† Sfântul Proroc Iona
(21 septembrie)

5/5 - (5 votes)

Prin Sfântul Proroc Iona, Dumnezeu a întors la pocăință pe locuitorii vestitei cetăți Ninive. Prin șederea lui timp de trei zile și trei nopți în pântecele chitului (un monstru marin, posibil, balenă), a prefigurat moartea și învierea Domnului Hristos. Este serbat în calendarul ortodox în data de 21 septembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Proroc Iona (sinaxar)

Sfântul Prooroc Iona a trăit în secolul VIII înainte de Hristos., urmând prorocului Elișa în regatul de nord al lui Israel. El a fost fiul lui Amittai din Gat-Hahefer, din seminția lui Zabulon, aproape de orașul Azot. A profețit între anii 830-800 î.Hr (4 Regi 14, 25).

Mama Sfântului Proroc Iona, rămasă văduvă, a trăit în Sarepta Sidonului. Ea este cea care l-a hrănit pe Sfântul Proroc Ilie din sărăcia ei, deși erau vremuri de foamete cumplită. Prin minune dumnezeiască, câtă vreme Sfântul Ilie a stat în casa ei, vadra de făină nu a scăzut și ulciorul de untelemn nu s-a împuținat.

Învierea Sfântului Proroc Iona de către Sfântul Ilie

Sfantul Proroc Ilie
Sfantul Proroc Ilie

Tot atunci, Iona, fiind prunc, s-a îmbolnăvit și a murit, moment în care sărmana văduvă i-a reproșat lui Sfântului Proroc Ilie: "Ce ai avut cu mine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomenești păcatele și să-mi omori fiul?"

Atunci Ilie a răspuns: "Dă-mi fiul tău."

Și l-a luat pe micul Iona în brațe, s-a suit în foișorul unde locuia și l-a pus pe patul său. Apoi, Prorocul a strigat către Dumnezeu zicând: "Doamne, Dumnezeul meu, oare și văduvei la care locuiesc îi faci rău, omorând pe fiul ei?".

Și suflând de trei ori peste copil a strigat din nou cu glas mare către Dumnezeu: "Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el" (3 Regi 17, 18-21).

Iar Dumnezeu a înviat pruncul care avea să devină el însuși un mare profet.

Sfântul Proroc Iona vestește ninivitenilor

Sfântul Proroc Iona a fost trimis de către Dumnezeu să-i îndemne pe niniviteni (locuitorii cetății Ninive, capitala imperiului asirian) la pocăință pentru viața lor păcătoasă.

Iona, însă, temându-se să nu fie ucis de niniviteni, fuge la Tarsis, port din Fenicia, sperând că se poate ascunde de mânia Domnului.

Sfântul Proroc Iona înghițit de chit 21 septembrie - pravila.ro
Sfântul Proroc Iona înghițit de chit 21 septembrie

Corabia pe care se îmbarcă este cuprinsă de o furtună devastatoare, care o scufundă. Ajuns în valuri, Sfântul Proroc Iona este înghițit de un chit (pește mare - balenă - balaur de mare) în burta căruia petrece trei zile și trei nopți, perioadă în care se roagă lui Dumnezeu pentru iertare, stând în picioare și cu mâinile orizontale, în formă de cruce.

Domnul i-a ascultat ruga fierbinte și chitul l-a vărsat pe uscat, primind din nou poruncă să meargă la Ninive.

De data aceasta, Sfântul Proroc Iona se supune. El îi avertizează pe niniviteni că au trei zile pentru a se pocăi, altminteri cetatea lor va fi rasă de pe fața pământului. Iar locuitorii cetății au crezut în mesajul adus lor de Iona: însuși împăratul a lepădat veșmintele sale somptuoase, s-a îmbrăcat în sac și a șezut în cenușă, dând poruncă în toată cetatea să se păstreze post negru, nu numai oamenii ci și animalele, și nici măcar apă să nu bea.

Sfântul Proroc Iona varsat de Chit pe uscat 21 septembrie-c
Sfântul Proroc Iona vărsat de Chit pe uscat

După modelul împărătesc, toți ninivitenii s-au îmbrăcat în saci și s-au pocăit.

Văzând Dumnezeu căința lor adevărată, i-a miluit și n-a mai adus asupra lor relele prorocite de Iona, care striga către Domnul: "Rușine mare s-a lăsat asupra mea, Doamne, cuvintele mele rămânând de ocară… Mai bine este mie să mor decât să mai trăiesc". Atunci Domnul l-a dojenit și auzind dojana, Sfântul Proroc Iona a ieșit din Ninive, împreună cu mama sa, călătorind în Asiria.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Proroc Iona

Și sculându-se Sfântul Prorooc Iona după foamete, a mers la pământul lui Iuda, și a îngropat pe mama sa aproape de Balanul Deborei, și a locuit în pământul Senaar.

Dând slavă Lui Dumnezeu și mergând în căile Lui, a fost îngropat cu mare cinste, iar aceasta s-a petrecut, cu opt sute de ani, înainte de venirea Lui Hristos. Trupul Sfântului Proroc Iona a fost pus în peștera lui Cenezeu, care fusese judecătorul unui trib (conducătorul unui trib).

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Profeții despre venirea lui Hristos

Considerat unul dintre cei 12 profeți ziși "mici", Sfântul Proroc Iona nu are nici o referire în Cartea sa la venirea Mântuitorului. Totuși, cele trei zile și trei nopți petrecute de Sfântul Proroc Iona în burta chitului prefigurează moartea și Învierea lui Hristos.

Sfântul Proroc Iona în burta Chitului 21 septembrie - pravila.ro
Sfântul Proroc Iona în burta Chitului
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Iona

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Iona!

Iona - ebraică יוֹנָה Yona, arabă يونس Yunus, latină Ionas, numele înseamnă "porumbel". În mod surprinzător, numele Sfântul Proroc Iona se traduce prin "porumbel", deși el a fost înghițit de un chit (pește mare - balenă). De asemenea, unii consideră că Iona este varianta feminina a numelui Ion, provine de la numele evreiesc Jonathan sau Johanan, compus din "Jo" (Prescurtarea pentru Dumnezeu) și "hanan" care înseamnă "compasiune", "a avea milă".

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Iona?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 21 septembrie când este pomenit Sfântul Proroc Iona.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Proroc Iona

Icoana Sfântului Proroc Iona 21 septembrie - pravila.ro
Sfântul Proroc IonaIcoana Sfântului Proroc Iona 21 septembrie

Sfântul Proroc Iona se zugrăvește bătrân, pleșuv, cu barba rotundă, purtând un înscris care zice: "Strigat-am către Domnul în strâmtorarea mea și El m-a auzit!".

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Prorocii "mari"și "mici" ai Vechiului Testament

Profeții mici

Profeții mari

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice care amintesc despre Sfântul Proroc Iona

Atunci I-au răspuns unii dintre cărturari și farisei, zicând: Învățătorule, voim să vedem de la Tine un semn.
Iar El, răspunzând, le-a zis: Neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul lui Iona prorocul.
Că precum a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, așa va fi și Fiul Omului în inima pământului trei zile și trei nopți.
Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; iată aici este mai mult decât Iona.

Sfântul Evanghelist Matei (12, 38-41)

Iar îngrămădindu-se mulțimile, El a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn dar semn nu i se va da decât semnul prorocului Iona.
Căci precum a fost Iona un semn pentru Niniviteni așa va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam.
Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și-i va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului, ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și, iată, mai mult decât Solomon este aici.
Bărbații din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și, iată, mai mult decât Iona este aici.

Sfântul Evanghelist Luca (11, 29-32)

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Proroc Iona, glasul al 4-lea

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Proroc Iona (Viețile Sfinților)

Sfântul proroc Iona a fost fiul lui Amatie. Mama lui, fiind văduvă, petrecea în Sarepta Sidonului. Aceasta a hrănit pe Ilie prorocul în vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dânsul, căci găleata de făină n-a scăzut și urciorul cu untdelemn nu s-a împuținat în casa ei prin venirea prorocului. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit și a murit. Și văduva a zis către Ilie: "Ce ai avut cu mine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine ca să-mi pomenești păcatele mele și să-mi omori fiul?". Iar Ilie a zis: "Dă-mi fiul tău". Și l-a luat din brațele ei, l-a suit în foișor unde ședea el și l-a pus pe patul său. Apoi, a strigat Ilie către Dumnezeu și a zis: "Doamne, Dumnezeul meu, oare și văduvei la care locuiesc îi faci rău, omorând pe fiul ei?". Și suflând de trei ori peste copil a strigat către Domnul și a zis: "Doamne, Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el!" (III, Regi 17, 18-21). Și s-a făcut așa că a înviat pruncul, cel ce avea să fie în pântecele chitului lucru care a preînchipuit Învierea lui Hristos.

Înaintând în vârstă, viețuia cu fapte bune, umblând în toate poruncile Domnului, fără de prihană; și atât a plăcut lui Dumnezeu, încât a primit darul prorociei și a prorocit despre patimile Domnului și despre pustiirea Ierusalimului și sfârșitul lui: "Când vor vedea pietrele strigând cu subțire glas și de jale și din lemn glas către Dumnezeu, atunci se va apropia mântuirea și vor merge toate neamurile în Ierusalim la închinăciunea Domnului și va fi Ierusalimului a se urî întru pustiire de fiare și atunci va veni sfârșitul a toată suflarea".

Către prorocul Iona a fost cândva cuvântul Domnului care i-a zis: "Scoală-te și mergi în cetatea cea mare, Ninive, și propovăduiește într-însa că s-a suit zvonul răutății ei la mine". Iar Iona, gândind întru sine, a zis: "Dar dacă nu vor crede cuvintele mele ninivitenii și vor începe a mă munci?" (Iona 1, 2). De aceea, temându-se, s-a sculat și a fugit în Tarsis, vrând să se ascundă de la fața Domnului. Dar nu poate nimeni să se ascundă de Dânsul, că "al Domnului este pământul și plinirea lui". Cine se va ascunde de la Cel care pretutindeni este și pe toate le împlinește? Deci, fugind Iona, a mers la Ioppi și a găsit o corabie mergând la Tarsis, a dat chiria și a intrat într-însa, vrând să plutească spre părțile unde gândea. Iar Domnul, vrând să-l învețe pe robul său și să-i îndrepte micșorarea sufletului, a pornit un vânt puternic pe mare și s-a făcut o furtună grozavă. Iar corabia izbindu-se în mijlocul valurilor, pătimea din cauza furtunii și era să se sfărâme. Și se temeau corăbierii și a strigat fiecare către dumnezeul său, și au aruncat toate uneltele și toată încărcarea din corabie în mare, ca să se ușureze (corabia) de acestea. Iar Iona coborâse în fundul corăbiei și dormea acolo respirând greu. Și a mers la dânsul cârmaciul și l-a deșteptat zicându-i: "Ce hrăpești? Tu nu auzi primejdia ce ne-a cuprins, că pierim? Scoală-te și te roagă Dumnezeului tău ca să ne mântuiască pe noi, să nu pierim".

pravila - Floare Ornamentala

Și a zis fiecare către aproapele său: "Veniți să aruncăm sorți și vom cunoaște pentru cine este răul acesta asupra noastră; care din noi este mai păcătos la Dumnezeu?". Și au aruncat sorți și au căzut ei pe Iona. Și au zis către dânsul: "Spune-ne nouă pentru ce este răul acesta asupra noastră și care este lucrul tău; de unde vii și unde mergi, din ce țară și din ce popor ești tu?". Și Iona le-a răspuns: "Rob al Domnului sunt eu și cinstesc pe Domnul Dumnezeul cerului, Care a făcut marea și uscatul. Și greșind înaintea Lui, m-am temut și acum fug de la fața Lui".

Oamenii se temeau auzind acestea și, fiindu-le frică, au zis către dânsul: "Ce-ți vom face ție ca să se potolească marea deasupra noastră?". Fiindcă marea se ridica și se înălța mai tulburată. Și a spus către dânșii Iona: "Luați-mă și mă aruncați în mare și va înceta marea deasupra voastră, că am înțeles că pentru mine este furtuna aceasta așa de mare asupra voastră".

Au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și s-au micșorat valurile mării. Și s-au temut oamenii, cu frică mare, de Domnul, și au jertfit Domnului jertfă și-I înălțară rugăciune.

pravila - Floare Ornamentala

Domnul a poruncit unui chit mare să înghită pe Iona. Și a fost Iona în pântecele chitului trei zile și trei nopți, stând și rugându-se; și-a întins palmele sale în chipul crucii și striga către Domnul în necazul său. Iar Domnul, milostiv, "l-a certat pe el, iar morții nu l-a dat", că a poruncit chitului, iar acesta a aruncat pe Iona pe uscat. Când s-a aflat el pe pământ și a văzut lumina zilei, cerul, pământul și marea, s-a închinat lui Dumnezeu "Celui ce a izbăvit din stricăciune viața lui".

Iar după aceasta a fost cuvântul Domnului către Iona a doua oară, zicându-i: "Scoală-te și mergi în Ninive, cetatea cea mare, și propovăduiește într-însa după propovăduirea cea mai dinainte pe care Eu ți-am grăit-o ție". Și s-a sculat Iona și a mers în Ninive, iar Ninive era o cetate mare a lui Dumnezeu, ca de trei zile cale. Și a început Iona a intra în cetate, după o cale de o zi, a propovăduit și a zis: "Încă trei zile și Ninive se va prăpădi". Și au crezut oamenii niniviteni în Dumnezeu. Au poruncit post și s-au îmbrăcat în saci, de la cei mari până la cei mici ai lor și a ajuns cuvântul până la împăratul Ninivei, care s-a sculat de pe scaunul său și a lepădat hainele de pe sine și s-a îmbrăcat în sac și a șezut pe cenușă, dând poruncă în toată cetatea să păzească postul trei zile nu numai oamenii, ci și dobitoacele, și apă să nu bea. Și s-a îmbrăcat toată cetatea în saci, și a ținut post, și a strigat cu tărie către Dumnezeu, și s-a întors fiecare din calea sa cea rea, și s-a căit.

Deci, văzând Dumnezeu întoarcerea lor, i-a miluit, și n-a adus asupra lor relele pe care voia să le aducă. Și a făcut cu dânșii după negrăită mila sa. Iar după acele trei zile a ieșit Iona din cetate - și suindu-se pe un munte - și-a făcut lui o colibă, și ședea sub dânsa în preajma cetății. Și văzând că niciun rău nu pătimește cetatea, s-a mâhnit cu mâhnire mare și a zis către Domnul: "O, Doamne, care nu sunt acestea cuvintele mele, pe care le-am grăit, încă fiind eu în pământul meu? Pentru aceasta am apucat a fugi în Tarsis, că am cunoscut că milostiv ești tu și îndurat, îndelung răbdător, și mult milostiv. Și acum, Stăpâne Doamne, ia sufletul meu de la mine, că mai bine este să mor decât să mai trăiesc". Și a poruncit Domnul Dumnezeu unei tigve, noaptea, si a crescut deasupra capului lui Iona, ca să-i facă umbră și să-l acopere pe el de arșița soarelui. Și s-a bucurat Iona de tigvă cu bucurie mare, și s-a odihnit sub dânsa în ziua aceea, iar în noaptea viitoare, a poruncit Dumnezeu unui vierme să roadă tigva, și a doua zi s-a uscat tigva și ardea soarele cu zăduful capul lui Iona și slăbea cu sufletul Iona, și se lepăda de sufletul său zicând: "Mai bine este mie să mor decât să trăiesc". Și a zis Domnul Dumnezeu către Iona: "Te-ai scârbit tu pentru tigvă"? Și a zis (Iona): "M-am scârbit eu până la moarte". Și a zis Domnul: "Tu te-ai mâhnit pentru o tigvă cu care nu te-ai ostenit, nici te-ai îngrijit pentru ea, care într-o noapte s-a făcut și într-o noapte a pierit, iar Mie oare să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea aceea mare, în care petrec mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care s-au întors către mine și s-au pocăit?".

pravila - Floare Ornamentala

Deci, întorcându-se Iona de la Ninive, n-a petrecut în pământul său, ci, luându-și pe mama sa, a mers în pământul Asiriei, în țara celor de altă seminție, pentru că zicea: "Numai așa voi șterge ocara mea, că am mințit prorocind risipirea cetății Ninive".

Iar după ce a murit mama lui, au îngropat-o pe ea în Libanul Devorin. Iar el, locuind în pământul Asiriei, a murit acolo și a fost îngropat în peștera Kenezeului, fiind înainte de nașterea lui Hristos cu opt sute de ani.

Iar acum, stând înaintea lui Hristos Domnul în ceruri și săturându-se de vederea feței Lui, îl slăvește pe El cu prorocii și cu apostolii și cu toți sfinții în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

format fizic ➡ Viețile Sfinților Septembrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 21 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și una, pomenirea Sfântului Apostol Codrat;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Prooroc Iona.
Tot în aceasta zi, pomenirea preacuviosului Părintele nostru Iona Savaitul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eusebie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici și frați buni, Eusebie, Nestavu și Zinon.
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Părinților noștri: Meletie și Isachie, episcopii Ciprului;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Prisc;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților sase Mucenici, care erau păzitorii împăratului Maximian.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Foca, făcătorul de minuni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Foca grădinarul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Isaac și a Sfântului Martin;
Tot în aceasta zi, pomenirea Cuviosului Cosma Zografitul, ce a pustnicit în Sfântul Munte al Atonului, în anii 1323;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfanțului ierarh martir Teodosie de la Brazi;
Tot în aceasta zi, pomenirea celor douăzeci și sase cuvioși Părinti Zografiti (de la Mănăstirea Zografu, Muntele Athos), care mustrând pe împăratul Mihail și pe patriarhul Ioan Becul, latino-cugetătorii, deasupra Pirgului prin foc s-au săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Proroc Iona să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Iona roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Nașterea Domnului Iisus Hristos - Crăciunul
(25 decembrie)

FB Mess WA Like Nașterea Domnului Iisus Hristos (Crăciunul) este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, care marchează de peste 2.000 de ani nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria și este serbată […]

† Sfinții Apostoli Petru și Pavel
(29 iunie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt numiți și "căpeteniile apostolilor" și "stâlpii cei neclintiți ai Bisericii". Datorită propovăduirii lor, creștinismul s-a răspândit în întreaga zonă a Mediteranei. Cei doi corifei ai […]

† Sfântul Mucenic Iulian din Tars
(21 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Iulian din Tars este un tânăr care L-a mărturisit cu putere pe Hristos la vârsta de numai 18 ani. Pentru că nu a dorit să se închine idolilor a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

4 comments on “† Sfântul Proroc Iona
(21 septembrie)”

  1. DOAMNE MILUIEȘTE-NE PRE NOI PĂCĂTOȘII, CARE CEL DIN-TAI SUNT EU! + SLAVA ȚIE BUNULE DUMNEZEU ACUM ȘI PURUREA ȘI ÎN VECI VECILOR! + ALILUIA!

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram