† Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Lyon)
(23 august)

5/5 - (2 votes)

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu a fost episcop de Lugdunum din Galia, în prezent Lyon, Franța. El a fost ucenic al sfântului Policarp al Smirnei, care la rândul lui a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul. Sfântul Irineu este serbat în calendarul ortodox în data de 23 august.

Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (sinaxar)

Despre Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum a fost un grec din orașul natal al lui Policarp, orașul Smyrna din Asia Mică, în prezent Izmir, Turcia. S-a născut într-o familie creștină, în jurul anului 130, ceea ce poate explica râvna sa puternică pentru Ortodoxie. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu a fost unul din primii scriitori creștini care a folosit principiul succesiunii apostolice pentru a-și respinge oponenții.

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu este pomenit ca fiind al doilea episcop de Lyon. Primul episcop, Fotin, a suferit moarte mucenicească în jurul anului 177 în timpul persecuțiilor lui Marc Aurelius, în timp ce Irineu vizita Roma. Recunoscut pentru ortodoxia credinței sale, Irineu este trimis în două rânduri ca ambasador la Roma. Aici, Irineu îl informează pe episcopul Romei despre pericolele ereziei montaniste (această erezie propunea ca fiecare creștin trebuia să exercite harismele sale și să părăsească orice preocupare terestră inutilă, practicând zilnic ascetismul, abstinența, postul, mărturisirea păcatelor și făcând proroci).

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu a mijlocit, în anul 190, înlăturarea neînțelegerilor dintre Papa Victor I al Romei și episcopii din răsărit, cu privire la data serbării Sfintelor Paști. Irineu a scris papei să nu ducă lucrurile prea departe deoarece răsăritenii au deputate, dar în același timp îl convinge să nu excomunice Bisericile din Asia pentru poziția lor asupra datei sărbătoririi Paștilor.

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu și-a încheiat apostolia în anul 202, în timpul persecuției împăratului Septimiu Sever (193-211), primind cununa muceniciei prin sabie.

Principalele date biografice referitoare la Sfântul Sfințit Mucenic Irineuau fost furnizate de istoricul Eusebiu de Cezareea (c.260- c. 340) și Fericitul Ieronim (c. 342-420).

Surse: Crestin Ortodox, orthodoxwiki, ActiveNews, Noutati-ortodoxe.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum

De asemenea, Sfântul Sfințit Mucenic Irineu este pomenit ca mucenic, deși nu există dovezi privind felul în care a murit, probabil la scurt timp după intrarea în secolul al III-lea. El a fost îngropat în biserica Sfântului Ioan din Lyon, care ulterior a fost numită Sfântul Sfințit Mucenic Irineu. Mormântul și moaștele sale au fost distruse în 1562 de către calviniștii hughenoți. (Printre altele și rămășițele lui Leonardo da Vinci și ale lui Kepler au fost, de asemenea, pierdute în războaiele religioase ale acelor timpuri.). Astăzi se păstrează doar capul Sfântului Sfințit Mucenic Irineu în biserica Sfântului Ioan din Lyon.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Irineu - Irina

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum!

Irineu - este un nume de origine greacă (ειρήνη) și se traduce prin "pace", "oferit sau dedicat păcii", "făcător de pace".

Derivate ale numelui Irineu

Numele Irineu este înrudit cu numele Irina, deoarece au aceeași rădăcină, de aceea toate derivatele numelui Irina sunt valabile și pentru Irineu.

Irina, Irinel, Irena, Irena (poloneză, sarbă, slovenă), Iryna (ucrainiană), Arina (rusă), Ena (croată), Irena, Irenka (cehă), Irene (daneză, engleză, germană, italiană, norvegiană, portugheză, spaniolă, suedeză, finlandeza), Iria (galiciană), Iren (maghiară), Eireen (irlandeză), Irine (georgiană).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Irineu?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 5 mai când este serbată Sfânta Mare Muceniță Irina sau pe 28 iulie când este pomenit Sfânta Irina Hrisovalantou, sau pe 23 august când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum și Sfântului Sfințitului Mucenic Irineu, episcopul Sirmiului.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Lyon) 23 august
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Lyon)

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum

În ceea ce privește pregătirea sa culturală din tinerețe, de factură greacă, aceasta poate fi observată numai pe baza scrierilor sale. Aceste opere arată o mare familiaritate cu poeții și filosofii greci. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu îi citează adesea pe Homer, Hesiod, Pindar și Platon.

Legat de viata și învățătura creștină Sfântul Sfințit Mucenic Irineu dă mărturie ca pe lângă învățăturile primite de la Sfântul Policarp al Smirnei, a avut și alți învățători, "prezbiteri" ( din Asia Mica) pe care îi desemnează ca succesori imediați ai apostolilor.

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu a scris mai multe lucrări teologice precum: "Adversus Haereses", "Omilii asupra Sfântului Policarp", "Comentariile asupra Apocalipsei", "Cuvântări asupra credinței".

Cea mai importantă carte care s-a păstrat până în zilele noastre este lucrarea în cinci volume Despre depistarea și combaterea așa-numitelor gnoze, cunoscută mai ales sub numele de Adversus Haereses ("Împotriva ereziilor"). Din originalul în limba greacă există numai fragmente, dar există o copie completă tradusă într-o latină de lemn, făcută la scurt timp după publicarea acesteia în grecește, iar volumele IV și V există într-o traducere literară în armeană.

Scopul cărții Adversus Haereses a fost să combată învățăturile diverselor grupuri gnostice. Până la descoperirea Bibliotecii din Nag Hammadi în 1945, Adversus Haereses era cea mai bună descriere care a supraviețuit a gnosticismului. În plus, descrierile lui Irineu privind învățăturile gnostice au fost mult timp puse sub semnul întrebării de către savanți ca fiind produsul unei exagerări polemice, dar descoperirile de la Nag Hammadi au confirmat descrierile lui Irineu prin cuvintele gnosticilor înșiși.

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Lyon) 23 august - a

Canon Noului Testament

Sfântul Sfințit Mucenic Irineu citează din majoritatea canonului Noului Testament, dar și din lucrări ale Părinților apostolici, Clement Romanul și Păstorul lui Herma. Irineu a fost primul scriitor creștin care a catalogat toate cele patru și exact patru Evanghelii canonice, ca fiind inspirate de Duhul Sfânt, probabil ca reacție la ediția publicată a lui Marcion a Evangheliei după Luca, pe care Marcion o considera ca fiind singura și adevărata Evanghelie. Lucrările lui Irineu au fost publicate în engleză în 1885 în colecția Părinți pre-nicenieni.

Teologia Sfântului Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum

Punctul central al teologiei lui Irineu este unitatea lui Dumnezeu, în opoziție cu divizarea gnostică a lui Dumnezeu în câțiva "eoni" divini și cu deosebirea dintre "zeu puternic" și netrebnicul "demiurg" care a creat lumea. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu folosește teologia Logosului pe care a moștenit-o de la Sfântul Iustin Martirul, dar preferă să vorbească despre Fiu și Duhul Sfânt ca fiind "mâinile lui Dumnezeu", folosind persoane ale Sfintei Treimi care premerg limbajului mult mai precis al capadocienilor. Pentru el, Hristos este Tatăl invizibil care s-a revelat, s-a făcut vizibil.

Creerea lumii

Accentuarea sa asupra unității lui Dumnezeu este reflectată în accentuarea corespunzătoare a unității istoriei mântuirii. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu insistă în mod repetat asupra faptului că Dumnezeu a creat lumea și o supraveghează de atunci. Tot ceea ce s-a întâmplat este parte din planul său privind umanitatea. Esența acestui plan este maturizarea: Irineu crede că umanitatea a fost creată imatură iar Dumnezeu le-a dat creațiilor sale timp să crească în asemănarea cu El. Astfel, Adam și Eva au fost creați copii. Căderea lor a fost astfel nu o rebeliune în adevăratul sens al cuvântului ci o zgândărire copilărească, o dorință de a crește înainte să-i vină timpul acestei creșteri și o dorință de a avea totul acum.

Tot ceea ce s-a întâmplat de atunci încolo a fost, în consecință, sub îndrumarea lui Dumnezeu care ajută omenirea să depășească aceasta și să crească. Lumea a fost concepută de Dumnezeu ca un loc dificil unde ființele umane sunt obligate să ia decizii morale - doar în acest fel ei se pot maturiza. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu aseamănă moartea cu balena care l-a înghițit pe Iona: doar în adâncurile stomacului balenei a putut Iona să se reîntoarcă spre Dumnezeu și să facă voia Sa. În același fel, moartea și suferința apar ca fiind demonice, dar fără ele nu vom putea niciodată să-L cunoaștem pe Dumnezeu.

Despre Iisus Hristos

Apogeul istoriei mântuirii este Iisus Hristos. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu crede că Hristos oricum ar fi fost trimis, chiar dacă lumea nu ar fi păcătuit niciodată; dar faptul că lumea a căzut în păcat Îl face să fie Mântuitorul. Irineu îl vede pe Hristos ca Noul Adam, care desface în mod sistematic tot ceea ce Adam a făcut: astfel, unde Adam a fost neascultător privind fructele copacului, Hristos a fost ascultător chiar până la moarte pe lemnul copacului. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu este primul care stabilește comparații între Eva și Maica Domnului, punând în comparație necredința celei dintâi cu credința deplină a celei din urmă. Pe lângă repararea răului făcut de Adam, Irineu crede că Hristos "recapitulează" sau "însumează" viața omului. Aceasta înseamnă că Hristos trece prin fiecare stadiu al vieții omului, de la copilărie la bătrânețe și pur și simplu trăind-o, o sfințește cu dumnezeirea Sa. În consecință, Sfântul Sfințit Mucenic Irineu este obligat să demonstreze că Hristos nu a murit până nu a îmbătrânit! Astfel, Irineu crede că mântuirea noastră vine, în principiu, prin întruparea lui Dumnezeu în om. El consideră că pedeapsa pentru păcat este moartea și coruperea. În schimb, Dumnezeu este nemuritor și nestricăcios iar pur și simplu prin unirea cu firea umană în Hristos El ne transmite aceste calități: ele se împrăștie, așa cum sunt, ca o infecție benignă. Așadar, Sfântul Sfințit Mucenic Irineu înțelege ispășirea lui Hristos ca având loc prin întruparea Sa mai degrabă decât prin crucificarea Sa, cu toate că ultima este parte componentă din prima.

Cuvinte și învățături ale Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum

Domnul a toate a dat Apostolilor Săi puterea Evangheliei și prin ei, de asemenea, noi am primit adevărul, care este, învățătura Fiului lui Dumnezeu—așa cum Domnul le-a spus: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, și cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. [Luca 10, 16]. Pentru că noi am aflat planul mântuirii noastre de la aceia prin care Evanghelia a venit la noi. Prima dată au propovăduit-o pretutindeni, iar mai târziu, prin voința lui Dumnezeu, au pus pe hârtie pentru noi Scripturile, să ne fie temelie și sprijin în credință. De aceea nu e bine să spunem că ei au propovăduit înainte de a avea înțelegerea deplină, așa cum îndrăznesc unii să spună, lăudându-se că ei sunt cei ce îi corectează pe Apostoli. De aceea, după ce Domnul s-a ridicat din morți și ei au fost îmbrăcați cu putere de sus atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, au fost umpluți cu toate lucrurile de știut și au primit cunoaștere perfectă. Au mers până la capătul Pământului, propovăduind vestea cea bună care ne-a adus-o Domnul și proclamând pacea Raiului peste toți oamenii, toți și fiecare dintre ei fiind în posesia Evangheliei lui Dumnezeu. (Împotriva ereziilor, cartea a 3-a)

Dumnezeu fiind întreg rațiune și întreg cuvânt spune ceea ce gândește și gândește ceea ce spune căci gândirea Sa este cuvântul Său. Cuvântul Său e rațiunea Sa și rațiunea care cuprinde totul este Tatăl Însuși (Împotriva ereziilor, cartea a 2-a, cap. 28).

Credința în Sfânta Treime este în teologia Sfântului Irineu principiul credinței creștine căci după el "cei ce sunt din biserică urmează o singură cale care pătrunde lumea întreagă pentru că are tradiția puternică venind de la Apostoli, oferindu-ne imaginea unei singure și aceleași credințe la toți căci toți cred într-un singur și același Dumnezeu, primind aceeași iconomie a întrupării Fiului lui Dumnezeu, recunoscând același dar a Sfântului Duh" (Împotriva ereziilor, cartea a 4-a, cap. 25).

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum, glasul al 4-lea

Și părtași obiceiurilor și următori scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ați aflat, de Dumnezeu insuflaților, spre suirea privirilor a cele înalte. Pentru aceasta cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințiților Mcenici, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Viețile Sfinților)

Sfântul Irineu era de neam din părțile Asiei, din cetatea Smirna. El din tinerețe a învățat înțelepciunea elinească, făcându-se filosof ales. Și auzind el de duhovniceasca înțelepciune creștinească, pe care o propovăduia Sfântul Policarp, episcopul mirnei, a dorit-o mai mult decât toată înțelepciunea cea dinafară, făcându-se ucenic al Sfântului Policarp, iar mai ales al lui Hristos, dându-se cu totul la slujba lui Dumnezeu. Iar Policarp, învățătorul lui, era ucenicul Sfântului Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu și al celorlalți Apostoli; și tot ce a auzit el despre Hristos Mântuitorul de la Sfinții Apostoli, care au fost ei înșiși văzători și slugi ale lui Hristos, toate acelea le-a auzit și Irineu din gura lui Policarp și le-a scris în inima sa mai mult decât pe hârtie. Apoi fiind hirotonit preot de Sfântul Policarp și fiind trimis în Galia la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, a mers în Lugdun cetatea Galiei, și acolo, după sfârșitul Sfântului Mucenic Potin, a luat scaunul episcopiei și s-a făcut păstor al lugdunenilor, chiar în vremile acelea cumplite când erau mari prigoniri asupra Bisericii lui Dumnezeu de la păgânii împărați închinători de idoli, iar de la ereticii, care atunci se înmulțiseră, se făcea tulburare. Pentru aceea, Sfântul Irineu suferea cu osârdie pentru Hristos de la închinătorii de idoli, răbdând toate răutățile; iar asupra ereticilor se înarma cu cuvântul și cu scrisul. El a scris cărți împotriva lor, vădindu-le rătăcirile lor eretice și pierzându-le, iar dreapta credință creștinească arătându-o luminos și învățându-i s-o păzească fără prihană.

Și precum a răpit mulți oameni de la închinarea de idoli, tot asemenea și din eresuri, povățuindu-i la calea mântuirii și întărindu-i la nevoința mucenicească. Apoi, la sfârșit, a pătimit pentru Hristos pe vremea împărăției lui Sevir, tăindu-i-se capul, și a luat slăvită cunună a muceniciei întru împărăția lui Hristos.

Notă. Acest Sfânt Irineu se cinstește între învățătorii bisericești pentru cărțile lui cele insuflate de Dumnezeu, învățătoare și folositoare de suflet și foarte de trebuință dreptei credințe. El a scris despre Sfânta Treime, despre Dumnezeirea lui Hristos, despre Sfânta Liturghie, despre Preacuratele lui Hristos Taine, despre Antihrist și despre multe alte taine ale sfintei credințe. În Prolog, în această zi sunt puși doi sfinți mucenici Irineu și anume: Irineu, arhiepiscopul Sirmiei și Irineu, episcopul Lugdunului (Lyon din Galia - sudul Franței). De aceea, pentru Sfântul Irineu al Sirmiei caută în 26 zile ale lunii martie, unde s-a pus pomenirea și pătimirea lui.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea Sfântului Mucenic Lup;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Irineu, episcopul Sirmiului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Irineu, episcopul Lugdunului (Lyon);
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Calinic, patriarhul Constantinopolului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților 38 de Mucenici din Tracia, care de sabie s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 24 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și patra, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eutihie, ucenicul Sfântului Ioan cuvântătorul de Dumnezeu, și al Sfântului Apostol Pavel;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tation (sau Tatian);
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru și Mărturisitorul Gheorghe Limniotul (din Limnos sau Lemnos).
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Cosma Etolul;

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Irineu să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Irineu roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni
(24 aprilie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni, cu rugăciunile ei tămăduia toate bolile trupești, iar cu cuvintele și cu sfaturile de Dumnezeu insuflate, vindeca sufletele omenești, povățuindu-i pe toți, cei care veneau […]

† Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul (15 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul, cunoscut și sub numele de "Nichita Daco-Romanul" sau "Nichita Gotul", a îmbărbătat pe creștinii din jurul său, încurajându-i să poată trece peste toate obstacolele vieții cu […]

† Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
(23 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii este unul dintre sfinții români care s-au nevoit ca pustnic într-o peșteră din apropierea schitului Iezer. Părintele Ghelasie de la Frăsinei l-a asemănat pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram