† Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi
(22 septembrie)

5/5 - (2 votes)

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi este unul dintre sfinții români. Este un exemplu de credință statornică, demnitate, iubire față de aproapele și recunoștință pentru harul lui Dumnezeu, cu care a fost binecuvântat în fiecare moment al vieții sale. Este serbat în calendarul ortodox în data de 22 septembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, este născut din părinți răzeși de-ai lui Ștefan cel Mare și Sfânt, în ținutul Vrancei, în secolul al XVII-lea. A simțit din primii ani ai copilăriei chemarea către cele sfinte, locul nașterii sale aflându-se în apropierea Mănăstirii Brazi (județul Vrancea).

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie a crescut într-o atmosferă de evlavie și credință curată fapt ce a condus la intrarea sa ca frate în mănăstirea Brazi încă de la vârsta de 18 ani. A fost tuns în monahism după câțiva ani la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, județul Suceava. Deseori mergea în reculegere la mormântul fostului domnitor al Moldovei, unde ardea mereu o candelă, la Mănăstirea Putna. Pasionat de cunoaștere și îmbrăcat în haina smereniei, a fost ales Episcop de Rădăuți în 1669. Doi ani mai târziu, în 1671 a fost numit în ciuda obiecțiilor sale, Episcop de Roman timp de trei ani, până în 1674.

În acele timpuri situația politică din țară noastră era una zbuciumată. După nefericita plecare din țară a mitropolitului Dosoftei, Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie este ales Mitropolit al Moldovei după venirea pe tron a lui Dumitrașcu-Vodă Cantacuzino (noiembrie 1673 - noiembrie 1675 și 1684-1685). Din păcate, grija pentru popor nu reprezenta o prioritate pentru acest domn, care urcase pe tron având sprijinul tătarilor, promițându-i totodată sultanului o sumă impresionantă de bani pe care o va strânge din avuția gospodarilor români. Ion Neculce, în "Cronica Moldovei", îl descrie din această cauză pe domnitorul Dumitrașcu ca fiind o figură decăzută, întrucât, pentru a-și plăti datoriile față de Poartă, a crescut birurile, confiscând chiar și o parte din averile mănăstirilor. În același timp, a luat decizia de a ține trupele tătare în țară pe toată durata iernii anului 1684 - 1685, de teama unei invazii polone, tătarii pornind o serie de expediții de jaf ce au îngrozit întregul popor. A doua sa domnie a rămas marcată în istorie de o teribilă foamete. În aceste condiții, marcat de suferințele credincioșilor care căutau alinare sufletească și speranță, Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie îl înfruntă pe domnitor, cerându-i să pună capăt jafurilor. Ofensat de îndrăzneala acestuia, domnul Cantacuzino îl înlătură din scaunul mitropolitan pe Sfântul Teodosie și îl trimite sub pază la mănăstirea Sfântul Sava din Iași, unde rămâne, sub ocrotirea Patriarhului Ierusalimului. Este eliberat de aici de mitropolitul Dosoftei la întoarcerea acestuia pe scaunul mitropolitan, care îi va permite să se retragă din nou la mănăstirea Brazi.

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi 22 septembrie - a - pravila.ro

În anul 1688, pe când se afla la Focșani, Sfantul Teodosie de la Brazi a fost răpit și dus în Țara Românească, unde a îndurat, vreme de 10 săptămâni, patimile închisorii și chinuri din partea rudelor lui Dumitrașcu Vodă, fostul domnitor al Moldovei, care era măcinat de întunecatul sentiment al răzbunării. Scăpând cu viață și din această cumplită încercare, ierarhul Teodosie a continuat să se ocupe de sfintele locașuri din ținutul Vrancei. La Mânăstirea Brazi, Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie înalță o nouă biserică cu hramul Sfântului Gheorghe și intervine pe lângă logofătul Solomon Bârlădeanu pentru a reconstrui și Mănăstirea Bogdana de la Rădăuți. Va dona ambelor mănăstiri o parte din averea sa, iar cealaltă parte din avuția sa o va lăsa printr-un testament întocmit în anul 1691 cu scopul precis de a se întemeia alte două mănăstiri. A înzestrat aceste sfinte lăcașuri cu terenuri arabile, vii, pomi fructiferi, păduri și mori de apă.

Martiriul Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

În timpul unei noi năvăliri tătărăști, păgânii ajung până la Mănăstirea Brazi, unde, găsindu-l pe mitropolitul Teodosie îl amenință cu moartea dacă acesta nu le va da întreaga avere a mănăstirii împreună cu sfintele lucruri de preț pe care vrăjmașii ar fi vrut să le valorifice mai apoi. În ciuda chinurilor la care a fost supus de către tătari, refuzând cererile acestora, Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie nu a cedat în fața amenințărilor și nici a durerilor pricinuite de hoardele păgâne. Văzând că nu există nici o șansă de a ceda, tătarii decid să îi taie capul Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, acesta primind cununa muceniciei la scurt timp după praznicul Înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie. Trupul său a fost îngropat în biserica Sfântul Gheorghe, ctitoria sa, însă, o dată cu trecerea timpului, din cauza cutremurelor din zona Vrancei, biserica avea să cadă în paragină.

Surse: Ziarul Lumina, Basilica.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Maica Cipriana Oprea, secretara și ghidul mănăstirii, mărturisește că îl simte pe Sfântul Teodosie "ca pe un prieten apropiat, ca pe o legătură între mine și Dumnezeu. Din momentul în care au fost descoperite sfintele lui moaște, viața jertfelnică a mănăstirii s-a schimbat total".

Multe familii care au venit la moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Brazi pentru a se ruga în vederea dobândirii de copii s-au întors mai apoi cu pruncii ca să îi mulțumească Sfântului Teodosie pentru ascultarea rugăminților lor. Harul Sfântului Teodosie lucrează pe mai multe planuri, vindecarea de boli, liniștea sufletească, fiind doar câteva dintre ele.

Un băiețel din localitatea Panciu, suferind de o tumoră la cap s-a vindecat după ce s-a atins de racla Sfântului.

O femeie bolnavă de cancer, deznădăjduită, a revenit la dreapta credință după ce a primit o icoană a Sfântului Teodosie, pe care îl visase cu o noapte înainte de a ajunge la mănăstire.

După ce a trăit mulți ani în concubinaj, o tânără reușește să se căsătorească chiar de ziua sfântului, după ce mama ei s-a rugat timp de 40 de zile la acesta.

O minune în sine este și revenirea după 1990 a maicii Iustina Angheluță, care înainte de 1959 fusese ucenică aici, prigonită și arestată de comuniști pentru că a refuzat să dezbrace veșmântul monahal, cea care prin rugăciuni fierbinți, pentru a doua oară, a descoperit sfintele moaște în paraclisul subteran, acoperit de moloz.

Multe alte minuni, mai mult sau mai puțin cunoscute, stau dovadă a harului Duhului Sfânt pogorât asupra acestui mare sfânt român, care a fost în același timp și Cuvios și Ierarh și Mucenic.

Ornament despartitor v01

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi 22 septembrie - pravila.ro
Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Istoria Sfintelor Moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

În chip miraculos, după aproape 150 de ani după trecerea la cele veșnice, în anul 1842, moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie au fost descoperite de către ieroschimonahul Dimitrie chiar în curtea mănăstirii. Acesta ceruse să i se pregătească propriul mormânt în curtea vechiului lăcaș de cult, chiar în locul unde fusese biserica Sfântul Gheorghe. Groapa însă se surpa în fiecare zi, până când starețul însuși se hotărăște să vină să cerceteze cauza și săpând din nou a găsit în acest loc trupul Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, după cum povestește și Cuviosul Antipa de la Calapodești (1816-1882), care a fost de față la această descoperire minunată și care spune că moaștele Sfântului Teodosie răspândeau o mireasmă plăcută. Cuviosul Antipa menționează într-una din scrierile sale că Sfântul Teodosie ascunsese acești bani "prevăzându-și sfârșitul său mucenicesc din mâna turcilor." Alături de suma respectivă s-a găsit și o hârtie cu următoarele însemnări: «Cine va găsi acești bani este îndatorat să zidească din ei o mănăstire și trei schituri» și că «la terminarea de zidit a celui din urmă, al treilea schit, va afla și moaștele mele»". Arhimandritul Dimitrie mărturisește într-o însemnare din 20 februarie 1842, că, după ce a terminat de construit și cel de-al treilea schit, săpând în curte mormântul său, a aflat sicriul cu moaștele Sfântului Teodosie. Capul Sfântului era așezat alături, cu fața în jos, pe o cărămidă, moaștele erau întregi și răspândeau un miros foarte plăcut, ceea ce confirmă evlavia credincioșilor care l-au considerat "Sfânt" încă din timpul vieții. La momentul respectiv, starețul Dimitrie pune ca Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi să fie reînhumat în "Peștera de Jos" în subteranele paraclisului "Învierea lui Lazăr", unde se slujea pe atunci și Sfânta Liturghie. Capul Sfântului a fost păstrat în altarul paraclisului, pentru a fi cinstit de către monahi și credincioși, rămânând aici până la închiderea și demolarea mănăstirii de către regimul comunist în anul 1959, când Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie a fost așezat din nou în mormânt.

Mănăstirea Brazi a fost redeschisă ca mănăstire de maici după căderea regimului comunist în 1989. În urma lucrărilor de restaurare, maica Iustina a redescoperit la 20 martie 2000, moaștele Sfântului Teodosie.

Unde se găsesc moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Moaștele au fost așezate, spre cinstire, în biserica Mănăstirii Brazi. O parte a moaștelor a fost trimisă și la mănăstirea de metanie a sfântului, Mănăstirea Bogdana, iar din luna mai 2010, o părticică din moaștele sale a fost dăruită bisericii Sfântul Nicolae din București (parohia Apărătorii Patriei 1), care a primit și hramul Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi.

  • Mănăstirea Brazi (județul Vrancea);
  • Mănăstirea Bogdana, împreună cu o parte din moaștele Sfântului Leontie de la Rădăuți( județul Suceava);
  • Biserica Sfântul Nicolae din București (parohia Apărătorii Patriei I, str. Panselelor nr. 2).
Racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi 22 septembrie - pravila.ro
Racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Canonizarea Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie, canonizat de către Sfântul Sinod sub denumirea de "Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Brazi" pe 5 octombrie 2003, având ca zi de pomenire data de 22 septembrie.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Teodosie

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi!

Teodosie - este un cuvânt compus care provine din limba greacă veche Θεοδοσια (Theodosius), fiind format din Theos "Dumnezeu" și .sosis "dar"). În traducere liberă acest nume înseamnă Darul lui Dumnezeu.

Derivate ale numelui Teodosie

Teodosia, Teodosios, Tudose.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Teodosie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 22 septembrie când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi 22 septembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi
Ornament despartitor v01

Mănăstirea Teodosie de la Brazi

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi

Sfințite Ierarhe Teodosie, care de cununa mucenicească învrednicindu-te, prin tăierea cinstitului tău cap de către păgâni, pe când te aflai la Mănăstirea Brazi din Ținutul Vrancei, acum, împreună cu îngerii locuind, te bucuri de mărirea cea gătită sfinților, nu ne uita pe noi, păcătoșii, cei ce nădejde având în puterea ta de mijlocitor către Împăratul Hristos, ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi, ție cu credință grăim unele ca acestea:
Bucură-te, că la Mănăstirea Brazi ai strălucit prin mucenicie!
Bucură-te, că acel loc al muceniciei tale s-a făcut cunoscut tuturor prin tine și, acolo, călugări și călugărițe s-au nevoit cu nevoința cea bineplăcută lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit între ctitori!
Bucură-te, că, pentru credința cea adevărată și pentru apărarea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lăsa pradă nelegiurii, ți-ai jertfit viața!
Bucură-te, că Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tăi, și Lavrentie episcopul ți-a pus piatră de marmură deasupra cinstitului tău mormânt!
Bucură-te, că o căramidă pusă sub pătimitorul tău cap, cu numele Teodosie înscris pe ea, te-a făcut cunoscut urmașilor de peste ani!
Bucură-te, că trupul tău, căzut sub ascutișul sabiei celei sălbatice, s-a descoperit în vremurile cele mai de pe urmă!
Bucură-te, că te-ai învrednicit de proslăvire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gândul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a căuta în pământ, unde, săpând, a găsit piatra de marmură a mormântului tău și cărămida cu înscrisul de pe ea, pe care era așezat capul tău cel desprins de trup, ca și întreg trupul tău!
Bucură-te, că și prin moarte s-a arătat întreaga ta smerenie, căci capul așezat cu gura în jos pe cărămidă, arată că mereu ai avut fruntea plecată spre pământ, rugându-te cu căldură ca și vameșul: "Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!"
Bucură-te, că prin rânduială dumnezeiască s-a făcut lucrarea de dezgropare a cinstitului tău trup, după mai bine de o sută cincizeci de ani și cu sobor de preoți în cântări duhovnicești a fost pus în paraclisul de taină din peștera Mănăstirii Brazi, unde se săvârșea Sfânta Liturghie până nu demult!
Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule și mult răbdătorule Mucenice Teodosie, ne cucerim și zicem: Roagă-te pentru noi, cei ce facem cu dragoste pomenirea ta și ne întărim duhovnicește de lucrarea ta în pământul scumpei noastre Patrii și în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.
Bucură-te, Mucenice Teodosie! Amin!

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, glasul 1

Arătatu-te-ai, Sfinte Ierarhe Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui Hristos. Strălucit-ai prin slujire și mucenicie, ca o jertfă preacurată aducându-te Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, glasul al 4-lea

Glasul Cuvântului vieții a răsunat în Biserica lui Hristos, căci păstorul ei s-a arătat bun chivernisitor al Tainelor lui Dumnezeu. Drept aceea, soborul arhiereilor și cetele călugărilor cântă într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teodosie, mucenice nebiruit al lui Hristos.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi (Viețile Sfinților)

Sfântul Mucenic Teodosie s-a născut în prima jumătate a secolului al XVII-lea în aproprierea Mănăstirii Brazi din părinți răzeși urmași de la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Părinții săi l-au dus la slujbele care se oficiau aici. La vârsta de 18 ani el a intrat ca frate la această mănăstire, iar metania de călugăr a primit-o la Mănăstirea Bogdana (azi în județul Bacău).

Fiind un monah evlavios și având și o inteligență deosebită, cunoscând Sfânta Scriptura și o parte din Scrierile Sfinților Părinți, a fost ales Episcop în anul 1669 la Rădăuți, unde mergea deseori la mormântul lui Ștefan cel Mare de la Mănăstirea Putna, unde ardea permanent o candelă.

În anul 1671 a fost trimis să păstorească Episcopia Romanului, unde a activat până în anul 1674, când pentru activitatea sa pastorală și pentru înalta sa spiritualitate, a fost ales Mitropolitul Moldovei, unde scaunul era vacant prin plecarea lui Dosoftei în Polonia.

Cronicarul Ion Neculce scrie în Cronica Moldovei că domnul Moldovei era Dumitrașcu Cantacuzino, una dintre cele mai decăzute figuri din istoria noastră. El a adus pe tătari în Moldova pentru a sta cât mai mult pe tron, plătind un bir mare provenit nu numai din impozitele mari asupra moldovenilor, dar și din banii mănăstirilor (de la Mănăstirea Rascău luând toți galbenii).

pravila - Floare Ornamentala

"Mitropolitul Teodosie s-a dus la Domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino zicând: "Ce sunt acestea Măria Ta, au semeni lui Antihrist?". Și domnul s-a mâniat și l-a scos din scaun cu necinste", scrie cronicarul Ion Neculce și l-a închis la Mănăstirea Sfântul Sava din Iași.

Când s-a întors din Polonia Mitropolitul Dosoftei l-a scos din închisoare și Mitropolitul Teodosie s-a retras la Mănăstirea Brazi, de care era legat sufletește de când a intrat ca frate la această mănăstire.

Cum a ajuns aici a ridicat o biserică frumoasă cu hramul Sfântului Gheorghe, introducând reguli cu slujbe monahale de zi și de noapte. A avut grijă și de Mănăstirea Bogdana, determinând pe logofătul Solomon Bârlădeanu de a ridica din temelie o nouă mănăstire.

A înzestrat aceste mănăstiri cu terenuri arabile, vii, pomi fructiferi, păduri și mori de apă. În vremea aceea era vornic de Vrancea Cronicarul Miron Costin și împreună au semnat multe documente ale vrâncenilor, urmași ai celor 7 feciori ai "babei Vrâncioaia", cărora Sfântul Voievod Ștefan cel Mare le-a dat "ocine", fiindcă "l-au slujit cu credință".

pravila - Floare Ornamentala

În anul 1691 Mitropolitul Teodosie face o Diată în care scrie că a ridicat mai multe locașuri pe care le știe Dumnezeu și lasă toate donațiile pe care le-a primit de la credincioși pentru mănăstiri, ucenicului său, Diaconul Laurențiu, ca să mai facă două mănăstiri.

Cronicarul Ion Neculce scrie că în vremea aceea veneau tătarii ca lăcustele și jefuiau pe moldoveni de tot avutul lor. Astfel, în anul 1694 o hoardă de tătari răzleți au pătruns în Mănăstirea Brazi și l-au chinuit cumplit pe Mitropolitul Teodosie ca să le dea odoarele și banii și pentru că el nu a voit să le dea, l-au ucis tăindu-i cinstitul său cap. Era după "Ziua Crucii".

Monahii împreună cu credincioșii de prin satele vecine l-au înmormântat în Biserica Sfântul Gheorghe, care era ridicată de Mitropolitul Teodosie.

Din cauza cutremurelor din regiunea Vrancei, biserica ridicată de Mitropolitul Teodosie s-a ruinat.

pravila - Floare Ornamentala

Atunci Ieroschimonahul Dimitrie, starețul Mănăstirii Brazi, a dezgropat, în anul 1842, osemintele Mitropolitului Teodosie și le-au dus să fie reînhumate în Peștera de jos, ridicata de primii pustnici ai Mănăstirii Brazi, Teofilact și Sava, unde era și Paraclisul "Învierea lui Lazăr", în care se oficia și Sfânta Liturghie.

În timpul în care soborul de preoți slujeau osemintele Sfântului Ierarh Teodosie, era acolo și Cuviosul Antipa (de la Calapodești), pe care noi îl sărbătorim la 10 ianuarie și el mărturisește: "M-am învrednicit a vedea aceste moaște, eu le-am atins și erau binemirositoare".

Un egumen al Mănăstirii Brazi, Anton Dumbravă, care a fost și ajutor de stareț la Mănăstirea Neamț, scria că în anul 1857 se găsea tivda (capul) Sfântului Mucenic Teodosie la mare cinste, scoasă din mormânt la Mănăstirea Brazi.

Starețul de la Mănăstirea Brazi - Teodosie Filimon, care după anul 1959, când Mănăstirea Brazi a fost demolata de comuniști, a dat o declarație la Mănăstirea Cernica semnată de Preacuviosul stareț și cu ștampila Mănăstirii Cernica, în care scrie că "atât în timpul meu, cât și înainte de mine, monahii și credincioșii veneau de aprindeau lumânări și se rugau pentru împlinirea cererii lor la mormântul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi".

pravila - Floare Ornamentala

Viața Sfințitului Mucenic Teodosie, râvna lui pentru ridicarea de sfinte lăcașuri, smerenia sa, dragostea pentru buna rânduială a obștilor monahale, grija părintească față de păstoriții săi, răbdarea tuturor suferințelor și prigonirilor nedrepte la care a fost supus, precum și lucrarea lui încununată de jertfă martirică, au făcut ca să fie întotdeauna cinstit cu evlavie de dreptmăritorii creștini.

Sfântul Teodosie de la Brazi a fost în mod solemn proclamat sfânt la data de 5 octombrie 2003. Pomenirea sa a fost stabilită pentru ziua de 22 septembrie.

pravila - Floare Ornamentala

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Foca grădinarul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Isaac și a Sfântului Martin;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Cosma Zografitul, ce a pustnicit în Sfântul Munte al Atonului, în anii 1323;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfanțului ierarh martir Teodosie de la Brazi;
Tot în aceasta zi, pomenirea celor douăzeci și sase cuvioși Părinti Zografiti (de la Mănăstirea Zografu, Muntele Athos), care mustrând pe împăratul Mihail și pe patriarhul Ioan Becul, latino-cugetătorii, deasupra Pirgului prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 septembrie

În această luna, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea zămislirii Sfântului slăvitului înaintemergătorului și Botezătorului proroc Ioan;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Andrei și Ioan, Petru și Antonie, care s-au săvârșit în Africa;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Raida fecioara;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuvioaselor femei surori Xantipi și Polixeni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Nicolae Pantopolitul, care, mărturisind în Constantinopol, la anul 1672, prin sabie s-a sfârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Ioan din Konitsa.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Teodosie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor […]

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. Datorită mărturisirii lui Hristos pe care a făcut-o cu prețul vieții Sfântul […]

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram