† Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei
(7 iunie)

5/5 - (8 votes)

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, prin smerenie și dragoste a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii. Punerea mâinilor și rugăciunea lui tămăduiau bolile trupești ale tuturor celor care veneau la el iar prin cuvânt vindeca rănile cele sufletești. Este serbat în calendarul ortodox în data de 7 iunie.

Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, tăinuitul rob al lui Hristos, a trăit în secolul IV, în Ancira Galatiei (care astăzi se numește Ankara), pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian. El lua în taină trupurile sfinților mucenici, care după moarte erau tratate cu necinste și le îngropa creștinește.

Ancira - actuala Ankara Turcia
Ancira - actuala Ankra aTurcia

Iubirea Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

Bunătatea și iubirea de aproapele au fost virtuțile de căpătâi ale Sfântul Sfințit Mucenic Teodot din Ancira. El avea o casă de oaspeți în Ancira. Plin de iubire milostivă față de semeni era cunoscut pentru bunătatea cu care ieșea în întâmpinarea nevoilor celor pe care îi întâlnea. În perioada aceea a fost numit un nou guvernator al Ancirei, un anume Theotecnus. Acesta din urmă, mânat de ură, a început să captureze creștini. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, după putere a avut grijă de cei întemnițați.

Într-una din zile, Teodot a plecat la Malos, un sat apropiat Ancirei, să recupereze sfintele moaște ale martirului Valent, deoarece fuseseră aruncate în râul Halys. Pe drumul de întoarcere a întâlnit pe o pajiște un grup de creștini și i-a invitat să prânzească împreună. Au trimis și după preotul Fronton din Malos. Acesta, deși nu îi cunoștea, le-a spus că îi recunoaște din vedenia ce a avut-o cu o seară înainte.

Stând la masă, Teodot i-a spus preotului Fronton că ar fi atât de potrivit să ridice chiar acolo în acel loc izolat o capelă să depună moaștele sfinților martiri.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie - d

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Teodot

Întors în Ancira, Sfântul Sfințit Mucenic Teodot a găsit cetatea tulburată. Șapte fecioare creștine fuseseră arestate, torturate și forțate să participe la un ritual de cinstire a statuilor zeițelor Diana și Minerva pe un lac. Pentru această faptă a fost adus înaintea dregătorului și acolo a zis cu îndrăzneală că, este simplu și smerit, însă pentru credința și mărturisirea lui Hristos este mai presus și mai puternic decât împărații lumii. De aceea, păgânii l-au bătut cumplit, apoi l-au spânzurat sus pe un lemn, l-au jupuit pe coaste și la sfârșit i-au tăiat capul, în data de 7 iunie 303. Și așa a luat fericitul cununa mucenicilor, în vremea împăratului Dioclețian (284-305). Mucenicul Teodot, mai înainte de a intra în nevoința mucenicească, a făcut multe lucruri bune. La început s-a luptat împotriva poftelor trupești și, deși era căsătorit după lege, a ridicat război duhovnicesc, supunându-și trupul duhului. El atât de mult a sporit în fapte bune, încât și altora putea să le fie învățător al curăției și al întregii înțelepciuni.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot a avut curajul de a le recupera trupurile. Auzind guvernatorul, a hotărât să-l caute pe cel care îndrăznise acest lucru. Teodot, luându-și rămas bun de la cei iubiți, s-a predat. Trupurile fecioarelor au fost arse, iar Teodot, nevrând să se lepede de creștinism și să accepte o funcție de preot al zeului Apolo și bogății multe, a fost decapitat. Trupul său a fost pus sub pază.

Viața Sfântului Teodot este arătată la 18 mai când au pătimit cele șapte fecioare, ale căror rămășițe le-a îngropat.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie - a
Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot este însă amintit și la 7 iunie, pentru că în această zi a primit la rândul său cununa muceniciei pentru Mântuitorul Iisus Hristos.

Surse: Trinitas TV, Basilica, Ziarul Lumina, calendar.ortodox, EvenimentulIstoric.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei

Neștiind de toate acestea, preotul Fronton din Malos a venit în Ancira să discute despre capela pe care hotărâseră să o construiască. Asinul său însă, a mers exact spre locul unde Sfântul Sfințit Mucenic Teodot era îngropat. Acolo a întâlnit gărzile. Le-a dat vin din belșug și după ce au adormit, a urcat trupul lui Teodot pe asin, iar asinul a plecat direct spre pajiștea unde Sfântul Sfințit Mucenic Teodot și preotul Fronton hotărâseră să construiască capela destinată sfintelor oseminte ale martirilor.

Dumnezeu rânduise ca primele sfinte moaște depuse acolo să fie chiar cele ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodot.

Surse: Trinitas TV.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Teodot

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei!

Teodot - forma latinizată a numelui grecesc Θεόδοτος (Theodotos) Teodor. Pentru a citi mai mult despre numele Teodor-Teodora APĂSAȚI AICI.

Derivate ale numelui Teodot

Teodotos, Teodoto

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Teodot?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 7 iunie când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei. Acest nume se poate serba în aceleași zile în care este sunt serbați cei care poată numele de Teodor, pentru a afla mai multe APASĂ AICI.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, spune doar: "Sfințitul Mucenic Teodot [al Ancirei] cu căruntețe, prin sabie s-a săvârșit."

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 205.

Ornament despartitor v01

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, cârciumarul

Calendarul creștin păstrează în ziua de 7 iunie amintirea unui episcop din Asia Mică care, în viața de zi cu zi, era cârciumar. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot avea o casă de oaspeți în care oferea loc de odihnă și masă pentru drumeți. Din munca sa ajuta pe cei aflați în nevoie, fără să fie știut de nimeni. Toți cei din cetate îl știau drept cârciumar dar, în taină, Teodot avea o misiune sfântă – aduna trupurile mucenicilor de la locul execuțiilor și le îngropa pe cheltuiala sa.

Cârciumarul prefăcut "făcea multă neguțătorie duhovnicească, câștigând lui Dumnezeu multe suflete pentru că, sub chipul de cârciumar, lucra apostolește în taină, iar prin învățăturile și sfătuirile sale de Dumnezeu insuflate, aducea pe mulți la Biserica lui Hristos, iar pe cei păcătoși îi povățuia la pocăință", așa cum amintește viața sa consemnată în istorie.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie - b
Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Teodot

Ca pe uscat umblând Israel, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-1 înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruință să-I cântăm.
Soarele cel înțelegător, avându-te pe tine la înălțimea Bisericii Sale stea luminată de Dumnezeu, tot pământul l-a luminat, cu strălucirile chinurilor tale, fericite.
Din vârsta tinereților fiind dat lui Dumnezeu, Sfinte Sfințite Mucenice Teodot, lămurit ți-ai luminat sufletul cu virtuți date de Dumnezeu și ai împodobit lumea cu cinstitele tale chinuri.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Vestitul mucenic înțelegând mrejele înșelăciunii întinse pe pământ, umbla pretutindenea întărind prin har și cu învățături sufletele credincioșilor.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Din prisosul milostivirii plecând ceruril, S-a pogorât Fiul lui Dumnezeu și S-a întrupat din Tine, Preacurată, ca să mântuiască pe oameni de înșelăciunea șarpelui.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Mucenice Teodot, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, glasul al 2-lea

Arătatu-te-ai stea luminoasă în lume, și ai vestit pe Soarele Hristos prin strălucirile tale, purtătorule de chinuri sfințite mucenice Teodot. Pentru aceasta roagă-te neîncetat lui Hristos, pentru noi toți.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei (Viețile Sfinților)

Sfântul Teodot, tăinuitul rob al lui Hristos, a trăit în Ancira Galatiei pe vremea împărăției lui Dioclețian și Maximian. El lua în taină trupurile sfinților mucenici, care se ucideau în acea vreme pentru Hristos și se aruncau spre mâncarea câinilor, a fiarelor și a păsărilor, și le îngropa cu cinste. Iar când a scos noaptea din apă trupurile celor șapte fecioare înecate în iezer, atunci a fost prins de ighemonul Teotecn și, fiind muncit cumplit, a luat sfârșit de sabie.

Sfântul Mucenicul Teodot, mai înainte de a intra în nevoința mucenicească, a făcut multe lucruri bune. La început s-a luptat împotriva poftelor trupești, deși era căsătorit după lege, a ridicat război duhovnicesc, supunându-și trapul duhului. El atât de mult a sporit în fapte bune, încât și altora putea să le fie învățător al curăției și al întregii înțelepciuni.

Și de mirare era la el aceasta că, prefăcându-se că duce viață de cârciumar, făcea multă neguțătorie duhovnicească, câștigând lui Dumnezeu multe suflete omenești, pentru că, sub chipul de cârciumar, lucra apostolește în taină ca un episcop, iar prin învățăturile și sfătuirile sale de Dumnezeu insuflate, aducea pe elini și pe iudei la Biserica lui Hristos, iar pe cei păcătoși îi povățuia la pocăință. El avea și darul tămăduirii, căci, prin punerea mâinilor și prin rugăciune, tămăduia toate bolile trupești cele netămăduite între oameni; iar prin cuvântul cel mântuitor de suflete, vindeca rănile cele sufletești.

Viața și pătimirea lui, împreună cu a sfintelor șapte fecioare, a fost pusă pe larg în ziua de optsprezece mai, în care au pătimit acele fecioare.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei 7 iunie - c

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 7 iunie

În această lună, în ziua a șaptea, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Teodot, episcopul Ancirei;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Zinaida, făcătoarea de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor femei Esia și Sosana, ucenicele lui Pangratie, episcopul Tavromeniei (Taormina, Sicilia), a căror pomenire se săvârșește în sfânta lor mărturisire, întru ale lui Vasilisc;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Licarion, care prin sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Tarasie și Ioan, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Ștefan, care cu pace s-a săvârșit;
AntimTot în această zi, pomenirea Preacuviosului Antim, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Sevastiana, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Potamiani, care în cazan cu smoală s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Daniel cel de la Schit (Sketis), în Egipt.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 8 iunie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat;
Tot în această zi, pomenirea Praznicului Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, ce s-a săvârșit întru Sostenio;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Nicandru și Marchian;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Caliopia;
Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Melania, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Atre, care cu pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Nicandru, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marcu, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Naucratie, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Teofan, care a mărturisit în Constantinopol, la anul 1559, care prin cătușe s-a săvârșit;

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Teodot roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
(7 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului este cel care, așa cum îi spune și numele, a prevestit venirea lui Hristos și a văzut, în momentul săvârșirii Botezului Domnului, cerurile deschizându-se și […]

† Acoperământul Maicii Domnului
(1 octombrie)

FB Mess WA Like Acoperământul Maicii Domnului (sărbătoare numită și Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului) ne amintește de una din cele mai mari minuni în care Fecioara Maria a ocroti cu rugăciunea ei cetatea Constantinopol. […]

† Sfântul Dionisie Areopagitul
(3 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Dionisie Areopagitul este cel care a descris felurile de îngeri, arhangheli și alte cete cerești, arătând care sunt atribuțiile și lucrarea fiecăruia dintre aceștia. El a fost ucenicul Sfântului Apostol […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram