† Sfântul Proroc Maleahi
(3 ianuarie)

5/5 - (5 votes)

Sfântul Proroc Maleahi este ultimul dintre cei 12 proroci așa ziși "mici" din Vechiul Testament și a scris cartea care îi poartă numele, Cartea lui Maleahi, ultima carte înainte de Noul Testament. Este serbat în calendarul ortodox la data de 3 ianuarie.

Viața pe scurt - Sfântul Proroc Maleahi (sinaxar)

Sfântul Proroc Maleahi s-a născut în satul Sofes din ținutul lui Zabulon, în Palestina și era din seminția lui Levi (a preoților) și a fost membru în Marea Adunare a Sinagogi Templului. A avut doi frați, Nathaniel și Josiah. A trăit cu patru sute treizeci de ani înainte de întruparea Domnului, având o viață curată și plăcuta lui Dumnezeu încă din tinerețe. Pentru viața s-a a primit darul prorociei și a profețit, după întoarcerea evreilor din Babilon și reconstruirea Noului Templu, în timpul lui Ezdra, care este cunoscut și el ca scriitorul a două cărți din Vechiul Testament.

Sfântul Proroc Maleahi 3 ianuarie -a- pravila.ro
Sfântul Proroc Maleahi 3 ianuarie

Era neînchipuit de frumos la chip. Se spune că oamenii îl socoteau înger din pricina frumuseții sale celei neobișnuite, a curăției sale sufletești și pentru faptul că grăia adesea față către față cu un înger al Domnului. Cei nevrednici auzeau numai glasul îngerului, iar cei vrednici vedeau și chipul îngerului.

Cartea Sfântului Proroc Maleahi

Sfântul Proroc Maleahi este considerat ca fiind autorul cărții care-i poartă numele Cartea lui Maleahi. În Vechiul Testament creștin, "Cărțile profetice" sunt pe ultimul loc, făcând din Cartea lui Maleahi ultima carte din Vechiul Testament înainte de Noul Testament.

Cuvântul său (cuprins în cele trei capitole ale cărții sale din Vechiul Testament) se adresează unui popor evreu a cărui credință și râvnă pentru poruncile lui Dumnezeu slăbiseră mult, care se purta cu viclenie în fața lui Dumnezeu. Cartea profetului Maleahi redă mustrările adresate de Dumnezeu lui Israel prin el și profeția despre Mesia, îndemnând poporul la pocăință.

Sfântul Proroc Maleahi 3 ianuarie -b- pravila.ro
Sfântul Proroc Maleahi 3 ianuarie

În vremea sa, poporul evreu nu-L mai cinstea cum se cuvine pe Dumnezeu, de aceea, Sfântul Proroc Maleahi a arătat că Domnul Și-a pregătit o jertfă curată în numele tuturor neamurilor, care va fi jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, perpetuată prin Sfânta Liturghie: "Nu-Mi sunt plăcute nicidecum prinoasele aduse de mâinile voastre. Căci de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, mare este numele Meu printre neamuri și în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele Meu și prinoase curate, căci mare este numele Meu între neamuri, zice Domnul Savaot" (Maleahi 1, 10-11). Cuvântul prorocului se adresează unui popor evreu a cărui credință și râvnă pentru poruncile lui Dumnezeu slăbiseră mult, care se purta cu viclenie în fața lui Dumnezeu.

Sfântul Proroc Maleahi spunea că aceștia îl obosesc pe Dumnezeu cu văicărelile lor, și fără să recunoască ce fac se întreabă: "Cum Îl obosim?". Iar Sfântul Proroc le răspunde că atunci când se plâng: "Cel ce face rău este bun înaintea Domnului și de unii ca aceștia are El plăcere!" sau se întreabă: "Unde este Dumnezeul dreptății?" (Maleahi, 2, 17).

Sfântul Proroc Maleahi prorocește și despre pregătirea venirii lui Mesia printr-un Înaintemergător al Domnului, care va fi Ioan Botezătorul: "Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutați și Îngerul legământului pe Care voi Îl doriți" (Maleahi 3, 1).

De-a lungul vieții sale a prorocit despre venirea Domnului, despre Judecata de Apoi, despre schimbarea așezământului și a legii lui Moise și despre jertfa cea nouă a Mântuitorului Hristos. Dintre aceste teme mai cu seamă el este prorocul zilei Înfricoșatei Judecăți.

Sfântul Proroc Maleahi 3 ianuarie -c- pravila.ro
Sfântul Proroc Maleahi 3 ianuarie

Sfântul Proroc Maleahi trece la cele veșnice

A trecut la cele veșnice de tânăr și a fost îngropat la un loc cu părinții săi în satul natal. El a fost cel din urmă proroc din Vechiul Testament, după dânsul nu au mai fost proroci în Israel până la venirea Sfântului Ioan Botezătorul care face legătura între proroci și apostoli.

Surse: Creștin Ortodox, Basilica, Ziarul Lumina, Orthodoxwiki, Calendarul Ortodox, Wikipedia.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Maleahi

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Maleahi!

Maleahi - acest nume provine de la numele ebraic מַלְאָכִי (Malʼāḵ > Malʼāḵî) care înseamnă „mesagerul meu” sau „îngerul meu”. În Anglia, numele a intrat în uz după Reforma protestantă.

Acest nume este foarte rar întâlnit în onomastica românească, cunoscurăm însă o răspândire mai mare în lumea monahală.

Derivate ale numelui Maleahi

Malahia sau Maleahi, Mălahi, Malachie, Malache, Malachi = Mălăcă (Ard), Maláhiĭa sau Maláhie, Mala și Mal.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Maleahi?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 3 ianuarie când este pomenit Sfântul Proroc Maleahi.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Proroc Maleahi

Icoana Sfântului Proroc Maleahi 3 ianuarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Proroc Maleahi 3 ianuarie

Sfântul Proroc Maleahi era "frumos la vedere, cu fața rotundă, cu părul creț de părea că este tuns, cu capul lunguieț iar numele lui se tâlcuiește «îngerul Domnului»".

Sursă: Noutati-ortodoxe.

Ornament despartitor v01

Prorocii "mari"și "mici"

Profeții mici

Profeții mari

Ornament despartitor v01

Cartea Sfântului Proroc Maleahi

Cartea Sfântului Proroc Maleahi prezentare

Cartea Sfântului Proroc Maleahi lectură

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Proroc Maleahi

Dimpreună cu ceata cea de sus bucurându-te și cu aceea împreună dănțuind și veselindu-te și după vrednicie fiind plin de Lumină Dumnezeiască, de Dumnezeu insuflate, rugându-te, păzește pe cei ce prăznuiesc, cu credință, cinstită pomenirea ta, cântând Domnului.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împodobit fiind cu frumusețea sufletului cea în chip de înger, asemenea și cu frumusețea trupului, de Dumnezeu grăitorule, luminat ai primit Lu­mina cea de sus a Dumnezeieștii Străluciri; și cu bucurie, strigai: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Prorocule Maleahi, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu bună socotință săvârșindu-ți viața, fiind împodobit cu frumusețea obiceiurilor și cu bunele obișnuiri fiind înfrumusețat, preafericite, te-ai arătat proroc cu evlavioasă cinstire de adevăr, strigând: să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Preacurată Maică a lui Dumnezeu Atotțiitorul, Ceea ce ești de neam împărătesc, Stăpână, care numai tu Singură ai odrăslit pe Dumnezeu, Împăratul tuturor, născându-L mai presus de fire cu trup, miluiește-mă de primejdii, ca să cânt Fiului tău, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Proroc Maleahi, glasul al 2-lea

Pomenirea prorocului Tău Maleahi prăznuind, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfântul Proroc Maleahi, glasul al 3-lea

Mare Prorocule Maleahi, plin fiind de înțelepciunea Dumnezeiască, cea mai presus de înțelepciune, ai arătat, ca un proroc, că Cel Ce din veac este Înțelepciunea lui Dumnezeu, are să petreacă cu toți cei de jos. Pentru aceasta te cinstim, săvârșind cu credință Dumnezeiasca ta pomenire.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Proroc Maleahi (Viețile Sfinților)

Sfântul proroc Maleahi s-a născut în Sofi, după întoarcerea din robie de la Babilon, din seminția lui Zabulon. Acesta din tinerețea sa a avut viața curată și neprihănită și a prorocit despre venirea Domnului, despre înfricoșata judecată, despre schimbarea așezământului și a legii lui Moise și despre jertfa cea nouă, iar numele de Maleahi, ce se tâlcuiește "înger", i s-a dat de tot poporul, pe de o parte pentru că era cu foarte bună-cuviință, ca un înger, iar pe de alta, că păzea îngereasca curăție și sfințenie și cu îngerii avea prietenie; pentru că de multe ori vorbea cu îngerul care-i descoperea tainele lui Dumnezeu, și-l învăța cunoștința celor ce aveau să fie, lucru pe care cei vrednici cu adeverire l-au cunoscut, auzind glasul îngeresc, iar pe înger neputând a-l vedea. Sfântul Maleahi vorbea față în față cu îngerul, precum cineva grăiește cu prietenul său. A fost acest sfânt proroc mai în urmă decât toți prorocii; pentru că n- fost după dânsul altul, în Israel. El a murit fiind tânăr și a fost îngropat la un loc cu părinții săi.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 3 ianuarie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea sfântului proroc Maleahi;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Gordie;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru Stegarul, ale cărui moaște au fost așezate în biserica sfântului Zaharia din Atroa;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici: o maică împreună cu cei doi fii ai ei, care în foc s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului (sec. V).

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 4 ianuarie

În această lună, în ziua a patra, pomenirea Soborului sfinților măriților apostoli, cei șaptezeci la număr;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teoctist, egumenul locașului din Cucumia Siciliei, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea celor șase sfinți mucenici, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zosima Monahul și Atanasie Comentarisiul.
Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Apolinaria, cea din Sinclit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Eftimie cel nou, care odihnește aproape de Sfântul Mochie;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Eftimie, egumenul Mănăstirii Vatoped, care a înfruntat pe împăratul Mihail latinofonul și pe patriarhul Becul, și care s-a săvârșit înecat;
Tot în această zi, pomenirea celor doisprezece monahi din Mănăstirea Vatoped, care împreună cu Eftimie au înfruntat pe latinofonii mai sus numiți, și care prin sugrumare s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Hrisant și Eufimia, cei ce odihnesc aproape de Sfântul Acachie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Onufrie, care a mărturisit în Chio la anii 1818.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Proroc Maleahi să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Maleahi roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare
(6 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare pentru multele sale nevoințe a primit de la Dumnezeu darul de a înțelege și a discerne ceea ce este bine, cel al înainte vederii și al […]

† Sfânta Sofia de Suzdal
(1 august)

FB Mess WA Like Sfânta Sofia de Suzdal, înzestrată prin pronia divină cu harul facerii de minuni, este considerată apărătoarea femeilor credincioase. Ea a fost soția împăratului Vasilie al III-lea al Rusiei și în calendarul […]

† Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru
(16 ianuarie)

FB Mess WA Like Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este o zi de sărbătoare care dăruiește nădejde tuturor acelora care pătimesc pe nedrept în lumea aceasta înrobită de păcat, atât în propria […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

3 comments on “† Sfântul Proroc Maleahi
(3 ianuarie)”

  1. Va rog sa-mi trimiteți viețile sfinților pe adresa mea. Nu o am pe cea a Sf Vasile s-o îmi doresc să știu mai multe.
    Mulțumesc mult!
    Doamne ajută-ne!
    Va doresc un an nou binecuvântat !

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram