† Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira
(22 martie)

Apreciază Articolul

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, ne este cunoscut datorită râvnei sale în apărarea dreptei-credințe, atât în fața celor care denaturau învățătura creștină, cât și în fața celor care încercau o restaurare a păgânismului, în frunte cu împăratul Iulian Apostatul (361 -363). Din cauza aceasta a suferit o moarte martirică. Este serbat în calendarul ortodox în data de 22 martie.

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile a trăit pe vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363) și a lui Saturnin, guvernatorul Ancirei. El a fost preot al Bisericii din Ancira (Ankara de astăzi) sub episcopatul lui Marcel. Deși episcopul Marcel era un anti-arian care a căzut în erezia opusă, și anume modalismul, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile a rămas un ortodox înflăcărat care a mărturisit dreapta credință până la sfârșitul vieții sale.

După ce împăratul Iulian Apostatul a restaurat păgânismul ca religie favorizată a Imperiului Roman, poruncind să se redeschidă templele păgâne și să se aducă sacrificii zeilor și creștinii să fie prigoniți, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile a încăput să îl mustre public pe împărat.

Martiriul Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

După câtva timp, când împăratul Iulian Apostatul se întorcea din campania împotriva perșilor (362) s-a oprit în cetatea Ancirei, sfântul a fost adus legat înaintea lui sub acuzația că este creștin. Atunci împăratul a căutat să-l câștige de partea sa, ca să nu-l omoare și să tulbure astfel poporul, răzvrătindu-l, atunci Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, i-a răspuns plin de curaj: "Eu în Hristosul meu cred, Cel pe Care tu îl lepezi, când El ți-a încredințat împărăția aceasta pământească; de aceea, împărăția îți va fi luată foarte curând!". A mai rostit Sfântul Sfințit Mucenic Vasile și alte profeții, descoperite de Domnul Dumnezeu. Auzind toate acestea, împăratul Iulian s-a umplut de mânie. El a poruncit ca trupul sfântului să fie jupuit de viu în fâșii de piele.

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie - d

După câteva zile, păgânul împărat a venit iar la el, să vadă dacă nu a renunțat la cele spuse deunăzi. Văzându-l pe împărat, Sfântul Mucenic Vasile, a luat o fâșie de piele și, aruncând-o la picioarele lui, i-a zis: "Apucă și mănâncă, împărate, căci dulce îți este acest fel de hrană; mie Hristos îmi este Viață!".

Deci, Iulian Apostatul l-a dat în mâinile comitelui Frumentin, căpetenia gărzii sale, care l-a chinuit cumplit și așa, în acele chinuri, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului, neîncetat lăudând și slăvind pe Hristos, la data de 29 iunie 363.

Datorită faptului că în data de 29 iunie se face pomenirea Sfinților Petru și Pavel, Sfinții Părinți au hotărât ca data de prăznuire a lui a fost mutată în 22 martie.

Surse: Ziarul Lumina, CalendarulOrtodox, Obiectivbr.

Ornament despartitor v01
https://youtu.be/LSnFsiIz0gU
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Vasile - Vasilica

VASILE - Vasile nume de familie sau prenume masculin, a cărui etimologie neogrecească (βασιλιϰά, βασιλίσϰος) foarte răspândit în toată lumea creștină, provine din grecescul basileios, care la rândul lui stă în legătura cu basileos, "rege", "împarat", "bazileu". Latinii l-au redat prin Basilius.

În Antichitate, conducătorul tribului sau al ginții era numit basileu, apoi cuvântul a fost folosit pentru suveran și în Imperiul Bizantin pe împărat. Datorita semnificației, numele de Vasile este legat de termenul "biserică", de la cuvântul "basilike", care inițial însemna edificiu public ridicat pe cheltuiala imperială, loc de adunare, de judecată sau bursă comercială. Ulterior, fiind foarte bine conservate, aceste edificii au devenit lăcașuri de închinăciune lui Dumnezeu. Alături de Ion, Gheorghe sau Dumitru, numele de Vasile este unul dintre cele mai populare nume de la noi din tară, fiind pur romanești și cu vechime pe teritoriul țării noastre.

Numele Vasile la români

La noi astăzi e curentă forma Vasile, cu prescurtarea populara Sile. Feminine ca Vasila sau Vasilca se întâlnesc astăzi destul de rar, fiindu-le preferat mai grațiosul Vasilica. Diminutivele mai frecvente sunt Vasilica și Sică/Sica.

Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administrației și Internelor (MAI), aproape 600.000 de români, majoritatea bărbați, își serbează onomastica pe 1 ianuarie. Din totalul celor 587.327 de români sărbătoriți de Sfântul Ierarh Vasile cel Mare.

Dintre bărbați, 478.715 se numesc Vasile circa 20.000, Vasilică, iar alți peste 1.100 au numele Silică, Sile, Vasi sau Sică.

Cele mai multe românce care își sărbătoresc onomastica în prima zi a anului, respectiv peste 83.000, poartă numele Vasilica, alte 1.800 pe cel de Vasilca, peste 900 se numesc Sica, iar 528, Vasila.

Numele Vasile în diverse Limbi

Numele de "Vasile" în diferite limbi: în italiană forma de "Basilio", în franceză "Basile", iar în spaniolă "Basil". În limba maghiară întâlnim variantele "Vazul", "Bazso", "Vaszoly" sau "Vaszilia", iar în limbile rusă și bulgară se folosesc formele "Vasillii", "Vasillia" sau "Vasea".

Personalități care poarta numele de "Vasile"

Vasile Conta, filosof roman;
Vasile Parvan, istoric roman;
Vasile Lupu, voievod al Moldovei;
Vasile Aron, Vasile Carlova, Vasile Alecsandri, Vasile Voiculescu, poeți și scriitori români.

Când se serbază cei care poartă numele de Vasile

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Vasile? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 1 ianuarie, când este prăznuit Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Se mai poate serba această zi de nume și pe data de 30 ianuarie, când Sfântul Ierarh Vasile cel Mare este prăznuit împreună cu Sfinții Ierarhi Grigore Teologul și Ioan Gura de Aur, sau pe data de 22 martie când serbăm pe Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira.

Surse: Creștin Ortodox, Wikipedia, Digi24.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie

[Sfântul mucenic] Vasile preotul [din Ancira], bătrân cu barbă scurtă despicată în două, străpungându-i-se pântecel și tot trupul cu frigări, se săvârșește.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruință să-I cântăm.
Împărăteasca Ta Slavă, Împărate al tuturor, iubind-o Măritul Mucenic Vasile cu statornicie, a pătimit pe pământ; prin care învrednicește-ne și pe noi Împărăției Cerurilor.
Viața ta cea vrednică de laudă, petrecerea cea curată și calea nevoințelor tale, te-au făcut pe tine moștenitor al lui Dumnezeu și cetățean al cerurilor, mărite.
Prin buna ta viețuire supunându-te lui Dumnezeu, preaînțelepte, ai supus pe vrăjmașul și cu picioarele l-ai zdrobit, în chip strălucit, biruitor arătându-te asupra lui, Sfințite Mucenice Vasile.
Întru vărsarea sângelui tău ai înecat pe Faraonul cel neînțelegător, cu toată oștirea lui, cu adevărat și ai alergat, înțelepte, către pământul în care mulțimea pătimitorilor pururea se veselește.
Unul-Născut, Cel Ce este împreună cu Tatăl, de voie a locuit în pântecele tău cel Preacurat și Om S-a făcut, Preacurată, vrând să mântuiască, din bunătate, pe oameni.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, glasul al 2-lea

Săvârșind petrecerea cea după Lege, ai păzit credința, Sfințite Mucenice Vasile. Pentru aceasta, te-ai învrednicit cununilor muceniciei și stâlp neclintit te-ai arătat Bisericii, mărturisind pe Fiul Cel fără de început cu Tatăl și cu Duhul, Treimea Cea Nedespărțită, pe Care roag-O să ne mântuiască din nevoi, pe noi, cei ce te cinștim pe tine, ca să strigăm ție: bucură-te, Sfinte Vasile, de Dumnezeu înțelepțite!

Ornament despartitor v01

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira (Viețile Sfinților)

Sfântul Vasile, preotul Bisericii Ancirei, din cetatea Galatiei, cu totul se sârguia să învețe pe oameni adevărul creștinesc și să-i întoarcă din calea diavolească și din toate lucrurile cele rele ale aceluia. El neîncetat propovăduia că vreme cumplită a sosit și că în multe feluri sunt căpeteniile cetelor iadului; pentru că satana are slugile sale, dintre care unele îmbrăcate în haine de oi, iar înăuntru fiind lupi răpitori, șezând lângă calea acestei scurte vieți, ca să vâneze sufletele spre pierzare, a căror meșteșugire și răpire o arată această vreme.

Deci, fără temere zicea sfântul: "Vă arăt tuturor calea ce duce spre mântuire, întru Hristos Dumnezeu, iar rătăcirea celor necurați o vădesc și o mustru. Dacă oarecare, lăsând pe veșnicul și adevăratul Dumnezeu, au alergat la idolii cei orbi, surzi și muți, aceia vor moșteni văpaia focului nestins care iese din zeii lor. Drept aceea noi toți, cei ce iubim pe Hristos și ca pe un povățuitor al credinței noastre Îl cinstim cu osârdie și voim ca nerăpită să-I păzim comoara în curatele vistierii ale sufletului, să călcăm cu picioarele înșelăciunile diavolești și dănțuirile praznicilor idolești, apoi să fugim de urâții împiedicători, întărindu-ne cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, dătătorul veșnicei răsplătiri".

Astfel făcea sfântul în toate zilele, înconjurând cetatea și pe fiecare întărind, ca să țină desăvârșit credința și să se izbăvească de veșnicile munci ce vor să fie. Și a fost acest sfânt Vasile preot pe vremea patriarhului Constantinopolului, Eudoxie arianul, de care, în vremea sinodului arian din cetatea lui Constantin, a fost oprit de a sluji cele sfinte, pentru dreapta sa credință. Dar după aceea i s-a poruncit de două sute și treizeci de episcopi, care se adunaseră în Palestina, ca iarăși cu îndrăzneală să săvârșească cele sfinte. Pentru că, având dreaptă credință și viață plăcută lui Dumnezeu, vestea cuvântul credinței fără de prihană și pe mulți îi întorcea de la rătăcire. Pentru aceasta, când tot sufletul creștinesc dreptcredincios era prigonit, sfântul a fost clevetit la împăratul Constanțiu, fiul marelui Constantin, că ar tulbura poporul și întru adevăr, pe mulți i-a învățat a crede drept, pentru că era statornic și tare în credința și așezămintele părintești, nicidecum abătându-se din mărturisirea cea dreptcredincioasă. Iar când a luat împărăția Iulian Paravatul (Apostatul) și s-a făcut pierzător de suflete omenești, punându-le înainte legile cele nebune pentru necuratele jertfe idolești, atunci și în țara Galatiei, prin porunca lui, se sileau popoarele la închinarea idolească, timp de un an și trei luni.

Sfântul Vasile, văzând pierzarea sufletelor omenești, se ruga lui Dumnezeu pentru cetatea sa, Ancira, zicând: "O, Mântuitorule al lumii, Hristoase, lumina cea neapusă, comoara veșnicelor vistierii, Cel ce cu voia Tatălui izgonești întunericul și cu Duhul Lui pe toate le alcătuiești, caută cu sfântul și înfricoșatul Tău ochi și risipește necuratele slujiri, care se împotrivesc voii Tale celei sfinte că, fiind stricat sfatul lor cel neputincios, să nu fie împiedicare sufletelor întru Tine, Dumnezeul nostru, Cel ce în veci petreci!".

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie - c

Închinătorii de idoli, auzind pe Sfântul Vasile rugându-se la arătare, s-au pornit asupra lui cu mare mânie și unul dintre dânșii, anume Macarie, alergând, l-a prins, zicând: "De ce tu înconjuri toată cetatea tulburând poporul și stricând legea cinstirii de zei, așezată cu laudă de împăratul?". Răspuns-a lui sfântul: "Să sfărâme Dumnezeu gura ta, robul diavolului, pentru că nu eu stric legea voastră, ci Cel ce locuiește în cer, cu puterea Sa nevăzută, o strică și o va strica mereu și va pierde tot sfatul vostru, până ce veți slăbi desăvârșit și veți moșteni veșnica muncă cea pregătită vouă". Și, umplându-se de mânie necurații, l-au dus la ighemonul Saturnin, zicând: "Omul acesta tulbură cetatea noastră și pe mulți, amăgindu-i, îi duce la rătăcire; iar acum a venit la atâta îndrăzneală, încât, propovăduind cele îndărătnice, nu se îndoiește a răsturna altarele și pe împăratul a-l huli".

Saturnin ighemonul l-a întrebat pe sfântul: "Cine ești tu, cel ce îndrăznești unele ca acestea?". Răspuns-a Sfântul Vasile: "Creștin sunt, căci acest nume îmi este mai cinstit decât toate". Zis-a Saturnin: "Dacă ești creștin, pentru ce nu faci cele ce se cuvin creștinului?". Răspuns-a sfântul: "Bine mă sfătuiești, o, ighemonule, căci se cade ca faptele cele bune ale omului creștin, arătate să fie tuturor, precum învață Sfânta Evanghelie: Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor ca, văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru Cel din ceruri".

Zis-a Saturnin: "Pentru ce dar tulburi cetatea noastră și hulești pe împăratul pretutindeni, ca și cum ar fi călcat legile cele bune?". Răspuns-a sfântul: "Pe împăratul vostru nu-l hulesc, ci știu pe Împăratul Cel din cer, Care este Dumnezeu, Căruia închinătorii cei vrednici, părinții noștri, pretutindeni i se închină în curăția inimii. Acela este puternic ca a voastră păgânătate cea legiuită cu nesocoteală în scurtă vreme s-o strice". Zis-a Saturnin: "Oare nu ți se pare a fi dreaptă legea așezată de împăratul nostru?". Grăit-a sfântul: "Cum poate să fie dreaptă legea aceea care este asemenea unui câine mânios, care purtând carne în gură, mănâncă, înconjurând jertfele, și înaintea diavolescului altar lătrând pune trup omenesc și varsă sânge împrejurul lui, înjunghiind pe prunci pentru jertfa diavolilor? Deci, o lege ca aceasta cum va putea să se numească dreaptă?".

A zis Saturnin: "Încetează de a minți, limbutule, și te supune împăratului!". Răspuns-a Sfântul Vasile: "Cerescului Împărat m-am supus până acum și mă supun, iar de sfânta credință cea întru El niciodată nu mă voi depărta". Zis-a Saturnin: "Despre care împărat ceresc, căruia te supui, îmi vorbești?". Răspuns-a sfântul: "Pe Acela ți-L spun, Care este în cer și spre toți privește, iar cel pe care tu îl lauzi este pământesc și îndată, ca un om, va cădea în mâinile Împăratului celui mare".

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie - b

Acestea auzind, Saturnin s-a mâniat și a poruncit ca, dezgolind pe sfântul, să-l spânzure de copaci și cu unelte de fier să-i strujească trupul. Iar el, fiind spânzurat în chinuri, se ruga lui Dumnezeu, zicând: "Mulțumesc Ție, Doamne, Dumnezeul veacurilor, căci m-ai făcut vrednic să pătimesc pentru Tine acestea și să aflu calea vieții, pe care umblând voi putea vedea pe moștenitorii făgăduințelor Tale". Deci, strujindu-se sfântul, ighemonul i-a zis: "Acum, Vasile, prin rănile cele dureroase pedepsindu-te, supune-te împăratului". Răspuns-a sfântul: "O, sălbaticule și străinule de nădejdea creștinească, ți-am spus acum că adevăratului Împărat și Dumnezeului meu mă supun, crezând în El, și nu-mi este mie cu putință să mă depărtez de Acela". Apoi, poruncind Saturnin slugilor care-l strujeau să înceteze, fiindcă osteniseră, a zis iarăși către sfântul: "Crede nouă, și zeilor noștri adu-le jertfe". Răspuns-a sfântul: "Zeilor celor deșerți nu mă voi închina, nici voi fi părtaș jertfelor celor ce ucid sufletele".

Atunci a poruncit ighemonul să-l ducă pe mucenic în țeapă; și, mergând sfântul, l-a întâmpinat un oarecare elin, cu numele Felix, și i-a zis lui: "Ce este aceasta, Vasile, că singur tu mergi să te pierzi? Oare nu ți-ar fi fost mai bine de te-ai fi făcut prieten zeilor și să fi câștigat darurile cele făgăduite de împărat? Deci vei pătimi cumplit și încă mult timp, după vrednicie, deoarece singur ai voit astfel". Sfântul a răspuns: "Îndepărtează-te, necuratule, care nu știi pe Hristos, veșnicul Împărat al făgăduințelor celor adevărate, că nu ești vrednic a ști acelea! Căci, fiind în întuneric, cum vei putea să privești spre lumina cea adevărată și să cunoști negura ce te împresoară?". Acestea zicând, Sfântul Vasile a intrat în temniță.

Ighemonul Saturnin, trimițând scrisori la împăratul Iulian, l-a înștiințat pe el despre preotul Vasile. Iar împăratul îndată a trimis la Ancira pe un oarecare Elpidie, dascăl al pierzării, care altădată a fost creștin, iar acum era călcător de lege. Împreună cu dânsul a trimis și alt pierzător, anume Pigasie, care fusese și el altădată creștin și din bunătățile cerești căzuse. Ei plecând spre Ancira, când au ajuns în Nicomidia, au găsit pe Asclipie, slujitorul idolesc, pe care luându-l cu dânșii, cei trei boieri ai oștirii diavolului, au sosit în cetatea Ancira. Iar Sfântul Vasile, șezând în temniță, nu înceta ziua și noaptea a lăuda și a slăvi pe Dumnezeu.

A doua zi a venit Pigasie în temniță la Sfântul Vasile și, închinându-se lui, i-a zis: "Bucură-te, Vasile!". Răspuns-a lui sfântul: "Nu-ți este ție bucurie, cel fără de bucurie și călcător de adevăr! Nu-ți este ție mântuire, care altădată din izvorul lui Hristos ai băut, iar acum te saturi de noroiul cel urât, înghițind jertfele idolești; altădată ai fost părtaș dumnezeieștilor Taine, iar acum diavoleștilor mese ești întâi șezător; altădată învățător al adevărului și acum povățuitor al pierzării. Altădată cu sfinții săvârșeai prăznuirile, iar acum cu slugile satanei dănțuiești; altădată erai povățuitor spre lumină celor rătăciți întru întuneric, iar acum singur cu totul ești cuprins de negură. Cum de ți-ai pierdut nădejdea ta și te-ai lipsit de sufleteasca vistierie? Ce vei face când va cerceta Domnul despre tine?".

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie - e

Acestea spunându-le, Sfântul Vasile s-a rugat Domnului, zicând: "Slavă Ție, o, Dumnezeule, Cel ce ești cunoscut de robii Tăi și aduci spre lumină pe cei ce doresc a Te vedea pe Tine, Dumnezeul lor; Cel ce preamărești pe cei ce nădăjduiesc spre Tine și umpli de rușine pe cei ce urăsc legea Ta; Cel ce ești lăudat sus de oști cerești și pe pământ de oameni închinat; binevoiește, Dumnezeule Cel închinat, ca toate legăturile diavolului să se rupă de la sufletul robului Tău, ca să pot scăpa de vânarea celor ce urăsc dreptatea și se laudă că au să mă biruiască pe mine".

Auzind Pigasie unele ca acestea, s-a dus de la dânsul tulburat și, la prietenii săi întorcându-se, le-a spus toate cele grăite de Vasile. Iar aceia s-au umplut de mânie, căci văzuseră pe Pigasie tulburat, și, ducându-se la ighemon, i-au spus despre aceea.

Atunci ighemonul îndată a poruncit să aducă iarăși pe sfântul la întrebare. Stând la judecată, Sfântul Mucenic Vasile a zis către ighemon: "Fă ceea ce voiești". Iar Elpidie, auzind pe Vasile vorbind fără frică, a zis către judecători: "A înnebunit acest om fărădelege. Deci acum, pedepsindu-se cu muncile, de se va supune la închinarea zeilor, își va afla sufletul său, iar de nu va voi să se plece, atunci însuși împăratul nostru se va bucura", – zicea aceasta socotind că prin vicleșug îl va face să se închine zeilor. Intrând la împărat, i-a spus: "Stăpâne împărate, Vasile, nesuferind muncile, voiește să se supună înaintea măririi tale". Deci s-a dus împăratul în capiștea lui Asclipie și a poruncit să aducă la sine pe mucenic. Stând Sfântul Vasile înaintea împăratului, a zis către dânsul: "Unde sunt jertfitorii și prorocii tăi, care s-au obișnuit a fi cu tine? Ți-au spus oare pentru ce am venit la tine?". Iulian răspunse: "Socotesc că tu, fiind înțelept, te-ai cunoscut însuți pe tine și acum voiești să te unești cu noi și să aduci jertfă zeilor". Grăit-a sfântul: "Să știi, o, împărate, că sunt nimic aceia pe care îi numești zei. Ei sunt idoli surzi și orbi, iar pe cei ce cred într-înșii îi trag în iad".

Zicând aceasta, a rupt o bucată de carne ce atârna din trupul său și a aruncat-o în obrazul împăratului, zicând: "Primește, Iuliane, și mănâncă, dacă te îndulcești cu o mâncare ca aceasta, că eu spre a viețui am pe Hristos, iar a muri pentru Dânsul îmi este dobânda. El este ajutorul meu în Care cred și pentru Care rabd acestea". Despre o mare îndrăzneală și bărbăție ca aceea a Sfântului Vasile, îndată a străbătut vestea pretutindeni între creștini și toți l-au fericit pentru mărturisirea sa atât de preaslăvită pentru Hristos și pentru lucrul cel bărbătesc, prin care a rușinat pe tiran.

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira 22 martie

Iar Frumentin, comitele cetei ce purta paveze, care a adus înaintea împăratului pe Sfântul Vasile, Mucenicul, văzând ce a făcut și cum, rupând carne din trupul său, a aruncat-o în obrazul lui Iulian spunându-i cuvinte dosăditoare, s-a rușinat foarte și s-a temut de mânia împăratului; căci văzuse pe împărat schimbându-se la față și pornit de mânie, nu atât asupra mucenicului, cât asupra lui, deoarece a pus pe legatul acela înaintea împăratului. Și îndată comitele, apucând pe Vasile, a plecat degrabă din fața împăratului și, trăgându-l în divan suflând cumplit de mare mânie, a poruncit ca mai cu asprime să-l muncească, mai mult decât cu cele dintâi munci, care i se dăduseră de dânsul în toate zilele. Și nu numai pielea mucenicului o sfărâmase cu rănile, dar și tot trupul, încât se vedeau și cele dinăuntru ale lui. Iar Sfântul Vasile într-o muncire ca aceea se ruga lui Dumnezeu, zicând: "Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeule, nădejdea creștinilor, Cel ce sprijinești pe cei căzuți și ridici pe cei surpați, Cel ce scoți din stricăciune pe cei ce nădăjduiesc spre Tine, Cel ce știi suferințele noastre, Bunule, Îndurate, Milostive și îndelung răbdătorule, caută din preaînaltul scaun al slavei Tale, dă-mi să săvârșesc cu credință alergarea mea și fă-mă vrednic Împărăției Tale veșnice și fără de moarte!".

După ce a înserat, comitele a poruncit să-l arunce pe Sfântul Vasile în temniță. Iar Iulian, a doua zi foarte de dimineață, a ieșit din cetate, nelăsând pe comite să-i vadă fața și s-a dus în Antiohia. Comitele, văzând asupra sa minia împărătească ce i se făcuse pentru Vasile, s-a înfocat mai mult asupra sfântului și, scoțându-l din temniță, i-a zis: "Ce vei mai face, o, nebunule om, mai mult decât toți oamenii? Vei jertfi zeilor, cum a poruncit împăratul, sau nu? Ți-ai ales una din două?". Atunci, mâniindu-se și ighemonul, a poruncit să-l spânzure pe sfântul spre munci și să-i strujească coastele cumplit, mult timp, apoi cu fiare grele ferecându-l, l-a aruncat iarăși în temniță.

După aceea, împăratul Iulian, ducându-se în părțile Răsăritului, a mers la Ancira și l-au întâmpinat slugile diavolului, având cu dânșii pe idolul lor care se numea Ghecatis. Intrând în palat, a chemat pe jertfitorii idolești și i-a miluit cu aur. Iar a doua zi, făcându-se priveliște, Elpidie a adus aminte împăratului despre Vasile; și, sculându-se de la priveliște, împăratul a poruncit să aducă la dânsul în palat pe Vasile. Deci a mers Sfântul Vasile și a stat înaintea împăratului cu fața luminoasă, având minunată cuviință. Iar Iulian a zis către dânsul: "Care este numele tău?". Sfântul a răspuns: "Cine sunt, îți voi spune acum: întâi mă numesc creștin, iar numele lui Hristos este veșnic și covârșește mintea omenească, iar de oameni Vasile mă numesc. Și de voi păzi fără prihană numele lui Hristos după care sunt numit, voi lua de la El în ziua judecății răsplătire fără de moarte!".

pravila - Floare Ornamentala

Iulian împăratul a zis: "Nu rătăci, Vasile, pentru că sunt înștiințat despre tainele voastre. Tu crezi Aceluia Care a luat moarte de ocară pe vremea lui Pilat din Pont?". Răspuns-a sfântul: "Nicidecum nu rătăcesc, împărate. Tu ai rătăcit, făcându-te călcător de lege și lipsindu-te de cereasca Împărăție. Eu cred în Hristos al meu, de Care tu te-ai lepădat, căci El ți-a dăruit această pământească împărăție, dar degrabă o va lua de la tine, ca să cunoști ce fel de Dumnezeu ai mâniat". Zis-a Iulian: "Te îndrăcești, nebunule! Nu va fi așa precum voiești tu".

Răspuns-a sfântul: "Nu-ți aduci aminte de răsplătirile lui Hristos cele pregătite robilor Lui? Nu te-ai rușinat de altarul prin care ai scăpat de ucigătoarea moarte, când erai prunc de opt ani și, fiind spre ucidere căutat, te-ai ascuns în sfințitul locaș; nici n-ai păzit legea pe care cu gura ta, când erai în rânduiala bisericească, adeseori ai propovăduit-o. Pentru aceasta nici Hristos, Împăratul Cel mare, nu te va pomeni întru a Sa veșnică Împărăție, ci și această vremelnică împărăție, nu după mult timp, o va lua de la tine și trupul tău nu se va învrednici îngropării, pe când sufletul tău în cumplite dureri ți-l vei lepăda!". Aceasta mai înainte a prorocit-o sfântul despre grabnica moarte a lui Iulian, al cărui trup, fiind îngropat, l-a aruncat pământul din sânul său afară.

Atunci a zis Iulian: "Eu, o, necuratule, am vrut să te eliberez, dar, deoarece repeți fără rușine cuvintele tale nebunești și sfatul meu îl lepezi, încă și cu mustrări multe mă ocărăști, pentru aceea poruncește mărirea mea, ca din trupul tău în toate zilele să se facă câte șapte curele!". Deci a poruncit comitelui Frumentin, purtătorul de paveze, ca, luând pe Vasile, în toate zilele să-i jupoaie pielea, făcând câte șapte curele; și aceasta o făcea Frumentin cu osârdie.

Sfântul cu vitejie răbda pentru Hristos niște chinuri cumplite ca acelea, toată pielea lui în câteva zile fiind jupuită în curele și curelele acelea atârnând pe dinainte și pe la spate, a grăit pătimitorul către comite: "Acum aș voi să merg la împărat, să vorbesc cu el". Comitele, la acele cuvinte ale lui, l-a întrebat: "Pentru a te supune poruncii, sau a pieri în munci?". Sfântul Mucenic Vasile răspunse: "O, necuratule om, ai uitat câte curele ai jupuit ieri și în zilele trecute de pe trupul meu, încât toți care se uitau la mine plângeau, văzând muncile care mi le făceai, hulitorule de cele sfinte? Iată acum, cu darul Hristosului meu, stau sănătos înaintea ta! Spune tiranului Iulian, împăratul tău, cât de mare este puterea lui Hristos Dumnezeu, pe care el a părăsit-o, și și-a pierdut sufletul amăgindu-se de diavol. Nu-și aduce aminte cum Hristos Dumnezeu l-a izbăvit de moartea prin ucidere, ascunzându-l printre sfinții preoți și sub dumnezeiescul altar al sfintei biserici? Această facere de bine uitând-o, s-a lepădat singur de Dumnezeu și a fugit din Biserică. Iar eu nădăjduiesc în Hristosul meu, că degrabă îi va răsplăti după vrednicie și va pieri ticălosul călcător de lege în tirania sa".

pravila - Floare Ornamentala

Comitele a zis: "Te îndrăcești, nebunule! Iulian, stăpânul meu cel nebiruit, fiind iubitor de oameni și milostivindu-se spre tine, ți-a poruncit ca împreună cu noi să prăznuiești în jertfe de cărnuri și în tămâieri binemirositoare. Dar tu n-ai voit să te supui, ci, dimpotrivă, cu ocări ai necinstit mai întâi pe împărat, după aceea m-ai băgat și pe mine în primejdie. Deci îți voi răsplăti după vrednicia ta, cu niște munci ca acestea, cu care degrabă te vei duce din viața aceasta".

Zicând acestea, comitele a poruncit să înfierbânte țepușe de fier și cu acelea să-i împungă trupul pe spate și pe pântece. Fiind muncit astfel, Sfântul Vasile a căzut la pământ, rugându-se lui Dumnezeu cu mare glas și zicând: "Lumina mea, Hristoase, nădejdea mea, Iisuse, limanul cel lin al celor învăluiți, mulțumesc Ție, Doamne, Dumnezeul părinților mei, că ai scos sufletul meu din iadul cel mai de jos și ai păzit în mine numele Tău cel slăvit ca, în lănțuire sfârșindu-mi alergarea, să fiu părtaș odihnei celei veșnice pentru făgăduințele făcute părinților mei de Tine, Arhiereul cel Mare, Iisuse Hristoase, Domnul nostru! Acum primește în pace duhul meu, petrecând neschimbat în această mărturisire, că Tu ești milostiv și mare este îndurarea Ta, Cel ce viețuiești și petreci în vecii vecilor. Amin!".

Săvârșindu-și rugăciunea și fiind străpuns pântecele lui cu acele înfocate țepușe, a adormit cu somn dulce, dându-și duhul în mâinile lui Dumnezeu. Deci s-a sfârșit Sfântul Vasile în mărturisire mucenicească, în 28 de zile ale lunii ianuarie. Iar după uciderea și pierzarea cea grabnică a lui Iulian Paravatul, mult-pătimitorul trup al mucenicului s-a arătat a fi cinstit de creștini în a 22-a zi a lunii martie, în care s-a așezat pomenirea lui. Vitejeasca lui pătimire a întărit pe toți creștinii în credința cea adevărată în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine slava și cinstea în veci vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 martie

https://youtu.be/KYL442e6DWk

În această lună, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Vasile, preotul Bisericii din Ancira;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor mucenițe Calinica și Vasilisa, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Drosida, fiica împăratului Traian, și a celor împreună cu dânsa cinci canonice;
Tot în această zi, pomenirea sfântului cuviosului mucenic Eftimie cel Nou, care s-a nevoit în Constantinopol, la anul 1814, și care prin sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 23 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea sfântului mucenic Nicon și a celor o sută nouăzeci și nouă (199) de ucenici ai săi;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Dometie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Gheorghe cel Nou și făcătorul de minuni din Diipiu;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului cuvios mucenic Luca, cel care a pătimit chinuri mucenicești în Mitilene, la anul 1802 și care prin spânzurătoare s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Nicon din Lavra Peșterilor de la Kiev.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Vasile roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei
(30 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, a rămas în conștiința Bisericii ca vindecător al celor bolnavi, ca ocrotitor al iubirii dintre soții creștini. El este prăznuit în calendarul ortodox pe data de […]

† Sfântul Gherasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice
(20 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Gherasim din Kefalonia este cunoscut, datorită minunilor pe care le-a săvârșit, ca protector și tămăduitor atât al celor care suferă de boli psihice, cât și al persoanelor demonizate. El este […]

† Sfânta Cuvioasă Pelaghia din Antiohia (8 octombrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Pelaghia, care mai înainte a fost desfrânată, a reușit, la fel ca Sfânta Maria Egipteanca, să transforme frumusețea și dragostea trupească în noblețe duhovnicească și dragoste de Dumnezeu. Ea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram