† Sfântul Proroc Iezechiel
(21 iulie)

5/5 - (3 votes)

Sfântul Proroc Iezechiel (Ezechiel) este denumit "profetul fidelității divine", deoarece el a întărit în rândul poporului ales credința în Dumnezeu, atunci când aceștia au fost duși în robia babiloniană. Iezechiel este considerat unul parte din cei patru mari proroci ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Ieremia și Daniel. Este serbat în calendarul ortodox în data de 21 iulie.

Viața pe scurt - Sfântul Proroc Iezechiel (sinaxar)

Sfântul Proroc Iezechiel este al treilea dintre profeții mari. A trăit în veacul al-VI-lea înainte de Hristos, fiind fiul preotului Buzi din Arira. La vârsta de 25 de ani Iezechiel a fost luat rob în timpul celei de-a doua invazii a Ierusalimului. El împreună cu alții au fost aduși forțat de regele Nabucodonosor al Babilonului în anul 597 pe malul râului Chebar din Chaldeia. Împreună cu Iezechiel mai erau Sfântul Proroc Daniil, cei trei tineri Anania, Azaria și Misail și regele Iehonia al Ierusalimului.

După cinci ani de robie Iezechiel a început să prorocească. Și-a împlinit misiunea profetică timp de 22 de ani, adică până în anul 572. A fost căsătorit, iar soția lui a murit în timpul căderii Ierusalimului.

Începutul activității profetice a Sfântului Proroc Iezechiel

Sfântul Proroc Iezechiel a avut o viziune cu viitorul poporului evreu și al întregii omeniri. Prorocul a văzut un nor strălucitor și limbi de foc ce ardeau continuu, răspândind raze strălucitoare, în mijlocul cărora strălucea un metal ca în văpaie Acesta a mai văzut de asemenea, făpturi ce aveau formă umană însă cu patru fețe. Fiecare avea în față chip de om, în dreapta chip de leu, în stânga de bou iar în spate de vultur (Iezechiel. 1, 10). Lângă fiecare creatură era o roată de la pământ iar margine ei era plină cu ochi.

Deasupra capetelor părea că este o boltă cerească, strălucitoare ca de cristal. Deasupra ei se întrevedea un tron, ce părea că are strălucire de safir. Deasupra tronului era cineva în formă de om, iar în jurul Său era un curcubeu.(Iezechiel 1, 4-28).

Pe când a avut această viziune Sfântul Proroc Iezechiel a căzut la pământ înspăimântat, dar vocea Domnului i-a poruncit să se ridice. Domnul i-a spus că îl trimite să predice poporului lui Israel. Acesta reprezentând începutul slujirii lui Iezechiel ca proroc.

Sfântul Proroc Iezechiel 21 iulie - a

Părinții Bisericești au explicat că figura umană de pe tronul de safir prefigurează Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria, Tronul cel viu al lui Dumnezeu. Cele patru făpturi îi simbolizează pe Sfinții Evangheliști: omul (Sfântul Matei), leul (Sfântul Marcu), bourul (Sfântul Luca) iar vulturul (Sfântul Ioan); roțile cu ochi simbolizează împărțirea luminii cu toate națiunile de pe pământ.

Robia Babiloniană

A fost contemporanul Prorocului Ieremia și pe când acesta învăța poporul și prorocea la Ierusalim, Sfântul Proroc Iezechiel prorocea și învăța poporul evreu luat rob în Babilon, lângă râul Chebar, în localitatea Tel-Abib. Prorociile lui Ieremia erau cunoscute în Babilon, iar ale lui Iezechiel, la Ierusalim. Amândoi acești bărbați sfinți proroceau într-un mod minunat: prorociile lor erau în armonie între ele mergând în același sens, ambii proroci fiind prigoniți și torturați de poporul cel necredincios al lui Israel. Profetul Iezechiel a pledat, ca și Profetul Ieremia, pentru supunerea față de Nabucudonosor, căci vedea în exilul iudeilor pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor lor.

După distrugerea Templului și a regatului, ca exilat, el a întărit poporul dându-le nădejdea într-un viitor mai bun. El a arătat poporului că Dumnezeu își ține promisiunile făcute, în pofida tuturor nenorocirilor ce s-au abătut asupra acestuia. Pentru misiunea lui, Sfântul Proroc Iezechiel, este denumit și profetul fidelității divine. Pe de altă parte lui i se datorează faptul că deportații din Babilon nu au fost absorbiți de păgânism. În fața cultului babilonienilor, el insista viguros pentru păstrarea cultului mozaic și îndeplinirea legilor morale.

Martiriul Sfântului Proroc Iezechiel

După o veche tradiție iudaică a fost omorât de evreii din seminția lui Gad din pricina nenorocirilor prorocite (l-a acuzat pe unul dintre prinții evrei de idolatrie). Legat de cai sălbatici, trupul acestuia a fost sfâșiat.

Viața prorocului Iezechiel a fost scrisă de Sfântul Epifanie, Episcopul Ciprului, Fericitul Ieronim și alți scriitori bisericești.

Surse: Creștin Ortodox link1 link2, Ziarul Lumina, Basilica, Ortodoxism, manastireasuruceni, Blog.

Floare-1

Minunile Sfântului Proroc Iezechiel

Sfântul Proroc Iezechiel a primit de la Dumnezeu și darul de a face minuni. Acesta, precum Prorocul Moise, a împărțit apele Chebarului pentru ca evreii să poată trece pe celălalt mal scăpând astfel de prigoana Caldeilor. Într-o perioadă de foamete prorocul i-a cerut Domnului hrană pentru cei înfometați.

Floare-1

Mormântul Sfântului Proroc Iezechiel

După martiriul Sfântului Proroc Iezechiel, corpul i-a fost luat de evrei evlavioși și a fost îngropat pe Câmpul Maur, în mormântul lui Sim și Arthaxad, strămoșii lui Avraam, din apropierea Bagdadului. (îngropat în țărâna lui Tur, în mormântul lui Afrazad). În zilele noastre, mormântul său se crede a fi în Al Kifl, un orășel de 15.000 de locuitori din Iraq. În același sanctuar s-au descoperit 66 de plăci de marmură ce conțin inscripționată întreaga carte a lui Iezechiel. Deși scrierea în sine concordă cu ebraica antică, plăcuțele nu au fost încă datate.

Floare-1

Etimologia / semnificația numelui Iezechiel

Iezechiel - provine de la numele ebraic יְחֶזְקֵאל (Yechezqel) care înseamnă "Dumnezeu va întări", de la rădăcinile חָזַק (chazaq) care înseamnă "a întări" și אֵל ('el) înseamnă "Dumnezeu". Ezechiel este un profet major al Vechiului Testament, autorul Cărții lui Ezechiel. Ca nume englezesc, Ezekiel a fost folosit de la Reforma protestantă.

Foarte rar întâlnit în onomastica limbii române, acest nume este folosit mai des în sfera monahală.

Derivate ale numelui Iezechiel

Ezechiel.

Când își pot serba ziua de nume cei care poartă numele de Iezechiel?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 21 iulie când este pomenit Sfântul Proroc Iezechiel.

Sursă: Name-Doctor.

Floare-1

Icoana Sfântului Proroc Iezechiel

Prorocul Iezechiel poate fi reprezentat și pe iconostasul bisericii, în registrul Sfinților proroci.

Sfântul Proroc Iezechiel se zugrăvește ca un bătrân cu barba ascuțită, zicând: "Așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu însumi voi purta grijă de oile Mele și le voi cerceta.»" (Iezechiel 34, 11).

Icoana Sfântului Proroc Iezechiel 21 iulie
Icoana Sfântului Proroc Iezechiel 21 iulie

Când este zugrăvit la prorociile Botezului Domnului, zice: "Așa zice Domnul: «[…] și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre»" (Iezechiel 36, 25).

La nașterea Maicii Domnului zice: "…Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra prin ea" (Iezechiel 44,2).

În icoana Maicii Domnului "De demult prorocii te-au vestit" (Maica Domnului ca centru al prorociilor), Iezechiel este reprezentat ținând în mână o ușă închisă, zicând: "Ușă încuiată a lui Dumnezeu te-am văzut pe tine, prin care a trecut singur Dumnezeul tuturor".

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, pp. 91, 93, 96, 145, 148, 210.

Floare-1

Prorocii "mari"și "mici" ai Vechiului Testament

Profeții mici

Profeții mari

Floare-1

Sfântul Proroc Iezechiel în Biblie

Încă în sec al-II-lea Isus, fiul lui Sirah scrie: Iezechiel a văzut vedenia măririi, care i s-a arătat lui prin carul heruvimilor. (Iezechiel 49, 9), fragmentul mai larg făcând trimitere la Ieremia și Iov. În Noul Testament se face aluzie la profețiile și simbolurile lui. Iisus când spune: "Iar cel ce intră prin ușă este păstorul oilor." (Ioan 10, 2) face trimitere la un verset din cartea lui Ieremia "Căci așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată Eu Însumi (adică Hristos care este Dumnezeu adevărat) voi purta grijă de oile Mele și le voi cerceta.»"(Ieremia 34, 11). Arborele cel mare care crește din grăuntele de muștar (Matei 13, 32) se aseamănă cu arborele mesianic de la Iezechiel (Iezechiel 17, 23).

Floare-1

Cartea Sfântului Proroc Iezechiel

Cartea prorocului Iezechiel este compusă din 48 de capitole are cuvinte de asprime înspăimântătoare pentru fiii lui Israel. Aceștia ajunseseră într-o mare prăbușire sufletească din pricina robiei în care se aflau. De asemenea, în cartea sa sunt prezente și douăzeci și două de viziuni privitoare la Mântuitorul Hristos (Mesia).

Cartea sa, care îi poartă numele, este anevoie de înțeles. Ascultătorii lui spun la un moment dat: "nu cumva ceea ce ne spune el este o parabolă?" (Iezechiel 20.49). Neclaritatea cărții o sesizează și Sfinții Părinți (Sfântul Grigore de Nazianz și alții), precum și toți exegeții care s-au ocupat de această carte. La evrei, în primele veacuri creștine, cartea lui Iezechiel era exclusă de la citire, până la vârsta de 30 de ani a cititorilor, din pricina dificultății de înțelegere.

Teme importante ale profețiilor Sfântului Proroc Iezechiel

Prorocul Iezechiel a prevestit oamenilor din Israel, ținuți în captivitate în Babilon, că vor avea parte de multe necazuri pentru că nu și-au păstrat credința în Dumnezeu. Prorocul a prezis vremuri mai bune pentru cei de același neam și a spus că vor pleca din Babilon, iar Templul din Ierusalim va fi restaurat.

Există două elemente importante în viziunea prorocului: vederea Templului lui Dumnezeu, în plină slavă (Iezechiel 44, 1-10); și oasele din vale morții pe care Duhul lui Dumnezeu le readuce la viață (Iezechiel 37,1-14). Viziunea Templului a fost o prefigurare mistică a umanității eliberate de munca Diavolului și a construirii Bisericii lui Hristos prin actul răscumpărător al Fiului lui Dumnezeu, întrupat din Sfânta Fecioara Maria. Descrierea porții închise a sanctuarului prin care a intrat Domnul Dumnezeu (Iezechiel 44, 2) este o prevestire a nașterii lui Hristos de către Maica Domnului, rămânând fecioară. Apariția oaselor uscate prevestește învierea tuturor morților și viața veșnică dată de Domnul Nostru Iisus Hristos.

Structura Cărții Sfântului Proroc Iezechiel

Cartea lui Iezechiel este structurată în trei secțiuni tematice:

 • Profeții împotriva Ierusalimului, a iudeilor și a conducătorilor corupți (capitolele 1-29);
 • Profeții împotriva neamurilor – în special împotriva Tirului și Egiptului (capitolele 25-32);
 • Profeții de restaurare și speranță (capitolele 33-48).

Cele mai importante viziuni pe care le-a avut Sfântul Proroc Iezechiel

Prima sa viziune dumnezeiască a avut-o în anul al-V-lea al robiei lui Ioiachin, deci și al deportării sale (Iezechiel 1, 2) iar ultima sa profeție este datată din anul al-XXVII-lea al deportării sale (Iezechiel 29, 17), așadar a profețit timp de 22 de ani.

 • Viziunea tronului Dumnezeiesc așezat pe heruvimi (capitolul 1);
 • Plecarea slavei lui Dumnezeu din Templu (capitolele 9-10);
 • Profeția oaselor uscate (capitolul 37);
 • Profeția despre Gog și Magog (capitolele 38-39);
 • Întoarcerea slavei lui Dumnezeu în Templu (capitolul 43);
 • Păstorul cel bun (capitolele 34);
 • Noul Ierusalim (capitolele 40-46);
 • Râul apei vieții (capitolele 47).

Surse: Orthodoxwiki, Wikipedia.

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Floare-1

Rugăciune către Sfântul Proroc Iezechiel

Stih: Sfinte Prorocule Iezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Mie, celui ce voiesc a lăuda pe Iezechiel Prorocul Tău, Doamne, dă-mi har, Făcătorule de bine și dar duhovnicesc.
Stih: Sfinte Prorocule Iezechiel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Având înălțări Sfințitul Iezechiel, singur văzătorul celor negrăite, cu slava Domnului este strălucit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Cugetul zburdărilor celor trupești supunându-l și viața ta îndreptând-o, te-ai arătat Proroc primitor de Dumnezeu.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Arătându-te cu totul luminat, pe Prealăudata Ușă Ceea ce căuta spre Răsărit, pe Fecioara, o propovăduiești, de Dumnezeu insuflate.

Floare-1

Cantari

Tropar - Sfântul Proroc Iezechiel, glasul al 4-lea

Arătatu-te-ai proroc lui Dumnezeu, Iezechiel Minunate și mai înainte tuturor ai vestit Întruparea Domnului, a Mielului și Ziditorului, Fiului lui Dumnezeu, Care S-a arătat în veci.

Condac - Sfântul Proroc Iezechiel, glasul al 2-lea

A prorocului Tău Iezechiel pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Floare-1

Viața completă - Sfântul Proroc Iezechiel (Viețile Sfinților)

Sfântul Proroc Iezechiel era dintr-o cetate evreiască, ce se numea Sarira. El era fiul lui Buzi, din seminția lui Levi, preot al Dumnezeului celui Preaînalt, și a fost robit de Nabucodonosor și dus în Babilon împreună cu Ioachim, împăratul iudeilor, care a fost numit Iehonia al II-lea, în a doua robie a Ierusalimului. Pentru că Ierusalimul a fost robit de trei ori de către Nabucodonosor: întâi a fost robit în zilele lui Ioachim, împăratul Iudeei, care în Sfânta Scriptură se numește și Eliachim, și era fiul lui Iosie, fratele lui Ioahaz și al lui Sedechie, și tatăl lui Iehonia al II-lea. El a fost primul pe care Nabucodonosor l-a dus legat cu lanțuri în Babilon. Tot atunci au fost duși în robie și Sfântul Proroc Daniil împreună cu cei trei tineri: Anania, Azaria și Misail. însă după puțin timp, Nabucodonosor l-a liberat pe Ioachim iarăși în Ierusalim la împărăție, făcându-l pe el birnic.

Iar Ioachim împărățind trei ani sub stăpânirea lui Nabucodonosor în Ierusalim, s-a rupt de la el după cei trei ani, nevrând să-i mai dea dajdie. De aceea, a venit iarăși împotriva Ierusalimului puterea Babilonului, care a luat cetatea, iar împăratul Ioachim a fost ucis și aruncat afară din cetate, spre mâncarea câinilor. Iar în locul lui, din porunca lui Nabucodonosor, a fost pus împărat fiul lui Ioachim, care așijderea se numea Ioachim, iar după alt nume al tatălui său s-a numit și Iehonia, și a fost făcut Iehonia al II-lea, și era asemenea birnic împărăției Babilonului, precum fusese și tatăl lui înainte. Dar, de vreme ce acest Iehonia era rău înaintea lui Dumnezeu, de aceea, cu voia lui Dumnezeu, nu după mult timp, Nabucodonosor a venit iarăși în Ierusalim și a luat în robie pe Iehonia cu toată casa lui, și mulțime de oameni însemnați și de bărbați viteji, și pe toți câți erau îndemânatici la război și iscusiți. De asemenea au fost luate și vasele bisericești cele de aur. Aceasta a fost a doua robie a Ierusalimului. În această vreme, Sfântul Proroc Iezechiel și Mardoheu și Iosedec – tatăl lui Isus, acela care împreună cu Zorobabel, a înnoit biserica cea stricată a Ierusalimului – au fost duși în robie.

Iar a treia și cea mai de pe urmă risipire și pustiire a Ierusalimului de către Nabucodonosor a fost în zilele împăratului Sedechie; pentru că Nabucodonosor l-a pus pe el împărat în locul lui Iehonie, punând asupra lui dajdie. Iar când Sedechie a aruncat de pe el jugul lui Nabucodonosor, atunci acesta, venind cu toată puterea haldeiască, a risipit cu desăvârșire Ierusalimul, trecându-l prin foc și sabie; iar poporul care a rămas viu l-a dus în robie. Din acea vreme a încetat împărăția Iudeii și a lui Israel. Despre această a treia risipire a Ierusalimului de către Nabucodonosor, s-a scris pe larg în viața Sfântului Proroc Ieremia.

Iezechiel, preotul lui Dumnezeu, petrecând în robia Babilonului, își avea locuința sa lângă râul ce se numea Hovar. în anul al treizecilea al vieții lui și în al cincilea an al robiei lui Iehonia, în luna a patra - adică în iunie, care este a patra de la martie -, și într-a cincea zi a acelei luni, i s-a arătat o vedenie de mare mirare, în acest fel: A văzut cerurile deschizându-se, iar dinspre miazănoapte era un vânt foarte tare. De acolo venea un nor mare și prea luminos, iar prin mijlocul norului umbla un foc, ce strălucea împrejur și arunca raze. Din mijlocul acelui nor se vedeau asemănările a patru jivine, la vedere ca arama curată arsă în foc. Fiecare jivină avea câte patru fețe: față de om, față de leu, față de vițel și față de vultur, și aveau încă și câte patru aripi, iar sub aripi mâini omenești. Deci două aripi le aveau întinse spre zburare, iar cu celelalte două își acopereau trupurile lor; și lumina cea de foc se întorcea între jivine și ieșeau fulgere din foc.

pravila - Floare Ornamentala

Apoi se mai vedeau și patru roți mari; lângă fiecare jivină o roată, iar roțile acelea erau la vedere ca tarsisul - ori ca piatra de hrisolit ca floarea Lazoreului, ca marea cea cu strălucire de aur, care se face din razele soarelui; apoi încă se vedea ca și cum în roțile acelea mai erau și alte roți. Și toate acele roți aveau putere de viață, ca și cum ar fi fost însuflețite, și erau pline de ochi pretutindeni. La roțile acelea se vedeau înjugate patru jivine și când ele mergeau, mergeau și roțile cu dânsele; iar când stăteau, se opreau și roțile.

Când mergeau ele, din aripile lor se făcea sunet și glas, ca un vuiet de ape multe și ca o ceată de popor mult; iar când stăteau ele, tăceau și aripile lor. Însă stăteau și tăceau în acel ceas, când de la înălțimea lui Dumnezeu se auzea glas, pentru că deasupra acelor patru jivine și roți se vedea o tărie în chipul cristalului și pe acea tărie era un scaun în chipul safirului, iar pe scaun o asemănare omenească prealuminoasă și strălucire împrejur ca o asemănare a curcubeului ce se vede pe nori în timp de ploaie.

O asemănare ca aceasta a slavei Domnului s-a arătat Sfântului Iezechiel, în care prea luminoasa asemănare omenească - după tâlcuirea celor de Dumnezeu înțelepți și insuflați - cea de pe scaunul cel în chipul safirului, închipuia întruparea Fiului lui Dumnezeu cea din pântecele Preacuratei Fecioare, care a fost scaun însuflețit al lui Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om dintr-însa, fiind mai înainte închipuită prin acel scaun în chipul safirului. Pentru că safirul, piatra ce de mare preț, fiind asemenea cu cerul prin floarea sa cea prea luminoasă, și având într-însul părticele în felul aurului, după cum cerul are stelele, este chip al Preasfintei Fecioare Maria, în care, ca într-o fire cerească, nu este nici o prihană și pântecele ei s-a arătat mai desfătat decât cerurile, încăpând într-însul pe Cel neîncăput și s-a împodobit cu darurile dumnezeiești ca și cu niște stele.

Cele patru jivine cu câte patru fete, închipuiau pe cei patru Sfinți Evangheliști, care, scriind viata cea pământească a Domnului nostru Iisus Hristos, au scris omenirea lui cu fată omenească, care se închipuia în jivinele acelea. Dumnezeirea lui Hristos se arăta prin chipul leului; pătimirea lui Hristos prin chipul vițelului, iar învierea și înălțarea lui Hristos se vedeau în chipul vulturului. Cele patru roti cu mulți ochi în care se vedeau și alte roti, închipuiau cele patru părți ale lumii, care au într-însele felurite popoare, la care ajungând propovăduirea Apostolilor, a deschis ochii minții la multe popoare, spre cunoștința și vederea lui Dumnezeu. Iar focul ce se vedea umblând în mijlocul descoperirii, strălucind mult împrejur, însemna mărirea cea neapropiată a slavei lui Dumnezeu. Încă și alte taine duhovnicești se închipuiau într-acea minunată și înfricoșată vedenie, pe care văzând-o Sfântul Iezechiel, de spaimă a căzut cu fața la pământ și a auzit un glas de sus, de la asemănarea omenească, care ședea pe scaun, zicând către dânsul: "Fiul omului, stai pe picioarele tale, ca să vorbesc cu tine!". Atunci a venit la dânsul o putere nevăzută care l-a ridicat de la pământ și l-a pus pe picioare.

pravila - Floare Ornamentala

Stând prorocul cu cutremur înaintea slavei Domnului, care i s-a arătat, Domnul a zis către dânsul: "Fiul omului, te trimit pe tine la casa lui Israel, la poporul cel care M-a amărât și încă Mă amărăște pe Mine. Ei singuri și părinții lor s-au lepădat de Mine până în ziua de astăzi și sunt mândri și împietriți la inimă; de aceea te trimit pe tine la dânșii ca să le spui cuvintele Mele și să nu te temi de ei, chiar de se vor sălbătici asupra ta și te vor înconjura ca niște scorpii".

Acestea grăindu-le Domnul, Iezechiel a văzut o mână întinsă către dânsul și într-însa o hârtie strânsă; apoi mâna aceea a desfăcut înaintea lui hârtia și într-însa era scris:Tânguire, jale și amar! Și a zis Domnul către dânsul:Fiul omului, mănâncă hârtia aceasta și mergi de spune fiilor lui Israel, cele ce-ți poruncesc Eu ție. Și deschizându-și Iezechiel gura sa, a mâncat hârtia aceea, care era în gura lui ca mierea de dulce, și din ceasul acela s-a umplut de prorocescul dar și duh, și pe toate cele ce le grăia după aceea Dumnezeu către dânsul, el le primea în inima sa. Iar după ce s-a dus din ochii lui acea vedenie, a auzit un glas ca de la popor mult, grăind:Bine este cuvântată slava Domnului de la locul Lui! Încă și zgomotul aripilor de la jivinele care zburau și al roților care mergeau, se asemăna cu un zgomot de cutremur mare; astfel acea înfricoșată căruță a slavei lui Dumnezeu s-a dus în înălțime dinaintea lui și așa s-a sfârșit vedenia aceea.

După aceasta, prorocul a șezut șapte zile, tăcând și gândindu-se în sine la cele văzute și auzite. Deci a auzit iarăși cuvântul Domnului, zicându-i:Fiul omului! Iată, te-am pus străjer casei lui Israel; vei asculta cuvântul ce-Mi va ieși din gură și-l vei vesti ca din partea Mea. De voi zice celui rău: Vei muri! și tu nu-l vei înștiința, nici nu-i vei grăi, pentru a abate pe cel rău de la calea lui cea rea, ca să trăiască, cel rău va pieri în nelegiuirea sa și Eu voi cere sângele lui din mâna ta. Iar dacă tu vei înștiința pe cel rău și el nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea sa cea rea, acela va pieri de păcatul său, iar tu îți vei mântui sufletul tău!

După aceasta Iezechiel a fost scos de Duhul la un câmp și iarăși a văzut slava Domnului ca și întâi. Atunci i s-a poruncit să se închidă în casa sa și să petreacă în tăcere până la o vreme, când Domnul îi va porunci ca să-și deschidă gura și să propovăduiască cuvintele lui Dumnezeu. Apoi i s-a descoperit lui întru tăcerea aceea, ceea ce avea să se întâmple după puțini ani; adică prădarea și risipirea Ierusalimului de către haldei, și pierzarea popoarelor, pe care nu numai cu cuvântul trebuia să le-o spună poporului, dar și cu fapta să le-o închipuie. Căci i-a poruncit Domnul să-și radă capul și barba și să-și despartă perii în trei părți, împărțindu-i cu măsură: o parte să o ardă cu foc înaintea noroadelor ce erau cu el în robie, altă parte să-i taie cu sabia, iar cea de-a treia s-o risipească în văzduh și în vânt, arătând prin aceea că mânia lui Dumnezeu, cu judecata Sa cea dreaptă, are să despartă în trei părți pe popoarele lui Israel din Ierusalim și din toată Palestina - care nu voiau să se întoarcă la adevărata pocăință și nu se lepădau de la urâciunile idolești - ca fiecare să-și ia partea sa de pedeapsă.

pravila - Floare Ornamentala

Deci o parte de popor întru înconjurarea Ierusalimului va muri de foame și de ciumă; cealaltă parte va cădea sub sabia haldeilor și a treia se va risipi prin toată lumea. Și toate acestea s-au împlinit după aceea, fiindcă poporul evreiesc a mâniat foarte tare pe Dumnezeu. Pentru că în acea vreme, deși ei slujeau Dumnezeului Celui ceresc, Care a scos pe strămoșii lor din Egipt cu mână tare și cu braț înalt, însă, deprinzându-se a se închina zeilor din zilele împăratului Solomon, nu se despărțeau de dânșii, fiind înșelați cu praznicele lor cele urâte, la care nu erau opriți de nimeni a face acele ospățuri necurate și toate fărădelegile de rușine, căci, împărații, domnii și judecătorii erau povățuitori spre păgânătate.

Deci evreii se închinau Dumnezeului ceresc, însă se țineau și de păgânătatea închinării de idoli și pe idoli îi puneau în dumnezeieștile biserici; și, unde mai înainte numai Unuia singur Dumnezeu i se aducea jertfa, după aceea aduceau și diavolilor jertfe necurate, lucru care era foarte neplăcut Domnului, și socotea poporul evreu ca pe o femeie desfrânată, care nu-și păzea credința bărbatului său cel adevărat, ci păcătuia cu alții. Pentru aceasta, Domnul a zis mai pe urmă și în Evanghelie despre poporul acela:Neam viclean și prea desfrânat! încă și mai înainte, în prorocia lui Ieremia, Dumnezeu a asemănat neamul acela cu o femeie preadesfrânată și îi îndemna spre pocăință multă vreme prin sfinții proroci.

Dar, fiindcă nu se pocăiau, i-a dat pe ei haldeilor pentru a-i risipi desăvârșit; iar pământul lor l-a lăsat în pustiire ca la 70 de ani. Și deși Zorobabel, după cei 70 de ani, a înnoit Ierusalimul și biserica, însă nu mai avea podoabele cele mai dinainte, bogățiile și slavele. Evreii cei eliberați din robia Babilonului, deși se mutaseră iar în pământul lor, însă nu mai erau conduși de împărații lor, ci erau sub jug străin și greu, slujind împăraților de altă limbă; mai întâi babilonienilor, apoi egiptenilor și după aceea romanilor, de la care au și pierit desăvârșit. Despre această risipire a Ierusalimului, Domnul a prorocit, zicând:Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească. Iar despre pustiirea cea mai dinainte, prin haldei, Sfântul Proroc Iezechiel a fost înaintevestitor, ca și ceilalți sfinți proroci.

Pe vremea Sfântului Proroc Iezechiel, care petrecea în Babilon în pământul haldeilor, viețuia în Ierusalim Sfântul Ieremia. Amândoi acești proroci, deși erau la mare depărtare unul de altul, însă proroceau la fel despre pustiirea Ierusalimului și despre alte multe lucruri, care se arată în cărțile lor; pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra deopotrivă în amândoi prorocii. Și unii din Ierusalim trimiteau la frații cei robiți din Babilon cuvintele Sfântului Proroc Ieremia, iar de la Babilon se trimiteau la Ierusalim cuvintele lui Iezechiel.

pravila - Floare Ornamentala

Iezechiel mărturisea poporului său din Babilon că este adevărată prorocia lui Ieremia din Ierusalim, iar Ieremia dădea mărturisiri despre adevărata prorocie a lui Iezechiel, însă acele prorocii nu se credeau de către iudeii cei răzvrătiți și puțini în credință, pentru că, abătându-se spre înșelăciunea închinării de idoli, puneau toată credința lor în prorocii cei mincinoși; iar pe sfinții proroci, care cu Duhul lui Dumnezeu proroceau după adevăr, îi socoteau mincinoși. Pentru aceea, ierusalimitenii îl chinuiau pe Ieremia, iar pe Iezechiel îl munceau în legături cei care erau în robia Babilonului, precum îi zisese Domnul înainte, grăindu-i:Iată, s-au dat legături asupra ta și te vor lega cu ele.

Sfântul Iezechiel era atât de mai înaintevăzător, încât pe cele ce se făceau departe, le vedea ca pe cele ce erau înaintea ochilor. Și fiind în Babilon, vedea cele ce se făceau în Ierusalim și le spunea popoarelor care erau în robie cu dânsul, într-o vreme a fost răpit din Babilon de înger și dus în Ierusalim și a fost pus în biserica lui Solomon. Acolo a văzut idolii care stăteau înăuntru și afară, ca o urâciune a pustiirii la loc sfânt, și slujirile cele spurcate care li se făceau; oamenii cei mai mari ai lui Israel aducând tămâie idolilor; preoții întorcându-și fața de la scaunul lui Dumnezeu și închinându-se soarelui, și femeile plângând lângă Tamuza, ce se zice de elini Adonida sau necurata desfrânată Afrodita, cea ucisă de un vier sălbatic și cinstită între zei de cei păgâni și de evreii cei răzvrătiți. Iar slava lui Dumnezeu o vedea după asemănarea celei văzute mai înainte la râul Hovar, care, fiind mâniată, se aduna ca să iasă din biserică, lăsând-o pustie. Și a auzit pe Domnul grăind către dânsul:Fiul omului, au doară mică este fărădelegea aceasta pe care o fac popoarele acestea, precum vezi? Ei au umplut pământul de necurății și s-au sfătuit să Mă întărâte și să Mă lepede. Deci le voi face și Eu izbândire întru mânia Mea și nu-i va cruța pe ei ochiul Meu, nici îi va milui; și când vor striga cu glas mare întru urechile Mele, nu-i voi auzi.

Atunci s-a auzit mai puternic glasul lui Dumnezeu, strigând cu groază și cu frică către proroc, zicând astfel:S-a apropiat izbândirea și pieirea cetății; deci să aibă fiecare în mâini arme de ucidere! Domnul zicând aceasta, au ieșit șase bărbați înfricoșați, înarmați cu săbiile trase, iar în mijlocul lor era un bărbat îmbrăcat în veșminte albe preoțești, având călimări și trestie de scris, și a zis Domnul către dânsul:Treci prin mijlocul cetății Ierusalimului și scrie semn în fruntea bărbaților, robilor Mei, care pătimesc durere în inimile lor, care suspină și plâng pentru fărădelegile care se fac în cetatea aceasta, și pe cei aleși ai mei îi vor feri de pedeapsă.

Și s-a dus bărbatul acela îmbrăcat cu podoabă preoțească și a făcut semn pe fruntea acelora, care cu adevărat slujeau adevăratului Dumnezeu. Semnul acela era o slovă grecească, care se cheamă "Tău" și care este asemenea cu cinstita Cruce, în urma bărbatului aceluia care străbătea cetatea cu cuviință preoțească și însemna pe robii lui Dumnezeu, au fost trimiși cei șase bărbați înfricoșați. Aceia închipuiau pe cei șase voievozi ai puterilor haldeiești care aveau să vină cu Nabucodonosor, spre pierzarea Ierusalimului. Iar Domnul cel mâniat a grăit către cei șase bărbați:Mergeți după el prin cetate și loviți! Să nu aveți nici o milă și ochiul vostru să fie necruțător! Nu cruțați, nici nu miluiți, nici pe bătrâni, nici pe tineri, nici pe femei, nici pe fecioare și nici pe prunci; ci ucideți pe toți, începând de la preoții cei sfințiți și de la bărbații cei mai mari; iar peste cei care este semnul Meu, de aceia să nu vă atingeți.

pravila - Floare Ornamentala

Și a văzut sfântul proroc, în răpirea aceea, cum erau uciși din toată rânduiala și vârsta poporului Ierusalimului, bărbați și femei, precum avea să se săvârșească în faptă. Atunci a căzut cu fața la pământ, înaintea Domnului, strigând:Amar, amar, o, vai mie} Doamne, că voiești să pierzi rămășițele lui Israel, vărsând mânia Ta peste Ierusalim! După aceasta a văzut iar pe bărbatul acela cu podoabă preoțească, care, întorcându-se la Domnul, a zis:Doamne, am făcut precum mi-ai poruncit. Iar Domnul i-a poruncit ca să ia cu pumnii cărbuni de foc din mijlocul roților heruvimilor și să-i verse peste tot Ierusalimul, ca acela nu numai de sabie, dar și de foc să se ardă de haldei. După răpirea și vedenia aceea, prorocul s-a aflat iar între haldei la locul său; iar cele văzute s-au împlinit degrab.

Sfântul Iezechiel a prorocit și asupra popoarelor dimprejur, care au râs de pedeapsa ce a venit asupra Ierusalimului de la Dumnezeu, adică asupra amonitenilor, a moabitenilor, a edomitenilor, a filistenilor, a idumeilor, a celor din Tir și Egipt, spunându-le lor de aceeași pedeapsă de la Dumnezeu, care avea să vie asupra lor prin haldei, pentru că s-au bucurat de risipirea și pustiirea Ierusalimului. Și împlinindu-se toate acestea, a prorocit mai pe urmă despre potolirea mâniei dumnezeiești asupra evreilor, și de întoarcerea lor de la Babilon la moștenirea lor, de îngrădirea și înnoirea cetății și a bisericii; pentru că a fost răpit a doua oară de mâna Domnului la pământul Iudeei, acum Ierusalimul fiind dărâmat și pustiit. Și a văzut într-o descoperire, ce i s-a făcut acolo, locul Ierusalimului măsurându-se prin porunca lui Dumnezeu și zidindu-se cetatea și biserica Domnului și slava lui Dumnezeu umplând biserica sa, precum se scrie mai pe larg despre aceasta în cartea lui prorocească. Sub toată acea vedenie se închipuia cu taină eliberarea noastră din robia vrăjmașului și rânduirea Bisericii lui Hristos, care avea să fie prin arătarea în trup a Dumnezeului Celui născut din Preacurata Fecioară, pe care prorocul acesta a numit-o ușă încuiată, prin care n-a intrat nimeni, decât numai Dumnezeu.

Lui i s-a descoperit de la Dumnezeu și despre învierea morților, căci se vedea pe sine că era răpit de mâna lui Dumnezeu și pus în mijlocul unui câmp, care era plin de multe oase de oameni foarte uscate. Acele oase toate, prin cuvântul lui Dumnezeu, au primit carne și, venind asupra lor duhul, au înviat, s-au sculat pe picioarele lor și s-a făcut o adunare foarte mare și a zis Domnul:Voi deschide mormintele voastre și vă voi scoate dintr-însele!

Încă și despre multe alte taine dumnezeiești, care aveau să vină în anii cei mai de pe urmă în arătata săvârșire, s-au făcut descoperiri prorocului lui Dumnezeu. El le-a vestit pe toate mai înainte și le-a scris în cartea sa; iar cel ce voiește să le știe, să citească acolo. Iar noi, scurtând cuvântul, aceasta numai o vom pomeni despre dânsul, de la acei povestitori vrednici de credință, că și el a fost făcător de minuni ales și, precum Moise, a fost despărțitor de ape. Căci, odată, adunându-se la dânsul lângă râul Hovar mult popor evreiesc, au năvălit asupra lor tâlharii haldeilor, iar el a făcut cu rugăciunea sa de s-a despărțit apa râului și a dat cale uscată popoarelor celor prigonite, ca să scape în partea cealaltă. Deci popoarele evreiești au trecut pe uscat, iar haldeii, care au îndrăznit a alerga după dânșii pe aceeași cale, au fost acoperiți de apă și au pierit. Și judecând în Babilon seminția lui Dan și a lui Gad și văzându-i că nu cinsteau pe Domnul, ci prigoneau pe cei ce păzeau legea Lui, a trimis asupra locașurilor lor balauri și jivine, care mâncau pe copiii și dobitoacele lor. Apoi, fiindu-i milă de rana de moarte a acelora, a izgonit de la dânșii balaurii și jivinele cu rugăciunea.

pravila - Floare Ornamentala

Într-o vreme de foamete a înmulțit popoarelor hrană îndestulată, cu rugăciunile sale către Dumnezeu, și pe cei slăbiți de foame până la moarte, i-a întors de la porțile morții la viață. După aceea, el s-a sfârșit cu sfârșit mucenicesc; căci, văzând pe poporul său, care era cu dânsul în robie, că se împărtășeau la slujirea idolilor cu haldeii și se deprindeau la toate lucrurile cele necurate ale acelora, îi mustra și-i îndemna să înceteze cu acele fărădelegi, îngrozindu-i cu mânia lui Dumnezeu. De aceea, mai-marele evreilor, care se dăduse la păgânătatea haldeiască, umplându-se de mânie, l-a ucis pe el, rupându-l cu caii.

Iar trupul lui cel rupt, adunându-l popoarele, l-au îngropat în satul Maur, în mormântul lui Sim și al lui Arfaxad, strămoșii lui Avraam. Și se adunau la mormântul lui mulțime de popoare evreiești, săvârșind acolo rugăciunile lor către Domnul Savaot, Căruia se cuvine slava, în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Floare-1

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 21 iulie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și una, pomenirea Preacuvioșilor Părinților noștri Simeon, cel ce s-a făcut nebun pentru Hristos, și Ioan împreuna-pustnicul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Proroc Iezechiel;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților trei Mucenici cei din Nilitina, care pe pietre târâți s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Iust și Matei, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Evghenie, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Teodor și Gheorghe;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Teodor, Trofim și alți treisprezece;
Tot în aceasta zi, pomenirea Soborului Sfântului Mucenic Acachie la Eptascala, și Soborul Sfântului Elevtrie, aproape de Xirolof și Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu întru ale lui Armatie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 22 iulie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și doua, pomenirea Sfintei mironosițe si întocmai cu Apostolii Maria Magdalena;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Cuvioasei Mucenite Marcelia (Marcela) din Chios.

Floare-1

Pe Sfântul Proroc Iezechiel să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Prorocule Iezechiel roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru
(16 ianuarie)

FB Mess WA Like Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este o zi de sărbătoare care dăruiește nădejde tuturor acelora care pătimesc pe nedrept în lumea aceasta înrobită de păcat, atât în propria […]

† Intrarea în biserică a Maicii Domnului
(21 noiembrie)

FB Mess WA Like Intrarea în biserică a Maicii Domnului ne reamintește de momentul în care Maica Domnului a fost adusă la templul din Ierusalim de către părinții săi, Ioachim și Ana. Acest eveniment este […]

† Sfântul Mucenic Calinic, cel din Gangra
(29 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Calinic, ostenindu-se întru buna vestire a lui Hristos, a câștigat pe mulți lui Dumnezeu. Este serbat în calendarul ortodox în data de 29 iulie. FB Mess WA Like

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram