† Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope
(22 septembrie)

5/5 - (4 votes)

Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope, pentru smerenia, nevoințele și dragostea lui față de oameni a primit de la Dumnezeu darul de a alunga pe diavolii din oameni și cel de tămăduire al neputințelor lor. Mulți credincioși își pun speranța în Sfântul Foca, datorită harului său. Este serbat în calendarul ortodox în data de 22 septembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Foca a trăit în vremea împăratului Traian, în cetatea Sinope, de la țărmul Mării Negre.

Pamfil, constructor de corăbii și soția sa, Maria, au zămislit pe Foca. De la naștere, copilul a avut un har divin, întorcând pe mulți din rătăcirea lor cu fața către Hristos. După trecerea anilor, Sfântul a fost uns ca Episcop de Sinope datorită harului său.

Dumnezeu i-a desăvârșit menirea dumnezeiască printr-o vedenie. Un porumbel a zburat din cer către capul Sfântului Sfințit Mucenic Foca, punându-i o cunună de flori pe cap, sfințindu-l și grăind omenește: «Pahar ți s-a amestecat și trebuie să-l bei». Această cunună pe care a primit-o preînchipuia cununa muceniciei pe care avea să o primească senin și cu pace în suflet.

După acest eveniment Sfântul Sfințit Mucenic Foca a continuat să slujească lui Dumnezeu cu evlavie și mare bucurie. Totuși, în vremea aceea împăratul Traian a poruncit un nou val de persecuții împotriva creștinilor. Știind de existența Sfântului care întorcea de la închinarea la idoli la Dumnezeul cel adevărat pe atâția oameni, a poruncit oștenilor să meargă în căutarea sa și să îl omoare.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Foca

Sfântul Mucenic Foca a fost prins, supus mai multor chinuri și în cele din urmă a primit cununa muceniciei, luând sfârșit prin sabie și prin foc în data de 22 septembrie 101.

Surse: sarbatoricrestine, mariustuca.

Floare-1
Floare-1

Unde se găsesc moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope

Trupul Sfântului Sfințit Mucenic Foca a fost îngropat de cei credincioși cu cinste și mai multe minuni se săvârșesc la mormântul lui.

Încă de la începuturi creștinii au înțeles sfințenia Mucenicului Foca. Nu doar că a dus o viață evlavioasă, cu frică de Dumnezeu și milostenie, dar a fost păstor al turmei lui Dumnezeu și își dăduse viața pentru El. Astfel, la 23 iulie 403, moaștele sale au fost luate din Sinope și duse la Constantinopol, ceea ce a facilitat apariția cultului Sfântului Sfințit.

Sursă: Basilica.

Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Foca

Foca - este forma latinizată a numelui grecesc Φωκᾶς (Phokas), care însemna "o pecete" din greacă φώκη (phoke). Acesta a fost numele unui sfânt și martir timpuriu din Asia Mică.

Acest nume derivă din greaca veche "phṓkē (φώκη) Pho̱kás (Φωκᾶς)", adică "o pecete".

Derivate ale numelui Foca

Phocas, Foka, Phokas.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Foca?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 22 septembrie când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope.

Surse: Behindthename, Name-Doctor.

Floare-1

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope 22 septembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope 22 septembrie - pravila.ro

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Floare-1

Mai multi Sfinți care au purtat numele de Foca

An de an, în ziua de 23 iulie pomenim mutarea, de la Sinope la Constantinopol, a cinstitelor moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Foca, episcopul cunoscutei cetăți din Pont, ucis din porunca împăratului Traian. Acesta mai are o zi de prăznuire, cea a martirajului său, la 22 septembrie. În aceeași zi de septembrie se face pomenirea unui alt Sfânt Mucenic Foca, tot locuitor al anticei așezări Sinope, martirizat cu o sută de ani mai târziu, din porunca crudului împărat Dioclețian. Nu sunt singurii sfinți cu acest nume: în 15 aprilie, Sinaxarul mare amintește de un alt martir cu numele Foca, pomenit într-un grup de 18 creștini, probabil trecuți la cele veșnice în aceeași zi; în 18 decembrie, Sinaxarul face amintire de încă un mucenic Foca, ucis de sabie odată cu Sfântul Ermil. Se pare că numeroși credincioși din veacurile primare iubeau acest nume, dispărut din onomastica actuală, însă rămas în istorie nu doar în martirologiile creștine, ci și în lista împăraților bizantini, unde găsim doi basilei numiți astfel: Flavius Focas, care a condus destinele Imperiului Bizantin între anii 602 și 610, și Nichifor al II-lea Focas, între 963 și 969.

Sursă: Ziarul Lumina.

Floare-1

Obiceiuri legate de Sfântul Sfințit Mucenic Foca

Sărbătoarea nu este foarte populară. Mult mai cunoscuți sunt Foca Grădinarul și Foca din triada Ilie, Pălie și Foca. În jurul acestuia din urmă există multe ritualuri creștine, mai ales în zona Moldovei.

Sursă: sarbatoricrestine.

Floare-1

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope

Dorind să laud astăzi Dumnezeiasca ta pomenire, luminează-mi sufletul cu Razele cele Luminătoare ale Duhului, păstorule și mucenice mărite al Dumnezeului nostru, Cel Ce toate le ține.

Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminat te-ai îmbogățit cu Dumnezeiasca laudă a mucenicilor, încuviințându-te cu frumusețile păstoriei și cu sângele sfințitei nevoințe roșindu-ți podoaba ta, de Dumnezeu fericite.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întărindu-ți cugetul cu nădejdea celor mai bune, Preaînțelepte Mucenice Foca, pe cel ce era tare întru răutate l-ai slăbit de tot și ai alergat către ceruri, purtător de biruință preaales.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezlegatu-s-a blestemul strămoșilor, Preacurată, că ai născut pe Dumnezeu Cel mai înainte de veci, născându-Se Prunc Tânăr și înnoind cu adevărat toată firea omenească.

Floare-1

Cantari

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfințite Mucenice Foca, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope, glasul al 4-lea

Ca pe un soare înțelegător al Bisericii de Dumnezeu luminat și purtător de lumină te-a pus pe tine Stăpânul Cel Preaînalt, mucenice, ca să luminezi mulțimea credincioșilor. Că viețuirea și nevoințele tale le-a primit ca un mir de bună mireasmă Cel Ce Singur este Mult Milostiv.

Floare-1

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope (Viețile Sfinților)

În cetatea Sinope era un om numit Pamfil, și avea de soție pe Maria. Aceștia au născut pe acest fericit Foca, care din tinerețe era plin de darul Duhului sfânt; îi gonea pe diavoli din oameni și tămăduia neputințele. Ajungând la vârsta bărbatului desăvârșit, pentru viața lui cea îmbunătățită, a fost ales episcop acelei cetăți. Șezând pe scaunul său, păștea bine oile cele cuvântătoare, cu cuvântul și cu lucrul, adăugind, spre nevoința sa, mai mari osteneli. Și au fost arătate la toți lucrurile lui cele bune, pentru care se proslăvea Tatăl cel ceresc. A întors mulți oameni de la rătăcirea lor și pe păgâni de la închinarea către idoli i-a adus la cunoștința unuia Dumnezeu. Iar când a vrut Domnul ca să-l învrednicească, a înștiințat pe robul său de această voie a sa prin vedenie, astfel: Un porumbel a zburat de sus, având în gura să o cunună de flori, pe care punând-o pe capul fericitului, i-a grăit cu glas omenesc, zicându-i: "Acum s-a umplut paharul tău, care se cade a-l bea". Din această vedenie sfântul a cunoscut muncile cele ce erau să-i vină pentru Hristos. Iar noi, din aceasta cunoaștem plăcerea lui cea mare către Dumnezeu, că s-a învrednicit a fi încoronat din cer fiind în trup. Așa iubește prea bunul Dumnezeu pe cei drepți și plăcuți ai săi: îi încununează pe dânșii cu slavă și cu cinste și pune pe capetele lor coroană. Acest Sfânt Foca era mire ceresc după curăția sa sufletească și trupească, cu care cerul a vrut să se împreune, și i-a pus lui cunună.

Cununa aceea era cununa cea mai bună a cămării Mântuitorului, cu care avea să fie încoronat în veci, când se va veseli la nunta Mielușelului.

După acest semn prea slăvit, a fost prins și chinuit pe timpul împărăției lui Traian (98-117) de către African. El a silit mult pe sfânt să jertfească idolilor, dar sfântul, în locul acelora, a vrut a se aduce pe sine însuși jertfă lui Dumnezeu.

Și, după ce nu s-a supus mai marelui și nu a dat lucrului făcut de mâini omenești cinstea aceea care se cuvine Unuia Dumnezeu care șade pe Heruvimi, atunci mai marele a poruncit ca legând pe sfânt la un lemn să-i rupă mădularele. Și era trupul lui zdrobit de răni, și rupt în bucăți. Precum păsările răpitoare flămânde se grămădesc la vreun stârv și îl rup mâncându-l, așa rupeau muncitorii din trupul cel curat al pătimitorului lui Hristos. Însă el a răbdat cu vitejie și a auzit un glas din înălțime întărindu-l și așa a biruit muncile pentru Iisus, Cel ce l-a întărit pe el când pătimea, ca într-un trup străin; că nu și-a cruțat trupul pentru mărturisirea Aceluia care nici sufletul nu l-a cruțat, ci L-a pus pentru noi pe Cruce. Suferințele grele și pătimirea le socotea că pe o răcorire a raiului, pentru Hristos, Domnul Cel ce a pătimit pentru noi. Pentru că a suferit cu înlesnire robul Domnului, pentru dragostea dumnezeiască, și de s-ar fi adunat din toată lumea asupra lui chinuitorii și toate chinurile, el era gata să le rabde pe toate pentru iubitul său, zicând cu David: "Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea" (Psalm 56, 10). Apoi, cei ce-l chinuiau l-au pus pe el pe o tigaie arsă în foc și îndată tigaia s-a răcit, pentru că biruia duhovnicescul foc care ardea spre Dumnezeu în inima lui puterea focului celui simțit. El s-a arătat biruitor asupra tuturor muncilor la care a fost supus, că se arăta oastea cea îngerească și lumina lui Dumnezeu cea nemăsurată, împrejurul lui. Și era în temniță luminat cu lumină cerească, în legături, veselit cu nădejdea cereștii mântuiri, în necazuri mângâiat de îngeri și în bătăi întărit de Iisus. Iar după chinurile cele de multe feluri, îl aruncară într-o baie înfocată, și acolo, rugându-se, și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu și s-a încoronat cu cununa biruinței în Biserica celor ce dănțuiesc, iar trupul lui cel sfânt a fost îngropat de cei credincioși cu cinste și mai multe minuni se săvârșesc la mormântul lui.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Floare-1

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Foca grădinarul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Isaac și a Sfântului Martin;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Cosma Zografitul, ce a pustnicit în Sfântul Munte al Atonului, în anii 1323;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfanțului ierarh martir Teodosie de la Brazi;
Tot în aceasta zi, pomenirea celor douăzeci și sase cuvioși Părinti Zografiti (de la Mănăstirea Zografu, Muntele Athos), care mustrând pe împăratul Mihail și pe patriarhul Ioan Becul, latino-cugetătorii, deasupra Pirgului prin foc s-au săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 septembrie

În această luna, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea zămislirii Sfântului slăvitului Înaintemergătorului și Botezătorului proroc Ioan;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Andrei și Ioan, Petru și Antonie, care s-au săvârșit în Africa;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Raida fecioara;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuvioaselor femei surori Xantipi și Polixeni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Nicolae Pantopolitul, care, mărturisind în Constantinopol, la anul 1672, prin sabie s-a sfârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Ioan din Konitsa.

Floare-1

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Foca roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Teodor Studitul
(11 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Teodor Studitul a fost unul dintre cei mai puternici apărători ai cinstirii sfintelor icoane și cel mai de seama stareț al Mănăstirii Studion din Constantinopol, care, sub îndrumarea sa, […]

† Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul (de la Neamț)
(5 august)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul cunoscut și ca Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, este unul din cei mai iubiți sfinți Români și singurul sfânt contemporan care, pentru sfințenia vieții […]

† Sfântul Proroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul (5 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Zaharia a fost tatăl Sfântul Ioan Botezătorul înainte-mergătorul Domnului. În calendarul ortodox Sfântul Proroc Zaharia este serbat de două ori: pe data de 5 septembrie, data trecerii la cele […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram