicii Domnului
(1 octombrie)

FB Mess WA Like Acoperământul Maicii Domnului (sărbătoare numită și Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului) ne amintește de una din cele mai mari minuni în care Fecioara Maria a ocroti cu rugăciunea ei cetatea Constantinopol. […]

† Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
(17 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, cunoscut și sub numele de Sfântul Anton, este unul dintre cei mai populari asceți ai istoriei creștinismului fiind totodată începătorul vieții monahale. Sfântul Antonie este ocrotitorul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram