† Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei
(23 februarie)

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei face parte din grupul restrâns de episcopi numiți "Părinții apostolici", aparținând perioadei de început al Bisericii, ei fiind cei care i-au cunoscut pe apostoli sau pe cei care L-au văzut și auzit pe Mântuitorul Hristos în timpul vieții Sale pământești. Este serbat în calendarul ortodox în data de 23 februarie.

Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei s-a născut în cetatea Efesului, în jurul anului 70, din părinți bine credincioși, pe nume Pangratie și Teodora.

Martiriul părinților Sfântului Policarp

În timpul împăratului Vespasian, părinții Sfântului Sfințit Mucenic Policarp au fost pârâți pentru că erau creștini și au fost duși în fața conducătorului cetății unde, mărturisindu-L pe Hristos, au fost bătuți și închiși.

Aflată în temniță, fericita Teodora l-a născut pe Sfântul Policarp, Dumnezeu trimițând pe Îngerul Său, care le-a tămăduit rănile pricinuite de chinurile la care fuseseră supuși și i-a îmbărbătat să le rabde pe toate pentru a primi cununa veșnică a muceniciei. Îngerul Domnului a rânduit ca pruncul abia născut să ajungă la o femeie credincioasă, în vârstă, foarte bogată, pe nume Calista, poruncindu-i să-l boteze și să-l crească cu toată purtarea de grijă și sârguința, dar să nu spună nimănui despre originea lui.

Marcion, prefectul roman al Efesului, aflând despre nașterea pruncului, căutându-l mai multe zile, dar fără rezultat, s-a aprins cu totul de mânie, torturându-i aspru și fără de omenie pe părinții Sfântului Policarp în chip răzbunător. Înțelegând neclintirea lor în credință și că nu există nici o șansă de a renunța la ea, aprigul Marcion a hotărât ca cei doi părinți să fie scoși din cetate, să li se taie capetele și lăsați acolo pentru a fi mâncați de fiarele sălbatice. Însă fiarele nu s-au atins de Sfintele moaște ale Sfinților Mucenici, și astfel creștinii au mers în taină și i-au îngropat cu evlavie, precum se cuvenea.

Prima minune a Sfântului Policarp

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - d

După moartea părinților săi deveniți mucenici, bătrâna Calista l-a botezat pe copil Pangratie, după numele tatălui său, crescându-l în frica lui Dumnezeu și învățându-l să iubească sfintele virtuți. Încă din copilărie arăta o atât de mare dragoste pentru Hristos, încât refuza să participe la jocurile celorlalți copii, petrecând-și timpul cu citirea Epistolelor Sfinților Apostoli și cu rugăciunea. Milostenia era una dintre virtuțile sale definitorii, astfel încât, la un moment dat, când mama sa adoptiva a trebuit să plece într-o călătorie, încredințându-i Sfântului gospodăria, acesta a descuiat hambarele cu merinde oferindu-le pe toate săracilor. Inițial deranjată de acest gest, la rugăciunea lui Policarp în chip minunat hambarele s-au umplut la loc, așa încât, bătrâna Calista i-a schimbat copilului numele din Pangratie în Policarp (adică "cel cu multe roade").

Ucenicia și slujirea Sfântului Sfințit Mucenic Policarp

Ca tânăr bărbat, Sfântul Policarp avea o fire sensibilă, mânca foarte puțin, fiind mereu preocupat cu însușirea celor mai înalte virtuți. În acea perioadă, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan propovăduia Evanghelia prin părțile Asiei, împreună cu Sfântul Ignatie Teoforul și cu Preacuviosul Vucol (serbat pe 6 ianuarie). Mânat de dorința viețuirii dumnezeiești, la vârsta de 25 de ani Sfântul Policarp cere binecuvântarea mamei sale adoptive pentru a li se alătura acestora. Primind acceptul mamei sale, tânărul Policarp, alături de cei trei sfinți, va răspândi cuvântul Evangheliei din ținut în ținut, suferind grele încercări.

După multe patimi, Sfântul Apostol Ioan l-a hirotonit pe Sfântul Vucol episcop al cunoscutei cetăți Smirna (astăzi orașul Izmir - Turcia), una dintre cele șapte Biserici către care se adresează îngerul Domnului (Apocalipsa 1, 11). Cu această ocazie, Sfântul Apostol Ioan îl confirmă și pe Policarp ca însoțitor și ajutor al episcopului.

Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul - Ignatul 20 decembrie
Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul - Ignatul 20 decembrie

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp devine episcopul Smirnei

Ajuns la Smirna, Sfântul Vucol îi era tânărului Policarp ca un părinte, iar acesta, la rândul lui, ca un fiu duhovnicesc. Tânărul Policarp îi era ajutor în toate cele de trebuință episcopului, acesta dăruindu-i sarcina îngrijirii de săraci și observându-i sârguința și curăția sufletească, l-a hirotonit preot. Prevăzându-și sfârșitul pământesc, Sfântul Vucol a hotărât ca smeritul Policarp să-i urmeze în scaunul de episcop. Așadar, la moartea Cinstitului Vucol, ceilalți episcopi adunați la acest eveniment îl hirotonesc ca episcop pe Policarp.

Astfel, la înmormântarea Sfântului Vucol care a coincis cu sfințirea Sfântului Policarp, s-au făcut minunate vedenii pentru mulți dintre cei prezenți. Odată cu începerea slujbei de sfințire, o lumină dumnezeiască i-a acoperit pe toți cei din biserică și unii dintre cei vrednici au văzut un porumbel alb, strălucind ca fulgerul și zburând împrejurul capului Sfântului Policarp. Alții îl vedeau pe Sfântul Sfințit Mucenic Policarp îmbrăcat ostășește și încins cu brâu ostășesc, înarmat și gata de luptă. Altora li se părea ca fiind îmbrăcat cu porfiră împărătească și cu fața strălucind. O femeie l-a văzut mai înalt de două ori față de statura sa obișnuită și cu veșmintele lui înroșite pe umărul drept. Când Sfântul Policarp și-a plecat genunchii la sfințire, a văzut înaintea sa picioarele Domnului Hristos.

Devenit, prin voința lui Dumnezeu și a părintelui său duhovnicesc, păstor al Bisericii Smirnei, Sfântul Sfințit Mucenic Policarp și-a îndeplinit începând chiar din acea clipă toate sarcinile, urmând întru totul părinților săi duhovnicești, repetând cu credincioșie cuvintele lor, pe acelea pe care ei le culeseseră chiar de pe buzele Domnului Hristos.

Aflat în exil în Patmos, Sfântul Apostol Ioan îi transmitea lui Policarp cuvintele sale de laudă, încurajându-l să rămână credincios până la moarte pentru a primi cununa vieții veșnice.

Întărit cu putere divină, Sfântul Policarp săvârșea numeroase minuni: a stins prin rugăciunile sale un incendiu care amenința de șapte zile regiunea; a făcut să cadă o ploaie binefăcătoare după o lungă secetă, a vindecat mulți bolnavi și demonizați, așa încât, văzând toate acestea un număr mare de păgâni se converteau la creștinism.

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - a

Și nu numai poporul îl iubea, ci și Sfântul Ignatie Teoforul al Antiohiei avea un respect desăvârșit pentru Sfântul Sfințit Mucenic Policarp. La începutul episcopatului său, atunci când Sfântul Ignatie Teoforul, în drumul lui spre martiriul din Roma, a trecut și prin Smirna, a fost întâmpinat de Sfântul Policarp care i-a sărutat lanțurile, arătând astfel dragostea lui reciprocă pentru Ignatie și cinstirea pătimirilor sale.

Mângâiat și protejat de Duhul Sfânt, Sfântul Policarp a călăuzit Biserica timp de peste cincizeci de ani.

În jurul anului 155, când era un bătrân încărcat de zile, Sfântul Policarp a călătorit la Roma pentru a discuta cu Episcopul Anicet (154-166) despre neînțelegerea care despărțea Roma de Bisericile Asiei, în ceea ce privește data Paștilor și pentru a apăra credința cea adevărată de erezii. Astfel, cei doi au ajuns la o soluție agreată de ambele părți, stabilind în final data de sărbătorire a Învierii Mântuitorului Hristos pentru întreaga creștinătate.

Un ucenic al Sfântului Policarp, Sfântul Irineu (130-211), ajuns episcop al Lugdunului (astăzi Lyon, Franța), a scris despre el: "Eram de vârstă tânără și l-am cunoscut pe Policarp. Era de mulți ani și foarte bătrân. Învăța pe toți ceea ce singur învățase de la Apostoli și a dat Bisericii învățătura cea adevărată. Era, cu adevărat, un mărturisitor al dreptății, vrednic în credință". Strălucirea sfințeniei sale și învățătura lui a făcut ca multe suflete rătăcite de ereziile lui Valentin și Marcion, să se convertească la credința cea adevărată a lui Hristos. În Roma, istorisește Sfântul Irineu, Sfântul Policarp s-a întâlnit cu ereticul Marcion. Acesta l-a întrebat dacă îl cunoaște, iar Policarp i-a răspuns: "Negreșit, cunosc pe primul născut al Satanei."

În ziua părăsirii Romei de către Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Anicet al Romei i-a dat întâietate la săvârșirea Sfintei Liturghii și după ce și-au dat sărutare sfântă, s-au despărțit în pace și respect reciproc.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - b

După vizita sa la Roma, la puțin timp după întoarcerea sa la Smirna (155), o aprigă și violentă persecuție declanșată de împăratul Marcus Aureliu, a tulburat toate Bisericile Asiei.

În timp ce neprețuiții mucenici ai lui Hristos îndurau tot felul de torturi, urmând ca mai apoi să fie dați ca hrană la fiare, preacinstitul Policarp își păstra liniștea sa obișnuită, insistând să rămână în oraș pentru a nu-și părăsi credincioșii pe care îi păstorea. Însă, la insistențele acestora, Sfântul Policarp s-a retras la o mică proprietate, nu departe de oraș, unde se ruga ziua și noaptea.

Cu trei zile înainte de arestarea sa, stând la rugăciune, a avut o vedenie în care perna pe care o avea sub căpătâi era mistuită de flăcări. Le-a vestit cunoscuților cu multă pace, că va fi ars de viu pentru Domnul Hristos. Peste câteva zile a fost descoperit de soldații romani, pe care smeritul episcop i-a primit cu multă seninătate și blândețe: "Să fie aceasta voia Domnului și Dumnezeului meu!" Apoi, invitându-i să se odihnească și dându-le de mâncare, Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, le-a cerut permisiunea să-i mai lase un pic de timp pentru rugăciune.

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - c
Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie

Arestat, pe drumul către locul martiriului, deși ademenit de comandantul soldaților să se salveze prin renunțarea la credința sa, Sfântul Sfințit Mucenic Policarp a refuzat categoric, acceptând-și cu demnitate mucenicia: "Eu nu pot da ceea ce este mai bun, pe ceea ce este mai rău!"

Momentul în care Policarp intră în arena judecății este unul aparte. Atât Sfântul, cât și unii dintre creștinii prezenți, auzeau un glas ceresc care îndemna: "Curaj Policarp și poartă-te cu bărbăție!" Acest îndemn se auzea printre urletele păgânilor care strigau înfierbântați: "Piară ateii!" Aceasta era una dintre acuzele aduse creștinilor, deoarece refuzau să aducă închinare zeilor și astfel ei erau considerați "ateii" ("ateu" vine de la cuvântul "Theos" care înseamnă "Dumnezeu", "zeu" precedat de prepoziția "a" care reprezintă o negare; "ateu" = cel care nu îi recunoaște pe zei – "om care nu crede în zei", "om care nu crede în Dumnezeu").

Cu Duhul Sfânt al credinței în suflet, Policarp a refuzat orice încercare de a fi convins să renunțe la creștinism prin cinstirea zeilor sau a împăratului: "De 86 de ani Îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aș putea blestema pe Binefăcătorul și Mântuitorul meu?" spunea el. Fiind de neclintit în credința sa, Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug. În timp ce soldații doreau să-l lege, Sfântul le-a spus: "Lăsați-mă așa! Cel care îmi dă tăria să îndur focul, mă va întări și pentru a rămâne nemișcat pe rug."

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - a
Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie

Așezat pe rug, el a ridicat ochii la cer și într-o ultimă rugăciune a dat slavă Tatălui Ceresc: "Te binecuvântez că m-ai învrednicit de ziua și ceasul acesta, ca să iau parte cu ceata mucenicilor la paharul Hristosului Tău, spre învierea vieții de veci a sufletului și a trupului, în nestricăciunea Duhului Sfânt." Când a rostit "Amin", călăii au aprins focul, dar ca prin minune, flacăra mare lua înfățișarea unei bolți și înconjura ca un zid de apărare corpul martirului, care stătea în mijloc, nu ca un trup arzând, ci precum o pâine care se coace în cuptor, răspândind un miros de tămâie. Imaginea aceasta a pâinii Îl simbolizează pe Însuși Domnul Iisus Hristos - "pâinea vieții" , hrana noastră sufletească, a credincioșilor.

Când păgânii au văzut că Sfântul Sfințit Mucenic Policarp nu a putut fi nimicit prin foc, au poruncit călăului să-l străpungă cu sabia. Înjunghiat, sângele a țâșnit atât de tare încât a stins vâlvătaia, lăsând mulțimea mută de uimire. Stingerea flăcărilor cu sângele țâșnind din coastă, asemănător cu momentul răstignirii Domnului Iisus Hristos, evidențiază faptul că martiriul mucenicilor întru Hristos continuă ciclul etern al Învierii, al renașterii; Hristos și cei ce își dau viața în numele Lui sunt "apa vieții". Când Sfântul Policarp este înjunghiat în vâlvătaia focului, din rană curge sânge care stinge văpaia și deasupra lui se arată un porumbel. Apa care curge din coasta Domnului răstignit este înlocuită aici de un porumbel, simbolul prezenței Duhului Sfânt.

Din cauza rănilor suferite, Sfântul Sfințit Mucenic Policarp a trecut la Domnul, primind în data de 23 februarie 156, la vârsta de 86 de ani, în Sâmbăta cea Mare, cununa strălucitoare a muceniciei, chinurile sale asemănându-se Pătimirilor Domnului nostru Iisus Hristos. Rămășitele trupești ale Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, "mai cinstite decât pietrele prețioase și mai scumpe decât aurul", au fost așezate de credincioșii creștini din cetate într-un loc potrivit, unde se adunau în fiecare an pentru a prăznui cu bucurie ziua trecerii sale la ceruri.

Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, face parte dintre "Părinții Apostolici"

Datorită acestor Părinți Apostolici, între care se numără și Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, au luat naștere primele comunități creștine care s-au dezvoltat pe parcursul timpului, conducând astfel la Biserica pe care noi o cunoaștem astăzi. Alături de alți episcopi care au titulatura de Părinți Apostolici, Sfântul Policarp a făcut trecerea de la epoca apostolilor și a martorilor direcți ai Domnului Hristos către instituția episcopatului, a prezbiterilor sau a preoților. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, acești propovăduitori ai Evangheliei nu mai erau pribegi prin lume ca până atunci, ci devin liderii unor comunități religioase bine stabilite și conducătorii unor scaune episcopale prestigioase. Sfântul Policarp a predicat Cuvântul cel Sfânt al lui Hristos la păgâni, a păstorit cu mult curaj turma creștinească din Smirna, luptând împotriva idolatrilor, a iudeilor potrivnici și a ereticilor care și-au făcut apariția încă de la începuturile Bisericii.

Surse: Creștin Ortodox Link 1 Link 2, Trinitas TV, Ziarul Lumina Link 1 Link 2, Basilica, Orthodoxwiki, CalendarulOrtodox, Cuvantul-Ortodox, Noutati-Ortodoxe.

Floare 02 Bun
Floare 02 Bun

Minunile Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei

De-a lungul vieții, Sfântul Policarp a săvârșit mai multe minuni: a stins prin rugăciunile sale un incendiu care amenința de șapte zile regiunea; a făcut să cadă o ploaie binefăcătoare după o lungă secetă; a vindecat mulți bolnavi și demonizați, conducând prin toate acestea și prin exemplul său de viață, convertirea la creștinism a multor păgâni.

Minuni săvârșite în copilăria Sfântului Policarp

Minunile Sfântului se fac cunoscute încă din vremea prunciei sale, când îngerul Domnului a fost trimis în închisoarea unde acesta a fost născut, încurajându-i pe cei doi părinți să primească cununa muceniciei, iar pe prunc rânduindu-l să ajungă la o femeie bătrână credincioasă, pentru a-i purta de grijă.

În timpul copilăriei, împărțind nevoiașilor toate rezervele din hambarele mamei sale adoptive, a reușit prin rugăciune, să le umple la loc, faptă care i-a adus numele de "Policarp", care înseamnă "cel ce aduce multă roadă".

Minuni săvârșite de Sfântul Policarp la adormirea Sfântului Vucol

La îngroparea Sfântului Vucol și la sfințirea lui Policarp, s-au făcut minunate vedenii. A strălucit o lumină dumnezeiască peste toți cei din biserică, unii dintre cei vrednici au văzut un porumbel alb, strălucind ca fulgerul și zburând împrejurul capului Sfântului Policarp. Alții îl vedeau pe Sfântul Sfințit Mucenic Policarp îmbrăcat ostășește și încins cu brâu ostășesc, înarmat. Altora li se părea îmbrăcat cu porfiră împărătească și cu fața strălucind. O femeie l-a văzut mai înalt cu statura, de două ori decât era în mod obișnuit. Când Sfântul Policarp și-a plecat genunchii în momentul sfințirii sale, a văzut înaintea sa picioarele Domnului Hristos.

Minuni săvârșite la martiriul Sfântului Policarp

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie
Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie

De asemenea, în timpul muceniciei sale s-au întâmplat mai multe fapte minunate. Astfel, Sfântul a fost învrednicit cu darul înainte vederii, cu trei zile înainte de a suferi mucenicia, în timpul unei rugăciuni având o vedenie cu sfârșitul care îl aștepta.

În timpul martirului său, atât Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, cât și credincioși creștini au auzit un glas ceresc care îndemnau: "Curaj Policarp, și poartă-te cu bărbăție!".

Atunci când rugul a fost cuprins de flăcări, corpul Sfântului nu a ars, fiind înconjurat de vâlvătăi ca un zid de apărare, trupul mucenicului fiind în mijloc, neatins de foc, arătând mai degrabă precum o pâine care se coace în cuptor.

Tot în chip minunat, sângele care a țâșnit din trupul rănit de sabia călăului, a fost atât de mult, încât a stins flăcările mistuitoare.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei

O parte din cinstitele moaște au fost aduse în jurul anului 1474 din Smirna la Mănăstirea Ambelakiotissa din Grecia de către monahii Arsenie și Samuil. Monahii se aflau într-o călătorie în Macedonia, Tracia și Asia Mică având binecuvântarea Mitropolitului de Nafpaktos să adune bani pentru Mănăstirea Ambelakiotissa. Pe atunci, moaștele se aflau în posesia unei anumite văduve care le primise ca moștenire de familie. Monahii însă, după mult efort și cheltuială au achiziționat moaștele Sfântului Policarp. Acestea constau din mâna Sfântului de la cot până la degete.

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - a
Măna Dreapta a Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - Mănăstirea Ambelakiotissa

În anul 1792, cinstitele moaște au fost așezate într-o raclă scumpă de argint, împodobită cu reprezentarea Bunei Vestiri și cuvintele Arhanghelului Gavriil: "Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui preaînalt te va umbri." Mai există o altă inscripție, care spune: "Luna mai a anului 1792 – mâna Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei – tezaur al Mănăstirii Ambelakiotissa din Kozitses".

Sfintele Moaște au rămas în patrimoniul mănăstirii până în luna martie a anului 2013, când cinstita mână a Sfântului Policarp a fost furată. Deși autorul furtului a fost descoperit, Sfintele moaște nu au mai fost aflate până astăzi.

Cu toate acestea, Sfântul Policarp a rămas în continuare ocrotitor al mănăstirii Ambelakiotissa, iar rugăciunile obștii nu au rămas fără răspuns. Astfel, prin osteneala arhimandritului Polycarp Theophanis, în ziua de 14 iunie 2019, Mănăstirea Ambelakiotissa a primit o altă părticică din moaștele Sfântului Policarp. Această părticică din mâna dreaptă a Sfântului Policarp fusese dăruită în trecut părintelui Grigorios Bouloukis, fost stareț al mănăstirii între anii 1919-1985.

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie
Măna Dreapta a Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - Mănăstirea Ambelakiotissa

S-a păstrat tradiția ca în fiecare an, în Duminica a treia după Sfintele Paști (Duminica Mironosițelor), cinstita mână a Sfântului Policarp să fie adusă în Nafpaktos, pentru închinarea credincioșilor. Egumenul Mănăstirii Ambelakiotissa predă moaștele Sfântului Policarp în mâinile Mitropolitului și acesta, purtându-le cu evlavie și urmat de toți, înaintează și intră în Catedrala Mitropolitană a Sfântului Dimitrie. După vecernia, paraclisul și predica despre viața și ofranda Sfântului, urmează procesiunea cu Sfintele moaște pe străzile orașului. De asemenea, fragmente din moaștele Sfântului Policarp se mai găsesc în Franța, precum și în Muntele Athos, la Mănăstirea Zografu.

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei în România

La noi în țară părți din moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei se află la:

  • Schitul Dalvari, din București;
  • Mănăstirea Radu Vodă, din București.

Sursă: Doxologia.

Floare 02 Bun

Etimologia / semnificația numelui Policarp

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei!

POLICARP - acest nume derivă din numele grecesc antic "Polýkarpos (Πολύκαρπος)", compus din două elemente: "polús (πολῠ́ς)" (mare, mare, mult, mult, lat) plus "karpós (κᾰρπός)" (fructe, cereale, produse, recoltă). Prin urmare Policarp înseamnă "cel care aduce multe fructe și cereale, bogate în fructe, roditoare". Este un nume de bun augur, care s-a bucurat de o răspândire deosebită printre primii creștini.

Derivate ale numelui Policarp

Polyk, Policarpo.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Policarp?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 23 februarie când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei sau pe data de 7 decembrie când serbăm pe Sfântul Policarp al Antiohiei.

Surse: Name-Doctor, Behindthename.

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie - b
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie

În iconografia ortodoxă, Sfântul Ierarh Policarp este reprezentat ca un episcop bătrân cu barba lungă despărțită în două.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 152, 198.

Floare 02 Bun

Mănăstirea Ambelakiotissa (Μονή Αμπελακιώτισσα) locul unde se află moaștele Sfântului Policarp

Floare 02 Bun

Scrierile Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

Sfântul Policarp, a scris de-a lungul vieții sale multe epistole pentru turma sa de enoriași, dar și pentru alți credincioși. Totuși, din păcate, singura care a supraviețuit până în zilele noastre este "Epistola către Filipeni", păstrată doar într-o traducere latină, care a ajuns să fie citită în aproape toate bisericile din Asia Mică.

Epistola prezintă învățătura despre întruparea, moartea și Învierea Domnului Iisus Hristos, împotriva filozofilor păgâni și a celor care susțineau că Domnul Hristos a avut un trup aparent, diferit de al celorlalți oameni. Cuprinsul ei îndeamnă la rugăciune pe conducătorii statului și oferă sfaturi practice pentru păstrarea credinței în Hristos.

Scrierile Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei 23 februarie

Sfântul Policarp le scrie Filipenilor despre preotul Valentin care căzuse în păcatul iubirii de arginți și care ascundea pentru sine banii cuveniți Bisericii:

"Întristat este sufletul meu foarte din pricina lui Valentin care, fiind odată presbiter împreună cu noi, și-a uitat rangul [preoțesc] cel dăruit lui de Domnul. De aceea vă rog, feriți-vă de necurata zgârcenie și rămâneți curați și drepți. Feriți-vă de orice rău. Căci cel care nu se poate stăpâni pe sine, cum va putea învăța pe alții să se stăpânească? Cel care cade în patima iubirii de arginți își întinează sufletul cu fărădelegea închinării la idoli și se numără cu păgânii. Cine este cel care nu vede judecata lui Dumnezeu? Așa cum Sfântul Apostol Pavel ne învață: «Au nu știți că sfinții vor judeca lumea?» (I Cor. 6: 2) Cu alte cuvinte, noi așa ceva nu am mai văzut niciodată printre voi, filipenii, nici am mai auzit; căci printre voi a dus Binecuvântatul și Marele Pavel o viață de nevoințe, și despre voi grăiește el cu lauda la începutul epistolei celei de el scrise către voi; către voi, care îl cunoșteați pe Dumnezeu pe când încă noi, Policarp, încă nu-L cunoșteam, nici noi și nici locuitorii Smirnei. Fraților, de aceea sunt întristat foarte din pricina lui Valentin și a soției lui. Mă rog lui Dumnezeu să le dăruiască pocăință. Dar voi, să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci povățuiți-l ca pe un frate (2 Tes. 3: 15), învățându-l să se îndrepte, ca pe un fiu risipitor ce se află în suferință, așa încât întreg trupul Bisericii să fie sănătos."

(din: Sfântul Nicolae Velimirovici, PROLOAGELE DE LA OHRIDA, Vol. I, Editura Cartea ortodoxă, Editura Egumenita, București, 2005)

Scrieri despre Sfântul Policarp

Colecția "Actele martirice" (în limba română aceasta se găsește în PSB volumul 11) păstrează scrisoarea trimisă de "Biserica din Smirna către comunitatea creștină din Filomelion" (astăzi Akșehir, Turcia), primul document de limbă greacă în care se reproduce martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei. Din această scrisoare aflăm că Sfântul Policarp a fost cel de-al doisprezecelea martir care a pătimit în cetatea Smirna.

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei

Sfinte, de Dumnezeu fericite, Policarp, în rugăciunile tale cele de-a pururea pomenește-ne ca, revărsându-se milostivirea lui Dumnezeu peste noi, să ne învrednicim, să aducem mult rod, de cele spre viață ale Duhului roade: în inimă, dragostea: cu ochii privind către Dumnezeu, în cuget bucuria cea duhovnicească; mintea umplând-o cu neîncetată rugăciune, pacea în sufletul nostru; în piept așezând suspinarea pentru păcate, în toate îndelunga răbdare; chipului celui dinlăuntru, bunătatea, în mâini facerea de bine; în urechi punând ascultarea Sfintelor Scripturi, iar pe limbă mărturisirea adevărului, neclintiți întru dreapta credință; glasului, blândețea; pântecele pecetluit cu înfrânarea și în tot trupul curăția. Ca să ne învrednicim a fi moștenitori ai bucuriei celei veșnice și părtași ai Împărăției cerurilor.

Cântare de laudă a Sfântului Policarp

Pe cei sfinți ai Lui, Dumnezeu îi păzește,
Ca să nu piară înainte de timpul hărăzit lor,
Ca să nu piară înainte ca ei
Chemarea pe acest pământ
Să-și împlinească.

Sfântul Policarp,
Bătrânul și Sfântul Lui Dumnezeu,
Cu diaconul său a călătorit,
Iar noaptea au înnoptat la un han
Ce l-au găsit pe cale.

Acolo Bătrânul se roagă
În timp ce diaconul său doarme.
Iată că un înger al Domnului înaintea bătrânului
Se înfățișează.

El îi poruncește ca grabnic să se ridice
Și hanul cu grăbire să-l părăsească,
Căci curând hanul va fi distrus.

Bătrânul pe diacon îl trezește,
Dar diaconul, obosit, mai departe doarme.
Îngerul se înfățișează din nou,
Aceeași poruncă strigând;

Din nou bătrânul pe diacon îl trezește,
Dar îngreunat de somn,
Acesta – acum se ridică, acum cade iar.

Îngerul și a treia oară vine
Și a treia oară primejdia strigând.
Aceasta înșelare nu este,
Vede Bătrânul, ci cu adevărat
Vestire de la Dumnezeu.

Sfântul sare și pe diacon îl apucă,
Din han ieșind cu grăbire mare.
Și cum au ieșit, hanul din temelii s-a distrus,
Iar toți cei aflați înăuntru au pierit,

Din pricini de multe fărădelegi ascunse.

Tânărul diacon de spaimă s-a cuprins
Pe când bătrânul a stat
În rugăciune tăcută.

Celui Preaînalt ei mulțumită au adus
Și calea și-au dus mai departe,
Sub a stelelor lumină.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Policarp, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei, glasul 1

Roade cuvântătoare aducând Domnului, Înțeleptule Ierarh Policarp, prin fapte Dumnezeiești, te-ai arătat după vrednicie Dumnezeiesc ierarh, fericite. Pentru aceasta astăzi, luminându-ne cu cuvintele tale, lăudăm pomenirea ta cea vrednică de laudă preaslăvind pe Domnul.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei (Viețile Sfinților)

Slăvitul și sfințitul mărturisitor al lui Hristos, Policarp, era prin naștere și creștere fiu al cetății Efesului. Părinții lui erau bine credincioși, foarte bogați și milostivi. Tatăl lui se numea Pangratie, iar mama sa Teodora. Fiind pârâți la stăpânitorul Efesului, ce se numea Marcion, că sunt credincioși, a trimis îndată ostași și i-a adus la el. Teodora era atunci însărcinată cu Sfântul Policarp și a zis Marcion: "Pentru ce nu ascultați voi poruncile împărătești, ci defăimați pe marii zei și vă închinați lui Hristos?" Părinții sfântului au răspuns fără nici o temere: "Noi, stăpânitorule, ne-am învățat de la sfinții apostoli să credem Domnului nostru și să ne închinăm adevăratului Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul, Domnului nostru Iisus Hristos, întru al Cărui nume ne-am botezat și pe Care Îl mărturisim și Îl propovăduim că este Dumnezeu adevărat, iar de la idolii cei neînsuflețiți și nesimțitori pe care îi aveți voi în loc de dumnezei, noi ne întoarcem și-i defăimăm".

Stăpânitorul auzind acestea și mâniindu-se, a poruncit ostașilor de i-au aruncat la pământ și i-au bătut foarte tare. Apoi i-au băgat în temniță, unde au petrecut multă vreme lipsiți de ajutorul omenesc, tiranizându-i și omorându-i cu foamea, cu setea și cu toate celelalte pătimiri rele. Acolo, în temniță, a născut fericită Teodora pe sfântul. Bunul Dumnezeu, Care cunoaște toate mai înainte, văzând că stăpânitorul voiește să ia pruncul și să-l crească, apoi să-l învețe rătăcirea și păgânătatea lui, a trimis pe îngerul Său în temniță, care a tămăduit pe părinții pruncului de rănile pe care le aveau din bătăile cele pentru mărturisirea lui Hristos și i-a împuternicit mai înainte spunându-le că stăpânitorul vrea să-i omoare, dar să nu se teamă de moartea cea pentru Hristos, căci au să se încununeze cu cununa mărturisirii și să moștenească Împărăția cerurilor. După aceea, a luat pruncul și l-a dus la o femeie bătrână, foarte bogată și creștină, cu numele Calista, și l-a dat ei ca să-i fie fiu de suflet, poruncindu-i să-l boteze și să-l crească cu toată purtarea de grijă și sârguință, dar să nu spună nimănui taina aceasta. După aceea s-a făcut nevăzut.

Atunci Marcion cel fără de lege, căutând pruncul și cercetând multe zile, dar negăsindu-l, s-a aprins cu totul de mânie, a torturat aspru și fără de omenie pe părinții sfântului, iar mai pe urmă, văzând statornicia lor și că nu se lasă cu nici un chip de Hristos, i-au hotărât spre moarte. Apoi a poruncit ostașilor să-i scoată afară din cetate, într-un deal, și le-a tăiat capetele acolo, lăsându-i să-i mănânce fiarele. Dar în zadar s-a ostenit pierzătorul, că nici o fiară nu s-a apropiat de cinstitele moaște ale sfinților mucenici. După acestea, s-au dus în taină creștinii și i-au îngropat cu evlavie, precum se cădea.

pravila - Floare Ornamentala

Acea preacucernică văduvă, primind pruncul, l-a botezat și l-a numit Pangratie, după numele tatălui său, crescându-l ca pe un adevărat și firesc fiu al ei. După ce a venit pruncul în vârstă cea primitoare de învățături, l-a dat la școală și a învățat în scurt timp toată rânduiala cea bisericească. Având de la început cugetele bătrânești, nu se îndeletnicea cu jucării copilărești, ca ceilalți copii, ci petrecea împreună cu bărbații înțelepți și îmbunătățiți, făcându-se ascultător și următor al tuturor învățăturilor și pildelor celor bune și de suflet folositoare. Ca un fiu de mucenici se sârguia cu toată osârdia să urmeze după putere, întru dragostea lui Dumnezeu în toate faptele bune. Apoi se nevoia a avea dragoste pentru toți, smerenie, blândețe, înfrânare și înțelepciune, precum și tot felul de fapte bune, dar mai cu osârdie iubea milostenia, încât din acea pricină s-a și numit Policarp. Deci, ascultați ca să vă minunați:

Femeia aceea iubitoare de Dumnezeu, care a crescut pe sfântul, era foarte bogată, după cum am zis, și avea hambare pline cu grâu și cu toate felurile de roade ale pământului. Dar, fiind fericitul Pangratie foarte milostiv și mult îndurat, dădea cu îndestulare săracilor, pe ascuns de maica sufletească, până ce a deșertat de roduri toate hambarele ei. Într-una din zile a mers maică să la hambare și aflându-le goale s-a minunat. Însă a înțeles că Pangratie le-a deșertat, că îi știa voia lui cea bună și milostivirea lui către săraci. Cu toate acestea s-a întors de la hambare mâhnită și privea la dânsul cu căutătură sălbatică. El, cu fața veselă, a zis: "Doamnă, să mergem împreună la hambare, ca să le vedem". Însă dânsa nu a voit să meargă, fiindcă le văzuse puțin mai înainte deșarte.

Sfântul s-a dus singur și a făcut rugăciune către Dumnezeu și, o, minune! îndată s-au umplut toate hambarele de toate felurile de roduri și, chemând pe maică-sa, cu bucurie a zis ei: "Vino, doamna mea, la hambare ca să vezi puterea și darul lui Dumnezeu". Venind femeia și văzând hambarele pline de roade și încă și toate chiupurile (vasele) pline cu untdelemn și vin, a preamărit cu glas mare pe Dumnezeu, Marele dăruitor. După aceea, sărutând pe fericitul Pangratie, a zis: "Fiul meu prea iubit, de astăzi înainte dă cât voiești săracilor. De acum nu voiesc să te numesc Pangratie, ci Policarp". Astfel a luat acest nume sfântul, adică Policarp. Fericitul Policarp având libertate, împărțea cu îndestulare săracilor roadele și cu dumnezeiască milă hambarele nu se goleau, nici nu se împuținau vreodată, căci Dumnezeu, văzând socoteala cea bună a sfântului, le înmulțea.

pravila - Floare Ornamentala

În acea vreme s-a făcut o foamete mare în acea parte a Efesului și atunci vrednicul Policarp a arătat mare milostivire și îndurare nu numai la săraci, dar și către cei bogați. Mulți, deși aveau bogăție mare, neavând de unde să cumpere cele de nevoie pentru hrana vieții, erau amenințați de foamete, iar sfântul le dădea grâu cu îndestulare și, pe scurt, toți câți erau la strâmtoare, ziceau: "Să mergem la milostivul Policarp". Așa se duceau la dânsul în fiecare zi o mulțime de săraci și de bogați și pe nimeni nu lăsa niciodată să se întoarcă deșert, ci pe toți îi primea cu milostivire și făcea fiecăruia după nevoia lui.

Când sfântul a ajuns la vârsta de 20 de ani, a auzit că Sfântul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, propovăduia Evanghelia în alte părți ale Asiei. Având mare dorință să-l vadă, a cerut voie și binecuvântare de la maică să și s-a dus la Cuvântătorul de Dumnezeu, cu care era împreună și purtătorul de Dumnezeu Ignatie și fericitul Vucol. Împreună cu dânșii a urmat și dumnezeiescul Policarp, umblând din loc în loc, din țară în țară și, având mari pătimiri, sufereau de foame, sete, goliciune și multe alte strâmtorări, ca să propovăduiască cuvântul Evangheliei lui Hristos, ca și un apostol.

Petrecând multă vreme în acest fel de nevoințe, a venit poruncă de la Domițian, împăratul Romei, ca Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu să fie surghiunit în ostrovul Patmos, căci se auzise că el întoarce pe slujitori de la idoli, la credința în Hristos. Vrând el să se ducă în surghiun, a hirotonisit pe fericitul Vucol arhiereu al Smirnei și i-a dat pe Sfântul Policarp, ca să-l aibă ajutor al său. Apoi, sărutându-i apostolul, a luat cu dânsul pe Prohor și s-a dus în Patmos.

pravila - Floare Ornamentala

Ducându-se în Smirna, Sfântul Vucol, împreună cu dumnezeiescul Policarp, l-a hirotonisit preot, cu toate că nu voia cu nici un chip, zicând că nu este vrednic. Dar Sfântul Vucol, văzând faptele cele bune ale lui și dumnezeieștile isprăvi, l-a suit încă și la dregătoria îngrijirii de săraci. Apoi fericitul atât era de smerit cugetător, încât niciodată n-a voit nici o întâietate, nici în adunările preoților nu ședea mai sus, după rânduiala și starea lui, ci ședea mai jos decât toți, ca un om simplu.

Dumnezeu, văzând smerenia lui cea mare, l-a înălțat și l-a slăvit, după cum s-a făgăduit. Dumnezeiescul Vucol mai înainte cunoscându-și moartea sa, a adunat pe toți episcopii eparhiei, tot clerul și pe toți creștinii și le-a arătat sfârșitul său, spunându-le că a hotărât ca diadoh (urmaș) al său pe Policarp, pe care toți l-au primit cu mare bucurie, episcopii, clericii și tot poporul. Când era să moară Sfântul Vucol, Policarp, stând alături de dânsul, Sfântul Vucol i-a luat dreapta și, lipind-o de pieptul său, i-a încredințat păstoria oilor cuvântătoare zicând: "Slavă Ție, Dumnezeule". Și a adormit în pace.

Apoi, adunându-se mulți episcopi la îngroparea Sfântului Vucol și la sfințirea lui Policarp, s-au făcut minunate vedenii la mulți, pentru că, începându-se sfințirea, a strălucit o lumină dumnezeiască pe toți în biserică și unii din cei vrednici au văzut un porumbel alb, strălucind ca fulgerul și zburând împrejurul capului Sfântului Policarp. Alții vedeau pe Sfântul Policarp îmbrăcat ostășește și încins cu brâu ostășesc, înarmat ca la război. Altora li se părea îmbrăcat cu porfiră împărătească și cu fața strălucind. O femeie l-a văzut mai înalt cu statura, îndoit decât era și cu veșmintele lui înroșite pe umărul drept. Când Sfântul Policarp și-a plecat genunchii la sfințire, a văzut înaintea sa picioarele Domnului Hristos, Care stătea nevăzut acolo la sfințirea lui. Astfel, sfințindu-se de Hristos și de Sfântul Duh, ocârmuia apostolește Biserica lui Dumnezeu, suferind multe dureri și osteneli pentru mântuirea sufletelor omenești și făcând minuni mari.

pravila - Floare Ornamentala

Deci, era Policarp om preaales în vremurile noastre, episcop al soborniceștii Biserici a Smirnei și învățător următor al apostolilor și proroc sfânt; pentru că toate cele grăite de dânsul se împlineau.

Odată, s-a întâmplat că Sfântul Policarp era într-o cetate din aceeași țară, care se numea Teos, fiind aproape de apele cele calde ce se numeau Levedia, și a găzduit la episcopul cetății aceleia, cel cu numele Dafnu - pe care Sfântul Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, îl pomenește în epistola sa către smirneni. Văzând Sfântul Policarp lipsa și neajunsurile care existau în casa episcopului aceluia, s-a rugat lui Dumnezeu pentru dânsul, ca să se binecuvânteze casa lui. Din ceasul acela s-a îndestulat episcopul Dafnu cu toată îmbelșugarea. Țarinile și grădinile lui, care mai înainte erau neroditoare, s-au îndestulat neobișnuit și s-au făcut foarte bine roditoare. La același episcop, sfârșindu-se vinul în poloboc, sfântul l-a înmulțit prin rugăciune, cu îndestulare.

Întorcându-se spre Smirna, cetatea sa, s-a abătut la o gazdă ce se întâmplase în cale, ca să se odihnească - pentru că era seara târziu - și, luând puțină hrană cu diaconul său, cu care călătorea, s-au culcat și au adormit. La miezul nopții îngerul Domnului, lovindu-l în coastă, l-a strigat: "Policarpe!". El a răspuns: "Ce este, Doamne?" Grăit-a îngerul: "Scoală-te și ieși degrabă din casa aceasta, că va cădea îndată". Căci în casa aceea nu era cunoscut Hristos Dumnezeu și se săvârșeau într-însa multe fărădelegi.

pravila - Floare Ornamentala

Sculându-se, sfântul a îmboldit pe diaconul său, poruncindu-i să se scoale. Diaconul, fiind cuprins de mult somn, nu voia să se scoale și se mâhnea zicând: "Sfinte părinte, n-a trecut încă nici întâiul somn și unde să mergem? Tu, gândind neîncetat la dumnezeieștile Scripturi nu dormi și nici pe alții nu-i lași să se odihnească". Sfântul Policarp a tăcut. Dar, arătându-se îngerul și a doua oară, îi poruncea să iasă afară. Sfântul, deșteptând iarăși pe diacon, îi zise că o să cadă casa. Diaconul zise: "Cred în Dumnezeu, că nu va cădea casa, atâta timp cât tu ești într-însa, părinte". Grăit-a părintele: "Și eu cred în Domnul, dar nu cred zidirii acesteia de piatră".

Arătându-se îngerul Domnului a treia oară și aceleași spunându-i, abia a înduplecat pe diacon de s-a sculat. Și, când au ieșit amândoi, îndată a căzut casa din temelie și a ucis până la unul pe toți care erau într-însa. Sfântul Policarp, stând și căutând spre cer, a zis: "Doamne Dumnezeule, Atotputernice, Părinte al lui Iisus Hristos, al binecuvântătorului Tău Fiu, Cel ce mai înainte ai spus ninevitenilor, prin Iona, prorocul, pieirea cetății lor și milostivindu-Te i-ai cruțat, cu adevărat Te binecuvântez, că prin mâna îngerească ne-ai scos și ne-ai izbăvit de moartea aceasta, neașteptată, precum ai scos pe Lot din Sodoma; pentru că Tu păzești pe robii Tăi, totdeauna, de tot răul, fiind bun și milostiv în veci".

După aceasta în cetatea Smirna, fiind necredincios stăpânitorul cetății, în casa lui, într-o noapte, s-a cuprins de duhul rău una din slugile sale, făcând gâlceava mare; și s-a tulburat toată casa stăpânitorului, de frică și de cutremur. Făcându-se ziuă, au mers iudeii, vrând să izgonească pe diavol. Acela, repezindu-se spre dânșii, fiind mulți, pe toți i-a ucis și nici unul nu putea să-l biruiască, nici să se izbăvească din mâinile lui. Apoi, atât de rău îi bătea, încât abia îi lăsa vii, fiind goi și însângerați, pentru că toate hainele de pe dânșii le rupea și trupurile lor cu dinții le mușca.

pravila - Floare Ornamentala

În casa stăpânitorului era un creștin, care a zis către stăpânitor: "De vei porunci, stăpâne, eu voi chema un om care, fără osteneală, va tămădui pe robul tău". Și, poruncindu-i stăpânul, a plecat omul acela și a chemat pe Sfântul episcop Policarp, care, încă neintrând în casa stăpânitorului, diavolul a început a striga: "Vai mie, că Policarp vine la mine și voi fugi, chiar nevrând, de aici". Intrând sfântul, îndată diavolul tremurând a ieșit și a fugit din sluga stăpânitorului. Văzând acesta, s-a mirat mult.

După minunea aceea s-a întâmplat că, într-o noapte, pe când toți dormeau, s-a aprins foarte rău cetatea Smirna și ardea o bună parte a orașului. Atunci era gâlceava mare, plângere și frică și strigare și tot poporul se ostenea să stingă focul, dar nu putea să oprească nimic, focul luând mai multă putere. Adunându-se iudeii cei ce farmecă focul și aceia au rămas deșerți. Aducându-și aminte stăpânitorul de Sfântul Policarp, a zis către învățătorii curții și sfetnicilor săi: "Nimeni nu va putea să stingă focul acesta decât numai învățătorul creștinilor, Policarp, care nu de mult a tămăduit pe robul meu de îndrăcire". Și, trimițându-i, l-a chemat și l-a rugat să ajute cetății în primejdia aceea. Sfântul, ridicându-și înaintea lor mâinile sfinte, spre cer, a făcut rugăciunile sale către Hristos Dumnezeu și îndată focul s-a stins, ca și cum ar fi fost ape multe și arderea a încetat. Poporul socotea că Sfântul Policarp este unul din dumnezei, iar el, propovăduind pe adevăratul Dumnezeu, Cel ce este în ceruri, le spunea că el este rob al lui Dumnezeu și pe mulți îi încredința și îi împreuna cu Biserica lui Dumnezeu. Apoi a fost odată secetă mare și foamete și tot poporul, cu stăpânitorul și începătorii cetății au rugat pe sfânt că să-i miluiască și să ceară ploaie pentru pământ de la Dumnezeul său. Atunci, rugându-se, îndată a plouat mult și adăpându-se pământul din destul au fost în acel an mai multe roade decât în alți ani.

Cu niște minuni ca acestea făcute de Sfântul Policarp, apoi prin tămăduirile făcute de toate bolile și prin punerea mâinilor lui, mulți s-au întors la Hristos Dumnezeu și din zi în zi creștea Biserica lui Hristos. Iar urâta închinare idolească se împuțina în cetatea Smirna - în care prin apostoleasca poruncă a luat Sfântul Policarp slujirea cuvântului -, precum mărturisește despre aceasta, zicând: "Policarp, nu numai că este ucenic al apostolilor, prieten și împreună vorbitor al multora care au văzut cu ochii pe Hristos, dar și în Asia a fost trimis de dânșii, ca acolo să primească, după Sfântul Vucol, episcopia Bisericii din Smirna, pe care Sfântul Policarp și noi - zice Sfântul Irineu -, fiind în vârstă tânără, l-am cunoscut, pentru că era de mulți ani și foarte bătrân. Apoi învăța cele ce singur le învățase de la apostoli și dădea Bisericii învățăturile cele adevărate. Toți episcopii Bisericii Asiei, care au fost după Policarp, mărturisesc că era cu adevărat mărturisitor al dreptății, mai vrednic de credință și mai statornic decât mulți alți învățători ai Bisericii și înțelepți propovăduitori ai cuvântului Sfintei Evanghelii. Acest fericit Policarp, în timpul lui Anichit, papă al Romei, mergând în Roma, pe mulți i-a întors de la eresurile marcioniților și i-a adus la adevărata credință, apoi a propovăduit pe față adevărul cel primit de la apostoli".

pravila - Floare Ornamentala

Sunt unii din cei ce au auzit de la dânsul că Ioan, ucenicul Domnului, mergând în Efes, la baie, l-a văzut, spălându-se, pe ereticul Herint. Sfântul a ieșit îndată de acolo și-i îndemna pe alții care erau cu dânsul, zicându-le: "Să fugim degrab de aici, că nu cumva să cadă baia în care se află Herint, vrăjmașul dreptății lui Dumnezeu". Pe același Policarp, întâmpinându-l Marcion, ereticul, i-a zis: "Mă cunoști oare?" El i-a răspuns: "Te știu că ești cel întâi născut al diavolului". Pentru că apostolii și ucenicii lor se păzeau de eretici, încât nici nu voiau să vorbească cu dânșii, căci se sârguiau să înșele adevărul cu cuvintele lor cele meșteșugite și mincinoase, precum învață și Sfântul Apostol Pavel: "De omul eretic, după întâia și a doua întrebare, să te lepezi, știind că s-a înrădăcinat unul ca acela și greșește; pentru care este osândit". Apoi mai este și epistola lui Policarp, cea scrisă cu multă socoteală către Filipeni, în care, cei ce voiesc și se îngrijesc de mântuirea lor, pot să vadă credința lui și propovăduirea adevărului.

După ce Antonin, împăratul, a trăit 22 de ani de la împărăție și Marc Aureliu, împreună cu ginerele său, Lucie, au ajuns împărați în acea vreme, fiind mare prigonire în Asia, Sfântul Policarp s-a sfârșit mucenicește, pentru a cărui pătimire și sfârșit se scrie în epistola Bisericii din Smirna, la care a fost episcop Sfântul Policarp: "Biserica lui Dumnezeu din Smirna scrie Bisericii care este în Filomelia și tuturor sfintelor soborniceștilor Biserici, care sunt în toate limbile, mila, pacea și dragostea lui Dumnezeu, a Tatălui și a Domnului nostru Iisus Hristos, să fie cu voi. Am scris vouă, fraților, despre alți mucenici și despre Sfântul Policarp, care a stins focul prigonirii cu sângele său mucenicesc. Mulți sfinți mucenici au arătat atunci bărbăție nebiruită. Unii atât de mult au fost bătuți, încât toate vinele și alcătuirile s-au rupt într-înșii și cele dinlăuntru ale lor se vedeau. Alții erau târâți pe hârburi ascuțite și pe pietre și toate cele mai amare chinuri, în multe chipuri scornite de chinuitori, iar ei le răbdau cu mărime de suflet. Alții erau dați fiarelor spre mâncare. Păgânii, privind la o pătimire bărbătească ca aceea a sfinților, se minunau".

Între alți răbdători de chinuri un tânăr, anume Ermanic, cu ajutorul lui Dumnezeu, a arătat aleasă bărbăție, cu nefricoasă inimă și cu nebiruită minte mergând la moarte, care firește pentru toți este înfricoșătoare. Pe acela îl sfătuia mult judecătorul să-și cruțe tinerețile și să nu piardă cu așa amară moarte viața asta dulce. El, când a văzut slobozite fiarele asupra sa, îndată s-a repezit la dânsele, zădărându-le ca să-l mănânce.

pravila - Floare Ornamentala

Un oarecare din Frigia, anume Țuint, văzând fiarele și înfricoșata torturare, s-a temut și a căzut din mântuirea sa. De aici este arătat că el nu cu socoteală, nici cu inimă dreaptă, ci din minte ușoară, ca și cum s-ar goni de un grabnic vânt, a mers la judecata păgâneasca și a îndrăznit a se da la chinuire. Astfel s-a făcut altora pildă că la un lucru atât de mare să nu îndrăznească a se da chinuirii, fără socoteală. Policarp, auzind de acele chinuri și știind că poporul elin cel necredincios privește spre chinuirea altor mucenici, striga asupra judecătorului: "Caută pe Policarp și să pierzi pe cei fără de Dumnezeu". Policarp, auzind de aceasta, deși voia să rămână în cetatea Smirnei până ce va fi prins, acum, fiind rugat de creștini, a ieșit din cetate și s-a ascuns într-un sat și se ruga ziua și noaptea pentru pacea Bisericii, după obiceiul său.

Mai înainte cu trei zile de a fi prins de pagini, a văzut în vis că s-ar fi aprins perna lui și a ars. Apoi, îndată deșteptându-se din somn a zis către ceilalți care erau cu dânsul: "Voi fi ars în foc, pentru Domnul nostru, Iisus Hristos". După trei zile, au venit în satul acela, de la ighemon, trimișii săi, pentru căutarea lui Policarp. Aceștia, prinzând pe doi copii, i-au bătut cu vergi ca să le spună unde este Policarp și l-au arătat într-o cămară în foișor, de unde el putea să fugă, dar n-a voit, zicând: "Fie voia Domnului Dumnezeului meu". El, auzind pe slujitori venind la dânsul, a ieșit pe trepte în întâmpinarea lor, apoi, cu fața luminoasă și cu dragoste, le-a urât sănătate. Slujitorii, fiindcă nu-l cunoșteau, priveau la căruntețele lui, la blândețea și la luminarea cinstitei lui fețe și, mirându-se, au zis între dânșii: "Era drept să suferim atâta osteneală și sârguința pentru căutarea bătrânului acesta?" Apoi, Policarp a poruncit să gătească îndată de masă și-i rugă să mănânce și să bea, ospătându-se, iar lui să-i dea un ceas de rugăciune.

El se rugă fierbinte către Dumnezeu, dându-i mulțumire pentru toate dumnezeieștile purtări de grijă ce i s-au făcut din tinerețele lui, încredințându-I Sfânta Biserică, cea răsădită de Dumnezeu prin toată lumea. După multă lui rugăciune, luând slujitorii pe bătrân, l-au pus pe un asin și l-au dus în cetatea Smirna, în ziua de Sâmbăta cea mare. Doi cinstiți senatori, Irod și Nichita, l-au întâmpinat în cale și, luându-l în caretă lor, îl sfătuiau ca la judecată să se lepede de credință, numai cu cuvântul. Oare mare lucru este a zice: "Stăpâne, cezarule, voi jertfi? Și așa te vei izbăvi de moarte". La aceasta, Policarp tăcea și după ce l-au supărat mult le-a răspuns: "Niciodată nu voi face ceea ce mă sfătuiți voi". Ei, mâniindu-se și ocărându-l, l-au aruncat din caretă și, căzând, bătrânul și-a sfărâmat fluierele picioarelor, însă nu băga în seamă durerea.

pravila - Floare Ornamentala

Fiind dus la judecată, poporul păgân a strigat, bucurându-se că Policarp este prins. Sfântul a auzit din cer glasul Domnului nostru Iisus Hristos, zicând: "Îmbărbătează-te, Policarpe, și te nevoiește cu mărime de suflet". Acel glas l-au auzit și alții din ai noștri, cum grăiește epistola. Apoi a întrebat judecătorul: "Tu ești Policarp?" El a răspuns: "Eu sunt." Grăit-a judecătorul: "Cruță-ți bătrânețele tale; leapădă-te de Hristos și jură-te norocului împăratului". Grăind acestea, judecătorul și alte asemenea i-a zis: "Vino-ți în simțire, Policarpe, și zi: Pierde pe cei fără Dumnezeu".

Atunci Policarp cu cinstită față și-a ridicat mâinile spre cer și, întinzându-le spre necuratul popor, a zis către Dumnezeu: "Pierde pe cei fără de Dumnezeu". Judecătorul zise: "Leapădă-te de Hristos, vorbește-L de rău și te voi lăsa liber". Grăit-a Policarp: "De 86 de ani slujesc lui Hristos și nu mi-a făcut nici un rău. Cum să-L hulesc cu cuvinte necinstite pe Împăratul meu, Care până acum bine m-a păzit?" Judecătorul zise: "Voi slobozi asupra ta fiare cumplite". Policarp răspunse: "Slobozește, căci nu-mi voi schimba gândul meu cel bun, pe cel mai rău". Judecătorul zise: "Te voi da spre ardere". El răspunse: "Mă îngrozești cu focul care se stinge, iar pe cel nestins nu-l știi, în care vor arde în veci cei fără de Dumnezeu și necredincioșii. Nu zăbovi mai mult și fă degrab ceea ce ai să faci".

Atunci judecătorul a poruncit crainicului să strige către popor că Policarp mărturisește că este creștin. Auzind acestea, elinii și iudeii au strigat cu glas mare: "Acesta este răsturnătorul a toată Asia, acesta este tatăl creștinilor, acesta este stricătorul zeilor noștri. Să-l arzi de viu". Deci stăruia poporul cu iudeii, ca Policarp să fie ars. Fiind pregătită mulțime mare de lemne și vreascuri, Policarp și-a lepădat brâul și s-a dezbrăcat de haine. Scoase și încălțămintea din picioare, iar chinuitorii pregăteau fiarele și piroanele ca să-l pironească pe Policarp, că nu cumva să scape din foc. Sfântul a zis către dânșii: "Nu se cade să mă pironiți, pentru că Cel ce are să-mi dea răbdare în văpaia focului, Acela îmi va da și bărbăție ca să nu mă mișc din loc sau să mă întorc în vreo parte".

pravila - Floare Ornamentala

Deci nu l-au pironit, ci numai l-au legat și au pus pe bătrân pe lemne, ca pe un berbec ales din turmă, legat pentru jertfa lui Dumnezeu, spre miros cu bună mireasmă. Și se ruga Sfântul Policarp, zicând: "Mulțumesc Ție, Doamne, Dumnezeule, că, împreună cu mucenicii și mărturisitorii Tăi, ai binevoit a mă rândui să beau paharul patimilor Hristosului tău și să fiu părtaș al durerilor Lui, precum și la învierea vieții veșnice. Primește-mă ca pe o jertfă aleasă și plăcută ochilor Tăi, pe care Tu singur ai văzut-o mai înainte și ai așezat-o așa cum ai săvârșit-o, Dumnezeule adevărat, pe Care eu Te slăvesc, Te laud, precum și pe Iisus Hristos, Fiul Tău, Arhiereul cel veșnic, cu Care se cuvine Ție și Sfântului Duh toată cinstea și slava, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin".

După ce a zis "Amin", slujitorii au pus foc dedesubt și, aprinzându-se lemnele împrejur, s-a ridicat o vâlvătaie mare și s-a făcut tuturor o minune. Văpaia, împrejmuind pe sfânt și înălțându-se peste capul său, nu se atingea de el, ci ca o pânză a corăbiei suflată de vânt, așa umflându-se împrejurul lui, se împreuna deasupra capului, în înălțime. Deci stătea Sfântul Policarp în mijlocul focului, fiind neaprins, ci curățindu-se ca aurul în ulcea. Și am mirosit, zic smirnenii în epistolă, o bună mireasmă care ieșea din focul acela și care pe toate aromele le întrecea cu neasemănare. Păgânii, văzând aceasta, au strigat către speculator ca, apropiindu-se cu arma, să-l ajungă prin văpaie și să-l ucidă. Alergând speculatorul, l-a împuns cu o suliță lungă și a ieșit din rană sânge neobișnuit, căci curgând ca un râu din izvor a stins focul cu totul și toată mulțimea poporului se miră de aceea, cunoscându-se câtă deosebire este între credincioși și cei necredincioși.

După aceasta, iudeii au rugat pe judecător ca să nu dea creștinilor trupul lui Policarp, pentru că, ziceau ei, îl vor avea pe dânsul ca dumnezeu, ca și pe Cel Răstignit. Nu știau ticăloșii că nu se poate să fie aceasta, ca să se depărteze de Hristos Domnul, Cel ce pe cruce a murit pentru mântuirea noastră, și pe altul oarecare să-l aibă dumnezeu. Pentru că Lui, ca adevăratului Fiu al lui Dumnezeu, Îi dăm dumnezeiască cinste, iar pe mucenicii și următorii lui Hristos, care pentru dragostea cea mare a lor către El au pătimit pentru Dânsul, după vrednicie îi cinstim cu dragoste, noi, cei ce întru dreapta credință dorim să le fim următori și părtași pentru veșnica slavă.

pravila - Floare Ornamentala

Sutașul, prin porunca judecătorului celui rugat de iudei, a ars trupul lui Policarp, după obiceiul elinesc și cel ce, fiind viu, de foc nu s-a vătămat, acela, fiind mort, s-a supus focului. Iar noi, zic smirnenii, oasele lui cele mai curate decât aurul și mai scumpe decât pietrele cele de preț, adunându-le din cenușă, le-am păzit la un loc cinstit, unde ziua pătimirii lui cu veselie o vom prăznui, întru pomenirea unei nevoințe ca aceasta, a celor ce pentru Hristos au pătimit și întru întărirea celor ce prin o moarte ca aceasta vor mărturisi și vor preamări pe Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru.

Aceasta am trimis-o vouă prin fratele Marcu și, după ce o veți citi, să trimiteți epistola aceasta și la ceilalți frați risipiți, ca și aceia să preamărească pe Domnul, Cel ce ne-a arătat un vas ales ca acesta dintre robii Săi, Care poate ca și pe noi toți să ne umple de darul Său, și să ne ducă în veșnica Sa împărăție, prin Fiul Său, Unul Născut, Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava, cinstea și închinăciunea și mărirea, în veci. Amin. Sărutați pe toți sfinții, iar pe voi vă sărută toți cei ce sunt cu noi și Evarest, cu toată casa sa. Vă sărută pe voi cel ce a scris epistola aceasta. Apoi s-a săvârșit pomenirea Sfântului Policarp, în al șaptelea calend al lui Mai - adică în luna Aprilie, în 25 de zile -, în Sâmbăta cea mare, la opt ceasuri din zi, pe vremea marelui arhiereu Filip, ighemon fiind Tralian și împărățind în veci Iisus Hristos. Vă dorim să fiți sănătoși, cei ce umblați întru vestirea cuvântului lui Iisus Hristos, cu care toată slava lui Dumnezeu se cuvine, pentru mântuirea sfinților celor aleși, precum a săvârșit pătimirea și Sfântul Policarp, căruia și noi moștenitori ne facem, întru împărăția lui Hristos.

Toate acestea le-a scris Cais, de pe cărțile cele de piele ale Sfântului Irineu, ucenicul Sfântului Policarp. De la dânsul le-a prescris Socrat, cel din Corint. Apoi eu, Pionie presbiterul, le-am luat de la cei mai înainte numiți și le-am urmat cu descoperirea ce mi s-a făcut de la Sfântul Policarp, care în vedenie mi s-a arătat. Și, scriindu-le, am înnoit cele ce erau șterse prin vechime ca și pe mine să mă primească Domnul nostru Iisus Hristos, cu aleșii Săi, în cerească Să împărăție, Căruia se cuvine slava, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și treia pomenirea sfântului sfințitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei.
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri: Ioan, Moise, Antioh și Antonin.
Tot în această zi, pomenirea sfintei Gorgonia, sora sfântului Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorul, care în pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Clement, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Tea, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Zevina, Polihroniu, Moise și Damian.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului noului mucenic Damian.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Damian, care a sihăstrit în sfânta Mănăstire a Esfigmenului, din Muntele Athos, și care în pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 24 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și patra, pomenirea aflării cinstitului cap al sfântului proroc Înaintemergător și Botezător Ioan.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Policarp roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfânta Salomeea, mironosița (3 august)

FB Mess WA Like Sfânta Salomeea, mironosița a fost una din femeile care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos, I-au urmat Lui și i-au fost ucenică pe tot parcursul propovăduirii și lucrării Lui de mântuire. […]

† Sfinții Cuvioșii Andronic și Atanasia (9 octombrie)

FB Mess WA Like Viața strălucită și plină de faimă pe care au trăit-o Sfinții Cuvioșii Andronic și Atanasia mărturisește cu strălucire chemarea lor către cele cerești, mântuitoare, suferințele lumești fiind cale către Cer. Ei […]

† Sfântul Apostol Toma (6 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Toma este cunoscut și sub numele de Toma "Necredinciosul", însă în esență, este un exemplu autentic al credinței puternice în Evanghelia lui Hristos, pe care a mărturisit-o până la […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram