† Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea
(31 iulie)

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea este un sfânt contemporan cu apostolii, fiind cel care, împreună cu Nicodim, L-a îngropat pe Mântuitor, după patimile și răstignirea Lui. El este serbat în calendarul ortodox în data de 31 iulie.

Viața pe scurt - Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea (sinaxar)

Sfântul și Dreptul Iosif a fost un om bogat din Arimateea, din vechea cetate Rama, locul nașterii Prorocului Samuel, oraș al seminției lui Veniamin, amintit de Evanghelistul Matei (Mt. 2, 18). Locuia în Ierusalim datorită funcției înalte ce o deținea în Sinedriu.

Despre Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea există atât mărturii biblice, cât și din tradiția ortodoxă. El este amintit pentru prima dată în Sfânta Scriptură în contextul Patimilor Mântuitorului.

Om plăcut Lui Dumnezeu este Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea, care era ucenic al Domnului Hristos și L-a cinstit când alții Îl necinsteau, când alții L-au condamnat la moarte, L-au biciuit, L-au scuipat, L-au defăimat și L-au răstignit pe Cruce. Când Domnul Hristos a murit, Sfântul Iosif și-a arătat cinstirea, cerându-i lui Pilat să-l lase să înmormânteze cu cinste, trupul Domnului. Nu numai că L-a înmormântat cu cinste, dar chiar I-a oferit propilu său mormânt Mântuitorului.

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea cere lui Pilat trupul Domnului
Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea cere lui Pilat trupul Domnului

De asemenea, el este pomenit și în Duminica Femeilor Mironosițe - a doua duminică după Sfintele Paști.
Dar Biserica noastră nu îl pomenește pe Sfântul Iosif doar în aceste 2 zile, ci la fiecare Sfântă Liturghie, când preotul, punând pe Sfânta Masă Cinstitele Daruri, spune cuvintele „Iosif cel cu bun chip, de pe Lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme în mormânt nou îngropându-L, L-a pus”.

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea – ucenic al lui Hristos în taină

Era sfetnic de vază al Soborului, de aceea el nu putea să-L mărturisească direct pe Iisus, întrucât se hotărâse de către Sinedriu ca oricine Îl va mărturisi pe Iisus să fie excomunicat din Sinagogă și, evident, să piardă și alte drepturi (Ioan 9, 22, 34; 12, 42; 16, 2). Sfinții Evangheliști îl mai prezintă pe Iosif din Arimateea ca fiind bogat, nu doar material, ci și spiritual, de vreme ce se spune despre el: „Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun și drept” (Luca 23, 50-51).

El este cel care, împreună cu Nicodim, L-a îngropat pe Hristos. Iosif nu-L întâlnește acum pentru prima dată pe Iisus, fiindcă se afirmă despre el ca „fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica iudeilor” (Ioan 19, 39).

Reiese astfel lipsa de evlavie a iudeilor, arătând că socoteau un lucru greșit și primejdios a fi cineva ucenic al lui Hristos. De aceea, Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea se silea să ascundă iudeilor că e convins de învățătura lui Hristos, deși o primea.

Deci vine ucenicul din Arimateea, spre osânda neomeniei iudeilor, și cinstește cu slujirea cuvenită trupul Celui pe care încă nu L-a cinstit printr-o credință deschisă deși credea.

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea - Coborârea de pe cruce

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea 31 iulie - a
Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea dă jos după Sfânta Cruce, Trupul Domnului

Cu toate că nu a fost prezent la suferințele Domnului, a aflat înaintea lui Pilat că a murit, ceea ce denotă că era la curent cu tot ceea ce I s-a întâmplat lui Iisus. Având în vedere poziția și influența pe care le deținea, Iosif a mers la Pilat și l-a rugat să-i permită să coboare trupul lui Iisus de pe cruce, ca să-L îngroape, fiindcă așa prevedea legea iudaică pe care o respecta cu strictețe, nepermițând ca trupul lui Hristos să fie aruncat în groapa nelegiuiților.

„Și coborându-L, L-a înfășurat în giulgiu de în și L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus.”(Luca 23, 53).

Sfântul Chiril al Alexandriei tâlcuiește astfel acest verset: „faptul că mormântul era nou înseamnă trecerea neobișnuita și nouă de la moarte la viața și înnoirea sufletelor noastre, pe care Hristos ne-a adus-o, prin care învingem stricăciunea. Căci moartea noastră s-a transformat, prin moartea lui Hristos”.

Sfântul Evanghelist Matei ne spune că, de fapt, Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea a renunțat la propriul mormânt săpat în piatră, în favoarea Domnului împlinind profeția lui Isaia, care vestise că Mesia va fi condamnat împreună cu cei răi, dar mormântul lui va fi pus la un loc cu cel bogat.

Părintele Teofil Pârâian spune-a despre Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea: „Așa mi-e de drag Sfântul Iosif din Arimateea, care L-a cinstit pe Domnul Hristos într-o vreme când mulți Îl necinsteau. L-au condamnat, L-au răstignit, și el a fost dintre cinstitorii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apostolii s-au retras și el a avut îndrăzneala, spune Sfântul Evanghelist Marcu, s-a dus la Pilat și a cerut trupul Domnului Hristos, să-l înmormânteze cu cinste. Si l-a înmormântat cu cinste, într-un mormânt pe care I l-a oferit Domnului Hristos chiar Iosif din Arimateea, un mormânt nou în care nu a mai fost nimeni.”

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea – apostol al lui Hristos

Iisus l-ar fi făcut pe Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea ca pe unul dintre Apostolii Săi și ar fi activat în această calitate în Bretania, prin anul 63, unde ar fi întemeiat cea dintâi comunitate creștină din acele locuri.

Tradiția prezintă că i s-a arătat Domnul înviat, dăruindu-i bucuria și deplinătatea credinței. Sfântul și Dreptul Iosif fusese arestat, întrucât grija sa față de trupul Domnului a fost considerată un act de trădare de către iudei, iar Mântuitorul i s-a arătat în închisoare.

Eliberat din închisoare, Iosif a fost exilat. Acesta a fost prilejul ca Sfântul să poată predica Evanghelia altor popoare. Întâlnirea cu Domnul înviat l-a determinat să nu mai fie ucenic doar „în taină”, ci un mărturisitor plin de curaj al Fiului lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Filip l-a însărcinat cu predicarea Învierii în insulele britanice, fapt atestat de istoricul Ipolit (170-236). Debarcând în Marsilia, împreună cu Lazăr cel înviat și cu surorile lui, Marta și Maria, Iosif a mers mai întâi în Galia, și apoi în Britania, în jurul localității Glastonbury, unde a ridicat biserici și a îcreștinat pe mulți.

Surse: Crestin Ortodox, Orthodoxwiki, wikipedia.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iosif

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului și Dreptului Iosif din Arimateea!

IOSIF - numele are o largă arie de răspândire și este popular mai ales în apusul Europei. Iosif vine de la un vechi nume personal ebraic „Joseph”. Explicația numelui apare chiar în „Geneza”: „[Racheta]… a născut un fiu… și i-a pus numele Iosif, zicând: Domnul să-mi mai adauge un fiu”. Aceasta veche etimologie, acceptată și de lingvistica modernă, are ca bază apropierea numelui personal de radicalul verbal ebraic „jasaf” (יוסף) ce înseamnă „a adăuga”.

După cum Iosif a salvat viața fiilor lui Israel, ducându-i în Egipt, tot așa și noul Iosif, logodnicul Mariei, a salvat viața lui Iisus Hristos, fugind în Egipt. Israel este numit fiul întâi-născut al lui Dumnezeu, dar Iisus este cu adevărat Fiul singur-născut al Tatălui.

Derivate ale numelui Iosif

Yousef, Youssef, Yusef, Yusuf (țările arabe), Josip, Joško, Joso, Jozo (Croația), Yosef (Israel), József, Jóska, Józsi (Ungaria), Giuseppe, Beppe, Giusi, Peppe, Peppi, Peppino, Pino (Italia), Jose, José, Josepe, Pepe, Pepito (Spania), Yusuf (Turcia), Joseph (Franța, Germania, țările vorbitoare de limba engleză).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Iosif?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 29 decembrie când este serbat Sfântul și Dreptul Iosif, Logodnicul Sfintei Fecioare Maria și pe data de 4 aprilie când este prăznuit Sfântul Cuvios Iosif Imnograful, sau pe 31 iulie când serbăm pe Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului și Dreptului Iosif din Arimateea

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea se zugrăvește în icoanele îngropării lui Hristos, în chipul unui bătrân. Astfel, el este zugrăvit cerând trupul lui Hristos de la Pilat, la luarea trupului Domnului de pe Cruce, la plângerea Sa dinaintea înmormântării și la îngroparea Domnului.

Sfântul Iosif din Arimateea este reprezentat iconografic și ținând în mână o creangă de gherghin, conform legendei locale din Glastonbury, în care se spune că, la sosirea sa acolo, Sfântul s-a adăpostit la umbra unui gherghin, care a înflorit pe loc.

Icoana Sfântului și Dreptul Iosif din Arimateea 31 iulie
Icoana Sfântului și Dreptul Iosif din Arimateea 31 iulie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, pp. 116, 117.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice

Și iată un bărbat cu numele Iosif, sfetnic fiind, bărbat bun și drept, - Acesta nu se învoise cu sfatul și cu fapta lor. El era din Arimateea, cetate a iudeilor, așteptând împărăția lui Dumnezeu.
Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.
Și coborându-L, L-a înfășurat în giulgiu de in și L-a pus într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni, niciodată, nu mai fusese pus.
Și ziua aceea era vineri, și se lumina spre sâmbătă.

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (23, 50 - 54)

După acestea Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Și Pilat i-a dat voie. Deci a venit și a ridicat trupul Lui.
Și a venit și Nicodim, cel care venise la El mai înainte noaptea, aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă și aloe.
Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei.
Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină, și în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat.
Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul era aproape.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (19 38-42)

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Iosif logodnicul fecioarei maria și Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea

Drepților ai lui Dumnezeu, de mare cinste v-ați învrednicit pentru virtutea viețuirii voastre, astfel încât, tu, Iosif Logodnicul, ai fost păzitorul Preasfintei Fecioare, care în scutece L-a înfășat pe Pruncul Iisus. Tatălui Ceresc slujind cu adevărat, înțeleptule teslar, ai fost socotit tată (Luca 2, 48) al Fiului Cel fără de început, născut în peștera din Betleem, pe Care în brațele tale purtându-L, te-ai sfințit și te-ai preamărit. Iar tu, celălalt Iosif cu bun chip, cel din Arimateea, ai ieșit din sfatul cel viclean al fariseilor, ucenic în taină al Mântuitorului fiind, L-ai pogorât împreună cu Nicodim de pe Cruce, ungându-L cu smirnă și cu aloe, în giulgiu de în curat L-ați înfășurat și în mormântul nou oferit de tine, săpat în stâncă, îngropându-L, L-ați pus, de unde a înviat a treia zi. Acest mormânt purtător de Viață a devenit mai înfrumusețat decât Raiul și mai luminat decât orice cămară împărătească.
Pentru toate acestea, dăm slavă lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinții Săi! Așadar, ne rugăm vouă, Drepților Iosif Logodnicul și Iosif din Arimateea, să ne fiți ocrotitori pe calea vieții, sfătuitori în clipele de nepricepere, izbăvitori în ceasurile de primejdie, mângâietori la necaz, adăpost și hrană în grele încercări și lipsuri. Și să fiți pururea pentru noi rugători și mijlocitori către Hristos, pe Care L-ați iubit și L-ați slujit deplin, astfel încât, prin sprijinul și ajutorul vostru, mântuire să dobândim. Amin.

Autor: Episcopul Macarie Drăgoi

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea, glasul al 2-lea

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfășurându-L și cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus. Dar a treia zi ai înviat, Doamne, dăruind lumii mare milă.

Tropar - Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea, glasul al 5-lea

Ornament despartitor v01

Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea (Viețile Sfinților)

Sfântul Iosif din Arimateea era originar din seminția lui Efraim. A fost un om bogat, ucenic în taină al Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Iosif a fost cel care s-a ocupat de îngroparea Mântuitorului Iisus Hristos. După ce a cerut lui Pilat trupul Mântuitorului, împreună cu Nicodim au dat jos trupul Mântuitorului Iisus Hristos de pe cruce, l-au învelit în giulgiu alb și l-au așezat în mormânt nou săpat în piatră pe care Sfântul Iosif îl pregătise pentru sine.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 31 iulie

În aceasta luna, în ziua a treizeci și una, pomenirea Sfântului și Dreptului Evdochim;
Tot în aceasta zi, pomenirea târnosirii cinstitei case a Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu, din Vlaherne, unde se afla sfânta racla; și înaintepraznuirea cinstitei și de viata făcătoarei Cruci, adică: scoaterea cinstitei Cruci de la palatul împărătesc în cetate;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Iosif cel din Arimateea, care a îngropat preacuratul trup al Stăpânului Hristos, și care cu pace s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților doisprezece Mucenici romani, care de sabie s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 1 august

În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea scoaterii cinstitului lemn al Cinstitei și de viata făcătoarei Cruci;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților șapte Mucenici Macabei: Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim și Marcel, a Maicii lor Solomonia și a dascălului lor Eleazar;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților noua Mucenici care au mărturisit în Perga Pamfiliei: Leontie, Attu, Alexandru, Chindeu, Mnisiteu, Chiriac, Mineu, Catun și Evcleu;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Papa cel tânăr, care în sac băgat și legat la gura și în mare aruncat s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eleazar, care s-a săvârșit ars cu foc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Chiriac, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodor, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Polieuct, care s-a săvârșit fiind îngropat în gunoi;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Mini, Mineu și ceilalți, de la Viglentie, aproape de poarta de Tetrapilu Halcu.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Iosif roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfântul Sava cel Sfințit
(5 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sava cel Sfințit a săvârșit multe minuni prin rugăciunile sale, a izvorât apă în vreme de mare secetă, a vindecat bolnavi și îndrăciți. Este serbat în calendarul ortodox în data […]

† Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul Armeniei
(30 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul Armeniei este cel care a încreștinat prima țară din lume care s-a declarat în totalitate creștină. El este serbat în calendarul ortodox pe data de 30 septembrie. […]

† Sfântul Nicolae, episcopul Mirei Lichiei (6 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Nicolae, episcopul Mirei Lichiei, făcător de minuni, este icoana vie a bunătății și a dărniciei. El este cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al călătorilor, […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea
(31 iulie)”

  1. […] IOSIF - numele are o largă arie de răspândire și este popular mai ales în apusul Europei. Iosif vine de la forma latină numelui grecesc Ἰωσήφ (Ioseph), care provenea de la numele ebraic יוֹסֵף (Yosef) însemnând "a adăuga, a crește, a face din nou", de la rădăcina יָסַף (yasaf). În Vechiul Testament, Iosif este al unsprezecelea fiu al lui Iacov și primul împreună cu soția sa Rahela. Pentru că era favoritul tatălui său, frații lui mai mari l-au trimis în Egipt și i-au spus tatălui lor că a murit. În Egipt, Iosif a devenit un consilier al faraonului și, în cele din urmă, s-a împăcat cu frații săi când au venit în Egipt în timpul unei foamete. Acest nume apare și în Noul Testament, aparținând Sfântului Iosif, soțul Mariei, și lui Iosif din Arimateea. […]

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram