† Sfântul Proroc Isaia
(9 mai)

4.7/5 - (8 votes)

Sfântul Proroc Isaia este numit și "Evanghelistul Vechiului Testament" datorită exactității și numărului mare de profeții pe care le-a făcut, care aveau să se împlinească 8 secole mai târziu, despre venirea și suferințele mântuitorului Hristos din timpul răstignirii. El este unul din cei patru mari proroci ai Vechiului Testament, alături de Ieremia, Iezechiel și Daniel. Este serbat în calendarul ortodox în data de 9 mai.

Sfântul Proroc Isaia (sinaxar)

Sfântul Proroc Isaia este cel mai mare proroc din Vechiul Testament. Isaia a fost numit "Evanghelistul Vechiului Testament" datorita multelor sale profeții despre Mesia, împlinite în Noul Testament, odată cu Nașterea Mântuitorului din Fecioara Maria. În cele 66 de capitole ale cărții sale, Isaia a lăsat profeții mesianice precum: nașterea lui Mesia dintr-o fecioara; dumnezeirea lui Mesia, adică Întruparea Domnului; înainte-mergătorul lui Mesia, adică Sfântul Ioan Botezătorul; minunile, patimile și moartea lui Mesia; preaslăvirea Lui Mesia.

Sfântul proroc Isaia, născut în Ierusalim, a fost fiul lui Amos, fratele lui Amasia, regele Iudeii, și a profețit sub regii Ozia, Ioatam (740-736), Ahaz (736-716) și Iezechia (716-687), precum citim în prologul cărții sale: "Vedenia lui Isaia, fiul lui Amos, pe care a văzut-o despre Iuda și Ierusalim, în vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Iezechia, regii lui Iuda" (Isaia 1, 1).

În ciuda originii sale sociale înalte, Sfântul Proroc Isaia a dus o viață aspră, de nevoință și înfrânare. Pe trupul gol purta o haina de par, întocmai ca un sac.

Întâlnirea cu Dumnezeu a Sfântului Proroc Isaia

Sfântul Proroc Isaia 9 mai - a

Pentru viața sa îmbunătățită, Sfântul s-a învrednicit să-l vadă pe Dumnezeu șezând pe scaun înalt și fiind înconjurat de serafimii cei cu câte șase aripi care strigau: "Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot; plin este cerul și pământul de slava Lui".

În acele clipe s-a umplut de spaima și se smerea zicându-și: "O, ticălosul de mine, m-am învrednicit a vedea pe Domnul Savaot cu ochii mei, fiind om, având buze necurate și petrecând în mijlocul poporului care are buze necurate".

Și în clipa aceea unul dintre serafimi a luat cu un clește un cărbune aprins din jăraticul altarului și l-a atins de buzele lui zicându-i: "Iată, s-a atins acesta de buzele tale și va șterge Domnul fărădelegile tale și păcatele tale le va curăți ".

Martiriul Sfântului Proroc Isaia

După mutarea la Domnul a regelui Iezechia, a venit rege al Iudeii fiul său, Manase. Acesta se îndepărtase de Dumnezeu și a zidit capiște idolească și altar lui Baal, se îndeletnicea cu vrăji și a vărsat mult sânge nevinovat. Isaia l-a mustrat și pe rege și pe nobilii care îi împărtășeau apucăturile, iar regele Manase, fără a ține cont de vârsta lui, a poruncit uciderea prorocului. Isaia a fost prins, scos în afara cetății și tăiat în două cu ferăstrăul într-un lemn de roșcov. Sfârșitul său mucenicesc la vârsta de 126 de ani.

La acest martiriu face aluzie Sfântul Apostol Pavel în epistola către Evrei când spune despre profeți că unii "au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu fierăstrăul, au murit uciși cu sabia, au pribegit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți."

Învățăm de la sfinții profeți faptul că atunci când vocea Domnului se aude prin aceștia, nimic nu o poate opri, nici familia, nici societatea și nici chiar moartea.

Surse: Trinitas TV, Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01
https://youtu.be/vPL6mBCYTR8
Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Proroc Isaia

Prorocul Isaia a fost și un mare făcător de minuni. Când Ierusalimul era asediat și suferea de lipsa apei, el s-a rugat să izvorască izvorul Siloamului. Acest izvor dădea apă numai atunci când veneau Iudeii împreună cu Isaia, iar când alte neamuri mergeau să ia, seca. Mai mult decât atât, cu rugăciunea Sfântul Proroc Isaia a izbăvit și cetatea asediată a Ierusalimului, de asirienii care o înconjuraseră. Într-o singura noapte, îngerul lui Dumnezeu a pierdut peste 180.000 de soldați dușmani, iar regele lor, Sennacherib, s-a retras îngrozit la Ninive. Cu aceeași puternică rugăciune a sa, Sfântul Proroc Isaia l-a vindecat pe regele Iezechia căruia, deși se îmbolnăvise grav, i-a adăugat încă 15 ani de viață.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Proroc Isaia

Trupul prorocului Isaia a fost îngropat nu departe de izvorul Siloamului, pe care îl făcuse să izvorască cu rugăciunea Sfântului Proroc Isaia, pentru ca apa acestuia să nu contenească a adăpa cetatea. Mai târziu aici s-a construit scăldătoarea la care Mântuitorul avea să vindece orbul din naștere. În secolul al V-lea moaștele Sfântului au fost aduse în Constantinopol de către împăratul Teodosie al II-lea și așezate cu cinste în biserica Sfântul Lavrentie din Vlaherne. Astăzi, capul Sfântului Proroc Isaia se găsește în Mănăstirea Hilandari din Sfântul Munte Athos.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Isaia

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Isaia!

Isaia - provine de la numele ebraic יְשַׁעְיָהוּ (Yesha'yahu) care înseamnă "Iahve este mântuire, Dumnezeu este mântuire", de la rădăcinile יָשַׁע (yasha’) care înseamnă "a mântui" și יָה (yah) referindu-se la Dumnezeul ebraic. Numele este dat celor cinci persoane în Vechiul Testament: 1) Profetul major, fiul lui Amos, care a prorocit despre Iuda și Ierusalim în zilele împăraților Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia ai lui Iuda, autor al cărții profetice pe numele său. 2) Fiul lui Hanania, fratele lui Pelatia și nepotul lui Zorobabel. 3) Unul dintre cei șase fii ai lui Iedutun. 4) Fiul lui Rehabia, un descendent al lui Moise prin Gherșom și un strămoș al unui vistiernic levit pe vremea lui David. 5) Fiul lui Atalia și căpetenia casei lui Elam care s-a întors cu Ezra.

Derivate ale numelui Isaia

Iseea, Isaya, Isay.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Isaia?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 9 mai când este pomenit Sfântul Proroc Isaia.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Proroc Isaia

Potrivit iconografiei, Isaia "avea barba lungă și ascuțită și se apropia a ajunge cu vârsta la bătrânețe".

Icoana Sfântului Proroc Isaia 9 mai
Icoana Sfântului Proroc Isaia 9 mai

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament despartitor v01

Prorocii "mari"și "mici" ai Vechiului Testament

Profeții mici

Profeții mari

Ornament despartitor v01

Sfântul Proroc Isaia - profeții despre Hristos

Profețiile lui Isaia privind venirea Mântuitorului sunt atât de numeroase și de precise, încât el a fost numit "Evanghelistul Vechiului Testament".

Sfântul Proroc Isaia 9 mai - prorocii
Sfântul Proroc Isaia - prorocii

Profeții despre Fecioara Maria și nașterea lui Hristos

Iată câteva din cele mai cunoscute profeții ale sale: "Pentru aceasta Domnul meu va da un semn: «iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel.»" (Isaia 7,14)

Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui și se cheamă numele Lui: "înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Și mare va fi stăpânirea Lui și pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăți pe tronul și peste împărăția lui David, ca s-o întărească și s-o întemeieze prin judecată și prin dreptate, de acum și până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta." (Isaia 9, 5-6)

"Mlădița va ieși din tulpina lui Iesei și un Lăstar din rădăcinile lui va da. Și Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței si al bunei-credințe. Și-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu. Și va judeca nu după înfățișarea cea din afară și nici nu va da hotărârea Sa după cele ce se zvonesc, ci va judeca pe cei săraci întru dreptate și după lege va mustra pe sărmanii din țară. Pe cel aprig îl va bate cu toiagul gurii Lui și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel fără de lege. Dreptatea va fi ca o cingătoare pentru rărunchii Lui și credincioșia ca un brâu pentru coapsele Lui." (Isaia 11, 1-5)

Pentru a citi mai mult despre Nașterea lui Hristos APĂSAȚI AICI.

Profeție despre răstignirea lui Hristos

Sfântul Proroc Isaia 9 mai - c

"Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă și ca o rădăcină în pământ uscat; nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uitam la El, și nicio înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă. Dar El a luat asupra-Și durerile noastre și cu suferințele noastre S-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat. Toți umblăm rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră și Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre, ale tuturor. Chinuit a fost, dar S-a supus și nu și-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, așa nu Și-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat și neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte." (Isaia 53 , 2-8).

Pentru a citi mai mult despre Răstignirea lui Hristos APĂSAȚI AICI.

Trebuie menționat că Isaia este cel care a grăit cuvintele pe care Biserica le-a cantat în serile de Denie: "Poporul care locuia intru întuneric va vedea lumina mare si voi cei ce locuiați în latura umbrei morții lumina va străluci peste voi" (9, 1). Si tot el a vestit Intrarea Domnului în Ierusalim: "Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, și slava Domnului peste tine a răsărit!" (60, 1).

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Cartea prorocului Isaia

Cartea profetului Isaia este inclusa atât în Biblia evreiască, cât și în Sfânta Scriptură creștină, în Vechiul Testament. Aceasta carte este prima din scrierile profeților numiți "mari", ea fiind urmată de cărțile profeților Ieremia, Iezechiel și Daniel. Autorul principal al acestei carte este Isaia, care a trăit în Ierusalim, cu șapte secole mai înainte de Hristos.

Cartea pe care a scris-o profetul Isaia este una dintre cele mai importante cărți ale literaturii profetice vechi-testamentare. Pe lângă valoarea sa inspirată, reprezintă o capodoperă a formei, stilului și sublimității sale teologice.

Cartea are doua părți principale, prima parte (cap. 1-35) cuprinzând cuvântări adresate contemporanilor, iar cea de-a doua parte (cap. 40-66) vorbind despre mântuirea drepților; prima parte are un adaos istoric (cap. 36-39).

Piam parte a cărții lui Isaia cuprinde cuvântări și profeții rostite de acesta în diferite timpuri și împrejurări (mustrări aspre), iar partea a doua cuprinde mai ales profeții de mântuire și îndemnuri profetice. Deși sunt rostite multe amenințări, scopul principal al cărții este unul consolator, judecata lui Israel și a celorlalte popoare având menirea sa mântuiască pe aceia care se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu, cu credința. O noutate în mijlocul poporului ales este și profeția care spune ca popoarele păgâne nu se vor nimici, iar aceia care se vor întoarce la Dumnezeu din rândul lor se vor bucura de binefacerile Împărăției mesianice.

Isaia este profetul mesianic prin excelență, el vorbind răspicat despre cele mai de seama evenimente din istoria mântuirii lumii, precum: genealogia lui Mesia, din tulpina lui Iesei, tatăl lui David; nașterea din Fecioara; calitatea de invadator și mijlocitor al mântuirii a lui Mesia; răscumpărătorul va fi rob al lui Dumnezeu. De asemenea, în cartea sa, Isaia înfățișează foarte clar ideea universalității mântuirii.

Sursă: Creștin Ortodox.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Proroc Isaia, pentru dobândirea pocăinței și a trezviei duhovnicești

Sfinte Prorocule Isaia, cel mare și mărit, curățindu-ți-se cugetul și mintea prin cărbunele din clește adus la gura ta de serafim, cu multe veacuri înainte ai vestit Întruparea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria, propovăduirea Evangheliei păcii și Pătimirile Sale pe Cruce spre mântuirea noastră, pentru aceasta ai fost numit "evanghelistul Vechiului Testament". Trâmbiță a pocăinței te-ai făcut poporului iudeu, vădind rătăcirea sa de la dreapta credință și de la binecuvântarea lui Dumnezeu.
Pentru aceasta, ție ne rugăm, mare cuvântătorule între proroci, văzătorule al tainelor dumnezeiești, deschide ochii minții noastre, ca să pricepem cele ce sunt spre mântuirea noastră și să nu fim asemenea celor ce dau cu piciorul în țepușă. Ca acela care ți-ai pus inima pentru poporul lui Dumnezeu, nu ne lăsa și nu ne trece nici pe noi cu vederea, ci roagă-L pe Acesta să ne ierte și să nu ne dea pieirii, ca, izbăvindu-ne din rătăcirea vremurilor de pe urmă, să Îi dăm slavă dimpreună cu toți sfinții Lui, din veac și până-n veac. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Proroc Isaia, glasul al 4-lea

Prăznuind pomenirea prorocului Tău Isaia, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac - Sfântul Proroc Isaia, glasul al 2-lea

Primind darul prorociri, prorocule și mucenice Isaia, de Dumnezeu propovăduitorule, tuturor de față ai arătat întruparea Domnului la toate marginile pământului cu glas mare strigând: Iată, Fecioara în pântece va lua.

Ornament despartitor v01

Sfântul Proroc Isaia (Viețile Sfinților)

Sfântul Proroc Isaia era de neam din Ierusalim și se trăgea din seminția împăraților iudei. El era fiul lui Amos, nu al Prorocului Amos, pentru că Prorocul Amos era de neam tecuntean și păstor de dobitoace, fiind cinstit între sfinții proroci; iar nu ierusalimnean din casă împărătească. Iar Amos, tatăl lui Isaia, nu era numărat între sfinții proroci și era dintre rudeniile împăratului Ierusalimului, frate bun cu Amesie, împăratul iudeu.

Isaia, fiul lui, crescând în frica lui Dumnezeu și învățându-se în legea Domnului, după ce a ajuns la vârsta cea desăvârșită, s-a însoțit cu o femeie după lege și a născut fiu, precum singur zice de aceasta: M-am apropiat de prorociță, adică de soția mea, cea luată din ceata fecioarelor pentru împreună viețuire; care, până la vremea nunții slujea în biserica Domnului, cu fapte bune și sfinte, deprinzându-se a se ruga neîncetat lui Dumnezeu, și se învrednicise de darul prorociei, pentru viața ei cea plăcută Lui. Ea este numită prorociță pentru două lucruri: întâi pentru că este soție de proroc, iar al doilea pentru că și ea însăși a luat darul prorociei de la Dumnezeu. Și a zămislit în pântece de la bărbatul său, prorocul Isaia, și a născut fii.

Și iarăși Isaia zice:Iată eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu. Aici, după înțelegerea tâlcuitorilor, vorbește despre fiii săi cei firești și se pomenește întru prorocia aceluia de Iasuv, fiul lui. Iar fericitul Ieronim spune despre prorocul Isaia, din povestire evreiască, și aceasta: "El a fost, după maică, moș al împăratului Manase, chinuitorul său; pentru că din fiica lui, Ofovia, cea însoțită cu împăratul Ezechia, s-a născut Manase. Sfântul Isaia a început a proroci în împărăția lui Azaria, împăratul Iudeii, care, în Sfânta Scriptură, se numește și Ozia.

Și a fost acel împărat fiul al lui Amesia împăratul și nepot al lui Amos, tatăl lui Isaia. Deci, Sfântul Isaia a prorocit în zilele împăratului Azaria, numit și Ozia, fiul lui Amesia, și în zilele împăratului Ioatam, fiul lui Ozia, în zilele împăratului Ezechia, fiul lui Ahaz, în zilele împăratului Ahaz, fiul lui Ioatam, și în zilele împăratului Manase, fiul lui Ezechia, de la care a și pătimit.

Sfântul Proroc Isaia 9 mai - d

Iar cum și ce a prorocit el, este destul de arătat în cartea lui cea prea largă, în care este arătată și viața lui cea plăcută lui Dumnezeu. El a fost atât de bineplăcut lui Dumnezeu, încât s-a învrednicit și a-L vedea pe Acela șezând pe scaun înalt și preaînălțat, Căruia împrejur îi stăteau serafimii cei cu câte șase aripi, strigând: Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Savaot; plin este cerul și pământul de slava Lui. Iar când Isaia prorocul a văzut aceasta, s-a umplut de mare spaimă și a zis în sine:O, ticălosul de mine, m-am învrednicit a vedea pe Domnul Savaot cu ochii mei, fiind om, având buze necurate și petrecând în mijlocul poporului, cel ce are buze necurate.

Și s-a trimis la dânsul unul din serafimi, având în mâini un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleștele din altar și s-a atins de buzele lui, zicându-i:Iată, s-a atins acesta de buzele tale și va șterge Domnul fărădelegile tale și păcatele tale le va curăți. După aceasta a auzit Sfântul Isaia glasul Domnului, grăind către dânsul:Pe cine voi trimite și cine va merge la poporul Meu? Și a zis Isaia:Iată, eu sunt Doamne. Trimite-mă pe mine!Și l-a trimis pe el Domnul la poporul Său, ca să îndemne pe cei păcătoși la pocăință și să le spună lor cele ce vor să fie, adică multe feluri de pedepse, de nu se vor pocăi; iar de se vor întoarce la Dumnezeu cu pocăință, milă și iertare.

Deci a prorocit Sfântul Isaia despre multe feluri de lucruri, precum și despre robirea Galileei și a Samariei de către asirieni; despre năvălirea lui Senaherim asupra Iudeei, despre stricarea multor țări și cetăți cu multe feluri de războaie; dar, mai ales, a prorocit despre zămislirea și nașterea lui Hristos din Preacurata Fecioară, pentru izbăvirea neamului omenesc. El a zis:Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui, Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Și iarăși:leși-va toiag din rădăcina lui lesei - Preacurata Fecioară -și floare din rădăcina lui va crește - Hristos -și va odihni peste dânsul Duhul lui Dumnezeu- Care din Tatăl iese și spre Fiul Se odihnește. Și iarăși:Prunc S-a născut nouă și Fiul S-a dat nouă, a Cărui stăpânire s-a făcut peste umărul Lui; și se cheamă numele lui, înger de mare sfat. Asemenea a prorocit și despre patimile lui Hristos, zicând:Acesta poartă păcatele noastre și pătimește durere pentru noi. Răpitu-S-a pentru păcatele noastre și a fost muncit pentru fărădelegile noastre și cu rana Lui noi toți ne-am vindecat. Ca o oaie spre junghie re S-a adus și ca un miel fără de glas împotriva celui ce-L tunde pe El; așa nu Și-a deschis gura Sa…

Chiar și despre Crucea lui Hristos mai înainte a vestit, zicând: Slava Libanului va veni la tine, Ierusalime, cu chiparos, cu pevg și cu cedru, ca împreună să preamărească locul cel sfânt al Meu, zice Domnul - și locul picioarelor Mele îl voi preamări. El a mai vestit a doua înfricoșată venire a lui Hristos, zicând:Iată, Domnul va veni ca focul și carele Lui ca viforul, ca să dea cu mânie izbândirea Sa și certarea în văpaie de foc. Căci cu focul Domnului se va judeca tot pământul.

Sfântul Proroc Isaia 9 mai - b

Prorocul Isaia petrecea întru defăimarea lumii; pentru că deși era rudă cu împărații Iudeii și putea să aibă multe bogății și slava lumii acesteia, însă pe toate acelea le-a trecut cu vederea pentru Dumnezeu și petrecea cu soția sa cea plăcută lui Dumnezeu, în sărăcie de bunăvoie și smerenie, în înfrânare mare și în viața cea aspră a trupului. Haina lui era un sac de păr peste trupul gol; una pentru smerenie, alta pentru omorârea trupului, iar alta, ca să dea oamenilor celor păcătoși chip de pocăință și, cu un chip smerit ca acela, să roage pe Dumnezeu pentru dânșii.

Odată a umblat gol trei zile prin mijlocul Ierusalimului, nerașinându-se de mulțimea poporului, nici cinstindu-și neamul său cel bun. Aceasta a facut-o după porunca Domnului; pentru că întru împărăția lui Ezechia, atunci când Sargon, zis și Senaherim, împăratul asirienilor, a venit asupra Iudeei cu putere multă, Ezechia și ierusalimnenii nădăjduiau mai mult spre ajutorul Egiptului și al Etiopiei - pentru că se obișnuiseră iudeii de a câștiga ajutor mai mult de la egipteni și de la etiopieni, decât a cere ajutorul lui Dumnezeu. Atunci Sfântul Isaia a sfătuit pe împărat și pe popor, ca să alerge spre Dumnezeu mai mult decât spre oameni și de la Cel Preaînalt să ceară și să nădăjduiască ajutor; iar nu de la aceia, care singuri nu pot să se apere, pentru că s-a apropiat și risipirea și pierzarea lor. El a prorocit și de pieirea Egiptului și a Etiopiei, care are să vină asupra lor, tot de la același împărat al asirienilor, Senaherim. Și ca prorocia lui să fie încredințată tuturor, a mers gol prin toată cetatea; pentru că s-a făcut către dânsul cuvântul Domnului, zicându-i:Mergi și leapădă sacul de pe mijlocul tău și scoate încălțămintele tale din picioare.

Iar prorocul a făcut așa, umblând gol și desculț trei ani, spunându-le cu cuvintele și arătându-le cu goliciunea sa că se vor goli iudeii de ajutorul Egiptului și al Etiopiei, spre care în zadar se nădăjduiesc și, cum că, cu un chip ca acesta, egiptenii și etiopienii se vor duce în robie goi. Pentru că a grăit Domnul: "Precum a umblat robul Meu, Isaia, gol și desculț, așa va duce împăratul asirienilor pe robiții Egiptului și ai Etiopiei, pe tineri și pe bătrâni, goi, desculți și descoperiți spre rușinea Egiptului".

Prorocul Isaia a mai închipuit cu acea goliciune a sa, goliciunea lui Hristos Domnul nostru, Care a fost dezgolit pe Cruce în privirea tuturor, pe care El a voit a o suferi pentru goliciunea lui Adam, ce a cunoscut-o în rai, după călcarea poruncii lui Dumnezeu.

pravila - Floare Ornamentala

Prorocia lui Isaia despre Egipt și despre Etiopia s-a împlinit îndată; pentru că Senaherim, împăratul asirienilor, auzind că Terac, împăratul Etiopiei, vine asupra lui, ajutând iudeilor, s-a întors împotriva lui și, biruindu-l, a supus împărăției sale pământul Egiptului și al Etiopiei; iar după aceea a mers asupra Iudeei, oștindu-se și luând multe cetăți. Și se lăuda că va lua Ierusalimul și pentru aceasta hulea pe Dumnezeul Cel Prea înalt prin voievodul său, Rapsac, pe care îl trimisese cu putere multă asupra împăratului Ezechia.

Prorocul Isaia era și mare făcător de minuni, căci, fiind amenințat Ierusalimul de înconjurarea celor de altă seminție, din cauza lipsei de apă, el, cu rugăciunea sa - precum scriu despre aceasta Sfântul Epifanie și Sfântul Dorotei al Tirului a scos un izvor de apă de sub muntele Sionului. Și s-a numit izvorul acela "Siloam", adică trimis; căci de la Dumnezeu s-a trimis poporului cel însetat acel izvor, pentru proroceștile rugăciuni. Izvorul acela era minunat, pentru că izvora apă numai iudeilor; iar celor de altă seminție se făcea uscat.

Sfântul proroc a izbăvit cu rugăciunea sa cetatea Ierusalimului de înconjurarea barbarilor; pentru că într-o noapte a ieșit îngerul Domnului și a ucis din oastea asirienilor o sută optzeci și cinci de mii. Deci Senaherim, sculându-se dimineața și văzând atâta mulțime de trupuri moarte, s-a înspăimântat și a fugit cu rușine de la Ierusalim și s-a așezat în Ninive, unde a fost ucis de fiii săi. Sfântul Isaia a tămăduit pe împăratul Ezechia de o boală de moarte; și i-a spus aceluia de la fața Domnului, că pentru rugăciunile și lacrimile lui, i se mai adaugă la viață încă cincisprezece ani. Ca și semn de adeverire, în timpul zilei soarele s-a întors înapoi cu zece trepte pe ceasornicul de pe zid.

Deci, ziua aceea a fost mare după asemănare; însă nu după asemănarea acelei zile, în care odată Isus al lui Navi a oprit soarele în loc, când a biruit pe vrăjmași. O minune ca aceasta a înspăimântat toată lumea, încât Merodah Valadan, fiul lui Valadan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și soli cu daruri în Ierusalim, la Ezechia, împăratul Iudeei, întâi casă-l cerceteze pe el, căci auzise că a fost foarte rău bolnav și se sculase; iar al doilea, ca să întrebe de minunea ce se întâmplase, căsoarele s-a întors înapoi și iarăși s-a îndreptat în calea sa, deoarece se făcuse știre despre aceea la împăratul Babilonului, că pentru Ezechia se făcuse acea minune. Iar Ezechia s-a bucurat foarte mult de trimișii împăratului Babilonului și le -a arătat lor toate bogățiile casei sale, care lucru n-a fost plăcut Domnului. Deci, a venit la el Sfântul Proroc Isaia și i-a zis: "Ce au văzut în casa ta bărbații ce veniseră din Babilon?" Ezechia a răspuns: " Toate câte sunt în casa mea le-au văzut și nu a fost în casă nici un lucru din cămările mele, pe care nu l-ar fi văzut".

pravila - Floare Ornamentala

Isaia i-a zis: "Ascultă cuvântul Domnului Savaot: Vor veni zile, când babilonienii vor lua toate cele din casa ta și toate câte au adunat părinții tăi până în această zi, le vor duce în Babilon și nu vor lăsa nimic; încă vor lua și din fiii tăi pe care i-ai născut și îi vor duce în Babilon, unde îi vor face servitori în casa împăratului Babilonului". Această prorocie a Sfântului Isaia s-a împlinit mai pe urmă, iar împăratul Ezechia s-a sfârșit în pace și a fost îngropat împreună cu părinții săi.

După sfârșitul împăratului Ezechia a luat împărăția ludeei, Manase, Hui lui Ezechia, fiind în vârstă de doisprezece ani și făcând vicleșug înaintea ochilor Domnului. Pentru că, după ce a venit în vârstă desăvârșită, a început a umbla nu după poruncile Domnului, ci după urâciunile păgânești. Fiindcă a zidit capiști idolilor și altar lui Baal și se închina idolilor celor ciopliți, iar casa Domnului a spurcat-o cu jertfe idolești și pe fiii săi i-a trecut prin foc, după cum făceau închinătorii de idoli. Și se îndeletnicea cu vrăji și basme, răzvrătind poporul Domnului și ducându-i pe ei împreună cu sine la închinarea de idoli; iar pe cei ce nu se învoiau la voia lui cea păgânească, îi ucidea. El a vărsat foarte mult sânge nevinovat, până ce Ierusalimul s-a umplut de sânge; pentru care lucru, mustrat fiind și ocărât de sfântul Proroc Isaia, s-a pornit spre mânie. Asemenea și boierii Ierusalimului și mulți din popor s-au umplut de mânie asupra prorocului lui Dumnezeu, de vreme ce, mustrându-i pentru acele păcate grele, îi numea boieri ai Sodomei și ai Gomorei, zicându-le: Ascultați cuvântul Domnului, boieri ai Sodomului, luați aminte la legea luiDumnezeu, popoarele Gomorului.

Acestea le zicea pentru apucăturile lor cele rele, deoarece prin faptele lor cele necurate, se asemănau cu Sodoma și cu Gomora. Deci, toți, împreună cu împăratul, nesuferind o mustrare ca aceea, căutau să ucidă pe sfântul. Și a fost tăiat la câmp, afară din Ierusalim, cu fierăstrăul de lemn, din porunca împăratului Manase. Și așa, Isaia, marele proroc al lui Dumnezeu, s-a sfârșit mucenicește la adânci bătrâneți, având o sută douăzeci și șase de ani. El este lăudat de Isus al lui Sirah, astfel:Domnul a izbăvit pe poporul Său prin mâna lui Isaia; a biruit oștile asirienilor și le-a sfărâmat pe ele îngerul Lui; căci Ezechia a făcut plăcere înaintea Domnului și s-a întărit pe căile lui David, tatăl său, pe care le-a poruncit Isaia, prorocul cel mare și credincios în vedeniile sale, în zilele lui soarele s-a tras înapoi și a adaos viața împăratului; cu mare duh a văzut pe cele de pe urmă și a mângâiat pe cei ce se tânguiau, în Sion până în veac a arătat pe cele ce vor fi și pe cele ascunse.

Iar după uciderea prorocului Isaia, trupul lui cel cinstit luându-l unii din cei temători de Dumnezeu, l-au îngropat aproape de izvorul acela al Siloamului, pe care Sfântul Isaia l-a scos cu rugăciunea sa. Pentru aceasta l-au pus pe el acolo ca, cu rugăciunile prorocului lui Dumnezeu, Isaia, și după moartea lui să izvorască neîncetat apa Siloamului. Iar lângă izvorul acela a fost zidită o scăldătoare, la care orbul din naștere a căpătat vedere, fiind trimis acolo de Domnul nostru Iisus, ca să-și spele ochii lui de tina cea făcută cu scuipat. Chiar și până astăzi apa aceea are o putere tămăduitoare, pentru că se povestește de cei ce cercetează Sfintele Locuri ale Ierusalimului că saracinii, care acum locuiesc acolo cu îngăduința lui Dumnezeu, fiind din firea lor puturoși cu trupurile - ca și caprele -, își spală copiii în apa Siloamului, și chiar ei se spală, și în parte gonesc acea putoare, încă și celor bolnavi de ochi li se aduce mare ajutor din apa aceea, cu rugăciunile Sfântului Proroc Isaia și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 9 mai

În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului slăvitului proroc Isaia;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Hristofor;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor două femei mucenițe, Calinica și Achilina, ce au crezut prin sfântul mucenic Hristofor, care străpunse fiind cu frigări de la picioare până la umere, s-au săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Epimah și Gordian;
Tot în această zi, pomenirea sfântului cuviosului mucenic Nicolae cel nou din Vunena, care prin sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea mutării moaștelor sfântului Nicolae de la Mira la Bari, în anul 1087, când regiunea Mira Lichiei a căzut în mâinile turcilor.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 10 mai

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfântului apostol Simon Zilotul, adică râvnitorul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici și frați: Alfiu, Filadelf și Ciprian;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Isihie mărturisitorul;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Lavrentie, care cu pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Proroc Isaia să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Isaia roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul
(28 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul a stat închis vreme de 55 de ani într-o peșteră, în rugăciune și studiul Sfintelor Scripturi, ieșind doar duminica pentru a se Împărtăși cu Sfintele Daruri și […]

† Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
(7 august)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla este prima sfântă de naționalitate română trecută în rândul sfinților. Ea a viețuit în zona Vrancei și în Munții Neamțului, la Sihla, în apropiere Mănăstirii […]

† Sfântul Mucenic Mamant
(2 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Mamant este cunoscut drept ocrotitor al Ciprului, al pastorilor, al orfanilor și al celor chinuiți sau batjocoriți de semeni. Este serbat în calendarul ortodox în data de 2 septembrie. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram