† Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea
(13 aprilie)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, a adus pe mulți dintre păgânii din vremea sa la credința creștină prin viață sa și prin minunile săvârșite în timpul martiriului său. Este serbat în calendarul ortodox în data de 13 aprilie.

Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon s-a născut din părinți creștini, în Laodiceea, Siria, în prima jumătate a secolului al III-lea.

De mic copil i-a plăcut biserica fiind citeț timp de 16 ani, urmând ca pentru râvna sa pentru cele sfinte Episcopul Sisinie să îl hirotonească diacon. Sfântul Sfințit Mucenic Artemon și-a îndeplinit conștiincios această chemare timp de 28 de ani, după care a fost făcut preot. Ca preot Sfântul Artemon a slujit Biserica creștină încă 33 de ani, ducând numele creștinismului printre păgâni.

Arestarea Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea

Când împăratul Dioclețian (284-305) a început persecuția îngrozitoare împotriva creștinilor, Sfântul Sfințit Mucenic Artemon era deja bătrân. Împăratul a scos un edict prin care îi obliga pe creștini să jertfească la idoli.

Sfântul Sisinius, știind de amenințarea sosirii comandorului militar Patricius în Laodiceea, au mers împreună cu Preotul Artemon și alți creștini la templul zeiței Artemis, unde au zdrobit și au dat foc idolilor, făcându-i una cu pământul.

După aceea, Sfântul Sisinius și Sfântul Sfințit Mucenic Artemon au adunat creștinii în biserică, încurajându-i să nu se lepede de credința lor și să nu se teamă de chinuri.

Când a ajuns în Laodiceea, Patricius a sărbătorit festivalul de 5 zile închinate unor zei păgâni, după care s-a îndreptat spre templul lui Artemis ca să aducă ofrande zeilor. Aflând cine a distrus templul, a mers cu un detașament de soldați la biserica unde creștinii se aflau la rugăciune.

Când s-a apropiat de biserică a simțit dintr-o dată un fior, după care a făcut febră încât abia mai sufla. Soldații l-au dus acasă și l-au pus în pat. El a spus că l-au blestemat creștinii și că Dumnezeul lor îl chinuie. Deși s-a rugat la idolii săi, aceștia nu l-au făcut bine. Atunci a trimis după Sfântul Sisinius și i-a cerut ajutorul promițând să-i ridice statuie din aur în mijlocul orașului dacă îl ajută. Sfântul i-a răspuns: "Păstrează-ți aurul, dar dacă vei crede în Dumnezeu, El te va tămădui."

Temându-se că va muri, Patricius a declarat că crede în Dumnezeu și s-a vindecat. Dar această minune nu a putut vindeca sufletul înrăit al păgânului. Chiar dacă nu s-a atins de Sfântul Sisinius, el nu a renunțat la edictul imperial împotriva altor creștini din orașul Cezareea. Pe drum s-a întâlnit și cu Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, care era urmat de șase măgari sălbatici și două căprioare.

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea 13 aprilie - b

Când Patricius l-a întrebat cum putea controla acele animale sălbatice, sfântul i-a răspuns că o face prin cuvântul lui Dumnezeu. Păgânii i-au descoperit lui Patricius că și Sfântul Sfințit Mucenic Artemon a participat la distrugerea templului lui Artemis și a dat ordin să fie arestat și dus în Cezareea. Sfântul Sfințit Mucenic Artemon a plecat cu soldații fără frică dar a trimis animalele la Sfântul Sisinius. Văzând animalele, Sfântul Sisinius s-a întrebat de ce au venit acele animale la el, iar o cerboaică, primind grai prin har dumnezeiesc i-a răspuns că slujitorul lui Dumnezeu Artemon a fost prins de necredinciosul Patricius și că îl duce în lanțuri în Cezareea. El ne-a poruncit să venim aici și să îți spunem ce s-a întâmplat." Să nu te minunezi că Domnul, Care a dat glas asinului lui Valaam (Numere 22, 28), a făcut să grăiască și cerboaica." Episcopul l-a trimis pe diaconul Phileas la Cezareea ca să verifice această informație.

Convertirea marelui preot păgân Vitalis

În Cezareea Patricius, l-a supus la judecată pe Sfântul Artemon, obligând-l să se închine în templul lui Asclepius. Plin de curaj și de putere a lui Dumnezeu Sfântul Sfințit Mucenic Artemon a făcut multe minuni care au determinat chiar pe unii preoți idolești să se convertească la creștinism. Păgânii ce se aflau în templu au eliberat mulți șerpi veninoși pentru a-l ucide pe Sfântul Artemon, însă acesta s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și a suflat asupra șerpilor, omorându-i pe toți. Lucrul minunat care s-a întâmplat, Vitalis, mai marele preot al zeității păgâne Esculap, a îngenuncheat și s-a botezat împreună cu toți slujitorii din templul idolului Esculap, majoritatea dintre ei ajungând preoți creștini, iar Vitalis episcop în Palestina.

Moartea lui Patricius

Văzând aceasta guvernatorul Patricius l-a întemnițat pe Sfântul Sfințit Mucenic Artemon. A poruncit apoi să fie aruncat într-un vas cu smoală fierbinte. Pentru a se asigura că va reuși să îl ucidă pe Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, dregătorul a vrut ca mai înainte să inspecteze vasul cu smoala fiartă în care urma să fie băgat Sfântul. Când Patricius era foarte aproape de vasul care era pe foc, acesta s-a spart și a căzut peste el toată smoala, drept pentru care dregătorul a murit. Cei care au asistat s-au înspăimântat și au fugit, iar sfântul s-a rugat și din locul acela a izvorât apă. Văzând această minune, mulți s-au botezat.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea

În cele din urmă Artemon a primit cu dragoste și mărturisire cununa martiriului, păgânii prinzându-l în anul 303 și l-au decapitat pe data de 13 aprilie.

Curajul în fața suferințelor trupeși și chiar în fața perspectivei iminente a morții este un dar al lui Dumnezeu. Însă acest dar este pregătit prin ani de practică a bunătății și a tuturor virtuților creștinești. Atunci când Mântuitorul este centrul vieții creștinilor, tot El este cel ce însoțește pe aceștia în clipele grele dar minunate ale martiriului.

Surse: Trinitas TV, Basilica, Ziarul Lumina, Calendar-Ortodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Artemon

ARTEMON - derivă din numele grecesc antic "Artémo̱n (Ἀρτέμων)", care provine din "Ártemis (Ἄρτεμις)", care la rândul său derivă din "árktos (Ἄρκτοσ)", care înseamnă "urs". Totodată acest numele se poate traduce și prin "puternic ca un urs".

Derivate ale numelui Artemon

Artemone, Artemono.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Artemon?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 13 aprilie când este pomenit Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea.

Sursă: Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea 13 aprilie
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea 13 aprilie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Artemon.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând Israeliteanul, striga: Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Dătătorul înțelepciunii descoperind vistieriile ei, din destul dă darul cuvintelor, celor ce cu credință laudă pe pătimitorul Său, Sfântul Mucenic Artemon.
Pe tine cel ce te-ai rănit cu săgeata dragostei celei preadulce a lui Hristos, pătimirea trupului, din tinerețile tale, nu a putut să te despartă de dragostea acesteia, Înțelepte Artemon.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cu deadinsul privind la adâncimea Dumnezeieștii Scripturi, Sfințite Mucenice Artemon, înțeleptește ai scos avuția cea mai bună a înțelepciunii, cu care pe toți credincioșii i-ai îmbogățit.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Noi cei de pe pământ născuți, de pe pământ la înălțimea cerului neam înălțat prin nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu Curată și cu starea Cetelor îngerești neam împreunat.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfințite Mucenice Artemon, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea, glasul 1

Viețuind pe pământ, te-ai împreunat cu îngerii cei fără de trup, și împreună cu dânșii neîncetat slujești Treimii, Artemoane, de Dumnezeu fericite, unde pururea, ca un om ceresc, umblând cu minunile cele dumnezeiești, înveți pe cei de pe pământ cele de sus.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea (Viețile Sfinților)

În timpul împărăției lui Dioclețian a fost mare prigoană împotriva creștinilor; de vreme ce au fost trimiși muncitori prin toate cetățile și țările stăpânirii romanilor, ca să aducă jertfe zeilor și să silească pe creștini la închinarea de idoli, iar pe cei ce nu se vor pleca, să-i schingiuiască și să-i ucidă. Deci, a mers în părțile Capadochiei un comit cu numele Patrichie, care săvârșea porunca împăratului.

Dar mai înainte de venirea lui, fericitul Sisinie, episcopul Laodichiei, aflând că se apropia comitul, a luat pe Sfântul Artemon presbiterul și pe oarecare din creștini și s-a dus noaptea în capiștea Artemidei și au sfărmat pe toți idolii ce au fost acolo și i-au ars cu foc. Apoi întorcându-se la biserica creștină, care era la cinci stadii de cetate, își săvârșeau obișnuitele rugăciuni și-i întărea pe credincioși, zicându-le: "Fiii mei, auzim de Antihrist cel ce vine în cetate, vrând să ucidă pe creștini. Deci, nimic să nu vă despartă pe voi de dragostea lui Hristos, nici focul, nici sabia, nici fiarele și nici un fel de moarte oricât de cumplită".

Iar după ce a intrat în cetate comitul Patrichie, a adus mai întâi o jertfă în capiștea lui Apolon și a făcut în acea zi cercetare. Apoi îngrozirile împărătești le-a pus înainte și s-au îndeletnicit cinci zile în cercetări și în vânătoare. După aceea a intrat în capiștea Artemidei, vrând să săvârșească necurata jertfă și negăsind pe idoli, întreba unde sunt. Iar oarecare din elini i-au spus că episcopul Sisinie cu preotul său Artemon și cu alți creștini au sfărâmat pe Artemida și pe ceilalți idoli ce au fost acolo.

Deci, întrebând comitul unde este episcopul și creștinii, i-a răspuns că s-au adunat în biserica lor. Atunci comitul îndată încălecând pe cal, s-a dus cu ostași înarmați spre biserica creștină, ca să verse sângele celor credincioși, iar pe Sisinie și pe Artemon să-i taie bucăți. După ce s-a apropiat el de biserică, când era ca de o stadie, deodată l-a cuprins niște friguri mari, încât a căzut și foc peste măsură l-a cuprins, încât pe năsălie l-au dus la o casă ce se afla acolo.

Icoana Acatist a Sfântului Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea 13 aprilie

După ce a înnoptat, ostașii au stat cu lumânări pe lângă comitul cel bolnav, așteptându-i moartea, iar comitul a zis către casnicii săi: "Creștinii m-au blestemat și Dumnezeul lor mă muncește". Zis-au lui casnicii: "Puternicii zei și luminata zeiță Artemida, te vor face pe tine sănătos". Bolind el greu și simțind că moare, a zis către ostași: "Duceți-vă în biserica creștină și spuneți episcopului Sisinie, că așa zice comitul Patrichie: "Mare este Dumnezeul creștinilor". Deci, roagă-te către dânsul pentru mine, ca să mă scol din această boală grea și-ți voi face chipul tău din aur și în mijlocul cetății îl voi pune".

Ducându-se ostașii, au spus episcopului cuvintele comitului, iar episcopul i-a răspuns: "Aurul tău cu tine să fie! Dar de crezi în Domnul nostru Iisus Hristos, te vei izbăvi de boala ta". Și iarăși a trimis comitul, zicând: "Cred în Dumnezeul tău, numai să mă tămăduiesc!". Deci, episcopul a făcut pentru dânsul rugăciune și îndată comitul s-a sculat sănătos, neavând nicidecum boală trupească. După câteva zile comitul Patrichie s-a dus în cetatea Cezareei din Palestina, fiind departe de Laodiceia cam la trei stadii și a întâmpinat pe Sfântul Artemon venind de la vânat. Pentru că, cu cuvântul lui Hristos, vâna fiare sălbatice și îl urmau doi cerbi și șase asine sălbatice pe care le ducea preotul la episcop, fiindcă avea episcopul o grădină frumoasă de pomi și într-însa voia să aibă și fiare sălbatice.

Deci, poruncind comitul să stea, a întrebat pe robul lui Dumnezeu Artemon, cum a vânat fiarele acelea. Iar el a răspuns: "Cu cuvântul Hristosului meu am vânat acestea!". Și i-a zis comitul: "Bătrânule, mi se pare că ești creștin". Sfântul a răspuns: "Din tinerețe sunt creștin". Atunci legându-l cu două lanțuri, l-a dat pe el la doi ostași, poruncind să-l ducă pe Artemon după dânsul, în cetatea Cezareei. Iar sfântul, fiind legat și întorcându-se către fiarele ce-i urmau lui, le-a zis: "Mergeți la Sisinie episcopul". Iar ele s-au dus și au stat lângă ușile ogrăzii bisericii și episcopul a întrebat pe portar: "De unde au venit aceste animale?". Atunci cu porunca lui Dumnezeu, un cerb luând glas omenesc, a zis: "Robul lui Dumnezeu, Artemon este prins de către răucredinciosul comit și l-au dus legat în Cezareea, iar pe noi ne-a trimis la tine".

Episcopul s-a spăimântat de grăirea cerbului și suspinând greu de prinderea lui Artemon, a chemat pe diaconul Filie și i-a zis: "O minune nouă s-a făcut, că iată din aceste fiare pe care le vezi, un cerb a grăit cu glas omenesc, spunând, că robul lui Dumnezeu Artemon a fost prins de necuratul comit și l-a dus în Cezareea legat. Și m-a cuprins spaimă de vorbirea omenească a cerbului și jale grea pentru prinderea lui Artemon. Deci, ia câteva prescuri și du-te în Cezareea cu o slugă, ca să afli dacă sunt adevărate cele grăite de cerb". Diaconul, luând prescurile și o slugă, rugându-se, s-a dus.

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea 13 aprilie - c

Sosind în Cezareea, a aflat pe Sfântul Artemon șezând în temniță și închinându-se lui, a zis: "Robule al lui Dumnezeu Cel de sus și păstor al oilor cuvântătoare, cum ne-ai lăsat și ai căzut în mâinile tiranului, căci noi n-am știut? Ci una din fiarele sălbatice a vestit episcopului despre tine, vorbind omenește; de aceea m-a trimis episcopul aici, să văd dacă sunt adevărate cele grăite, pentru că greu se mâhnește pentru tine". Sfântul Artemon a răspuns: "Filie, slujitor al Domnului, dacă te duci, vestește stăpânului meu, sfântului episcop, că sunt prins la cazne pentru Hristos și șed în temniță. Deci, să se roage pentru mine ca să pot birui izvodirile cele viclene ale călăului urât de Hristos și să mă învrednicesc a fi părtaș cu Domnul meu, Iisus Hristos". Apoi și-au dat sărutare unul altuia și s-au despărțit; diaconul s-a întors la locul său, iar Artemon a rămas în lanțuri.

Venind diaconul la episcop și spunându-i cuvintele lui Artemon, episcopul s-a rugat cu lacrimi către Dumnezeu grăind: "Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai izbăvit pe Daniil din groapa cu lei și pe cei trei tineri i-ai scos din cuptorul cel înfocat a lui Nabucodonosor, izbăvește și pe robul tău Artemon de vrăjmașul Patrichie și fă ca să biruiască toate scornirile de muncă ale acestuia și îl numără în ceata sfinților mucenici".

Într-una din zile comitul Patrichie, făcând cercetare în cetatea Cezareei, a poruncit să aducă înaintea sa pe Sfântul Artemon, presbiterul Laodichiei și a zis către dânsul: "Bătrânule, spune-ne cum te numești!". El a răspuns: "Mă numesc Artemon, rob al lui Hristos Dumnezeul meu". Comitul zise: "Tu ești cel care ai sfărâmat chipul cel cioplit al marii zeițe?". Sfântul răspunse: "Eu sunt". Comitul zise: "Spune-mi, bătrânule, cum ai asuprit puterea ei, cum n-ai cruțat chipul acela și cum nu te-ai temut de răsplătirea ei? Iată ea fiind blândă te-a lăsat să trăiești încă". Sfântul Artemon răspunse: "Și pe tine te voi asupri, rugându-mă Dumnezeului meu, și-ți voi birui tirania ta! Iar pe idolul cel mort și mut cum n-aș fi putut să-l asupresc?". Comitul zise: "Eu, auzind de numele tău, că te numești Artemon, socoteam că ești rob al zeiței Artemida și mi se pare că, chiar aceea te-a lăsat să trăiești, pentru că ești de un nume cu dânsa". Sfântul răspunse: "Preanecuratule păgân, fiu al diavolului, întunecatule cu mintea, dacă voiești să auzi de numele meu, înțelege că eu, fiind încă în pântecele maicii mele, mi s-a dăruit acest nume de la Dumnezeu". Comitul a zis: "Cinstește-ți bătrânețile, cruță-ți căruntețile și jertfește marelui Asclipios, zeul acestei cetăți". Sfântul răspunse: "Șaisprezece ani am fost citeț, citind cărțile în biserica Dumnezeului meu; douăzeci și opt de ani am fost diacon, citind Sfânta Evanghelie și treizeci și trei de ani am împlinit în preoție, învățând pe oameni și povățuindu-i la calea mântuirii cu ajutorul lui Hristos. Iar acum îmi poruncești să fiu asemenea ție și să jertfesc diavolului ce este în idolul cel nesimțitor? Iată, vreau să văd pe zeul tău și să-i cunosc puterea". Comitul zise: "Mare slavă și putere are marele zeu Asclipios! Iar dacă cineva nu aduce tămâie cu rugăminte înaintea capiștei lui, nu poate să intre înăuntru; căci erau niște balauri petrecători în capiștea lui Asclipios și slujitorii le aduceau mâncăruri dulci odată pe an". Sfântul zise: "Să mergem în capiștea lui Asclipios și dacă nu mă va lăsa să intru înăuntru, atunci îi voi aduce tămâie!".

Mergând comitul și poporul cu sfântul, apropiindu-se de capiștea aceea, balaurii și mai ales necuratele duhuri dintr-înșii, nesuferind venirea mucenicului și puterea lui Hristos ce era într-însul, scoteau șuierături înfricoșate în capiște și tulburare, încât se clătina ca un copac de vânt, și văzând aceea popoarele și comitul, fugeau de frică. După aceea comitul a zis către sfânt: "Vezi cât de mare este puterea lui Asclipios, căci pe nimeni nu lasă să intre la dânsul fără tămâie?". Sfântul zise: "Poruncește jertfitorului tău să-mi deschidă capiștea, căci eu voi intra". Și a poruncit comitul să deschidă capiștea. Iar slujitorul care se numea Vitalie a zis către comit: "Mă rog prealuminatei stăpânirii tale, nu pot deschide fără tămâie și fără rugăminte; pentru că este mare îngrozirea zeului Asclipios". Deci, luând slujitorul tămâia, a adus-o după obiceiul său și a deschis ușa cea încuiată, apoi a fugit îndată.

Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea 13 aprilie - a

Atunci comitul, stând departe, a zis către sfânt: "Bătrânule, dacă poți să intri, intră". Iar sfântul, apropiindu-se de ușă și făcând semnul Crucii, a intrat cu îndrăzneală și balaurii stăteau nemișcați. Sfântul s-a rugat către adevăratul Dumnezeu, zicând: "Doamne Dumnezeul meu, Cel ce prin robul Tău Daniil ai sfărmat pe idolul Baal din Babilon și ai ucis balaurul, tu și acum, Doamne, prin mine păcătosul, cu puterea Ta dumnezeiască ucide balaurii aceștia, ca să se preamărească numele Tău cel Sfânt". Apoi îngrozind pe balauri ca să nu vatăme pe nimeni, le-a poruncit să-i urmeze și a ieșit cu dânșii afară. Iar poporul și comitul, văzând cum ieșiseră balaurii din capiștea lui Asclipios, s-au spăimântat și au început să fugă.

Sfântul a strigat în urma lor: "De ce fugiți? Nu vă temeți! Stați și vedeți cum, cu puterea Dumnezeului meu Cel adevărat, balaurii aceștia vor muri înaintea ochilor voștri!". Și suflând asupra lor, îndată i-a lăsat morți, pentru că s-au risipit înaintea picioarelor lui, fiind loviți ca de un tunet. Atunci Sfântul Artemon a grăit către comit: "Vezi, Patrichie, pe zeii cei cinstiți de voi, cum au murit prin puterea lui Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos?". Iar comitul și tot poporul s-au înspăimântat, văzând pe balauri uciși fără fier, între care era unul foarte mare, având cinci coți grosime, iar în lungime douăzeci și cinci de coți.

Văzând aceasta Vitalie slujitorul, și-a ridicat glasul și a zis: "Mare este Dumnezeul creștinilor și mare este puterea acestui bărbat! Căci prin suflarea gurii a ucis pe acești balauri". Și, căzând la picioarele sfântului, grăia: "Robule al Dumnezeului Celui de sus, nu mă depărta de tine, ci mă rog ție, însemnează-mă cu puterea Dumnezeului tău, ca să fiu desăvârșit, oaie a turmei tale. Pentru că până acum am fost în înșelăciune, uitându-mă la idoli și la acești balauri, iar acum cunosc pe Dumnezeul cel adevărat!". Iar păgânul comit, având ochii sufletești orbiți, deși vedea o minune ca aceea, însă n-a voit să cunoască adevărul prin puterea dumnezeiască, ci socotea că Artemon prin vrăji a ucis balaurii.

Nesuferind rușinea și umplându-se de mânie pentru a sa rușinare și pentru pierderea balaurilor, a poruncit ca iarăși să piardă pe sfântul mucenic și să-l supună la întrebare înaintea nedreptei sale judecăți. Și a zis cu mânie către sfântul: "Așa mă jur pe zeița cea mare Artemida și pe luminatul Apolon, că de nu vei spune cu ce putere ai ucis balaurii cei mari, în bucăți te voi sfărâma". Răspuns-a mucenicul: "Cu puterea lui Hristos și cu ajutorul Sfântului Arhanghel Rafail, trimis de Dumnezeu, am ucis pe balaurii voștri". Zis-a comitul: "Oare poate Cel răstignit de neamul jidovesc, să aibă o putere ca aceasta?". Zis-a sfântul: "O, întunecatule cu răutatea, învechitule în răutăți și moștenitorule al iadului, ai auzit și încă auzi, că prin puterea Dumnezeului meu, au murit fiarele voastre". Atunci comitul, umplându-se de mânie, a ars o tigaie unde a pus pe sfântul mucenic, încă și țepi de fier a ars și a poruncit ca să-l împungă și cu alte fiare ascuțite să-i taie mădularele trupului. Și zicea către dânsul: "Vezi, nesupusule bătrân, cum piere trupul tău în munci?". Iar pătimitorul, căutând la cer, a zis: "Doamne, Iisuse Hristoase, nu lăsa pe necuratul comit să râdă de mine robul Tău; căci știi, că pentru Tine pătimesc astfel. Ci dă-mi răbdare până în sfârșit, să se rușineze vrăjmașul meu. Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea robului Tău și ia în urechi ruga mea, Doamne Savaot. Pentru că Tu ai făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt minunate sub cer. Tu ești Domn al tuturor și nu este cel ce poate să se împotrivească Ție. Deci cu mila Ta mântuiește-mă, Doamne. Tu ai sfințit pe pruncul Tău, Abel, cel fără de răutate și junghiat fără vină. Tu ai îndreptat și la înălțime ai rânduit pe plăcutul Tău Enoh. Tu ai păzit în corabie pe Noe și ai înălțat pentru binecuvântare pe arhiereul Melchisedec. Pentru jertfă ai preamărit pe Avraam, ai înmulțit neamul lui Iacov prin nașterea de fii, ai scos din focul Sodomei pe Lot și ai fericit prin răbdare pe Iov. Cu al Tău ajutor Iosif a biruit patimile trupești, s-a preamărit Moise, robul Tău, asupra vrăjmașilor și toți cei îndreptați prin Tine, Te laudă pe Tine Dumnezeul Cel preamărit. Acum și eu, robul Tău, mă rog Ție, Doamne, miluiește-mă pe mine cu mila Ta și ajută-mă cu puterea Ta".

pravila - Floare Ornamentala

Astfel rugându-se sfântul, iată cerbul care grăise în Laodiceia cu glas omenesc către episcop, a intrat în Cezareea și trecând prin mijlocul poporului în acea priveliște, a căzut înaintea sfântului mucenic Artemon și-i lingea picioarele cele sfințite. Apoi, stând înaintea comitului, prin dumnezeiasca poruncă pentru mustrarea și înfruntarea păgânilor, iarăși luând glas omenesc, a început a zice: "O, comitule, răucredinciosule, cunoaște că nimic nu este care să fie cu neputință la Dumnezeu și puternic este și celor necuvântătoare să le dea grai omenesc spre arătarea dumnezeieștii Sale puteri. Deci să știi că robul lui Dumnezeu, Artemon, degrab se va libera, iar tu de două păsări cerești vei fi răpit și vei fi aruncat într-o căldare clocotită, pentru că pe Dumnezeu, pe care L-ai mărturisit și ai crezut într-Însul, de Acela te-ai lepădat și pe omul cel drept, fără omenie îl muncești".

Iar necuratul comit, fiind dat în vileag și mustrat de dobitocul cel sălbatic, dar socotind aceea vrajă, s-a mâniat foarte și a poruncit ostașilor să ucidă cerbul acela. Și unul din ostași, luând o suliță, s-a pornit să ucidă pe cerb; dar cerbul a sărit, iar sulița a lovit pe stolnicul comitului și l-a străpuns, iar cel însulițat, îndată în acel loc și-a dat sufletul. Acest lucru văzândul comitul, i-a fost jale de stolnicul său și, sculându-se de pe divan, s-a dus la casa sa, iar pe mucenic a poruncit să-l arunce iar în temniță.

A doua zi, a poruncit comitul să gătească o căldare mare, s-o umple cu smoală și s-o fiarbă, vrând ca să arunce într-însa pe mucenic cu capul în jos. Și făcându-se aceasta, slujitorii au mers să-i spună de fierberea căldării cu smoală; iar comitul, vrând cu ochii săi să vadă căldarea aceea, a încălecat pe cal și s-a dus spre căldare. Iar după ce s-a apropiat, s-au pogorât din cer doi îngeri ca doi vulturi și, apucând de pe cal pe comit, l-au aruncat în smoala care fierbea în căldare și s-a topit, încât nici oasele nu i-au mai rămas.

Atunci ostașii și tot poporul, văzând aceasta, s-au înspăimântat și au fugit, iar sfântul, fiind scos din căldare, a rămas singur la un loc, și stând, slăvea pe Dumnezeu. Deci, plecându-și genunchii, s-a rugat și a izvorât din locul acela izvor de apă. Apoi, venind Vitalie, slujitorul idolesc și alți mulți, au fost învățați și s-au botezat de sfântul. Iar în noaptea aceea, a venit un glas de sus, zicând către mucenic: "Ieși din cetatea aceasta și vino în Asia, în locul ce se numește Vuli, care este lângă mare. Acolo vei afla pe Alexandru și pe Pironia, maica aceluia, și vei curăți împreună cu dânșii pe mulți de diavoli și de felurite boli și mulți luminându-se prin tine, vor preamări pe Dumnezeu".

pravila - Floare Ornamentala

A doua zi, s-au adunat la Sfântul Artemon toți cei nou-luminați prin botez. Iar el, luând pâinea dumnezeieștilor Taine, a frânt-o în bucăți și amestecând-o în paharul sfânt, le-a dat, zicând: "Această pâine este Trupul lui Hristos și acest vin este Sângele lui Hristos, cel vărsat pentru sufletele voastre! Deci, păziți-vă, fiilor, ca nici unul din voi să nu vă despărțiți de dragostea lui Hristos, ci stați neclintiți în credință; căci mie mi s-a poruncit să mă duc în Asia".

Auzind episcopul Cezareei toate cele despre Sfântul Mucenic Artemon, că mulți au fost botezați de el și că învață pe popor cuvântul adevărului, a mers la dânsul cu credincioșii care erau cu el și sărutând pe sfânt și făcând rugăciune, au însemnat locul acela cu un semn, pe care a pătimit Sfântul Mucenic Artemon și după aceea a zidit pe el o biserică. Iar din mucenicii cei botezați, pe unii i-a sfințit preoți, pe alții diaconi, iar pe Vitalie l-a pus episcop; căruia i-a și încredințat părțile Palestinei. Iar Sfântul Mucenic Artemon, sărutând pe episcop și pe popor, a ieșit spre partea Asiei hotărâtă lui. Dar pe cale fiind răpit de înger, a fost dus la locul unde a fost trimis; acolo a făcut minuni mari cu puterea lui Dumnezeu, căci pe mulți i-a luminat și i-a adus la Dumnezeu.

După aceea prinzându-l cei necredincioși, i-au tăiat capul și astfel s-a dus la veșnicele locașuri, ca să ia cununa cinstitei slave de la Hristos Dumnezeul nostru, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine slavă și închinăciune în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 13 aprilie

În această lună, în ziua a treisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Artemon;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Dimitrie Peloponisiu care s-a nevoit la anul 1803;
Tot în această zi, pomenirea sfinților muceniri Maxim, Cvintilian și Dada;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Elefterie Persul;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Teodosie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Zoil.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 14 aprilie

În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Martin Mărturisitorul, papă al Romei;
Tot în această zi, pomenirca sfinților mărturisitori episcopi de Apus: Serghie, Pir și Teodor, care au fost împreună cu sfântul Martin;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ardalion comediantul;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Tomaida;
Tot în această zi, pomenirea Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Artemon, preotul din Laodiceea să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Artemon roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfânta Mare Muceniță Irina
(5 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Irina, o neînfricată pătimitoare pentru credință, ajută celor celor care se roagă pentru căsătorie grabnică și fericită. A adus la credința creștină mii de oameni prin viața ei […]

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul Bulgariei și era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri […]

† Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul(23 septembrie)

FB Mess WA Like Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul s-a petrecut cu șase luni înainte de Întruparea Domnului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, la Buna Vestire din 25 martie. Acest eveniment este serbat în calendarul ortodox […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram