† Sfântul Proroc Naum
(1 decembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Prooroc Naum, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc; lucru care s-a și făcut.

Viața pe scurt, Sfântul Prooroc Naum

Sfântul Prooroc Naum apare în calendarul ortodox în data de 1 și 14 decembrie. În scrierile bisericești se menționează ca Naum a trăit cu circa 460 de ani înainte de nașterea Mântuitorului. Naum s-a născut în Elcheseea, lângă Iordan și se trăgea din neamul lui Simeon.

Acesta, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc; lucru care s-a și făcut. Pentru că ninivitenii care se pocăiseră puțină vreme prin propovăduirea lui Iona, văzând că nu s-a împlinit asupra lor prorocirea acestuia, iarăși s-au întors la faptele lor cele rele dintâi și iarăși au pornit spre mânie îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Deci i-au ajuns pe ei această pierdere în chipul următor: era lângă Ninive un iezer mare de apă, care înconjura cetatea, și, făcându-se cutremur mare de pământ, s-a scufundat cetatea în iezerul acela; iar o parte a cetății, care rămăsese pe munte, ieșind foc din pustie a ars-o.

Așa s-a împlinit prorocirea lui Naum, pedepsind Dumnezeu pe poporul cel păcătos, cu judecată Sa cea dreaptă. Căci pe cei ce îi miluise în zilele lui Iona Prorocul pentru pocăința lor, pe aceia iarăși, după ce s-au răzvrătit, i-a pierdut mai pe urmă.

Sfântul Proroc Naum a mai prorocit și altele din cele ce aveau să fie și a adormit cu pace la patruzeci și cinci de ani de la nașterea sa și a fost îngropat cu cinste în pământul său.

Floare 02 Bun

Semnificația / etimologie numelui Naum

Numele Proorocului Naum נחום (Nahúm) are originea în limba ebraică și se traduce prin: „odihnă” ori „mângâiere”, sau „minte” ori „pricepere”.

Floare 02 Bun

Troparul Sfântului Prooroc Naum, glasul al 2-lea

Prăznuind pomenirea proorocului Tău, Naum, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Floare 02 Bun

Condacul Sfântului Prooroc Naum, glasul al 4-lea

Luminându-se cu Duhul inima ta cea curată, s-a făcut locaș prealuminat de proorocie; că cele de departe le vezi ca și cum ar fi de față. Pentru aceasta te cinstim, fericite Proorocule Naum, prealăudate.

Floare 02 Bun

Viața completă, Sfântul Prooroc Naum (sinaxar)

Introducere

Sfântul Proroc Naum, al cărui nume înseamnă „mângâiere”, este originar din Elcheseea, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului, aproximativ în dreptul Vegavariei (Batarim, cf. Mineiul pe 1 decembrie). Fericitul Ieronim (cca 342-420) identifică această localitate cu El Kauze din Galileea. El scrie: „Elcoș se afla în Galileea, de vreme ce până în ziua de astăzi se cunoaște acolo o localitate care se cheamă Elchesem (alții o numesc Elcheseea), foarte mică, într-adevăr. Printre ruinele aflate aici se conservă doar urme neînsemnate ale vestigiilor de odinioară; unele dintre ele se pot vedea, iar ghidul meu în acel ținut mi le-a și arătat […].” Eusebiu (cca 260-cca 340) și Sfântul Chiril al Alexandriei (378-444) sunt și ei de acord că profetul este originar din Galileea. Naum se trage din seminția lui Simeon și a propovăduit între anii 665 și 660 î.Hr. Atunci când Iona(cca 760-755) a predicat ninivitenilor, aceștia s-au pocăit. Dar cu trecerea timpului, cangrena morală s-a extins și a corodat profund bazele societății. Ninivitenii au uitat de mesajul Prorocului Iona, au uitat de mila pe care le-a arătat-o atunci Dumnezeu și s-au întors la răutățile lor de mai înainte. S-au aflat vinovați de cruzime nesăbuită, de înșelăciune, de necinste, de practicile lor negustorești, de rea-credință în treburile politice și diplomatice. Prin aceasta, ei în repetate rânduri au contrariat și chiar au stârnit mânia celorlalte neamuri. Profetul Naum a fost trimis să le vestească dreapta judecată a lui Dumnezeu, să-i avertizeze în acest sens și să-i îndrume la pocăință și la o schimbare profundă de atitudine. De aceea, cartea profetului începe cu aceste cuvinte: „Prorocie despre Ninive. Cartea Vedeniei lui Naum cel din Elcoș. Domnul este un Dumnezeu zelos, Domnul Se răzbună pe potrivnicii Săi și împotriva dușmanilor Săi stă neînduplecat” [Naum 1:1-2]. Sfântul Grigorie Teologul (cca 329/330-cca 390) scrie: „Naum din Elchesem s-a cutremurat înaintea Mea, când a fost să vestească povara ninivitenilor. Domnul este un Dumnezeu zelos, El cunoaște mânia. Domnul Se răzbună pe potrivnicii Săi [cf. Naum 1:1-2] și Își tratează dușmanul cu severitate, astfel încât nu mai rămâne loc de răzbunare asupra celor răi.”

Sursa: „Viețile Sfinților Proroci”, Editura Cartea Ortodoxă București, 2010, pag.335-340.

Folare-Separare

Cu toate acestea, Sfântul Teofan, imnograf și episcop de Niceea (+ 845), aduce slavă Domnului pentru răbdarea și pentru îngăduința Lui, în cuvinte ca acestea: „Ca un văzător de cele dumnezeiești, ai prevăzut osânda răsplătirii împotriva vrăjmașilor păgâni, care defăimau dumnezeiasca îndelungă-răbdare, îngăduirea și bunătatea, pentru răutatea lor cea nevindecată.” Naum Prorocul le-a dat chiar și un semn ninivitenilor, despre cele ce aveau să li se întâmple dacă nu vor arăta roadele pocăinței. Cetatea lor va fi distrusă prin revărsarea de ape și prin urgia focului. Dacă ninivitenii nu s-ar fi pocăit în vremea Prorocului Iona, același fel de pedepse s-ar fi abătut asupra lor. Toate acestea se vor întâmpla deodată cu un cumplit cutremur de pământ. Profetul întreabă: Împotriva furiei Lui cine stă și cine poate să stăvilească iuțimea urgiei Lui? [Naum 1:6] Sfântul Chiril al Alexandriei scrie: „Dar mânia lui Dumnezeu nu se abate asupra nici unuia dintre cei drepți, căci Dumnezeu nu este nedrept, ci numai asupra acelora ale căror păcate sunt nenumărate și intolerabile, a căror răutate a trecut peste orice limite.”[4] Iosif Flavius (37 sau 38 d.Hr.) ne arată: „Toate prezicerile privitoare la Ninive s-au adeverit întocmai, după 115 ani.” Lacul din vecinătatea Ninivei s-a revărsat și a inundat cetatea. Pe lângă aceasta, un incendiu adus de vânt dinspre pustie a devastat cartierele superioare ale orașului, care nu fuseseră afectate de ape. Istoricul grec Strabo ( cca 63 î.Hr.) relatează dezastrul petrecut la Ninive, apreciind că niciodată în istorie nu s-a mai întâmplat ca o cetate să fie distrusă complet și într-o clipită. Naum scrisese: S-a sfârșit! Ea este prinsă și dusă în robie. Slujnicele ei scot suspine ca porumbeii și se bat în piept. Ninive este ca un iaz de apă pe vremuri! Locuitorii ei fug. „Stați, opriți-vă!” Nici unul nu se întoarce. „Prădați aurul! Jefuiți argintul”, căci fără sfârșit sunt comorile ei: tot felul de bogății de lucruri scumpe. Ea este pustiită, jefuită și prădată!…Inimi frânte, genunchi care se încovoaie, coapse care tremură de groază și fețele tuturor sunt îngălbenite de spaimă. Unde este culcușul leilor, peștera puilor de leu în care leul, leoaica și puiul de leu se învârteau și nimeni nu îndrăznea să-i tulbure? Leul, care sfâșia și sugruma prada pentru pui și leoaice, își umplea de pradă peștera și culcușurile lui de vânat? „Iată, sunt împotriva ta!”, zice Domnul Savaot. „Voi arde cu foc carele tale; pe puii tăi de leu sabia îi va străpunge; voi stârpi din țară prada ta și nu se va mai auzi glasul solilor tăi!” [Naum 2:8-14] Naum a prorocit toate acestea și le-a consemnat în cartea sa profetică, o carte alcătuită din trei capitole. Este a șaptea dintre cele 12 cărți ale Prorocilor numiți „mici”. Fragmentul pe care l-am citat mai sus, de vreme ce prevestește căderea măreței capitale asiriene, Ninive, este probabil că va fi fost alcătuit înainte de anul 612 î.Hr., într-o perioadă când imperiul era frământat de rivalitățile dintre mezi și chaldei. Până în anul 609 î.Hr., grandiosul Imperiu Asirian dispăruse de pe hartă. S-a emis ipoteza că Naum ar fi putut să-și scrie cartea cândva între anii 663 și 654 î.Hr. Aceasta pentru că el menționează căderea Tebei [cf. Naum 3:8-10], eveniment petrecut în anul 668/667 î.Hr., iar despre căderea Ninivei (612 î.Hr.) se vorbește ca despre un eveniment care urmează să se întâmple. Prorocul mai prevestește și eliberarea Iudeii: El îi va stârpi cu totul, fiindcă urgia nu vine de două ori. Căci se încâlcesc unii într-alții ca mărăcinii, când se îmbată la ospețele lor; pentru aceasta mistuiți vor fi ca paiele uscate [Naum 1:9-10]. Vestirea judecății lui Dumnezeu asupra dușmanilor lui Iuda reprezintă, pentru poporul lui Dumnezeu, o adevărată mângâiere, căci opresiunea inamică asupra iudeilor a fost îndelungă și chinuitoare. Dominația asupra lor nu a constat doar într-o politică de aservire, ci și în impunerea unui tribut împovărător. Se știe că Asiria și-a pierdut dominația asupra teritoriilor din răsărit în timpul domniei lui Iosia, rege al Iudeii între anii 640 și 609 î.Hr. Când Naum a scris această prorocie, Iuda se afla încă sub stăpânire asiriană. Unul dintre motivele verdictului atât de aspru asupra Ninivei rezidă și în cruzimea sălbatică a armatelor asiriene: Unde este culcușul leilor, peștera puilor de leu în care leul, leoaica și puiul de leu se învârteau și nimeni nu îndrăznea să-i tulbure? Leul, care sfâșia și sugruma prada pentru pui și leoaice, își umplea de pradă peștera și culcușurile lui de vânat? [Naum 2:12-13] Asirienii, chiar dacă odinioară fuseseră curajoși și sălbatici ca și leii, de-acum vor dispărea pentru totdeauna. Un alt motiv al căderii îl reprezintă viciile și patimile care mistuiau cetatea: Vai de cetatea cea vărsătoare de sânge, plină de minciună și de silnicie, din care nu se mai curmă jaful […] Numai din pricina multelor desfrânări ale celei desfrânate, frumoasă la chip și meșteră în farmece, care duce în robie neamurile prin desfrânările ei și popoarele prin fermecătoriile ei! [Naum 3:1-4]. Drept răsplată pentru acestea, Ninive se va vădi ca o cetate stăpânită de duhul josnic al desfrânării și va fi expusă, asemenea unei femei adultere, spre batjocură și insultă, înaintea neamurilor pe care le avusese în stăpânire. Domnul Dumnezeu cel îndelung răbdător și mult milostiv a suferit îndeajuns acestea și a așteptat îndelung îndreptarea ninivitenilor, doar că ei au uitat de efectele pocăinței strămoșilor lor din trecut și au persistat în căile lor păcătoase. Domnul Se răzbună pe potrivnicii Săi și împotriva dușmanilor Săi stă neînduplecat. Domnul este îndelung – răbdător și mult – milostiv, dar nepedepsit nimic nu lasă. În vifor și în furtună Își face loc, norii sunt pulberea de sub picioarele Lui [Naum 1:2-3].

Sursa: „Viețile Sfinților Proroci”, Editura Cartea Ortodoxă București, 2010, pag.335-340.

Folare-Separare

Context Istoric

În prima jumătate a secolului al VII-lea î. Hr. asirienii dominau scena politică internațională. Asurbanipal (660-626 î.Hr.) cucerise Egiptul de două ori: în 669 î.Hr. și în 663/661 î.Hr. A avut o domnie lungă, însă aceasta a fost urmată de o perioadă de instabilitate dinastică între cei doi fii ai săi. În acest timp, Nabopalasar (625-605) s-a proclamat rege al Babilonului. Consolidându-și această poziție, a atacat și a cucerit cetățile fidele Asiriei, de pe cuprinsul Babiloniei. În anul 616 obținuse independența față de Asiria. În anul 614 Asurul a fost cucerit de către mezi, sub comanda lui Cyaxares.Urmare a acestei cutremurătoare înfrângeri suferite de către asirieni, Nabopalasar se va alia cu Cyaxares împotriva Asiriei. În anul 612 Ninive fusese distrusă. Mulți istorici consideră, până în ziua de azi, căderea Asiriei ca pe una dintre cele mai mari enigme ale istoriei. Atât datorită factorilor menționați aici, cât și datorită dezastrului abătut asupra Ninivei [Naum 1:8; 2:8; 3:8, 15], colosul asirian a dispărut pur și simplu de pe hartă, sucombând cu totul în obscuritate, încă înainte de 609 î.Hr. În tot acest timp, Regatul de Sud, Iuda, se afla sub domnia regelui Manase (698-643 î.Hr.), care era vasal Asiriei. A fost o vreme de amară tristețe atunci când Manase a introdus în regatul său cultul unor zei asirieni [cf. IV Regi 21:1-18], precum și alte obiceiuri și practice revoltătoare. Când Manase a fost prins rob și dus în lanțuri în Babilon [cf. II Cronici 33:11], el s-a pocăit și a căutat să-și răscumpere apostazia și faptele reprobabile de mai înainte [cf. II Cronici 33:10-13, 15-17]. Din nefericire, fiul său, Amon (642-640), a făcut fapte de urâciune înaintea lui Dumnezeu [cf. IV Regi 21:20]. Următorul rege, Iosia (640-609), a inițiat o reformă religioasă de proporții. În timpul cât a fost rege, cultul lui Baal a fost oprit și suzeranitatea asiriană a fost abolită. În fapt, reformele lui Iosia au avut o influență benefică, extinzându-se chiar și dincolo de hotarele regatului, în Israel [cf. IV Regi 23:15 sq.; II Cronici 34:6 sq.]: în Samaria au fost dărâmate altarele idolești.

Sursa: „Viețile Sfinților Proroci”, Editura Cartea Ortodoxă București, 2010, pag.335-340.

Folare-Separare

Caracterul Sfântului Prooroc Naum și modul lui de viață

Cu privire la caracterul Prorocului Naum, în sfintele slujbe alcătuite cu prilejul prăznuirii lui, Sfântul Teofan spune că, „prin împărtășirea făcătorului de viață și Dumnezeiescului Duh”, Naum, mai înainte curățindu-se, a devenit „luminat văzător de Dumnezeu ”. Sfântul Teofan mai arată prin cântare că prorocul a dus o viață curată, prin darul Sfântului Duh. El a izbutit să-și supună trupul sub stăpânirea minții și drept urmare a dobândit o inimă curată și pregătită să primească dumnezeiești descoperiri dintru cele înalte[8]. De asemenea, păstrându-și gândul neamestecat cu chipurile cele de jos, s-a făcut pe sine primitor curat Dumnezeiescului Duh, primind luminat strălucirile Lui și luminând pe toți.

Prorocul Naum a trecut la cele veșnice în pace și a fost înmormântat în pământul său. În iconografia creștin-ortodoxă este reprezentat ca un bătrân. Vom încheia această succintă schiță biografică a profetului cu frumoasele cuvinte ale Sfântului Teofan: „Pre pământ ai avut viețuire adevărat întocmai cu a îngerilor și acum te-ai sălășluit în ceruri, împreună cu cetele îngerești, apropiindu-te de raza cea cu trei lumini; din carea umplându-te, caută spre cei ce te laudă pre tine.”

Sursa: „Viețile Sfinților Proroci”, Editura Cartea Ortodoxă București, 2010, pag.335-340.

Floare 02 Bun

Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua întâia, pomenirea Sfântului Prooroc Naum;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Filaret Milostivul;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anania Persul;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Antonie cel Nou;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Onisim, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea celor între sfinți părintii noștri Anania şi Solohon, arhiepiscopii Efesului.

Floare 02 Bun

Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a doua, pomenirea Sfântului Prooroc Avacum;

Tot în această zi, pomenirea Sfântul Porfirie Kafsokalivitul;

Tot în această zi, pomenirea cuvioșilor părinților noștri și pustnici, Ioan, Iraclemon, Andrei și Teofil;

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Miropa;

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintelui nostru Solomon, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Aviv cel nou, care prin foc s-a săvârșit;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Chiril Fileotu, care a pustnicit pe la anul 1060;

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Porfirie Kasokalivitul (+1991).

Floare 02 Bun

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Proroc Naum
(1 decembrie)

Sfântul Prooroc Naum, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc; lucru care s-a și făcut. Viața pe scurt, Sfântul Prooroc Naum Sfântul Prooroc […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfântul Proroc Naum
(1 decembrie)”

  1. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru ale lor sfinte rugaciuni, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi.Amin.

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram